Čas po restitucích, čas příhodný

Filip Outrata

Definitivní schválení zákona o církevních restitucích nám umožňuje rozloučit se  s představou církví jako duchovních institucí a brát si po svém to, co je z křesťanského odkazu hodnotné.

Zákon o restitucích prošel Ústavním soudem. V politické a právní rovině je to tečka za celým sporem. Na všech ostatních úrovních to podstatné teprve začíná.

Pro církve začíná doba starostí o vydávání a správu majetku. Zejména pro ty menší z nich pak začíná doba strachu o to, zda se zvládnou postarat samy o sebe, zda nerozkulačí vrácené peníze. Pro ty církevní instituce, působící na poli sociální práce, začíná čas starostí o to, zda nebudou připraveny o státní dotace, které dostanou jiné organizace, které nerestituovaly.

Pro ty v církvích, kteří sledují se znepokojením letargii křesťanství v zemích českých, nic nezačíná, ale pokračuje. Vlastně nyní mohou začínat zcela z ničeho. Představy o tom, že „církve“ jsou duchovní či alespoň duchem (když už ne Duchem) vedené instituce, tváří v tvář realitě v mírných bolestech skonaly. Alespoň u podstatné části vnímavé, duchovně a morálně neotrlé veřejnosti.

Vlastně je to dobrá zpráva. Moudrý zákon přírody stejně jako slovo evangelia učí, že nový život se rodí ze smrti toho, co splnilo svůj účel. Nejde přitom o církevní instituce, ty hierarchické či ještě lépe byrokratické struktury. Ty tu budou dále, stejně jako staletí a tisíciletí staré kamenné budovy nazývané kostely. Vždy v nich bude leccos dobrého a živého; nebude v nich však, a nebude v nich ani hledáno, Dobro a Život.

Jde o něco podstatnějšího: o zrození oživujícího Ducha v těch, kteří skutečně hledají Jeho království. Kteří opravdu usilují o spravedlnost, dokážou vidět Boží tvář v těch nejodstrčenějších, nejpodceňovanějších, nejodsuzovanějších. Kteří se snadno nepřenesou přes rozpor mezi ideálem a realitou. Kteří jsou možná příliš netrpělivého srdce na to, aby jim stačilo být skoro ve všem jako skoro všichni ostatní.

Je čas říci všem těm, kteří nejsou lhostejní a cítí hořkost a zklamání z toho, jak se církve a křesťané projevují v dnešní realitě, sociální, kulturní i politické: Pojďte a berte. Vy jste skuteční vlastníci toho, co je v křesťanském odkazu hodnotné, živé a život dávající. Tento odkaz, toto dědictví bez pána čeká na vás. Ať již jste členové církví nespokojení s jejich stavem, nebo lidé hledající a sympatizující, právě vy jste povolanými správci jediného skutečného majetku, který církve kdy spravovaly a spravují.

Čas po restitucích tak bude časem naplnění, časem objevování, časem setkávání. Časem trpělivého naslouchání i netrpělivého výkřiku. Časem, kdy se staré formy budou neočekávaným způsobem naplňovat novým obsahem. Těším se na ten čas. Pojďme, máme poslání.

  Diskuse (52 příspěvků)
  JD
  Jan Dospiva
  June 5, 2013 v 12.7
  Što dělať?
  No jo, ale co konkrétně dělat? Být opozicí ve vlastní církvi? Vystoupit z církví ve jménu náboženského individualismu? Založit novou církev? ...?
  MF
  Marek Franěk
  June 5, 2013 v 20.10
  hluboce se mýlíte
  "Zákon o restitucích prošel Ústavním soudem. V politické a právní rovině je to tečka za celým sporem."

