Jak porazit Zemana? Poučme se u Khana

Jakub Patočka

Miloše Zemana porazí ten, kdo pochopí, že příčiny jeho zvolení a způsob jeho vystupování jsou dvě zcela odlišné věci. Uspět může jako Sadiq Khan, který kandidoval s heslem Starosta pro všechny Londýňany. Namísto štěpení je třeba spojovat.

Jedna z absurdnějších debat, o něž v českých zemích dnes věru není nouze, se vede nad tím, zda vůbec lze v příštích prezidentských volbách porazit Miloše Zemana a kdo by se takového úkolu, srovnatelného snad jen s přemožením mýtické sedmihlavé saně, měl ujmout. Vypovídá-li o něčem většina dosavadních výkonů na tomto poli, pak především o naší zoufalé dezorientaci, jak pokud jde o reálný stav české společnosti, tak pokud jde o možnosti politiky změnit jej.

Jan Tesař kromě jiných svých skvělých výkonů obohatil český jazyk o pojem „pražské kotlinové myšlení“; dnes se v podobném, ale užším, smyslu někdy mluví o „pražské kavárně“. Snad ještě nikdy nebyl Tesařův pojem tak aktuální jako dnes, protože těžko se rozvzpomenout na časy, kdy byla propast mezi realitou hlavního města a realitou zbytku českých zemí tak závratně hluboká. Pojem nemá nespravedlivě popsat všechny Pražany. Mluví pouze o jisté, dominantní tendenci.

Tak v Praze dnes určité kruhy provozují mimořádně legrační cvičení na téma, kdo půjde v příštích volbách Zemanovi za Franze, za Fischera, či dokonce za Schwarzenberga. Jména mužů — jedná se výhradně o muže — v některých ohledech jistě úctyhodných jsou z hlediska deklarovaného účelu tak fenomenálně nepoužitelná, až se člověk musí zamýšlet, zda Michala Horáčka či Tomáše Halíka k jejich obřadnému tlučení se v hruď nepovzbuzuje Miloš Zeman osobně.

Někteří lidé, a není jich bohužel málo, se domnívají, že dnes by již Karel Schwarzenberg nad Milošem Zemanem vyhrál a že jde tedy čistě o to najít vhodnou obdobu tzv. „knížete“, vhodného Anti-Zemana. Představa, že Zemana může nahradit někdo jako Schwarzenberg či člověk působící v této tradici, je založena především na absenci jakékoli snahy pochopit příčiny toho, proč Miloš Zeman v roce 2013 uspěl.

Ony příčiny jsou totiž podstatnější a šlechetnější, nežli byly důvody k volbě Schwarzenberga. Jen Zeman nebyl jejich vhodným reprezentantem. To se sice dalo odhadovat, ale nikoli s větší energií, než jaké bylo třeba k zachování sebeúcty odmítnutím volit ministra Nečasovy vlády.

Zemana volili frustrovaní lidé. Frustrovaní z dobrých důvodů

V českém veřejném prostoru úplně chybí pravidelné popisování životních zkušeností a příběhů rozsáhlých skupin našich obyvatel. V poslední době se dosti zabýváme profesně venkovem: o životě lidí tam se z pražských médií dovídáme minimum; a málokoho zajímají.

Lidé v pohraničí? Taky tak. Romové? Totéž. Sociálně vyloučení, slabí, zranitelní? Jakbysmet. Není divu, že proti abstraktnímu neznámu v podobě uprchlíků, kteří ve skutečnosti jsou našimi nejpotřebnějšími bližními, tu bylo možno zmobilizovat tak obludnou kampaň.

Obvykle se o takových lidech, kteří stojí mimo zorný úhel pražského kotlinového myšlení, jež většinově ovládá i hlavní česká média, mluví jako o frustrovaných. Když se za takovými lidmi ale vypravíte: poslouchat jejich příběhy, jak žili, jak pracovali, jaká měli ve svém životě přání, zažijte často takovou spoustu vřelosti a půvabu, s jakým se v naší zemi člověk běžně nemá kde setkat.

Lidé vyprávějí o jednoduché práci, ze které čerpali důstojnost a která jim dávala obživu, vzpomínají na pracovní prostředí, v němž se cítili dobře, na dřinu, která byla současně zábavou. A často mluví o tom, jak věci, na nichž pracovali, přišly vinou nepořádků v nových poměrech, různých podrazů a habaďůr vniveč.

Takové příběhy ale nevyprávějí jen penzionovaní dělníci či zaměstnanci, vyprávějí je i mnozí živnostníci, lidé vynikající podnikavostí a nevšedním umem. Lidé, kteří měli být vzorovými vítězi nových polistopadových poměrů. Ale byli různými vykuky a křiváky vytlačeni na okraj.

I když už i filmový kritik Kamil Fila mluví, jako by poslední roky nestrávil v Respektu, ale v Deníku Referendum („To, co nám za minulého režimu říkali o kapitalismu, byla pravda.“), nebere se v českých politických debatách stále jako základní východisko, že mnozí lidé jsou tu frustrováni právem. Přesněji nikoli mnozí: je jich velká většina.

A tady se dostáváme k pramenům Zemanovy podpory. Miloš Zeman sám je samozřejmě polistopadovým vývojem velmi frustrovaný, je jedním z nich. Je to člověk, který se jako předseda ČSSD k většině věcí vyslovoval tak, že měl jako předák opozice více pravdy nežli nepravdy. Média ho ovšem tehdy drtila s takovým gustem, předpojatostí a náruživou hanebností, že jeho výroky o novinářích z této zkušenosti vycházející, jsou vlastně pravdivé.

To ale neskončilo v devadesátých letech, česká média tu prováděla ve své převážné většině nechutnou pravicově zaujatou propagandu až do samého konce Nečasovy vlády, ba i za něj. Když tedy každým coulem sympatický kolega, bývalý zástupce šéfredaktora MF Dnes Karel Škrabal říká, že den, kdy si Andrej Babiš koupil Mafru, je 11. zářím české žurnalistiky, provozuje sebeklam a nemůže být snad ani vzdálenější pravdě.

Babiš si nekupoval MF Dnes a LN jako svobodná média, která potřeboval zneutralizovat. Kupoval si je jako fungující a účinné nástroje politické propagandy, a kupoval si je s tím, že ji nadále budou provádět pro něj. To se samozřejmě děje. Že přitom asi v některých ohledech upadla i jejich řemeslná kvalita, je sice možné, ale rozdílů oproti stavu před Babišovým vlastnictvím je méně, nežli shodných rysů s ním. I dnes tam pořád ještě pracuje řada úctyhodných novinářů.

Frustrovaní lidé nevěří, že se o skutečnosti mohou něco podstatného dovídat z médií. Odvykli tomu. Jejich životní zkušenosti, každodenní empirie odporuje tomu, co se jim z pražských médií po většinu polistopadové éry hlásalo a hlásá. V souvislosti s tím vzrůstá obliba konspiračních webů a propagandistických platforem, jako je Aeronet či Parlamentní listy, o jejichž čtenáře se ovšem podobnými metodami pokoušejí soupeřit i média dříve seriozní jako Novinky.cz či Právo. To jsou obrázky sesuvu české veřejné debaty.

Potřebujeme prezidenta pro všechny

Zeman velmi dobře chápe, proč jsou lidé rozčilení, nespokojení, frustrovaní. Nedomnívá se, že to plyne z jejich nedostatečnosti. Ví, že jsou vesměs frustrovaní právem. A že nepochopení pro všeobecné lidové znechucení je výrazem omezenosti anebo pýchy.

Rozhořčení lidí nad všudypřítomnými nespravedlnostmi si ochočuje tak, že je používá k rozdmýchávání nenávisti. Ta se z nemalé části obrací i proti němu, ale on ji obrací ve vlastní politický prospěch: tvrdí o ní, že je výrazem pohrdání právě s onou oprávněnou lidovou frustrací. Je to lstivé a účinné. Společnost to dále štěpí pro Zemana výhodným způsobem. Stupňováním nenávisti vůči Zemanovi tedy nelze uspět.

