Hloubení příkopů

Jiří Kubička

Debata o uprchlících hloubí víc příkopů, než by se mohlo na první pohled zdát. Nové nedorozumění vyrůstá pokaždé, když člověk začne skupinu oponentů uzavírat do snadno identifikovatelné škatulky.

Většina českých občanů se ještě s žádným uprchlíkem nesetkala, přesto slyšíme, že uprchlická krize českou společnost rozdělila. Toto rozdělení není snadno uchopitelné. Každé rozdělení je vždy také spojení — nic lidi tak nespojuje jako společný nepřítel. Martin Konvička a jemu blízcí by chtěli, aby se společnost spojila proti vlně imigrantů, kteří chtějí naši společnost zničit a podmanit si ji. Nepřítelem je také každý, kdo s migranty v nějaké (byť malé) míře sympatizuje či soucítí; šibenice na náměstích byly určené právě pro tyto zrádce, nikoli pro migranty.

Ale co my ostatní? S kým se spojujeme a proti komu? Člověka hned napadne, proč se vůbec s někým spojovat a zejména, proč proti někomu. To bychom ale v dnešní zjitřené atmosféře raději neměli říkat vůbec nic. Kdo vystrčí čumák, ten přes něj dostane.

Na druhé straně je zde ovšem historií prověřená zkušenost, že „k triumfu zla stačí, aby dobří lidé mlčeli“. (Tento citát bývá připisován Edmundu Burkeovi, ale podle Wikiquotes se v jeho díle takto doslova nenachází. Něco podobného řekli i jiní slavní lidé, například Albert Einstein a Martin Luther King.)

Tento výrok ale také vystavuje možnému útoku každého, kdo se ozve proti tomu, co za zlo považuje: lze mu vytknout pýchu, se kterou označuje za lepšího, než jsou ostatní.

Tuto taktiku uplatnil vůči výzvě „Vědci proti strachu a lhostejnosti“ presidentův mluvčí Ovčáček. Výzva podle něj prohlubuje příkopy mezi společností a takzvanou elitou. Je to jeden z univerzálních protiargumentů: každý, kdo vyjadřuje odlišný názor, ho nutně považuje za názor lepší, jinak by to nedávalo smysl. Údajná povýšenost souvisí také s tím, že odpor k imigrantům či strach z nich je u nás výrazně většinovým postojem. Proti přijímání jakýchkoliv migrantů je podle průzkumů veřejného mínění asi 70 % populace, elitáři se prý tedy nad tuto většinu povyšují.

Většina českých občanů se ještě s žádným uprchlíkem nesetkala, přesto slyšíme, že uprchlická krize českou společnost rozdělila. Foto Ondřej Mazura, DR

Jiný univerzální protiargument proti výzvě vědců použil v rámci svého nekončícího seriálu článků proti uprchlíkům Jan Keller v Právu: nemají co mluvit, když k jiným špatnostem mlčeli, například k tomu, co říkal senátor Štětina o praporu Azov. To je zcela univerzální argument proti jakémukoliv prohlášení, kdybych si s tím dal tu práci, jistě bych snadno našel také spoustu špatností, o kterých nic nenapsal Jan Keller. Chatrnost Kellerovy argumentace je zarážející. Četl jsem, že by mohl být příštím prezidentem, to by vysvětlovalo, proč si uprchlíky zvolil jako své hlavní politické téma.

Petr Bittner ve svém článku „Naší zbraní je solidarita“ sympaticky apeluje na solidaritu, která nerozlišuje mezi starousedlíkem a nově příchozím. Zároveň používá kellerovský argument, že solidarita s migranty u skupiny identifikované jako „liberálové“ je falešná, protože je selektivní, netýká se lidí, kteří se cítí migranty ohroženi, což jsou podle něj zřejmě lidé chudí — ti jsou osloveni fašisty. Liberálové podle Petra Bittnera kvůli tomuto nedostatku solidarity prohrávají boj s fašisty. Kdo ale může nad fašisty zvítězit? Nevím, jak by svou politickou identitu vyjádřil Petr Bittner. Pokud by to byla řekněme „radikální levice“, tak ta byla před druhou světovou válkou v Evropě daleko silnější než dnes, ale přesto s fašismem prohrála úplně všude.

Bittner podává sugestivní obraz konfliktu tří různých identit: na ulici se střetává pochod xenofobů s několika stovkami protidemonstrantů skandujících „naší zbraní je solidarita“. A pak: „Z proskleného špičáku nehnutě shlížel na naše zmoklé hlavy mladý muž v obleku. Bylo mu to celé úplně šumák.“ Opravdu se to, co někdo prožívá, pozná podle toho, jak je oblečen a kde stojí? V tom obrazu jsou xenofobie a jejich odpůrci identifikováni přibližně tak, jak se identifikovali sami, muži v obleku je jeho identita přisouzena na základě několika vnějších znaků aniž by měl šanci se k tomu vyjádřit. Muž v obleku je nejen symbolem kapitalismu, ale i liberalismu. „Liberálové“ jsou v Bittnerově článku identifikováni a interpretováni bez své účasti, jsou jasní, není potřeba s nimi mluvit, protože víme, co jsou zač. (Podotýkám, že bych svou politickou identitu jedním slovem vyjádřit nedovedl. Do práce naštěstí v obleku chodit nemusím.)

Petr Bittner zde hloubí další příkop, tentokrát mezi svou identifikační skupinou a skupinou „liberálů“. Je to rozumné? Pokud nám opravdu hrozí fašizace, lze nad ní vyhrát bez liberálů? Před druhou světovou válkou fašismus vítězil, protože vzájemné rivality mezi jeho oponenty byly silnější než jejich odpor proti fašismu. A není ten obraz „liberála“ v obleku stejně schematický a dehumanizující jako obraz migranta, jak ho podává hnutí Islám v České republice nechceme?

V diskusích se lze také často setkat s názorem, že není správné většinové obavy z cizinců zlehčovat, protože xenofobie je přirozená. Možná má xenofobie nějaké vrozené základy, ale proč se nejvíc projevuje u lidí, kteří uprchlíky znají jen z médií a ne u lidí, kteří se s nimi přímo setkávají? K masovým střetům mezi migranty a místním obyvatelstvem nedochází tam, kde jich je spousta, lidé jim tu často naopak pomáhají nebo s nimi obchodují.

Migrace vlastně probíhá pozoruhodně mírumilovně, alespoň zatím. Názor většiny nevychází z žité zkušenosti, ale z vyjadřovaných názorů. Kdyby lidé reagovali na to, co prožívají sami, reagovali by na nebývalá vedra a sucha dnešního léta a panikařili by kvůli globálnímu oteplování. A to se neděje. Současná vlna migrace vzbuzuje oprávněné obavy. Je však věcí celospolečenského diskursu, jaké obavy převládnou: obavy z cizinců islámského vyznání, obavy z fašizace společnosti, či obavy o osud uprchlíků?

Těch je dnes na světě asi 60 milionů, a do Evropy směřuje jen jejích menší část (15—20 %). Nedá se čekat, že se tato vlna zastaví před hranicemi Evropy, a bude problémy uprchlíků řešit jen Turecko, další země Středního Východu či Pákistán. Ploty z žiletkového drátu je nezastaví — to by musely být na hranicích Evropy betonové zdi, kulomety a statisíce vojáků ochotných střílet do bezbranných lidí. Vzpomeňme si jaké nasazení vojenských sil a techniky bylo potřeba k zastavování emigrantů z Československa. Hranice Evropy jsou mnohem delší a tvoří je také nesmírně členité pobřeží Středozemního moře.

Příkop mezi těmi, kdo agitují proti migrantům a těmi, kteří vyjadřují podobné postoje jako signatáři výzvy vědců, nelze zasypat tím, že se přihlásíme k nějakému jednoduchému a ráznému řešení. Takové nikdo nezná. Nepomůže ani hledání příčiny, tedy viníka. Česká republika asi nemůže k řešení problému migrantů a uprchlíků nijak výrazně přispět, zejména ne expertní znalostí ani radami zemím, které mají s migranty větší zkušenosti než my. Přispět by mohla tím, že malou část uprchlíků přijme, aby projevila dobrou vůli a trochu odlehčila zemím, kde jich je více, než zvládají. To ovšem většina lidí u nás odmítá. Hloubí se tak další příkop — tentokrát mezi Českou republikou a Evropou.

  Diskuse
  September 7, 2015 v 13.54
  Nehloubí se příkop mezi ČR a Evropou!
  Hloubí se příkop mezi těmi nahoře, kteří drželi hubu, když finanční skupiny, pro své obohacení likvidovali funkční režimy a nyní katastrofu z toho vzniklou chtějí hodit na bedra těm dole a těmi dole, kteří už toho mají dost.
  A že se najdou vždy nějací hlupáci, kteří se organizovaně na povel dojmou migranty, aby pak presstituti vytvářeli dojem, že se společnost dělí jen na humanisty a nácky, na tom nic nemění.
  Tito hlupáci žádnými humanisty nejsou. Kdyby jimi skutečně byli, tak by se realizovali třeba v našich léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Tam jsou lidé, kteří by opravdu potřebovali jejich pomoc. A jsou to lidé, díky nimž dnes naši hloupí "humanisté" mohou rozhazovat peníze migrantům, jimž by nejvíce pomohlo, aby se o své štěstí postarali vlastníma rukama a ne nohama.
  TT
  September 7, 2015 v 14.12
  Dělej tohle, neděle tamto...
  Pane Ševčíku, Váš argument je ze stejného kotle, jako ten Kellerův, o kterém píše pan Kubička. Když se ovšem podíváte na to, kdo podporuje uprchlíky, najdete tam mnoho lidí, kteří se velmi angažují na domácím poli sociální práce a rozvoje komunit. Pro lidi, kteří solidaritu berou jako podmínku svobodné a soudržné společnosti je samozřejmé, že se v době krize věnují jevu, který si zaslouží výjimečnou pozornost, aniž by se přestali věnovat ostatním problémům, které sužují domácí společnost.
  JN
  Českou společnost rozděluje postoj, popřípadě diskuse o uprchlické krizi, nikoliv tato krize sama, která se u nás (zatím) téměř neprojevila. Neviděl bych však na tom nic divného, jedná se přece o vážný evropský problém a pokud se považujeme za Evropany, neměl by nám být lhostejný.
  September 7, 2015 v 16.38
  Angažovat se je ošidný termín.
  Někdo se angažuje, protože je to pro něj kšeft a někdo se angažuje, protože chce pomoci.I termín pomoc je stejně ošidný. Není možno považovat za skutečnou pomoc migrantům to, že je sem pozvu, popřípadě jim daruji petku s pitnou vodou a na ostatní hodím náklad tím, že přijaté migranty budou živit, šatit, ubytovávat a zajišťovat jim /a možnému kvantu jejich přijedších příbuzných/ zdravotní péči z fondu, o němž se traduje, že je tak slabý, že je nutno na náročnější operace PLATÍCÍCH pojištěnců dělat sbírky.
  O své staré a nemocné se postarat neumíme. Nejsou na ně holt vypsány granty a jsou mediálně nezajímaví. Naopak, to jsou jen báby a dědové, které buď přemluvíme, nebo potrestáme. Zato o migranty, či naše sociálně slabé, kteří jsou zdraví a práce schopní, budeme pečovat do roztrhání těla. Co na tom, že do systému, z kterého sají a vydatně sát budou, nedali ani korunu a že tím zůstane méně na ty, kteří jej svojí prací vydatně naplňovali a teď, když nemohou, by z něj měli čerpat?
  Kdo se chce podívat do mých starších příspěvků zde, zjistí, že v mých názorech na sociální politiku nastal zvrat. Dříve jsem politiku vůči sociálně slabým paušálně kritizoval z toho důvodu, že se mi zdálo, že jim stát málo přispívá na důstojný život.
  Dnes se domnívám, že nemotivující systém vychovává generace líných a tím pádem upadajících skupin obyvatel. To vše za přispění ohromného množství "neziskovek", které se přiživují na nemotivačnosti systému a vše jen zhoršují. Pochopitelně, páč čím je hůře, tím je pro ně lépe.
  Sociálnost systému zparodovala. Nalepily se na něj pijavice a pro skutečně potřebné zůstane minimum. Na 16letého spratka, který nechce chodit do školy a který nechce samozřejmě ani pracovat, dá stát více peněz než na starobní důchodkyni, která celý život pracovala a řádně vychovávala své děti. Teď se chystáme přijmout lidi, kteří místo budování své budoucnosti ve své zemi, utekli. Vybrali si to pohodlnější řešení. Je to logické. Není ale logické, že jim to chceme finacovat. Není to rozumné řešení a to bychom si měli uvědomit.
  JN
  September 7, 2015 v 17.10
  Luďkovi Ševčíkovi
  Rozumím-li Vám dobře, zastáváte nyní vlastně postoj bývalého ministra Drábka?
  JN
  September 7, 2015 v 17.21
  Domnívám se, že by bylo vhodné rozlišovat.
  1. Solidarita jako lidský postoj k bližnímu, kde opravdu není třeba rozlišovat mezi starousedlíkem a nově příchozím a pro který se vlastně výraz "solidarita" ani nehodí (milosrdný Samaritán v onom biblickém příběhu přece vůbec nepomáhal zraněnému proto, že by s ním byl solidární, pomáhal mu ze soucitu a z lásky k bližnímu, slovo "solidarita" má zcela jiný význam).