  To se hluboce mýlíte. Zaorálek už prohlašuje, že církím odebere 17 miliard, že nová vláda bude měnit zákony a já nevím, co ještě.
  viz http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/lubomir-zaoralek.php?itemid=20128
  Eva Hájková, penzistka
  June 5, 2013 v 20.33
  Pokud se pan Outrata "hluboce mýlí" jen v tom, že tečka za sporem se nekoná, pak na tom není nic tragického. Hlavně, že se hluboce nemýlí v těch druhých věcech.
  MF
  Marek Franěk
  June 5, 2013 v 21.52
  Pan Outrata se mýlí v klíčové myšlence své úvahy. Pokud máme brát výhrůžky pana Zaorálka vážně, pokud mluví za socdem, která bude zřejmě po příštích volbách vládnout, nastanou zcela jiné starosti.
  Starosti ovšem nastanou jen lidem realisticky uvažujícím, nikoli idelistům a blouznivcům. Ti mohou klidně běhat po ulicích a volat "Halelujá!!" a navzájem se chválit, že oni jsou tou skutečnou solí země, ať se s finančním zabezpečením církví bude dít cokoli.
  FO
  Filip Outrata, redaktor
  June 5, 2013 v 22.7
  Panu Fraňkovi
  Sám považuji za klíčovou myšlenku své úvahy to, že obraz církví ve společnosti je těmito miliardami definitivně zabit. Už jsou symbolicky mrtvé, těžko se s tím dá něco dělat.
  Já osobně se budu nadále snažit pracovat pro věc Kristovu a brát si z církví a křesťanství to dobré, ovšem nyní budu kritizovat již bez zbytečných rozpaků.
  A k článku L. Zaorálka - s jeho úvahou, že při vydání majetku a fin. náhrad by se už neměl církvím vyplácet příspěvek, souhlasím v obecné rovině. Chtějí odluku, ať ji tedy mají hned, tím rychleji se naučí plavat po svém, bez peněz toho ošklivého státu.
  Prakticky by ovšem toto znamenalo likvidaci některých nekatolických církví, přinejmenším finanční likvidaci, a jako ekumenický křesťan si to nepřeji, takžev tomto se Zaorálkem nesouhlasím.
  FO
  Filip Outrata, redaktor
  June 5, 2013 v 22.9
  dodatek
  Jedné mé známé farářce přišlo - ne od anonyma, ale od konkrétního člověka - mailem oznámení nepřátelství. S textem: "Dovoluji si vám oznámit, že vaší církev, stejně tak vaše věřící, považuji od dnešního dne za své nepřátele a zrádce české země."
  Stálo to za to?
  JD
  Jan Dospiva
  June 5, 2013 v 22.24
  Navrhuji založit nadaci "Vracíme restituce", kam by mohli věřící posílat ročně alespoň částku rovnající se roční "finanční náhradě" v přepočtu na jednoho člena "restitučních" církví (dělá to cca 1000 až 2000 Kč na člověka) a tyto peníze by pak šly na vybrané sociální, zdravotní, humanitární a podobné účely v rámci České republiky. Akorát by se nepřijímaly dary od církví a rovněž by se peníze neposkytovaly organizacím založeným církvemi, ale výhradně "zbytku světa".
  MF
  Marek Franěk
  June 5, 2013 v 22.39
  panu Outratovi
  My nemůžeme za to, že se tady udělala mediální proticírkevní hysterie (kolikátá již hysterie proti veřejně označenému zloduchovi?). Za to mohou ti, kteří ji rozpoutali.Tady si našli majetek, jinde údajnou pedofílii.

  My nemůžeme za břídilství všech polistopadových vlád, že to nebyly schopny nějak rychle a průhledně vyřídit. Z praktického hlediska byla otázka dlouho neřešeného vlastnictví církevního majetku problém (který kupodivu již pociťovala komunistická vláda koncem 80.let). Avšak praktické problémy ty, kteří běhají po ulicích a volají "Halelujá!!" nezajímají.

  Na druhé straně, mediální realita se mnohdy liší od reality skutečné. Podle mě to lidi zas tak nepálí.

  Vzpomínám si na skepsi jistého preláta, když jsem ho vyzýval, že by se cosi (nebudu konkretizovat) mělo dělat a on odpověděl: "To máte jedno, oni nám stejně vynadají, ať uděláme cokoli".

  Ten Zaorálkův článek je nehorázný. Kdysi jsem si tohoto člověka vážil, zdá se ale, že už ztratil veškerou soudnost.
  Jako ostatně mnozí jiné - proč se o to stará např. Hnutí Ne základnám? Není to pak skutečně spolek starých komunistů, jak to o nich jejich kritikové říkali? Jak to souvisí s americkou vojenskou přítomností zde? Kdysi jsem chodil na jejich demonstrace. Proč se raději nestarají o plány vybudovat americké letecké školící středisko (či jak by se to mělo oficiálně jmenovat) na letišti v Pardubicích?
  FO
  Filip Outrata, redaktor
  June 5, 2013 v 22.50
  Pane Fraňku,
  to je všechno pěkné, ale nezdá se Vám, že ten přístup "my nemůžeme za ..." je takový nějaký neslaný nemastný? Za všechno můžou ti druzí, a nakonec stejně nemá cenu nic dělat, protože vám všichni beztak vynadají... No nevím.
  JK
  Jan Konvalinka, biochemik
  June 6, 2013 v 0.15
  kapitulantstv9
  "Jedné mé známé farářce přišlo - ne od anonyma, ale od konkrétního člověka - mailem oznámení nepřátelství. S textem: "Dovoluji si vám oznámit, že vaší církev, stejně tak vaše věřící, považuji od dnešního dne za své nepřátele a zrádce české země."
  Stálo to za to?"

  S takovou patologickou nenávistí se nedá dělat nic. Kdyby neměli restituce, vymysleli by si něco jiného. Já jsem hrdý na Ústavní soud, že přes tuhle nacionálně bolševickou hysterii rozhodli podle práva. Právo se nedá odhlasovat, právo se nalézá. Kam byste ještě té alianci frustrátů a bolševiků s nacionalisty ustoupil? A v čem dalším jim ustoupíme?

  + Další komentáře