Přesto je výrazem úplného politické zmatení prohlásit, že Miloš Zeman se nedá v prezidentské volbě porazit. Ano, nikdo vyrůstající na politickém půdorysu TOP 09 či na mělkém postschwarzenbergovském sentimentu či v zajetí pražského kotlinového myšlení Zemana neporazí: to vše opravdu zpravidla hraje pro něj.

Proč je Zeman dnes už zcela nepřijatelný, si nemusíme opakovat. Jeho oprávněný odpor k formě polistopadové transformace se vyvinul v zahořklost, jež vznikla jako zkratová reakce na nechutné kampaně proti němu. Ta ho dovedla až k odporu proti evropské integraci, k příchylnosti k Rusku, k Číně, k odmítání všech možných emancipačních snah a k zálibě v odpudivých postavách, které mu pomáhají udržet si moc, stůj co stůj.

Jedním z nejhorších rysů Miloše Zemana jsou lidé, jimiž se na Hradě obklopil. Repro DR

Porazit takto obnaženého Zemana je přitom až elementárně snadné. Je k tomu ale zapotřebí přistoupit se správnou sociologií: najít to, co českou společnost spojuje a co bude nutně nakonec silnější, než jakékoli snahy o její rozdělování rozdmýcháváním nenávisti.

Zemana porazí někdo komunikačně zdatný, politicky obratný, respektovaný většinou politické třídy. Musí se chtít prezidentem stát. Musí to být postava, která získá podporu velké části tak zvaně levicového elektorátu, ve druhém kole volby proti Zemanovi by ji měla s gustem podpořit i ČSSD.

Musí jít o člověka, který nebude zatížen polistopadovým ideologickým kutilstvím a bude pevně stát v hlavním tahu českých dějin s neokázalým respektem ke všem stěžejním postavám od Karla IV. i Husa, přes Komenského, Havlíčka, Masaryka, Beneše až po Havla. Musí si vážit československého roku 1968, Charty, papeže Františka i ochránců přírody.

A především musí všem frustrovaným lidem říct, že chápe jejich hluboké rozladění, že je pravdivější než zprávy v televizních novinách. Současně musí mít stejné pochopení pro všechny frustrované ze Zemana. Musí umět klidně a přesvědčivě říct, že my Češi máme na víc, než na utápění se v nenávistech a vzteku. A že společným úsilím dokážeme, tak jako mnohokrát v minulosti, aby se tu žilo líp.

Měl by to být člověk optimálně žijící mimo Prahu a pokud možno mimo Prahu vybraný. Lidé žijící v tom městě totiž vesměs bohužel nevědí, co se v naší zemi děje. Smutné přitom je, že mnozí z nich o tom pravidelně informují.

Liberální zelený vyhraněně levicový labourista Sadiq Khan vyhrál v Lonýdně s heslem „Starosta pro všechny Londýňany“. Naším kandidátem by měl být člověk, u nějž heslo „Prezident pro všechny Čechy“ bude znít věrohodně, jak těm, jimž se vede dobře, tak těm, které polistopadový vývoj zklamal. Možností je mnoho. Začněme se o nich vážně bavit tak rok před volbou: před volbou Zemanova nástupce.

  Diskuse
  May 17, 2016 v 11.17
  Analýza dobrá, pravdivá. Ale kdybych si měl nyní vsadit...
  ... vsadil bych, že se to nepodaří. Že Zeman nebude prezidentem druhé funkční období pouze v případě závažných zdravotních důvodů, jinak bude.

  1) To, co autor popsal, působí dál. Pražská média, "pražské kotlinové myšlení" atd, nic z toho není na ústupu.
  2) Kdo osloví "nás" frustrované? Když to bude nová tvář, zařadí se do skupiny jiných nově profilovaných "spasitelů" bez programu, které autor sám vyjmenovává. Bude-li to politický praktik, nebude mu a priori důvěřováno. A navíc, jak bude moci spojovat? Vždyť se proti němu okamžitě Praha (a možná nejen Praha) vyhraní.
  3) Kampaň. Pozitivní kampaň mu nikdo neposkytne. Musel by si ji koupit, takže oligarcha. To nesplňuje podmínky charakteristiky osobnosti na konci textu autora. Negativní kampaň média poskytnou ráda, tuto službu ostatně poskytla Zemanovi, to díky ní nejprve deklasoval preferovaného Fischera a nakonec i (rovněž preferovaného) Schwarzenberga. Jenže kdo by zvítězil na základě takové negativní kampaně, opět nebude onou spojující osobností charakterizovanou na konci dnes zveřejněného textu.

  Já se domnívám, že autor někde v myšlenkách má představu o takovém jméně. Možná to bude žena, možná někdo z menšin, tak jako v textu zmíněný nový Londýnský starosta. Tento text je možná začátkem debaty, v jejímž pokračování má býti to jméno nabídnuto. V žádném případě nechci takovou debatu předem blokovat, svým negativismem jí brát energii a dynamiku. Jenže si nemohu pomoci, zůstávám skeptickým. Líp bude. Ale teď ještě ne.
  May 17, 2016 v 11.50
  Poučit se u Khana je dobrý nápad.
  Jen teď jak změnit sociální systém tak, aby nalákal ekonomické muslimské migranty, kteří svou jednotnou volbou změní vedení státu?
  Sice se na tom již pracuje, ale jen natahat je sem nestačí. Oni by zase pláchli tam, kde dostanou více....
  JP
  May 17, 2016 v 15.45
  Z Prahy do Londýna cesta daleká...
  Připojuji se plně k hodnocení pana Jedličky.

  Analýza Jakuba Patočky je bezpochyby duchaplná a vzácně diferencovaná; nicméně v konkrétních podmínkách české společnosti a české politiky je sotva možno propadat nějakému optimismu, že by se v českých poměrech mohlo podařit totéž jako v Londýně.

  Už proto, že Praha opravdu není Londýn. Londýn je už s k u t e č n ě multikulturní aglomerace, kde je možno se vší samozřejmostí a přirozeností být bělochem, černochem anebo Pákistáncem. A kde shazování politického soupeře na základě jeho původu je nakonec střelením se do vlastní nohy.

  V českém "kotlinovém myšlení", abychom zůstali u předloženého vokabuláru, je tomu stále ještě naopak. To je prostě holý fakt. Primitivní xenofobie je stále ještě zaručený prostředek, jak politické body získávat, nikoli jak je ztrácet.

  Přímo řečeno: pokud by někdo měl mít šanci porazit Zemana, musel by být stejným populistou - a stejným xenofobem - jako on sám. Jenom vyjádření porozumění pro frustraci - nepražského - lidu by bylo prostě příliš málo.

  Zeman má jednu obrovskou, ve světě politiky opravdu jedinečnou přednost: on svým obhroublým populismem pro sebe dokáže získat jak vyznavače levice, tak ale i pravice. On dokáže tak dokonale sehrát svou roli Velkého Vůdce, který nepřipustí ublížit lidu své země, že mu to dokáže uvěřit naprostá většina národa, bez ohledu na politické preference.

  Miloš Zeman je ve své nejhlubší podstatě prostě politický kýč; a lidé vždycky budou vždy upřednostňovat kýč před pravým duchem.

  Takže, kdo může porazit Zemana? - Nakonec jenom samotný lid; tím, že se alespoň trochu naučí rozpoznávat politický kýč. Jenže, to je běh na opravdu velmi dlouhou trať. Bohužel, pro nejbližší dobu není vyhlídka na změnu.
  JP
  May 17, 2016 v 15.46
  Zbývá vlastně jen naděje: přežili jsme Husáka, tak tedy snad nějak přečkáme i Zemana...
  MP
  May 17, 2016 v 22.32
  Pane Ševčíku,
  kolik je v Londýně muslimů a kolik dostal Khan hlasů?