  2. Solidarita jako institucionalizovaná pomoc státu, která spíše připomíná princip fungování pojišťovny a podléhá tedy zcela reálným omezením. Pomoc státu "nepojištěným" uprchlíkům, kteří nejsou jeho občany, je upravena v azylovém právu a ostatní imigranti, kteří nezískají statut uprchlíka, tedy nejsou z tohoto pohledu "oprávněnými osobami". Postoj státu k této ostatní imigraci (ne však k uprchlíkům, kde jsme vázání morálními povinnostmi i mezistátními dohodami), tedy postoj k ostatní imigraci by se měl vytvářet v celospolečenské diskusi a jeho realizace by měla podléhat běžným demokratickým procedurám.

  V takovéto diskusi je však poněkud neregulérní argumentovat "nevyhnutelností osudu" a žádat na základě této "nevyhnutelnosti" podvolení se tomuto stanovisku. Ten argument by měl smysl pouze při požadavku na zrušení diskuse, která by v případě nevyhnutelnosti určité varianty dalšího vývoje byla opravdu nesmyslná, nesmyslná by byla i účast v této diskusi a zastánci tohoto názoru by tedy mohli v klidu opustit diskusní fóra, nechat ostatní, ať si povídají co chtějí, a do doby, než přijde ten nevyhnutelný osud, by se mohli racionálně věnovat modlitbě.

  Domnívám se, že v prostředí současné masívní migrace není rozumné vytvářet pro ostatní imigraci (mimo uprchlíků) další "pull" faktory, neboť to může škodit jak skutečným uprchlíkům, tak dosud stabilním a bezpečným, i když chudým zemím, které se stanou zdrojem migrantů a ze kterých odejde pravděpodobně jen bohatší a vzdělanější vrstva obyvatelstva.
  Domnívám se, že na takovémto, nebo na nějakém podobném postoji by mohla existovat širší shoda. Pokud ne, zajímalo by mě, proč ne.
  September 7, 2015 v 18.57
  Já nezastávám postoj Drábka.
  Já jsem znechucený nefunkčností systému. Znechucený tím, že se zde vyhazují peníze, které by mohly pomoci skutečně potřebným. Znechucený pokrytectvím všech těch "aktivistů", pro které je jejich "aktivismus" jen zdrojem příjmu a skutečná pomoc je jim šumák. Znechucený naivitou jiných "aktivistů", kteří svůj altruismus věnují svrchu určeným činnostem, nad kterými hlouběji nepřemýšlejí a dělají tak víc škody, než užitku. A ještě jsou na to pyšní.
  JN
  September 7, 2015 v 19.56
  "Proč se (xenofobie) nejvíc projevuje u lidí, kteří uprchlíky znají jen z médií a ne u lidí, kteří se s nimi přímo setkávají?"
  Pro mě je to docela pochopitelné. Existuje přece známé přísloví: "Strach má velké oči."
  Bojíme se tedy toho, co ještě neznáme, co je nám cizí a k čemu výraz "xenofobie" také odkazuje. Prožitek osobního setkání s člověkem v nouzi pak bude ve většině lidí vyvolávat soucit, nikoliv strach.

  Podle vyprávění rodičů a prarodičů, při pohledu na shromažďované a odsouvané Němce v roce 1945 lidé také často pociťovali spíše soucit než hněv. Krutě se naopak chovali většinou právě ti, kteří tím chtěli zamaskovat svoji kolaboraci za války a ze kterých se pak mnohdy stávali vysocí funkcionáři KSČ.

  MP
  September 7, 2015 v 21.08
  Jiřímu Kubičkovi
  Dík za moudrý článek.
  September 7, 2015 v 22.38
  Pane Nusharte,
  ta širší shoda, o které mluvíte, tedy uznávat jak právo azylu pro ohrožené, tak právo států rozhodovat o tom, kterým jiným migrantům dovolí trvale se usídlit na svém území, v podstatě v dost velké míře v Evropě existuje. Není to nějaký extrém, je to to, co prosazuje třeba Angela Merkelová a velká část Němců s ni souhlasí. Německo ekonomické migranty, například z Kosova a Albánie, posílá zpátky.

  Není to extrém také proto, protože to odpovídá mezinárodním právním normám. My jsme extrém a je těžké být umírněně extrémní.
  September 7, 2015 v 23.15
  Bohatší a vzdělanější část obyvatelstva,
  se myslím dostává do Evropy ne proto, že by ti chudší a méně vzdělaní z válkou postižených oblastí neutíkali, ale proto, že zůstanou v Libanonu, Turecku atd. Bez peněz, jazykových znalostí a telefonu se do Evropy nedostanou. Ta krize opravdu není jen evropská, v Libanonu tvoří uprchlíci asi čtvrtinu populace, je jich tam půldruhého milionu.
  September 7, 2015 v 23.21
  Pane Profante,
  uznání od Vás potěší, to se nestává každý den.
  JN
  September 8, 2015 v 10.01
  Jiřímu Kubičkovi – Šance na širší shodu? Překážkou může být prostá nečitelnost názoru, která irituje asi 70% populace :-)
  Tak nevím, zda mě považujete za extremistu, který se na chvíli pomátl a vyjádřil názor blízký Angele Merkelové, nebo naopak sám sebe považujete za extremistu z opačného proimigračního konce názorového spektra, když tvrdíte, že "my jsme extrém a je těžké být umírněně extrémní" :-)

  Ano (bez ironie a bez legrace), snad Vás chápu, patrně jste tím myslel, že česká společnost má na imigraci extrémní názory a je těžké zaujmout k ní nějaký smířlivější postoj, postoj vstřícný dialogu a porozumění k jinému stanovisku. Mám pocit, že tato obtíž se zaujímáním vstřícnějšího stanoviska může často spočívat v tom, že člověk se tak nějak samozřejmě domnívá, že ta stanoviska mohou být jen dvě, jedno špatné a mylné, druhé správné a pravdivé. A kdo se pak snaží smířit pravdu a lež, dobro se zlem, ten je vlastně z tohoto pohledu ještě nebezpečnější než lež a zlo samo. Mezi pravdou a lží prostě není prostor pro názorovou pluralitu. Já však tento pohled ve věci imigrace nesdílím. Pokud se tedy lišíme už v tomto východisku, bude dialog obtížný.
  Vlastně by bylo nejprve dobré dohodnout se, zda chceme vést dialog, polemiku, něco mezi tím, nebo zda zde na stránkách DR probíhá vlastně osvětová kampaň.

  Vaše poslední odpověď mi dodala optimismus ve víře, že ta širší shoda, zatím alespoň zde v diskusích na DR, by možná byla. Jako překážka této shody se mi jeví poněkud nečitelný postoj mnoha názorových oponentů, spočívající ve vyvolávání zdání(??!), že jejich programem je podpora neřízené imigrace i z bezpečných a zatím jen chudých zemí, že mezi uprchlíky a ostatní imigrací se z principu vůbec nemá rozlišovat. Zatím se, pokud vím, od tohoto (takto zkresleného?) názoru nikdo z těchto lidí nedistancoval. Takovýto postoj, pokud by skutečně byl pravdivý(?), pak musí nejspíš většině veřejnosti připadat nepochopitelný, a právě tato nečitelnost a nepochopitelnost může být přesně to, co většinu veřejnosti irituje a v reakci ji pak posouvá k extrémnímu okraji názorového spektra.
  Pokud jde o samotné uprchlíky, zdá se mi tento postoj škodlivý i pro ně, neboť poškozuje vztah veřejnosti k nim a potenciálně zvyšuje množství imigrantů, ve kterém se skuteční uprchlíci mohou ztrácet, budou pak déle čekat na výsledky azylového řízení a samotné výsledky tohoto řízení mohou být při značně zvýšeném počtu imigrantů více chybové, takže pak propadnou sítem azylové procedury i skutečně pronásledovaní lidé, kterým jde o život a kteří mohou v tomto chaosu být nespravedlivě navraceni do původních zemí.
  Pro zatím BEZPEČNÉ a chudé země může mít tento postoj, nebo vlastně jeho skutečná realizace, zničující dopady; odchod bohatší a vzdělanější vrstvy obyvatelstva (která už s návratem nepočítá) z BEZPEČNÝCH zemí, které zatím NEJSOU VÁLEČNÝMI ZÓNAMI, může tyto země destabilizovat.

  Je pro mě opravdu nevysvětlitelnou záhadou, proč tito lidé takovýto NEČITELNÝ A ZAMLŽENÝ POSTOJ, kterým mnoho lidí iritují, vlastně zastávají. Místo toho, aby jednoznačně zformulovali svůj názor, který je pak vlastně v důsledku této NEJEDNOZNAČNOSTI NEKRITIZOVATELNÝ, věnují se raději hledání nepřítele a kritice 70% obyvatelstva za jeho soukromé neagresivní pocity strachu. Nerozumím tomu.
  September 8, 2015 v 10.38
  Pane Nusharte,
  v té větě "My jsme extrém" znamená to "my" opravdu české veřejné mínění, které je většinově proti přijímání jakýchkoliv uprchlíků, tedy asylantů. Nemyslím si, že jste se pomátl, ani si nemyslím, že se pomátla německá kancléřka, jen mi přijde, že se od ní v postoji zas tak moc nelišíte. Podrobněji Vám odpovím večer.
  September 8, 2015 v 11.24
  Mě neděsí naivnost místních aktivistů.
  Mě děsí neschopnost, naprostá neschopnost evropských špiček. Merkelová je možná dobrá kancléřka do pohody. Prostě pokud řídí Německo bankovně-průmyslové špičky, je vše v pořádku. Jakmile však nastala krize, kterou je nutně třeba řešit na jiné úrovni, je zle. Kydy novinářů nesmíme brát vážně. Ve skutečnosti ta dáma neví, co si má počít. Její kroky rozpoutaly v Evropě a i v samotném Německu nevídaný chaos.
  Krize prověří skutečné státníky, oddělí zrno od plev. Zrnem jsou zatím Fico, Orbán a i Sobotka se osměluje. Mají to chlapci těžké, páč na jednu stranu musí řešit problémy z velké části vyvolané zmatky Merkelové a na druhé straně ji, jako představitelku šéfa Evropy nemohou moc nahlas kritizovat.
  Merkelová tuhle krizi neustojí. Už se do ní navážejí vlády spolkových zemí, neboť ty její neschopnost musí také žehlit a na rozdíl od východoevropských ekonomických poddaných mlčet nemusí.
  Pan Kubička se zde, v souladu s mainstreamem, pokusil o kritiku českého postoje k migrantům s vyzvedáváním postoje západoevropských občanů. Nevím, zda vycházel z tisku, či má osobní kontaky s větším množstvím běžných západoevropských obyvatel a tlumočí zde jejich stanovisko. Já mám totiž konkretní poznatky o názorech třeba Rakušanů. Denně jich totiž jezdí k mému klientovi, do opravárenské dílny, pět až deset. Různé vrstvy obyvatelstva. Jeho téma migrace zajímá a tak se jich na jejich postoje ptá. Zatím nenašel jediného, který by vítal migraci do Rakouska. Většinově mu vyprávějí o tom, že již mají dost negativních zkušeností s Turky a občany bývalé Jugoslávie a že další přistěhovalci jiné kultury budou jen zdrojem problémů. A že ti, kteří je vítají jsou "dumme mensch". To ostřejší bokem prohodí, že by se hodil nějaký nový Adolf, aby udělal už pořádek. Žádný příkop. Jejich názory jsou stejné s názory Čechů.
  MP
  September 8, 2015 v 12.50
  Ale jo, pane Ševčíku,
  to víte, že tu ten příkop je. A hluboký. Mezi těmi, co řeknou, že by se hodil "nějaký Adolf a mezi slušným lidmi.
  September 8, 2015 v 14.05
  Mezi těmi, kteří to řeknou a těmi, kteří si to myslí a neřeknou? Ádu by nechtěl asi nikdo. Ale člověka, který by zarazil tenhle konec našich, i když mizerných jistot, hlavně ale někoho, kdo by vyházel ty neschopné Angely, které na co sáhnou, to zmrší. Toho by jistě rádi lidé viděli. Nechápu autory zdejších článků o migraci. Copak nevidí, neslyší, nejsou si schopni dát do sebe souvislosti? Kde je kvóta původních 1500 běženců? Jak je to dávno, když se zde o ní psalo? Dnes je nárůst o 200 % a ani zdaleka to nevypadá jako reálné KONCOVÉ číslo. Vlastní autoři vítacích článků nějaké informace o speciálních fondech ve státní kase, které tyhle výdaje pokryjí, takže se migrace negativně nepodepíše na našich skutečně potřebných? Ať napíší, kde se vezmou miliardy navíc, ať napíší, kde budou migranti ubytováni tak, aby jejich se sousedství s nimi nestalo peklem pro starousedlíky, jak je to v případě sousedství s nepřizpůsobivými. Ať napíší jak to bude s "příbuznými", kteří za migranty přijedou "na návštěvu". Ať napíší, jak to bude s Čechy, kteří pracují v Rakousku a Německu na sezonních pracech a už letos je jejich počet omezován, protože tam nastupují do práce Syřané.
  Ať napíší a hlavně vysvětlí našim lidem, proč že se mají vzdát práce kvůli někomu, kdo utekl, místo aby si vybojoval své místo ve své zemi. Ať napíší, proč je vůbec nezajímají NAŠI staří a bezmocní občané a mohou se potrhat péčí o mladé, zdravé chlapy, kteří si mohou budoucnost ve své zemi vybudovat sami.
  September 9, 2015 v 5.08
  "Pouhá" kontinuita názoru? – panu Nushartovi
  Vidím to podobně, píšete: »Jako překážka této shody se mi jeví poněkud nečitelný postoj mnoha názorových oponentů, spočívající ve vyvolávání zdání(??!), že jejich programem je podpora neřízené imigrace i z bezpečných a zatím jen chudých zemí, že mezi uprchlíky a ostatní imigrací se z principu vůbec nemá rozlišovat. Zatím se, pokud vím, od tohoto (takto zkresleného?) názoru nikdo z těchto lidí nedistancoval. Takovýto postoj, pokud by skutečně byl pravdivý(?), pak musí nejspíš většině veřejnosti připadat nepochopitelný, a právě tato nečitelnost a nepochopitelnost může být přesně to, co většinu veřejnosti irituje…«

  Ano přesně toto je problém.

