Čínská medicína na vysoké škole

Ivana Recmanová

O vysokých školách se říká, že mají naučit posluchače samostatnosti, racionálnímu uvažování a základům výzkumu. Platí to ale u všech oborů? Někde některá zmíněná kritéria silně pokulhávají.

Na Westminsterské univerzitě v Londýně je například vyučována v bakalářském i magisterském stupni čínská medicína, konkrétně akupunktura — ta je též vyučována na Glyndwrské univerzitě. Na Univerzitě ve Swansea pak najdeme bakalářský program Osteopatie, zatímco na Cardiff Metropolitan University je poskytován bakalář přímo v komplementární (tj. alternativní) medicíně.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

V čem je taková výuka problematická? Především ve své nevědeckosti a nepodloženosti. Čínská medicína je název problematický sám o sobě, jelikož v Číně se krom tradiční, alternativní medicíny samozřejmě léčí i podle moderních, vědeckých postupů. Tato tradiční medicína ale v lepším případě funguje jako placebo, v horším je naprosto neúčinná. Jediné případy, kdy měla prokazatelný vliv na zlepšení zdravotního stavu pacienta, byla terapie migrén. Má ale smysl kvůli tomu studovat akupunkturu tři nebo čtyři roky?

Čínská medicína je problematická svou nedostatečnou vědeckostí. Některé britské univerzity vystavují svoje studenty bizarní situaci, kdy po nich chtějí na jedné straně znalost dvou rozporných vědeckých konceptů. Ilustrační foto tachyon-ostrava.webnode.cz

Dalším problémem je už samotné přiznání titulu „Bachelor of Science“ absolventům oboru. Tento titul, doslova bakalář (přírodní) vědy, se uděluje absolventům přírodovědných oborů. Jestliže je ale tento obor nevědecký, jak ho pak může vysoká škola přiznávat absolventům?

Na webových stránkách oboru se dočteme, že se studenti v prvních dvou letech seznámí s anatomií, fyziologií a patofyziologií. To by samo o sobě mělo naznačit, že studenti získají potřebné vědecké základy. Jenomže pak je otázka, jak mohou studenti přijímat učení o kanálech, bodech a technikách čínské medicíny, když žádné kanály energie nebyly v biochemii ani fyzice dokázány. Studenti si tedy musejí procházet značně schizofrenní situací, jestliže se jeden v týdnu učí o proudění energie v lidském těle a další den v týdnu o hormonech a neuronových synapsích.

Asi nejproblematičtěji ale vidím vyšší předměty, které jsou spojené s diagnostikou. Může být člověk po několika letech studia, kdy absolvoval pouze zhuštěnou anatomii a fyziologii, oprávněn diagnostikovat pacienty? Dokázal by absolvent rozeznat například příznaky rakoviny anebo poslat pacienta k lékaři, než aby do něj píchal jehly? U alternativní medicíny bývá často problém v tom, že pacienti ji mohou vyhledávat na úkor té vědecky podložené, což komplikuje léčbu i uzdravení.

Vyučující také nemusejí mít přírodovědné základy, což je příklad glyndwrské akupunktury. Caroline Lomas má titul bakaláře v oboru alternativní medicína a magisterský ve zdravotní a sociální péči, přesto ale učí patofyziologii. Stejně je na tom i Paul Battersby, který vyučuje mimo jiné i anatomii a fyziologii. Lze tedy pochybovat i o vědecké náplni takového předmětu.

Alternativní medicína na ústupu?

V současné době je naštěstí alternativní medicína na veřejných vysokých školách ve Velké Británii na ústupu, především díky aktivismu Davida Calquhouna, farmakologa z University College v Londýně. Výše zmíněná Westminsterská univerzita vyučovala před deseti lety takovýchto oborů (mj. nabízela i bakalářské studium homeopatie) několik — dnes jí zbyla pouze akupunktura.

