Brabcův náměstek jednal s eurokomisařem o ovzduší, podle ekologů nedodržujeme limity

Radek Kubala

Náměstek ministerstva životního prostředí jednal s eurokomisařem i zástupci dalších států Evropské unie o politice ochrany ovzduší. Podle ekologů může ministr dělat mnohem více, ČR podle nich neplní dohodnuté limity znečištění.

Evropský komisař pro životní prostředí Karmenu Vella jednal v úterý se zástupci členských států EU o ochraně ovzduší a dodržování emisních limitů v jednotlivých státech Unie. Cílem jednání byla prezentace aktuálních kroků a opatření zaměřené na ochranu ovzduší a především na dodržování limitů vyplývajících z evropských směrnic. Osmnáct států má totiž s jejich dodržováním problémy.

Českou republiku na jednání zastupoval náměstek ministra Richarda Brabce pro mezinárodní záležitosti Vladislav Smrž. Kromě české delegace se jednání s maltským eurokomisařem zúčastnili i zástupci Německa, Maďarska, Itálie, Francie, Španělska, Slovenska, Rumunska a Velké Británie.

Podle ekologických organizací by se ministerstvo mělo před Evropskou komisí zpovídat za to, že neplní dohodnuté limity pro znečištění v ovzduší a porušuje tím české zákony. Proto také běží řízení o porušování Smlouvy o fungování EU, které může vyústit až v žalobu na Českou republiku.

„Znečištění ovzduší má v Česku na svědomí tisíce životů a desítky miliard ročně z našich kapes. Vláda to může během jediného funkčního období změnit, pokud se postaví Zemanovým kamarádům Danielu Benešovi z ČEZu a Pavlu Tykačovi z Czech Coal. Doufejme, že k tomu najde odvahu,” uvedl ve společné tiskové zprávě Greenpeace ČR a Hnutí DUHA vedoucí energetické kampaně první z jmenovaných organizací Jan Rovenský.

V České republice žije šedesát procent lidí v oblastech s překračovanými limity pro prach v ovzduší, více než dvanáct tisíc lidí navíc ročně kvůli znečištění zemře. Ekologové proto navrhují řešení, která by mělo ministerstvu pomoct vyčistit ovzduší a zlepšit tím životní prostředí v místech postižených smogem.

Požadují například reformu kotlíkových dotací způsobem, který by umožnil chudým domácnostem vyměnit staré kamna. V tomto názoru se ekologové s ministerstvem shodnou. „Máme aktuálně peníze pouze na výměnu osmdesáti tisíc kotlů. Dalších zhruba dvě stě padesát tisíc je ale nutné také vyměnit. Proto je pro nás prioritní najít především další finanční zdroje na další výměny a současné kotlíkové dotace dotované z EU zásadně neměnit. Jsou nastavené správně, dokazuje to i veliký zájem lidí,“ řekla Deníku Referendum mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Dále ekologové prosazují novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která by měla zavést rozumnou podporu zejména pro obecní a občanské projekty obnovitelných zdrojů.

Důležité je podle ekologických organizací rovněž snížit závislost České republiky na těžbě a spalování uhlí. Ministr Brabec by podle nich měl jasně říct, že nebude požadovat žádné výjimky z nových evropských limitů pro vypouštění znečištění z uhelných elektráren. Ekologické organizace rovněž ocenily, že se ministerstvo rozhodlo nepodpořit polskou žalobu právě na nové evropské limity znečištění ovzduší.

„Není důvod, aby uhelné elektrárny neplnily limity, které jsou podstatně mírnější, než jaké si stanovila například Čína. Uhelné elektrárny vyrábějící hlavně pro vývoz elektřiny mají být navíc výrazně utlumovány i dle Státní energetické koncepce ČR, volebního programu ANO i programového prohlášení vlády,“ uvádějí ekologické organizace v tiskové zprávě.

Debata o výjimkách je však podle ministerstva předčasná, protože se jejich podoba bude kvůli polské žalobě řešit u soudu. „Obecně ale nutno vzít v potaz, že výjimky jsou legitimním nástrojem EU i národní legislativy, udělují se ve správním procesu v odůvodněných případech na krajských úřadech a do jejich udělování může vstupovat veřejnost se svými námitkami,“ dodala Petra Roubíčková.