Ředitelkou ÚSTR díky duševní krádeži - otevřený dopis Radě Ústavu

Michal Šindelář

Zveřejňujeme otevřený dopis bývalého fotoeditora Deníku Referendum Michala Šindeláře adresovaný Radě Ústavu pro studium totalitních režimů.

Vážený pane, vážená paní

obracím se na Vás jako na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů ohledně plagiátorství stávající ředitelky Ústavu Mgr. Pavly Foglové. Mou pozornost přitáhlo toto video, které ve zkratce shrnuje, co se stalo. Mgr. Foglová se k plagiátorství na videu přiznává — ztotožňuje se s tím, že od doktora Blažka doslovně převzala pasáže textu, aniž by jej citovala.

Jsem doktorským studentem a vyučujícím sociologie na Fakultě sociálních studiích Masarykovy univerzity a s problémem plagiátorství jsem dobře obeznámen. Když se student dopustí stejného prohřešku proti akademické etice, disciplinární komise FSS jej za to automaticky potrestá minimálně napomenutím, v závislosti na závažnosti přestupku až vyloučením ze studia.

Případ Mgr. Foglové je o to závažnější, že

1) pomocí plagiátu se ucházela o pozici ředitelky ÚSTR, kterou nakonec získala

2) reprezentuje vědeckou a akademickou komunitu.

My se „tady dole“ snažíme vysvětlovat studentům jak se vyvarovat plagiátorství (rozumějte nekrást cizí myšlenky a nevydávat je za vlastní) a čas od času je za to popotahujeme před disciplinární komisí. Bičujeme je citačními normami. Vracíme nedokonalé texty k přepracování. A někdy je vyhazujeme ze studia.

A v prestižní vědecké instituci sedí na ředitelském postu usvědčená plagiátorka a zatím se nic neděje. Možná se přece jenom něco děje — ukazuje se, že se díky plagiátorství dá dosáhnout úspěchu a i když je člověk z duševní krádeže usvědčen, tak to jeho úspěch nezmenšuje. To cítím jako kudlu do zad úsilí, o které se my tu dole snažíme.

Kdyby se toto stalo u nás na fakultě, tak by Mgr. Foglová již stála před disciplinární komisí. A já se chci zeptat, co s jejím etickým selháním bude dělat Rada? Jak se Vy osobně zachováte? Budete její selhání přecházet mlčením, anebo uznáte závažnost jejího selhání a pomůžete nám v udržování akademické etiky?

S úctou a pozdravem

Mgr. et Bc. Michal Šindelář

  Diskuse
  DR
  April 30, 2013 v 17.43
  No tak
  ještě by bylo dobré si ujasnit, co je akademická, vědecká práce a co prezentace projektu. Manažerská prezentace není akademický text. To opravdu není totéž jako obhajovat na fakultě magisterskou či bakalářskou práci, to je poněkud míchání hrušek s jabkama a dost podstatnej rozdíl i třeba od Pernese.
  Takže manažeři podvádět můžou. Aha...

  Ono se asi není čemu divit: http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/nova-sefka-ustr-pavla-foglova-mela-v-minulosti-vazbu-na-ods
  April 30, 2013 v 19.41
  Mgr. Foglová odevzdala text, kterým chtěla něco dosáhnout, prezentovat svůj přístup, odlišit se od ostatních, splnit nějaký kladený požadavek. V tomto není rozdíl od eseje nebo bakalářské práce studenta. A Mgr. Foglová vydávala cizí myšlenky za vlastní. Plagiátorství, tečka.
  A zlehčovat to tím, že se textem ucházela o manažerskou pozici, a to ve vědecké instituci státní správy? To není polehčující, ale naopak přitěžující okolnost.

  Mgr. Foglová by měla být okamžitě vyhozena - tolik můj osobní přístup. Jsem zvědavý, jak se s tím Rada vyrovná, a jaké hodnoty ve výsledku pro ni budou důležitější.
  April 30, 2013 v 20.32
  Curiouser and curiouser
  "Podivňouší a podivňouší!" zvolala Alenka (byla tak překvapená, že na okamžik zapomněla, jak správně vyslovovat). "Teď se zvětšuji jako ten největší dalekohled co kdy viděl světlo světa! Nashle, nohy!"

