Podle Ovčáčka Altner ČSSD Lidový dům zachránil. Dle pamětníků je to naopak

Jaroslav Bican

Miloš Zeman nechal výroky Bohuslava Sobotky, podle nichž nese nynější prezident odpovědnost za mnohasetmilionové ztráty ČSSD v případu Altner, okomentovat svého tiskového mluvčího Jiřího Ovčáčka. Jeho výklad ale pamětníci odmítají.

Prezident Miloš Zeman nechal svého mluvčího Jiřího Ovčáčka odpovědět na otázky Deníku Referendum k případu Altner. Zemanův mluvčí tvrdí, že nynější prezident podepsal jako předseda ČSSD smlouvu s advokátem Altnerem v době, kdy byl spor o Lidový dům považován za prohraný. Tiskový mluvčí ČSSD Michal Kačírek a bývalý první místopředseda ČSSD Karel Machovec takovou interpretaci odmítají.

Tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček Deníku Referendum po více než týdnu odpověděl na otázky, ve kterých jsme Miloši Zemanovi dali možnost se vyjádřit k výrokům premiéra Bohuslava Sobotky v případu Altner. Jiří Ovčáček veškerou odpovědnost Miloše Zemana za podepsání pro ČSSD nevýhodné smlouvy odmítá.

Důvodem výměny advokátů ve sporu o Lidový dům a uzavření smlouvy se Zdeňkem Altnerem podle prezidentova mluvčího bylo, že případ byl v té době považován za prohraný a Zdeněk Altner byl jediný ochotný zastupovat ČSSD bez odměny v průběhu řízení a v případě neúspěchu zdarma. Ze stejného důvodu podle Ovčáčka Miloš Zeman kývl na pokutu ve výši 0,3 % za každý den prodlení s plněním smlouvy. Tiskový mluvčí prezidenta poukázal na to, že spor byl vysoce rizikový a kladný výsledek krajně nejistý.

„Co je důležité, ČSSD nyní díky výhře ve sporu drží majetek v hodnotě, která je odhadována až na dvě miliardy korun. Za celou dobu, od výhry ve sporu, ČSSD vydělala díky tomuto majetku miliardu korun. A jak říká politolog Petr Sokol, navrácení Lidového domu je jedním z důvodů, proč ČSSD jako tradiční strana přežila,“ uvedl Ovčáček.

Mluvčí Kačírek: Doufám, že Zeman byl do tohoto tunelu na ČSSD jen vtažen

Tiskový mluvčí ČSSD Michal Kačírek ale poukazuje na to, že hlavní zásluhu na této výhře nenese Zdeněk Altner: „Smlouva s panem Altnerem byla podepsána za situace, kdy zbývalo již pouze dosáhnout zápisu vlastníka Lidového domu - společnosti Cíl - do obchodního rejstříku. Nejednalo se o nijak komplikovanou záležitost, neboť společnost Cíl nikdy nebyla zrušena a ani vymazána z obchodního rejstříku.“

Tehdejší člen Ústředního výkonného výboru ČSSD Michal Kačírek také nesouhlasí s tím, že by spor o Lidový dům byl tehdy v sociální demokracii považován za prohraný: „Jako tehdejší člen širšího vedení ČSSD si na atmosféru ve straně dobře pamatuji. Spor rozhodně za prohraný nikdo nepokládal. Spíše se čekalo, až ministerstvo financí, vedené politiky z ODS, postupně vyčerpá své obstrukční možnosti a soud bude moci konstatovat, že Lidový dům ČSSD nikdy nepřestal patřit.“

Takový přístup podle Kačírka vycházel ze dvou základních předpokladů, které soudy uznaly. Dle prvního právní i faktická kontinuita sociální demokracie nebyla nikdy přerušena, dle druhého faktickým vlastníkem Lidového domu nebyl stát, ale akciová společnost Cíl. „Tohle všechno ale prokázala již advokátní kancelář dr. Blanického, která ČSSD ve sporu zastupovala až do roku 1997, když se z vůle Ivo Svobody (člen vedení ČSSD posléze pravomocně odsouzený za hospodářskou kriminalitu — pozn. DR) stal novým zástupcem dr. Altner,“ uvedl pro Deník Referendum Michal Kačírek.

