87 580/350 000 Kč Podpořte nás trvalým příkazem na cestě k finanční stabilitě ♥︎ Daruji
×

Profil čtenáře:
Vít Janeček

Profese: dokumentarista a VŠ učitel

Mě přijde, že v diskusi vyprovokované Michéavou knihou TAjnosti levice, kam i tento výborný text spadá, i když se přímo neodkazuje, se příliš ujal ten pojem "konzervativní levice", který pomíjí několik klíčových a objevných perspektiv výchozí knihy:

Michéa nezavrhuje emancipační agendu levice, jen ukazuje, že při jejím prosazování dochází v širší historické perspektivě k přílišnému ztotožnění této agendy s liberálním pojetím individua a že z tohoto akcentu tím pádem čím dál víc mizí to, pro co měla původní levice vždycky cit - a to je právě komunita a společnost. Solidarita vzcházející ze společenské sounáležitosti a respektu k rozmanitosti je trochu jiná, než solidarita vzcházející z respektu k jedinečnosti individua.

Ten rozpor do hloubky velmi dobře reflektuje nový text Ondřeje Slačálka O fundamentalistickém obratu a viktimokracii (i když na Michéa přímo taky nenavazuje), tak jen na něj upozorňuji:

https://kapital-noviny.sk/o-fundamentalistickem-obratu-a-viktimokracii/

Výborný nápad, akorát v článku chybí přímý link na stažení softwaru, neajťaci můžou mít trochu problém stránku najít, je to zde:

https://foldingathome.org/iamoneinamillion/

Filmová krtiika se už před mnoha lety odstěhovala do týdeníků, měsíčníků a čtvrtletníků, klidně do kina běžte :-)
Nezmapoval někdo exaktně tok sociálních dávek ekonomikou? Z logiky věci bych předpokládal, že je to výdaj státu, který velmi rychle nateče zpátky do ekonomiky za různé základní potřeby a rozhýbává tak ekonomiku v lokalitách a mikrolokalitách, které to nejvíc potřebují (když to někde nespolykají přebujelé hypermarkety).
Pane Vrbo je to podnětný text, ale předpokládám, že budete ad hominem napadnut a diskvalifikován kvůli větě “nemám kompetence posoudit kvality digitálního restaurování nebo odbornější pasáže v knize” (ač Váš text je o jiném). Je to těžká debata...