  Ale co byste se zatěžoval s fakty, že?
  May 18, 2016 v 11.25
  A vaše fakta jsou kde, pane Plevo?
  Já podklady pro svou domněnku rád zveřejním.
  Takže - 55 procent Londýňanů jsou „nebělošští Britové“. Muslimů je odhadem okolo 15 -20 %. Volební účast činila 45,3 %, z čehož dostal Khan 44%. Tedy něco okolo 1,1 milionu. Relativně tedy k jeho zvolení stačily jen hlasy muslimů. Bohatě by jeho výsledek převýšilo, kdyby jej volili neběloši.
  Vše jde tak, jak jít má.
  Jak říká muslimský kazatel Abu Waleed, jenž se Britům za jejich shovívavost odměnil svým kázáním 23. června 2011 v Londýně, kdy je seznámil s jejich „blízkou budoucností“.
  „S Alláhovou pomocí dobudeme Bílý dům. Zažijeme den, kdy budou vykopnuty dveře do Bílého domu a vejde kalif (následník Mohameda),“ vykřikoval za souhlasného halekání kolemstojících muslimů. „Přijde den, kdy skončí Obama i Cameron na kolenou, aby nám muslimům platili daň za ochranu nemuslimů,“ prohrábl si svůj mohutný plnovous. „Prapor islámu zavlaje nad Bílým domem i nad sídlem britské vlády na Downing Street.“ Inu, stará dobrá Anglie, co se jednou změní v další zemi proroka Mohamada, kde už dnes uslyšíte proroctví: „Věřte mi, přijde den, kdy královna Alžběta II. bude nosit burku…”
  May 18, 2016 v 13.05
  Vidět podstatu a souvislosti – Nová levice proti migrantům
  Nenechejme se zmást. Výchozí podstata a širší kontext je tento:

  Autor tohoto textu a současně šéfredaktor DR Jakub Patočka jako jeden z ideových leaderů Nové levice pokračuje v b e z v ý h r a d n é podpoře geopolitiky Václava Havla, tedy v hájení rozšiřování panství USA – nikoliv v hájení zájmu obyčejných občanů ČR.

  Levice, která nemá problém s kapitálem a jeho působením, není a nemůže být autentická levice, byť se ukázkově f a l e š n ě tváří, že kritiku kapitálu chápe a je redakci DR dokonce vlastní, viz citace kritika Kamila Fily. Celý rozhovor je zde:

  http://www.novinky.cz/kultura/salon/402818-muj-tata-matrix-uz-nepochopil-kamil-fila-o-filmech-a-nejen-generacne-rozdelene-spolecnosti.html

  Fila: »…naštvanost dokáže petrifikovat, namířit na reálné problémy současnosti. Filmařům se to dlouhodobě nedaří – a politikům také ne. (…) – Proč se to nedaří?

  Fila: Podle mě je za tím nepřipravenost na fakt, že to, co nám za minulého režimu říkali o k a p i t a l i s m u, byla pravda. Smiřujeme se s tím jen velmi pomalu.«

  * * *

  Nové levici v prvé řadě vadí, že demokraticky zvolený prezident Zeman našel s í l u a jasně prohlásil, že ČR už nebude pokračovat v bezvýhradné orientaci na zájem USA.

  Nová levice by měla najít "koule" a ujasnit si, zda přece jen chce hájit zájmy běžných lidí, tedy bude přece jen ještě levicová, nebo zda bude chtít být BEZVÝHRADNĚ na straně kapitálu USA, na straně Saudské Arábie a Karla Schwarzenberga, na straně Turecka – tedy proti obyčejným lidem, a tedy p r o t i migrantům – protože právě tyto státy jsou skutečnou příčinou vlny migrace. Nikoliv Assad, nikoliv Putin.

  Nová levice nikdy nebude reálne a učinně A PRINCIPIÁLNĚ p o m á h a t potřebným, tedy imigrantům, tam, kde je to potřeba, tedy u nich doma, protože by to znamenalo postavit se proti zájmu USA, Turecka či Saudské Arábie jejichž společným zájmem je sesadit Assada (a tím omezit zájem Ruska v Sýrii).

  Obhájci Nové levice se nikdy nepostaví čelem k tolikrát citovanému videu Wesley Clarka 7 zemí do 5 let, protože právě zde bychom jasně viděli, kdo za migraci může v prvé řadě:

  https://www.youtube.com/watch?v=an3A3hRA8_M

  Bude zde na DR k tomuto videu někdy větší komentář? Nevěřím…

  Schizofrenní rozdvojení myšlení Nové levice na DR, jehož je Jakub Patočka ideovým vůdcem a reprezentatnem, je jasně vidět, když si uvědomíme, že:

  • Nová levice evidentně nemá žádný principiální problém podporovat války vedené oligarchií USA (tj. zájmem velkého západního kapitálu),

  • přesto se na druhé straně bude tvářit (jen tvářit), že DR je autenticky levicový.

  Nezbývá, než pevně věřit, že tento ukázkový ideový rozpor prohlédne čím dál více poctivých voličů a budou svým myšlením a postoji hájit zájmy těch, kteří jsou v nerovném souboji slabší – obyčejných lidí – proti masivní síle velkého kapitálu.

  * * *

  Píšu jinde o třídách, o tom, že s pádem socialistického bloku nezmizely. O tom, že naopak lidé bohatí velmi tvrdě hájí své zájmy své třídy proti těm "dole". Možná by byl vhodnější pojem "kasta". Vždyť i zde je tolik lidí, kteří chtějí patřit do vyšší a lepší kasty, a proto neváhají místo náročné a produktivní kritiky (jen ta věci zlepšuje) těm, na jejichž přízni jim závisí, ukázkově podkuřovat.
  May 18, 2016 v 14.23
  A té volbě Khana ještě tolik:
  Spisovatel Benjamin Kuras, který žije ve Velké Británii, vyzval evropskou civilizaci, ať přestane páchat sebevraždu a připojí se k obraně své kultury. „Co začalo jako imigrace, se stává kolonizací. Do dvaceti let budou západní Evropané ve svých městech menšinou,“ varoval Kuras.
  „Západoevropský multikulturalistický experiment ztroskotal na islámu, který si vytváří stát ve státě, integrovat se odmítá a rok od roku se radikalizuje k totalitnímu myšlení a jednání. Neopakujme experiment, který selhal,“ uvedl Kuras."
  Londýn, Brusel a další města Evropy jsou zřejmě již ztracená. Já ale nechci aby mé děti nebo vnuci žili v totalitě.
  A budu bojovat se všemi, kdo sem hodlají tuto totalitu přivést. Ať to již dělají z bláznivého přesvědčení, či pro svůj zisk.
  Manželka mého známého pracuje jako vychovatelka v rodině jedné nejmenované rakouské ministerské úřednice /raději nejmenuji, zde se to Breschneidery jen hemží/. Vozí dítě do školky 30 kilometrů jen proto, aby měla jistotu, že dítě bude ve společnosti dětí, sdílejících stejné hodnoty. Hodnoty evropské civilizace. Která bude při tomto tempu kolonizace čím dál vzácnější.
  MP
  May 18, 2016 v 23.09
  To by ovšem volební účast muslimů
  musela být 100%. Na rozdíl od všech ostatních.

  Myslím, že každý posoudí relevatnost argumentů p. Ševčíka.
  MP
  May 18, 2016 v 23.12
  Ne Londýn a Brusel, ale p. Ševčík
  je zcela ztracený...
  Dnes cituje ultrapravičáka Kurase, zítra Konvičku a pozítří si poslouží starým dobrým Adolfem, jen zamění židy za muslimy.
  Lidi jako p. Ševčík je třeba dát do karantény a přestat s nimi komunikovat, dokud nevystřízliví.
  MP
  May 18, 2016 v 23.30
  A dalším případem je p. Rusek
  Co vám "nová levice" udělala? Co je špatného na jejích ideálech a jaké jiné máte?

  Kdo z "nové levice" kdy obhajoval politiku USA, nebo dokonce Saúdské Arábie? Co to melete, člověče?

