Znečištění ovzduší klesá. Stále však překračujeme imisní limity rizikových látek

Radek Kubala

Vláda projedná zprávu o kvalitě ovzduší a zdravotních rizicích. Ta ukazuje trend snižování znečištění, avšak v případě jemného prachu či benzo(a)pyrenu Česká republika stále překračuje limity znečištění. Nejhůře se lidem dýchá na Ostravsku.

V loňském roce byly v České republice znovu překročeny imisní limity znečištění, říká zpráva o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích, kterou na svém středečním zasedání projednává vláda Andreje Babiše (ANO). Nekvalitní ovzduší způsobuje dýchací potíže, nemoci plic a zvyšuje riziko rakoviny. Celkově se však množství většiny nebezpečných látek v ovzduší snižuje.

Oproti roku 2016 se zvýšil počet míst, na kterých měřící stanice zaznamenaly překročení limitů pro polétavý prach. Přes šedesát procent obyvatel České republiky také dýchalo nadměrné množství rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. Zvýšila se i koncentrace přízemního ozónu, který dráždí dýchací cesty.

Naopak pod imisními limity zůstaly těžké kovy, arsen a kadmium, stejně jako oxid siřičitý a dusičitý. Podle dat Evropské agentury životního prostředí (EEA) zemře v České republice každý rok kvůli špinavému ovzduší až jedenáct tisíc lidí. Nejškodlivější je jemný prach, který způsobuje onemocnění srdce a cév, mrtvice, onemocnění dýchacího ústrojí nebo chronickou bronchitidu.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) chválí trend snižování množství většiny škodlivých látek v ovzduší, dodává však, že je třeba přijímat další opatření. A zmiňuje například přeshraniční spolupráci s Polskem, které přispívá ke znečištění na Ostravsku, nebo kotlíkové dotace.

„Od letoška platí přísnější limity vypouštění nebezpečných látek pro všechny menší teplárny a elektrárny na tuhá paliva nebo vyhláškou stanovená přísnější povinná opatření pro omezení emisí prachu ze sléváren kovů, kamenolomů a povrchových dolů paliv, které také přispívají k překračování imisních limitů,“ řekl Brabec.

Ekologové: klíčem je energetika

Ekologové v této souvislosti upozorňují na report OECD, který kvůli změnám klimatu a silnému znečištění doporučuje České republice snížit závislost na uhlí a ropě. A dodávají, že například z hlediska vypouštění emisí uhlíku v přepočtu na počet obyvatel patříme k největším znečišťovatelům na světě.

Podle ekologů však Brabcem často zmiňované kotlíkové dotace ke zlepšení kvality ovzduší nestačí, stát by měl proto začít modernizovat energetiku a zbavit jí závislosti na fosilních palivech, zejména uhlí. Zaměřit by se měl také na lokální znečišťovatele.

„Prakticky to znamená zahájit novou rozumnou podporu domácích obnovitelných zdrojů energie, dát lidem možnost předcházet vzniku odpadu a lépe jej třídit, započít odstavování zastaralých uhelných elektráren a zpřísnit nároky na domácí kotle a kamna,“ uvedl programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

Doporučení OECD přivítaly některé opoziční strany. TOP 09 a KDU-ČSL požadují dekarbonizaci energetiky či vyšší pravomoci obcí pro boj s lokálními topeništi. „Postupně odstavené uhelné elektrárny a teplárny chceme nahradit produkcí elektřiny z obnovitelných zdrojů, energetickými úsporami a samovýrobou,“ řekla před časem Deníku Referendum Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Za čistší ovzduší nejhlasitěji bojuje Pirátská strana. Její poslanci se letos pokusili prosadit zrušení i omezení výjimek z evropských limitů znečištění pro velké uhelné elektrárny. Jejich pozměňovací návrhy k novele zákona o ochraně ovzduší však neschválil ani výbor pro životní prostředí a posléze ani Sněmovna.