Danajský dar pro církve a trestuhodná neznalost

Josef Nerušil

Otázka vlastnictví majetku církvemi se stala jednou z nejvýraznějších štěpných linií české politické scény za posledních pět let. Podle autora, který reaguje na Jiřího Silného, se vede na úrovni dojmů a povrchních znalostí věci.

Otázka majetkového narovnání (nesprávně označovaného jako církevní restituce) se podle očekávání pomalu, ale jistě vynořuje v předvolebním boji. Narovnání mezi státem a církvemi můžeme považovat za „dar církvím“, nebo za „nápravu křivdy, spáchané komunistickým režimem“. Na potřebnosti odluky církví od státu a vyřešení financování církví se ale snad shodneme v obou případech.

Současnou podobu zákona vyjednaly parlamentní strany (včetně ČSSD), spolu se zástupci krajů a obcí v tzv. Kasalově komisi. Současná podoba narovnání vychází z tehdy odsouhlaseného principu: navrátit co lze, co nelze kompenzovat finančně, a sporných případů se církve zřeknou. Nesporné vlastnictví majetku církvemi na základě údajů z pozemkových knih potvrzují PF UK v Praze a PF MU v Brně (opačnou tezi pak vypracoval známý JUDr. Kindl z PF v Plzni, nebo JUDr. Hrádela, který svůj charakter „předvedl“ dostatečně už při korupčních skandálech ve fotbale).

Pokud se však Jiří Silný domnívá, že církve „dostanou všechno, o co si řeknou“ je jednoduše na omylu. Církve dostanou zpět jen o něco více než třetinu z původně užívaného majetku, o něco méně než třetinu pak církvím vyplatí stát v průběhu následujících třiceti let ve formě finančních kompenzací — a podstatné části svých nároků se církve vzdávají (vycházím z původních odhadů rozsahu majetku v užívání církví ve výši až 200 mld.). Vše navíc musejí řádně prokázat, jinak jim státní instituce nebudou moci majetek vydat.

Může se samozřejmě ukázat, že majetkové narovnání „byl dar danajský“ a že církvím uškodí na pověsti. Nestane se tak ale proto, že by občané ČR se zabavením majetku církvím souhlasili. Podle výzkumu CVVM pouhých 29% dotázaných považuje komunistické zabavení majetku církví po roce 1948 za spravedlivé, 58% obyvatelstva tato problematika ve skutečnosti nezajímá a 65% dotázaných nesouhlasí se současným návrhem na majetkové vyrovnání (nikoliv až 85%, jak rádi poukazují někteří internetoví diskutéři). Je otázka, jakou podporu veřejnosti by získal návrh ČSSD o zřízení fondu na financování církví. Stejně tak je s otazníkem, proč s touto myšlenkou přišla ČSSD až poté, co její zástupci odsouhlasili jiné řešení. Nelze se ale divit církvím, že jim idea fondu příliš nevoněla, zvláště poté, co v roce 2003 (za úřadování sociálnědemokratického ministra kultury) skončila v likvidaci Náboženská matice. Pro pořádek jenom dodejme, že v matici byl ve formě fondu rovněž soustředěn majetek, který „měl“ sloužit k „financování potřeb církví“.

Pověsti církvím ve skutečnosti nejvíce škodí neustálé a zbytečné poštvávání ze strany (některých) politiků a politických stran. Podle průzkumu CVVM většinu společnosti téma majetkového narovnání ani příliš nezajímá. Otevírání tématu, které se po složitých debatách podařilo uzavřít, tak neslouží k ničemu jinému, než k provokaci jedné skupině obyvatel proti druhé. Žádný zákon není dokonalý, velká část debaty však byla a je vedena lživě, což možná snad pramení jen z lenosti používat vyhledávač Google. Všechny potřebné informace — soupis majetku, mechanismus jeho ocenění, zásady pro uznání/neuznání nároku jsou dostupné na stránkách ministerstva kultury a dalších organizací.

Nechci, aby byl tento článek vnímán jako bezvýhradná obrana mechanizmu narovnání vztahu mezi státem a církvemi, daná zákonem č. 428/2012 sb. Je dobře, že se o tématu nadále vede debata, protože některé kroky mohly být učiněny jinak. Nicméně je také zapotřebí říci, že se otázka tzv. církevních restitucí po dvaceti letech de facto i de iure uzavřela. Když však vystudovaní právníci slibují referendum o majetkovém vyrovnání státu s církvemi, musejí také jako právníci vědět, že občanům jednoduše lžou, že slibují něco, co není možné.

Odtud už jsme jenom krůček ke snaze o získávání politických bodů na základě poštvávání proti menšině věřících. Důkazem je i článek Silného, který se snaží vykreslit napojení církví na pravicové strany a podsunout jim spoluzodpovědnost za asociální politiku. Pokud je mi známo, přinejmenším římskokatolická církev se od politických aktivit distancuje, naopak se snaží nalézt cesty, jak být ve společnosti prospěšná (také zde). Stejně tak by se možná pan Silný rád dozvěděl, že téma Romů ve společnosti pozoruje církev a zvláště kardinál Duka dlouhodobě. Stejně ničemu užitečnému neslouží ani překrucování slov Joela Rumla a Dominika Duky — oba citované slogany jsou vytržené z kontextu, kardinál Duka nikdy slovo lůza nepoužil (dovolím si jen upozornit, že titulek komentáře je prací redakce ČRo, nikoliv pana kardinála). Myslím, že všechna uvedená fakta si může snadno opatřit každý redaktor, který chce na téma církví ve společnosti psát.

V demokracii má být veden dialog. Takový ale musí splňovat určitá kritéria — přinejmenším znalost problematiky a obsahovat jistou míru nadhledu. Poštvávat proti skupině věřících na základě odkazu na „zátěž pro veřejný rozpočet“ (představují skutečně dvě miliardy ročně pro státní rozpočet tak dramatickou zátěž?) je stejně hloupé, jako poštvávat proti Romům na základě vyplácení čtyřiceti miliard na sociálních dávkách ze státního rozpočtu. Jsem toho názoru, že ani já, ani žádný ze čtenářů Deníku Referendum by si nepřál, aby se k rasovým a sociálním nepokojům přidalo i náboženské násilí.

