Jednej hned, vyzvali aktivisté vedení Prahy k vyhlášení stavu klimatické nouze

Jan Kašpárek

Aktivisté z environmentální organizace Extinction Rebellion vyzvali pražské zastupitele k vyhlášení stavu klimatické nouze. Menší manifestaci v centru Prahy doplnili vyvěšením transparentů z věže Staroměstské radnice.

Aktivisté z české odnože environmentální organizace Extinction Rebellion (Vzpoura proti vymírání) v úterý vyzvali vedení Prahy, aby vyhlásilo stav akutní klimatické nouze. Happeningem v centru hlavního města provázeném vyvěšením transparentů z věže Staroměstské radnice upozorňovali na akutní potřebu rozhodné akce s cílem omezit klimatickou změnu. Magistrátní koalice připravuje sérii ekologických opatření, včetně bezplatné veřejné dopravy při smogových situacích.

„Neměli bychom se bát mluvit o tématech jako je environmentální žal nebo klimatická změna, i když to může být těžké. Musíme si však uvědomit, že není v silách žádného jednotlivce ovlivnit změnu klimatu. Měli bychom se o to snažit společně a nechat téma zaznít v politickém a celospolečenském prostoru,“ řekl na místě Deníku Referendum jeden z aktivistů Thomas Franke a vyzval obyvatele Prahy, aby se zúčastnili čtvrtečního jednání zastupitelstva.

Pražské zastupitelstvo se s výzvou k vyhlášení stavu klimatické nouze nesetkává poprvé. V lednu s ní přišli Zelení. „Praha se financováním uhelné energetiky podílí zásadním způsobem na negativním příspěvku České republiky ke světovým změnám klimatu. To je třeba co nejrychleji změnit. Jsme v nouzi a změna není tak složitá. Je vhodné začít přechodem na čisté tarify u obecních budov, firem a institucí,“ vyzval spolupředseda pražské organizace Vít Masare (Zelení).

Vedení Prahy připravuje nová ekologická opatření

Magistrátní koalice v ekologické oblasti plánuje několik opatření. Jedním z nich je zavedení bezplatné hromadné dopravy při vyšších koncentracích smogu. Prahu by přišlo na zhruba pět milionů korun za každý den smogové situace. V minulých letech jich bylo průměrně šest ročně. Smogové limity se nicméně snížily loňskou novelou zákona o ochraně ovzduší, lze proto předpokládat, že město bude oficiálně stvrzenou smogovou situaci zažívat častěji.

„Je to jasný signál, který chceme vyslat směrem k občanům, že v případě vyhlášení smogové situace se životní prostředí nachází v krizové situaci, která ohrožuje lidské zdraví,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (PRAHA SOBĚ) s tím, že doprava je v Praze zdrojem zhruba osmdesáti procent zplodin, jež znečišťují ovzduší.

Dále zastupitelé připravují vyhlášku, která zakáže topení uhlím a omezí užívání dalších pevných paliv. Podle odhadu náměstka primátora pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost Petra Hlubučka (STAN) nejšpinavější zdroje tepla na území hlavního města užívá čtyři sta až pět set domácností. Těm by mohly s výměnou kotlů pomoci kotlíkové dotace, o něž je možné zažádat až do konce roku 2020. Během stejného roku má vstoupit v platnost i chystaná vyhláška.

Podle aktivistů musí Praha postupovat razantněji

Opatření omezující produkci zplodin připravovalo i bývalé vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO). Ze zavedení bezplatné hromadné dopravy při smogových situacích ale sešlo po vypracování studií, podle nichž by její účinek nebyl dostatečný. Do praxe se nedostal ani návrh na omezení vjezdu části osobních a nákladních automobilů do centra. I když se radní jeho přípravou zabývali zhruba dva roky, nakonec seznali, že by opatření pravděpodobně fungovalo chaoticky a nedařilo se jej vymáhat.

Aktivisté Extinction Rebellion kroky plánované koalicí Pirátů, hnutí PRAHA SOBĚ a Spojených sil pro Prahu nepokládají za dostatečné. „Jsou to určitě pozitivní změny, bohužel však zcela nedostačující. Smog je vedlejší produkt emisí oxidu uhličitého souvisejících s klimatickými změnami. To znamená, že by se Česká republika měla hlavně snažit přejít na bezuhlíkové zdroje energie namísto rozvoje uhelných elektráren,“ řekl Deníku Referendum Franke.

Extinction Rebellion je mezinárodní environmentální hnutí vycházející z výzvy k úsilí o záchranu klimatu, kterou vydala minulý rok padesátka převážně britských akademiků. Jeho aktivisté využívají blokády a další formy nenásilné občanské neposlušnosti k informování o dopadech klimatických změn a tlaku na politickou reprezentaci. Extinction Rebellion se hlásí k odkazu demokratických iniciativ zdola, jakými bylo hnutí sufražetek, afroamerické hnutí za rovná práva, ale také decentralizované antikapitalistické Occupy.