  Obávám se, že jde pouze o nechuť přiznat chybu v myšlení. Protože od počátku se tvrdí (ta první, "správná" strana), že nelze rozlišovat mezi uprchlíky. To je pro řadu (čím dál fanatičtějších, připadne mi) zastánců imigrace bez jakéhokoliv omezení snad až jakési vyhlášené dogma.

  Přitom by přece nebyl problém podporovat imigranty, kteří zde už jsou, skutečně trpí a současně se snažit vlnu imigrace ukončit na straně příčin nebo alespoň se maximálně snažit oddělit a vracet imigranty ryze ekonomické, protože se mají kam vrátit, byť je ta jejich chudoba strašná.

  Snad c h t ě j í věřit, aby tento názor bylo možné obhájit, že vlna migrace bzdy skončí sama od sebe. Což je, obávám se, opravdu jen přání, protože je zřejmé, že nejde jen o imigranty z válečných oblastí. Prostě masy lidí se daly systémem nabalující se sněhové koule do pohybu.

  Připadne mi, že tito zastánci imigrace najednou mají problém domyslet fakt, že ani Evropa s 500 miliony obyvatel nemůže přijmout třeba 200 milionů chudých, nebo miliardu, i kdyby to byli andělé. Proto také nikdo neřekl jasné číslo, zda třeba 2 miliony jsou ještě snesitelná hranice.

  Pokud si toto uvědomíme, musíme logicky dospět k závěru, že rozlišovat je třeba. A zde pochopitelně je další velký problém (který možná také tuší), protože ani já nebudu zde tvrdit, že to jde a je to snadné.

  Čili: Víme, že Evropa nemůže přijmout všechny chudé z celého světa, ale současně víme, že nepoznáme originálního Syřana z válkou postižené oblasti od ekonomického uprchlíka třeba z Pakistánu. Nejsem na to expert, netuším, jak třeba Němci imigranty testují.

  A aby se to zkomplikovalo, tak stále zcela ignorujeme další dvě roviny souvislostí:

  Nepochybně se mezi 600-800 tisíc imigrantů přimíchají všichni, kdo mají problém se zákonem. Podle mé logiky tedy bude mezi imigranty větší než běžný počet těchto lidí. Protože se jim vyplatí se mezi imigranty přimíchat. Doma by je čekaly soudy, vězení nebo i trest smrti. Už jsem jinde psal, že v USA mají 2 % černošské populace ve vězení. Můžeme si o tom myslet, co chceme, třeba to, že bílí Američané jsou rasisté. 2 % je 1/50. Z 500 tisíc je to tedy 10 tisíc. To za prvé.

  No a pak jsem stále neslyšel od žádného zastnánce imigrace (paní Hájková?), jak se sám před sebou vypořádá s námitkou, že mezi imigranty nám hrozí bojovníci, kteří opravdu nemají rádi Evropu a NATO, třeba bojovníci za ISIL. A opět: Kolik jich tu asi bude? Deset, nebo snad 100? Nebo tisíc? Opět nevíme. A zase nikdo neřekl: Pokud bude v Evropě více než sto těchto skrytých bojovníků, máme velký problém.

  Ve vedlejší diskusi "Solidární i kritičtí. O islámu a uprchlících v Německu a Česku" jsem se pokusil položit řadu dalších otázek.

  Připadne mi zcela normální, že bychom si měli napřed tyto otázky v klidu promyslet, protože imigranti v ČR problémy nemají. Zde, v ČR máme časový luxus ke klidné diskusi (byť ne měsíce a roky), nemusíme zmatkovat a okatě se snažit pomáhat. Není u nás komu. Zato je tu spousta chudých, kteří jsou odsouzení k živoření na existenčním minimu 2460 Kč.

  Německo se 270 mld. Kč pomáhá mnohem víc. Pokud tedy nejde o pomoc, ale o možnost, jak těch 65 mld. Euro, které se každý měsíc v EU nově tisknou dostat legálně do oběhu, aby to příliš netrčelo...

  A pardon, nevím, proč dělat rozdíl mezi trpícími na nádraží v Budapešti nebo kdesi v Etiopii nebo kdekoliv jinde ve světě. Omlouvám se, ale mezi těmi 500 a 5000 nebo 20 tisíci kilometry já rozdíl nevidím. Je třeba hledat s y s t é m o v é řešení, které bude řešit otázky chudoby z gruntu a to dnes nelze jinak, než na úrovni globální ekonomiky.

  A ještě mě napadá, že takto by mohli uvažovat Svobodní: Nechť se každý stěhuje tam, kam chce, až klesne životní úroveň Evropy na úroveň Sýrie nebo Libye, tak se imigrace sama ukončí. Tržně. Také řešení, ne?

  * * *

  Rozumím krásné snaze pomoci těm lidem. Ale současně mi chybí adekvátní a hlasitá kritika bohatých arabských států, nebo Austrálie – tyto státy neberou imigranty vůbec. Ale hlavně USA, které svými útoky země kolem Středomoří zcela destabilizovaly. Nebo státu Izrael. – Najednou vidíme, že Izrael se teroristů také obává, muži mají službu 3 roky v armádě, ženy 2. To je asi jen problém státu Izrael; nás, hodné Evropy, se zřejmě izraelské obavy netýkají. Na nás budou ti jinak zlí muslimové (Palestinci, Iránčané aj.) přece hodní.
  September 9, 2015 v 7.05
  Podpora neřízené migrace - nečitelnost názoru
  O podporu neřízené migrace dnes opravdu nejde a většina řekněme prouprchlických článků vychází z předpokladu, že se řeší problém uprchlíků, kteří žádají o azyl. Lidé, kteří se chtějí v Evropě usadit s jinou argumentací nejsou aktuální téma. Asi to tedy není všem jasné, například pan Rusek si myslí, že nelze rozeznat Pákistánce od Syřana.To se v azylovém řízení opravdu pozná.

  Mně zas připadají nejasné u umírněných protiprchlických článků to, zda uznávají mezinárodně právně zakotvené právo azylu. Upozorňují na rizika migrace, ale připojují se k názoru nepřijímat vůbec žádné uprchlíky?


  September 9, 2015 v 7.53
  Panu Ruskovi
  Já dobře vím, jaké nebezpečí hrozí. Ale nejsem a nebudu politik, takže nemusím ten problém řešit. Možná je to hrozné, ale dnešní demokracie dává lidem možnost kritizovat, aniž by museli něco řešit. V opačném případě by bylo nutné zavést cenzuru.
  My můžeme plánovat, jak by budoucnost měla probíhat, ale systém má také svoji vlastní logiku, se kterou si politici v jednom státě neporadí. Mohou přijímat zdánlivě praktické zákony, ale dokud tady bude vládnout jiný zákon, který působí proti nim, tak to asi nebude moc platné.
  Jedna věc je, jakou budoucnost chceme a druhá, jakou očekáváme. Mezi tím je nutně rozpor.
  Takže - nejsem pro zcela neřízenou imigraci, ale pochybuji, že se dá řídit bez použití násilí. A to já řešit nehodlám.
  JN
  September 9, 2015 v 10.25
  Evě Hájkové - "Pochybuji, že se (imigrace) dá řídit bez použití násilí."
  Pokud tedy o tomto pochybujete, neměla byste patrně pro tento jev používat označení "imigrace" (z tohoto Všeho pohledu se přece o imigraci nejedná).
  Pokusím se rozvinout Vaši úvahu a budu rád, když mě opravíte.
  Jev, kterému podle Vašeho názoru lze čelit pouze násilím, je tedy patrně sám také násilný. Zároveň však v jiných příspěvcích říkáte, že jste příznivkyní tohoto (takto chápaného) jevu a že se ho nebojíte.

  Rozumím-li Vám dobře, nebojíte se tohoto násilného jevu a jste jeho příznivkyní. Není v tom ale rozpor?
  September 9, 2015 v 10.49
  Napsala jsem, že jsem pro uprchlíky, čímž jsem měla na mysli, že nebudu dělat nic proti imigraci. Protože nemám jinou možnost, jak jim pomoci (u nás žádní nejsou), poslala jsem peníze brněnské charitě.
  Celý jev (masová imigrace) asi násilný je. Ale bohužel žijeme v násilném systému. Jen si to nechceme přiznat.
  Nebojím se asi tak jako se člověk žijící v blízkosti sopky nebojí zemětřesení. Pomůže mu, když se bát bude? Tedy pokud se nechce odstěhovat.
  September 9, 2015 v 13.14
  Právo na azyl?
  Kdybychom se měli řídit právem na azyl, měli bychom jej přiznávat jen těm, kdo skutečně utíkají před válkou. Migranti, kteří si vybírají jen Německo, to asi nebudou. Uprchlíkovi jde primárně o záchranu života, ten je rád za každou pomoc. Těžko bude kopat do balíků s vodou, které mu přinesou dobrovolníci a těžko bude vyhazovat potraviny od nich. Přestaňme si už lhát! Tady jde o ekonomickou migraci. I u Syřanů. Jestli tohle nezvládneme, tak jak to zvládli jinde, tak končime.
  Welt píše o tom, jak ohromně na migraci vydělává italská mafie. Kolik si vydělávají "cestovky", o tom asi nemáme ani zdání. Tyhle mafie a "cestovky" našly nový obrovský zdroj příjmů. Nejsou to holt žádní blbci.
  Uprchlíci žili v zajateckých táborech roky. Asi ne příliš spokojeně, ale proto, aby člověk začal konat pro zlepšení své životní situace, není možno jej chovat v bavlnce. Nebyli však bezprostředně v ohrožení života, byl jim poskytnut azyl.
  Najednou však, po několik letech, uprchlíci hromadně míří do Evropy. Mafie a "cestovky" /což možná jedno jest/ zjistily, že se zde otevírá možnost byznysu století. Nabídly uprchlíkům a nejen jim, migraci do Evropy. Cestu do ráje. Vcelku dobře odhadly, že Evropa se svým humanismem nebude schopna efektivní obrany. S každým usídleným migrantem přibude nekonečně "lajků". Podpoří to opět "cestovky", podpoří to opět byznys mafie v Evropě. Sněhová koule se nabaluje a nikdo nemá ani představu, jak obrovskou lavinu strhne.
  Jsem v kontaktu s lidmi, kteří žijí z ruky do huby. Vím, jak mizerné péče se u nás dostává starým a nemocným lidem. Tisíce dalších hladových krků bude znamenat, že se jim té péče dostane ještě méně.
  Děsí mě manipulační síla médií. Zažili jsme ji nedávno v prezidentské volbě. Teď cílí na altruismus aktivistů. Selektivně vybranými snímky vytváří dojem správnosti pomoci migrantům dostat se, bez práce, k lepšímu životu. Paní Hájková migraci podporuje finančně.
  Je škoda, že paní Hájková svou pomoc nevěnuje lidem, kterým je jí skutečně třeba. Možná, že ještě nikdy nebyla v nějaké léčebně pro dlouhodobě nemocné. Z té se reportáže nevysílají. Třeby by jí stačil povzdech sester, kolikže pacientů je jich na ně navaleno, takže péči o ně musí minimalizovat. Jak se musí kvůli napjatému rozpočtu rozmýšlet, kterému bolestí trpícímu dají injekci proti bolesti.
  Tito pacienti v léčebnách, důchodci, jak starobní, tak invalidní, nejsou ve stejné situaci jako migranti. Jsou plně závislí na pomoci státu. nemohou, na rozdíl od migrantů, vzít svůj osud do svých rukou. Přesto jsou pro naše aktivisty nezajímaví.
  Je to důkaz jednoznačného vítězství médií. A prohra humanity.
  September 9, 2015 v 14.10
  Jak se říká, pane Ševčíku - co oko nevidí, to srdce nebolí. Ale může oko vidět všechno? A může člověk všem, které vidí v nouzi, pomoct?
  Takže mi poraďte, kam mám poslat další peníze. Udělám to.
  Nebo po mně rovnou chcete, ať jdu osobně ještě po práci ošetřovat dlouhodobě nemocné? Přiznám se, že si na to ve svých 56 letech už netroufám. Možná to je chyba a je třeba na sobě začít trochu více pracovat...
  Takže o tom budu přemýšlet.