  Diskuse
  TT
  September 13, 2013 v 1.30
  obrana ano, ale bez lží prosím
  Duka použil slovo ochlokracie proti odborářsko-levicové demonstraci. Vláda lůzy je legitimní překlad a panu Nerušilovi by nepomohl ani odkaz na Talmud, kde ochlos označuje ozbrojenou stráž.

  Je opravdu paradoxní, když je v článku korektně napsáno: "Církve dostanou zpět jen o něco více než třetinu z původně užívaného majetku..."

  Kdybych já dostal třetinu majetku, který jsem v životě užíval, je ze mě multimilionář! Ale to je prostě argumentace jak rozprávka. Důležité je, co církve sdělují: "Chceme majetky ať se děje co se děje a chceme s nimi kšeftovat."

  Nic jiného totiž za tím není. Církve dostaly majetky ve výčtovém zákoně a hospodaří s nimi velmi tristně. Většina klášterů přežívá z dotací, farnosti chátrají, pole a zahrady leží buď ladem, nebo v lepším případě jsou v pronájmu. Věřících pomálu a přínos církví společnosti je vidět hlavně skrze Jocha a Semína.

  A to říkám jako křesťan, který se stydí za české církve a jejich vedoucí představitele. Na druhé straně jsem pořád členem církví (dvou) protože v nich i v těch ostatních je mnoho lidí a sborů, kteří se snaží situaci zlepšit.

  Manipulací s fakty v touze po penězích toho ale dosáhnout nelze. Bude sice na zlaté prsteny prelátů, které mohou zastánci "majetkového narovnání" donekonečna líbat a zbude i na pěkné kacabajky. Jenom ten Kristus v tom nějak mizí. No za ty miliardy si ho můžou vyřezat z ebenu a pěkně tlustě ho pozlatit.

  Ten bude mít radost!
  JS
  September 13, 2013 v 8.05
  K této otázce
  už jsou jen na těchto stránkách desítky článků a stovky diskusních příspěvků se spoustou protichůdných argumentů a není možné ani účelné pořád všechny opakovat.
  Nakonec se ukáže, že volba arguemtnace je spojena se zájmem, který dotyčný disutující má. Mým zájmem je důvěryhodnost církví a proto také jako věřící veřejně vystupuji, aby bylo zřejmé, že s touto podobou majetkového vyrovnání se obtížně vyrovnávají i někteří křesťané.

  Tak jen snad k tomu daru - odkazuji na příspěvek Palva Čižinského:Církevní restituce jako Nečasova reforma, který ukazuje, že na "rmajetkové narovnání" není právní nárok, ale je to politické rozhodnutí někomu je poskytnout, jinému ne, z tohoto hlediska tedy dar.

  Rozsah vracené majetku i výše náhrad byly mnohokrát zpochybněny - i kvůli tomu, že nejde o transparentní proces. Zdá se že se žádá v některých případech i o majetek zkonfiskovaný před roke 1948 a zejména výše náhrad je určena podle sazeb daleko vyších než ve srovnatelných případech.

  O ocholokracii už psal Tomáš Tožička, citát J. Rumla je převztatý z tisku, kontext v obou případech jasný: odpor proti levici.

  O apolitičnosti římskokatolické církve a pana kardinála Duky osobně si dovoluji pochybovat i když se samozřejmě církev nechová jako politická strana. Ale svůj
  vliv uplatňuje a právě "rmajetkové narovnání" ukázalo že velmi zdatně.

  Nijak nezpochybňují velký rozsah charitativních aktivit, které církve u nás organizují a na kterých se podílí mnoho věřících a myslím, že to společnost oceňuje a že skutečně nehrozí, jakési "náboženské násilí", které bych vyvolal kritickým sloupkem v internetovém deníku. To ale asi autor nemyslel tak úplně vážně.


  Obětavě pečovat o oběti nespravedlivého systému
  (za státní dotace, i když mizerné) je jedna věc, starat se, aby obětí nebylo čím dál víc je věc druhá.
  Právě souvislost výroku kardinála Duky o hrozbě ochlokracie jako reakce na zcela demokratický projev lidí demonstrujících proti asociální politice Dukových přátel v ODS a TOP 09, ukazuje k jádru problému. U nás se církve nestaví za práva těch, kterým se nedostává sociální spravedlnosti. Staví se zejména za svá vlastní práva. Co je na tom křesťanského, nevím.
  JP
  September 13, 2013 v 9.13
  Díky
  Děkuji redakci DR za zveřejnění článku, který vybočuje ze zdejšího mainstreamu, stejně jako autorovi.

  Stručně k reakcím - nevím, zda lze vést dialog s někým, kdo opět omílá "zlaté prsteny prelátů" či církvi podsouvá své projekce o "kšeftování". Připomíná mi to oblíbené Romy, co jezdí pro dávky mercedesem, Židy, kteří tahají za drátky a odírají dělnictvo apod.

  Jde-li o Duku, také z něj nejsem nadšený, i jsem proti jeho přílišné vstřícnosti ku světské moci protestoval, ale levice si averzi k církvi ráda usnadňuje tím, že mezi osobu Duky a církev klade rovnítko, aby mohla šmahem zatratit to druhé. Podpásové je i ztotožňování přínosu církví s působením Semína a Jocha (kteří pokud vím za církev nejednají). Takhle myslím nelze vést seriózní diskuzi.

  Jde-li o "dar", moc rád bych ty, kdo hovoří o daru, vystavil situaci, kdy budou okradeni (třeba o auto) a poté bude hlasováno, zda jim alespoň část ukradeného bude vrácena, kdy důležitým hlediskem bude, zda si to zaslouží, zda jsou sympatičtí, k čemu chtějí auto užívat, jestli jim nestačí bicykl atd. Aby "darem" dostali ukradenou věc zpět.

  Jde-li pak o charakter vlastnictví církevních subjektů, viz nález ÚS ze dne 29.5.2013, sp. zn. Pl.ÚS 10/13, dostupný např. zde: http://nalus.usoud.cz/Search/Word.aspx?id=79493 - a doporučuji nečíst jen disenty, které levice nadřazuje nálezu samotnému, ale i text odůvodnění, na němž se shodla většina ÚS.
  JH
  September 13, 2013 v 11.49
  Už začátek článku odhaluje zakonzervovanost myšlení autora víc než by si snad sám přál
  "Narovnání mezi státem a církvemi můžeme považovat za „dar církvím“, nebo za „nápravu křivdy, spáchané komunistickým režimem“. Na potřebnosti odluky církví od státu a vyřešení financování církví se ale snad shodneme v obou případech."

