Německo před volbami

Kateřina Smejkalová

Kateřina Smejkalová přibližuje současné hospodářsko-sociální poměry v Německu a pozici nejvíce sledovaných bloků před spolkovými volbami. O skladbu budoucí vládní koalice podle ní letos zase tolik nejde.

Křesťanskodemokratický volební slogan „Za Německo, ve kterém budeme žít dobře a rádi“ a jako reakce sociálnědemokratické „Je to útok na demokracii“; výrok Martina Schulze „V Německu vládne nespravedlnost“ a replika kancléřky „Lidem v Německu se ještě nikdy nedařilo tak dobře jako nyní“; a označení památníku obětem holocaustu za „ostudu uprostřed hlavního města“ ze strany předního představitele Alternativy pro Německo a debaty o obavách, že těsně před branami Spolkového sněmu poprvé stojí nepřátelé samotných fundamentů toho, na čem je německá poválečná společnost postavena. I tak se dá ve zkratce ilustrovat, co hýbe Německem před nedělními volbami do Spolkového sněmu, jedné ze dvou komor tamního parlamentu.

Německo má za sebou dvanáct let pod vládou křesťanské demokratky Angely Merkelové. Stála v čele dvou velkých koalic se sociální demokracií, mezi které bylo vklíněno jedno funkční období vlády její CDU/CSU s liberály. Nepřestává udivovat a svědčí o jejích mimořádných politických dovednostech, že se jako žena z východního Německa v roce 2000 dostala do čela strany, která byla do té doby výspou západoněmeckého mužsky dominovaného konzervativismu. Od té doby proměnila kancléřka výrazně celou stranickou tvář a posunula CDU/CSU do politického středu.

Souboj mezi CDU Angely Merkelové a SPD Martina Schulze nebude zřejmě nakonec tak napínavý, jak se zdálo během letošního jara. Repro NA, FB, WmC

Merkelová příliš nelpí na věcech, které jsou ztělesněním tradičních konzervativních hodnot. U posledních jejich zbytků, které kancléřčino dvanáctileté vládnutí přežily — jako je daňový systém významně zvýhodňující páry s jedním hlavním živitelem a druhým v páru s nízkým úvazkem nebo dokonce bez práce, který cementuje tradiční rozdělení rolí mezi muži a ženami (tzv. Ehegattenspliting) —, se jedná spíš o úlitbu konzervativnější sesterské partaji CSU než o její vlastní ideologické přesvědčení.

Pro Merkelovou je stěžejní ukotvení Německa v Evropě a transatlantická vazba na Spojené státy. U ostatních témat vede její protestantské rodinné zázemí a vyrůstání ve východním Německu, které bylo přes svůj totalitní ráz v mnoha ohledech emancipovanější než západ země, k tomu, že má blíž k sociální demokracii než bavorské CSU.

I z hlediska kancléřčiny osobnostní výbavy jsou této političce jakékoli vyhraněnější pozice cizí. Často bývá odkazováno na její vzdělání fyzičky, která se i ke společenským problémům staví jako k fyzikálním rovnicím: rozloží je na co nejmenší dílčí problémy, s nimiž se systematicky, pragmaticky a bez větších vášní, nicméně vždy nakonec velmi šikovně a především konsensuálně, vyrovná.

S takovou protivnicí se vyzyvatelům v předvolebním boji těžko dostává do politického konfliktu. Zpráva, kterou voličům a voličkám vysílá, včetně v úvodu textu zmíněného nic neříkajícího sloganu, bývá shrnována jako prosté: „Vždyť už mě znáte“. Do obsahových debat se nepouští, když se tomu dá jen trochu vyhnout — kategoricky například odmítla střetnout se se sociálnědemokratickým lídrem Martinem Schulzem ve více než jednom televizním duelu — nebo svým oponentům k jejich analýze problémů prostě v zásadě přitaká.

To, že v červenci umožnila nechat v Bundestagu hlasovat o otevření instituce manželství stejnopohlavním párům, ačkoli sama pak hlasovala proti, bylo po krátké euforii u sociálních demokratů a Zelených rychle demaskováno jako mistrný tah Merkelové, jak vyloučit jedno z posledních opravdu kontroverzních témat mezi CDU/CSU a liberálními stranami z předvolebních debat. Není tak divu, že Martinu Schulzovi v létě praskly nervy a kancléřku obvinil z toho, že její chování je útokem na demokracii, která žije z živé a kontroverzní debaty. A kancléřka ji systematicky v Německu už více než desetiletí dusí.

Schulzovo jaro a SPD dnes

Sám sociálnědemokratický vyzyvatel Merkelové Martin Schulz se snažil urputně od svého nástupu do čela strany a na čelní místo volební kandidátky začátkem tohoto roku živou a kontroverzní debatu vyvolat. Nastoupil s razantní rétorikou o tom, že mnoho lidí v Německu trpí sociální nespravedlností a že sociální demokraté s ní zatočí. Že se jedná o téma, které část obyvatel Německa opravdu pálí, o tom svědčí euforie, kterou nástup dlouholetého europoslance Schulze na německou politickou scénu vyvolal.

SPD potácející se dlouhodobě v průzkumech kolem dvaceti procent najednou vystřelila během několika týdnů nad třicítku a atakovala hodnoty podpory křesťanských demokratů. Zájem o členství ve straně šel brzy do desetitisíců, na řadě míst docházely stranické knížky. Euforie byla tak velká, že si ji pořádně nikdo neuměl vysvětlit, a tím pádem ani neměl plán, jak ji do voleb udržet a u voleb proměnit. Martin Schulz se dostal pod ohromný tlak, několikrát se objevil příměr návalu podpory k mýdlové bublině, kterou musí půl roku udržet nad hlavou.

Vlivem kombinace porážky SPD v jarní triádě voleb do zemských parlamentů (ačkoli vždy spíše z důvodů pramenících ze specifické politické situace v té které spolkové zemi), různých personálních slabostí a změn a otálení s konkretizací toho, jak že se tedy sociální demokraté s onou hlasitě vyhlášenou nespravedlností přesně hodlají vypořádat, klesla jejich podpora postupně zpět jen na o něco málo více než výchozích dvacet procent.

Problém s prosperitou

A jaká že tedy ta sociální situace v Německu vlastně je? Čistě podle makroekonomických ukazatelů se daří Německu dobře: krizí prošlo bez větší újmy, růst je solidní a exporty rekordní, nezaměstnanost se povedlo zkonsolidovat. Zčásti nicméně za příznivost těchto ukazatelů mohou tzv. Harzovy reformy přijaté Schröderovou vládou předcházející první vládě Angely Merkelové, které deregulovaly pracovní trh a zpřísnily podmínky vyplácení sociální podpory.

Daní za všeobecnou prosperitu je mimo jiné i masivní nárůst nízkopříjmového sektoru a výrazná prekarizace pracovních podmínek. Do toho je Německo poněkud překvapivě zemí, která obsazuje přední příčky u nechvalných indikátorů, jako je rozdíl v ohodnocení žen a mužů, nebo v měření toho, kde je nejnižší sociální mobilita.

Pro zemi je tedy typická jistá schizofrenie: Zatímco dotázaní na spokojenost s jejich vlastní osobní situací většinou říkají, že jim samotným se vede ještě celkem dobře, pod vlivem obecnějších trendů pak na obecněji položenou otázku po spravedlnosti ve společnosti odpovídají většinou už o poznání skeptičtěji. Právě tuto skepsi a nespokojenost s poměry se u nich zřejmě začátkem roku podařilo oslovit Martinu Schulzovi.

Když ovšem takto oslovení lidé viděli, že ani Martin Schulz na ni nemá přesvědčivá konkrétní řešení, nechalo se zřejmě mnoho z nich zase ukolébat kancléřčinou mantrou, že „Lidem v Německu se ještě nikdy nedařilo tak dobře jako nyní“. Protože i to je vlastně pravda.

Nahnědlá alternativa

V Německu je nicméně zároveň výrazná skupina lidí, která se v žádném případě nenechá ukolébat ničím. Řeč je o členech, sympatizantech a voličích pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD). Vznikla v roce 2013 původně jako strana konzervativních ekonomů bojujících proti doktríně Angely Merkelové, že záchrana Řecka za vydatného přispění Německa je „bez alternativ“ — odtud také název nové strany. S hromadným příchodem uprchlíků do Německa, který kulminoval v létě 2015, se strana skomírající obrodila a začala přeorientovávat výrazně národovecky.

Současná běžná rétorika čelních představitelů AfD, jak ji ztělesňuje kupříkladu na úvod zmíněný citát o „ostudném památníku holocaustu“, ji dostala až na samou hranu pravicového extremismu. Že by se taková strana měla dostat do Bundestagu, vyvolává v Německu, kde dlouho platilo, že nebude existovat žádná významnější strana napravo od CDU/CSU, čiré zděšení.

Členové a členky etablovaných stran i média řeší již delší dobu dilema, jak se k AfD vlastně vztahovat — zda ji kategoricky vylučovat z debat, aby extrémní prohlášení nedostávala prostor, a tím se nelegitimovala, nebo zda ji do debat regulérně zahrnout, protože přece jen nezanedbatelnou voličskou podporu má a její vylučování vede jen k tomu, že si buduje kult jakéhosi disidentství. Předvolební boj byl tak v Německu ve znamení i tohoto dilematu.

Vývoj podpory německých stran od minulých voleb. Preference AfD světle modrou. Repro NA, FB, WmC

Možných vysvětlení pro vzestup AfD existuje celá řada. Průzkumy každopádně ukazují, že uvnitř německé společnosti spíše nedošlo k žádné nové radikalizaci, jak by se možná zejména v důsledku migrační krize očekávalo. Poměr lidí, kteří jsou náchylní k extrémní pravicové rétorice, dokonce v poslední době mírně poklesl. Spíš je to tedy tak, že takto smýšlející lidé definitivně ztratili politický domov u umírněnějších stran a že jim nově vzniklá AfD zároveň dala prostor jejich přesvědčení otevřeně ventilovat.

Od dříve konzervativní CDU/CSU se odvrátili ti, kteří nesouhlasí s jejím posunem do středu pod Angelou Merkelovou, od SPD se k AfD zase přesunuli méně vzdělaní a méně kosmopolitní pracující, pro které se partaj se svými převažujícími kulturně-liberálními tématy stala příliš elitní a cizí. Významný mobilizační potenciál má AfD taky mezi dosavadními nevoliči, kteří se dříve v německém stranickém spektru necítili doma nikde.