  September 9, 2015 v 15.19
  dobrá reflexe
  Článek pana Kubičky je dobrou reflexí toho, jak se politicky chováme a jevíme v Evropě, tedy jako sobecká země, která nechce přijímat uprchlíky, ale chce obchodovat s Ruskem a Čínou navzdory jejich imperiální (Rusko) a nedemokratické (Čína) politice. Především je třeba čelit hysterii Konvičky, Hampla, Okamury, Bartoše a části veřejného mínění a hledat racionální řešení. Všechny imigranty přijmout nelze, to ani nikdo nechce, ani nejtolerantnější evorpské státy, kterými jsou Německé a Švédsko, ale jde o nalezení lidsky slušného a evropsky demokratického řešení.
  September 9, 2015 v 16.18
  Panu Šimsovi
  Shodneme se na tom, že nám všem jde o vytvoření lidsky slušného a evropsky demokratického řešení. To nepochybně. Ale poraďte mi, co dělat se společností, která se prostě rozhodla příčiny a souvislosti ignorovat a chce najít řešení naší přítomnosti skrze řešení následků? Poraďte mi, jak vysvětlit slušným lidem, že to, co vidíme, má své pozadí, které je nepochybně mnohem problematičtější a "škaredější", než je ochoten nejeden zdejší filosof přiznat? Protože sám v sobě přemýšlí a uvažuje eticky a prostě odmítá uvěřit, jaké motivace na světové scéně reálně existují?
  September 9, 2015 v 17.34
  Paní Hájková, nejde o Vás.
  Jde o většinu altruistů, kteří pomáhají ne podle nutnosti, ale tam, kam ukáže vrchnost.
  Forma pomoci je přeci různá. Mladému, zdravému chlapovi pomůžu nejvíc tím, že ho nechám pracovat, bezmocnému pacientovi na lůžku tím, že mu poskytnu péči, kterou potřebuje. Pokud je však smísím do kolonky "sociálně slabí" a dám jim z fondu peníze, tak toho zdravého odnaučím práci a na toho bezmocného mi pak pochybí.
  Je to pohodlnější pro úřady, takže se to u nás takto řeší. Navíc úřadům odpadá riziko střetu s "neziskovou" lobby, které tento systém vyhovuje.
  Lidé, kteří skutečně potřebují pomoc jsou upozaděni. V jejich fyzickém a psychickém stavu nemají sílu chodit řvát po úřadech o zvýšení svých dávek. A protože neřvou, nikdo si jich nevšímá.
  Teď je čeká další rána. Programově dojatí altruisté horují za příliv migrantů, kteří si jdou ekonomicky polepšit. Na čí úkor to bude, je jasné. Na úkor těch, kteří se nemohou bránit. Nepřeji altruistům nic špatného. Jenže oni sami pracují na přerušení mezigenerační solidarity, takže sami pak těžko mohou počítat s tím, že když jednou skončí v léčebně pro dlouhodobě nemocné, že jim tam někdo příjde pomoci. Kdo by to asi tak měl být? Nepřízpůsobiví, které odnaučují pracovat a postarat se o sebe, nebo migranti, kteří se budou starat o své? O ty se budou muset starat jejich děti, takže na rodiče už jim nezbude asi ani čas, ani peníze. No a co, však rodiče to dnes řeší stejně.
  September 9, 2015 v 21.26
  Ano, ano; ne, ne.

  Tomáš Tožička formuloval zásadní otázku ve vztahu k uprchlíkům takto: „Lidem na útěku před válkou, bídou a ekologickou katastrofou buď pomůžeme, nebo je necháme být (ať jim pomůžou Němci), tam není jiná možnost.“

  Zkouším spektrum zde v DR zmiňovaných odpovědí utřídit:

  A) Ano, ano. Máme pomáhat. Například papež František, Petr Bittner,Tomáš Tožička, Jakub Patočka
  C) Ne, ne. Martin Konvička
  B) Ano, ale. Například Filip Outrata: Pomáhejme uprchlíkům, ale bojme se islámu
  C) Mluvme o něčem jiném, důležitějším. Například Michal Rusek.

  Vidíte ještě jinou možnost? Zařadili byste se jinak, než jsem to popsal?

  FO
  September 9, 2015 v 22.27
  Ano, zařadil bych se
  skutečně jinak, pane Kubičko. Neříkám "Ano, ale", ale "Ano, a zároveň". To je podle mě zásadní rozdíl. Máme pomáhat. Máme se zároveň obávat negativních stránek současného islámu. Obojí je podle mě prospěšné, obojí zároveň. Mám pocit, že na druhou z těchto důležitých věcí se zde na DR trochu zapomíná, proto se snažím to připomínat, nejlépe za použití postav z islámského světa samotného, které jsou velmi kritické k současnému stavu.

  Ale z veškeré kritiky mých názorů na tuto věc jsem si odnesl jisté poučení. Zřejmě by bylo bývalo lepší tato dvě "ano" oddělit do dvou samostatných článků. V jednom by bylo Ano pro pomoc uprchlíkům,v druhé Ano pro obezřetnost před islámem.
  ??
  September 9, 2015 v 22.45
  Nevim, jestli se psycholog radi k lekarum, nebo uz k samanum.
  Pokud vsak k lekarum, pak mne ucili, ze dobry lekar neleci priznaky, ale priciny choroby. Pan Rusek se snazi rici jednoduchou vec. Prijimejme uprchliky, ale snazme se odstranit i pricinu proc prchaji. jenze o te pricine se nikdo nechce bavit. Musel by totiz pripustit, ze ty svele zapadni demokracie, ktere maji byt cechackum vzorem jsou bohuzel i pricinou problemu. To francouzska, italska a britska letadla rozbila Lybii, Irak a Syrii. Piloti k tomu ovsem dostali rozkaz od tech vyspelych statniku, kteri nas dnes poucuji o spravne demokracii, soucitu s uprchliky a povinnostech k unii. No jo, ale o tomhle se prece slusny slunickar nebude bavit. A zajimaji teda psychology priciny ?
  ??
  September 9, 2015 v 22.48
  p.s.
  Mimochodem, uz se zase hrnou do bombardovani. Bude koho soucitne vitat. Tedy pokud se neutopi, nebo neudusi v mrazaku.

  Dekujeme Sladka Francie a Hrdy Albione.
  September 9, 2015 v 22.50
  Vážený pane Outrato,
  děkuji Vám za skvělou odpověď. Takto vypadá dialog, po kterém se zde často volá. Bez třídění lidí na dobré a špatné. S nasloucháním tomu, co ten druhý opravdu říká.
  September 10, 2015 v 10.55
  D)
  Ne, platí jen půlka, vážený pane Kubičko
  >>Zkouším spektrum zde v DR zmiňovaných odpovědí utřídit:
  C) Ne, ne. Martin Konvička (...)
  C) Mluvme o něčem jiném, důležitějším. Například Michal Rusek<<

  Nepochopil jsem, proč tam máte dvakrát C), asi šotek.... Ale chtěl jste říct, že jen jinými slovy (falešněji) říkám to samé, co Martin Konvička... Je to tak, že?

  Náš problém ostatně je právě nevhodné zjednodušování.

  Já vnímám spíše celek, vy všemi silami vybíráte část a chcete skrze parciální řešení vyřešit cosi mnohem většího. To je přece nesmysl. To prostě nejde.

  Stručně a vzhledem k diskursu v ČR odvážně: Bez zaostření na to, jak souvisí podstata kapitalismu s utrpením běženců, nebudeme schopni účinně řešit příčiny imigrace.

  Jde o to, kdo nastolí rovinu problému. Vy vycházíte z představy (stejně jako celá redakce DR), že jediné, co máme řešit, je, jak zvládnout tuto jednu (?) vlnu imigrace.

  Musíme řešit etiku hlubší, systémovou.

  Jde o skutečnou pomoc v š e m trpícím, na celém světě. Což je takto vyřčeno až absurdní představa. Není přece jakýkoliv rozdíl mezi rodinami s dětmi na budapešťském nádraží a dětmi umírajícími hladem třeba v Etiopii. Nemluvě o Rwandské genocidě atd.

  V tomto smyslu ani fakt, že jsou na území EU a že se to děje "online", tedy teď, na rovině problému a na nutnosti nalézt systémové nikoliv parciální řešení nic nemění.

  Je nutné využít to, co se nyní děje, k řešení principiálnímu. Nikoliv jen udělat jednu či dvě lokální záplaty. Jde o celkový a systematický pohled. Vaše A) je v mých očích pouze marginální a velmi omezené řešení jen nepatrné části důsledků, které vyplývá ze selektivního vnímání reality.

  Pochopitelně vnímám a rozumím jak bude (zřejmě) vámi tento postoj interpretován, nicméně opravdu si nemyslím, že máme problém s imigranty, kteří se nejen v Maďarsku ze své d o b r o v o l n é vůle odmítají přihlásit do unijního relativně f u n k č n í h o azylového systému podle nastavených pravidel. To je jejich svobodná volba.

  Na rozdíl od A) považuji pomoc p o u z e těm pár desítkám (stovkám) tisíc za zcela nedostatečnou, protože to neřeší miliony jiných, na které se pozornost nezaměřuje v ů b e c.

  Takže nepochybně A) ano, ano, ano, máme pomáhat, ale tak, aby to mělo s m y s l. Volat všichni chudí z celého světa přijďte k nám je hloupost v mnoha rovinách.

  Napsal jste půlku správně, my opravdu nezbytně musíme mluvit o něčem důležitějším. Jen jste mi podsunul, že to má být o něčem jiném. To není jiné. To je přesně toto.

  Tedy přesně naopak: To, co zde vidíme jako problém, to, co vnímáme jako problém, to je pouze nepatrná ukázka a malý následek něčeho mnohem hlubšího, tedy samé podstaty kapitalistického systému.

  Pokud odmítneme vidět negativní roli zájmů vlády USA v celém regionu, nelze zde vést vážný dialog o tom, co je to skutečná pomoc a jak vyřešit imigraci. Jak pomoci těm, kdo pomoc potřebují. Nejen této vlně chudáků.

  Takže takto: D) ANO, pomáhat, ale hlavně napřít plnou pozornost k příčinám a maximálně rychlému odstranění příčin.

  Současně je nutné, aby Evropa dokázala selektivně pomáhat tam, kde nejvíce hoří. Tedy v zemích, kde IS zabíjí lidi, ten IS, který – jak se zdá – USA spíše podporují, protože IS je proti Rusku.

  Pokud chceme pomáhat trpícím a zároveň se tvářit, že zájem americké administrativy je zcela jiné téma, tak řešíme kvadraturu kruhu. A ta, jak víme, nemá řešení.

  September 10, 2015 v 11.16
  Pokud chceme vést skutečný dialog,
  měli bychom přesně dodržovat správnou terminologii. Nemusíme třídit lidi na dobré a špatné, i když nevím proč, ale měli bychom příchozí označovat dle daných kriterií daných mezinárodními úmluvami.
  Třeba by se pak aktivisté nechlubili pomocí někomu, kdo na ni nemá nárok právní a víceméně ani morální.
  Ale tohle je už zvykem snad všech místních aktivistů. Plýtvat aktivitou tam, kde to není třeba a kde je to často kontraproduktivní. Ale co, hlavně že se to slaďuje s vrchnostenským zadáním a že se to dobře mediálně prodává. A pokud to navíc stát finančně odmění, tak není proč váhat.
  A když se najdou nějací šťourové, kteří poukazují na nesmyslnost takového konání, tak se umravní obviňováním z rasismu a xenofobie.
  JP
  September 10, 2015 v 12.04
  Varianta D)
  Pane Kubičko, měl bych přece jenom ještě další variantu na výběr:

  Předstírejme solidaritu s uprchlíky - ale ve skutečnosti učiňme všechno pro to, abychom pro tyto uprchlíky nemuseli sami pohnout ani prstem.

  Tato varianta je základní strategií jak českého premiéra, tak víceméně i téměř celé české politické reprezentace.
  September 10, 2015 v 12.18
  E, označme variantu pana Poláčka
  Pane Poláčku, nedělejte tu, prosím zmatek. Glosu jste napsal hodinu po panu Ruskovi, takže diskusi o variantě D jste číst mohl. Omluvte se ve stylu svého návrhu, napište, že jde o překlep.
  September 10, 2015 v 12.28
  Pro nedostatek času
  se nemohu diskuse účastnit, jak bych chtěla.
  Jsem plně pro variantu D pana Ruska, nemohla bych svůj postoj vyjádřit lépe než on.
  A z toho neplyne, že bych ignorovala lidi potřebné, se kterými přijdu sama do styku nebo kteří se vyskytnou v ČR tady a teď. Setkání tváří v tvář vyžaduje adekvátní milosrdnou odezvu. Ale jakmile je tato bezprostřední povinnost splněna, je třeba mít na zřeteli, že je to jen kapka v moři a že není možné takto selektivně pokračovat bez ohledu na celek. Ale myslím, že v tom důraze na bezprostřední slitovnost a milosrdenství s panem Ruskem shodujeme, jak mi to dal najevo v některé dřívější diskusi. Takže opakuji: podporuji variantu D pana Ruska v upřesnění, které podal výše.
  September 10, 2015 v 12.29
  Pane Rusku,
  nechtěl jsem říct, že jinými slovy říkáte totéž, co Martin Konvička, kdybych to chtěl říct, řekl bych to.