  Autor tímto výrokem navozuje určitým způsobem nepřekročitelné paradigma. Já ale s odlukou církve a státu v tomto pojetí, které je mimochodem státům s podobnou právní tradicí zcela cizí (tam církve, jejichž hospodaření je omezeno, platí stát, byť třeba z desátku věřících), naprosto nesouhlasím a její potřebnost mi ještě nikdo nevysvětlil.

  Obávám se navíc, že celá reforma vztahu státu a církve (odluka tomu prosím neříkejme, tou se označovaly reformy snižující vliv církve na výkonu státních funkcí) je diskriminační pro malé církve a náboženské společnosti. Katolická církev možná dostala dost majetku, z jehož zhodnocení může v budoucnu žít. Z jakého majetku však mají vyplácet svým pracovníkům mzdy malé církve a náboženské společnosti, až je přestane platit stát?

  Navíc, vzhledem k tomu, že stát výměnou za omezení hospodařské činnosti ze strany církví jejich provoz desítky (vlastně stovky let - jde to zpět až k josefu II.) let platil, jsou jakékoli řeči o "vracení ukradeného majetku" mimo mísu.
  JH
  September 13, 2013 v 12.12
  A konec, to je perla sama.
  "Poštvávat proti skupině věřících na základě odkazu na „zátěž pro veřejný rozpočet“ (představují skutečně dvě miliardy ročně pro státní rozpočet tak dramatickou zátěž?) je stejně hloupé, jako poštvávat proti Romům na základě vyplácení čtyřiceti miliard na sociálních dávkách ze státního rozpočtu. Jsem toho názoru, že ani já, ani žádný ze čtenářů Deníku Referendum by si nepřál, aby se k rasovým a sociálním nepokojům přidalo i náboženské násilí."

  Toto nesrovnatelné a nestoudné srovnávání perzekuce Romů s údajným utlačováním věřících navíc naznačuje buď autorův rasismus nebo zcela cynické (a neméně rasisitické) ohýbání faktů. Na rozdíl od těch dvou miliard, které jdou skutečně na infrastrukturu věřícím, těch 40 miliard není pro Romy (kdo jsou to ti Romové a jak se pozná, že je sociální dávka přiznána Romovi a ne ne-Romovi?), ale pro příjemce sociálních dávek obecně, ať jsou jakéhokoli původu. Srovnání těcho údajů tedy není nijak relevantní.

  Vysoce manipulativní a patetický závěr (nebo snad výhrůžka před nesouhlasnými postoji?) čtenáře proto nechává na pochybách, zda by nějaká ta perzekuce mocných náboženských organizací nebyla přece jen na místě. :-)
  ??
  September 13, 2013 v 18.56
  Benda i Vlk lžou takříkajíc v přímém přenosu.
  Trochu mi jako katolíkovi vadí, že obhájci "restitucí" používají přímé, snadno odhalitelné lži.

  http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/14.6.2012/

  Benda 43-45 minuta

  http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=648

  "totiž právo, které je v chartě lidských práv na prvním místě – právo na majetek, "

  A že se církevní činitel jako pověstného stébla chytá právě teď "populárních Romů", to už je opravdu politický kýč.
  JN
  September 17, 2013 v 15.07
  Skutečně jen Jocha a Semín?
  Pane Tožičko,

  pakliže chcete přesný termín, o čem se mluví (při majetku, který církev užívala):

  "Dočasná komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi souhlasí s tím, že má být církvím a náboženským společnostem vydáno a nahrazeno to, co vlastnily nebo měly vlastnit k datu 25. února 1948."

  Pakliže vidíte působení církví ve společnosti zejména prostřednictvím pánů Jocha a Semína, je mi skutečně líto Vašeho omezeného rozhledu. Já, jako tradiční moravský katolík jsem o panu Semínovi až do svého příchodu do Prahy nikdy neslyšel, pana Jocha jsem znal jen jaksi z mediálních ohlasů. V každém případě mě překvapilo, kolik pražských kavárenských intelektuálů považuje tyto dva za "katolický mainstream". Co kdyby jste se také zeptal nějakého mimopražského katolíka, co o těch pánech (alespoň) ví? Není trochu divné poměřovat nějakou skupinu obyvatel podle místa, kde je jich nejméně?

  Pro Vaši potřebu uvádím doslovnou citaci slov pana kardinála:

  Nevadí mi protesty, ale vadí mi množství projevů, které už dávno překročily míru pokojného protestu a staly se projevy hrubiánství a vulgarity. Tím se protest sesouvá z roviny demokracie do roviny ochlokracie. Vím, že to není záměr většiny demonstrujících, ale bylo by na straně organizátorů, aby si této skutečnosti více všímali.

  Pro Vaši informaci také dodám, že nahrávka byla natočena asi měsíc před odborářskou demonstrací, publikace glosy v den protestů byla čistě náhoda (demonstrace byla vyhlášena jen několik dní dopředu). Glosa tedy vyjadřovala obecnou úvahu pana kardinála. Otázka je spíše ta, proč ji někteří na sebe začali vztahovat.

  Předsudky typu "zlaté prsteny" a "kacabajky" nemá cenu ve slušné diskuzi ani komentovat.
  JN
  September 17, 2013 v 15.21
  Poděkování
  Ano, pane Siný, s touto podobou majetkového vyrovnání se obtížně vyrovnávají i někteří křesťané - jsou tu ale i tací, kteří mají pocit, že církev měla dostat více. Proto jsem rád, že už je téma uzavřeno, mám za to, že bychom se s takovou nikdy nikam nedostali. Máte to jak s fotbalem, každý má nápady, ale málokdo mu skutečně rozumí (ze strany odpůrců velmi oceňuji znalost problematiky např. u V. Koníčka).

  V článku jsme Vás určitě nechtěl obvinit z vyvolávání násilí, ale spíše poukázat na to, že neustálé poštvávání se snadno může vymknout kontrole. Začíná to nevinně, nějaký "hrdina" třeba "jen" naruší bohoslužbu. Jak ale píšete, pokud bude frustrace společnosti pokračovat - skutečně se nemohou neoblíbené církve stát dalším terčem "rozhořčené většiny"?