  Že za situaci v Sýrii nemůže Putin, je drzá a spostá lež. Samozřejmě není jediným viníkem. Nová levice je na rozdíl od vás natolik při smyslech, aby nevěřila na pohádky o dobrých a zlých velmocech.

  A co Zeman? Kdy se on kromě několika slov postavil jasně a ostře proti Američanům? Proč nepožaduje, když má koule, vystoupení z NATO? Proč neřekne na mezinárodním fóru nebo do očí americkému velvyslanci, že USA jsou příčinou (nebo dokonce iniciátorem?) migrace? Na to je připodělaný, co? Naopak, při pobytu v USA leze do zadku izraelské lobby.

  A už se těším na to, jak našim pracujícím prospějí putinovské, nebo dokonce čínské poměry. To bude jednou, až se půjdeme ještě více do Pekingu učit, ráj sociálního státu, že?

  Kdo podporuje tuto morální trosku, ten je buď mdlého rozumu, nebo je to stejné amorální hovado. Zemana omluvá trochu jen to, že zdegeneroval alkoholem. Co omlouvá p. Ruska, nevím.
  DK
  May 18, 2016 v 23.58
  jednotná volba
  Pane Ševčíku, takže až bude na nějakou veřejnou funkci kandidovat kupříkladu Martin C. Putna (nebo Tomáš Halík), zajisté dostane hlasy všech křesťanů v ČR. Nenechají si přece ujít příležitost podpořit christianizaci této nechutně pohanské země.
  Nedivila bych se, kdyby šaria svým radikálním exegetům velela raději si ruku useknout, než volit nějakého takového Khana :-)
  May 19, 2016 v 5.41
  Pani Kubíčková,
  v totalitě obvykle volí všichni. Musí. Zkuste se nad tím zamyslet. Henleinovci u nás také vyhráli volby, i když jich byla menšina.
  May 19, 2016 v 11.42
  Pane Rusku, Vaší teorii by podporovalo i toto video:
  JK
  May 19, 2016 v 11.49
  Konspirační videa
  Jo, to už sem pan Rusek taky postoval. Ten odkaz je hloupá kremelská propaganda. Jedná se o anonymní web, sídlící ve Švýcarsku. Na svých stránkách neuvádí na sebe žádný kontakt (www.klagemauer.tv/index.php). Majitelem je jistý popírač holocaustu p. Ivo Sasek. Majitelem webu Gloria.tv jsou (překvapení!) Rusové z Moskvy (jen se podívejte na gloria.tv/imprint/).
  Šířit tohle konspirační propagandistické svinstvo je hanba.
  May 19, 2016 v 13.33
  Pane Konvalinko,
  a která konspirační propagandistická svinstva se smějí šířit? Ta o ZHN v Iráku? Či ta, která byla podkladem bombardování Libye? Měl by jste nás poučit, abychom netápali. Abychom nežili v hanbě.
  JK
  May 19, 2016 v 16.18
  Pane Ševčíku
  to je jednoduché. Já konspirační videa nešířím. Vy ano. Už to nedělejte.
  May 19, 2016 v 17.46
  Pane Konvalinko, kde berete tu víru, že vy nejste nositelem
  a šiřitelem konspiračních teorií? Že neděláte nějakým zájmovým skupinám UI? Pardon, já jsem zapomněl, že vy patříte k nositelům jediné Pravdy. Nicméně, pokud jste mlčel ke mnou uváděným konspiračním teoriím, vedoucím k obrovským zločinům, těžko máte nárok zakazovat mi zveřejňování nějakých nepodstatných. Neměl jste odvahu a vůli postavit se těm nahoře, tak si to nedohánějte na těch dole.
  PK
  May 20, 2016 v 8.53
  Docela by mě zajímalo,
  co má Jakub Patočka na mysli tím "obřadným tlučením se v hruď" Tomáše Halíka. Má tím na mysli to, že Halík řekl, že nebude kandidovat, protože realisticky zvážil, že nemá šanci na zvolení?
  May 20, 2016 v 11.57
  Panu Plevovi
  1. ad hominem
  2. nepodložené tvrzení

  » Co to melete, člověče? Že za situaci v Sýrii nemůže Putin, je drzá a spostá lež. «

  Další ukázka kvality diskuse na DR.
  May 20, 2016 v 11.58
  Panu Plevovi
  3. ad hominem
  4. místo dialogu ignorace

  »Lidi jako p. Ševčík je třeba dát do karantény a přestat s nimi komunikovat, dokud nevystřízliví.«
  May 20, 2016 v 12.50
  Panu Ševčíkovi
  Ohledně toho odkazu na Gloria TV.

  Zde mají zřejmě naši proameričtí kritici částečně pravdu, ten zdroj není 100% čistý a lidé za Gloria TV mohou v četných případech uvádět věci zveličeně nebo i nepravdivě. Třeba ten argument, že lodě plují pod vlajkou USA je zřejmě vymyšlený. Ale možná pár takových lodí bylo. Ostatně to hlavní a podstatné je opravdu jinde.

  Pokud zde chceme vést dialog, pokud má jít o něco víc, než o pyšné ego, které chce slyšet, že "já mám vždy pravdu", je dobré najít sílu a odvahu a uznat argument druhé strany. Byť to druhá strana – jako strana nižší, to je definiční (že neuzná argumenty) – zřejmě nikdy neudělá, protože vidí věci selektivně, černobíle.

  V ideálním dialogu převládá etika a slušnost, asi jako u dveří: až po vás pane. Přesně v okamžiku, kdy zde začne někdo předvádět své ego, přičemž se spolehne skrze svoji intuici na podporu shora (zřejmě vedení DR, potažmo až vedení EU, potažmo až USA a NATO, tedy na sílu, co je tedy zřejmě věc podvědomá, věc intuice), tak dialog končí. Protože nejde už o pravdu, ale o potupení partnera v dialogu.

  Pak jsou dvě možnosti: Slušní lidé (jistě, všichni se jimi ohánějí) vyklidí pozice, protože jim přijde trapné a hloupé se do té "žumpy" namočit, ale co pak zůstane, co pak zbyde, to je každému jasné. A situace ve světě je příliš vážná na to, aby slušní lidé mlčeli.

  A, opakuji, pokud kdekoliv, třeba právě zde na DR, vznikne skupina, která začne mít svatozář, která bude druhé urážet ad hominem, místo toho, aby trpělivě dohledávala fakta a argumenty, tak tu máme zase 50. roky jak vyšité a můžeme rovnou spustit monstrprocesy jak s Horákovou. A každého slušného vytlačit.

  Martin Konvička se v mnoha věcech nepochybně mýlí, ale buďme rádi, že je zde zatím právě tato (snad typicky česká protože verbální) rovina argumentů, protože jinde jsou výbušniny a tuny mrtvol, kterými přece nemůžeme pohrdat. Zejména, když jsme to byli my, naše NATO, kdo celý ten Irák a další země pod VYLHANÝMI DŮVODY tak rozvrtal.

  Martin Konvička se přivazoval ke stromu, aby chránil přírodu. Nemám strach z lidí, kteří se přivazují ke stromům. Mám strach z lidí, kteří vyhazují do vzduchu tisíce let staré památky a ještě větší strach mám z těch, kteří je podporují finančně a dávají jim politické krytí.

  Proč se o tom nevede diskuse? Jak je to možné, že ISIS již roky funguje? Zřejmě kvůli Putinovi? Pane Plevo? Uff.

  To, že je na světě tolik lidí, kteří podlehli nenávistnému tónu v ideologii jménem islám, protože ten mj. i tento výklad UMOŽŇUJE, není problém Martina Konvičky.

  Místo snahy dohledat, kdo ve světě stojí za ISIS, zda to jsou Saudové (teď se pro změnu senát USA snaží přišít Saudům 11. zaří, asi čtou v USA příliš AC24, jak psal Erik Best), Turecko nebo zřejmě USA, tu kdosi jen tak prohlásí – pane Plevo – že za Sýrii může Putin. – Přitom to byl právě Putin a Rusko, kdo musel konečně zasáhnout (evidentně k velké nelibosti USA) a za půl roku eliminovat podstatnou část sil ISIS. Zde se jasně ukázalo, že i USA vedou proti ISIS "válku v sedě".