Ačkoli je AfD poměrně heterogenní stranou vykazující rozdíly zejména mezi východem a západem Německa, dá se říct, že ji — podobně jako třeba i v USA pravicového populistu Trumpa — podporují spíše průměrně vzdělaní lidé ze středních vrstev. Jsou to tedy lidé, jejichž materiální pohnutky jsou ty, že ještě mají něco, o co se mohou bát překotnými společenskými změnami přijít.

Zároveň se ukazuje ale dominance jiných než materiálních motivů — jedná se o lidi, kteří mají pocit, že se na ně zapomíná, nikdo je neposlouchá a nemají tak možnost ovlivnit dění kolem sebe, které zároveň celkově vidí daleko katastrofičtěji než ostatní. Mnoho z nich se tak emocionálně zradikalizovalo, mimo jiné i v  bublinách sociálních sítí, že pod dojmem blížící se katastrofy přestávají ctít jakýkoli společenský konsenzus na základních hodnotách a pravidlech.

O vládu ani tak nejde

Německo před volbami tedy nabízí obraz na první pohled prosperující země, v jejíchž útrobách sice stopy sociální nespravedlnosti najdeme, ta ale alespoň prozatím není pro drtivou většinu tak palčivá, že by výrazněji vyžadovali její řešení.

Většina Němců a Němek je spokojená a optimistická a ve směřování země se zřejmě příliš nepromítne, zda po volbách povládne koalice velká, křesťanskodemokraticky liberální či poslední jmenovaná doplněná o Zelené, jaké jsou nyní tři nejpravděpodobnější konstelace. Všechny tyto vlády budou proevropské, liberální s důrazem na sociální rozměr moderního německého tržního hospodářství.

Jako největší zlom, který volby přinesou, se tak jeví pravděpodobný vstup AfD do Bundestagu. Etablované strany budou stát před výzvou, jak čelit jejich radikálním výrokům přímo u řečnického pultíku v jednacím sále, jak nováčky, kteří v zemských parlamentech prosluli zatím především svým diletantstvím, nenechat vážněji narušit chod parlamentu — a především: jak získat dlouhodobě zpět co největší část jejich voličů, když ti se už dávno jakékoli věcné diskuzi uzavřeli.

  Diskuse
  JP
  September 22, 2017 v 11.31
  Mimořádné dovednosti Merkelové
  K této - dozajista velmi kompetentní - analýze německé předvolební situace zbývá přidat ještě něco o tom, v čem vlastně spočívají ty zmíněné "mimořádné politické dovednosti" dosavadní a zřejmě i budoucí německé kancléřky Merkelové.

  Jak napsala Kateřina Smejkalová, obvyklou taktikou Merkelové je veškeré politické problémy rozdrobit do dílčích (mini)problémů, které je možno pak po kouscích řešit či odkrajovat. Zůstane pak dojem, že žádné velké problémy vlastně vůbec neexistují.

  V poněkud přiostřenější podobě tento přístup Merkelové k problémům vyjádřil jeden její "protikandidát" (kandidující jenom pro špás): "Základním heslem Merkelové je, že kde nejsou řešení, tam nejsou ani problémy."

  Zkrátka, když Merkelová nemá pro danou věc žádné řešení, pak ji prostě ignoruje. A ono se to časem už samo nějak vyvrbí.

  Ale zpět k těm "mimořádným dovednostem" Merkelové: nechci naprosto snižovat její schopnosti spravovat zemi, například v časech poslední finanční krize dokázala Německo těmito rozbouřenými vodami prokormidlovat opravdu způsobem hodným respektu.

  Nicméně, tou nejvýraznější "mimořádnou dovedností" Merkelové se zdá být právě její naprostá průměrnost. Jak bylo konstatováno i v daném textu, Merkelová se natlačila ještě více do středu - a tak se s tou její (mateřskou) figurou může nakonec tak či onak ztotožnit víceméně každý. Merkelová je bez kontur - a tedy také bez hran, na které by kdokoli mohl narazit.

  Pro průměrného německého voliče je Merkelová ztělesněním právě této průměrnosti; a v tom je její síla, proto je tak obecně oblíbená. Je to vlastně ideální forma klasické občansko-liberální demokracie: průměrný občan/volič se vlastně vůbec nevyzná ve státních a politických záležitostech, a u takové figury jako je Merkelová se může oddat libému pocitu, že "mamá Merkelová" to všechno vyřeší za něj, aniž on sám jako občan by se musel nějak zvlášť namáhat či angažovat.

  Až se jednou bude hodnotit éra vládnutí Merkelové, a budoucí historik se bude ptát, s jakou vizí, s jakým programem budoucího směřování německé společnosti byla tato éra spjata, pak nebude moci jinak, nežli prostě konstatovat: nic. Žádný program, žádná vize. Jenom technokratická správa právě těch malých každodenních problémů a problémků, nic jiného. Dokud se kola otáčejí a většinový německý občánek má dostatek svého konzumu, je spokojený, a nic jiného si ani nežádá. Vivat Merkel!
  JN
  September 22, 2017 v 18.01
  Nekřivdíte jí, pane Poláčku?
  Vidíte onu průměrnost kancléřky i v souvislosti s migrační krizí?
  JN
  September 23, 2017 v 9.06
  Vylučování určitých témat z veřejného diskurzu
  samozřejmě může vést k reaktivnímu posilování extremismu. Nerespektování této triviální zákonitosti může být příznakem ideologičnosti.

  Uvidíme tedy, jak dopadne AfD.
  September 23, 2017 v 10.23
  "...dokud má většinový německý občánek má dostatek svého konzumu..."
  Není tohle váš velký omyl, pane Poláčku? Myslím ta vaše víra, že většina lidí (ať už Němců či jiných národností) touží především po konzumu?
  Není to nakonec spíš tak, že většina lidí touží být šťastnými? A že málokdo z nich je?
  JN
  Také si myslím, že lidé touží spíše po štěstí než po konzumu.

  Někteří se ovšem snaží přesvědčit ty ostatní, že stěstí je v konzumu. Takové přesvědčování společnosti ke konzumnímu chování jim přináší hmotný prospěch - možnost více konzumovat, a oni pak mají prchavý pocit, že jsou šťastni. Ale jen chvilku. To by mohla být další:-) podstata kapitalismu (kromě vykořisťování, ...).
  PK
  September 23, 2017 v 10.57
  On totiž jediným člověkem v Německu, který má nějaké vyšší cíle,
  je samozřejmě pan Poláček.
  PK
  September 23, 2017 v 11.04
  Jinak "průměrný Němec" je člověk,
  který se zejména realizuje v různé spolkové činnosti. Má vysoce vyvinutý smysl pro sdružování se, seberealizaci svých zájmů i řešení různých problémů na lokální úrovni společně.

  Jak vyplývá ostatně už z názvu Spolková republika Německo :-)
  JP
  September 23, 2017 v 11.06
  Pane Nusharte, uvažoval jsem o tom že v mém textu ten postoj Merkelové v tzv. "migrační krizi" zmíním (samozřejmě pochvalně), ale pak mi to do toho psaného textu už nějak slohově nezapadlo.

  Ano, je fakt že jsou momenty kdy i Angela Merkelová na chvilku odloží svou strnulou masku bezkrevné technokratky a ukáže také trochu "lidskou tvář"; ale jsou to opravdu jenom jednotlivé a zcela výjimečné momenty.
  JP
  September 23, 2017 v 11.10
  Němci a štěstí
  Ale paní Hájková, vždyť ti Němci j s o u šťastní - podle posledních výzkumů se většina Němců cítí být spokojena se svým životem.

  Přičemž tomu ovšem není nijak moc dlouho, kdy tyto hodnoty spokojenosti vypadaly podstatně jinak - to bylo v období finanční krize.

  Vzhledem k tomu, že v tom mezidobí se asi sotva nějakým zásadním způsobem změnily ostatní životní náplně a cíle německé populace - jaký jiný závěr je možno učinit než právě ten, že k natolik silnému vzrůstu pocitu spokojenosti Němců zásadním způsobem přispěl právě a jenom ten "utěšeně" narostlý konzum?
  PK
  September 23, 2017 v 11.11
  To, kvůli čemu Angela Merkelová vejde do dějin,
  to, co z ní udělalo největší současnou světovou státnici a lídryni svobodného světa, to, o čem se bude psát v souvislosti s ní v učebnicích za sto let, samozřejmě panu Poláčkovi do jeho lidsky ubohého pomlouvání "slohově" nezapadlo.
  September 23, 2017 v 11.53
  Panu Poláčkovi
  Myslím, že dost lidí je schopno dnes prohlásit, že jsou šťastni a zítra, že šťastni nejsou.
  Taky se domnívám, že je pravda to, co napsal pan Kolařík, že mnoho Němců "se realizuje v různé spolkové činnosti. Má vysoce vyvinutý smysl pro sdružování se, seberealizaci svých zájmů i řešení různých problémů na lokální úrovni společně".
  Něco podobného jsem slyšela i od své rodiny žijící v Německu. Snaží se do toho s větším či s menším úspěchem zapojit i přistěhovalce.
  Ono je pro většinu lidé důležité mít co dělat. Tedy vedle toho být sociálně zabezpečeni (což Němci jistě jsou). Když totiž má člověk co dělat, něco, co pokládá za smysluplné, nemá čas zabývat se věcmi, na které při běžném pracovním shonu není pomyšlení.
  JN
  September 23, 2017 v 13.22
  Štěstí a konzum
  Myslím, že je určitá (ale spíše neurčitá) hranice, pod níž jde o uspokojování základních potřeb a pocitu bezpečí, a nad touto hranicí jde pak o konzum jako pokus prokonzumovat se ke štěstí.
  September 23, 2017 v 13.51
  Ono ve skutečnosti to bezpečí žádným bezpečím není. A ty jistoty vůbec nejsou žádnými jistotami. Jenže lidé, kteří mají co dělat a jsou relativně šťastni, si to třeba vůbec nemusejí uvědomovat, nemusejí si připustit, že žádné jistoty nejsou. Prostě ten pocit vytěsňují. Zatímco někteří lidé ho vytěsnit neumějí.
  PK
  September 23, 2017 v 15.13
  Nikoliv "konzum", ale kvalita života
  To je taky pojem, který jsem poprvé slyšel až v Německu: Lebensqualität. A jak jsem pochopil, není to jenom uspokojení základních životních potřeb. Ke kvalitě života jistě patří, aby člověk v každém věku měl k dispozici věci, které nutně potřebuje, ale to nestačí. Aby se cítil dobře a aby měl radost ze života, musí mít něco navíc. Radost ze života nám totiž většinou přinášejí věci, které až tak nutně nepotřebujeme. Věci, které představují třeba i jistý luxus, a většina z nás je ochotna se v něčem třeba i významně omezit, a zato si dopřát nadstandard v něčem jiném.