A dodal: „Výměna úspěšného právníka za „koně“ privatizátora Liberty, který se tehdy stal místopředsedou ČSSD pro hospodaření, byl zlovolný a zbytečný tah. Nejsem si jist, ale doufám, že Miloš Zeman byl do tohoto tunelu na ČSSD pouze vtažen.“

To, že výměna advokátů nebyla nutná, potvrzuje i Karel Machovec, který byl do března 1997 prvním místopředsedou ČSSD (smlouva se Zdeňkem Altnerem byla podepsaná v květnu 1997) a spolu s tehdejším hospodářským tajemníkem Ivanem Havlíčkem měl spor o Lidový dům ve své kompetenci: „K tomuto kroku nebyly žádné relevantní důvody a pokud se pamatuji, Ivan Havlíček před tímto krokem několikrát důrazně varoval jak předsednictvo strany, tak především Miloše Zemana,“ připomíná Machovec, podle kterého se o to samé pokusila i členka předsednictva Zdena Profeldová.

Machovec: před Altnerem byla ČSSD důrazně varována

Na otázku DR, zda je pravda, že Miloš Zeman podepsal smlouvu se Zdeňkem Altnerem bez toho, že by si ji nechal ověřit jiným právníkem, jak tvrdí Bohuslav Sobotka, prezidentův mluvčí neodpověděl. Ve svých výrocích argumentuje až k pozdějšímu vývoji: „Pan premiér by si měl osvěžit paměť. Pomoci by mu mohl jeho šéfporadce Vladimír Špidla, který zastupoval ČSSD společně se Zdeňkem Altnerem u Ústavního soudu,“ uvedl Ovčáček.

Mluvčí prezidenta k tomu citoval Týdeník Euro z roku 2001: „U Ústavního soudu zastupovali ČSSD advokát Altner a místopředseda strany Vladimír Špidla. Ten prý nevidí nic špatného na tom, že si jeho strana Altnera najala. „Advokáta si najímáte proto, aby vyhrál vaši při. Náš vztah s doktorem Altnerem je velmi volný. Najali jsme si jeho právní kancelář a za poskytované advokátní služby platíme, řekl Špidla.““

Podle Bohuslava Sobotky se nepodařilo dohledat, že by smlouvu se Zdeňkem Altnerem kdokoli v sociální demokracii v roce 1997 schválil. Foto Ondřej Mazura, DR 

Michal Kačírek se odvolává na vzpomínky Karla Machovce a dalších členů vedení strany, podle kterých je naopak klíčový moment podpisu smlouvy. Miloš Zeman podepsal pro ČSSD nevýhodnou smlouvu s Altnerem prý pod velkým časovým presem. „Tím také ostatním členům vedení ČSSD argumentoval, proč s nimi smlouvu nekonzultoval. Je otázkou, zda onen časový pres byl, či nebyl někým účelově vyvolán, či onen časový pres skutečně nastal,“ říká Kačírek.

Moment, kdy do Lidového domu přivedli dnes již bývalí členové ČSSD právníka s ne zcela dobrou pověstí, byl klíčovým zlomem i podle Karla Machovce: „Nápad na změnu právního zastoupení vzešel od Barbory Snopkové, v té době asistentky místopředsedy Svobody, který mne po sjezdu v roce 1997 nahradil ve funkci místopředsedy odpovědného za organizaci a hospodaření,“ vysvětluje.

Machovec, který byl dva roky předtím místopředsedou dodává, že advokát Altner byl člověk, před kterým byla v té době strana důrazně varována, zejména pro jeho účast v některých neprůhledných likvidacích a konkurzech. „Podílel se na řešení problémů okolo továrny Liberta, kterou v té době Snopková se Svobodou ovládali (Ivo Svoboda a Barbora Snopková byli později pravomocně odsouzení právě za vytunelování společnosti Liberta — pozn. DR),“ uvedl tehdejší přední politik ČSSD.

„Za podepsání smlouvy s Altnerem, která byla naprosto zbytečná, nese plnou politickou a právní odpovědnost Miloš Zeman a Ivo Svoboda. Na mne osobně celý případ působil vždy dojmem, že si někdo chtěl lacino poslat peníze strany do své kapsy přes spřátelené advokáty,“ uzavírá své hodnocení případu Karel Machovec.

Kačírek: paměť by si měl osvěžit Jiří Ovčáček

Podle Jiřího Ovčáčka není pravda, že by v ČSSD smlouvu s Altnerem kromě Miloše Zemana nikdo předem neviděl. Ovčáček tvrdí, že text smlouvy byl předložen Hospodářské radě ČSSD k připomínkám, která jej následně schválila. „Poté byl text smlouvy projednán na Politickém grémiu ČSSD, v den projednávání byl v Lidovém domě přítomen Zdeněk Altner, aby byl k dispozici k případným dotazům. Teprve pak následoval podpis smlouvy,“ uvedl prezidentův mluvčí.