  Každé náboženství a každá ideologie se buď radikalizuje nebo vede k vyššímu lidství. Islám jako ideologie se za posledních 30 let radikalizoval, což je přímý důsledek našich válek, a já zde opět zmíním, a opět bez reakce onoho generála USA Wesley Clarka: 7 zemí do 5 let.

  Racionální myšlení rozlišuje. Racionální myšlení straní pravdě.

  Kde je dialog o tom, PROČ se islám radikalizoval? Kde jsou objektivní úvahy na téma, zda náš Západ postupoval správně? A jistě je nutné začít už třemi Britsko-afghánskými válkami, kde jsme začali tamní domorodce kolonizovat a terorizovat.

  To nebyli oni, kdo měl kolonie. A nebylo to ani Rusko. To byl Západ, zejména Británie a Franice, které si ještě v roce 1904 rozparcelovaly sféry vlivu v Egyptě a Maroku. – Copak máme zase dělat tlustou čáru a říkat, že to už neplatí? Že toto je dávno?

  * * *

  Má-li být cílem i tohoto dialogu participace na vytváření lepšího světa, je nutné výše uvedené držet trvale na zřeteli. A protože dnešní svět není jednoduchý, musíme umět nacházet v dějinách ty souvislosti, které jsou skutečné a podstatné. Které opravdu tvoří dějiny.

  A dějiny nejsou dějinami nahodilých souvislostí, ale dějinami zájmů. A pokud nebudeme sledovat, jaký zájem má USA, jaký Izreael, jaký Británie, jaký Rusko, jaký Írán, jaký Čína – a hlavně nebude-li zde dialog o tom, jaký je zájem ČR v této již opět nelehké době, nemá tento dialog smysl.

  Naivní lidé budou věřit M. Albrightové, že "Putin je zlý člověk" (její autentický výrok pro německé noviny).

  Naivní lidé budou věřit tomu, že náš Západ reprezentovaný USA a Británií a Francií (byla to právě Francie, která iniciovala odstranění Kaddáfího, od té doby je v Libyi jen a pouze chaos, utrpení a hory mrtvol) je čisté zlo.

  Trápí vás tento fakt? Pane Plevo???

  Západ není dobro, Východ není zlo. Toto je černobílé vidění, které nám brání v pokroku na cestě poznání tohoto světa.

  Každý si může vybrat, na kterou stranu se postaví, zda na stranu vítězů, na stranu zbrojařské lobby, která kašle na ideály a cynicky hájí své zájmy – nebo na stranu obyčejných lidí, kterých je 99 %.

  Možná, přece jen, by měl DR zůstat levicový a opravdu pomáhat těm, kdo vnímají, jak mocné jsou zájmy kapitálu a jak dokonalou propagandu má.

  A ještě musím zdůraznit: I Rusko je velmoc a byla by chyba se domnívat, že v Rusku někomu (kromě milých panslavistů) záleží na osudu ČR. Rusko je však v tomto okamžiku – spolu s Čínou – jen a pouze tím, kdo velmocenskou politiku Západu vyvažuje.
  May 20, 2016 v 12.51
  Četl jste etický kodex? Pane Plevo?
  Cílem diskusí v Deníku Referendum je poskytnout platformu pro věcnou, slušnou a racionální výměnu názorů.

  Diskusní fórum má sloužit k výměně názorů a argumentů, prezentování doplňujících informací, souvislostí a podobně. Diskusní fórum nemá sloužit ke vzájemnému urážení, spamování, chatování apod.

  Redakce Deníku Referendum si proto vyhrazuje právo smazat příspěvek, který se netýká tématu, obsahuje vulgární, rasistické nebo xenofobní výrazy, vyhrožování, urážky ostatních diskutujících, obsahuje spam nebo komerční reklamu, případně je jinak nevhodný. Porušení těchto pravidel může vést k dočasnému nebo trvalému znemožnění vkládání dalších komentářů. Redakce nepřebírá odpovědnost za obsah diskusních příspěvků ani neověřuje jejich pravdivost. Příspěvky vyjadřují názory diskutujících, nikoliv názory redakce.
  IH
  May 20, 2016 v 13.58
  Zpět k začátku diskuse
  Budoucí události lze předvídat velmi obtížně. Zvolení Miloše Zemana prezidentem ČR i pro druhé funkční období bychom proto neměli považovat za skoro "hotovou věc". Chápu, když tak činí stoupenci současného prezidenta, vždyť už před první volbou se základní marketingový prostředek neminul úspěchem. To, že momentálně není znám silný protikandidát, neznamená, že se nemůže objevit a že nemůže využít "momentu překvapení".
  Zemanovo prezidentování nemusíme ani hodnotit zcela negativně, abychom se zajímali o hledání lepšího kandidáta. Mladšího, bez vztahové zátěže, kooperativního, diplomatičtějšího... Nerezignujme na možnost, byť se může nyní zdát utopií, že se objeví a bude kandidovat někdo velmi kvalifikovaný i sympatický, kdo osloví až nadchne mnohé voliče po obou stranách velké příkopové propadliny.

  P.S. A začít bychom mohli třeba vlastní větší diplomatičností.
  May 20, 2016 v 18.15
  …a mohli bychom pokračovat tím, jaký tento prezident být má.
  J. Patočka v úvodním textu argumentuje proti Zemanovi:

  – zahořklost: ryze subjektivní nálepka
  – odpor proti evropské integraci: OK, toto je relevantní, nechť je o ní racionální diskuse
  – k příchylnosti k Rusku: subjektivní nálepka, chybí odkazy a zdůvodnění, proč to je špatně, to bychom třeba měli odmítat kooperaci s Tureckem v NATO, které de facto okupuje část Kypru
  – k Číně: též ryze subjektivní, Anglie i USA též spolupracují
  – odmítání všech možných emancipačních snah – jakých?
  – záliba v odpudivých postavách, které mu pomáhají: bez komentáře
  – udržet si moc, stůj co stůj: bez komentáře

  Naopak JP píše, jaký by měl prezident být:

  – komunikačně zdatný, politicky obratný,
  – respektovaný většinou politické třídy
  – musí získat podporu velké části tak zvaně levicového elektorátu,
  – měl by mít podporu ČSSD.
  – nebude zatížen polistopadovým ideologickým kutilstvím
  – bude pevně stát v hlavním tahu českých dějin s neokázalým respektem ke všem stěžejním postavám od Karla IV. i Husa, přes Komenského, Havlíčka, Masaryka, Beneše až po Havla.
  – musí si vážit československého roku 1968
  – Charty
  – papeže Františka
  – ochránců přírody.
  – musí umět klidně a přesvědčivě říct, že my Češi máme na víc, než na utápění se v nenávistech a vzteku. A že společným úsilím dokážeme, tak jako mnohokrát v minulosti, aby se tu žilo líp
  – člověk optimálně žijící mimo Prahu
  – a pokud možno mimo Prahu vybraný
  _______

  Teprve když s chladnou hlavou porovnáme tyto 3 různé seznamy vlastností – přičemž tím prvním je to, jaký je Miloš Zeman ve skutečnosti, můžeme vést dialog nad tím, v čem se lišíme.
  May 20, 2016 v 18.27
  Panu Plevovi
  Ano, toto jsou konečně podstatné otázky, na kterých se shodneme:

  »A co Zeman? Kdy se on kromě několika slov postavil jasně a ostře proti Američanům? Proč nepožaduje, když má koule, vystoupení z NATO? Proč neřekne na mezinárodním fóru nebo do očí americkému velvyslanci, že USA jsou příčinou (nebo dokonce iniciátorem?) migrace? Na to je připodělaný, co? Naopak, při pobytu v USA leze do zadku izraelské lobby.«

  Pokud mohu já soudit, tak je to prostě a jen proto, že tato lobby je mocná a pokud chce Miloš Zeman (jistěže chce) dál fungovat v politice, tak se o někoho opřít prostě musí. Protože co jsou dějiny dějinami, tak jsou v prvé řadě dějinami konexí a schopností, kdo se spojí s kým proti komu. Jistě, byl bych velmi rád, kdyby to nutné nebylo. Ale zde prostě nevím. Nemám na to pevný názor.

