Za lži o kolaboraci církve s nacisty musí poslanec Jakubčík odstoupit

Tomáš Zdechovský

Tomáš Zdechovský konfrontuje výroky o katolické církvi jako spojenci nacistického Německa s historickou realitou. Autor výroků by měl pod Zdechovského rezignovat na poslanecký mandát.

Zvláště pro ty, kteří v pátek nesledovali zprávy, mám pro začátek jednu kvízovou otázku. Tipněte si, kdo je autorem následujícího výroku: „Katolická církev za druhé světové války netrpěla, byla jedna z největších spojenců nacistického Německa. Katolická církev schvalovala odsuny a vraždy Židů.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Ano, autorem tohoto nesmyslného výroku plného nenávisti byl poslanec vládní demokratické strany, která má reprezentovat umírněnou levici. Podobná slova bychom očekávali spíše z úst oheň a síru dštící stalinistky Marty Semelové. O to hůře, že tento člověk se sice honosí titulem bakalář, nicméně svými historickými znalostmi zjevně nedosahuje ani úrovně průměrného žáka základní školy.

Hitler systematicky likvidoval katolickou církev

Dovolím si proto udělat malý historický exkurz do dějin římskokatolické církve ve 30. a 40. letech. Oficiální pozice římskokatolické církve vůči nacismu byla ale jednoznačně odmítavá, čímž samozřejmě nepopírám, že se bohužel vyskytli i katolíci ochotní s nacismem kolaborovat. Pro stranu, která hojně užívala pohanské symboly, a hlásala nadřazenost jedné rasy, musel být silný vliv katolické církve trnem v oku.

Za zmínku stojí i skutečnost, že NSDAP byla ve volbách nejslabší právě v oblastech s vysokým podílem katolíků. V roce 1937 nemocný papež Pius XI. encykliku Mit brennenden Sorge. Už samotný fakt, že církevní dokument nevyšel v latině, ale právě v němčině, svědčí o tom, jak velkou starost dělala církvi situace v Německu.

Není proto divu, že Hitler měl dokonce za války v plánu uchvátit Vatikán a unést papeže. Hitler také od roku 1933 do své porážky v roce 1945 systematicky likvidoval katolické spolky a řády. Například jen v Polsku, Německu, Rakousku, Česku a Slovensku zavraždili nacisté tisíce představitelů katolické inteligence, řeholníků, řeholnic a kněží. Další desítky tisíc jich za války skončilo v koncentračních táborech včetně biskupů a opatů.

Pius XII. zachránil tisíce Židů

Ve stejné politice pokračoval i následník Pius XII. Ten už ve své první encyklice „Summi pontificatus“ z 20. 10. 1939 varoval před „teoriemi popírají jednotu lidského pokolení“ a hlásají nadřazenost jedné rasy nad jinými a před „zbožštěním státu.“ Jinými slovy tak jasně odsoudil německou totalitní vládu. Německo sice nebylo v encyklice výslovně zmíněno, každému ale bylo jasné, na koho papež míří.

Po tzv. kříšťálové noci v listopadu 1938 se díky zásahu tehdy ještě kardinála Eugenia Pacelliho podařilo získat 3000 brazilských víz pro německé pokřtěné židy, které útěk zachránil před téměř jistou smrtí. Církev ale pomáhala i nepokřtěným Židům. Na pokyn tehdy už papeže Pia XII. byla židovským rabínům předána tisíce nevyplněných potvrzení o křtu a díky tomu mohly být zachráněny další tisíce Židů.

V roce 1943, když byl Řím obsazen Němci, projevil Pius XII. obrovskou odvahu a díky tomu mu za svůj život mohla vděčit velká část italské židovské komunity. Tehdy vydal papež příkaz otevřít brány církevních objektů a také brány samotného Vatikánu a své sídlo v Castel Gandolfo. Díky tomu mohlo 4447 Židů přečkat dlouhých devět měsíců, kdy byl Řím v rukou Němců.

