Zapomeňte na teroristy! Hitem léta jsou burkini

Lukáš Senft

Hysterie kolem burkin odvádí pozornost od skutečných problémů. Šikanovat muslimky je pohodlnější. Světové elity sice můžou zatočit s terorismem, ale muslimky lze šacovat i z plážového lehátka.

Přepište Bibli! Bůh stvořil muže a ženu. Žena ale pořád štrádovala navlečená do burkin. Poté snědla jablko západní demokracie a poznala svou oblečenost. Zastyděla se a vysvlékla se. Bůh spatřil její tanga a viděl, že je to dobré. Otevřel tedy brány Edenu a pozval ji na svou oblíbenou nudapláž.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Byla nedaleko Korsiky.

Burkini zrušit, protože proto

Už pět francouzských měst zakázalo koupání v burkinách. Celotělové plavky ze svých pláží vykázalo letovisko Sisco na Korsice, město Nice, ale také jindy extravagantní Cannes. Ty Cannes, kde se před pár lety na filmovém festivalu procházela například ruská designérka s obřími beraními rohy ze zlata.

Burkini jsou ale evidentně zlověstnější. Aby ne! Oblékají je většinou muslimky. Nemusí obnažovat svá těla, ale zároveň se mohou bavit a zaplavat si.

Jenže ve zmíněném Siscu si návštěvníci pláží začali ženy v burkinách fotografovat. To naštvalo jejich manžely. Začala rvačka a do následující víkendové mely se nakonec zapojili i lidé s harpunami a sekyrami. Místní starosta tedy raději přikročil k zákazu burkin, než aby riskoval lokální občanskou válku za použití rybářských potřeb.

Následoval tím příklad vyhlášky v Cannes, kde s opatřením přišli jako první. Starosta David Lisnard zakázal plavky, které prý dávají najevo náboženskou příslušnost, zatímco Francii ohrožují teroristé. Lisnard dokonce zkonstruoval bizarní pokyn, podle kterého se nesmí čachtat ti, „kdo nemají plavky v souladu s dobrými mravy a sekularismem“.

Ještě před pár generacemi porušovaly měšťáckou morálku spoře oděné dívky, teď Francouzům ruší spánek ženy oblečené příliš. Evropské svobodě se člověk prostě nezavděčí.

Místní šéf odboru městských služeb se s tím už vůbec nemazal. Prohlásil, že nezakázaly náboženské symboly, ale „ostentativní oblečení, které odkazuje ke vztahu k teroristickým hnutím, jež jsou s námi ve válce“. Jako by kreativně plnil zadání „řekněte, že každý muslim je terorista, ale tvařte se, že mluvíte o plavkách“.

Ještě před pár generacemi porušovaly měšťáckou morálku spoře oděné dívky, teď Francouzům ruší spánek ženy oblečené příliš. Repro DR

Koneckonců starosta Olivier Majewicz z Oye-Plage se spokojil s obyčejným údivem: burkini jsou prostě něco, co „by člověk na pláži neočekával“. Musí to být zajímavé povolání — být Francouz, chodit po městě, žasnout a zakazovat vše, nad čím mi rozum ustrne.

Jak se dalo čekat, zmateně vysvětlený zákaz burkin, které není nikdo schopen přesně definovat, brzy zvlčel. Plavčíci několikrát vyhnali z pláže i dámy, které přišly v závodních plavkách a koupací čepici. Vyhlášky sice vrší vznešená prohlášení o principu laïcité a sekularismu ve veřejném prostoru, nicméně v praxi z nich zůstala jen povinnost žen ukázat se v bikinách.

Vše, co jste chtěli vědět o burkinách, ale báli jste se výbuchu

Burkini jsou zkrátka fascinující kus oblečení. A také symbol globalizace: evropské vlády zakazují muslimkám plavky vyrobené v Austrálii, protože prý nějak souvisí s teroristy na Blízkém východě.

Těžko najít podobně rozporuplný oděv. O jejich kladech a záporech je možné se dohadovat do noci a do krve. Například jejich povrch chrání před UV zářením, čili vás nemusí motivovat oddanost islámu, ale prostá nechuť uhnat si tumor do kůže.

Navíc diskrétně zakrývají všechny „nedokonalosti“ těla. Konejšivě zbavují tlaku na vymodelované „tělo do plavek“. A vzhledem k tomu, že jsem na jaře vypotit dvacet kliků a pořád marně čekám, co to udělá, tak bych i já uvítal pánskou verzi burkin.

Podle Marwana Muhammada z Centra proti xenofobii mohou burkini dokazovat dokonce jistou míru uvolnění v muslimských komunitách. Pro některé muslimy je nepřístojná sama představa ženy na pláži, notabene mezi cizími muži. Burkini ovšem nabízejí kompromis a krok směrem k otevřenosti.