  Vy máte k dialogu ten přístup, že mluvíte za obě strany a vyvracíte tak názory, které se skoro ani nevyskytují. Například: "Vy vycházíte z představy (stejně jako celá redakce DR), že jediné, co máme řešit, je, jak zvládnout tuto jednu (?) vlnu imigrace." Neznám nikoho, kdo by tuto představu vyjadřoval, ani v redakci DR, ani mimo. Myslí si například někdo, že se přijímáním uprchlíků zastaví válka v Syrii?

  September 10, 2015 v 13.39
  Já!
  Dovedu si představit, že pokud nebudou mít lidé jinou alternativu, pohodlnější pro ně, ale přenášející starost o ně na druhé, budou se o sebe muset postarat sami. A naučí se to, ne že ne. Podívejte na Kurdy.
  JP
  September 10, 2015 v 13.55
  Varianta E
  Paní Švandová, zásadní chyba je v tom, že si většinou už nedávám práci s tím, pročítat elaboráty pana Ruska. Tím se stalo, že jsem přehlédl, že on už přede mnou přišel s variantou D). V tomto smyslu se za mé nedopatření skutečně omlouvám.
  JN
  September 10, 2015 v 14.05
  Diskuse ve dvou rovinách
  Jsou dvě roviny, první rovina POMÁHAT-NEPOMÁHAT, druhá rovina JAKOBY POMOC-SKUTEČNÁ POMOC. Diskuse zde na DR probíhá převážně v té první rovině. Stanovisko "pomáhat" je prosazováno s velkou intenzitou, povšechné "pomáhat" není nijak upřesňováno, věcné připomínky, které by mohly toto stanovisko rozvinout a zpřesnit (nikoliv negovat), jsou buď ignorovány, nebo napadány a označovány za větší (sofistikovanější) nebezpečí, než primitivní a přímočarý extremismus.
  Je patrná snaha nedovolit přesunutí stanoviska "POMÁHAT" z morální sféry do sféry reality, kde by bylo přezkoumatelné racionálním přemýšlením, zatímco v morální sféře je automaticky stanovisku "pomáhat" přiřazeno hodnocení "dobro" a stanovisku "nepomáhat" (které je ovšem protistraně podsouváno namísto jejích dotazů a věcných připomínek) hodnocení "zlo".

  Zabránit tomuto přesunu lze tím, že obhájci "POMÁHAT"-stanoviska budou ignorovat požadavky na jeho přesnější zformulování, jejich postoj zůstane i nadále zamlžený a v jakýchkoliv jen trochu menších detailech nečitelný.
  Pokusy o přesun diskuse do té druhé racionální roviny - "JAK POMÁHAT, ABY POMOC BYLA ÚČINNÁ A NE JEN NAOKO, JAK PEČOVAT O VZTAH VEŘEJNOSTI K IMIGRANTŮM, JAK TEN VZTAH ZLEPŠIT" jsou většinou torpédovány tím, že lidé, kteří se o to snaží jsou označeni za nebezpečné nepřátele nebo rovnou za fašisty.

  K tomu třídění názorů se pokusím vyjádřit později.
  JP
  September 10, 2015 v 14.06
  Solidarita jenom s námi?
  Nakonec ze všech nejdokonaleji celé ty tance české politiky kolem solidarity-nesolidarity vystihla včera česká evropská komisařka Věra Jourová, když konstatovala, jak zvláštní to je, když ten samý český státník, který ještě nedávno slavnostně vyznamenával nejvyššími státními řády sira Wintona za to, že svého času zachránil české děti, nyní požaduje, aby proti uprchlíkům (včetně malých dětí!) prchajícím před zabitím ve válce byly postaveny ploty, zátarasy a nasazena armáda!

  Vlastně je pro M. Zemana štěstím, že Nicholas Winton zde už není; jinak by hrozilo reálné nebezpečí, že při pohledu na cynické jednání českého prezidenta by udělená vyznamenání s protestem vrátil, a mezinárodní ostuda by byla už naprostá.

  ----------------------------------------------------

  V tomto dvojakém - či spíše obojetném - postoji českého preidenta se ale do značné míry odráží typická česká vychytralost (a bylo by možno použít i mnohem silnějších výrazů), která do světa vyhlašuje v podstatě toto:

  Když se n á m daří špatně, když nám jiní ubližují - pak s námi buďte všichni solidární, přijímejte nás ve vašich zemích, dávejte nám své byty a svou práci a své sociální dávky; ale jakmile přijde řeč na to, že m y bychom měli být solidární s někým jiným, dát mu něco ze svého - tak tady je okamžitě oheň na střeše, a my jsme náhle mistry světa v nalézání výmluv, proč zrovna my nejsme povinováni solidaritou vůči nikomu. Proč bychom si přece my, Češi, pálili prsty za někoho druhého?!...
  JP
  September 10, 2015 v 14.12
  Cynismus české politiky
  V krystalicky čisté podobě tento český vychytralý cynismus prezentoval právě v těchto dnech český premiér, v reakci na naléhavý projev prezidenta Evropské komise Junckera, ve kterém tento naléhal na akty solidarity uvnitř Evropské unie v záležitosti uprchlíků.

  Bohuslav Sobotka prohlásil, že ten proslov Junckera je možno plně pozdravit a podpořit, s v ý j i m k o u jednoho jediného bodu: totiž povinných kvót pro příjem uprchlíků.

  Poněkud přímočařeji vyjádřeno tato slova českého premiéra znamenají: Ano, solidaritu uvnitř Evropské unie plně podporujeme - ovšem pouze za předpokladu, že tato solidarita nás samotné nebude naprosto k ničemu zavazovat!!
  PM
  September 10, 2015 v 16.01
  Solidarita žádá empatii
  Třeba s českými politiky, s jejich zadáním - zastupovat zájmy jak elit, tak na elitách závislých.
  A protože elity se zmocnily jak politiků tak i veřejných sdělovacích prostředků, tak by nebylo špatné krkolomné akty politiků doprovázet i lítostí i slitováním.
  Tak říkajíc nabízet Sobotkům pomoc, tak jako zoufalým běžencům....bych dodal.......nevěda jak na to.
  September 10, 2015 v 16.23
  Je to o těch pojmech.
  Copak existuje povinná solidarita? "Solidarita znamená obvykle dobrovolnou společenskou soudržnost mezi rovnými, ochotu ke vzájemné pomoci a podpoře v rámci nějaké skupiny".
  September 10, 2015 v 16.31
  KDO je nepřítel a CO nás spojuje – panu Kubičkovi
  Omlouvám se za podsunutí, že jste mě označil C) jako Konvičku úmyslně. Když vidím jiné reakce, tak nevstřícné, tak se snadno zmýlím, myslel jsem, že to je vaše podpásovka. Takže jen překlep. Rozumím.

  Ale zřejmě je nutné se znovu ptát, co vše se musí stát, abychom odhodili osobní animozity a shodli se na tom, co je dnes s k u t e č n ě zapotřebí? Jak o tom psal pan Nushart z Telče? (Díky za tento potřebný komentář, snad nezapadne.)

  A k vaší poznámce, že cosi podsouvám druhé straně. To podsouvání je opravdu problém. Neměli bychom to dělat. Musím si na to dát pozor, máte pravdu. Děkuji za upozornění. Je to zřejmě více podstatné, než si myslíme. Protože přestože mluvíme o nehloubení příkopů, tak se stále ocitáme, jakoby proti své vůli, na opačných stranách pomyslné barikády. A možná je to jen proto, že když budu já (příklad) vytrvale akcentovat negativní roli USA (takto vidím hlavní příčinu), tak pak už mohu říct doslova c o k o l i v a stejně budu nepřítel. Tomu se říká v psychologi p ř e n o s. – Přenos je opravdu velký problém pro každý dialog.

  Nicméně pokud bychom udělali detailní statistiku replik redaktorů DR na sociálních sítích nebo statistiků článků zveřejněných za poslední dobu na DR, k něčemu bychom došli. Můj d o j e m je, že cca 80–95 % veškeré e n e r g i e m y š l e n í je věnováno nikoliv řešení příčin (viz pan Nushart výše), ale na vytrvalou kritiku nikoliv pouze místních xenofobů, ale také i těch, kdo chtějí jít více k podstatě. Bez jakéhokoliv r o z l i š o v á n í.

  Už o tom zde kdosi psal, že máme dokola problém s binárním viděním, že je zde mnohem barevnější spektrum postojů.

  Obávám se, že pokud budeme donekonečna sebemrskačsky řešit xenofobii Čechů a snažit se jim vysvětlit, že máme více a lépe pomáhat, tak se ke s k u t e č n é m u řešení toho, co se ve světě (nikoliv u nás) děje, nedostaneme.

  Navíc, jak napsala jinde mj. paní Hájková, platí, že i kdybychom se zde všichni shodli, tak ve velké světové politice zřejmě nezměníme nic.

  Také chci podtrhnout to, co jste napsal: »Před druhou světovou válkou fašismus vítězil, protože vzájemné rivality mezi jeho oponenty byly silnější než jejich odpor proti fašismu.«

  Teď ještě si uvědomit, kdo je náš společný nepřítel.

  Protože s tímto vaším názorem principiálně nesouhlasím:

  »Nepomůže ani hledání příčiny, tedy viníka.«

  Můžete zde vysvětlit, proč to nepomůže? Já tomu vůbec nerozumím.
  PM
  September 10, 2015 v 16.46
  Demokracie povinná není, ale v demokracii jsme si všichni rovni,
  i když pod tím jedním, dokud nás rovné rovně vede...nutno dodat.
  Když opomeneme vůli po vzájemné solidaritě - po solidaritě s nerovnými, tedy mezi nerovnými, tak zbude jen solidarita mezi rovnými, a ta se pak odehrává v salonech, nebo kriminále a potemnělých příbytcích............jak si u piva někdy i rádi zavzpomínáme.
  September 10, 2015 v 17.31
  Pane Petrásku, nepsal jsem o povinné demokracii,
  ale o povinné /diktované/ solidaritě.
  Já nemám problém s tím pomoci bližnímu. Už řadu let pomáhám dle svých sil /zadarmo/. Kromě času mě to stojí telefonování a naježděné kilometry. Ale jak roky přibývají, stávám se obezřetnějším. Natažených rukou je mnoho, ale skutečnou pomoc jich zasluhuje setina.
  Srdcervoucích příběhů jsem slyšel kvanta. Jenže pak se dozvíte i rub a ono je to jinak. Navíc pomoc, aby byla užitečná, musí být správně pojatá. Nepomůžete všem lidem jen tím, že jim budete rozdávat peníze.
  Občas, obzvláště v amerických seriálech, jsou vykreslování levicoví, či ekologičtí aktivisté jako směšné, poblouzněné persony, které stojí mimo realitu.
  Vždycky jsem to bral jako účelově zkreslující propagandu, která je tak vyšachuje ze hry. V současné době začínám přemýšlet o tom, zda to není vykreslení pravdivé.
  PM
  September 10, 2015 v 18.13
  I mně se mnohdy jeví způsob americký způsob balance mezi
  lidskou brutalitou a přívětivostí jako režim, který právě pro svou velkorysost vůči humánním defektům je schopen na vlastním území dlouhodobě bránit masovému vyvražďování.
  Vycházím ale z evropské tradice, kde rozdíly nerovnosti jsou brány jako nesnesitelné a vyvolávají připravenost k brutálním řešením.
  Nevidím zde připravenost převzít mentalitu amerického občana.
  Jeho způsob fatalismu nejde jen tak naroubovat....bych řekl.
  September 10, 2015 v 18.58
  "Nepomůže hledání příčiny, tady viníka"
  V té větě jsou vyjádřeny dvě myšlenky a) hledání přičiny konfliktů bývá chybně chápáno jako hledání jedné příčiny a jednoho činitele, který konflikt způsobil b) nepomůže tohoto viníka obvinit a potrestat či odstranit, tak aby problém zmizel.


  To první k porozumění situaci nevede, protože příčina nebývá jenom jedna a žádné působení není jednostranné, nýbrž cirkulární. To druhé většinou vede k tomu, že se nehledá řešení, ale viník: na tom se lidé většinu neshodnou.

  Například vítězové první světové války nalezli hlavního viníka v Německu a rozhodli se potrestat ho a dostat na kolena a tím přispěli k vytvoření základů k další světové válce.

  Jaká je přičina občanské války v Sýrii a jak byste ji chtěli odstranit?


  September 10, 2015 v 18.59
  Kdo je nepřítel?
  Myslím, že se tady všichni hádají úplně zbytečně.
  Nepřítelem by mohl být leda někdo, kdo nám škodí a jehož odstraněním můžeme něco změnit k lepšímu.
  Nikdo takový neexistuje!
  Evidentně není nepřítelem ani jedna z obou hádajících se stran a rozhodně to nejsou ani uprchlíci. Myslím si dokonce, že neexistují lidé, jejichž odstraněním bychom si pomohli. To není pacifismus, ale poznání.
  Musím zopakovat, že jediným naším nepřítelem je současný kapitalismus a ten zatím odstranit neumíme. Takže můžeme dělat jen to, co kdo umí. Je úplně nesmyslné být spolu v takovémto sporu a vzájemně si něco vyčítat.
  September 10, 2015 v 19.33
  Opravdu nechci nikomu nic podsouvat,
  ale zdá se mi, že to, co říkám já se od toho, co říká paní Hájková zas tak moc neliší.
  September 10, 2015 v 20.17
  Opravy - Ano,ano; ne, ne.
  V té první klasifikaci byl opravdu šotek.

