Je třeba vytvořit dobré podmínky pro fungování inspekce práce, uvedl premiér

Jaroslav Bican

Bohuslav Sobotka během návštěvy pražského inspektorátu práce poukázal na přetrvávající problém s pracovními agenturami. Ministerstvo práce a sociálních věcí by podle něj také mělo vytvořit pro fungování inspekce práce dostatečné podmínky.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka společně s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou v úterý navštívil Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu a jednal zde s generálním inspektorem Rudolfem Hahnem. Premiér Sobotka zdůraznil, že pro vládu, v jejímž čele stojí, je důležité, aby pro všechny zaměstnance v České republice platily důstojné a spravedlivé podmínky a byla dodržována legislativa, zejména zákoník práce.

Podle předsedy vlády přetrvává problém s agenturami práce, kdy řada agenturních zaměstnanců pracuje za podmínek, které nejsou srovnatelné s kmenovými zaměstnanci. „V České republice čelíme problému nelegálního zaměstnávání, zejména agentury práce z Polska tady nelegálně zaměstnávají i zaměstnance z Ukrajiny,“ řekl Bohuslav Sobotka.

Ministerstvo práce a sociálních věcí a vedení Státního úřadu inspekce práce by proto podle premiéra měly klást velký důraz na důslednou kontrolní činnost a pečlivé prověřování podnětů, které inspekce dostane od občanů. „Je velmi důležité, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo pro fungování Státního úřadu inspekce práce dostatečné podmínky včetně rozpočtové oblasti,“ dodal předseda vlády.

Agenturní zaměstnanci by neměli mít horší podmínky, řekla ministryně

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová připomněla, že řada podnětů, které zlepší práci a podmínky pro inspekci, se už nachází v legislativním procesu. Jedná se například o novelu zákona o zaměstnanosti, která upravuje právě podmínky pro agentury práce.

„Novela byla vypracována ve spolupráci se solidními velkými agenturami, které určitě mají na trhu své místo, ale ani my, ani ony nemáme zájem, aby tady fungovaly agentury, které jsou v podstatě pololegální a které zneužívají lidi na práci, jež se dá leckdy označit opravdu za otrockou,“ zdůraznila ministryně a pokračovala: „Chceme do budoucna odstranit třeba to, aby na dvou linkách ve stejné továrně vedle sebe pracovali kmenoví zaměstnanci a agenturní a ti agenturní, aby nadále měli mnohem horší podmínky a to jak v odměňování, tak v dalších benefitech.“

Zdrojem velkých problémů při kontrolách jsou podle ministryně také dohody o provedení práce, kdy lidé, kteří jsou registrováni na úřadu práce, si mohou vydělat částku až do výše poloviny minimální mzdy. „V tuto chvíli jsou v podstatě tyto dohody velice nedokonale registrované a často se to zneužívá k tomu, že lidé odpracují na černo mnohem více a nejen, že to má negativní důsledky, že stát je okrádán na daních a pojistných odvodech, ale především to negativně dopadá i na zaměstnance samotné,“ vysvětlila ministryně.

Taková práce, ze které není placené pojištění, se pak samozřejmě nepočítá do důchodu. „Často také tito lidé, když potom o tu práci přijdou, dojdou na úřad práce a myslí si, že protože pracovali, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti, zjistí, že ho nemají, protože jejich práce nebyla legální,“ doplňuje ministryně Marksová a dodává, že odstranění možnosti zneužívání tohoto institutu tzv. nekolidujícího zaměstnání je už také v legislativním procesu.

Generální inspektor Rudolf Hahn také zmínil, že premiér Bohuslav Sobotka je prvním předsedou vlády, který inspekci práce navštívil a osobně se o její činnost podrobněji zajímal.