Nepoužívají je ostatně jen muslimové — v Izraeli jsou oblíbené mezi konzervativními Židy, takzvanými charedim.

A pokud evropští politici neustále hudrují, že se muslimové musí integrovat, oblečení je ideální příležitostí, jak začít. Filosof Will Kymlicka vidí cestu k integraci také ve vstřícnosti k určitým náboženským oděvům. Jejich povolení povzbudí příslušníky uzavřených komunit „vyjít ven“. Zapojit se do života většinové společnosti.

Zároveň je ale třeba pamatovat, že vycházka v burkinách může skutečně pramenit z prostého příkazu autoritářského manžela. Chlapáka toho typu, který svou nadřazenost alfa samce obaluje zmatenou teologií.

Jenže naivní zákaz burkin rozhodně nepřinese „svobodu a demokracii“ do konzervativních domácností. Fundamentální macho stěží vyvěsí trikolóru a prohlásí: „Pardon, mademoiselle, zde máte šňůrkové bikini, ať se pěkně zaříznou, hybaj na pláž a pozdravujte plavčíky!“ Spíš hrozí, že ženy nebudou vycházet vůbec.

Boj s terorem z plážového lehátka

Nejzajímavější na burkinách je ovšem fakt, že o ně vůbec nejde. Pouze se skrze ně kanalizuje obyčejná potřeba hledat vnitřního nepřítele. Pomatený seznam „důvodů“ to jen potvrzuje: v roce 2009 byly podezřelé, protože nepřipomínaly řádný plavecký úbor, v roce 2014 vytasilo Maroko odkaz na hygienu, dnes je to cokoliv od sekularismu až po údiv pana Oliviera.

Politické rozpory současnosti se zkrátka schovávají za démonizací něčeho tak legračního jako jsou burkini. A hází na ně vinu celého světa.

Plážová kauza je vlastně mazaná politická nabídka, která odpovídá na islamofobní poptávku. Je to laciný způsob, jak nahnat politické body. Nic se nevyřešení, ale řeči o zákazu působí silácky a rozhodně. Rozzuření občané dostanou svou dávku útlaku menšin a šikanovaných muslimek je tak málo, že jejich hlas ve volbách nikoho nezajímá. Však také pan starosta Olivier přiznal, že ženu v burkinách nikdy neviděl.

Hysterie kolem burkin ve výsledku znamená hlavně klídek pro západní elity: nikdo je nevolá k odpovědnosti. Repro DR

Vyhlášky proto přivítal francouzský premiér, bývalý prezident Sarkozy i fašistická princezna Marine Le Pen. Dokonce i český časopis Reflex vidí v zátahu na burkini zásadní boj o přežití evropské civilizace. A když s vámi souhlasí Reflex i Marine Le Pen, děláte něco špatně.

Hysterie kolem burkin totiž ve výsledku znamená především klídek pro západní elity: nikdo je nevolá k odpovědnosti. Korsičané po sobě pálí z harpun, a politické špičky proto nemusí vysvětlovat, proč si z Blízkého východu vytvořili zábavní park pro své mocenské hry.

Evropská unie nemusí ospravedlňovat své zamilované flirty s tureckým vladařem, který nejspíš celou teroristickou šarádu sponzoruje. Není třeba se vyjádřit k nahánění muslimů do vyloučených oblastí evropských metropolí a k výrobě občanů druhé kategorie.

Spojené státy se nemusí zodpovídat z intervencí, které uvrhly danou oblast do chaosu a zažehly vznik násilnických skupin.

Prozápadní koalice se nemusí zodpovídat za letecké útoky na oblast Dáeše, při nichž ale pouze polovinu mrtvých tvoří skuteční teroristé a které vede k tomu, že se místní skupiny přidávají na stranu takzvaného Islámského státu.

Nemusí zpochybnit tvoření impérií, toky dolarů a kupčení s ropou.

A my můžeme v pohodlí plážového lehátka zachraňovat svět prostým šacováním žen, které nosí burkini, plánují piknik u moře a mluví o pěkném počasí.

Kdo by se v dusivém létě unavoval kontrolou těch, co nosí obleky, domlouvají byznys a mluví o demokracii?