Jak ale s tímto problémem nadále bojovat? Je nutné provádět neustálý výzkum ohledně účinků alternativní medicíny a zároveň přehodnotit udělování přírodovědných titulů absolventům těchto oborů. Další možností je povinnost výuky základů biologie lidského těla, chemie a fyziky, které by museli vyučovat lidé habilitovaní v těchto oborech.

Studenti by sice nadále studovali alternativní medicínu, měli by však k dispozici i vědecké informace — aby nakonec mohli kriticky posoudit, na kterou stranu se přikloní.

  Diskuse
  V každém případě je nutno podotknout, že účinnost akupunktury se prokázala nejen v případě léčení migrény, ale stejně tak i bolestí zad.

  Mimochodem, ty bolesti zad respektive problémy spojené s páteří, především její křížovou oblastí: podle metaanalýz chirurgických zákroků je naprostá většina operací v této oblasti nejen zcela neúčinná, nýbrž povětšině ještě značně zhoršuje stav pacienta.

  A toto systematické poškozování zdraví pacientů provozuje - ano, právě ta "vědecká", racionální, moderní medicína v našich nemocnicích!

  Takže, pokud už chceme být kritičtí vůči alternativní medicíně, nebylo by vůbec na škodu, být stejně kritickým i vůči té medicíně etablované.
  JB
  May 27, 2015 v 14.26
  Vedecký přístup nadevše?
  Dobrý den paní Recmanová.

  Jsem rád, že se na stránkách DR objevuje také nepolitické téma. Proto jsem Váš příspěvek rád otevřel a přečetl si jej.

  V jistém bodě s Vámi souhlasím. Čínská medicína, ač jí rozumím relativně povrchně, se jistě v mnoha ohledech vymyká vědecko-výzkumným metodám zkoumání tohoto světa. Oproti tomu vysoké školy jsou založeny na ryze vědeckém exaktním racionálním zkoumání. A tak je do jisté míry neslučitelné vyučovat TCM na vysokých školách.

  Na druhou stranu z Vašeho článku na řadě míst jednoznačně cítím odpor a zaujatost k TCM. Příkladem budiž věta: "Tato tradiční medicína ale v lepším případě funguje jako placebo, v horším je naprosto neúčinná. ". Nebo řečnická otázka: "Jak ale s tímto problémem (má poznámka: rozuměj s čínskou medicínou) nadále bojovat? "

  Dovolím si Vám směřovat rovněž několik otázek:

  Domníváte se, že vývojem TCM by se jistý národ věnoval po tisíce let aniž by to mělo nějaký efekt?

  Domníváte se, že můžete něco odsoudit jen proto, že to nezapadá do kontextu vědeckého / rozumového přístupu zkoumání světa?

  Domníváte se, že věda a rozum je nade vše? A co například cit? Odmítáte připustit, že může existovat a fungovat i něco, co je rozumem neuchopitelné?

  Domnívám se, že naše společnost se příliš redukovala na rozum a intelekt. Vysmíváme se a okamžitě odsuzujeme vše, co se vymyká konvencím tohoto rozumového světa. ...

  Proto jednoznačně souhlasím s panem Poláčkem, abychom stejnou měrou byli kritičtí i k tomu, co je etablované - v tomto případě západní medicíně. ....Podobně jako se ozývají hlasy, abychom podrobovali kritice základní principy vlastnictví - viz. squatting atd.

  S přáním pěkného dne,
  Jan Bílek.
  Vážený pane Bílku,

  pokusím se vám na všechny otázky zodpovědět - možná se k nim vrátím později, teď jsem v knihovně a za chvíli budu muset zmizet.

  1) Ano, domnívám se, že racionalita není nutně hnacím motorem pro chování lidí. Po mnoho staletí docházelo (a leckde nadále dochází) k upalování "čarodějů", ženským obřízkám jako ochraně před zlými duchy atd. atp.