  Mělo být:

  Tomáš Tožička formuloval zásadní otázku ve vztahu k uprchlíkům takto: „Lidem na útěku před válkou, bídou a ekologickou katastrofou buď pomůžeme, nebo je necháme být (ať jim pomůžou Němci), tam není jiná možnost.“

  Zkouším spektrum zde v DR zmiňovaných odpovědí utřídit:


  A) Ano, ano. Máme pomáhat. Například papež František, Petr Bittner,Tomáš Tožička, Jakub Patočka

  B) Ne, ne. Martin Konvička

  C) Ano, ale. (Původní příklad vynechávám a velmi děkuji panu Outratovi za vyjasnění)

  D) Mluvme o něčem jiném, důležitějším.

  Také mělo být: "Nepomůže hledání příčiny, tedy viníka", ne "tady viníka".

  Na tuto diskusi nemám tolik času, kolik by si zasloužila, omlouvám se.
  JN
  September 10, 2015 v 22.13
  Luďkovi Ševčíkovi - "Je to o těch pojmech."
  Máte naprostou pravdu. Ze slova "solidarita" se stalo spíše heslo či "zbraň", takže se svévolně používá v jiném významu. Používat ho jako označení pro nezištnou pomoc uprchlíkům je jazykově chybné, nicméně je to politický úderné (ještě z dob, kdy se apelovalo na VZÁJEMNOU solidaritu-svornost světového proletariátu v boji proti imperialismu), takže nedoufám, že by se s tím přestalo. Časem se jistě ten nesprávný význam ustálí a jazyk bude o to slovo v původním významu chudší. Správné myšlení vyžaduje správný jazyk, takže pokud bude tento trend zesilovat, bude se postupně zjednodušovat i naše myšlení, neboť mu bude vzat nástroj. Bude to však jen malá oběť na cestě k budoucímu krásnému světu, ve kterém každý bude milovat každého jako sám sebe. A v nějakém budoucím vydání Bible se jednou možná dočteme o solidárním Samaritánovi.
  JN
  September 10, 2015 v 22.40
  Hledání nepřítele
  Domnívám se, že hledání nepřítele vede k mnoha iluzím. Nepřítele nelze nalézt, dokud ho hledáme.
  ??
  September 10, 2015 v 22.42
  "Nepomůže hledání příčiny, tedy viníka" Autor J. Kubicka.
  Dotaz tehoz autora:
  Jaká je přičina občanské války v Sýrii a jak byste ji chtěli odstranit?

  Priciny jsou dve. Zalezi na tom, koho se ptate. Je li dotaz polozen Obamovi, odpoved zni : Pricinou je Asad. Odstranime Asada a problem bude vyresen. Situace v Iraku a Lybii je jasnym dukazem Obamovi hlouposti (ze by zamerne ?).
  Polozme dotaz Putinovi . Odpoved : Pricinou je snaha odstranit Asada. Zachovejme Asada a situace se uklidni. Dukaz Putinovi inteligence, protoze jednotky sekularni armady verne Asadovi jsou jedinou relevantni stabilizujici silou.

  Podle nekterych informaci, se k temuz nazoru priklaneji Rakousko a Spanelsko a s jistymi podminkami i Anglie.

  V prvnim pripade je tedy vinikem Asad, v druhem Obama. Zda se, ze Evropa je rozdelena v nazoru, ktereho z techto dvou viniku potrestat. A to je problem. Ruzumnejsi je ovsem trestat toho hloupeho. Hloupost je nebezpecna.

  JN
  September 11, 2015 v 1.41
  Technická poznámka
  a) "Pricinou je Asad. Odstranime Asada a problem bude vyresen."
  b) "Pricinou je snaha odstranit Asada. Zachovejme Asada a situace se uklidni."

  Aby v možnosti "b" byla logická návaznost mezi uvedenou příčinou ("Pricinou je snaha odstranit Asada.") a návrhem řešení ("Zachovejme Asada a situace se uklidni."), domnívám se, že možnost "b" by musela znít asi takhle:
  b) Příčinou je snaha odstranit Asada. Odstraňme snahu odstranit Asada.

  A to se přesně děje: Asad s pomocí Ruska odstraňuje snahu odstranit Asada.
  JK
  September 11, 2015 v 3.57
  Pánům Nushartovi a Ševčíkovi
  S tou solidaritou se to má tak : vidíme proud migrantů z chudé předovýchodní země (třeba Sýrie) do bohaté evropské země (třeba Německo). A jsme mediálně masírováni slovy jako "solidarita", aby nás ani nenapadlo ptát se, proč nevidíme podobný proud uprchlíků z chudé evropské země (třeba Ukrajina) do bohaté země předovýchodní (třeba Kuvajt). Kdo se zeptá, hloubí příkop.
  MP
  September 11, 2015 v 11.02
  Janovi Kovaříkovi
  Myslím, že nehloubí. Nevšiml jsem si, že by někdo -- byť by to byl sluníčkář, že by se kolem něj dala postavit solární elektrárna -- tvrdil, že máme být solidární s režimy v Kuvajtu či Saudské Arábii či že by někdo srovnával standard lidských práv v těchto zemích s evropským.

  Jen je ta otázka trochu absurdní.
  a) Protože kdyby šlo o ekonomickou migraci, pak máme v těch bohatých blízkovýchodních zemích docela dost lidí z Čech, které tam vedl právě jen ekonomický zájem, určitě mnohem víc, než je v ČR dnes uprchlíků. Jinými slovy směřují k nim od nás větší zástupové než z celého arabského světa k nám.
  b) Protože hlavní proud syrské migrace směřoval dlouho do sousedních a kulturně bližších zemí -- i když dnes tento zásobník přetekl, do Evropy stále přichází jen zlomek syrských uprchlíků, méně než kolik jich žije už několik let v Turecku.

  Takže ten jediný příkop, který by ta otázka odhalovala, by byla propast nevědomosti tazatele o kusu světa, který se ho týká (nejen problémem uprchlíků, ale při troše pitomosti mocipánů také třeba jako místo vzniku 3. třetí "omezené" světové války.
  September 11, 2015 v 18.51
  Mě zaujal nějaký maďarský ministr, který řekl, že Maďarsko nepříjme uprchlíky ze Srbska, páč je to bezpečná země a není důvod, aby z ní Maďaři museli přijímat migranty.
  Je to zajímavé, neboť část EU se ohání dodržovaním azylových zákonů, ale že tento zásadní je nedodržován, jí nějak nevadí. Je to takové celé zvláštní a nebudí to důvěru. Pravda, jsou takoví, kteří straně, pardon EU věří. Ale buď žijeme v právním prostředí, nebo v holubníku.
  September 11, 2015 v 19.01
  Jaká je přičina občanské války v Sýrii a jak byste ji chtěli odstranit?
  Existuje někde na toto téma diskuse? V ČR?
  September 11, 2015 v 19.10
  O válce v Sýrii
  se možná dá i v češtině najít dost informací a i rozdílná hodnocení, ale málokdo to nějak systematicky sleduje. Kdo je tady v této diskusí výjimkou?
  September 11, 2015 v 22.02
  Hydepark 11. září
  Tomuto tématu se mj. věnoval i Hydepark. Ale jen z rychlíku. Chybí zde velice klidná diskuse na toto téma, kdy si různé strany naslouchají. Jen tehdym, pokud připustíme, že máme všichni omezené množství infromací dochází k pozitivnímu posunu diskursu. Je to stále šíleně zabedněné. Z obou stran.

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/215411058080911-hyde-park

  JK
  September 12, 2015 v 7.25
  Tu otázku jste trochu překroutil, pane Profante.
  Nešlo mi o solidaritu s Kuvajtem, ptal jsem se po solidaritě Kuvajtu. Ale dobrá, zjednodušme si to : kde je proud uprchlíků z chudých zemí blízkého východu do bohatých zemí blízkého východu? Rozptylte mou omezenost.
  September 12, 2015 v 8.21
  Kde je proud uprchlíků?
  Ten proud uprchlíků z chudých zemí blízkého výchdu je hlavně v ne zas tak bohatých zemích blízkého východu - Turecku, Libanonu, Jordánsku a Egyptě. Tam je jich daleko více než v Evropě.

  Důvody, proč bohaté země Perského zálivu skoro nepřijímají uprchlíky ze Sýrie, jsou známy,
  a tyto státy jsou za to kritizovány, například od Amnesty International.

  Viz například http://www.ft.com/intl/cms/s/0/55f828a8-5216-11e5-8642-453585f2cfcd.html#axzz3lV9FYPDI
  V tom článku je odkaz na zprávu AI
  September 12, 2015 v 8.59
  "Pokud připustíme, že máme všichni omezené množství informací"
  Informace debatu dost znesnadňují.

  Jednak čím více máte informací, tím těžší je zaujmout jasné stanovisko. Za druhé, když získáte více informací, většinou vám dojde, že jich stejně máte hrozně málo.
  MP
  September 12, 2015 v 10.23
  Janu Kovaříkovi
  Ale to není zjednodušení, to je jiná otázka. Ano, je několik zemí Blízkého východu, které uprchlíky nepřijímají. Odůvodňují to bezpečnostním rizikem a náboženskou tradicí.
  Jen pořád nevím, co to má s českými příkopy. Jsou to shodou okolností ty země, které ti, kdo dnes hájí slušné chování k uprchlíkům včera kritizovali za nedodržování lidských práv. Kde žena nesmí řídit a kde se praktikuje trest bičování (resp. ubičování) -- opravdu bych nerad přebíral jejich mravy v jakékoli politice, ani dopravní, ani imigrační.

  A pak tu máte Turecko a Libanon s miliony uprchlíků, Jemen, do kterého letos do května přišlo k čtyřicet tisíc uprchlíků přes to, že probíhalo jeho bombardování letadly Saudské koalice. Ze sousedů zbývá Irák, resp. bojiště na jeho území, a Izrael.


  JN
  September 12, 2015 v 11.51
  Faktory znesnadňující debatu
  Informace debatu znesnadňují, znesnadňuje ji i promýšlení svých hodnotících postojů do jejich důsledků, znesnadňuje ji kladení otázek, které k tomu promýšlení směřují. Proto tyto znesnadňující věci odmítáme a vedeme debatu v rovině "hlasování", hlasování o velmi vágně a nečitelně vyjadřovovaných názorech, vágních a nečitelných názorech s velmi intenzivním nábojem "dobra" a také o názorech podsouvaných druhé straně, o podsouvaných názorech s velmi intenzivním nábojem zla.

  JP
  September 12, 2015 v 12.56
  Bohaté státy Zálivu nepřijímají?
  Zrovna dneska byl v novinách (Právo) zveřejněn údaj o tom, že v Saúdské Arábii našlo zaměstnání - zapamatoval-li jsem si správně to číslo - tři sta nebo dokonce čtyři sta tisíc Syřanů.
  JP
  September 12, 2015 v 13.16
  Proč zrovna teď vlna uprchlíků?
  V rámci diskuse padla kromě jiného také otázka, proč zrovna a právě teď se najednou valí taková vlna syrských uprchlíků do Evropy.

  A byly přitom - jak by ne! - vysloveny opět "osvědčené" spiklenecké teorie, že za tím vším stojí Spojené státy, kterým to prý jakýmsi záhadným způsobem hraje do jejich velmocenských karet. Anebo jiná mocnost. Skoro škoda, že ještě nikdo nepřišel s objevným odhalením, že za celým tím syrským exodem stojí marťanští imperialisté, kteří cíleně chtějí vylidnit Sýrii, aby ji pak sami mohli kolonizovat.

  Shodou okolností zrovna dneska v jedněch německých novinách vyšla analýza těch důvodů, které vedou k tak masovému "rozpohybování" syrských uprchlíků; tato analýza je ovšem podstatně střízlivější, nežli ty tak úchvatně dobrodružné spiklenecké teorie.

  Takže, základní důvod této vlny syrské migrace je zcela profánní: po čtyřech letech války jim prostě definitivně došly úspory. A zároveň naděje na návrat. Válka zachvacuje další a další regiony jejich vlasti, potraviny jsou - přes dobrou úrodu - stále dražší. A i pro uprchlíky, kteří našli přechodný azyl v sousedních státech, je stále obtížnější holé přežití - byly totiž zkráceny prostředky z programu OSN pro potravinovou pomoc uprchlíkům na - 12 euro na měsíc! Z toho se samozřejmě nedá natrvalo vyžít. Navíc v jihovýchodě Turecka - tam se uchýlili mnozí běženci - vypukla nová válka mezi tureckým státem a mezi kurdskými povstalci; takže i tady je životu nebezpečno. Navíc, mnozí z těchto uprchlíků jsou sami Kurdové, takže turecká vláda nedělá nic pro to, aby je v zemi zadržela - naopak je ráda, když se jich zbaví.