  Takle si připadám, když čtu o dění kolem ÚSTR. Každý, kdo se v tom angažuje, se okamžitě začne chovat bizarně. Má pocit, že z toho střípku informací, které má, jednoznačně plyne jakýsi celkový úsudek. Nezavěceným a nezaujatým je to nesrozumitelné.

  To video v odkazu je doprovozeno budovatelskými písněmi, aby bylo jasné, že to zkopírovánípasáže z jednoho interního dokumentu Ústavu do jiného interního dokumentu Ústavu dokazuje, že probíhá převzetí ÚSTR bolševiky. Dalším důkazem je podezření, že se paní Foglová kdysi podílela na nezákonném financování ODS. Spiknutí Petrušky Šustrové s komunisty je jasné, když se připomene, že byla kdysi zavřená na dva roky za svou činnost v Hnutí revoluční mládeže.

  Pan Šindelář se identifikuje – nebo je identikován - jako bývalý fotoeditor Referenda. Proč je to tak důležité a proč bývalý? Psal to třicátého dubna, foteditorem byl do třicátého dubna, smluvní vztahy většinou končí do data včetně, takže to psal jako budoucí bývalý foteditor. Něco to znamená, někomu je to asi jasné, mně ne.


  May 1, 2013 v 9.42
  Jsem antikomunistický kryptofašista nečlověk!
  Pane Kubičko, fotoeditorem jsem sice byl do 30. dubna, ale roku 2010.
  May 1, 2013 v 10.21
  Variace na D. Radovanoviče
  Otázka žánru je plně namístě. Zjednodušeně řečeno, nikde krom vědecké práce se nemusí důsledně citovat. Rozhodující je žánr, nikoliv autor ani instituce. Když sebeslavnější vědec napíše učebnici a když ji sebeprestižnější vědecká instituce vydá, nikdo příčetný nebude autora obviňovat z plagiátorství, přestože se to tam jen hemží cizími myšlenkami bez uvedení autora. No a koncepce činnosti organizační složky státu fakt už jaksi z definice není vědecká práce.
  May 1, 2013 v 11.04
  Omluva panu Šindelářovi
  Omlouvám se, ale na Vašem profilu myslím bylo do včerejška jen datum bez vročení, možná jsem ho ale přehlédl.

  O antikomunismu jsem v souvislosti s Vaší osobou vůbec nemluvil.

  Ostatně antikomunismus mi nevadí, jen ten podivný styl argumentace těch, kteří o nepřátelském převzetí ÚSTR levicí mluví.

  Z Vašeho článku nebylo vůbec patrno z jakého textu a do jakého textu to Foglová kopírovala. Jak na tom videu sám dr. Blažek říká, není to klasický plagiát. Není to případ kdy vědec nebo student něco zkopíruje z práce jiného akademika. Foglová není vědec takže není vůči Blažkovi v konkurenčním postavení. Tím neříkám, že je to v pořádku. To co říká dr. Blažek o tom, že paní Foglová se ve vědeckém postředí neorientuje, to asi problém je.
  May 1, 2013 v 12.00
  Plagiátorství a manipulativní video
  Plagiátorství je v akademické a vědecké práci nepřípustné, v tom má Michal Šindelář pravdu.

  Ovšem to video je značně manipulativní. Je orámováno budovatelskými písněmi a je zjevně sestříháno tak, aby potvrzovalo záměr, který sledoval autor, Mirek Vodrážka.

  Na základě tohoto videa bych si netroufal učinit žádný kvalifikovaný závěr, ale myslím, že by bylo dobré, kdyby se k věci vyjádřila buď Petruška Šustrová nebo někdo z členů rady, např. Lukáš Jelínek, Michal Uhl či kolega Bureš.
  May 1, 2013 v 12.17
  Manipulativní video
  Ano, video se zdá být dost manipulativní. Je ovšem škoda, že ÚSTR neidentifikoval tuto událost jako hrozbu a sám se k ní předem nevyjádřil. Potom získává to video interpretační výhodu - nikde neexistuje alternativní výklad události.

