RE:START pohraničí: Vláda schválila plán na pomoc třem postiženým krajům

Jan Kašpárek

Plán restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje má pomoci řešit tamější sociální a ekologické problémy. Enviromentální organizace namítají, že program RE:START je v ekologických otázkách nedůsledný.

Vláda v úterý s úpravami schválila Aktualizovaný souhrnný akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (RE:START). Ten předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (nestr. za ANO) a ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (nestr. za ANO). Jeho cílem je především hospodářské oživení regionů, ale i řešení sociálních a ekologických problémů. Právě v oblasti ekologie je ovšem RE:START podle enviromentálních organizací nedůsledný.

Ekologové varují zejména před plánovanou stavbou nových spaloven a finanční podporou uhelných elektráren a tepláren, kterým chce stát prostřednictvím dotací pomoci s plněním emisních norem. „Vláda by měla v první řadě zakázat — či alespoň omezit platnost — vydávání výjimek a donutit zejména uhelné elektrárny snížit znečištění zákonem, ne dotacemi. Zatím toto řešení odmítala,“ kritizuje náplň RE:STARTu Hnutí DUHA, Greenpeace a Centrum pro dopravu a energetiku.

Organizace se rovněž pozastavují nad malým zapojením veřejnosti do přípravy RE:STARTu. Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, který plán připravil, sice komunikoval s množstvím místních zaměstnavatelů, škol a zastupitelů, pro připomínky obyvatel dotčených regionů však připravil pouze internetový formulář. Podle projektového koordinátora Centra pro dopravu a energetiku Dana Heuera to ovšem není dostatečné.

„Aby program získal legitimitu a důvěru místních, musí do své činnosti efektivněji zapojit veřejnost. Vyvaruje se tak škodlivým projektům i pozdější kritice,“ uvedl Heuer. Dodal ale, že chystaný program má i přesto velký potenciál strukturálně postiženým krajům pomoci.

Vedoucí tiskového oddělení vlády Vanesa Šandová Deníku Referendum sdělila, že úterní jednání o programu RE:START vyvolalo mezi členy vlády dlouhou diskusi, jejímž výsledkem byly úpravy předloženého materiálu. Podle ministryně Dostálové změny spočívají především ve větším zapojení hejtmanů a přenastavení plánu tak, aby jej bylo možné lépe financovat z evropských fondů. Celkové náklady RE:STARTu jsou odhadovány na dvacet miliard korun do roku 2030.

Akční plán má vyřešit dlouhodobé problémy pohraničí

Ekologická opatření RE:STARTu se kromě pomoci elektrárnám s dodržováním emisních norem týkají i obnovování lesů a zadržování vody v krajině. Plán počítá se systematičtějším sledováním a ochranou kvality vody, jakož i podporou její retence v průmyslových areálech a odstraňování nepropustných ploch z města. RE:START má kraje podpořit i skrze dotační program pro revitalizaci sídlišť či podporu cestovního ruchu v regionech.

Všechny tři kraje se dlouhodobě potýkají s celou řadou sociálních i ekologických problémů. Ústecký a Moravskoslezský kraj jsou oblastmi s nejvyšší nezaměstnaností na území České republiky. Především na Ústecku navíc bují obchod s chudobou a sestěhovávání chudých do ghett, na což místní zastupitelstva často reagují především vyhlašováním takzvaných bezdoplatkových zón.

Moravskoslezský kraj trpí extrémním znečištěním ovzduší, které způsobuje intenzivní průmyslová výroba a spalování pevných paliv. Podle Zprávy o kvalitě ovzduší za rok 2016 překročily emise škodlivých látek normy na téměř devětadevadesáti procentech území Ostravy, Karviné a Frýdku—Místku. Tentýž problém zjistilo téměř devět z deseti měřicích stanic v celém kraji.

Na Karlovarsku je dlouhodobým problémem vylidnění venkova, které kraj s nejnižším počtem obyvatel v zemi zasáhlo v důsledku masového stěhování lidí na sídliště do měst. Tam se dnes nachází převážná většina výroby, jíž ovšem chybí perspektivní páteřní odvětví. Na to před několika lety poukázala i studie Operačního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost. Kromě toho kraji chybí dobře placené pracovní pozice a tedy i vysokoškolsky vzdělaní lidé.