  Děkuji za reakce a také za Deníku Referendum za publikaci článku a umožnění diskuze.
  September 18, 2013 v 12.50
  Majetkové narovnání - odluka církví od státu
  Dobrý den pane Nerušile,

  na majetkovém narovnání mi stále není jasná jedna věc a nedaří se mi na nyní najít odpověď. Doposud byly církve financovány státem na základě jejich registrace a splnění určitých podmínek. Nyní po narovnání bude toto financování postupně snižováno až zastaveno. Jak se ale bude řešit situace, kdy se v ČR zaregistruje nová církev, která nemá na vyrovnání podíl? Nedotane od státu nic i když bude splňovat obdobné podmínky jako církve doposud dotované? Nebo je to jinak?

  Děkuji Vám za odpověď a přeji hezký den
  September 19, 2013 v 5.16
  Pane Šťastný,
  ptáte se pana Nerušila, kdo bude financovat nové církve, které budou případně založeny. Pan Nerušil má sotva zájem na tom, aby byly zakládány nové církve. Stejně tak pochybuji, že na tom má zájem stát. Nové církve tedy zakládány buď nebudou nebo se budou muset financovat samy. Podle mě to není žádný problém, pokud má ovšem církev nějaké věřící. V opačném případě to samozřejmě problém je. Proto ten zoufalý boj o majetek.
  September 19, 2013 v 11.04
  Vážená paní Hájková,
  chápu, že pan Nerušil nemusí mít zájem aby vznikaly nové církve. Ale napadlo, že když jde o fundovaného zastánce narovnání státu a církví, bude mi umět tento problém vysvětlit. Pokud se budou muset nové církve financovat sami tak je to další problém církevních restitucí, o kterém se nemluví. Předchozí zákony se vznikem nových církevních společenství počítaly a současné ne?
  Celkově ale jde o to, že na církevních restitucí mi velmi vadí smíchání několika neslučitelných cílů:
  1) vrátit zabavený majetek
  2) vyřešit financování VŠECH církví, tedy i těch, kterým žádný majetek zabaven nebyl

  Z toho vznikla nepřehledná bramboračka a možná to bylo i cílem aby se v tom bylo obtížné vyznat.

  Přeju Vám krásný den
  September 19, 2013 v 11.49
  Vážený pane Kolaříku,
  Já myslím, že v tom problém je. Je to nespravedlivé. V předchozí zákonné úpravě stát zajišťoval financování všem církvím splňujícím podmínky a byl otevřený i pro nově vzniklé církve. Nyní mají nově vzniklé církve smůlu a církve podílející se na vyrovnávání štěstí. Domnívám se, že za původním systémem stál záměr státu podporovat všechny církve. Nový systém ale charakterizuje jednorázové vyrovnání s existující množinou a vyplazený jazyk na budoucí subjekty. To je docela významná změna postoje státu k církvím. Představte si, že by narovnání bylo řešeno např. daňovými asignacemi. Tam by tento problém vůbec nevznikl.
  Dějiny nám ukazují, že nové církve vznikají stále a proto se lze domnívat, že budou vznikat i budoucnu. Nakonec nemusí jít o úplně novou církev ale o církev zatím v ČR nepřítomnou a neregistrovanou.

  Přeji Vám hezký den
  September 19, 2013 v 12.47
  Vážený pane Kolaříků
  Máte pravdu, že život je změna. Ale není změna jako změna. S některými nic neuděláme ale např. zákony ovlivnit můžeme a pokud už jsou přijaty můžeme se snad ptát a kritizovat. V tomto případě pokládám za užitečné zamyslet se na nad tím jaká změna byla naší politickou prezentací zavedena a jaké jsou její dopady a jak se tím mění přístup státu k církvím. V diskusi okolo narovnání s církvemi jsem nenarazil na nikoho kdo by se touto otázkou zabýval. Řešilo se pouze co a komu se vrací, zda je to oprávněné nebo ne, zda je to moc apod.
  Takže vracení majetku máme za sebou ale tzv. odluka církví od státu způsobila následky, kterých tady píšeme.
  Třeba si myslete, že jsem šťoura ale myslím si, že je třeba si tu změnu uvědomit. Ono při tom člověka napadá co byla hlavní motivace tvůrců této podoby narovnání. Zajistit nový způsob financování církví asi ne. Spíš zajistit vydání požadovaného majetku za každou cenu a ukončení financování státu církvemi použít jako podpůrný argument. Ale znovu se ptám jaký byl duch minulé zákonné úpravy a jaký je duch té nové? A odpovídám si, že poslanci zhoršili prostředí v této oblasti.


  September 19, 2013 v 14.27
  Vážený pane Kolaříku
  myslím, že je víc modelů financování církví, které by v sobě neměly problém uzavírání se novým účastníkům, např. daňové asignace. A nejsem zastáncem toho, aby se s tím, co se už jednou dělalo, nesmělo přestat. Ale když se přestává mělo by jasně zaznít proč.
  Ale určitě máme i větší problémy-:)

  Mějte se dobře
  JN
  September 19, 2013 v 21.02
  Nové církve?
  Paní Hájková, mně je to naprosto buřt, jestli budou, nebo nebudou zakládány nové církve. To nemyslím negativně, jen nechápu, proč bych na tom měl mít "minimální zájem".

  Myslím, že každá církev by měla být "šťastna", že bude nebude na státu (alespoň) v oblasti financí nezávislá. Proč by měl církve - nebo jejich provoz sponzorovat stát? To platí i pro finanční asignace - proč by měl stát určovat, kolik mají věřící církvím darovat?
  September 19, 2013 v 22.28
  Konkurence se tedy nebojíte. Dobrá. Ono zatím něco takového stejně nehrozí. Většina Čechů nechce mít s církvemi nic společného.
  September 20, 2013 v 7.56
  Vyvolení uživatelé (a jeden opominutý majitel)
  Hlásím se k tomu, že celou transakci označuji za dar vybraným církvím. Autorova formulace "Církve dostanou zpět jen o něco více než třetinu z původně užívaného majetku..." je přesná a paradoxní - copak lze "dostat zpět" něco, co dotyčná osoba nevlastnila, ale toliko užívala? Zamysleme se nad tím, prosím; zvažme, co všechno různé fyzické a právnické osoby kdy užívaly. Co bych třeba já dělal s řekněme tuctem osobních aut? Inu, váhal bych mezi rozprodejem a založením taxislužby. -- Ještě připomenu "případ Svědků Jehovových", kteří podle domluvy ostatních církví nedostanou zpět ani třetinu domu v Suchdole, který nejen užívali, ale který hlavně si na jaře 1946 koupili (za peníze získané převážně sbírkami mezi věřícími).
  September 20, 2013 v 17.53
  Pane Kolaříku,
  v čem se vlastně mám (nebo máme?) utvrzovat? V tom, že Češi jsou militantní ateisté nebo v něčem jiném?
  Neříkal Masaryk, že česká otázka je především otázkou náboženskou (nevím, zda to interpretuji úplně přesně)? Patrně svůj národ za militantní ateisty nepokládal, i když nebyl právě prokatolický.
  JD
  September 20, 2013 v 21.02
  Janu Potměšilovi
  Právní stránka je jen jedna strana mince. Tvrdím, že církevní restituce jako takové nejsou protiústavní, jedná se čistě o politické rozhodnutí. Za protiústavní pouze pokládám způsob jejich provedení, kdy zákonem se přesouvají náhrady za majetek Římskokatolické církve na jen některé další registrované církve, ty, kterým již vznikl nárok na příspěvek od státu na duchovní. Ostatní církve jsou pominuty. Ústavní soud to posvětil, tak nezbývá, než to respektovat.