Je zcela pochopitelné, že si musel počínat velmi obezřetně, protože jakékoli pochybení mohlo mít za následek zmaření tisíců lidských životů. Zmínil jsem pouze některé z činů, které církev vykonala na záchranu Židů, protože vyčerpávající shrnutí by vydalo na několik dalších článků.

Jen v Dachou zemřelo 2600 kněží

Židovský historik Pinchas Lapide tvrdí, že papež Pius XII. má zásluhu na záchraně nejméně 700 000, ale pravděpodobně až 860 000 židovských životů. Několikrát bylo Piovi XII. dokonce navrhováno udělení čestného titulu „Spravedlivý mezi národy.“ Nesmíme zapomenout ani na to, že oběťmi koncentračních táborů se stali i duchovní nejen z katolické církve. Jen v Dachau zahynulo 2600 kněží z dvaceti čtyř zemí a další tisíce našly smrt v ostatních vyhlazovacích táborech.

Tvrdit, že církev za války netrpěla, znamená plivat na památku všech, kteří byli během války pronásledováni nebo dokonce zemřeli kvůli své víře. Chce- li si poslanec Igor Jakubčík zachovat tvář politika, kterého lze brát vážně, měl by se za své výroky omluvit.

Být na jeho místě, tak zvažuji okamžitou rezignaci na poslanecký mandát, protože něco takového by poslanec na veřejnosti neměl vypustit ze svých úst. Zákonodárce se zachoval jako historický ignorant a naprostý idiot. Jeho slova mě uráží i jako člověka, jehož část rodiny zahynula v nacistickém koncentračním táboře.

Odkazy:

otakaro.signaly.cz

catholicculture.org 

weeklystandard.com 

transworldnews.com 

exlaodicea.wordpress.com

  Diskuse
  June 23, 2014 v 14.33
  Pan Zdechovský je velmi citlivý člověk.
  I když dost vztahovačný. Kritika poslance Jakubčíka nebyla absolutně namířena na jeho předky, zemřelé v koncentračních táborech. To už mohl Jakubčíka zrovna obvinit z genocidy.
  Gro problému je jinde a zavádět jej do takovýchto rovin je úletem až absurdním. Cíleně?
  Budou se zase přepisovat dějiny? To, že si Vatikán "smočil" už s Francem a španělští katoličtí falangisté se dopouštěli zločinů proti lidskosti už nebude platit? " Papež osobně zahájil mezinárodní katolickou kampaň proti španělské republice 14. prosince 1936, když (Pius XI) oslovil 500 španělských fašistických uprchlíků a vyzval celý civilizovaný svět k povstání proti bolševismu", to už není pravda? Co je víc urážlivé pro předky pana Zdechovského - to že je nácci usmrtili v koncentráku, nebo to, že někdo popsal pravdivě historii?
  "Biskupové opět následovali příkladu papeže a kolektivním pastýřským listem (proti bolševismu, 3. ledna 1937), ve kterém prohlásili:
  „Vůdce a říšský kancléř, Adolf Hitler, předvídal včas pokrok bolševismu a soustředil své myšlenky a sílu na obranu německého lidu a západního světa proti tomuto hrůznému nebezpečí. [h]
  Němečtí biskupové se domnívají, že jejich povinností je podporovat říšského kancléře v jeho obranné válce a dát mu k dispozici veškeré prostředky, které má církev k dispozici.
  Bolševismus je zapřísáhlým nepřítelem státu a současně náboženství … jak právě dokazují události ve Španělsku a je mimo pochybnost, že spolupráce při obraně proti takové satanské síle se stává náboženskou stejně jako církevní povinností. My, biskupové … nechceme míchat náboženství s politikou … chceme jen povzbudit svědomí věřících, aby bojovali proti takovému hrozivému nebezpečí všemi zbraněmi církve…
  My, katolíci, navzdory v nás pěstované nedůvěře jsme připraveni poskytnout státu vše, na co má právo, a podporovat Vůdce v boji proti Bolševismu a ve všech dalších potřebných úkolech, které to přináší.“
  Že v Dachau umírali kněži, kteří s tímto nesouhlasili, je chvályhodné. Ale asi to nebyly špičky církve o kterých hovořil Jakubčík. Proto hlas pro jeho odvolání je buď účelovým útokem těch, pro které je církev nedotknutelné dogma, nebo ti, kteří o věci vědí dost málo.
  MF
  June 23, 2014 v 14.44
  Jen nevím, co je na tom špatně, že církev byla proti bolševismu a nacionální socialismu?
  ??
  June 23, 2014 v 16.48
  Jiny pohled .
  Pomerne vyvazeny text na toto tema napsal p. Stampach. Postoj cirkve a jejich predstavitelu byl zhruba stejny jako cela tehdejsi spolecnost. Zidy prevazna cast spolecnosti kterehekoliv statu v Evrope i ve svete nemilovala. To samozrejme neznamena, ze by jim prala Osvetimske peklo, ktere si v te dobe takmer nikdo neumel predstavit. Podle toho vypadalo i jednani clenu cirkve-ruzne. A jen tak mimochodem. Ne kazdy, kdo prosel koncentrakem byl odpurce rezimu. Bylo tam nesporne i mnoho kriminalniku.
  June 23, 2014 v 17.18
  Proti bolševismu určitě.
  Ale proti nacionálnímu socialismu? Leda v jiné dimenzi!
  "Když Mussolini organizoval svůj pověstný pochod na Řím v říjnu roku 1922, aby si vynutil zavedení fašistického režimu – financovala celou akci Vatikánská banka Banco di Roma (viz časopis The nineteenth Century and After, únor 1943, č. 58–59).
  „16. listopadu 1922 zvolil parlament Mussoliniho v poměru hlasů 306 ku 116. Na tomto shromáždění můžeme vidět katolickou skupinu Dona Sturza, křesťanských demokratů, kteří jednohlasně zvolili první fašistickou vládu.′′ (viz Pietro Nenni: Six ans de guerre civile en Italie; Librairie Valois, Paříž, 1930, str. 146).Mimochodem, o 10 let později přinesl analogický manévr stejný výsledek v Německu. Katolická strana »Centrum« (Zentrum, Střed) katolického kněze Kasseho zajistila svou masivní podporou na­cistickou diktaturu.
  Kořeny vzájemné sympatie mezi fašismem a papežstvím můžeme nalézt nejspíše už v encyklice Humanum Genus papeže Lva XIII. z 20. dubna 1884, ve které je zavržen každý, kdo prosazuje náboženskou svobodu, oddělení církve od státu, vzdělávání dětí nekatolickými učiteli a zvláště těžkým zločinem víry je označena myšlenka nezávislosti na katolické církvi! … Tato bula papeže Lva XIII. nebyla nikdy jeho následovníky odvolána, ani pozměněna. Z důvodu neomylnosti papeže ve věcech teologických platí bula od svého vzniku stále. Platila i v období první a druhé světové války a platí i v současné době.
  Příklad - válka v Etiopii - Duchovenstvo pořádalo sbírky zlata a stříbra na válečné potřeby „na zničení ka­cířské etiopské církve′′. Mussolini dostal od biskupů zprávu: „Pro vítězství Itálie je italské duchovenstvo ochotno roztavit kostelní zlato a bronz zvonů.′′ (viz G. Salvemini: The Vatican and the Ethiopian war, str. 193).
  Konkordát s Německem byl prvním mezinárodním dokumentem uzavřený Hitlerem a Vatikán byl prvním státem, který uzavřením smlouvy legalizoval jeho vládu (viz J. Steel: The future of Europe, str. 218).
  akmile se dostali fašisté k moci, začali zatýkat katolické kněze zastávající poli­tický anti-fašistický katolicismus… Téměř do posledního muže vyvraždili celou stranu Středu. A Vatikán mlčel. Ve skutečnosti dal konkordát Hitlerovi možnost legálně zasáhnout proti anti-fašistickým katolíkům.Zemřeli ti svatí, co svou víru brali vážně a poctivě. Stejně jako dříve Katolická akce v Itálii – buď se museli poklonit před fašismem, nebo zemřít.
  Koncem května 1933 se konference biskupů usnesla na pro-fašistickém dokumen­tu. V něm psali, že zvláštní význam má vůdcova autorita, což se v zásadě nerozchází s učením katolické církve… (!!) Biskupové v dokumentu slíbili podporovat Hitlerovu zahraniční politiku. Děkovali Hitlerovi za jeho pronásledování bezvěrců… Dokument vyzýval Hitlera k další­ mu pronásledování a likvidování bezvěrectví a všechny katolíky k jeho plné podpoře. Dokument byl podepsán kardinálem Bertramem, Schultem a Faulhaberem a 22 arci­biskupy a biskupy. (viz Der katholische Episkopat in der Nationalen Revolution Deustchlands, Freiburg, 1934, kap.III.).
  Omluva Jakubčíka?
  ??
  June 23, 2014 v 18.53
  Perfektni p. Sevcik.
  A pro p. Zdechovskeho. Podle tiskoveho mluvciho prazskeho arcibiskupstvi, je lhani pro politika naprosto prirozene. Rovnez kardinalove ve vysluzbe mohou volne lhat, ve prospech cirkve. Viz. jednoznacne prokazane lhani dobreho katolika a poslance Bendy a kardinala Vlka (rovnez dobreho katolika). Bude pan Zdechovsky iniciovat odvolani Bendy a omluvu cirkve za Vlka ?
  MF
  June 23, 2014 v 22.5
  Pane Ševčíku, píšete jinak velmi dobře, ale to je - s omluvou - soubor nějakých žvástů. Kde jste to sebral? Vygooglil?
  MF
  June 23, 2014 v 22.59
  Ano, vygooglil
  Tak jsem to také zkusil. Pan Ševčík něco zadádo google, vypadne mu stránka "http://www.ragauian.cz/co-ma-spolecneho-selma-z-janova-zjeveni-s-fasismem-jak-to-souvisi-s-ukrajinou-jak-vznikl-fasismus-doopravdy/" a on ví. A z ní sem kopíruje.