Bohuslav Sobotka už dříve pro Deník Referendum ovšem řekl, že se nepodařilo dohledat, že by smlouvu kdokoli v sociální demokracii v roce 1997 schválil. To nyní také potvrdil tiskový mluvčí ČSSD: „Na textu smlouvy neparticipoval žádný z tehdejších právníků ČSSD. Můžeme tak spekulovat o tom, zda jediným právníkem, který smlouvu před podpisem viděl, nebyl samotný Zdeněk Altner. Smlouva, o níž tak zasvěceně Ovčáček mluví, nebyla nikdy předmětem projednávání v orgánech strany,“ uvedl Kačírek.

Prezidentův mluvčí se také vymezil proti tvrzení Bohuslava Sobotky, že vedení ČSSD ve sporu se Zdeňkem Altnerem nebylo pasivní. Podle Ovčáčka nebylo v podstatě učiněno nic, kromě občasných mediálních prohlášení.

Michal Kačírek poukazuje na to, že zdrojem průtahů ve sporu byl především Zdeněk Altner: „Z šestnácti let, kdy se spor s panem Altnerem vleče, je minimálně dvanáct z nich ve znamení průtahů pana Altnera. Překvapuje mě, že Jiří Ovčáček, můj podřízený ze sekce Marketingu a PR ČSSD v roce 2007, tohle už neví,“ diví se Kačírek.

A připomíná tehdejší roli Jiřího Ovčáčka: „Příčina rozchodu Paroubka se Zemanem byl Altner, respektive neblahá role Miloše Zemana v této kauze. Ovčáček se tehdy jako pilný referent podílel jak na odvracení agresivní mediální kampaně pana Altnera vůči ČSSD, ale také komunikoval do médií a dovnitř členské základny argumenty, které předseda Paroubek používal ve svém znovuobnoveném sporu se Zemanem.“

Pravomocné rozhodnutí o zaplacení 338 milionů korun bývalému advokátovi ČSSD Zdeňku Altnerovi vydal Městský soud v Praze na začátku dubna. Sociální demokracie mu zatím požadovanou částku neposlala, namísto toho vyplácí jeho věřitele. ČSSD proti rozsudku rovněž podala dovolání k Nejvyššímu soudu.

  Diskuse
  May 9, 2016 v 21.28
  Jedna informace mi tu chybí
  Historie uzavření smlouvy s Altnerem je jistě zajímavá, ale chybí mi tam to nejpodstatnější: Proč, když už došlo k rozsudku zaplatit Altnerovi k původním 51 milionů dalších 18,5, nebyla ta částka dána do soudní úschovy. Paralelní soud o 2/3 z oněch 51 milionů ostatně běží dodnes.
  A/ To, že "spor byl vysoce rizikový a kladný výsledek krajně nejistý" (což navíc asi není úplně tak pravda, viz. Machovec) rozhodně není žádný důvod, aby bylo ve smlouvě tak toxické penále.
  A že byl Altner jediný, kdo byl "ochoten" zastupovat ČSSD, ať už z jakýchkoliv důvodů, to ať Zeman s Ovčáčkem vykládá svým hard fans na PL -- sám přiznává, že šlo o miliardový majetek - v takových přích člověk o advokáta skutečně nezavadí... mu he he he.

  Znovu opakuji - představte si sami sebe a svůj majetek - určitě byste nedovolili ani náznak tak likvidačního penále, ať by bylo sebenepravděpodobnější, že na něj dojde.
  Takové smlouvy v tomto státě podepisují pouze idioti, Miloš Zeman, a ti na úplném dně.

  Navíc skutečně nevěřím, že když Altner zjistil, že mu na imaginární účet naskakuje 20 milionů korun ročně, že to celé nebrzdil - já bych si žil vesele na rozumný dluh několika miliónků ročně a zdržoval jako blázen.

  B/ Když Václav Klaus vyhlásil svou proslavenou amnestii, odůvdňoval to mj. tím, že české soudy pracují nepředstavitelně pomalu.
  Ne že bych věřil v křišťálovou čistotu jeho motivů, přece jen mezi amnestovanými bylo dost těch, kterým pomohl na výsluní a možná by stálo zato podívat se na poamnestijní sponzorské smlouvičky Klausova institutu,
  ale evidentně nevařil úplně z vody.

  České soudy soudily věc 16 let (slovy: šestnáct let).
  To není žádná spravedlnost, ale výsměch spravedlnosti.

  Nechci předvídat, jak dopadne odvolací řízení.
  Ale mělo by se stát něco víc, než jen hádka mezi ČSSD a Zemanovčáčkem.