  Z toho důvodu je mi také velmi podezřelé to klasické komunistické "každému podle jeho potřeb" - a to i kdyby to někdy nějak bylo možno uskutečnit, i kdyby se to nějak "podařilo".

  Je-li např. někdo krátkozraký, jistě potřebuje brýle. Avšak potřebuje parádní designerské brýle s luxusními obroučkami? Určitě ne. Ale co když je velmi chce, a v obroučkách "na pokladnu" by se cítil absolutně nesvůj? A dále: proč by vůbec měl být vyráběn jiný než základní model "na pokladnu", když ten plní tu základní funkci, kvůli které krátkozrací lidé potřebují brýle?

  A na druhé straně zase na to, aby každý krátkozraký člověk měl absolutně top designerské brýle - a stejně tak luxusní všechny další věci, by společnost prostě neměla zdroje. A kromě toho, někdo vůbec nechce brýle, ale chce si dát laserem spravit oči. Ne že by potřeboval, ale chce.

  Takže to je problém komunismu, i kdyby "se podařil". V tržní společnosti se může každý rozhodnout, co je pro něj osobně důležitější, v čem si dopřeje luxus, a v čem se naopak omezí. Za předpokladu, že má právě nějaký životní standard, že si užívá nějakou kvalitu života. Tato možnost volby by měla být typická pro střední třídu, a cílem každé politické reprezentace by mělo být, aby k této střední třídě patřilo co nejvíce lidí. A vůbec nemusíme opovržlivě mluvit o nějakém "konzumu".
  MP
  September 23, 2017 v 17.49
  Největší paradox německé politické situace je,
  že ta společnost je hodnotově zralá na levicovou vládu - a přitom má a nepochybně zase bude mít - umírněnou pravičáckou technokratku. (Která, ano, svůj technokratický stín překročila jen jednou, v záležitosti migrační krize, kdy si jaksi vzpomněla, že je křesťanka... a za to jí patří vzdát hold.)

  Něco asi dělá ta německá levice, zejm. SPD, špatně...:)
  PK
  September 23, 2017 v 18.31
  Svátek demokracie
  Těším se na zítřejší volby. Těším se, že se pěkně oholím a nedělně obléknu na cestu do kostela, a poté do volební místnosti. (Mezitím ještě na českou katolickou misii v Mnichově na oslavy svátku sv. Václava.) Těším se na výsledky voleb, protože doufám, že budou dobré.

  Jsem rád, že se ve zdejší volební kampani nepoužívají žádné levičácko-pravičácké ideologické bláboly na samé hranici osobních invektiv nebo i za ní, jak jsme tomu svědky tady např. u pana Plevy. Tedy s výjimkou Die Linke (částečně) a AfD (plně).

  Jsem rád, že zde volební agitace neprobíhá ve zmermomocňujícím stylu typu "určitě musíte jít volit", "toto jsou nejdůležitější volby za posledních 50 let", apod.

  Jsem rád, že mohu volit v zemi, kde se nejedná o volbu "menšího zla", ale o volbu mezi těmi, kteří by eventuálně docela dobře řídili stát, a těmi, kteří to budou dělat ještě lépe.

  Zkrátka, je to svátek demokracie.
  MP
  September 23, 2017 v 19.17
  Milý spokojený německý občane p. Kolaříku,
  zda být na straně bohatých, nebo chudých - to je důležité rozhodnutí, žádný blábol. Ježíš svou volbu kdysi učinil. A je jistě jen a jen na vás, jak se rozhodnete vy.

  A propos, aby volby zasluhovaly své jméno, nemůže jít o výběr mezi coca-colou a pepsicolou. Jen pro zajímavost, dokážete vyjmenovat aspoň pět rozdílů mezi CDU a SPD?:))
  PK
  September 23, 2017 v 20.04
  Milý moralisto pane Plevo,
  děkuji Vám za poučení. Rozhodl jsem se stejně jako Ježíš. Podle toho bude vypadat má křesťanská volba :-)

  Kontrolní otázka na rozdíly mezi CDU a SPD je pro mě irelevantní. U nás v Bavorsku CDU vůbec nekandiduje. :))
  September 24, 2017 v 8.21
  "Politik, který má vize, by měl vyhledat lékaře"
  Řekl Helmut Schmidt. Na představě charismatického politika, který vede svůj národ k zářným zítřkům je opravdu něco nezralého a kýčovitého. Proč by měl někdo obtěžovat veřejnost svými vizemi jen proto, že má důležitou politickou funkci?

  Angela Merkelová to nedělá a zdá se, že po charismaticlých nadsamcích typu Václava Klause ani není v Německu velká poprávka. Někde jsem četl, že se to netýká jen politiků, ale i třeba fotbalových trenérů. Merkelová zatím vítězí tím, že trpělivě nalézá možný konsensus.

  Námitku, že tím dochází k odbourávání demokracie, protože z ní mizí konflikt, vznáší Ilona Švihlíková, Martin Schulz i Martin Pleva. Politika ale není sport jako fotbal nebo šachy, který by samé remízy zabily. Konflikty jsou dobré zejména, když se vyřeší, což se přece jen čas od času stává.

  Agela Merkelová zcela jistě není průměrná žena, vytváří ovšem politiku pro průměrné Němce. Pro koho jiného by ji vlastně měla dělat?
  JN
  Souhlasil bych s Helmutem Schmidtem, pane Kubičko. Podle mě měl ale Václav Klaus vyhledat lékaře z jiných důvodů, než že by měl vize.

  Souhlasím s tím, že úkolem politika je trpělivě nalézat společenskou shodu. To Angela Merkelová dělá, domnívám se ovšem, že s jedinou výjimkou. Tou je právě migrační krize. Tam (podle mě) měla přece jen určitou vizi, kterou později sama korigovala.
  September 24, 2017 v 10.02
  Já taky myslím, že politici by neměli mít vize. Vize by měli mít voliči. A neměli by si je promítat do politiků.
  JP
  September 24, 2017 v 11.29
  Volba mezi coca-colou a pepsi-colou
  Pane Plevo, vystihl jste to skutečně dokonale.

  Tohle je skutečně svým způsobem to jediné, z čeho současný německý volič či občan může "vybírat".

  Samozřejmě, může svůj hlas odevzdat i jiným stranám; ovšem s tou jistotou, že mu to nebude víceméně k ničemu. Neboť ta dominantní část německé společnosti, a tedy i německé politiky bude tak jako tak ovládána právě jenom tou honbou za colou, ať už coca- a nebo pepsi.
  JP
  September 24, 2017 v 11.48
  V čem tkví lidské štěstí?
  Podívejme se teď tedy poněkud blíže na to, v čem vlastně spočívá - a spočívat by mělo - lidské štěstí. Jmenovitě na příkladu Německa respektive Němců.

  Jako zcela klíčový moment si musíme uvědomit jednu věc: je zcela zásadní rozdíl, jestli se ptáme, zda ten či onen jedinec má p o c i t spokojenosti (či dokonce štěstí) se svým vlastním osobním životem - anebo ale jestli se ptáme na to, v čem legitimně a bytostně spočívá štěstí lidské bytosti.

  Samozřejmě, že průměrný maloměšťáček prožívá pocity osobního štěstí, když si může žít svůj relativně bezstarostný život, má dost peněz na svůj byt, své auto, svou dovolenou u moře, na své pivo, a ten zbytek volného času který mu zbývá mezi prací a tou hospodou může strávit před televizí. Před televizí s opět krajně nenáročným (velice zdrženlivě formulováno) programem, který ho nijak intelektuálně ani ideově nezatěžuje. A k tomu - vrchol štěstí! - má ještě politiky respektive političku, která ho také nijakým způsobem nezatěžuje, která ho neobtěžuje nějakými pravými občanskými povinnostmi (například s k u t e č n ě ekologickým způsobem života), a která mu zprostředkuje blahý pocit, že o n a to všechno vyřídí za něj.

  Ano, takovýmto způsobem průměrný německý maloměšťáček skutečně může prožívat pocity své životní spokojenosti, případně dokonce svého životního štěstí. On si zajde do kostela, tam se zbožně pomodlí, a pak si zajde k té volební urně a tam poslušně hodí svůj hlasovací lístek do příslušné urny s nějakou standardní státotvornou partají. A tím je pro něj všechno vyřízeno, on se může oddat blahému pocitu, jak zase jednou pro svůj stát a celý svět vykonal velkolepý státnický počin.

  Pokud bychom se ale začali ptát, jak se tento maloměšťácko-konzumně-bezduchý způsob existence vlastně vztahuje k tomu, co je - respektive by být měl - člověk jako autenticky lidská bytost, tedy bytost v prvé řadě obdařená rozumem, duchem a inteligencí - pak bychom rázem byli někde úplně jinde.

  Jenže, celá ta politická i volební mašinérie "demokratických" států spočívá právě v tom, že takovéto "filozofické" otázky se tam zásadně nekladou. Nekladou se vůbec žádné otázky, které by průměrného maloměšťáčka nějak mohly rušit v jeho klidu. Dokud se kola produkce a konzumu otáčejí, dokud má to své auto a svou televizi, své pivo a svou mamá Merkelovou, je pro něj všechno v naprosto nejlepším pořádku.
  JP
  September 24, 2017 v 12.38
  Merkelová a migrační krize
  Jestliže je zde ovšem znovu a znovu uváděn ten případ s migrační krizí jakožto doklad pro to, že německá kancléřka Merkelová je přece jenom lidsky cítící bytostí, a ne pouze bezkrevným technokratem, pak je nutno připomenout, že to takto souhlasí jenom do určité části.

  Merkelová totiž až po létech přiznala, že to celé tehdy bylo vlastně dost jinak.

  Připomeňme si tehdejší situaci: v prostoru mezi rakouskými a německými hranicemi se nashromáždily davy uprchlíků směřujících přes balkánskou trasu dál do Evropy. Teď: němečtí pohraničníci je odmítli vpustit, neboť běženci měli povinnost svou azylovou žádost podat už v první zemi schengenského prostoru, tedy pravidelně v Řecku. Jenže - pokud se nemýlím, v tu chvíli už Rakousko pro ty uprchlíky zavřelo své vlastní hranice, s tím že je nepustí zpátky na své území.