  Věc má ale především teologický a politicko-filozofický rozměr - je správné, aby nějaká církev měla podíl na politické moci a z toho jí plynul majetkový a finanční přínos? Pokud souhlasíme, že ne, je ospravedlnitelné domáhat se vrácení majetku, který má historicky právě tento původ, bez ohledu na to, jak moc nevybíravě byl odňat?
  JP
  September 20, 2013 v 22.02
  Ad p. Guth - stokrát omílaná lež pravdou
  Pane Guthe, přečtěte si prosím nález ÚS, který výše linkuji - je tam velmi dobře vysvětleno, že teorie o pouhém "užívání", nikoliv vlastnictví, je nesmysl. Nerozporoval to také ani jeden z disentujících soudců (rozporovali jiné otázky). Ono ani nelze znárodnit (vyvlastnit) něco, co by nebylo vlastnictvím.

  Jde-li o Svědky Jehovovy, ti odmítli cokoliv od státu vzít, šlo o jejich rozhodnutí. Nejsem si jist, zda jim lze restituci vnutit.
  JP
  September 20, 2013 v 22.15
  Ad p. Dospiva
  Jde-li o podíl na politické moci, nevím, jak si to vyložit. Snad máte na mysli moc světskou či "světské panování církve". Nemyslím, že by církev měla řídit politiku, má být spíš svědomím společnosti (krom dalších funkcí), v ideálním případě. Nemyslím si ale, že by veškeré její příjmy v minulosti plynuly z onoho podílu na politické moci. Dále o podstatnou část majetku přišla církev už za josefinkých reforem a poté znovu za první republiky. Nepovažuji proto za nezbytné posvěcovat komunistické znárodnění toho, co zbylo (včetně majetku vzešlého ze sbírek věřících a darů). Domnívám se též, že církev je lepším hospodářem než stát (podívejme se, jak vypadají církevní památky po desítkách let "péče" státu, počítaje v to i dobu polistopadovou) ale i než jiné subjekty odlišné od státu, tedy klasičtí "kapitalisté" a hůře podnikavci (viz bavorské církevní lesy, udržující lesy tak, aby plnily svou funkci, a zajišťující zaměstnanost místním) - do hry se totiž dostávají i měřítka sociální a měřítka mimoběžná s pouhou touhou po zisku. Ostatně odpor vůči přechodu části doposud státního majetku církvím neplyne z přesvědčení, že s tím stát naloží lépe ku prospěchu všech, ale spíše z rezervace vůči církvím ve smyslu nadsázky "radši ať to shnije, než aby to dostali černoprdelníci"...
  PM
  September 21, 2013 v 10.46
  Ano - Danajský dar pro církve,
  které usilují o úlohu nositele duchovních hodnot. A tak štěpný materiál s explozivním potenciálem nejen v politickospolečenské rovině, ale i pro církve samé. Jde totiž o úzkoprsé řešení postavené na etice neoliberálního světonázoru - zbožnění trhu.
  Bože proč jsi toho dopustil........vzdychám si.
  MK
  September 21, 2013 v 15.16
  Pane Nerušile:
  Odpovědi na Vaše otázky:
  Aby je podporovala v přijetí pravidel, jejichž přijetí je společensky žádoucí. Aby měly výhodu před různými sektami, které vysávají své členy a ničí je. A zároveň aby si byly rovny. Skutečně nechápu, proč by měly být některé zvýhodněny, protože byly kdysi velké. O své dávno zesnulé členy se už snad dostatečně postarala.

  Pane Kolaříku:
  myslím, že pokud pokládáte českou společnost za extrémně militantně ateistickou, tak posouváte význam toho sousloví o pár pater níž, než by mít měl.

  Pane Potměšile:
  Vaše přesvědčení, že každý odpůrce feudálních nároků církve je přinejlepším kovaný antiklerikál, znemožňuje jakoukoli diskusi na toto téma. Což je škoda, ale především pro Vás. Přijdete o mnoho cenných kritických postřehů.
  September 21, 2013 v 18.26
  To je pravda, že nechtějí mít nic společného s existujícími církvemi. Ale třeba by chtěli mít něco společného s církví, která zatím neexistuje. Nesmělo by se jí ovšem ani říkat církev. Nemají totiž to slovo rádi.
  MK
  September 21, 2013 v 21.15
  Pane Kolaříku
  Vy máte zřejmě rád silná slova. O nenávisti tu nikdo nepsal. A bylo by to vskutku nemístné. Myslím, že těch, co mají k církvi vyhraněný vztah je zhruba stejně jako jinde. Rozdíl je jen v úplné absenci "vlažných příznivců". Dalo by se říci, že většině Čechů je církev lhostejná či ji nemají rádi (co si budeme povídat, o ty malé v tomto ohledu nejde). A to je více méně věc dočasných nálad. Teď bude těch, co ji nemají rádi hodně. Až opadnou vášně stran zvoraného restitučního zákona (to nějakou dobu potrvá, pokud se na nich budou honit body, ale to nebude více jak jedno volební období), tak budou ve většině ti lhostejní. Je li toto pro Vás extrémně militantní ateismus, prosím. Já bych si ta slova nechal pro jiné situace.
  September 22, 2013 v 12.30
  Jak můžete vědět, co já se domnívám a na co jsem nebo nejsem hrdá, pane Kolaříku? Nevíte o mně nic. Ovšem je zcela marné vám vaše představy o mně vyvracet.
  MK
  September 22, 2013 v 16.52
  Pane Kolaříku
  to ale není extrémně militantní ateismus, to není militantní ateismus, to není ani ateismus. To je pouhý argument ad hominem, projev lidské hlouposti a neschopnosti diskutovat. Jistě lze vzít v potaz, že tento diskutující pokládal tuto vlastnost za slabinu předkladatele. Ale když má někdo přehled o poměrech ve společnosti, nemusí se uchylovat k pseudoargumentům.

