České zdravotnictví jako na Slovensku?

Jiří Paroubek

Krize ve slovenském zdravotnictví by se měla stát varováním i pro zdravotnictví české. Mimo jiné je třeba zvýšit platy doktorů a zdravotníků, novelizovat zákon o zdravotních službách a nepovažovat mladé lékaře za levnou pracovní sílu.

Jedním z nejzávažnějších faktorů, který připravil Ficovu stranu Smer o významný počet voličů, byla krize ve slovenském zdravotnictví, která vybublala v silném apassionátu několik týdnů před volbami. Voliči pochopitelně už zapomněli, že slovenské zdravotnictví do vážné krize přivedl předchozí pravicový kabinet premiérky Radičové.

Dlužno ale říci, že ani slovenští sociální demokraté se v této oblasti příliš nečinili tím správným směrem. Problémy neřešili, a naopak se pod jejich rukama objevilo několik závažných korupčních kauz, které vyústily dokonce v odchody předsedy parlamentu a ministryně zdravotnictví z funkcí. Opakované korupční kauzy v jednom rezortu jsou prostě politicky smrtící.

Česká situace a její exody

Česká lékařská komora (ČLK) nyní ústy svého prezidenta MUDr. Milana Kubka a dalších činitelů varuje před kritickou situací českého zdravotnictví, která se dříve nebo později může projevit vážnou krizí. Lékaři, zdravotní sestry a kvalifikovaný personál odcházejí do zahraničí nebo do lépe placených profesí v rámci České republiky.

Lékařská komora v tomto týdnu předstoupila před vládu s apelem, že je nezbytné  zvyšovat platy lékařů a ostatních zdravotníků minimálně o 10 procent každý rok, pravidelně valorizovat platby za státní pojištěnce, novelizovat zákon o zdravotních službách, který  by lékařské komoře dal právo kontrolovat personální zajištění zdravotních služeb a umožnil komoře ukládat poskytovatelům závazná opatření k nápravě, dále pak zajistit pacientům svobodnou volbu lékaře a poskytovatele služeb, neomezovanou zdravotními pojišťovnami a také zjednodušení specializačního vzdělávání lékařů.

Mladí lékaři jsou v českých nemocnicích často považováni za otrockou pracovní sílu bez nároku na rozumný výdělek odpovídající jejich vzdělání a kvalifikaci. To přímo vybízí k tomu, aby prchali ze země za lepším. Repro DR

Ještě bych dodal, že by bylo dobré, aby ministerstvo zdravotnictví spolu s ČLK zahájilo nábor lékařů v zemích východní Evropy, ale také třeba v Sýrii anebo ve Střední Asii. Tito lékaři a další zdravotní pracovníci by mohli zacelit mezery, jež vznikají odchodem českých lékařů a zdravotních sester do zahraničí.

Velmi důležitou roli hraje také dořešení koncepce vzdělávání mladých lékařů, kteří jsou v českých nemocnicích často považováni za otrockou pracovní sílu bez nároku na rozumný výdělek odpovídající jejich vzdělání a kvalifikaci. To jen neudržitelný stav, který přímo vybízí mladé lékaře k tomu, aby prchali ze země za lepším. Tento exodus musí vláda zastavit, je to v zájmu všech českých občanů.

Vláda podle Ústavy odpovídá za zdravotní péči obyvatelstva a musí se podle toho chovat. To, že po předchozích pravicových kabinetech zdědila velmi závažné problémy ve zdravotnictví, jejichž kumulace vedla v roce 2013 téměř ke kolapsu nemocnic ve všech krajích, už za krátký čas nebude nikoho zajímat.

Vláda by měla nastavit jasnou koncepci, vycházející z apelu ČLK, seznámit s ní veřejnost, získat pro ni lékaře a jejich profesní organizace a začít ji neoblomně uplatňovat. Jen tak se vláda vedená ČSSD v čele se sociálně demokratickým premiérem a také se sociálně demokratickým ministrem zdravotničtí může vyhnout podobnému politickému problému, jaký nedávno nastal na Slovensku…Problému s podobně zdrcujícími důsledky.