  Navíc ta čínská tradiční medicína už ani v té Číně moc nefrčí. Až se dostanu domů, můžu vyhrabat článek, kde se píše, že už ji před pár staletími zakázal jeden císař a Kuomitang na ni také hleděl skepticky. Dnes je oblíbená hlavně na Západě, v Číně moc ne. Tady na Referendu se k tomu stručně zmínila i sinoložka Olga Lomová.

  2) Tak záleží na tom, jaká pozitiva a negativa se sebou něco nese, abychom pak mohli rozhodnout, jestli si to zaslouží odsouzení.

  Mně nevadí, že někdo nechává do sebe píchat jehly. Pokud mu to dělá dobře, proč ne - nicméně nemá smysl si nalhávat, že tím lze vyřešit úplně vše a že se jedná o metodu, jejíž výsledky byly empiricky ověřeny.

  Problém vidím například v tom, že někdo zajde na akupunkturu s nějakým problémem, kterému nerozumí, a nechá do sebe píchat jehly, zatímco se jedná o vážný problém, na který je potřeba medicína nebo fyzioterapie. A ta doba, po kterou chodí na akupunkturu, by se dala využít užitečněji.

  3) No, láska dosud HIV ani rakovinu nevyléčila, pokud vám jde o tohle.

  Co se týče lékařství, to není dokonalé, to nepopírám, ale řešením není šarlatánství ani postupy, u kterých nevíme, co přinesou. Řešením je vymýšlení nových přístupů v rámci medicíny. Dříve bylo očkování považováno za nebezpečné, později se díky vědě podařilo prokázat, že u zdravých jedinců nemá vedlejší komplikace a zároveň slouží jako ochrana před nežádoucími nemocemi. U akupunktury jsem tohle nezaznamenala.
  May 27, 2015 v 20.3
  Tradiční a vědecká medicína
  Ten příklad pan Poláčka ten rozdíl dobře ukazuje: medicina založená na vědeckém zkoumání umožňuje dokázat, že specifické léčebné postupy jako třeba chirurgické zákroky, které mají léčit bolest zad, nejsou účinné nebo jsou dokonce škodlivé. Evropská medicína měla také svou tisíce let starou tradici, po zhruba 200 letech vědeckého prověřování z ní nezůstalo skoro nic. To se týká jak vysvětlujících principů, jako byla teorie humorální rovnováhy, tak lěčebných postupů jako třeba pouštění žilou. To že se tradiční medicínské postupy udržovaly tisíce let nesvědčí o tom, že jsou účinné, ale o tom, že nebyly podrobovány kritickému zkoumání. Tradiční čínská medicína nepřišla na to, že cholera se šíří hlavně vodou kontaminovanou fekáliemi a horečka omladnic špinavýma rukama porodních asistentek či porodníků. Přinesla složitou kombinaci asi třiceti ingrediencí, která měla rodičky ochladit.
  JN
  May 28, 2015 v 1.2
  Paní Recmanová,
  zkuste si představit (opravdu čistě teoreticky), že by nějaké srovnávací testy prokázaly, že léčba určité nemoci pomocí placeba dosahuje téměř dvojnásobně lepších výsledků než klasická, vědecky podložená léčba. Čemu byste v takovém případě dala přednost – placebu, nebo vědecky podložené klasické léčbě?
  Děkuji za odpověď.
  Prozatím bych využívala placeba, ale snažila bych se najít skutečný lék, který pacientům pomůže bez ohledu na to, zdali jsou přesvědčeni o jeho účinnosti.
  JN
  May 28, 2015 v 11.10
  Zdá se, že Němci, proslulí svou důkladností, nedokáží nic ani důkladně pokazit.
  Z podnětu německých zdravotních pojišťoven se uskutečnily velmi rozsáhlé srovnávací testy v rámci studie GERAC (German acupuncture trials). Výsledky byly opravdu šokující!
  Pacienti byli rozděleni do tří skupin. Jedna skupina se léčila klasickou medicínou, druhé dvě akupunkturou, přičemž u jedné z těch dvou skupin tu akupunkturu záměrně pokazili, ale tak, aby o tom pacienti nevěděli. Při léčbě chronických bolestí u některých diagnóz pomohla "pravá" akupunktura zhruba polovině pacientů, zatímco klasická léčba pomohla jen o něco více než čtvrtině pacientů. Akupunktura tedy dosahovala téměř dvojnásobně lepších výsledků, než klasická léčba! Co je však na té studii nejzajímavější je to, že "předstíraná" akupuntura pomohla jen v o něco málo procentech případů méně než ta "pravá", ale daleko více než klasická, vědou podložená léčba. Závěr je tedy takový, že si ty jehličky můžete nechat napíchat třeba od cvičené opice a pořád to bude účinnější než klasická léčba. V Německu je na základě těchto studií akupunktura zdravotními pojišťovnami hrazena (na rozdíl od ČR).
  Vaše věta: "Jediné případy, kdy měla prokazatelný vliv na zlepšení zdravotního stavu pacienta, byla terapie migrén," tudíž neplatí. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17893311)
  Řekněte, paní Recmanová, neříkají si takové záhadné výsledky o další výzkum a studium? Třeba na univerzitě? Pokud však někdo bude chtít pochopit co je to například obyčejný matematický zlomek a zároveň bude trvat na tom, že neopustí obor přirozených čísel, neboť všechna ostatní čísla jsou jen neexistujícím výmyslem šarlatánů, pak se mu to nikdy nepodaří.
  JB
  May 28, 2015 v 11.37
  A homeopatika
  ...Také bych přidal příklad z oblasti homeopatie. Pokud někdo pochybuje o účincích homeopatie, doporučuji zajít na dětské popáleninové centrum FN Brno, kde jim neúprosná statistika (statistické vzorky o velikosti 500 až tisíce jedinců) ukazuje, že homeopatika jednoznačně zabírají. ...Placebo? Nebo skutečný účinek? ...Není to snad jedno?