  Svatá prostoto!

  Ten Ragauian je nějaký Ing. Pavel Karpeta, který radí, jak "rekonstruovat vlastní psychiku ". Někoho lepšího byste pane Ševčíku neměl?  June 24, 2014 v 8.58
  Pane Fraňku,
  není jedno kdo vám informace podá? Vždyť ke každému tomu tvrzení je odkaz na literaturu, z které je čerpáno. Nezpochybňujte toho, kdo anály uveřejnil, zpochybněte anály! S těmi to tak jednoduché není, tak útočíte na zveřejnitele.
  Ó sancta simplicitas!
  Katolická církev je konzervativní spolek. Snad jen František se jeví jako něco, co by s ní mohlo hnout pozitivně. Ale její dějiny jsou dost často protkány bojem proti liberalismu, proti pokrokářství, neboť to jí v jejím konzervatismu absolutně ohrožovalo. Tak to prostě je. Spolupráce jejich špiček s fašismem a nacismem je neodiskutovatelná. Jakubčík jen řekl, že král je nahý. Za to se má omlouvat? To by už byl vrchol zvrácenosti. A pan Zdechovský se svou hysterickou výzvou je úplně mimo.V koncentrácích umírali také zavržení členové NSDAP i Gestapa.Co takhle omluvit se těmto organizacím? Samozřejmě zveličuji, ovšem ještě zdaleka nedosahuji úrovně pana Zdechovského, jehož mrtvé příbuzné prý Jakubčík urazil. Neurazil, řekl jen pravdu. Zato pan Zdechovský se skutečně čiinil.Výrazy jako ignorant a idiot bych vážil na lékárenských vahách. Pan Zdechovský je na tvrdo sype z rukávu.
  Je zřejmě věřící ale asi i fanoušek Sparty. Ti se také takto vymezují vůči jejím kritikům. Nedospěle vulgárně. Jo, když chybí argumenty.....
  MF
  June 24, 2014 v 9.26
  "není jedno kdo vám informace podá?"
  "není jedno kdo vám informace podá?"