  Na jedné straně jsem jasně pro, aby ČR nebyla v NATO, podobně jako Rakousko, Irsko nebo Švédsko, možné to je, na druhé straně opravdu neumím odhadnout, nakolik světový kapitál dokáže jednu malou zemi zlikvidovat ekonomicky, pokud se její politika někomu znelíbí. Pokud vnímám dobře, co se stalo Klausovi, tedy jak marně po jeho balíčcích intervenovala ČNB, stejně spadl kurs koruny, tak toto nevidím příliš pozitivně. Kéž bychom mohli být plně geopoliticky i ekonomicky nezávislí. Kéž bychom nemuseli dělat úlitby žádnému mocnému.
  IH
  May 20, 2016 v 19.19
  Bude prezident sjednotitel?
  V předchozím příspěvku jsem neměl v úmyslu otvírat nějakou konkrétní diskusi, spíše jen poukázat na předčasné favorizování současného prezidenta. Říká se, že "první vyhrání z kapsy vyhání" a aktuálně jsme to viděli u našich hokejistů. Momentálně nemám nějakého konkrétního favorita na prezidenta, takže se omezím na stručnější poznámku.
  Ač mě netěší, když se v politice prosazují podnikatelé, magnáti a vůbec boháči, musím ocenit šťastnou ruku Slováků v případě Andreje Kisky. Někdy stačí dobrá volba, nemusíme chtít hned "kandidáta snů". Zatímco v ČR jsme vybírali "těžké váhy", které společnost polarizovaly, Slováci hledali s takovými předpoklady předsedy vlád, a pro prezidenty měli rozumnější zadání.
  Co si však počneme v Česku? Také my máme bohatého Andreje. V lecčems by se podobal Zemanovi, jeho schopností by však nedosahoval. Snad bude mít aspoň tu navrch, že ve svém předsevzetí nekandidovat vydrží.
  JP
  May 21, 2016 v 12.31
  Ten rozdíl oproti Slovensku je v tom, pane Horáku, že Kiska neměl za protivníka natolik bohem nadaného demagoga a manipulátora, jakým je M. Zeman.

  M. Zeman si dokázal u širokých vrstev populace vybudovat vší kritičnosti zbavenou neotřesitelnou přízeň, až v téměř religiózním smyslu.

  A tak by ho mohl porazit jenom někdo, kdo by byl stejným způsobem demagogický, stejným způsobem manipulátorský - a který by byl mladší, a tedy energičtější. S pohledem na takovou vyhlídku je stále ještě přijatelnější Zeman; u něj zbývá alespoň ta naděje, že nám od něj odpomůže samotný běh času. Zatímco s jeho mladším protějškem bychom museli pak vydržet ještě mnohem déle.
  May 22, 2016 v 1.01
  Kiska
  Kiska je hlavně proamerický. Proto je dobrý? Chápu.
  May 22, 2016 v 1.03
  Vztah Zemana k Izraeli
  Ještě podstatná poznámka: Ta vlivná dnes již nadnárodní kasta, která má vliv, není identická se Židy jako národem. Kdyby byla, nebyl by holocaust. Ta kasta ale dokonale využívá a dokonale rozehrává nejednu "antisemitskou" hru, za kterou se dokáže dokonale schovat.
  May 22, 2016 v 1.09
  Zeman je ve vztahu k NATO konzistentní
  Občané ČR se bez svého souhlasu nedobrovolně stali součástí paktu NATO. Referendum o NATO právě "rozený demokrat" V. Havel odmítl. Demokracie vzor "o nás bez nás".

  Kdyby se Zeman jasně vyslovil proti NATO, dokážete si představit, jak monstrózní štvavou kampaň – a zejména zde – by proti němu byla okamžitě spuštěna?

  http://www.isstras.eu/cs/2016/03/10/uz-v-1998-r-zeman-bojoval-za-referendum-k-nato-ted-ho-opet-podpori/
  PK
  May 22, 2016 v 11.26
  Kroměřížská výzva
  MP
  May 23, 2016 v 21.40
  Vážený strážce etikety a etiky p. Rusku,
  každá diskuse musí mít své předpoklady.
  Tím základním by (nota bene na levicovém fóru) mělo být, že jakákoli obhajoba rasismu a xenofobie je nepřijatelná, stejně jako obhajoba lidí, kteří výše uvedené společenské zlo šíří. Vaše obhajoba Zemana, člověka, který paušálně o migrantech říká, že se nechtějí a nebudou integrovat, a muslimy opět paušálně přirovnává k nacistům, obhajoba takového člověka je tisíckrát sprostší než všechna silnější slova, která jsem použil já.

  Zcela bez důkazů a argumentů jste obvinil novou levici, že slouží velkému kapitálu, imperiálním zájmům USA, a dokonce Saúdské Arábie - to je opět vrchol nesolidnosti.

  Jenom se vykrucujete, když se snažíte obhájit Zemanův nekritický vztah k Izraeli, zemi, která hrubým způsobem porušuje lidská práva Palestinců. Podobně berete současného prezidenta velmi trapně v ochranu, pokud jde o jeho postoje k NATO. Ve skutečnosti je Zeman chlap (pojem "mít koule" jste taky jako první použil vy) pouze tehdy, když mluví do ruské nebo čínské televize nebo před svými věrnými na besedách. Už to vypovídá o jeho charakteru takřka vše. Až doložíte, že něco konkrétního udělal, aby změnil naši orientaci na USA a NATO, nebo že do očí západním představitelům řekl jen zlomek toho, co tu hlásáte vy a co si myslí nepochybně i většina jeho voličů, tedy až toto doložíte, můžeme se bavit dál. Ve skutečnosti Zeman JENOM mluví a je tragické, že mu to u jeho voličů stačí a prochází.

  PS: Vůbec teď neřeším, jestli jsou vaše názory na USA a NATO správné, jde mi jen o neuvěřitelnou zbabělost a podlost M. Zemana. Klást takového člověka za vzor J. Patočkovi, J. Dienstbierovi ad., to je skutečně tragikomické.

  A poslední věc. Říct, že Hitler, Stalin nebo třeba Mao byli lumpové či grázlové, není ani urážka, ani argumentace ad hominem. Je to konstatování skutečnosti, podložené tisíci fakty. A podobně můžeme vyjmenovávat dnes již téměř nekonečný seznam faktů, které jasně dokládají, že Zeman je politický lump. Tak to prostě je. A jděte k šípku s tou písničkou, že byl demokraticky zvolen. To nikdo nepopírá. Ale kolik politických gaunerů bylo demokraticky zvoleno?

  May 24, 2016 v 15.58
  České školství je v hlubokém úpadku, pokud jste pedagog a nerespektujete demokratické mechanismy
  »obhajoba takového člověka je tisíckrát sprostší než všechna silnější slova, která jsem použil já«

  Chápu správně, že mluvíte o demokraticky zvoleném prezidentovi?

  A ohledně integrace a zda k ní dochází, nebo ne, zde proběhla diskuse s nějakým všeobecně platným závěrem?

  »Evropské NO-GO zóny jsou vedlejším produktem desetiletí multikulturních politik, které povzbuzovaly muslimské imigranty zůstat odděleni od - spíše než se integrovat do - svých evropských hostitelských zemí.

  Problém NO-GO zón je dobře zdokumentován, ale multikulturalisté a jejich politicky korektní příznivci vehementně popírají, že existuje.

  Někteří z nich jsou nyní zapojeni do společného boje zdiskreditování a dokonce i umlčování těch, kteří pokládají otázky - často záměrným relativizováním významu termínu "NO-GO zóna".