  Proč je ta migrační vlna právě v tuto chvíli natolik náhlá a silná, vysvětluje článek z německých novin především dvěma faktory: za prvé zčásti proto, že pašeráci lidí dokázali dokonale zkompletovat své pašerácké cesty. Ale především proto, že uprchlíci prchající přes moře (na řecké ostrovy) si musejí pospíšit, nežli začne sezóna bouře "Lodos", která trvá od listopadu do dubna, a i velké převozní lodi nutí uchýlit se do bezpečí přístavů.

  Takže, to jsou docela střízlivá vysvětlení toho, proč právě teď a v takovém množství především syrští uprchlíci míří do Evropy.
  JP
  September 12, 2015 v 13.25
  Slitovat se nad Sobotky?...
  ...a nabídnout jim pomoc? - Bezpochyby zajímavá a nevšední myšlenka, pane Petrasku.

  Ano, je docela dobře myslitelné, že takový Bohuslav Sobotka se nyní nachází v určitém morálním dilematu: že on ve svém nejhlubším nitru dobře tuší, že ta kampaň proti uprchlíkům je špinavost - jenže jako politik je nucen tuto špinavost nejen provádět, nýbrž ke všemu ji ještě obhajovat.

  Po přečtení pamětí bývalého dlouholetého komunistického funkcionáře a předsedy vlády L. Štrougala bylo také možno - skutečně! - pocítit určitý soucit s tímto politikem, který přece jenom zastával poněkud umírněnější, pragmatičtější přístup, ale byl obklopen falangou dogmatiků a jestřábů, mezi nimiž byl se svým pragmatismem zcela izolován.

  Ach ano, mají to ti politici někdy opravdu těžké, ti totalitní i ti demokratičtí: mají vždycky jenom ty nejlepší úmysly, ale ty zpropadené objektivní okolnosti je vždycky znovu nutí dělat špinavosti. Opravdu nelze jinak, nežli mít plný soucit s jejich těžkým postavením...
  JP
  September 12, 2015 v 13.31
  (Ne)dobrovolná solidarita?
  A ještě malá poznámka k té pozici české politické reprezentace, že český stát je prý přece ochoten pomáhat syrským uprchlíkům, ale jen a pouze na základě naprosté dobrovolnosti: je docela zajímavé, že titíž čeští představitelé nemají naprosto a vůbec žádné námitky proti tomu brát plnými hrstmi z fondů Evropské unie miliardy, přerozdělované p o v i n n ě na základě platných interních směrnic a regulí vzájemné ekonomické solidarity!

  Takže, české poselství do Evropy zní: ano, buďte v y vůči nám i nadále povinně solidární - ale ať vás ani nenapadne požadovat, abychom m y byli povinně solidární vůči vám!!
  September 12, 2015 v 20.38
  Jak to, že se nikdo účinně nezasazuje o ukončení války v Sýrii?
  je název článku Boba Kartouze na Britských listech. Napsala jsem (dlouze a mnohomluvně) jemu a panu Čulíkovi (jemu ke cti řečeno, že na dopisy odpovídá), že příčiny války jsou politické a ta politika je tak zamotaná, že nikdo neví, za jaký konec zatáhnout, aby situaci ještě nezhoršil.
  Pan Čulík politické důvody války v Sýrii příliš neuznává, napsal:

  ..příčiny jsou složíté. Hlavní je globální oteplování. V
  důsledku sucha museli farmáři v Sýrii vybít stáda, začali protestovat proti Asadovi, že jim jeho stát vůbec nepomohl, a ten na ně začal z vrtulníků házet barelové bomby.

  No, nemám důvod mu nevěřit, asi to tak začalo.

  Wiki o barelových bombách:
  Barelová bomba je typem improvizovaného výbušného zařízení vyrobeného z velkých kovových barelů naplněných výbušninami, šrapnely, ropou nebo jinými chemikáliemi, které je shazováno z letadel nebo helikoptér. Kvůli vysokému obsahu výbušnin, nízké přesnosti a úžíváni těchto prostředků v hustě zalidněných oblastech (včetně uprchlických táborů), mohou být následky výbuchu devastující. Kritikové[kdo?] tyto zbraně charakterizují jako teroristické a nelegální z hlediska mezinárodního práva.

  První zdokumentované užití barelových bomb v jejich současné podobě pochází z chorvatské války za nezávislost, kde jich několik bylo shozeno ze zemědělských letadel Antonov An-2 na srbské jednotky během bitvy o Vukovar. Jejich použití bylo zaznamenáno také během válek v Súdánu včetně konfliktu po rozdělení země v roce 2011. K masivnímu rozšíření užívání barelových bomb došlo během syrské občanské války a sunnitského povstání v provincii Anbár.
  September 12, 2015 v 20.44
  Jako obhajoba varianty D) by mohl sloužit názor jedné z diskutujících na idnes
  Slyšela jsem plán na zbudování center na hranici EU, kde bude EU zachytávat uprchlíky účinněji, slyšela jsem plán na potápění pašeráckých lodí, slyšela jsem plány na uzavření železniční dopravy, slyšela jsem plány na stavění zdí, slyšela jsem plány na nasazení armády na hranicích a také jsem slyšela plány na přerozdělení uprchlíků. Ale ještě nikdo neřekl, ZDA a KDY bude zničen ISIL a oblast stabilizována pro návrat cca 4 milionů Syřanů do své země. Já to fakt nechápu, někdo pustil v domě všechny kohoutky, lidé nosí kýble s vodou, volají sousedům ať začnou také nosit, dohadují se s dalšími sousedy, že už se musí začít vylévat voda z kýblů i na jejich zahradu, porušují svá všechna možná pravidla, která se ohledně vynášení kýblů z vodou v minulosti dohodla, ale ještě nikoho nenapadlo zavřít kouhoutky. Monika Habanová
  September 12, 2015 v 20.54
  Panu Poláčkovi k solidaritě
  Jak je vidět i z toho, že běženci dávají přednost "bohatším" evropským státům a u nás například zůstat nechtějí, chtějí hlavně do Německa, tak i z toho je vidět, jak málo solidární politiku EU , ale vlastně hlavně Německo v EU prosazuje.

  Protože Německo je bohaté taky na úkor slabších EU států. V tom tedy Německo spolu s dalšími bohatšími státy s těmi chudšími solidární není, protože je hospodářsky využívá. Tomu se říká solidarita? A najednou tyhle chudší státy jako jsme my, - vždyť my jsme vlastně hospodářsky kolonií Německa - mají být solidární, když se to Německu hodí?

  A zase: ano, ukažme, že pomůžeme s uprchlíky, ale mělo by se nám říct, že se politici starají nejen o umístění uprchlíků po Evropě, ale také jednak o uklidnění a skončení válečných konfliktů v těch zemích odkud prchají a jednak o to, aby převádění uprchlíků do Evropy přestalo být pro určitou skupinu výnosné podnikání!

  A pokud jde o tu hospodářskou solidaritu, tak by si Německo a ostatní bohatší EU země měly uvědomit, že by se v rámci Evropy měla více prosazovat taky hospodářská solidarita. Nemyslím tím přímé přerozdělování peněz v rámci EU, ale možnost se v rámci EU solidárně hospodářsky uplatnit. Dnes například Německo bohatne taky z exportu do chudších zemí EU. Jenže takovou politiku může uplatnit vždycky jen někdo. Kdyby to chtěli ostatní napodobit, nebude to fungovat - nebude kam vyvážet. Je to strategie, při které může "vyhrát " jen někdo ve skupině. Je to tedy strategie, která jde proti solidaritě. A takhle nesolidární Německo nyní volá po solidaritě v jiné oblasti - když se to hodí!

  Kdyby dnes bohaté země EU byly solidárnější s chudými, pak by bohatství bylo rozprostřeno rovnoměrněji a uprchlíkům by bylo jedno, do které země EU emigrují. Žádné kvóty by nebyly zapotřebí!
  Odtud německé poselství do Evropy: pokud jde o dělení bohatství tak my s nikým solidární nebudeme, ale o chudáky se s vámi rozdělíme rovným dílem. Pěkná selektivní solidarita.
  September 12, 2015 v 21.17
  Paní Švandové
  Až Němci zařídí, abychom byli stejně bohatí jako oni, tak třeba budeme solidární i s uprchlíky? To se asi nestane, ale Česká republika přece není nijak zvlášť chudá země, ve světovém měřítku patří mezi bohaté.

  Zda a kdy bude zničen ISIL: je přece jasné, že například pro USA by nebyl problém Islámský stát vojensky porazit, ten přece není silnější než byl Irák za Sadáma. Otázka je, za jakou cenu a co by bylo potom.

  September 12, 2015 v 21.17
  Proč zrovna teď vlna uprchlíků?
  Mám dojem, že bezprostřední příčinu současné vlny doplnil pan Poláček docela vhodně. Čímž ovšem nevyvrátil ty jiné příčiny, které tu byly zaznamenány jinými, jak se nesprávně domnívá. Příčin tak složitých dějů jako je migrační vlna je vždycky více ... jak už to napsal například pan Kubičko výše.

  K Vaší laskavé pozornosti tu nyní předložím názor anonymního blogera, který se domnívá, že nás v budoucnu v důsledku globalizace, změny klimatu a vyčerpávání neobnovitelných zdrojů čekají migrační vlny obrovských rozměrů. Tahle dnešní migrační vlna do Evropy mu do toho nezapadá, zdá se být předčasná.
  Článek
  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2015/09/11/davno-jsme-prohrali-ale-aneb-v-cem-se-lisi-eu-od-stareho-rima/
  vůbec stojí za přečtení. V úvodu zmiňuje profesora -performera Kohouta jako příklad, že člověk nemá podlehnout nesympatiím k osobě, ale nestranně zvažovat názory, které ta osoba pronáší. Článek dále srovnává naši dnešní situaci s úpadkem Římské říše, analogičtí s námi jsou podle něj Římané ve 4. stol. n. l. Čtení se mi jevilo osvěžující a zvláště závěr, který není kupodivu úplně pesimistický:

  Paralely s úpadkem starověkého Říma jsem použil hlavně proto, abych ukázal, že na rozdíl od nich, my dnes máme všechny potřebné informace k tomu, abychom svou situaci správně analyzovali, pochopili a hlavně ji začali aspoň za minutu dvanáct konečně napravovat. Poučit se můžeme, mimo jiné, právě na tom jak dopadli oni. Současně si musíme přiznat, že starověcí běžní obyvatelé římské říše na tom byli v jedné zásadní věci lépe než my. Mnoho z nich si pádu říše ani nevšimlo a obdělávali svá políčka a pásli kozy jako před tím. Byli ve svých malých místních komunitách plně soběstační, mocenské tanečky byly daleko od nich a věděli, že se musí o sebe postarat sami. My jsme v pozici pacoše JIPky na hadičkách. Jakmile majitel nemocnice vysaje naše konto do nuly pošle do hadiček taky nulu. Ještě horší na tom je, že nám původně nic nebylo a lehli jsme si na tu JIPku jen pod vlivem reklamy. Nyní již nám atrofovalo kde co a bojíme se vstát. Tahle alegorie, bohužel, přesně vystihuje skutečnou tržní hodnotu našich životů.
  September 12, 2015 v 21.29
  Pane Kubičko,
  díky za repliku. Problém je v tom, že já opravdu nevidím, že bychom nebyli jako Češi-celek solidární s uprchlíky. Problém je v tom, že ti uprchlíci tady nejsou - oni jen projíždějí do Německa - abychom soucit s nimi mohli naplno osvědčit. V Praze čekali ti dobrovolníci týden na nádraží než našli svou syrskou rodinu, které pomohli, viz nedávný článek na DR. Dnešní pokojná demonstrace v Praze s Okamurou (vyvážená demostrací proti) přece nebyla o tom, že nechceme dát ze svého blahobytu nic potřebným, ale byla z obav z budoucnosti - je to vidět v té analogii s těmi otevřenými kohoutky - nevidíme, že by se řešila příčina. Jak se slučuje s údajnou nesolidaritou Čechů třeba to, že se vždycky vyberou velké částky na humanitární účely či na pomoc v nouzi někomu?
  September 12, 2015 v 21.37
  K té druhé části Vaší repliky, pane Kubičko,
  co tím máte na mysli, za jakou cenu by to bylo potom?

  Nějak tuším, že máte na mysli, že by to narušilo globální velmocenskou rovnováhu. Jenže jak? Zkuste to, prosím, upřesnit. Nebo co tím chcete naznačit? Vždyť co může být horšího než pět let trvající válka? Naše republika byla taky přibližně pět let ve 2. světové válce, ale frontové boje se po většinu doby odehrávaly jinde.
  ??
  September 12, 2015 v 21.39
  Neni to zvlastni ?
  K solidarite nas vyzyvaji miliardari , majitele globalnich medii, kteri jeste nedavno pri vysloveni slova socialni solidarita zvraceli. Lide kteri "odchylovanim " svych zisku do danovych raju rozvraceji zakladni pilir solidarity, jimz je socialni stat. Politici, kteri ani nehnou prstem aby ony danove raje zrusili.