  Diskuse
  August 23, 2016 v 8.26
  Civilizace (kapitalistická) se ocitla ve slepé uličce. Proto dochází k různým nepochopitelným, až tragikomickým situacím.
  FO
  August 23, 2016 v 10.2
  Poznámka k názvu
  Burkini je nevhodný název. Evokuje, že má tento koupací oděv něco společného s burkou. To by ovšem musel mít i roušku přes obličej i přes oči. Případnější by byly "hidžábiny".
  August 23, 2016 v 10.21
  Nevím, jak moc je to nepohodlné, ale výhodou je, myslím, to, že se člověk nespálí na slunci. Kdysi jsem s tím měla problémy (kůže mi hned zrudla, protože mám hodně světlou pleť), takže jsem se slunci spíš vyhýbala. Tehdy bych možná burkiny/ hidžábiny přivítala. Aspoň by neměl kdekdo poznámky : Hele, ta je bílá jak tvaroh, to je strašné...
  Tehdy totiž byla bronzová kůže v módě. Nikdo ještě nic netušil o škodlivosti slunečního záření.
  TT
  August 23, 2016 v 12.25
  Bikiny za demokracii
  To by se jeden umlátil smíchy. Už i na koupání je dress-code. A obrana evropské (křesťanské) kultury stojí na nošení bikin.

  Ale co se divím. Před několika lety jsem se koupal na studentském výletě kdesi na Floridě a málem mě zatkla policie, že mám malé plavky (měl jsem normální plavky ještě z Trioly, žádné sportovní plavčičky). řekl jsem jim, že v Evropě se normálně koupeme nazí a je hrozný problém sehnat vůbec nějaké plavky, natož pak takové bombarďáky, jako nosí oni. Byli z toho dost vyděšení a požádali mě, abych si plavky v žádném případě na veřejnosti nesundaval a na příště si opatřil nějaké normální - tzn. volné kraťasy min do půli stehen.

  Bylo to naposled, co jsem se v USA koupal.

  Jeden známý, který tam žije i říkal, že dnes už neseženete pánské plavky nad kolena.

  Inu jiný kraj, jiný mrav. Na americkém kontinentě jsou paf z malých pánských plavek, v Evropě zase z velkých plavek u žen.

  Jen kdyby se raději starali o něco rozumného.
  PM
  August 23, 2016 v 13.16
  Rozumná starost o rozum a koupel v textiliích
  Pan Poláček krátce poznamenal.....O tom "zdravém rozumu" se jednou vyjádřil Bedřich Engels, a to skutečně docela výstižně: "Ten zdravý rozum je docela úctyhodný chlapík, když se jedná o záležitosti bezprostředního lidského konání. Ale velice rychle mu dochází dech, když se začíná jednat o věcech zásadních, které překračují ten omezený horizont bezprostředního bytí.".....
  Dnes žijeme ve světě, ve kterém nezůstal pochopitelným ani "zdravý lidský rozum".... onehdy poznamenala H.Arendt.
  A co asi tak můžeme očekávat od nejen vedrem zmoženého prekariátu.....bych dodal.
  S článkem v podstatě souhlas, až na tuto ryze alibistickou větu: "Plážová kauza je vlastně mazaná politická nabídka, která odpovídá na islamofobní poptávku."
  Ne, je to zoufalá a falešná reakce na islamistický teror, kterého si Francie užila dosytosti. Víc, než si autor, vyvalený v lehátku vyrobeném v Číně a píšící svůj příspěvek na laptopu rovněž vyrobeném v Číně, dovede představit.
  Řeči, že se víc lidí udusí zaskočenou kostí, než zabili islamisté, neberu.
  TT
  August 23, 2016 v 14.35
  Aha?
  "Řeči, že se víc lidí udusí zaskočenou kostí, než zabili islamisté, neberu."

  A proč? Protože jste použil nesmyslné přirovnání? Nebo proto, že nebezpečí, jako automobilismus, znečištění, jedovaté potraviny, prodej zbraní jsou něco, na co jste si zvykl?
  Já a zvykl?
  Já, který se tady léta rozčiluju, že nejen atomová bomba je zbraň, ale že bych tvrdě zrušil všechny těžké zbraně kulometem počínaje?
  Já, který tady soptil, že se takzvaní ochránci přírody vyžívají v boji proti jaderným elektrárnám, aniž by přes řečičky byli vůbec schopni pochopit, proti čemu a proč by měli bojovat?
  Atd.

  Ne pane Tožičko, nejde o to, že jsem hlupák nebo jsem si "zvykl".

  Jsem bezmocný.
  TT
  August 23, 2016 v 16.22
  Ano, ale
  to není odpověď. Bezmocný jste proti pomatencům se zbraní (ať už důchodci z cukrárny či řidiči na nábřeží) i proti automobilistům. Jen mi připadá, že se Vám zdá snazší represe proti uprchlíkům, než řešení skutečných zabijáků dnešní civilizace.

  Ostatně, radiace z uranových dolů a jaderné katastrofy mají na svědomí více životů než terorismus...
  August 23, 2016 v 19.0
  Poděkování autorovi
  za tuto zcela jasnou větu: »Spojené státy se nemusí zodpovídat z intervencí, které uvrhly danou oblast do chaosu a zažehly vznik násilnických skupin.«
  + Další komentáře