  Takže, kdyby zůstalo u dané situace, pak by se ty masy uprchlíků ocitly ve zcela bezvýchodné situaci - oni by nemohli ani tam ani zpátky, a v konečných důsledcích by tam vlastně všichni pomřeli hlady. Po celonočních jednáních německých politiků - kdy dlouho vůbec nebylo nijak zřejmé, jaké rozhodnutí bude učiněno! - to nakonec byla kancléřka Merkelová, která rozhodla, že hranice do Německa bude z humanitárních důvodů pro tyto uprchlíky otevřena.

  Jenže!! Toto "otevření hranic" bylo míněno opravdu jenom a pouze pro ty uprchlíky, kteří se už nacházeli v tomto bezprostředním hraničním pásmu! V žádném případě Merkelová neměla ten úmysl ani plán, otevřít německé hranice v š e m těm uprchlickým masám, které se nakonec přes tuto hranici převalily.

  Jenže: ten její výrok o "otevření hranic" byl prostě a jednoduše pochopen jinak. Ty masy uprchlíků to pochopily tak, že německé hranice jsou pro ně otevřené - a tak se vydaly na cestu. A - teď už prostě bylo pozdě na to, tu hranici zase uzavřít!

  Takže kancléřka Merkelová byla zcela bez vlastního přičinění vlastním spádem věcí postavena do role, kterou hrát vůbec nechtěla. Ale kterou nakonec odmítnout nemohla; a tak udělala v dané situaci to jedině možné, tu roli - zdánlivě "dobrovolně" - přijala, a vyhlásila své známé heslo: "Wir schaffen es!" My to zvládneme!

  Takže, tolik k tomu, do jaké míry zde německá kancléřka Merkelová skutečně projevila "lidskou tvář", a do jaké míry jí tato role prostě připadla, bez jejího vlastního záměru.
  JP
  September 24, 2017 v 12.54
  Politik a vize
  "Politik, který má vize, by měl vyhledat lékaře" - tak tohle k Helmutovi Schmidtovi skutečně pasuje dokonale.

  On byl totiž přesně takový technokrat, jako je Merkelová. Přestože byli oba z opačného politického tábora, osobně by si asi velice dobře rozuměli.

  Proč by měl politik veřejnost obtěžovat svými vizemi?

  "Mehr Demokratie wagen", řekl svého času jiný německý sociálně demokratický politik, Willy Brandt. "Odvážit se více demokracie!" Brandt byl ovšem vizionář. On měl skutečně svou vizi demokratické - to jest, skutečně člověku sloužící - politiky a celého státu, jemu se jednalo skutečně o víc, než jenom technokratickou správu dílčích problémů.

  A tak to bylo právě toto Brandtovo "Mehr Demokratie wagen", které skutečně napomohlo k tomu, rozbít starý, svým původem ještě adenauerovský poválečný autoritativní státní aparát, a vůbec celé pojetí vztahu občana a společnosti. A jestliže dnešní německý občan přece jenom dokáže vůči svému státu vystupovat v zásadě sebevědomě a sebejistě, je to do značné míry jenom díky právě tomuto Brandtovu vizionářství.

  Mimochodem, byl to stejně tak vizionář Brandt, který dokázal alespoň do jisté míry rozbít blokové myšlení studené války, a především svým proslulým pokleknutím před pomníkem obětem války (a tedy: obětem německé expanze) učinil gesto dějinného významu.

  Takže: pro každodenní správu státních záležitostí bezpochyby naprosto dostačují obyčejní, schopní technokraté. Ale - kdekoli se jedná o něco víc, kdekoli se jedná o jak státnické, tak ale i čistě lidské záležitosti vyššího významu, tam bez těch vizí prostě neběží vůbec nic. A bez těch vizionářů.
  JP
  September 24, 2017 v 13.00
  Ostatně, ohledně toho "jít k lékaři": není tomu snad daleko spíše tak, že lékařskou pomoc by měl vyhledat ten, komu jeho niterné, v hlubině jeho psychického aparátu ukotvené averze brání v otevřeném, nepředpojatém pojímání života a jeho záležitostí?

  Neměl by takovéto návštěvy lékaře daleko spíše zapotřebí právě Helmut Schmidt sám - s tím, že není bytostně schopen překonat svou vnitřní averzi vůči jakýmkoli ideám a ideálům, které nějakým způsobem překračují omezený horizont pouze technokratické správy každodenních záležitosti?

  Takováto psychicky podmíněná averze vůči všem vyšším idejím je ovšem poměrně rozšířeným fenoménem; dalo by se víceméně s jistotou soudit, že přesně takovouto averzí trpí například náš Václav Bělohradský. Pro kterého je stejně tak všechno, co nějakým způsobem překračuje omezený horizont bezprostřední jsoucnosti věcí, okamžitě dílo Satanovo.

  Takže, tolik k otázce vizí, jakož k tomu, kdo má spíše zapotřebí odborné lékařské pomoci.
  JP
  September 24, 2017 v 13.05
  Politika konsensu
  Takže podle pana Kubičky by smyslem politiky mělo být řešení konfliktů, hledání a vytváření konsensu.

  To je bezpochyby velice ušlechtilý princip.

  Například, nebylo by nic krásnějšího a hodnotnějšího, nežli vytvořit takový dokonalý konsensus mezi otrokem a jeho otrokářem. Otrokář například - v rámci konsensuálního řešení konfliktu - slíbí, že svého otroka nenechá v budoucnosti zbičovat vícekrát než dvakrát do týdne; oproti čemuž otrok slíbí, že se jednou provždy závazně vzdává jakéhokoli nároku na to, přestat být otrokem.

  A tak zde máme dokonalé řešení v rámci šťastného a konsensuálního otrokářského řádu. Na věčné časy a nikdy jinak!
  September 24, 2017 v 13.43
  Souhlasím s panem Kubičkou a Kolaříkem
  Opravdu projekce religiozních očekávání do politiků, kteří mají strhnout svůj národ ke "světlým zítřkům" díky své neomylné vizi je projevem silné demokratické nezralosti. V důsledku vede k odzbrojujícím zklamáním a ještě větší apatii v občanském životě než byla před tím.

  To, že se tento jev nevyskytuje v současné německé společnosti je mimo jiné důsledkem bolestné historické zkušenosti v této věci a dobře zvládnuté katarze z ní. Oproti tomu u nás jsou každé volby doprovázeny hysterickými vyjádřeními, že "jde o všechno", "stojíme na prahu nové totality", nebo "se totalita vrací" apod. Pokud tak málo věří naši politici a zástupci veřejných institucí v tento systém, nedivme se, že tak málo občanů věří ve volby a už vůbec nevěří ve smysl občanské angažovanosti. Ona totiž fungující občanská společnost se nepozná podle permanentních na sebe navazujících hysterických kampaní, ale podle běžné každodenní "mravenčí" spolkové a občanské práce. Škoda že jsme nebyli schopni dosud takový spolkový stát vybudovat.
  September 24, 2017 v 14.32
  Pane Poláčku,
  už jsem Vám jednou psal, že se Vám ještě nikdy nepodařilo parafrázovat nějakou mou námitku a nepodařilo se Vám to ani tentokrát.

  Nevím nic o tom, že by Angela Merkelová měla nějakou averzi "vůči všem vyšším idejím". Je politička, která dělá to, co přísluší politikům, ne farářka, která káže.

  Angela Merkelová má pozoruhodně malou potřebu se předvádět, tím se hodně liší od našich ale i třeba britských politiků. Je nesmírně inteligentní, ale nemá potřebu intelektuální exhibice. V migrační krizi musela reagovat v rychle se měnící dramatické situaci a reagovala převážně skvěle.

  Těší mě, že pro tentokrát mohu zcela souhlasit s panem Ungerem, děkuji.
  JV
  September 24, 2017 v 18.04
  Moudrá slova
  Já také velmi souhlasím s panem Ungerem. Velkou moudrost a zlatá slova řekl pan Unger. Hodno vytesat do kamene.

  Jiří Vyleťal
  JN
  September 25, 2017 v 11.52
  Pokud by teď v Německu došlo k protestům proti (voličům) AfD,
  bylo by to podle mě to nejnešťastnější, co by se mohlo stát.

  Současně by to ovšem mohlo naplňovat představu o nevyhnutelném historickém konfliktu, i představu o rychlé a správné reakci.
  JP
  September 25, 2017 v 11.59
  V každém případě je možno konstatovat, že se zde vytvořila skutečně podivuhodná koalice konsensu o tom, že politika nemá být ničím jiným, nežli jenom přízemním technokratickým politikařením, bez jakéhokoli vyššího cíle, bez jakéhokoli vyššího smyslu.
  JN
  September 25, 2017 v 12.31
  Panu Poláčkovi
  Trochu jsem se teď snažil dopátrat, jak to bylo s tím "pozváním uprchlíků do Německa". Myslím, že máte pravdu v tom, že to nelze Angele Merkelové přičítat ani jako zásluhu, ani jako vinu. Jeví se mi to také tak, že k tomu byla vlastně dotlačena vnějšími okolnostmi v kombinaci se svými osobními pohnutkami (někdo jiný na jejím místě by byl třeba stejnými okolnostmi dotlačen k jinému rozhodnutí).

  -------------------------------------------------

  Nejsem si jist, zda nějaký vyšší cíl (vize) skutečně stojí třeba (ve vyhroceném případě) za občanskou válku - či naopak - zda za tu občanskou válku stojí i údajně správné rozhodnutí v dramatické situaci, vedené ale spíše kombinací vnějšího tlaku a osobních pohnutek (tedy žádným vyšším cílem ani snahou o společenskou shodu).
  JN
  September 25, 2017 v 12.55
  Východní a západní Německo
  západní Německo:

  CDU-CSU.... 34%
  SPD............. 21,5%
  FDP..............11,5%
  AfD.............. 11%


  východní Německo:

  CDU-CSU....26,5%
  AfD.............. 21,5%
  Linke........... 16,5%
  SPD............ 14,5%
  September 25, 2017 v 14.49
  Konsensus je to, na čem se lidé shodnou
  To na čem se shodnou by mohl případně formulovat i někdo, kdo se toho konsensu neúčastní, jako třeba Vy.