  Expert na islám Andrew C. McCarthy nabídl zřetelné vyjasnění toho, co NO-GO zóny jsou a co nejsou:

  "Žádná rozumná osoba neříká, že státní orgány mají zakázán vstup do NO-GO zón z důvodu právních výnosů. Jde o to, že jsou ve skutečnosti těžce odrazováni od vstupu – a míra odrazování se mění přímo s hustotou muslimské populace a její radikální složky.

  To samé platí i pro nemuslimské občany: není to tak, že jim není dovoleno vstupovat do těchto enkláv, ale je to tak, že se jim vyhýbají, protože jsou jim nebezpečné, kvůli nošení šatů západní módy a svému západnímu chování."«

  http://zboril.blog.ihned.cz/c1-63683200-evropske-no-go-zony-skutecnost-nebo-fikce-cast-2-britanie

  http://www.gatestoneinstitute.org/5128/france-no-go-zones

  May 24, 2016 v 16.00
  Ale možná je třeba relevantnější doklad, že Zeman se ohledně neintegrace nemýlí
  »Hrozby a útoky na francouzské Židy byly na vzestupu po více než deset let. V letošním roce se nárůst počtu případů zrychlil alarmujícím tempem: v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015 došlo k 508 antisemitským incidentům, což je nárůst o 84% z 276 incidentů ve stejném období loňského roku.

  Zločiny proti Židům ve Francii téměř vždy byly spáchány mladými, ve Francii narozenými muslimy nabitými radikální islamistickou ideologií. To byl i případ v nejvíce šokujících a brutální útoků – v březnu 2012 zabití rabína a tří dětí v židovské škole v Toulouse nebo braní rukojmí a vraždy v pařížském košer obchodu v lednu 2015.

  V chronologickém pořadí: útok na židovské instituce (čtyři oběti), následovaný téměř současně útoky na baštu svobody projevu a židovský obchod (celkem 16) a pak orgie krveprolití ve francouzském hlavním městě (posledním sčítání 129 obětí).

  Silně muslimská čtvrť Molenbeek v belgickém Bruselu hrála roli ve většině teroristických útoků poslední doby. Nejméně tři z posledních zabijáků ve jménu Islámského státu tam alespoň krátký čas bydleli. Francouz Amedy Coulibaly, jehož rodiče pocházeli z Mali a který vzal rukojmí v Paříži košer obchodu v lednu loňského roku, se oháněl zbraní získanou v Molenbeeku.

  Židé nejsou jedinými lidmi ohroženými teologií, která tvrdí, fundamentalistický výraz islámu jako jediné legitimní víře a vyzývá ke zřízení amorfní teokratické chalífátu. Ze své podstaty – jak jsme viděli 13. listopadu – radikální islám odmítá demokracii, svobodu projevu a náboženské vyznání a práv žen a menšin, které tvoří základní kámen způsobu života sdílený Evropou, Spojenými státy a Izraelem.«

  http://www.shekel.cz/38446/etnicke-nasili-ve-francii-pocet-obeti-cin-od-cinu-roste
  MP
  May 24, 2016 v 20.03
  P. Rusku,
  rozumíte slovu PAUŠÁLNÍ?

  Pokud ano, pak jste si všechny ty řádky mohl ušetřit.

  Nepřijatelné a rasistické je přece klást rovnítko mezi fundamentalistické, extremistické islamisty a muslimy. Stejně jako bylo kdysi rasistické interpretovat lichvu antisemitsky (přestože samozřejmě se Židé touto sociálně škodlivou činností zabývali).
  Buď tohle někdo nechápe - a pak má nejen značné mezery ve vzdělání, ale patrně i značný deficit IQ. Anebo to někdo naopak chápe velmi dobře, a přesto výše uvedené nesmysly vypouští, a pak je to gauner. Jiné vysvětlení nenalézám. Pokud je máte, sem s ním.

  Kdy kdo z "multikulturalistů" a "nové levice" obhajoval islamistický fundamentalismus nebo prosazuje jeho požadavky? Vždyť právě liberální levice se angažuje za práva žen, homosexuálů, dětí, proti silnější roli náboženství ve veřejném životě atd. Vždyť přece právě to je "nové levici" vyčítáno, mnohdy i od tzv. staré levice. Pokud si myslíte, že Dienstbier a Šabatová chtějí českým ženám nakazovat, aby nosily šátek, tak opravdu nevím, co napsat, aby vás to neurazilo...
  May 24, 2016 v 23.34
  Shodneme se
  na tom, že vy, pane Plevo a další členové Nové levice p a u š á l n ě odmítají kritiku neoconů v USA, které vedou ukázkově kapitalistické války na rozšíření a udržení svého panství, ovšem vždy, řečeno s Karlem Krylem, "ve jménu humanity".

  Shodneme se, že Miloš Zeman vystaven neobjektivní, vytrvalé a intenzivně silové a zcela p a u š á l n í kritice, nemá vždy dost pozitivní síly a měl by umět lépe rozlišit, že mnozí imigranti jsou jen a pouze znužiti, když je jim slibována prosperita v bohaté Evropě a oni se místo toho víceméně všichni "úspěšně integrují" mezi evropský p r e k a r i á t. (Už je to správně, pane Kubičko?)

  Shodneme se, že naše neobjektivní média v čele s ČT vedou p a u š á l n í hybridní válku, kdy vše, co udělá Putin a Rusko je špatně, naopak vše, co udělá vláda neoconů v USA, která je i v USA silně kritizovaná, je naopak p a u š á l n ě viděno jako dobré.

  Zkuste si přečíst třeba následující zdroj, vážený pane Plevo, možná zjistíte, že nejsem ten ideový nepřítel, za kterého mě zřejmě máte. Možná zjistíte, že jak vy, tak já máme oba blízko ke starým dobrým poctivým americkým patriotům. A možná se pak shodneme, že ani Miloš Zeman opravdu neměl p a u š á l n ě kritizovat USA (i já jsem dělal tu chybu), protože je nutné vždy velmi pečlivě r o z l i š o v a t, a zejména pochopit, že uměle vyvolaná vlna migrace – pokud se doplní o ekonomickou krizi – bude jistě velmi vhodným prostředím (bankroty, exekuce, bojůvky, "hvězdy na kabátech"...) pro další navyšování vojenských výdajů, o které vládnoucí skupině neoconů v USA n e p o c h y b n ě jde. A bohuželto byl Václav Havel, kdo orientaci celé naší ČR napojil právě a jen na tyto neocony. Zcela paušálně.

  * * *

  » Vzpomínáte si, jak jsem řekl, že žádný americký prezident by nikdy neobětovat město USA za obranu jednoho evropského? Ale to předpokládá vlasteneckého prezidenta, který miluje svou zemi.

  Nevěřím, že neokonzervativci se nestarají o Ameriku nebo o americký lid, ale tito blázni si mohou opravdu myslet, že je dobrý nápad obětovat jeden (nebo více) amerických měst za cenu, pokud jim to umožní shodit atomovku na Moskvu.

  Jakákoliv teorie pozitivní teorie předpokládá "racionální herce", nikoliv psychopaty a nenávistnou klika "šílenců v suterénu".

  V posledních letech studené války jsem měl mnohem větší strach z gerontokratů v Kremlu než z anglo-důstojníků a úředníků v Bílém domě nebo v Pentagonu.

  Teď se bojím (relativně) nové generace "líbačů prdelí", tedy důstojníků a la Petraeuse, nebo maniaků jako je General Breedlove, kteří nahradili "starý styl" Studené války (jako Admiraly Elmo Zumwalta, Williama Crowea nebo Mika Mullena), kteří alespoň věděli, že válce s Ruskem je třeba se v y h n o u t za každou cenu.

  Je přímo děsivé, když si uvědomujeme, že naše IMPÉRIUM je nyní pod vedením neprofesionálních, nekompetentních, nepatriotických a hanebných lidí, kteří jsou poháněni buď nenávistnou ideologií, nebo jejichž jediným cílem v životě je, aby potěšili své politické šéfy.