  Vlastně existuje. Lukáš Jelínek a Michal Uhl mne upozornili na audio záznam této Rady, který je dostupný na webu ÚSTR. Jedná se o 13 minutu tohoto záznamu http://www.ustrcr.cz/data/mp3/rada/2013/130425_002.mp3 , byla trochu práce si to dohledat. Ovšem audio záznam se kryje s obsahem videa a samotné video se mi ve srovnání se zvukovým záznamem nezdá až tak manipulativní. Snad ve videu jen chybí diskuse o tom, jak se má Mgr. Foglová omluvit a demonstrativní odchod doktora Blažka z jednání.

  Dopis jsem zaslal oficiální cestou na info@ustrcr.cz , doufám, že se k němu Rada vyjádří.
  May 1, 2013 v 12.17
  Aniž bych co věděla o této konkrétní kauze chci se jen zeptat: Jak si může být někdo úplně jist, že dva lidi nemohou napadnout nezávisle na sobě naprosto stejné myšlenky? Musí být ten druhý v pořadí (případně ten méně významný) vždycky plagiátor?
  May 1, 2013 v 18.44
  Paní Hájková,
  u myšlenek se opravdu stává, že na to dva idé přijdou nezávisle na sobě. Ovšem tady se nediskutuje o myšlenkách, ale o formulacích. Pravděpodobnost toho, že by někdo opakovaně použil stejná slova v stejném slovosledu pro vyjádření stejné myšlenky je opravdu mizivá, kdo kopíroval se poznat dá.
  May 1, 2013 v 18.51
  Dík za informaci, pane Kubičko. Já jsem to poznamenala jen tak na okraj, aniž bych chtěla diskutovat k tomu případu. Prostě už zase moc mluvím. Omlouvám se.
  May 1, 2013 v 19.03
  Ještě k antikumunismu - panu Šindelářovi
  Antikomunismus mi nejenom nevadí, ale dokonce s ním souzním. Co mně vadí, jsou blbé argumenty a demagogie, i tam, kde jsou používány pro názor, se kterým na obecné rovině souhlasím. Nejsem vyznavač zásady, že účel světí prostředky.
  JK
  May 1, 2013 v 20.36
  Je to bohužel jasné
  Tady není co řešit. Jak video, tak audiozáznam dokazují zcela přesvědčivě, že paní Foglová použila pro svůj projekt, se kterým se ucházela o místo ředitelky, úryvky z cizího grantového návrhu. To je naprosto nepřijatelné (mj. i proto,že grantový návrh je autorské dílo a má důvěrnou povahu). Jestli je něco ještě horší, než tento fakt, tak je to způsob, jakým se paní ředitelka hájila: zdá se, že vůbec nechápe,kde by mohl být problém: pan Blažek může být prý rád, že někdo jeho myšlenky používá!
  Při konkursu na místo ředitele jakéhokoli ústavu Akademie věd by tohle znamenalo okamžitou diskvalifikaci kandidáta. Ta paní nejen není vědkyně, ona vůbec neví,jaké základní atributy vědecká práce má. Je to ostuda.
  JH
  May 2, 2013 v 15.21
  Taky si myslím, že je to jasné
  a navíc nejde jen o vědeckou čest, ale nejspíš i o porušení zákona. Nemohlo jít o užití pro osobní potřebu (paní Foglová se s materiálem ucházela o placenou práci) a nešlo o citaci (ta musí být v odůvodněné míře, vyznačena a s uvedením zdroje).
  Já ten zákon taky vůbec nemám rád (hlavně některé části), ale jednou ho máme, a musíme ho dodržovat. Je sice možné, že paní Foglová o tom jednoduše nemá páru, ale to by ředitelka ÚSTRu mít asi měla.
  May 3, 2013 v 12.12
  Tisková konference ÚSTR
  Před chvílí na tiskové konferenci citovali z dopisu bývalého pracovníka ÚSTR Tomáše Bursíka, který tvrdí, že paní Foglová čerpala z materiálů, které jí poskytl on a dr.Blažek na ty inkriminované věty nemá výlučné právo, protože to zpracovávali společně. Uvidíme.