  Ovšem zda ta formulace obsah jejich shody vystihuje pravdivě, se jednoznačně pozná podle toho, že s ní účastnici souhlasí.. Těžko může být někdo autoritou na to čem se já shodnu s někým třetím. Za sebe říkám, že formulace " že politika nemá být ničím jiným, nežli jenom přízemním technokratickým politikařením, bez jakéhokoli vyššího cíle, bez jakéhokoli vyššího smyslu." ani trochu nevystihuje to, na čem bych se s kýmkoliv shodl.

  Jestli se na tom shodnou například pan Unger s panem Vyleťalem záleží zcela jen na nich. Dost bych se tomu divil, ale rád se nechám překvapit.
  JN
  September 25, 2017 v 15.24
  Při pohledu na rozdílné volební výsledky mezi západním a východním Německem
  se mi vybavuje Brechtovo "Řešení".

  Neboli - co s tím?
  MP
  September 25, 2017 v 22.55
  A je to tady, p. Kolaříku,
  největší úspěch v západních spolkových zemích měla AfD kde - no v Bavorsku: 12,4 %!
  CSU tam zaznamenala historický debakl. A to se kvůli limitu na uprchlíky chtěla soudit s vlastní kancléřkou... Přesto nepomohlo...
  PK
  September 26, 2017 v 8.53
  Ale pane Plevo
  Vždyť vy přece dobře víte, pane Plevo, co na Vaše vyrývání teď přijde:

  Až v Česku nějaká velká demokratická strana zaznamená historický debakl tím, že dostane jenom 38 procent, tak pak mluvte.

  To za prvé. Za druhé, ve srovnání se sesterskou CDU v ostatních zemích získala CSU v Bavorsku stále mnohem více, a tím významně přispěla k celkovému celoněmeckému úspěchu (33 procent).

  Čímž se vracím opět k Česku. V Česku je to jedna AfD vedle druhé, ba horší, a výsledky říjnových voleb budou hororem. Skutečně hororem, a nikdo z nás by je radši nechtěl vidět.

  Fašizace české společnosti je na postupu, česká politická kultura, a kultura mezilidských vztahů je na dně. Situace silně připomíná druhou republiku.

  Je to velmi smutný pohled na moji starou vlast, a dělá mi to velké starosti, to mi věřte, pane Plevo.
  JN
  Nekritický vztah k vlastní (i "adoptované") zemi (národu) a přehnaně kritický vztah k okolním zemím (národům) - to může být skutečně velmi nebezpečné.
  JP
  September 26, 2017 v 11.03
  Státník a ideje
  "Bez víry, ideje a ideály je život jedinců jen živořením."

  T. G. Masaryk
  JH
  September 26, 2017 v 11.08
  Fašizace společnosti
  je na vzestupu všude. Nebo aspoň nacionalizace. Německo se jen připojuje k celoevropskému trendu. Liší se jenom konkrétní čísla.

  Co Německo zjevně oproti Česku nemá, je oligarchická Babišoidní strana typu ANO. To je taky mnohem větší problém než Úsvit a spol.


  JP
  September 26, 2017 v 11.26
  Vize a občanská válka
  Já bych v prvé řadě, pane Nusharte, odpověděl něčím, co je možná tak trochu bonmotem: opravdu správná a pravdivá idea nikdy nemůže vést k občanské válce.

  Pravá a pravdivá idea je totiž ze své samotné podstaty taková, která zahrnuje c e l ý okruh životní reality; to znamená, že v této ideji se mohou nalézt a se s ní ztotožnit všechny části obyvatelstva.

  Špatné, deficitní, a tedy vposledku nepravdivé jsou naopak takové ideje, které jsou jenom partikulární - které tedy z celého toho celku živoucí reality vytrhnou jenom jeden jediný aspekt, který pak staví nade vše ostatní - a tedy nevyhnutelně i p r o t i všemu ostatnímu.

  ----------------------------------------------------

  Tolik tedy v ryzí teorii. V profánní praxi je to celé ovšem poněkud složitější.

  Přinejmenším doposud totiž ještě nikdo nikdy nebyl schopen vytvořit takovou ideu, která by byla skutečně univerzální. Která by tedy v sobě dokázala integrovat, syntetizovat všechny základní aspekty, dimenze našeho žití.

  Co pak? Čekat na to až se konečně najde někdo kdo toto dějinně převratné dílo dokáže vytvořit? - To by znamenalo, že lidstvo by ustrnulo někde na tom stupni vývoje, kdy poprvé slezlo se stromů. A možná ani to ne - neboť i toto "slezení se stromů" byla svého času nová, přímo revoluční idea, která v sobě skrývala nejen šance, ale také mnohá nebezpečí. A dozajista v daných komunitách našich pradávných předků bylo i velmi mnoho konzervativců, kteří tento krok zavile odmítali. Právě s tím že je to riskantní, a že veškeré dosavadní zkušenosti hovoří pro to, zůstat na těch přece tak bezpečných stromech.

  Takže, nedá se nic dělat, ale v reálných dějinách je to takhle: jakýkoli pokrok probíhá jenom ve formě principiálně dílčích řešení. A tedy dílčích idejí. Které sice nedokáží vyřešit všechny základní otázky organizace lidské společnosti, ale v tu chvíli nicméně řeší ten klíčový problém dané společnosti v daném čase, na daném stupni vývoje. Ale - protože to není řešení skutečně komplexní - pak nevyhnutelně dochází k ideovému střetu. A když je tento střet skutečně ostrý - pak dochází i k té občanské válce.

  A vůbec neuškodí si připomenout, že i novodobá občanská společnost i s její demokracií se stejně tak zrodila z válek, ať občanských či jinak emancipačních.

  Odpůrci revolucí vždy argumentují s tím, že z násilí nemůže vzniknout nic dobrého. Že tedy revoluce jsou vždycky špatné. A přitom si neuvědomují, že ty revoluce jsou vždycky až následnou reakcí na zcela reálnou krizi ve společnosti. Když už se tedy určité problémy nahromadily tak, že je není možno řešit "standardním" způsobem. Žádná revoluce nevzniká jenom proto, že by si ji někdo vymyslel u hospodského stolu.

  Revoluce vznikají právě proto, že konzervativci tak dlouho popírají nutnost změn, až ten kotel prostě vybuchne.

  Takže, tolik asi ke vztahu idejí a občanské války.
  JP
  September 26, 2017 v 11.40
  Fašizace společnosti
  Ano, tato "fašizace společnosti" je v současné době v západním světě na postupu víceméně všude. V tomto smyslu se Německo skutečně pouze připojilo k obecnému trendu.

  Ukazuje se tady jedno: v té zdánlivě spořádané a demokratické společnosti Západu byl ten fašistoidní, nenávistný, šovinistický potenciál ukryt vždycky. Jenom dokud se celé to soukolí jakž tak úspěšně otáčelo (tady jsme zase u toho konzumismu), potud se tento potenciál víceméně integroval do pravého křídla etablovaných stran. Ale jakmile se v tom soukolí něco zadrhne, jakmile se vynoří skutečné problémy - pak se velice rychle ukáže, kolik té negativity a nenávisti v té "spořádané" západní společnosti jenom čeká na svou příležitost.
  JN
  September 26, 2017 v 11.51
  "Konzervativci tak dlouho popírají nutnost změn, až ten kotel prostě vybuchne."
  Jak byste tedy interpretoval povstání ve Vendée roku 1793?
  JN
  September 26, 2017 v 11.59
  Panu Poláčkovi
  Já se prostě nemohu smířit s myšlenkou (podle Vás možná s historickou nutností), že "když se kácí les, musí lítat třísky".
  JP
  September 26, 2017 v 11.59
  Bavorská CSU ve volbách
  Jedním z nejpozitivnějších výsledků posledních voleb je to, že bavorská CSU spadla až na 40 procent, z obvyklých 50. (V samotném Mnichově dokonce až na 34 procent.)

  Za prvé se tím odhalilo, kolik z jejích dosavadních sympatizantů ve skutečnosti názorově patřilo ke krajní, až fašistoidní pravici.

  A za druhé - v tomto smyslu je nutno oponovat panu Hajkovi - tak docela nesouhlasí, že by Německo nemělo oligarchickou babišoidní stranu typu ANO.

  Sice takovouto stranu nemělo Německo - ale mělo ji, a to sice po celá desetiletí, Bavorsko.

  Od šedesátých let bylo Bavorsko nepřetržitě v moci konzervativní a klerikální CSU; její moc především u stejně tak konzervativního venkovského obyvatelstva byla natolik neotřesitelná, že po celá desetiletí CSU do veškerých voleb mohla jít už předem s vítězoslavným heslem a cílem: 50 procent + x.

  To znamená: oni už si předem mohli být jisti svou absolutní většinou, a z toho plynoucí absolutní nadvládou v Bavorsku. Tuto absolutní nadvládu měli - a podle toho to také vypadalo. Bylo například veřejným tajemstvím, že ke státním zakázkám se nedostane prakticky žádný stavitel, žádný podnikatel, který nemá v kapse stranickou legitimaci CSU.

  Tento faktický absolutismus nadvlády CSU nebyl nikým dokonaleji ztělesňován, nežli mnohaletým jejím předsedou - a tedy zároveň bavorským předsedou vlády - Franzem Josefem Straussem. Ten Bavorsko ovládal natolik železnou rukou, že dokonce i označení "oligarcha" by pro něj bylo příliš slabé; a tak byl všeobecně označován jako "Landesfürst", zemský kníže.

  Je dosti velkou ironií osudu, že jestliže tento ultrakonzervativní a samovládný Strauss si mohl být kdykoli naprosto jist těmi svými "50 procenty + x", pak k tomuto pádu CSU až na 40 procent došlo až za éry přece jenom trochu kultivovanějšího a "humánnějšího" Seehofera. Ale svým způsobem je to logické: za Strausse by právě všichni ti protofašisté zůstali spolehlivě v řadách CSU. Strauss by je tam bez problémů - a bez skrupulí - udržel.
  PK
  September 26, 2017 v 12.04
  Částečná fašizace nejen Evropy, ale i USA - panu Hájkovi
  S tím Babišem máte samozřejmě pravdu. Však taky když jsem psal, že výsledky českých voleb budou hororem, jsem měl především na mysli Babišovo ANO. To má s AfD společné přinejmenším to, že je stranou protestní, protože "všeci kradnů", a "nejsme jako politici, makáme". Stejně tak voliči AfD uvádějí většinou, že jsou zklamání tradičními demokratickými stranami.