  No neni to zvlastni. V Hyde parku 10.09.2015 rekl byvaly komunista Dlouhy (to je ten, ktereho nam banksteri z Goldman -Sachs podstrkovali jako prezidenta a kdyz se to nepovedlo, tak pilne pracuje na "reckem scenari" pro ceskou republiku v hospodarske rade vlady, s tichym souhlasem socialne demokratickeho predsedy Sobotky.) na plna usta o co jde. Oni ti syrani budou radi pracovat i za mzdy, ktere se cechum nelibi. A s usmevem dodal, bude to takova dobra konkurence pro nezamestnane. Ten kdo se zajima o deni kolem sebe vi o tomhle planu na definitivni zniceni socialniho statu uz davno.

  Posunem k horsimu je, ze se poprve v Cechach vyjadril nekdo tak jasne a primocare a jeste k tomu v televizi.

  A ted otazka. Jsou vetsim nebezpecim pro solidarni spolecnost slunickari, kteri toto vystoupeni zamerne prehlednou a dokonce snad jsou schopni tohoto asociala podporit proti Zemanovi v prezidentske volbe, nebo xenofobove (lide z nizsich socialnich skupin) kteri aniz by cetli Neviditelneho psa, nebo videli tento porad tusi ze jsou ohrozena i jejich spatne placena mista ?


  http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/10.9.2015/
  September 12, 2015 v 21.45
  Staří Římané neměli televizi
  a tak je ten rozpad Říše tak nebral, v tom na tom byli lépe než my a mohli v klidu obdělávat svá políčka, pást kozy. Ano jistě. Ale my sice většinou nemáme políčka a kozy, ale v tom chodit do práce, na výlety, užívat si života nám nic nebrání. JIPKy Římané také neměli, když byli nemocní, tak prostě umřeli doma.
  September 12, 2015 v 22.11
  Islámský stát - co by bylo potom
  ne nemyslel jsem jen globální velmocenskou rovnováhu v celém světě, spíš, co by bylo tam, v Iráku. Islámský stát je pohrobek poraženého Saddámova Iráku a nejspíš by měl také svého pohrobka.
  September 12, 2015 v 22.15
  tím chci říct, že horší než 5 let trvající válka je další, možná větší, válka.
  September 12, 2015 v 22.15
  Staří Římané
  měli oproti nám ještě jednu výhodu. Spoléhali totiž na Boha. Aspoň někteří.
  September 12, 2015 v 22.55
  Paní Hájkové
  No ano, svatý Augustin snad přihlížel rozpadu Civitas terraena (Říma) v klidu, protože věřil na Civitas dei.

  Ale já si nemyslím, že se Evropa rozpadá.
  JP
  September 13, 2015 v 11.44
  Paní Švandová, opakovaně zde používáte argument, jak prý Německo svým exportem vykořisťuje ostatní státy (a je tedy s nimi "nesolidární").

  Tak za prvé: Němci si tuto svou schopnost exportovat více nežli jiní tvrdě vypracovali, svým vlastním úsilím, a především svou inovační kreativitou. Výrobky "made in Germany" jsou ve světě žádané prostě proto, že jsou kvalitní, spolehlivé, technologicky na špici. Mají snad Němci p ř e s t a t vyrábět, přestat inovovat, přestat prodávat, jenom proto aby je ostatní svět mohl dostihnout?

  A za druhé: snad uniklo Vaší pozornosti, že i č e s k á ekonomika má vysoký exportní přebytek! Takže podle Vaší logiky stejně tak i Češi "vykořisťují" všechny ty jiné země a národy, které a kteří nemají tak vysoký exportní přebytek, a jsou "nuceni" kupovat například české škodovky!

  A že Němci nejsou vůči Čechům solidární? - Připomeňme ještě jednou všechny ty miliardy které plynou rok co rok do českého státního rozpočtu z evropských fondů: největším plátcem do těchto fondů je právě Německo!

  Zcela otevřeně řečeno, paní Švandová, Váš postoj nese už přímo znaky holé nestoudnosti: brát peníze od Němců, a ještě je pomlouvat, že s námi "nejsou dost solidární"!!
  JP
  September 13, 2015 v 11.57
  Rozpad Evropy?
  Co se toho týče, že Evropě hrozí rozpad v důsledku budoucích migračních vln vyvolaných především ekologickou katastrofou - tak toto nebezpečí je zcela reálné, a v podstatě tu samou vizi jsem v rámci diskusí na DR před časem sám prezentoval.

  Ano, je skutečně nejen možné, ale dokonce velmi pravděpodobné, že přinejmenším dojde k masivnímu migračnímu tlaku směrem k Evropě a severní Americe. Jestli lidstvo bude pokrčovat dosavadním způsobem, pak se skutečně celé regiony či spíše klimatické pásy stanou neobyvatelnými, respektive neúrodnými. Pak nevyhnutelně dojde k tomu, že celé národy - v holém zápase o vlastní přežití - budou směřovat do těch částí této planety, které budou ještě obyvatelné.

  Z tohoto hlediska je současná migrační vlna skutečně dost možná jenom jakýmsi "tréninkem", ukázkou toho co Evropu očekává v - možná už dosti nedaleké - budoucnosti.

  A je skutečně docela dobře možné, že přijde doba, kdy Evropa - v zájmu svého vlastního přežití - bude muset uzavřít své hranice před vlnou migrantů - i za tu cenu, že je tím odsoudí k masové smrti hladem.

  Ano, to všechno skutečně může nastat. Jenže, v té chvíli kdy tak Evropa učiní, zachrání možná svou fyzickou existenci, ale zároveň přestane být Evropou kulturní, a upadne zpět do časů ryzího barbarství. Právě do časů (a do způsobů jednání) oněch barbarů, kteří svého času vyvrátili Řím. - Ostatně možná není tak docela na škodu si připomenout, že geneticky jsou Češi následovníky oněch barbarů, nikoli ušlechtilých Římanů.

  A za druhé: dnes v žádném případě ještě takovou situaci nemáme. Totiž, že bychom stáli před volbou: humanita, nebo vlastní přežití. My stojíme před volbou: humanita, anebo vlastní pohodlí.

  A jestli se v tuto chvíli rozhodneme hodit humanitu přes palubu v zájmu vlastního pohodlí - pak ten "rozpad Evropy" už začal. Pak už jsme započali ten návrat k barbarství. My sami.
  ??
  September 13, 2015 v 17.30
  Nedavno se objevil rozhovor se syrskym charge d'affair v Cechach.
  Hlavni myslenka tam byla, ze syrane jsou vlastenci a touzi se vratit domu, pokud tam bude klid. Proc tedy vlada nenabidne tem spoustam mladych muzu vojensky vycvik a navrat do Syrie , kde by si mohli svou budoucnost vybojovat ?
  September 13, 2015 v 18.15
  Pohádky skončily.
  Vítání kyticemii s vyhrávánim kapel a vznosné řeči, to je vše minulost. Německo, obnovuje kontrolu na hranicích. Bude migranty vracet zpět do Rakouska. Teď se to rozjede,protože kdo se včas nebude bránit, tak na toho zůstane Černý Petr. Angela se ukázala jako neschopný břídil. Vzbudila nesplnitelné naděje v milionech lidí. Rozpoutala migrační šílenství. Nacpala kapsy miliardami pašerákům. Na její vrub jdou i ti utopení. Na její a na vrub médií. Aktivisty neviním. Ti jsou mimo realitu trvale. Ale politici by zodpovědnost nést měli.


  PM
  September 13, 2015 v 18.34
  Ano je na čase pane Ševčíku
  aby Evropou zavál svěží průvan postneoliberalismu.
  Jen aby voněl po Jeremy Corbyn.
  To je zatím stejně tak jisté jako kýžený konec odéru paní Merklové a jejího velkokoaličního přisluhování neoliberalistické ideologii.......bych dodal.
  September 13, 2015 v 19.14
  Německé firmy v ČR i jinde ve světě
  Výše bylo správně konstatováno, že právě Německo má založeno svoje bohatství na tom, že finanční toky (renta) směřuje do Německa, oproti tomu v ČR směřuje renta ven (přes 200 mld. ročně).

  K představě, že bohaté státy by se měly nějak "dělit" s chudšími (paní Švandová)... Pokud budeme považovat vlčí a dravčí kapitalismus za platné dogma, tak je ta představa bohužel jen a pouze naivní. Proč by to Němci měli dělat? Z charity? Když vidíme, že světem vládne tak lživá rétorika i činy, že i celé státy jsou kvůli zisku pod nejrůznějšími zcela falešnými záminkami (jde o veřejné mínění, jen a pouze) přepadány a jejich představitelé (většinou pod záminkou lidských práv) dokonce i likvidováni?

  Bez ohledu na to, zda budeme uvažovat levicově nebo dokonce v marxových pojmech ("vykořisťování") tak je prostě fakt, že Německo bylo po 2. světové válce USA silně podpořeno, mj. nemuselo splácet půjčku z Marshallova plánu a USA dokonce přesvědčily i Anglii, aby Německo nemuselo půjčky vracet. Německo tak sloužilo Západu jako účinná hráz proti Východu a proto bylo západním kapitálem doslova hýčkáno.

  Dále platí, že »Německé hospodářství je od poválečného boomu padesátých let odkázáno na práci migrantů.«

  Další info najdeme (česky) zde: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cz/spoleenost/main-content-08/migrace-a-integrace.html

  Pokud si vezmeme např. německou firmu Mann-Hummel, tak čeští zaměstnanci jsou zde n u c e n i mluvit německy, platy dává firma asi 1/3 až 1/4 než dává doma v Německu. Protože vyšší mzdy dávat prostě nemusí. Přestože prosperuje.

  Bohužel mizernou výšku platů v tržní společnosti musíme přičíst, vážená paní Švandová, spíše naší domácí neschopnosti na vyšší platy řádně zatlačit, protože v kapitalismu, kde vládnou vlčí zákony, nelze přece očekávat (?), že firma (byť ve vysokém zisku), tj. její majitelé či akcionáři, budou mít jakýkoliv slušný či lidský důvod podělit se o část výnosů se zaměstnanci.

  Na vině jsou zejména:

  1) pravicová média, dokola omílající, jak mj, vyšší minimální mzda škodí

  2) pravicově neoliberální ekonomové i učitelé na VŠ, kteří propagují jen půl pravdy a navíc ji učí studenty

  3) slabé odbory, které (i skrze nepřátelská média) neumí vytvořit potřebný tlak, mj. i skrze stávky...

  4) samotní zaměstnanci, kteří neumí stávkovat a nejsou solidární (nechápou, že vyšší mzdy = bohatší společnost = prosperita pro všechny)

  Pochopitelně pokud jen málokdo chápe, že když vysoce ziskové firmy dávají mzdu místo např. 40–70 tisíc (mají na to, stejně jako v Německu) třeba jen 18–25 tisíc Kč, že následně je zde velmi nízká koupěschopnost a skrze ni pak neprosperují další firmy..., tak pak je zde tento problém, že běžný občan se cítí imigrační vlnou o s o b n ě ohrožen – a to již ve velmi blízkém časovém horizontu.

  Takže fakt, že uprchlíci nechtějí do ČR, ale chtějí do bohatého Německa, opravdu pochopitelně JE důsledek vlčí, tedy kapitalistické schopnosti německé ekonomiky akumulovat kapitál.

  Jenže to asi nezměníme. Tak funguje dnes svět. Mj. i "díky" ideové podpoře lidí smýšlejících podobně jako pan Poláček.

  A v diskusi o imigraci nehledejme za německou vstřícností ani tak lidskost, jako spíše řešení obecného problému kapitalismu, tedy pokus o další r e s t a r t systému, který vždy po pár letech generuje hlubokou ekonomickou krizi.

  Vždyť vlna imigrace = tlak na nižší cenu práce = vyšší zisky.
  September 13, 2015 v 19.37
  Další dvě obavy – panu Kubičkovi
  »Současná vlna migrace vzbuzuje oprávněné obavy. Je však věcí celospolečenského diskursu, jaké obavy převládnou:

  • obavy z cizinců islámského vyznání,
  • obavy z fašizace společnosti, či
  • obavy o osud uprchlíků?«

  Nakonec se ukazuje, že ten ekonomický aspekt, tedy že do Evropy přijde v této vlně zřejmě až několik milionů nových pracujících, tedy nová pracovní síla, může hrát až hlavní roli skrze:

  – tlak na snižování sociálních dávek (víme, že v Dánsku již snížili sociální dávky z cca 42 tisíc na 21 tisíc),
  – tlak na nižší mzdy.

  měli bych tedy doplnit i tento zásadní bod:

  • obava o zhoršení životní úrovně chudších obyvatel Evropy.

  Na druhé straně je pravda, že levná vlna nových pracujících by mohla v ideálním případě Evropě jako celku ekonomicky pomoci. Bohužel bude velmi pravděpodobně vyšší prosperita "celku Evropa" sloužit spíše jen bohatým k udržení a zvýšení jejich životní úrovně – tentokrát skrze hyperlevnou práci imigrantů. Fakt, že jejich práce bude chybět např. v Sýrii se zde neřeší.

  Dále mi v seznamu chybí obava, že tuto migrační vlnu využijí kriminální živly až z "celého světa". Nikde jsem dosud nenalezl úvahu, která by i na toto vážné nebezpečí upozornila. Vždyť který zločinec by nevyužil tuto vlnu imigrace jako skvělou možnost, jak změnit identitu a najít svoji novou existenci v Německu nebo Švédsku:

  • obava, že ve vlně migrantů bude větší procento zločinců, než odpovídá běžnému počtu
  + Další komentáře