  Pane Ševčíku, samozřejmě, můžete citovat i z brožur vydaných Ústavem marxismu-leninismu... Tam je určitě nezpochybnitelná pravda.
  Pokud na to máte žaludek, což zjevně dnešní sociální demokraté mají. Pak můžete s klidnou myslí prohlásit "Spolupráce jejich špiček s fašismem a nacismem je neodiskutovatelná"

  Vy jste četl "Pietro Nenni: Six ans de guerre civile en Italie; Librairie Valois, Paříž, 1930", a díval jste se na stranu146?
  To jsou takové zjevně školácké chyby, kterých se dopuští dnešní studentská generace - googlit a přejímat nejrůznějšíé chyby, omyly, nesmysly. Které postupně narůstají, jak je jeden zkresleně předává druhému. Jednou nám studentka při referátu na cvičení o neverbální komunikaci prohlásila "mezi levou a pravou nohou se začalo rozlišovat v 19. století". Na otázku, co je to za nesmyls odpověděla, že si to našla na internetu.
  Vy byste ale měl snad mít rozum, jste ještě z generaci, která četla knihy.

  Připomíná mi to, ze jsem nedávno zažil v jistém krajském městě. Přednáška o řádu německých rytířů. Přišla tam skupinka jistých lidí, postarších členů místní organizace ČSSD. Zřejmě s cílem se pohádat, rozbít to. Tak to zkoušeli a pak došlo na jednu historickou událost, o které se tam mluvilo. Jeden z nich napadl, že to není pravda, že je to jinak. Pak jistý diskutující z pléna upozornil, že existuje řada historických pramenů, která fakta uvedená v přednášce podporují a citoval i konkértní odbornou literaturu. Na to z pléna jeden postarší demokrat, že to tak není, že onen tomu vůbec nerozumí. Pak vyšlo najevo, že onen, co tomu nemá rozumět, je docent historie zabývající se danou problematikou, a onen sociální demokrat, inženýr podnikové ekonomie, si svá neomylná fakta někde vygooglil. Stejně, jako vy. Pak už se obecenstvo jen válelo smíchy.

  Je to trochu smutné vidět, jaké má ČSSD kádry v organizacích, z kterých se pak rekrutují krajští zastupitelé…
  A vy jste stejný. Svoji větou "není jedno kdo vám informace podá?" jste se úplně znemožnil.

  A nevkusná demagogie typu „V koncentrácích umírali také zavržení členové NSDAP i Gestapa“ vám také není cizí.


  MP
  June 24, 2014 v 10.6
  Markovi Fraňkovi
  Vesměs z těch brožůrek citovat nemůžete, protože je neseženete. Nedávno jsem dohledával jeden variatní Kosíkuv text, který původně vyšel v takové brožuře, vím, o čem mluvím.
  O kolaboraci církve s fašisty a s nacisty byly popsány stohy papíru -- a některé z těch stohu s tou nejlepší akribií. Obavám se, že s dopředu odhadnutelným výsledkem -- postoj katolické církve jako instituce byl plný kompromisů, často z dobré vůle, ovšem Frankovo Španělsko, Dollfussovo Rakousko, prvních patnáct let Mussoliniho režimu a past, but not least slovenská Farská republika ukazují, že se oficiální církev a fašistický režim dokážou vytvořit vztah plný pochopení. Zatímco církev se chovala jako instituce, katolíci se chovali jako lidé -- najdete katolické mučedníky a najdete katolické kolaboranty. Tak jako mezi tehdejšími komunisty anebo cyklisty.
  + Další komentáře