  A Babišovo ANO také i když není tím nejfašističtějším elementem, co v české kotlině existuje, evidentně nijak další fašizaci společnosti nebrání, nýbrž se na ní vděčně veze. Bohužel stejně jako ČSSD, jejíž mnozí představitelé by svoje výroky mohli kdykoliv pronést na shromáždění příznivců AfD.

  Jinak máte pravdu s částečnou fašizací celé Evropy, a též USA, dodávám. Nicméně přesto panu Plevovi ponechme tu radost, když zjistil, že volební výsledek AfD v Bavorsku byl o nějakou desetinku procenta vyšší než v jiných západních spolkových zemích.
  Není to ale zase tak zlé, a zejména rok 2017 už není 2016. V roce 2016 na fašizaci doplatili Britové (brexit) a USA (Trump). Dnes už by to v obou těchto zemích dopadlo jinak, ale z výchovných důvodů je dobře, že v některých věcech mají lidi jenom jeden pokus. Budiž to výstrahou a ponaučením ostatním. Což také zapůsobilo - viz např. prezidentské volby v Rakousku a ve Francii.
  JN
  September 26, 2017 v 12.10
  ANO je vlastně jen taková ODS 2.0
  Myslím, že i voliči budou podobní.

  Pro samého Babiše jsme ale zapomněli na Berlusconiho.
  JP
  September 26, 2017 v 12.23
  Když se kácí les...
  Pane Nusharte, tak přesně tohle je skutečně zásadně naprosto lživé heslo všech (pseudo)revolucionářů. Kteří za tuto zdánlivě objektivní nutnost jenom skrývají svou vlastní ničemnost. A principiální omezenost té své revoluce.

  Ale - nutno přiznat - celá věc je skutečně krajně složitá. Já jsem v mém předešlém vstupu ty dva aspekty - partikularismus a zároveň oprávněnost - těch zlomových, revolučních počinů v dějinách lidstva rozebral odděleně. Dobře, spojme si to teď všechno dohromady, tak jak to - právě v celé té složitosti - probíhá v reálných dějinách.

  Připomínám ještě jednou: jak jsou tyto revoluce na straně jedné historicky (systémově) oprávněné - tak jsou na straně druhé pravidelně pouze částečně pravdivé, a tedy principiálně omezené. Ale - toto (totiž tuto svou omezenost, jen relativní pravdivost) si ovšem žádná revoluce nepřizná.

  Ale tato její omezenost je naprosto zřetelně znát v reálné praxi; a právě proto se ta revoluce musí prosazovat ohněm a mečem.
  A to heslo "když se kácí les, létají třísky" - to je jenom zpupná snaha tu svou vlastní omezenost kašírovat vzletnými hesly revoluce.

  Oproti tomuto heslu snad všech revolucí stojí známé biblické: "Podle jejich ovoce poznáš je!"

  Ano, je tomu přesně tak: taková revoluce, která je skutečně pravdivá - ta nemá zapotřebí svým nepřátelům usekávat hlavy. Ano, i ona má dozajista své odpůrce (jinak by nebylo nutno provádět revoluci) - ale právě podle toho způsobu, jak zachází se svými nepřáteli, se zcela spolehlivě pozná její pravý charakter.

  Pravá, pravdivá revoluce se může spokojit s tím, že své - aktivní - nepřátele pro danou chvíli zbaví možnosti provádět násilnou kontrarevoluci; v případě nutnosti i jejich přechodnou internací. Ale - tím její represivní opatření končí, a hned po uklidnění situace své odpůrce propustí do normálního občanského života, a snaží se je integrovat do svého nového světa.

  Ale - jak řečeno celá věc je skutečně krajně složitá - opravdu není možno paušálně zavrhnout všechny revoluce minulosti jenom proto, že probíhaly násilnou cestou. Vždy tady máme dán ten mix jejich oprávněnosti i jejich omezenosti. To znamená: i když je právem můžeme odsuzovat pro jejich násilnost, i přesto zůstává (u těch progresivnějších z nich) v platnosti jejich historická nutnost.

  Takže to jediné co zbývá: do budoucnosti si být vědom toho, že revoluce jako takové sice naprosto mohou mít svou historickou legitimitu; ale že propříště už jenom taková revoluce může platit jako skutečně legitimní, která bude mít skutečně univerzální charakter. A která tedy prostě principiálně nebude mít zapotřebí vyvolávat heslo všech sekyrářů o "kácení lesa".
  JH
  September 26, 2017 v 13.20
  ANO právě vůbec není fašistický element,
  ANO je, podle mě, mocenský projekt oligarchy a jeho přátel. Takový v Německu není.

  AfD je spíš podobná třeba straně Úsvit, a je ostatně v podobné situaci jako Úsvit v minulých volbách - všechny ostatní strany předem odmítly spolupráci s AfD.

  ANO bude samozřejmě fašizaci bránit jen tehdy, když se to bude Babišovi hodit. AfD má ideologii, ale ANO v zásadě žádnou nemá. Oni tomu říkají, že jsou uprostřed, ale v zásadě jde o to, řídit stát jako firmu.

  Babiš už jednu firmu řídil. Nejdřív jen jako ředitel. Pak vstoupil na scénu zahraniční kapitál, odehrály se obchody, a pak už Babiš tu stejnou firmu vlastnil. Takhle Babiš řídí firmy. A on to ještě lidem na rovinu řekne, co má v plánu, a lidi ho stejně volí. Proti tomu je AfD hadra.
  PK
  September 26, 2017 v 14.54
  Proto je pro mě vztah k ANO zásadním kritériem volby
  Jak jsem sem nedávno napsal, nutnou podmínkou obdržení mého hlasu ve volbách je vyloučení koalice s ANO - a to i "bez Babiše".
  September 26, 2017 v 21.15
  Dnešní článek v Britských listech má v titulku:
  "Německé extremistické strany jsou na rozdíl od českých stále ještě stranami."

  Mezi AfD a Úsvitem nebo SPD je obrovský rozdíl.

  Jinak mě nikdo nemůže obviňovat, že bych byl nekritický ke své zemi a přehnaně kritický k zemím sousedním. Jak píše pan Nushart.

  Ale představte si uprchlickou krizi jako velkou vodu, povodeň. Jsou dva sousední statky. Jeden větší a jeden menší. Ten větší je níže, voda ho okamžitě zaplaví do 1,5 metru výšky. Má ale dobré kamenné základy, kvalitní zdivo. A aktivní a pracovité obyvatele. Ti udělali chybu, že nestačili včas budovat protipovodňovou hráz, ale stejně by asi zaplavení nezabránili. Sousedi odmítají pomoci, ale obyvatelé jsou zvyklí a s přírodní katastrofou se postupně úspěšně porvou. Vedle stojí menší statek, je výše, voda se do něj nedostala, ale podloží bylo podmáčeno tak, že zdivo z vepřových cihel nasáklo vlhkostí a hrozí zřícení stavby. Jeho obyvatelé křičí na sousední statky a obviňují celou obec z toho, že je neschopná včas postavit hráze a zabránit povodni ze stoleté vody. Zároveň odmítají pomoci ostatním, protože "oni tuto katastrofu nezpůsobili".

  Takže tak nějak to je s větším statkem Německem a menším Českem. Bavorsko přijalo tolik uprchlíků a my hovoříme o 12,5% pro extrémistickou stranu? Jak uvádí pan Kolařík, v Česku je antiuprchlických, fašizoidních a antievropských stran mnohem více, některé umírněnější, některé radikálnější. Patří k nim ANO, ODS, ČSSD, KSČM, SPD - kolik je to dohromady preferencí? Kolikanásobně více hlasů dohromady získají než AfD v Německu?
  JN
  Nevidím žádný smysl ve při o to, zda větší hlupáci jsou Češi nebo Němci :-)

  PK
  September 26, 2017 v 21.44
  Žádná taková pře nepřipadá v úvahu, pane Nusharte
  Němci nejsou hlupáci. Ve volbách to jasně prokázali. A nejen ve volbách.
  JN
  September 26, 2017 v 21.57
  Panu Kolaříkovi
  Platí tento Váš názor i pro Němce východní? Neboli - oceňujete takto i výsledky voleb v nových spolkových zemích?
  PK
  September 26, 2017 v 22.05
  Měl jsem na mysli většinu Němců. Stejně jako vy jste předtím nijak nerozlišoval, když jste naznačoval, že Němci jsou hlupáci.
  JN
  V žádném případě jsem nenaznačoval, že "Němci jsou hlupáci". Nic takového si nemyslím, nemyslím si to ani o Němcích z nových spolkových zemí.

  Nebylo to (výše zmíněné) naznačování, byl to pokus parafrázovat určitou část této diskuse.
  JN
  Chtěl jsem prostě říct, že porovnávání se "s (ještě) horšími" a utěšování se tím, že "většina Němců nejsou hlupáci" - tedy vlastně zametání problému pod koberec - hrozí průšvihem.

  Problém vidím nikoli v "hlupácích", ale (jak už jsem zmínil na začátku diskuse) ve vylučování určitých témat z veřejného diskurzu, což pak vede k posilování extremismu, ke konfrontačnímu uchopení těchto témat a k polarizaci společnosti.
  PK
  September 27, 2017 v 8.00
  Co to zas melete?
  Jaké "utěšování se"? Kdo se "utěšuje"? Jedině tak vy, a pan Pleva. Volby v Německu dopadly podle očekávání dobře, drtivá většina Němců prokázala svoji občanskou vyspělost, a jak říkám, prokazuje ji dnes a denně.

  Že se potřebujete utěšovat vy, a pan Pleva, že část Němců také zvolila do parlamentu pravicové extremisty, je věc druhá. Tento diskurs ale laskavě nevnucujte ostatním.
  JN
  September 27, 2017 v 8.01
  Cituji pro srovnání:
  "Volby v Německu dopadly podle očekávání dobře, drtivá většina Němců prokázala svoji občanskou vyspělost, a jak říkám, prokazuje ji dnes a denně."

  "Fašizace české společnosti je na postupu, česká politická kultura, a kultura mezilidských vztahů je na dně."
  PK
  September 27, 2017 v 8.07
  Ano, to jsou dva pravdivé výroky
  Čemu zas nerozumíte, pane Nusharte? Kde tady vidíte jaké "utěšování se"?