  Tehdy jsem četl DR příležitostně, něco takového si letmo pamatuji, a nevím jaký úspěch s touhle podpásovkou dotyčný měl. (Nedaří se mi to dohledat, nevíte přesný název článku? Nebo někdo jiný?) Silně ale pochybuji, že velký.
  September 22, 2013 v 17.11
  M. Kolaříkovi
  Jen pro ilustraci:
  Jedná se o článek P. Eichlera: http://denikreferendum.cz/clanek/15274-vsechny-svatky-kazdou-nedeli-i-v-noci , patrně hned první příspěvek pod článkem.
  September 22, 2013 v 20.16
  na svém komentáři trvám...
  No, vždyť já také trvám na svém komentáři "většina Čechů nechce mít s církvemi nic společného."
  Jenom podotýkám, že je to konstatování holé pravdy. Není to něco, nač bych byla hrdá (ale ani mi to nijak nevadí).
  A už vůbec jsem to nikomu nevmetla do tváře.
  September 22, 2013 v 20.46
  A tak já se přiznám, pane Kolaříku. Ve skutečnosti jsem měla strašnou chuť panu Nerušilovi vmést do tváře něco mnohem horšího. Třeba to, aby si ten svůj majetek strčili za klobouk, nebo něco podobného. Pak jsem si to ale rozmyslela a řekla jsem si, že budu slušná a korektní. Ovšem pokud hodláte ještě dlouho rozpitvávat mou duši, tak možná přestanu být slušná....
  MK
  September 22, 2013 v 22.02
  Pane Kolaříku
  pseudoargument ad hominem se používá kdykoli dojdou nějakému omezenci argumenty. A příslušnost k myšlence, která je už dvě tisíciletí stará, se k tomu "hodí" protože její stoupenci spáchali během těch tisíciletí ledasco. Jinak by to ani nešlo, aby se neumazali. Mimochodem tohoto argumentu se užívá ještě častěji proti komunistům. Což Vám ale asi nevadí, soudě podle toho, co píšete pod článkem pana Štampacha.

  K Vašim tezím, dávajícím do souvislosti český ateismus a českou neschopnost vládnout, můžu říci jen tolik, že mne osobně uráží. Nakolik jsou oprávněné, si může každý udělat obrázek kupříkladu z těchto mapek:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Atheists_Agnostics_Zuckerman_en.svg
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_belief_in_god.svg
  PM
  September 23, 2013 v 10.53
  Ke vzniklému sporu bych připomenul
  Je vhodné neopomenout vliv prostředí ze kterého kontrahend argumentuje. Trvalou dominanci katolicismu v Bavorsku je možné pociťovat a interpretovat jako základ republikánské moderní demokracie.
  MK
  September 23, 2013 v 11.34
  Pane Petrasku
  (nevím, jestli ve Vašem jméně nechybí diakritika, ale raději jsem ho opsal jak je) musím přiznat, že jsem se obohatil, slovo kontrahend vidím poprvé v životě.
  A také neznám tezi, že Bavorský katolicismus je základ moderní demokracie. Nevím, jak je to v samotném Bavorsku, možná to tak bylo tam, možná je tu přání otcem myšlenky. Přiznávám, nevím. Aproximovat to na zbytek světa mi ale přijde poněkud násilné.
  JN
  September 23, 2013 v 12.09
  Co máte pořád s konkurencí, paní Hájková?
  Nerozumím kategoriím, ve kterých se pohybujete. Proč by se církev měla obávat jiných církví, proč by je měla vidět jako konkurenci? co kdybyste se oprostila od kategorií zisku a výroby?

  Nové církve to mají velmi jednoduché - postaví si moderní a ekonomické modlitebny, na kolik peněz se složí, tolik činnosti uskuteční. Katolická církev to má poněkud těžší - nese břemeno neekonomických historických budov, nákladných na provoz a údržbu a ty jediné jim komunisti po zabrání ekonomicky výnosného majetku ponechaly. Jestli máte pocit, že se v církvích někdo pakuje a že se v nich soustředí zisk, jste na omylu. Např. plat pražského arcibiskupa je něco kolem 20 tisíc.

  Máte pravdu, že lidé se k církvím příliš nehlásí - veřejně. Ale ruku na srdce - koho by nechal v klidu chátrající kostel v místě bydliště? Přemýšlejte o tom.

  JN
  September 23, 2013 v 12.12
  Pane Guthe,
  jestli se mnou chcete diskutovat, tak si také laskavě přečtěte diskuzi, ve které jsem už vaše své tvrzení - pro potřeby slovičkaření - precizoval (Úterý, 17.Září 2013, 15:07:10).

  Číst argumenty protivníka také patří ke kultivované diskuzi.
  MK
  September 23, 2013 v 12.33
  Pane Nerušile
  nevím, jestli se Vám bude líbit, co teď napíšu, ale já bych katolickou církev toho břemena klidně zbavil. Ono je vlastně pěkné, že i historické budovy slouží svému původnímu účelu, ale když si vzpomenu na nepříliš vzácnou situaci, kdy stojím s turistickým průvodcem uprostřed kostela, prohlížím si sochu/oltář/něco podobného, čtu toho průvodce, často nahlas, protože je jeden pro víc lidí, a vedle mě někdo klečí a modlí se. Nevím, jak tuto situaci vnímá ten věřící, ale já se cítím trapně. Velmi trapně. A přitom historie a krása umění patří všem. Upřímně, velmi by se mi líbilo, kdyby si staré církve postavily nové kostely a chrámy, a z těch starých se staly muzea, koncertní síně, nebo jen budovy s prohlídkou. Alespoň tam, kde to je technicky možné.
  A o ty se samozřejmě patřičně starat. Protože ruku na srdce, kterého civilizovaného člověka by nechalo chladným, když se z pyšné budovy, jež stála, když jeho pradědeček byl ještě "na houbách" mění v ruinu? Ať už je to dům, kostel, hasičská zbrojnice.
  PM
  September 23, 2013 v 18.25
  d sem t tam pane M. Kolaříku
  mně šlo o příspěvek k pozastavení nad podmínkami občanské schopností "si vládnout".
  Bavorská politickospolečenská situace je příkladem opozitu zdejší vyímečnosti - přes trvalou dominanci jedné klerikální partaje zůstává Bavorsko v lůnu demokratického režimu.
  Zatím co zde - ve vzdálenosti co bys kamenem dohodil - trvalá vláda bezbožných až pohanských partají přináší stejný výsledek.
  Tedy mně šlo o slovo do pranice..............připomínám.