  Příklad Ehuda Olmerta, Amir Peretz a Dan Halutz, kteří šli do války proti Hizballáhu v roce 2006 nebo Saakašviliho pokus etnicky očistit Jižní Osetii v roce 2008, ukázaly jasně světu, že představitelé "ideologie řízení" mohou naprosto vážně věří, že mohou vyhrát válku, zvláště pokud uvěřili vlastní propagandě o své neporazitelnosti.

  Pojďme doufat a modlit se, že tento druh šílenství nepřevezmou současné představitele USA.

  To nejlepší, co se může stát pro budoucnost lidstva by bylo, kdyby se vrátili k moci ve Spojených státech skuteční vlastenci. Pak by lidstvo konečně mohl s velkou úlevou vydechnout.«

  http://www.unz.com/tsaker/debunking-popular-cliches-about-modern-warfare/
  PK
  May 25, 2016 v 20.32
  Jenom pro připomenutí, jakého prezidenta jsme kdysi měli
  Pro připomenutí hlavně těm, kteří tady oportunisticky přikyvují "aspoň částečně" té špíně, která je na něj v poslední době tak nestydatě kydána.

  Letošní mezinárodní cenu Václava Havla za kreativní disent získala v Oslu fotoreportérka Umida Achhmedová.


  http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/25/57458806268e3ec91b8b45d3.html
  May 26, 2016 v 13.01
  Skvělý raný Václav Havel – Pavlu Kolaříkovi
  Rozumný člověk v sobě neudržuje fascinovaný respekt jako ke svatému obrázku, neudržuje kult moci, ať už jde o T. G. Masaryka nebo o V. Havla. A kult moci nebyl jen kolem Stalina nebo velkého Maa. Moudrý člověk především rozlišuje a nemá černobílé myšlení. Moudrý člověk se nepodobá dítěti, když se mu rozbije hračka.

  Václava Havla i Chartu jsem osobně podporoval během svých studií na VŠ v Olomouci (mj. tisk samizdatu Konzum), tehdy jsem četl jeho texty, které kolovaly v opisech a tajných kopiích. Dokonce jsem na jaře 1989 osobně uvedl i malé divadelní vystoupení jeho hry Audience, kterou zahráli Petr B. a Pavel C. pro dvě školní třídy na ulici Williamsova v Olomouci v tehdejší budově Telekomu…

  Takže je nutné rozlišovat pečlivě. Ten první raný Václav Havel skutečně stál za pozornost, myslel to upřímně protože stejně jako my všichni tehdy, stál na jedné straně proti totalitní komunistické moci. Tehdy. A tehdy psal skvělé texty, musím zde jeden připomenout:

  »„Planetární krize lidského postavení prostupuje ovšem západní svět stejně jako svět náš, pouze v něm nabývá jiných společenských a politických podob. Heidegger výslovně mluví o krizi demokracie. Nic skutečně nenasvědčuje tomu, že by západní demokracie – tj. demokracie tradičního parlamentního typu – otevírala nějaké hlubší východisko. Dalo by se dokonce říct, že oč více je v ní ve srovnání s naším světem prostoru pro skutečné intence života, o to lépe jen před člověkem krizovou situaci skrývá a o to hlouběji ho do ní ponořuje.

  Skutečně: nezdá se, že by tradiční parlamentní demokracie nabízely způsob, jak zásadně čelit „samo-pohybu“ technické civilizace i industriální a konzumní společnosti; i ony jsou v jeho vleku a před ním bezradné; jen způsob, jímž manipulují člověka, je nekonečně jemnější a rafinovanější než brutální způsob systému post-totalitního. Ale celý ten statický komplex ztuchlých, koncepčně rozbředlých a politicky tak účelově jednajících masových politických stran, ovládaných profesionálními aparáty a vyvazujících občana z jakékoli konkrétní osobní odpovědnosti; celé ty složité struktury skrytě manipulujících a expanzivních ohnisek kumulace kapitálu; celý ten všudypřítomný diktát konzumu, produkce, reklamy, komerce, konzumní kultury a celá ta povodeň informací, to vše – tolikrát už rozebráno a popsáno – opravdu lze asi těžko považovat za nějakou perspektivní cestu k tomu, aby člověk znovu nalezl sám sebe.“

  In: Václav Havel: Moc bezmocných, Hrádeček, říjen 1978 (věnováno památce filosofa Jana Patočky)«

  * * *

  Jenže se změní k a ž d ý, když bude místo filosofem Janem Patočkou (neplést s Jakubem Patočkou) nebo Jiřím Dienstbirem starším obklopen mj. a právě zájmem neoconů z USA, kteří mu budou prokazovat "upřímné" pocty... (viz aplaus ve stoje) Ten druhý Havel už nemá nic společného s tou jasnozřivou etikou, kterou ještě měl raný mladý Václav Havel, Havel bez vlivu a bez moci. Kterou měl právě proto, že tuto moc neměl.

  A neprůstřelným dokladem této proměny je fakt, že 75. narozeniny Václavu Havlovi platil soudně potvrzený gauner Bakala. Ten Bakala, který neplnil sliby a vytuneloval OKD. A my to po něm budeme platit. A byla zde také M. Albrighotvá, po G. Bushi jr. další ukázkový reprezentant politiky neoconů z USA. – Jak dlouho toto chcete vy (a mnozí ostatní) přehlížet a omlouvat? Pane Kolaříku?

  http://domaci.ihned.cz/c1-53077600-takhle-slavil-vaclav-havel-75-narozeniny-30-snimku-ktere-jinde-neuvidite

  Václav Havel odehrál svoji dějinnou roli a už není mezi námi. Jeho rodiče patřili k zámožné pražské smetánce a snad právě proto si jej Západ vybral, protože se dalo tušit, že půjde cestou hájení zájmu velkého kapitálu. A MY jsme ještě celé 90. roky věřili, že je na rozdíl od toho přízemního ekonomisty Klause lidsky orientovaný altruista…

  Ten raný Václav Havel ještě chtěl zrušit NATO, protože byl kdysi filosof a pacifista:

  http://www.evropsky-rozhled.eu/promena-vaclava-havla-a-jeho-nazoru-na-nato-25-let-od-prevratu/

  Ale ten pozdní V. Havel, kterého již proměnila falešná přízeň neoconů USA, již hájil jen a pouze jejich zájem. Zájem NATO a tedy zbrojařské lobby.
  MP
  May 26, 2016 v 21.46
  Ne, p. Rusku,
  v žádném příápdě se neshodneme na tom, čím začínáte svůj poslední vstup věnovaný mně.

  Kritika M. Zemana je naopak velmi mírná. Lumpa je třeba nazývat lumpem - kdyby tak zavčas všichni nazvali Hitlera, mohl svět vypadat jinak. Současný prezident neudělal a nedělá NIC dobrého. Kdo v dnešní době šíří islamofobii a protiuprchlický rsismus, ten CHCE OBČANSKOU VÁLKU. (Anebo je to idiot.) Kdo chce občanskou válku v podobě rasové (náboženské) války, ten ohrožuje Čechy stejně jako všechny Evropany a naše děti. To není legrace. Tragédie v bývalé Jugoslávii jasně ukazuje, jak relativně snadné je neustálou manipulativní kampaní lidi rozeštvat a vyburcovat k nenávisti a násilí.
  Všemi legitimními prostředky je třeba lidi jako Zeman zastavit.

  Vaše kritika neoconů a pozdějšího V. Havla je zcela správná, avšak ve světle vaší nekritičnosti vůči M. Zemanovi, který aktuálně představuje pro naši zemi riziko řádově daleko větší, působí tragikomicky.

  A především, p. Rusku, jako od člověk udílejícího lekce z etiky diskuse od vás očekávám, že buď doložíte, v čem jsou Zemanovy názory oprávněné, anebo aspoň ukážete, jak nová levice prosazuje islamismus...
  MP
  May 28, 2016 v 20.06
  Škoda že p. Ruskovi došly argumenty
  To je ovšem škoda. Nejdříve razatní vstup do diskuse - a pak se odmlčí...
  + Další komentáře