Nechme přírodu odvrátit klimatickou katastrofu

Otevřený dopis

Skupina osobností se obrací na vlády světa s žádostí, aby spojily ochranu klimatu s ochranou divočiny: zasazujeme se za přitažlivý, ale opomíjený přístup, který by mohl vést k odvrácení klimatického chaosu a současně ochránit život na Zemi.

Svět čelí dvěma existenčním krizím, které se prohlubují děsivým tempem: klimatickému rozvratu a ekologickému rozvratu. Ani jedné z nich se nedostává naléhavé pozornosti nezbytné k tomu, aby se podařilo odvrátit sesuv životodárných systémů do smrtící spirály vedoucí ke kolapsu. Svým psaním se zasazujeme za přitažlivý, ale opomíjený přístup, který by mohl vést k odvrácení klimatického chaosu a současně ochránit život na Zemi: přírodní řešení klimatických změn. Jedná se o čerpání kysličníku uhličitého z ovzduší ochranou a obnovou ekosystémů.

Ochranou, obnovou a novým zakládáním lesů, rašelinišť, mangrovových porostů, mokřadů, přírodních pobřeží a dalších zásadních ekosystémů, lze z ovzduší stáhnout a trvale vázat velké množství uhlíku. Ochrana a obnova takovýchto ekosystémů současně může zpomalit šesté velké vymírání a zvýšit odolnost komunit po celém světě vůči změnám klimatu. Ochrana života na Zemi a ochrana klimatu jsou v mnoha případech jedním a tímtéž zápasem. Potenciál, který v takovém přístupu spočívá, byl dosud spíše přehlížen.

Vyzýváme vlády, aby bezodkladně podpořily přírodní řešení klimatických změn výzkumem, financemi i politickými závazky. Je zásadní, aby si přitom vždy počínaly podle pokynů původních obyvatel či dotčených přírodních národů a vždy s jejich svobodným, předem daným a informovaným souhlasem.

Takovýto přístup nemá sloužit jako náhrada rychlé a úplné dekarbonizace hospodářství průmyslových zemí. Odhodlaný a dobře financovaný program, který se zaměří na všechny příčiny klimatického chaosu, včetně přírodních řešení změn klimatu, by nám mohl umožnit udržet zvýšení průměrné globální teploty pod 1,5 stupněm celsia. Žádáme, aby se takováto opatření přijímala s naléhavostí, jakou si tyto krize žádají.

 • Greta Thunbergová, aktivitska
 • Margaret Atwoodová, spisovatelka
 • Michael Mann, profesor, klimatolog
 • Naomi Kleinová, spisovatelka a aktivistka
 • Mohamed Nasheed, bývalý prezident Malediv
 • Rowan Williams, bývalý arcibiskup z Canterbury
 • Dia Mirza, herečka a ekologická velvyslankyně dobré vůle OSN
 • Brian Eno, hudebník a umělec
 • Philip Pullman, spisovatel
 • Bill McKibben, spisovatel a aktivista
 • Simon Lewis, profesor věd o globálních změnách
 • Hugh Fearnley-Whittingstall, šéfkuchař, spisovatel, novinář
 • Charlotte Wheelerová, vědkyně specializující se na obnovu lesů
 • David Suzuki, vědec a spisovatel
 • Anohni, hudebnice a umělkyně
 • Asha de Vosová, bioložka se specializací na oceány
 • Yeb Saño, aktivista
 • Bittu Sahgal, zakladatel Sanctuary Nature Foundation
 • John Sauven, výkonný ředitel Greenpeace UK
 • Craig Bennett, výkonný ředitel Přátel Země
 • Ruth Davisová, zástupkyně ředitele globálních programů Královské společnosti pro ochranu ptactva
 • Rebecca Wrigleyová, výkonná ředitelka, Rewilding Britain
 • George Monbiot, novinář

Přeložil -jp