  JB
  Jenom pro informaci: Zlomkem se dá vyjádřit i přirozené číslo (např. 4/2 = 2).

  Já mám zase pohromadě studie, které ukazují, že akupunktura nemá lepší výsledky než placebo. Klidně v některých případech mohlo dojít k tomu, že na nějaké skupině lidí ty výsledky u akupunktury byly jiné - tam ale zase hraje roli to placebo (věděli pacienti, co jim bude aplikováno?), druhá věc je, že to, že se sem tam náhodou povede, že akupunktura zafunguje, ještě neznamená, že je naprosto spolehlivá.

  Jinými slovy, je možné, že u pacientů hrají roli pro uzdravení jiné faktory, případně není akupunktura úplně spolehlivá, protože na každou studii, která ukáže, že na nějakém vzorku lidí zafungovala, se najde x dalších, které toto nepotvrdí. Takže spolehlivost akupunktury je mizivá.

  Jinak netvrdím, že nemá smysl akupunkturu zkoumat - má, stejně jako náboženství, populismus nebo oblibu čarodějnictví u mládeže. Ale na to, abychom ji mohli zkoumat, nepotřebujeme katedry alternativní medicíny - výzkum lze běžně provádět na katedrách, kde se zkoumá všeobecné lékařství nebo antropologie, případně psychologie, budeme-li hledat to osvětlení placeba.
  K těm studiím doporučuji heslo Acupuncture na anglické Wikipedii, je tam hromada odkazů na konkrétní studie.

  A ještě k těm číslům: Přirozená, celá, racionální, iracionální i komplexní čísla lze definovat a lze s nimi pracovat (i když matematika je abstraktní obor, nicméně v aplikované podobě se využívá v jiných vědách). Ty různé kanály energie, se kterými pracuje TČM, nikdo dosud nenašel a studie ukazují, že nelze na ně spoléhat.
  + Další komentáře