  Ne, proboha, neodpovídejte, to je řečnická otázka.
  VK
  September 27, 2017 v 8.47
  Občanská vyspělost...hráz proti fašizaci...zde se hodí připomenout, že zrovna bavorská CSU, už beztak se dlouhodobě profilujíc napravo od CDU, v programu zcela oficiálně dává do hry Fremdenhass, akorát na rozdíl od AfD balený v troše celofánu. Charakteristické je povolební napadení Merkelové Seehoferem s požadavkem přinejmenším na obrat doprava i pro sesterskou CDU a Flüchtlingsobergrenze jako staronová vlajková loď programu. V Bavorsku pravicové extremisty volit vůbec nebylo potřeba.
  JN
  September 27, 2017 v 8.51
  Panu Kolaříkovi
  AfD i Linke mají nejlepší výsledky v bývalých východoněmeckých zemích: AfD 20,5 procenta (Sasko 27 procent), Linke 17,3 procenta.

  Nerozumím tomu, proč to označujete za dobrý výsledek voleb. Přehlížení toho rozdílu mezi starými a novými spolkovými zeměmi je zametání problému pod koberec.
  JN
  September 27, 2017 v 9.17
  Historické reminiscence
  "Drtivá většina Němců prokázala svoji občanskou vyspělost" a bude ji prokazovat za každých okolností "dnes a denně",

  zatímco "fašizace české společnosti je na postupu a česká politická kultura a kultura mezilidských vztahů je na dně".
  PK
  September 27, 2017 v 10.14
  Ale pane Nusharte,
  doufám, že si nemyslíte, že standardní politické strany jsou s vývojem ve východním Německu spokojeny. Samozřejmě že to chtějí řešit, a řeší to.
  O tom ale pan Pleva, kterému jsem odpovídal, nenapsal ani slovo. Ten se jenom tetelil, že v Bavorsku získala AfD o nějakou desetinku více, než v ostatních západních zemích.

  A jinak - vy byste si opravdu taky měl dělat spíše starosti s tím, že "fašizace české společnosti je na postupu a česká politická kultura a kultura mezilidských vztahů je na dně". Nemyslíte?
  PK
  September 27, 2017 v 10.16
  Jako příklad fašizace a kultury mezilidských vztahů
  mohu uvést například, jakým způsobem referovaly "Parlamentní Listy" o smrti Jana Třísky.
  Typická druhá republika.
  PK
  September 27, 2017 v 10.42
  Mě by jenom zajímalo, koho bude volit pan Klusáček. Jestli fašizující a xenofobní ČSSD, nebo stejně xenofobní komunisty, kteří jsou navíc otevřenou ruskou pátou kolonou - stejně jako AfD.
  JN
  Já si na kulturu mezilidských vztahů nemohu stěžovat, Parlamentní listy nečtu... snad jen tady na DR to občas zaskřípe:-), a to často právě z důvodu nepochopeného varování před reaktivní fašizací české společnosti.
  JN
  September 27, 2017 v 11.01
  My se zde pořád věnujeme AfD, ale Die Linke také stojí za pozornost
  VK
  September 27, 2017 v 13.04
  Ve srovnání s xenofobní CSU (tady si nemáme Kolaříku co vyčítat) je ČSSD alespoň rudimentárně levicová.
  PK
  September 27, 2017 v 13.27
  Čili Klusáček je voličem nahnědlé, fašizující, xenofobní ČSSD.
  Výroky Sobotky a Chovance o tom, že nechtějí a nepřipustí ŽÁDNÉ uprchlíky, ŽÁDNÉ muslimy, by byly v CSU absolutně nepřijatelné, a byli by za ně ze strany okamžitě, bez debaty vyloučeni.

  A to chce Klusáček farizejsky moralizovat a urážet standardní demokratickou a zodpovědně jednající CSU?
  PK
  September 27, 2017 v 13.32
  Ono je otázkou,
  jestli by ty Chovancovy a Sobotkovy výroky nebyly moc silné kafe i na AfD. Každopádně kdyby je pronesl řadový člen nebo lokální funkcionář AfD, vedení strany by považovalo za nutné se od nich aspoň na oko a formálně distancovat.
  VK
  September 27, 2017 v 13.37
  "A to chce Klusáček farizejsky moralizovat a urážet..."

  Ale to zas ne, na to si stačí CSU se Seehoferem a voliči vašeho typu sami.
  PK
  September 27, 2017 v 13.40
  Klusáček zase musel čekat na hranicích :-)
  Už jsem vám jednou psal, abyste k nám nejezdil. Nevím, co u nás pohledáváte. Zapšklé xenofobní čecháčky v Německu nechceme.
  JN
  Zdá se, že to s tím nacionalismem není
  v Německu ještě tak zlé, ještě úplně nevymřel:-)
  PK
  September 27, 2017 v 15.54
  Výroky Chovance, Sobotky a dalších českých předních národních socialistů,
  kdyby byly proneseny v Německu, byly by shledány jako ohrožující ústavu, a byly by podnětem k zahájení řízení o zákazu příslušné politické strany.

  Asi tolik k nestydatému Klusáčkovu tvrzení, že co se xenofobie týče, "jsme si kvit".
  JN
  September 27, 2017 v 16.42
  Hádají se Čech, Rus a Němec, kdo je větší nacionalista.
  Němec povídá: "My, když se do něčeho pustíme, ať už jde o nacismus nebo denacifikaci, vždycky jsme velmi důslední, takže logicky musíme být ve všem nejlepší."

  Rus, zvedaje stakan na zdarovje nášego Putina, povídá: "My sice důslední nejsme, ale v počtu lidí, kteří nepřežili naše nejlepší časy, strčí náš Stalin vašeho Hitlera hravě do kapsy."

  Čech povídá: "Pánové, ať už to bylo za Hitlera, nebo pak za Stalina, Češi vždycky věrně sloužili říši a v tom předčí Němce i Rusy."
  September 27, 2017 v 19.14
  Bez konstruktu zlého Němce není moderního Čecha
  To platilo v 19. století a platí to i dnes. Podobně jako pan Nushart musí tvrdit, že nacionalismus v Německu ještě úplně nevymřel, protože kdyby čecháček přiznal, že vymřel, tak skončí jeho podstata. A musel by budovat znovu.

  Mezi námi, v Německu je tak silná celospolečenská obrana proti nacionalismu, že to začíná Německu škodit. Nedovedu si představit méně německého nacionalismu než v posledních desetiletích.
  JN
  September 27, 2017 v 21.40
  Panu Ungerovi
  Bez ohledu na to, zda nacionalismus v Německu vymřel již zcela úplně, nebo zda jeho poslední zbytky ještě někde živoří, moje reakce, kterou připomínáte, byla reakcí na zcela konkrétní diskusní příspěvky v této diskusi (nikoliv tedy na situaci v Německu) a byla míněna v mírné nadsázce.

  Zda nacionalismus v Německu skutečně vymřel či nevymřel, to se opravdu neodvažuji posuzovat ani při pohledu na volební výsledek 27% pro AfD v Sasku, ten může mít skutečně jiné příčiny. Vaši připomínku o paradoxní škodlivosti přehnaně silné celospolečenské obrany proti nacionalismu považuji v této souvislosti za docela zajímavou.
  MP
  September 28, 2017 v 12.01
  D. Unger nemusí mít strach
  Jeho Stammgenossen z AfD ten nacionalismus v Německu přece jen trochu roztočí...
  MP
  September 28, 2017 v 13.34
  P. Kolaříku,
  vy pořád dokola opakujete v různých obměnách v podstatě jedinou tezi: že situace v Bavorsku (pokud jde o xenofobii, míru liberálnosti, demokratičnosti, civilizovanosti společnosti atd.) je lepší než v ČR a dalších postkomunistických zemích. V tom máte nepochybně pravdu - takže vidíte, že se možná vlamujete do otevřených dveří, když ze mě tady děláte představitele nějakého "antibavorismu".
  Ale jsem přesvědčen, že je správné, férové a nutné srovnávat srovnatelné, nikoli hrušky s jabkama. Tedy Bavorsko s jinými západními spolkovými zeměmi a státy Západu vůbec. A tady prostě platí, že Bavorsko - s výjimkou liberálních velkých měst - je relativně tomu postkomunistickému zápecnictví nejblíž. Když CSU otevřeně napadala Merkelovou za její migrační politiku a chtěla ji dokonce žalovat, uklidňovali mnozí, že se nic neděje, že je to chytrý tah, jak přetáhnout voliče právě AfD. Výsledek vidíme.

  Ale hlavně musím znovu zopakovat, že mi nejde ani tak o Bavorsko, nýbrž o určitý fenomén, který tato země dokládá, ovšem třeba Polsko jej potvrzuje ještě mnohem více a lépe. Že totiž konzervativní, katolická, ba až klerikální společnost nemusí ještě znamenal společnost opravdu křesťanskou, resp. podstatné je spíše, co si kdo pod pojmem "křesťanská kultura", "tradice" atd. představuje: zda spíš obhajobu vlastní identity proti identitám jiným, anebo otevřenou láskyplnou vstřícnost vůči potřebným... A naopak, kdo si z křesťanství vezme to druhé, ten ani v nejmenším nemusí, jak říkával Jan Masaryk, mít kalhoty ošoupané od kostelních lavic...

  V tomto smyslu je třeba taky chápat můj výrok "Gott sei Dank, že nežijeme v Bavorsku". Bavorsko naším vzorem není - a být ani nemůže, tu míru religiozity už ČR nikdy nedožene. Spíše bychom se měli poohlížet po sekulárních a přitom důsledně liberálních západních společnostech...
  PK
  September 28, 2017 v 15.18
  Pane Plevo
  Nevím už, co jiného bych už měl chápat jako "antibavorismus", když už ne větu "Gott sei Dank, že nežijeme v Bavorsku".

  Takto jste agresivně zareagoval na moje zcela nekonfliktní líčení některých aspektů života na bavorském venkově, které jsou zřejmě pro řadového českého ateistu, který je zvyklý na to, že je zcela samozřejmě ve většině, dosti překvapivé. Bylo to překvapivé i pro mě, protože jsem byl naopak zvyklý na to, že jsem v menšině. V Bavorsku (ale zdaleka nejen v Bavorsku) si ateista holt musí zvykat na to, že ve většině není.

