Inspekce práce: nejrizikovější povolání jsou řidič a dělník

Johanna Nejedlová

Podle výsledků kontrol inspekce práce oproti loňskému roku ubylo úmrtí na pracovišti. Inspekce odhalila bezpečnostní pochybení i práci na černo. V oblasti diskriminace žen a mužů odhalila nerovnosti ve mzdách i diskriminační inzeráty.

Státní úřad inspekce práce provedl v loňském roce téměř dvacet sedm tisíc kontrol. Uložil během nich skoro čtyři tisíce pokut. Inspekce se také v loňském roce zaměřila na kontrolu rovného zacházení a diskriminace žen, a to nejen přímo na pracovišti, ale i v procesu výběru zaměstnanců.

„Při kontrolách nám nejde jen o kvalitní pracovní místa, ale zároveň o bezpečnost práce a dodržování zákoníku práce na pracovištích,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Stát má podle ní rekordně nízkou nezaměstnanost, a proto je teď zapotřebí klást důraz na kvalitní a bezpečné pracovní podmínky.

Oproti předchozímu roku eviduje inspekce méně smrtelných úrazů. Loni se jich stalo sto jedna, v roce 2015 to bylo sto dvacet dva úmrtí. Nejrizikovější je z hlediska počtu úmrtí povolání řidiče a dělníka. Pracovních úrazů zaznamenala inspekce přes čtyřicet čtyři tisíc, z čehož více než tisíc tři sta bylo vážných. Při kontrolách bezpečnosti práce zjistila inspekce přibližně dvacet pět tisíc pochybení.

Kontroly se také věnují práci na černo. Během více než devíti tisíc kontrol inspekce odhalila téměř dva tisíce tři sta nelegálně zaměstnaných osob, z čehož více než polovina byli cizinci pocházející ze zemí mimo Evropskou unii. Nelegálně zaměstnaných Čechů kontrola nalezla sedm set šedesát. Krom Čechů byli nejčastěji na černo zaměstnáni Ukrajinci, Vietnamci, Slováci a občané Moldávie. V letošním roce chystá inspekce minimálně osm tisíc pět set kontrol zaměřených právě na nelegální zaměstnávání.

„Inspekce se letos zaměří zejména na oblast agenturního zaměstnávání, včetně dodržování nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy, a to i u autobusových řidičů,“ uvedl generální inspektor Rudolf Hahn.

Inzeráty nabízející práci bývají často diskriminační

Inspekce práce loni obdržela téměř čtyři sta podnětů týkajících se dodržování rovného zacházení a zákazu diskriminace a provedla přes čtyři sta kontrol. Nejčastěji lidé poukazovali na možné nerovné zacházení nebo diskriminaci v práci, sedmdesát pět podnětů pak upozornilo na diskriminační inzeráty či výběrová řízení.

Některé inzeráty nabízející práci znějí „přijmeme ženu ve věku minimálně 35—40 let s odrostlými dětmi a bez výhledu na mateřskou dovolenou“ či „přijmeme prodavačku — důchodkyni”. „Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána jakákoliv diskriminace a hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem uchazečům,“ uvedl generální inspektor Rudolf Hahn. Totéž podle jeho slov platí i v samotném zaměstnání. Zaměstnavatel například nemá právo během výběrového řízení zjišťovat, zda má uchazeč o místo děti.

Dalších sto patnáct případů prověřených inspekcí se týkalo porušování předpisů přímo na pracovišti. Zaměstnavatelé například vypláceli za stejnou práci mzdu v různé výši na základě pohlaví — například číšník dostával větší plat než servírka.

Inspekce práce existuje na českém území v různých podobách více než sto třicet let. V roce 1921 byl dokonce jako v jedné z prvních zemí na světě připraven — nakonec nerealizovaný — návrh zákona o inspekci práce. Státní úřad inspekce práce byl v dnešní podobě zřízen zákona v roce 2005, od roku 2007 stojí v jeho čele Rudolf Hahn.