Nezaměstnanost klesla, místa chybějí v Karviné a v Mostě

Petra Dvořáková

Máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii. Problém je v bývalých uhelných regionech nebo v nízkém počtu míst pro osoby se zdravotním postižením. Dostatek míst nenabízí ani znovuzavedená veřejná služba. A to přesto, že ovlivňuje výši sociálních dávek.

Tři sta tisíc uchazečů o zaměstnání, a tedy čtyřprocentní nezaměstnanost, zaznamenal v srpnu Úřad práce. Podle červencových údajů Eurostatu je u nás nejnižší míra nezaměstnanosti v celé Evropské unii. Vzrostl počet volných pracovních míst. Na jednoho uchazeče připadá jeden a půl volného místa. Nejvyšší nezaměstnanost nadále sužuje Karvinsko a Mostecko, kde zároveň na jedno volné pracovní místo připadá nejvíce zájemců. Nepoměr panuje i mezi počtem nezaměstnaných osob se zdravotním postižením a volnými pozicemi, na kterých by se mohli uplatnit. Více než třetině lidí z evidence Úřadu práce je přes padesát let. Přibližně stejný počet je v evidenci déle než rok. Podporu v nezaměstnanosti pobírá více než čtvrtina nezaměstnaných, její průměrná výše je necelých sedm tisíc korun.

Nezaměstnanost poklesla ve většině regionů. Mezi regiony, v nichž klesla nejvíce, se objevily i některé z těch, které dlouhodobě patří mezi nejproblematičtější jako Jeseník, Děčín nebo Chomutov. Ty ale mezi oblasti s nejvyšší nezaměstnaností vzhledem k míře nezaměstnanosti okolo šesti procent patří i nadále. V Karviné připadá na jedno pracovní místo téměř devět uchazečů, ještě v roce 2016 jich však bylo šestnáct. V jedenácti regionech nezaměstnanost vzrostla, a to naopak zpravidla v oblastech s nejnižší nezaměstnaností v republice. Těmi jsou například Jindřichův Hradec, Písek nebo Benešov, nezaměstnanost se zde pohybuje okolo dvou procent.

Zároveň vzrostl i počet volných pracovních míst, a to na téměř dvě stě tisíc. Na téměř padesát tisíc nezaměstnaných osob se zdravotním postižení ale připadá pouze třináct tisíc pro ně vhodných pozic. Největší zájem je obecně o dělníky v oblasti výstavby, pomocníky ve výrobě, řidiče nákladních automobilů nebo uklízeče. Jak upozornila Československá obchodní banka v letošní analýze šedesáti tisíc inzerátů, firmy až překvapivě často nabízejí pouze minimální mzdu. Inzeráty Úřadu práce nabízející nízké mzdy na svém Facebooku pravidelně zveřejňoval předseda Českomoravské odborové konfederace Josef Středula. Upozorňoval, že kuchař v Chomutově si vydělá necelých patnáct tisíc hrubého, řidič na Karlovarsku patnáct tisíc hrubého. Podle odborů je právě teď, v době nedostatku pracovníků a růstu české ekonomiky, žádoucí platy zvyšovat.

Za třicet hodin veřejné služby šest set pět korun

Podle Úřadu práce má na trvalém poklesu nezaměstnanosti podíl Aktivní politika zaměstnanosti, kterou spolufinancují Evropské strukturální fondy. Úřad práce v dubnu 2016 pilotně zavedl možnost požádat o příspěvek na dojížďku do práce, o což již požádalo přes čtyři tisíce uchazečů, nejčastěji z Moravskoslezského kraje. Průměrně činí patnáct set korun měsíčně. Stejně tak mohou zájemci získat jednorázový příspěvek na stěhování za prací v hodnotě padesáti tisíc korun, o nějž je zatím největší poptávka též v Moravskoslezském kraji.

Jak vyplynulo z ročenky ministerstva práce, kraje Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský, které se potýkají s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, zároveň trápí vyšší počet dlouhodobě nezaměstnaných osob. Podpořit modernizaci zdejšího průmyslu a služeb má letos schválený akční plán vlády na hospodářskou obnovu těchto tří krajů.

Dlouhodobě nezaměstnaní tvoří celorepublikově třicet sedm procent uchazečů. Průměrná délka nezaměstnanosti se v porovnání s průměrem roku 2016 zvýšila na více než sedm set dní. Průměrný věk uchazeče činí necelých čtyřicet tři let, nezaměstnaní jsou častěji lidé s nižším stupněm vzdělání.

Od 1. srpna musejí uchazeči, kteří jsou déle než půl roku bez práce a nemají ani krátkodobé zaměstnání, nastoupit do veřejné služby, jinak se jim sociální dávky nepočítají z minima životního, ale z minima existenčního. Existenční minimum teď činí dva tisíce dvě stě korun. Pokud uchazeči odpracují třicet hodin ve veřejné službě, vzrostou jim příspěvky o šest set pět korun. Když odpracují pouze část hodin a další práci nedostanou, sníží se jim sociální dávky tak jako tak. Institut veřejné služby v minulosti zrušil Ústavní soud. Vláda chce jejím znovuzavedením nezaměstnané motivovat. V srpnu do veřejné služby nastoupilo téměř pět tisíc klientů. Volných „míst“ ve veřejné službě je více než deset tisíc. Dlouhodobě nezaměstnaných však úřad eviduje přes sto deset tisíc.