Znečištěné ovzduší je pro těhotné ženy stejně nebezpečné jako kouření

Josef Patočka

Nejnovější studie o vlivu znečištění ovzduší na těhotné ženy zjistila, že i krátkodobé vystavení špinavému vzduchu může zásadně zvýšit riziko spontánního potratu.

Znečištění ovzduší je pro těhotné ženy stejně nebezpečné jako kouření a může zásadně zvýšit riziko spontánního potratu, zjistila nová studie. Podle vědců jsou závěry výzkumu znepokojivé a znečišťování vzduchu toxickými látkami je třeba omezit, chceme-li ochránit zdraví budoucích generací.

O znečištění ovzduší je již dnes známo, že má na těhotné ženy škodlivý vliv a může poškodit zdraví nenarozených dětí. Zvyšuje riziko předčasného porodu a vede k podměrečným porodním váhám. Nedávný výzkum nalezl toxické látky také v placentách matek, informuje britský deník the Guardian.

Vliv dlouhodobého vystavení špinavému vzduchu na riziko spontánního potratu již dříve analyzovaly studie od Brazílie přes Itálii až po Mongolsko — některé vztah potvrdily, jiné nikoli. Nejnovější studie je nicméně první, která se věnuje čistě krátkodobému vystavení zvýšeným koncentracím oxidu dusičitého, které jsou po celém světě běžné. Toxická látka vzniká při spalování fosilních paliv, především pak v dieselových motorech.

Průměrná koncentrace NO2 v lokalitách analyzovaných studií byla 34 mikrogramů na kubický metr. Nárůst této koncentrace o dalších 20 mikrogramů byl spojen se zvýšením rizika ztráty plodu během těhotenství o šestnáct procent.

Na počátku byla osobní zkušenost

„Jsou to docela závažné závěry,“ uvedl pro Guardian doktor Matthew Fuller z Utah State University, který se na výzkumu podílel. „Srovnáme-li to s výsledky jiných podobných výzkumů dopadu environmentálních faktorů na riziko spontánního potratu, ukáže se, že jde o podobné nebezpečí, jaké představuje tabákový kouř,“ upřesňuje.

Studie byla provedena v hlavním městě státu Utah, Salt Lake City, její výsledky ale podle Fullera platí i jinde. „Na mnoha místech po světě je znečištění vzduchu ještě mnohem horší... Jde o problém, který se týká nás všech.“ Podobné koncentrace oxidu dusičitého jako Salt Lake City mají i velká města v Evropě jako Paříž či Londýn.

Původní motivací k výzkumu byla pro Fullera osobní zkušenost. Členka jeho rodiny v roce 2016 náhle potratila v období, kdy byla kvalita vzduchu obzvlášť špatná. „Začal jsem se o to zajímat a pozorovat různou anekdotální evidenci — na naší pohotovosti přibývalo spontánních potratů vždy během a krátce po období zvýšeného znečištění ovzduší.“

Mechanismus, prostřednictvím kterého znečištěný vzduch plody poškozuje, dosud nebyl přesně prozkoumán. Obvykle se usuzuje, že způsobuje takzvaný oxidační stres a vede k zánětům, což je také způsob, jímž přispívá k dlouhé řadě dalších zdravotních problémů, od plicních nemocí, přes poškození mozku, až po cukrovku.

Další informace