  September 24, 2013 v 5.59
  Panu Nerušilovi
  Konkurence byste se právě museli bát, kdybyste byli závislí jen na příspěvcích věřících. Když budete zajištěni jinak, pak se jí ovšem obávat nemusíte. Pokud jde o ty kategorie zisku a majetku, nad které se mám podle vašich slov povznést, tak to jste úplně vedle, protože takové věci mě nezajímají, ačkoliv hmotně zajištěná a nezávislá zdaleka nejsem. Jedná se mi hlavně o to, aby ještě moje děti nemusely splácet nějaké pochybné reparace. O to mi jde samozřejmě víc, než o nějaké budovy, které si klidně nechte.
  Ten chátrající kostel by mě možná taky nenechal v klidu, pokud by mi při chůzi po ulici padal na hlavu. To bych ovšem apelovala na vlastníka, ať si to spraví, protože k čemu jinak vlastníci jsou, že?
  Osobně se domnívám, že všechny kostely nejsou až takové památky, které by stály za řeč. A chátrají úplně všechny - i ty nové, které byly postaveny za vydatného přispění peněz z obecních pokladen, tedy i z peněz nevěřících. A ještě se vybíralo po domech. Dřív jsme to tolerovali, dokonce někdy jsme i přispěli. Ale teď už vážně nevím, proč bychom to měli dál dělat. Proč bychom měli přispívat na něco, co není naší věcí? Někteří ateisté ovšem dál přispívají. To ano, ale většina to nedělá ze zájmu o věc. Ono je každé takové sousedské podomní vybírání tak trochu nátlakové.
  JN
  September 24, 2013 v 13.42
  Majetek
  "Jedná se mi hlavně o to, aby ještě moje děti nemusely splácet nějaké pochybné reparace."

  Samozřejmě, kdyby stát vrátil církvím vše, co nakradl, nemusel by žádné reparace platit.

  Jenom pro vaši informaci, většina majetku, o kterém se diskutuje, je z drtivé většiny majetkem který farnostem, klášterům atd. darovali věřící (ať už si o tom myslíte cokoliv) za podmínky, že se z jeho výnosů bude financovat provoz kostela, fary, kláštera apod. Máte nějaký rozumný argument pro to, proč by tento majetek měl převzít stát?
  JN
  September 24, 2013 v 13.47
  Proč ne, pane Kolaříku
  Také je to řešení, jen musí být ucelené. Uvědomte si ale, že nemluvíme jen o katedrále, Jezulátku atd., ale o tisícovkách budov. Co by s tím stát dělal?

  Pokud se cítíte v kostele tváří v tvář víře trapně, tak tam jednoduše nelezte. Církev to stavěla pro lidi, kteří se chtějí setkat s transcendentnem, ne pro turisty.
  JK
  September 24, 2013 v 16.52
  Bavorsko vs +Cechy
  pan Petrásek napsal:
  "přes trvalou dominanci jedné klerikální partaje zůstává Bavorsko v lůnu demokratického režimu.
  Zatím co zde - ve vzdálenosti co bys kamenem dohodil - trvalá vláda bezbožných až pohanských partají přináší stejný výsledek."

  Opravdu s Vámi nemohu souhlasit. Ten výsledek není stejný. Je dokonce tak rozdílný, až by člověk brečel.
  September 24, 2013 v 17.10
  "Máte nějaký rozumný argument pro to, proč by tento majetek měl převzít stát?"...
  Mně se jeví jako dost rozumný argument právě to, že ten majetek stát už kdysi převzal a že teď nemá peněz nazbyt k tomu, aby mohl církev vyplácet, že to zkrátka nebude schopen zařídit tak, aby tím nikdo netrpěl. Ale asi to vyjde nastejno, i kdyby se to splácení na pár let odložilo, protože Českou republiku tak jako tak čekají zlé časy. Vychází najevo, že patrně neexistuje věc, na které by se mohli všichni Češi shodnout.
  JK
  September 24, 2013 v 19.41
  Naopak
  "Mně se jeví jako dost rozumný argument právě to, že ten majetek stát už kdysi převzal a že teď nemá peněz nazbyt k tomu, aby mohl církev vyplácet"

  Tak ať vrátí všechno, a nebude muset církev vyplácet vůbec.
  September 24, 2013 v 19.51
  Ono to vyjde nastejno - ať se udělá cokoliv, vždycky tu bude fůra naštvaných lidí. Takže ty zlé časy nás stejně asi čekají.
  JH
  September 24, 2013 v 20.17
  Stát už přece vrací všechno, co může.
  Zákon definoval, co stát "ukradl", a co z toho pořád má, to vrací. Finanční kompenzace má být za majetek, který stát nevlastní, a nemůže jej tudíž vrátit.
  MK
  September 24, 2013 v 20.29
  Pane Nerušile
  možná Vás to překvapí, ale i mimo Vaši církev se najdou lidé, které zajímají její dějiny, jakož i dějiny společnosti, se kterou je spjata. Kteří dovedou ocenit práci rukou a srdcí umělců, kteří část svého díla věnovali Vaší církvi (nebo kterékoli jiné). Kteří chtějí poznat genia loci spjaté s jejími chrámy. A kteří si jsou si vědomi toho, že při svém zájmu a obdivu mohou rušit a obtěžovat. Kteří by byli rádi, aby ti, jejichž hájemství s nejlepším úmyslem narušili, se mohli uchýlit do prostředí stejně vhodného, a přitom patřičně klidného. A zároveň aby stavby, které tímto částečně či zcela vyprázdnili, neztratily smysl, když odejdou.

