Odbory a lékařská komora: zdravotnictví potřebuje víc peněz, hrozí zhoršení péče

Jaroslav Bican

Prezident České lékařské komory Kubek a předseda ČMKOS Středula se shodli na tom, že do zdravotnictví je třeba dostat více peněz, jen tak lze čelit nedostatku lékařů a zdravotních sester, který začíná ohrožovat dostupnost zdravotní péče.

Zástupci České lékařské komory a Českomoravské konfederace odborových svazů se shodli na tom, že situace v českém zdravotnictví je velmi vážná. Jeho hlavním problémem je podfinancování. Kvůli nedostatku lékařů, kteří odcházejí do zahraničí, a zdravotních sester, které jdou mimo obor, hrozí zhoršení dostupnosti zdravotní péče v České republice. Česká lékařská komora zveřejnila řadu požadavků na zlepšení situace, na kterých se shodne i s odbory. Cílem opatření je dostat do českého zdravotnictví více peněz. 

Jedná se především o významnou a pravidelnou valorizaci platby za státního pojištěnce, uvalení zdravotní daně na tabák a na alkohol a spravedlivé úhrady od zdravotních pojišťoven, aby všechny pojišťovny platily všem zdravotnickým zařízením za stejné výkony stejné peníze, bez ohledu na to, komu daná nemocnice či poliklinika patří. Zároveň je podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka třeba valorizovat cenu lidské práce v seznamu zdravotních výkonů, který by se měl stát závazným ceníkem. Dalším opatřením je zvyšování platů.

„Požadujeme zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků a zároveň sjednocení způsobů odměňování ve všech zdravotnických zařízení, které zřizují veřejnoprávní subjekty, tedy stát, kraje a obce,“ zdůraznil Kubek a pokračoval: „Není přece normální, aby za stejnou práci zaměstnanci v regionálních nemocnicích měli o několik tisíc korun vyšší mzdu, než jsou platy zdravotníků ve fakultních nemocnicí.“

Dalším bodem je vzdělávání lékařů a zdravotních sester. „Potřebujeme vzdělávání, které nebude zbytečně dlouhé, nebude zbytečně náročné, ale nebude také formální. Bude kvalitní, intenzivní a bude probíhat v regionálních nemocnicích, tak aby zdravotníci nemuseli odcházet do velkých fakultních nemocnic,“ vysvětlil Kubek.

Prezident České lékařské komory také upozornil, že v současné době je plošně porušován zákoník práce, Úřady práce nefungují a kraje, které zřizují většinu nemocnic, situaci bagatelizují. Lékařská komora proto vyzývá k lepšímu fungování kontroly.

Dagmar Žitníková: hrozí snižování úrovně zdravotní péče

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková uvedla, že v České republice jde do zdravotnictví daleko méně peněz než v okolních evropských zemích, přesto je zde poskytována zdravotní péče na poměrně vysoké úrovni: „Nyní je však velmi reálné nebezpeční, že vysoká úroveň se bude neustále snižovat,“ varovala Žitníková.

A dodala: „Pokud do zdravotnictví nepřiplynou další peníze, které učiní počet personálu stabilní, stávající personál z nemocnic bude dál utíkat a samozřejmě se to potom projeví také na pacientech.“ Podle Dagmar Žitníkové se v současné době téměř ve všech českých nemocnicích nějakým způsobem omezují lůžka nebo zavírají oddělení.

Podobně vidí situaci také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula: „Za posledních několik týdnů jsem měl několik jednání ve velmi významných českých nemocnicích, jak fakultních, tak regionálních. Ředitelé nemocnic se obávají krizové situace, která nebude jenom pro letošní rok, ale týká se i několika příštích let, protože nedostatek personálu je skutečně vážný,“ uvedl předseda ČMKOS.

Představitelů odborů a České lékařské komory se v úterý shodly na tom, že požádají premiéra Bohuslava Sobotku o svolání společného koaličního jednání za přítomnosti zástupců krajů. Lékařské odbory také před několika dny zažalovaly Českou republiku, protože stát podle nich nesplnil memorandum, ve kterém se zavázal k růstu mezd lékařů v nemocnicích na jeden a půl až trojnásobek průměrné mzdy.