Profil čtenáře:
Jiří Jagoš

JJ
Profese: programátor

To se s dovolením nemylte, já se té změny účastním stejně jako Vy, tedy jako předplatitel ..., ale jinak máte samozřejmě pravdu, v podstatě nechápu proč nová podoba nebyla spuštěna nejdříve na nějaké testovací subdoméně (např. beta.denikreferendum.cz) a proč např. nebyli přizvání řekněme nejaktivnější účastníci diskuzí k testování a připomínkování změn. Nepochybuji o tom, že takový krok by se velice pozitivně podepsal na vztahu zmíněných "nejaktivnějších účastníků" k samotnému médiu ...

Evidentně nemáte představu jakým způsobem probíhá vývoj webových aplikací.

Doufám, že až bude ta Vámi požadovaná funkcionalita zprovozěna, budete stejně tak halasně proklamovat, že Deník Referendum, přes počáteční obtíže, slovo nakonec dodržel ...

Co v tomto konkrétním případě navrhujete? Je vůbec možné takové chování nějak postihnout?