Nejvyšší správní soud omezil plán na zlepšení ovzduší na Ostravsku

Kateřina Keprtová

Program na zlepšení kvality vzduchu v ostravské aglomeraci neuspěl u Nejvyššího správního soudu. Podle rozsudku postrádá klíčové náležitosti. Zastupitelé z Moravskoslezského kraje považují výhrady za zbytečné a oddalující možná řešení.

Soudci Nejvyššího správního soudu zrušili některé body programu ke zlepšení ovzduší na Ostravsku. Vyhověli tím námitce muže z Ostravy, který se stížností v loňském roce neuspěl u Městského soudu v Praze. Nejvyšší správní soud uznal, že program, který má snížit emisní limity v ovzduší, neobsahuje dostatečně konkrétní opatření, časový plán ani záznamy o prioritách. Konec roku 2020 jako termín provedení je podle soudu nereálný. Zastupitelé z Ostravska hodnotí krok jako zbytečný průtah.

Dvanáctistránkový program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek vydalo ministerstvo životního prostředí v dubnu 2016. Jeho cílem je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší omezením emisí, které překračují stanovené limity. Podle soudního usnesení plán postrádá harmonogram provádění jednotlivých opatření, který by bylo možné průběžně kontrolovat a dle potřeby reagovat na učiněná zjištění.

Dále podle soudců chybí stanovení priorit jednotlivých opatření tak, aby bylo možné se v případě nedostatku času nebo financí soustředit jen na nejzávažnější z nich. „Program v podobě napadené žalobou neskýtá sjednocující koncepci a oporu pro komplexní a účinné řešení znečištění ovzduší v ostravské aglomeraci. Jde spíše o seznam všeho, co by bylo potřeba učinit, aniž by Program nad rámec pouhého soupisu potřebných opatření nabízel cokoliv dalšího,“ uvedli soudci v usnesení.

Nejvyšší správní soud proto zrušil některé body napadeného programu. Konkrétně se jedná o pasáž o emisním stropu pro silniční dopravu, pasáž o jednotlivých opatřeních ke zlepšení ovzduší a pasáž o souhlasných stanoviscích EIA. Napadené části programu je podle soudu nutné dopracovat. Soudci dále upozornili, že program postrádá přesné zdůvodnění data, k němuž by měl být program naplněn. Ministerstvo v Programu uvedlo termín konce roku 2020. Vyčkávání na stanovenou dobu označili soudci vzhledem k neúplným podmínkám za zbytečné a k nezdaru odsouzené „čekání na Godota“.

Ministerstvo životního prostředí prozatím rozhodnutí odmítlo komentovat. „O rozsudku NSS jsme se dozvěděli teprve včera. Nejprve se s ním musíme důkladně seznámit a teprve potom se k němu budeme moci vyjádřit,“ řekla Deníku Referendum tisková mluvčí Dominika Pospíšilová. Starosta Bohumína Petr Vícha (ČSSD) označil soudní spor za zbytečný. „Vedou se soudní spory o formality, u nás velmi často a dlouho. My zatím musíme dýchat to, co dýcháme,“ okomentoval pro Deník Referendum.

Pro strukturálně znevýhodněné oblasti Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje schválila vláda už v lednu letošního roku Strategii hospodářské restrukturalizace. Jedním Z jejích hlavních cílů je i ozdravení životního prostředí. Samotná strategie neobsahuje návrh konkrétních opatření, ale stanovuje jejich základní principy společné pro všechny kraje. Konkrétní kroky mají nabízet právě jednotlivá opatření pro kraje, které má vláda postupně přijímat.