OECD doporučuje České republice snížit závislost na uhlí a ropě

Radek Kubala

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj předala zástupcům české vlády svou výroční zprávu. Ekonomika je tu podle organizace zdravá, měla by se však zbavit závislosti na fosilních palivech. Vláda by měla podpořit integraci cizinců.

Česká republika zlepšila ochranu životního prostředí, stále je však příliš závislá na fosilních palivech a má problémy s odpadovým hospodářstvím. Ekonomika v České republice je zdravá a má jednu z nejnižších nezaměstnaností, na trhu práce však chybí zaměstnanci. Problémem jsou rostoucí ceny nájmů a stárnoucí populace.

Těmito slovy by se dala shrnout pravidelná zpráva o hodnocení vývoje hospodářství v České republice, kterou v pondělí v poledne předal generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) José Ángel Gurría premiérovi Andrejovi Babišovi, ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (oba ANO) a dalším členům vlády. OECD doporučila české vládě investovat do vzdělání a zvýšit kvalifikaci pracovníků.

Kvůli stárnoucí populaci organizace navrhla zrušit pevnou hranici pro odchod do důchodu a navázat ji na očekávanou délku života. Rizikem pro českou ekonomiku jsou podle zprávy OECD rostoucí ceny nájmů, zejména ve velkých městech.

Zpráva také doporučuje zvýšit pružnost trhu práce zavedením částečných úvazků, což by pomohlo například zaměstnávání žen po rodičovské dovolené. Obecně by Česká republika měla podpořit zaměstnávání žen s dětmi, aby snížila rozdíl ve výšce mezd mezi muži a ženami, který dosahuje až jednadvaceti procent. OECD také doporučuje zrychlit imigrační řízení a ulehčit integraci cizinců.

Podle premiéra vlády Andreje Babiše je zpráva OECD velmi cenná a obsahuje plno podnětných nápadů. „Česká republika plní fiskální politiku EU a snižuje dluh. Ve zdravotnictví jsme vyřešili nedostatek lékařů a jiné problémy. Připravujeme také další kroky ke ztransparentnění a zefektivnění zdravotnictví,“ řekl Babiš.

Česká republika mezi nejhoršími znečišťovateli

V oblasti životního prostředí OECD zejména ocenila, že Česká republika pokročila v oddělení ekonomického růstu od růstu znečištění, spotřeby energie, vypouštění skleníkových plynů a znečištění ovzduší. Přesto patří k největším znečišťovatelům mezi vyspělými státy. Zprávu o životním prostředí v České republice organizace vydala po třinácti letech.

„Silná průmyslová základna a závislost na uhlí činí z České republiky jednu z nejvíce energeticky a uhlíkově náročných ekonomik v rámci OECD. Znečištění ovzduší je stále vážné zdravotní riziko. Rozvoj směrem k udržitelnému hospodářství bude vyžadovat silnější politiku snižování závislosti na fosilních palivech a přijímání dalších cenově efektivních ekologických řešení,“ uvedla OECD ve shrnutí závěrů zprávy.

OECD doporučila například zavedení uhlíkové daně. Výsledky zprávy ocenila také Hnutí DUHA, podle které OECD upozornila na stejné věci, na něž ekologové poukazují dlouhodobě. Kvůli problémům se smogem a závislostí na fosilních palivech doporučují Duha změny zákonů, které by měly vést k ochraně ovzduší.

„Prakticky to znamená zahájit novou rozumnou podporu domácích obnovitelných zdrojů energie, dát lidem možnost předcházet vzniku odpadu a lépe jej třídit, započít odstavování zastaralých uhelných elektráren a zpřísnit nároky na domácí kotle a kamna,“ uvedl programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

OECD také upozornilo na neutěšenou situaci v oblasti odpadového hospodářství. Doporučila snížit skládkování a zvýšit zpoplatnění komunálního odpadu. Podle OECD nestoupá množství recyklovaného odpadu dostatečně rychle.

Odpadový expert Hnutí DUHA Ivo Kropáček slova José Ángela Gurría uvítal. Podle Kropáčka stále chybí nový zákon o odpadech. „Například skládkovací poplatek patří mezi nejnižší v Evropě a míra recyklace je celoevropsky podprůměrná. Vláda by se měla tímto vážně zabývat,“ řekl Kropáček.

Ministerstvo životního prostředí však považuje hodnocení OECD za příznivé. „Celkem jsme od OECD obdrželi šestačtyřicet doporučení, jak v ochraně životního prostředí pokračovat s tím, že některé kroky již realizujeme, jako například přechod na oběhové hospodářství v rámci přípravy nového odpadového zákona, který chceme předložit do konce roku 2018," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zároveň však na tiskové konferenci odmítl zavedení uhlíkové daně. Právě kvůli závislosti na fosilních palivech ekologické organizce ministerstvo životního prostředí kritizují dlouhodobě. Ekologům například vadí, že Richard Brabec nepodpořil omezení výjimek z evropských limitů znečištění pro velké elektrárny.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj sdružuje pětatřicet ekonomicky rozvinutých států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. Vznikla v roce 1961, Česká republika vstoupila v rámci transformace po roce 1989.

V současnosti koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice a prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Obecnému respektu se těší zejména právě díky své analytické práci.