  Možná je lepší si počkat na úplnější informace než reagovat se slepou zuřivostí na vágní údaje. Takle se taky člověk může blamovat.

  Spurný v Respektu se už zasnil o rezignaci nejen Foglové, ale i celé rady.Co by asi bylo potom? Myslí si někdo, že se třeba Herman do funkce vrátí?
  MF
  May 3, 2013 v 16.09
  manipulace
  První, co je třeba říci, že proti nově ředitelce probíhá systematická diskreditační kampaň, až únavně podobným způsobem, jako byl likvidován ředitel Pernes.

  Profesionální diskreditační postup spočívá zejména v tom, že se do médií vypouští zpráva o plagiátorství nové ředitelky, nikde ale není přesně uvedeno, co konkrétně bylo opsáno. Dále se používá špinavý argument pomocí neadekvátní analogie, kde se promluva a prezentace před jakousi komisí porovnává s akademickou prací.

  I kdybychom přijali analogii s akademickou prací, postupuje se obvykle následně: Máme antiplagiátorský software, který vypočte procento podobnosti s ostatními dostupnými zdroji. U těch zjevně ukradených se to blíží 90-100%, pokud to je okolo 50% a výše, bral bych to na pováženou. Tady máme ale 1 zpochybněnou stránku z 38, takže sami vidíme, že je to podle výše uvedeného hlediska zanedbatelné.

  Trochu jinak ale celá věc vypadá, když se podíváme na to, co skutečně bylo „ukradeno“. S překvapením zjistíme, že to není nějaký obsáhlý, myšlenkově bohatý text, ale pár bodů popisující, jakými okruhy by se mohl výzkum zabývat. Pak je tedy skutečně otázka, zda se jedná o tak unikátní vědeckou myšlenku, či jen určité úvahy, které se v odborné veřejnosti objevují - že se v některé oblasti toho ví málo a měl by se tím někdo zabývat. Ještě bizarnější je, že ten pán, od kterého to bylo údajně opsáno, říká, že to nikdy nepublikoval - pak má hoch prostě smůlu, žádný copyright na to nemá.

  Ještě k oné falešné analogii – samozřejmě, že koncepční prezentace pronesená před nějakým úředním orgánem nemá mít podobný aparát, jako akademická práce. Možná bychom to mohli připodobnit k nejrůznějším prezentacím přednášeným na různých ministerstvech, která se opak objevují na jejich www stránkách, kdy je zjevné, že podklady pro to tvořily týmy úředníků, ale prezentujícím přirozeně nejsou citováni – prostě se to nedělá.

  Věřím, že i onen ředitel ústavu Akademie věd, kterého tady Honza Konvalika uvádí jako zářný příklad, by si počínal při vytváření koncepce stejně jako ředitelka ÚSTR – zkopíroval by si odněkud, jaké projekty se v ústavu řeší, něco dodal svého a to předložil.

  DR
  May 4, 2013 v 13.40
  Takže k tomu plagiarismu:
  Prohlášení historika Tomáše Bursíka k údajnému „plagiátu“ v náčrtu koncepce ředitelky ÚSTR:

  "Jsem jedním z historiků, kteří pomáhali Pavle Foglové s přípravou její prezentace pro Radu ÚSTR, na jejímž základě pak byla Pavla Foglová jmenována ředitelkou.
  Původně jsem s tím nechtěl vystupovat na veřejnost, ale protože jsem svědkem neuvěřitelných mediálních útoků na Pavlu Foglovou a na Radu ÚSTR, musím uvést na pravou míru, jak to bylo s údajným „plagiátem“.

  V prezentaci Pavly Foglové je uvedeno několik myšlenek, které jsme zformulovali v řadě diskusí spolu s Petrem Blažkem v průběhu let 2007 – 2009, když jsme úzce spolupracovali na přípravě několika odborných projektů, včetně návrhu koncepce odborného zaměření ÚSTR a návrhu projektu, věnovaného rezistenci proti komunistickému režimu. V žádném případě tedy nejde o svébytné autorské dílo Petra Blažka! Je to naše rovnocenná spolupráce.

