Profil čtenáře:
Dagmar Kubíčková

DK
Profese: rodičovská dovolená
Pane Profante,
to tak uznávám vskutku bude, že výraz autismus předcházel zkoumání fenoménu autismu. A když byl pro autismus použit, nemohl nikdo odhadnout, jak košatý jev to je a jak zavádějící termín v konkrétních případech to může být. V podstatě jsem se na základě zde vedené diskuse skutečně smířila s tím, že tu budou chtě nechtě různé roviny užití :-) a různě se budou proplétat a ovlivňovat.

Vlastně mi ani nevadí adjektivum "autistický", v něm ten doslovný původní význam slova akceptuju a možná bych ho i sama příležitostně použila. U substantiva "autismus" bych už byla velmi opatrná. Jako skutečný problém mi připadá "autista", to slovo mimo kontext poruch autistického spektra opravdu těžko přetěžko může být míněno pozitivně a ne jako dehonestace nebo v nejlepším případě rezignované konstatování. Pan Bartošek jej užívá o sobě, ale také tak negativně označuje jisté své "vývojové stadium".
Takže děkuji velice za Váš slib, ale nemusíte se jej držet striktně.

Jak naznačil svým osobitým způsobem pan Nushart, alespoň v komunitě lidí na spektru a jejich blízkých (na západ od nás zřejmě i mimo ni) se běžně používají pojmy neurodiverzní x neurotypik. Nakolik je to šťastné, to si netroufám soudit.
Pan Poláček tvrdí, že se pojem "autismus" a odvozené v politickém diskursu nezvratně vžil. A já si uvědomuji, že přestože téměř denně čtu komentáře a spol. nejen na DR, za ten rok a kus, co jsem vnímavější, si nevybavuji, že bych se s ním v textech setkala, že by mě to zarazilo. Takže buď to s tou vžitostí není tak horké. Nebo autoři médií, jež sleduji, přirozeně "korektní" jsou.

A ještě bych ráda upřesnila onu spíš žertovně míněnou poznámku o nadreprezentovanosti. Možná každý z nás někdy diskutuje poněkud "autisticky" v tom lidovém užití, tedy řekněme "zabedněně", jak to hezky přeložil pan Horák.
Ale pokud jde o jedince, kteří by skutečně dostali diagnözu, kdyby o to usilovali: Pokud by tu bylo 50 diskutujících... Když sebe prohlásím za diskutující, což pravda moc nejsem, a za osobu na autistickém spektru, jsme na tom průměru populace, čísla se liší, ale dejme tomu 2%. Abychom se octli nad průměrem, bohatě stačí jeden další :-)
A ještě jeden důvod pro DR pro vyhnutí se něčemu, jako je tento titulek: Troufám si dle svého dosavadního poznání odhadovat, že v okruhu čtenářů DR budou poruchy autistického spektra - zvláště nediagnostikovaný lehký Aspergerův syndrom - proti průměru populace nadreprezentovány. Tak z úcty k nim.
Pane Poláčku,
moje tolerance může být nebetyčná, ale jde mi o to, jakým předsudkům a představám bude reálně čelit moje dítě. Používání slov "autista" a "autistický" v běžné řeči je uznávám snad menší problém, než např. již pravidelně se opakující spekulace, že nějaký další školní či podobný střelec byl autista. Samozřejmě mi nezbyde než se smířit s tím, že pro nezainteresovanou veřejnost nakonec vždycky nad jakoukoliv osvětou zvítězí zjednodušené představy, zvláště u takto složité záležitosti jako jsou poruchy autistického spektra.

Nejsem zajisté žádný odborník jen proto, že mám dítě na autistickém spektru a i sama s nemalou pravděpodobností autistka jsem, přesto si troufám tvrdit, že podstatou autismu opravdu není "uzavřenost do vlastního světa".
Zkrátka porucha vývoje sociální interakce a komunikace, která má miliony extrémně různých konkrétních podob. Nějaké uzavření do vlastního světa tam vůbec nemusí být. Nebo jen v míře, v níž takto "do sebe" unikají i "neautisté"
Co píše pan Poláček samozřejmě beru v potaz. Různých psychologických a psychiatrických pojmů používaných velmi vágně a někdy velmi zavádějícím způsobem je obecná řeč plná, moje taky.

Jenže snad trpaslík je skutečně malého vzrůstu, hluchý neslyší, deprese je v zásadě špatná nálada s proklatě různou intenzitou, slovo psychopat už z odborné řeči zmizelo, u schizofrenie by mělo patřit k základnímu vzdělání, že název vůbec necharakterizuje podstatu problému.
O autismu platí nejvíce ovšem právě to, že každý člověk na autistickém spektru je úplně jiný. A zatímco někoho snad charakterizuje rigidní dogmatismus ve stylu "tím hůře pro fakta" a nedostatek empatie, jiného trápí empatie přílišná a příliš komplexní vnímání světa.

Neurazila jsem se, jen se mi "sevřelo srdce" :-) A nárok na jistou "korektnost" mám na DR a podobné platformy, ne na řeč obecnou. Zvláště když to použití zde mi přijde zcela samoúčelné.