  A také vůbec nejde o to, že "katolická, ba až klerikální společnost nemusí ještě znamenal společnost opravdu křesťanskou". U vás je to úplně naopak: vy prostě nemůžete připustit, že lidé, kteří jsou zbožní, kteří udržují staleté tradice atd. mohou být dobrými a slušnými lidmi. To je pro váš militantní ateismus zkrátka nepřijatelné. Proto jste tak agresivně zareagoval na ten můj tehdejší příspěvek.

  A zase si teď protiřečíte: voláte po tom, že se nemají srovnávat jablka s hruškami, čili nemá se srovnávat Česko s Bavorskem, a dále ovšem zcela nelogicky píšete, že Bavorsko je Česku "nejblíž" v jakémsi "zápecnictví". To je naprostý nesmysl. Máte pravdu právě jenom v tom, že Bavorsko se s Českem vůbec nedá srovnávat. To jsou úplně jiné světy, úplně jiné kultury. A především v úrovni mezilidských vztahů - jak mezi sebou navzájem, tak k nově příchozím.

  Podívejte se, v bavorské vesnici je třeba nepřijatelné, aby si nějaký zbohatlík postavil haciendu, která úplně zničí dosavadní styl a ráz vesnice. Proto jsou bavorské vesnice tak pěkné na pohled, na rozdíl od těch českých, které hyzdí mimo jiné procovské paláce různých mafiánských kmotrů.

  Bavorsko se proslavilo heslem "Kožené kalhoty a notebooky" jakožto vyjádření spojení tradice a moderních technologií. Co z toho má Česko? Má nějaké opravdu žité, lidové tradice? Samozřejmě že nemá, protože je odvrhlo společně s náboženstvím. Oficiozní monstrozní pouť do Staré Boleslavi do toho samozřejmě nepočítám. Kdy jste naposledy viděl někoho v nějakém lidovém kroji, ať už slováckém, jihočeském nebo jakémkoliv? Ale ne někde na jevišti, ale normálně venku, na ulici, nebo na návsi někde na vesnici.
  Snad jenom ta velikonoční pomlázka zůstala, která je sice kontroverzní, ale aspoň něco. A tradiční návštěva půlnoční mše, že.

  Je tedy Česko aspoň moderní, předvojem, na špici různých technologií? No nevím.

  A dále, a doufám že už naposledy k tomuto tématu: Bavorsko přijalo asi 175 tisíc uprchlíků, což je 16 procent všech uprchlíků přijatých v Německu. Tím je ze spolkových zemí na druhém místě za Sev. Porýním - Vestfálskem.

  Nezlobte se, ale obviňovat za této situace bavorské obyvatelstvo z xenofobie je skutečně nehorázné, a dost mě to znechucuje. To si prostě nevidíte do úst (nebo do klávesnice), pane Plevo.

  Takže vás musím znovu upozornit: jestli chcete mluvit o xenofobii, budeme mluvit o Česku, a ne o Bavorsku. To se nedá nic dělat.

  Dále opakuju, že výsledky AfD nejsou v Bavorsku nijak signifikantní, to jenom vy se snažíte vytřískat maximum z jakýchsi desetinek procenta. Co dělá nebo nedělá CSU je druhá věc, a snažil jsem se Vám už dříve vysvětlit, že z jejího hlediska a za dané situace šlo přinejmenším celkem o pochopitelné požadavky. A ve srovnání i se sesterskou CDU vyšla z voleb parádně, ale to už se zase taky opakuju. Mimochodem: získala 100 procent přímých mandátů v bavorských volebních obvodech.
  Nemám ale ani v nejmenším úmyslu stavět CDU proti CSU, k tomu mě taky nevyprovokujete.
  PK
  September 28, 2017 v 15.30
  A ještě dodatek panu Plevovi
  Nevím, jaký "vzor" chcete kde hledat, ale západní Německo je křesťanské celé. Stejně jako bavorští obyvatelé žijí svou katolickou víru, obyvatelé severního Německa žijí svoje luteránství. Jenom ve východním Německu můžete najít srovnatelnou míru ateismu jako v Česku.
  MP
  September 28, 2017 v 16.47
  P. Kolaříku,
  CSU bývala zvyklá na volební výsledky 50 % a více...

  Výsledky AfD na západě SRN: Tak třeba Hamburg 7,8 %, totéž Hesensko, Dolní Sasko 9,1, Šlesvicko-Holštýnsko 8,2. Bavorsku se vyrovná pouze Bádensko-Wuertembersko s 12,2 %, tedy opět konzervativní jih...

  Tolik fakta. Ale nechme toho, vy se asi chcete jen hádat. Pořád mi něco podsouváte, např. to, že jsem militantní ateista (jaká je vaše definice militantního a nemilitatního ateisty?), nebo to, že obviňuji bavorské obyvatelstvo en bloc z xenofobie. Např. bavorští voliči Zelených (ti tam dostali 9,8 %) jistě xenofobní nejsou. Jde mi přitom o jediné: že religiózní společnosti si musí uvědomit, co vlastně jejich náboženství znamená, resp. co chtějí, aby znamenalo...

  A ten příklad, jak vám jakýsi Bavor vynadal, že v neděli vynášíte odpadky (váš příspěvek v jiné diskusi), mluví za vše. V takové zemi bych se já opravdu dobře necítil...
  PK
  September 28, 2017 v 17.15
  Pane Plevo
  Celá naše "konverzace" spočívá v tom, že se od začátku snažím zdvořile, avšak asertivně odpovídat na vaše útoky. Celé to začalo tím, jak jste agresivně zareagoval na můj zcela nekonfliktní příspěvek o životě v Bavorsku.

  Nepodsouvám vám vůbec nic, vždy reaguji jen doslova na to, co píšete. Ne, opravdu se s vámi nemíním hádat.

  A o co vlastně jde? Jde vůbec o něco? Ne, nejde. Kdo z nás dvou žije v Bavorsku, já nebo Vy? Takže komu se tady má líbit, vám nebo mně? Že se vám nelíbí Bavorsko (a potažmo celé Německo) je vaše věc, a váš problém. Vám se líbí v Česku, tak žijete v Česku, a od Bavorska a celého Německa byste se odvrátil s odporem. Prosím. Mohu vám tedy jenom poradit totéž, co panu Klusáčkovi, abyste sem raději ani nejezdil, pokud možno ani jako turista.

  Já děkuju Bohu, že nežiju v Česku, protože jak jsme se shodli, to se nedá srovnávat. To jsou dva úplně jiné světy, úplně jiné kultury.

  A začíná to samozřejmě okázalým českým ignorováním předpisů, bezohledností vůči druhým, a nechápavou ublížeností, když na to někdo upozorní, jak jste právě předvedl.
  PK
  September 28, 2017 v 18.02
  Toto je ovšem neuvěřitelné
  Pan Pleva prý neobviňuje obyvatele Bavorska en bloc z xenofobie, neboť prý 9,8 proc. (voliči zelených) "jistě xenofobní nejsou".

  Bože bože. A kvůli takovému primitivovi já jsem věnoval tolik času a úsilí, abych mu odpovídal.
  JN
  September 28, 2017 v 18.33
  Panu Kolaříkovi (en bloc:-)
  Pan Kolařík: "Němci nejsou hlupáci. Ve volbách to jasně prokázali."

  Já: "Platí tento Váš názor i pro Němce východní?"

  Pan Kolařík: "Měl jsem na mysli většinu Němců."
  JN
  September 28, 2017 v 18.36
  Panu Kolaříkovi
  Takže menšina Němců tedy hlupáci podle Vás jsou? (Hlavně ti východní? :-)
  JN
  September 28, 2017 v 18.54
  Kladu ty hloupé otázky proto,
  abychom se konečně vymanili z toho primitivního národnostního vidění celého problému.
  September 28, 2017 v 20.07
  Pane Plevo,
  ale mně se zdá docela rozumná ta dohoda vyhazovat odpadky jen ve všední den od sedmi do devatenácti. Víte, jaký rachot dělá široko daleko třeba vyhazování skla? Přiznám se, že občas jsem doma taky vyhodila láhve v šest ráno, cestou do práce, protože mi to nedošlo. Nikdo mi sice nevynadal, ale dodatečně si uvědomuji svou chybu. Někdo ještě mohl spát a já jsem ho probudila.
  MP
  September 28, 2017 v 20.50
  Jenom chci upozornit,
  že p. Kolařík zcela překroutil to, co jsem napsal o nexonofobních Bavorech...
  MP
  September 28, 2017 v 21.00
  Fašoun Duka se dnes vyznamenal
  Za podstatně závažnější nebezpečí je však podle mě třeba pokládat dnešní výstup českého primase a kardinála Duky - viz citace z Novinek:
  „Naši naději vidím v tom, že nám volby pomohou prosadit umlčovanou většinu,“ řekl kardinál a dovolával se demokracie bez přívlastků. „Jen tak nebude většina manipulována a ovládána rozmary některých menšin.“ Viz https://www.novinky.cz/domaci/450408-volby-pomohou-prosadit-umlcovanou-vetsinu-prohlasil-duka-ve-stare-boleslavi.html

  To je křesťan, co? Brzy bude žehnat každému mítinku okamurovců.
  September 28, 2017 v 21.54
  Jaký smysl má hádat se, kde je víc xenofobů nebo "fašounů"? Co z toho?

  Občas to vypadá, jako by před volbami vzrůstala nervozita.
  JN
  September 28, 2017 v 23.52
  Panu Plevovi
  Nechápu Vás, ani kardinála Duku.

  Volby jsou přece z principu od toho, aby se v nich prosadila většina, takže nechápu, co tak převratného vlastně Duka řekl. Podle mě celkem nic.

  A když Duka nic převratného neřekl, nechápu, co mu vlastně vyčítáte.
  September 29, 2017 v 11.53
  Zajímavé je, že najednou se Duka staví za "většinu". To, že ta většina vlastně byla proti církevním restitucím, mu najednou nějak nevadí.
  Najednou se staví za "lid", zatímco odboráři a občanské iniciativy demonstrující v roce 2012 proti Nečasově vládě a jejím neoliberálním reformám, byli pro něj lůzou.
  JN
  "To jsou ty paradoxy," děl pan Vaněk, vycházeje z WC.

  "Nejprve měl z ochlokracie strach Duka a levice ho za to peskovala, teď zas má strach z ochlokracie levice a peskuje ji za to pro změnu Duka."
  MP
  September 29, 2017 v 19.37
  P. Nusharte,
  pokud Dukovým výrokům nerozumíte, přečtěte si článek prof. Štampacha zde na DR.
  + Další komentáře