Špatné ovzduší není jen na Ostravsku, ale téměř všude, tvrdí ekologové

Radek Kubala

Kvalita vzduchu není problém pouze na Ostravsku. Limity znečištění dané Světovou zdravotnickou organizací splňuje pouze několik míst v republice. Ekologové upozorňují, že limity nastavené českými zákony jsou mírné a zakrývají míru problému.

Znečištění ovzduší překračuje mezinárodní limity nejen na Ostravsku. Jediné oblasti, které splňují limity znečištění dané Světovou zdravotnickou organizací (WHO), jsou v odlehlých oblastech Šumavy. Podle čerstvě aktualizovaných údajů databáze znečištěného ovzduší WHO tak téměř všichni v České republice dýchají nekvalitní vzduch.

Ekologové z Hnutí Duha zároveň upozorňují, že limity určené českými zákony jsou dva a půl krát vyšší než normy WHO, v případě jemného prachu například pětadvacet mikrogramů na metr krychlový. Používáním vyšších limitů znečištění podle Hnutí Duha vláda vytváří dojem, že problémy se znečištěním ovzduší jsou pouze na severu Moravy. Zároveň upozorňují, že Česká republika je po Bulharsku, Maďarsku a Polsku země se čtvrtou nejhorší kvalitou ovzduší v Evropské unii.

„Zlepšit současnou situaci mohou poslankyně a poslanci v projednávaném zákonu o ovzduší. V první řadě je potřeba omezit spalování uhlí. Musíme dál limitovat provoz starých uhelných kotlů a kamen, ale stát zároveň musí podporovat jejich výměnu i v chudých domácnostech. Na stole je také návrh na omezení výjimek z limitů pro znečišťování pro staré uhelné elektrárny, které beztak vyrábějí elektřinu na vývoz,” uvedl v tiskové zprávě programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

Ministerstvo životního prostředí podle svých slov o problémech ví a plánuje se znečištěným ovzduším zabývat. „S aktualizovanými daty WHO se seznamujeme. Není pravda, že by povolený roční imisní limit pětadvacet mikrogramů jemného prachu na metr krychlový byl pouze v České republice. Ve skutečnosti je to evropská norma, které se držíme,“ řekla Deníku Referendum Denisa Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.

Podle Hnutí DUHA však nejsou benevolentnější evropské limity ospravedlněním pro zbytečně vysoké vypouštění znečišťujících látek. „Evropská unie má celkově příliš vysoký limit, ale není důvod tvrdit, že je to v pořádku. Limity na evropské úrovni i u nás jsou stanoveny politicky, bez ohledu na zdraví lidí. Oproti tomu WHO se na celou problematiku dívá odborně, proto doporučuje snížit imisní limity,“ řekl Deníku Referendum Jiří Koželouh.

Jako cestu ke zlepšování kvality ovzduší ministerstvo vidí zavedení povinných revizí kotlů každé tři roky, rozšíření kotlíkových dotací a finanční podporu ekologické dopravy a elektromobility. „Již nyní poskytujeme dotace na ekologickou veřejnou i soukromou dopravu, na zavádění nízkoemisních zón či na vypracování plánů regulace dopravy v případě smogových situací,“ uvedl náměstek ministerstva Vladislav Smrž.

Podle ekologů by se však vláda měla více zaměřit na příčiny znečištění, například zpoplatněním škod, které způsobuje pálení uhlí v kamnech i elektrárnách. „Řešit příčiny mohou poslanci a poslankyně již tento měsíc, kdy bude Sněmovna projednávat ve třetím čtení novelu zákona o ochraně ovzduší. Piráti k ní navrhli kompromisní pozměňovací návrh, který omezí možnost uhelných elektráren dostat výjimku z evropských limitů pro vypouštění splodin maximálně do konce roku 2025,“ uvádí Hnutí Duha v tiskové zprávě.

Podle dat Evropské agentury životního prostředí (EEA) zemře v České republice každý rok v důsledku špinavého ovzduší až jedenáct tisíc lidí. Nejškodlivější je právě jemný prach, který způsobuje onemocnění srdce a cév, mrtvice, onemocnění dýchacího ústrojí nebo chronickou bronchitidu.