  Pokud vám ale takoví lidé můžou vlézt na záda, tak to asi udělají. A povědomí o církvi budou tvořit ti, kterým přijde v nejlepším k ničemu. Až tito ignoranti získají takovou sílu, že z míst, kde se dávala duše dějinám udělají sklady na brambory, bude to zásluha přístupu, jaký jste dnes předvedl.

  MK
  September 25, 2013 v 14.38
  Pane Kolaříku
  Vy jste mě nepochopil. Mě rozhodně nejde o to, aby věřící nerušili turisty. Naopak. Mám pocit, že já ruším. Byl jste někdy na pohřbu člověka, o kterém jste nikdy neslyšel, a jehož pozůstalé vidíte poprvé a naposledy v životě? Já několikrát. Nejradši bych v tu chvíli neexistoval. Byl bych nesmírně vděčný, kdyby mne nějaká pořádková služba zarazila už u vchodu. Nebo aby tam dala alespoň blbou ceduli.

  Zároveň ale nechci dopustit, aby došlo k tomu, že by se tato místa stala "nepřístupnými" (což se mi taky mnohokrát stalo). Protože, při vší úctě, historie patří všem. Ale nikoho nechci vypoklonkovat. Pokud nějaký věřící má onu katedrálu tak rád, že do ní chodí navzdory turistům, kteří si ho fotí (ať už záměrně či nikoli), navzdory letáčkům a informačním tabulím, tak by měl být vítán. A pokud by se ukázalo, že mé pocity člověka, který vlezl do cizí ložnice, jsou zcela neoprávněné, pokud by takových byla drtivá většina, tak tím lépe. Ale chtěl bych vědět, že to jsou takovíto lidé. Že jim nevadím, že s tím počítají. Že to nejsou lidé, kteří by mne nejradši vykopli, a do tohoto chrámu chodí jen proto, že ten nejbližší další je odsud hodinu cesty. A taky že ti, kteří to tak vnímají, mají adekvátní náhradu.

  A mimo to i že péče o tuto stavbu, ze které bychom měli mít potěchu všichni, neúměrně zatěžuje nějakou skupinu lidí, jak to (mám pocit) vnímá pan Nerušil.

  A jsem si vědom i toho, že se jedná o návrh kontroverzní a radikální. Teď jsem si všiml, že jsem napsal "si staré církve". Mělo být "se starým církvím". Takhle to vyznívá jinak, než jsem to myslel.
  September 25, 2013 v 17.40
  Pokud má pan M. Kolařík vedle modlícího se věřícího "pocity člověka, který vlezl do cizí ložnice", tak prostě jen považuje náboženství za příliš intimní věc, kterou by on sám na veřejnosti nikdy neprojevoval. Třeba nakonec takovým "militantním ateistou" není. Podotýkám, že militantní znamená bojovný.
  JH
  September 25, 2013 v 18.56
  Předpokládám,
  že pro křesťany "v kostele" nerovná se "na veřejnosti". Kostel je stánek Boží (nebo tak nějak), a pokud tam nějaká ta veřejnost očumuje, tak tam buď vadí nebo nevadí.
  A militantní je tady kdekdo, to bych si tak nebral :)
  MK
  September 25, 2013 v 23.04
  To, že se při návštěvě kostela chovám maximálně slušně, je samozřejmé, a explicitní upozornění, jaký význam ta stavba má, určitě nepotřebuji. S oznámením, v kolik hodin se koná to či ono je tomu jinak, to bych uvítal. Ale není vždy k nalezení.

  Atmosféra veřejné slavnosti, byť náboženské, je přece odlišná od atmosféry tichého kostela, kde je několik mužů a žen ponořeno v jejich osobních modlitbách. Nemám sice žádný takový prožitek, ale stejně bych měl problém uvěřit, že tomu je jinak.

  A ano, odešel jsem. Ti lidé mě skutečně nejspíš ani nezaznamenali. Ale stejně jsem měl pocit, že je vyrušuji už tím, že dýchám. Ale možná přenáším nepřenosné, a moc posuzuji dle svého založení. Rozhodně bych nechtěl, aby měl někdo pocit, že ho chci odněkud vyhánět.
  September 26, 2013 v 5.17
  Mimochodem, moc by mě zajímalo, jestli je v Bavorsku aspoň pár komunistů...
  MK
  September 26, 2013 v 10.11
  Paní Hájková,
  já viděl v Regensburgu předvolební "stánek" Die Linke. Takže ano:)
  September 26, 2013 v 16.21
  Kdo ví, jestli taky chodí na Boží tělo... V dnešní bláznivé době není nic nemožné...
  September 26, 2013 v 18.16
  Autor článku se bohužel v několika bodech mýlí. Začněme od konce. Kardinál Duka použil v souvislosti s občanskými protesty proti Nečasově vládě označení ochlokracie, což je vláda lůzy. Stačí si jeho vyjádření přehrát.

  Zdehjší římskokatolická církev prohlášeními biskupů vícekrát v ostrém rozporu se sociálnéím učením papežů podpořila asociální politiku Nečasovy vlády a umožnila v rozporu z církevními liturgickými pravidly v závěru mše z místa, odkud se čte Písmo svaté a káže, promlouvat ke shromáížděným účastníkům bohoslužby tehdejšímu prezidentu Klausovi na politické téma. Není tedy pravda, že vy se církev od stranicko-politických aktivit zaniklé vládní koalice diostancovala.

  Pak je třeba jasně říct, že podložené listinnými důkazy je pouze vracení pozemků a budov. Částky přidělené církvím podle § 15 nevyjadřují žádný podíl na dříve zabaveném majetku a jsou výsledkem zýákulisních jednání před přijetím zákona. Miliardové a stamilionové částky dostávají církve, které evidentně nic v té hodnotě nevlastnily (za evangelickou církev se tak v článku v DR vyjádřil bývalý člen její synodní rady Miloš Rehchrt), nebo které v době komunistického režimu zde vůbec nepůsobily nebo prostě neexistovaly (např. Apoštolská církev).

  Podle principů vyhlášených v zákoně mělo nárok na údajné vracení majetku 21 registrovaných církví a náboženských společnosti s přiznaným oprávněním k přiznání výkonu zvláštních práv. Pět církví však účast na tomto podniku odmítly, čtyři ještě před přijetím zákona, jedna (Bratrská jednota baptistů) po jeho přijetí tím, že nepodepsala smlouvu se státem. Odůvodnění bylo stejné: nejde o restituci, ale o peníze, které nelze čestně přijmout.
  + Další komentáře