České zdravotnictví jako na Slovensku?

Jiří Paroubek

Krize ve slovenském zdravotnictví by se měla stát varováním i pro zdravotnictví české. Mimo jiné je třeba zvýšit platy doktorů a zdravotníků, novelizovat zákon o zdravotních službách a nepovažovat mladé lékaře za levnou pracovní sílu.

Jedním z nejzávažnějších faktorů, který připravil Ficovu stranu Smer o významný počet voličů, byla krize ve slovenském zdravotnictví, která vybublala v silném apassionátu několik týdnů před volbami. Voliči pochopitelně už zapomněli, že slovenské zdravotnictví do vážné krize přivedl předchozí pravicový kabinet premiérky Radičové.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Dlužno ale říci, že ani slovenští sociální demokraté se v této oblasti příliš nečinili tím správným směrem. Problémy neřešili, a naopak se pod jejich rukama objevilo několik závažných korupčních kauz, které vyústily dokonce v odchody předsedy parlamentu a ministryně zdravotnictví z funkcí. Opakované korupční kauzy v jednom rezortu jsou prostě politicky smrtící.

Česká situace a její exody

Česká lékařská komora (ČLK) nyní ústy svého prezidenta MUDr. Milana Kubka a dalších činitelů varuje před kritickou situací českého zdravotnictví, která se dříve nebo později může projevit vážnou krizí. Lékaři, zdravotní sestry a kvalifikovaný personál odcházejí do zahraničí nebo do lépe placených profesí v rámci České republiky.

Lékařská komora v tomto týdnu předstoupila před vládu s apelem, že je nezbytné  zvyšovat platy lékařů a ostatních zdravotníků minimálně o 10 procent každý rok, pravidelně valorizovat platby za státní pojištěnce, novelizovat zákon o zdravotních službách, který  by lékařské komoře dal právo kontrolovat personální zajištění zdravotních služeb a umožnil komoře ukládat poskytovatelům závazná opatření k nápravě, dále pak zajistit pacientům svobodnou volbu lékaře a poskytovatele služeb, neomezovanou zdravotními pojišťovnami a také zjednodušení specializačního vzdělávání lékařů.

Mladí lékaři jsou v českých nemocnicích často považováni za otrockou pracovní sílu bez nároku na rozumný výdělek odpovídající jejich vzdělání a kvalifikaci. To přímo vybízí k tomu, aby prchali ze země za lepším. Repro DR

Ještě bych dodal, že by bylo dobré, aby ministerstvo zdravotnictví spolu s ČLK zahájilo nábor lékařů v zemích východní Evropy, ale také třeba v Sýrii anebo ve Střední Asii. Tito lékaři a další zdravotní pracovníci by mohli zacelit mezery, jež vznikají odchodem českých lékařů a zdravotních sester do zahraničí.

Velmi důležitou roli hraje také dořešení koncepce vzdělávání mladých lékařů, kteří jsou v českých nemocnicích často považováni za otrockou pracovní sílu bez nároku na rozumný výdělek odpovídající jejich vzdělání a kvalifikaci. To jen neudržitelný stav, který přímo vybízí mladé lékaře k tomu, aby prchali ze země za lepším. Tento exodus musí vláda zastavit, je to v zájmu všech českých občanů.

Vláda podle Ústavy odpovídá za zdravotní péči obyvatelstva a musí se podle toho chovat. To, že po předchozích pravicových kabinetech zdědila velmi závažné problémy ve zdravotnictví, jejichž kumulace vedla v roce 2013 téměř ke kolapsu nemocnic ve všech krajích, už za krátký čas nebude nikoho zajímat.

Vláda by měla nastavit jasnou koncepci, vycházející z apelu ČLK, seznámit s ní veřejnost, získat pro ni lékaře a jejich profesní organizace a začít ji neoblomně uplatňovat. Jen tak se vláda vedená ČSSD v čele se sociálně demokratickým premiérem a také se sociálně demokratickým ministrem zdravotničtí může vyhnout podobnému politickému problému, jaký nedávno nastal na Slovensku…Problému s podobně zdrcujícími důsledky.

    Diskuse