  Mám za to, že jsem měl plné právo myšlenky z té doby Pavle Foglové nabídnout. Z našich tehdejších příprav nakonec ve své prezentaci použila čtyři věty. Naprosto nechápu, proč si na ně Petr Blažek činí autorský nárok – jde o obecné teze, nijak dále nerozpracovávané, a v této podobě by je mohl podepsat kdokoli. Neobjevují totiž žádnou Ameriku.

  To, že se začalo mluvit o plagiátu, je nesmysl, už jenom proto, že prezentace Pavly Foglové nebyla nikdy vydávána za původní autorské nebo odborné dílo. Není to ostatně ani koncepce: od začátku se předpokládalo – a Pavla Foglová se s tím netajila – že finální koncepce by vznikla ve spolupráci s odborníky z ÚSTR, samozřejmě včetně Petra Blažka.

  Ti, kteří se teď všude vyjadřují o plagiátorství, se zřejmě neseznámili se skutečným stavem věcí. Je mi hodně líto, že se kolem toho strhl takový povyk.

  Tomáš Bursík"
  JH
  May 4, 2013 v 15.13
  Stránka, čtyři věty nebo odstavce?
  Pan Blažek mluvil v dopise o čtyřech odstavcích, na videu pak "skoro celé stránce", paní Foglová o "nějaké větičce", teď jsou to zas čtyři věty.
  Asi nezbývá, než aby pan Blažek zveřejnil ten svůj slavný materiál, aby to konečně rozsekl. Pokud tak již učinil, prosím kohokoliv o odkaz, já se totiž nedohledal. Materiál paní Foglové je tady:
  http://www.ustrcr.cz/data/pdf/aktualne/2013/prezentace-ustr-foglova.pdf

  K příspěvku pana Fraňka:
  * nepublikování díla rozhodně neznamená neexistenci autorského práva, viz autorský zákon
  * myšlenková bohatost díla není relevantní, je-li originální, i kdyby to byla snůška blábolů

  K vyjádření pana Bursíka:
  * I pokud by byl pan Bursík spoluautorem originálu, nemůže jej poskytnout třetí osobě bez souhlasu druhého spoluautora. Opět viz autorský zákon.


  MF
  May 4, 2013 v 18.32
  panu Hájkovi a dalším
  Na tom slavném manipulačním videu máme na konci, i když poněkud obtížně viditelné ono slavné Blažkovo "autorské dílo".

  (1) Je skutečně otázka, zda níže uvedený text je autorské dílo:

  "2.4.3 Protirežimní tiskoviny, letáky
  •2.4.4 Anonymní dopisy stranického a státního vedení a jejich odezvy v různých vrstvách společnosti
  •2.4.5 Formy obrazu nepřítele
  •2.4.6 Formování a existence „ilegálních“ politických stran, politický program opozice
  •2.4.7 Odchody do zahraničí
  •2.4.8 Demonstrace, krátkodobé stávky, jiné veřejné protesty a další podoby nesouhlasu
  •2.4.9 Exil a situace v Československu
  •2.4.10 Zahraniční zpravodajské služby a domácí protikomunistický odboj
  •2.4.11 Situace v uprchlických táborech po únoru 1948"

  Já tvrdím, že není. A tvrdím to v souladu s paragrafem 2 článku 6 autorského záákona ("dílem není zejména námět díla sama o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda,objev, vědecká teorie....")

  (2) Nikde nemáme onu Blažkovu originální podobu onoho slavného "autorského díla", což je za této situace a při tomto druhu obvinění dosti podivné. Máme jen jeho rozhořčení a odchod ze zasedání rady ústavu. Pokud to nepublikoval, ale má někde doma v šuplíku, resp. na disku, prostě má smůlu, protože nemůže prokázat, že je to jeho a že to vytvořil dříve, než Foglarová.

  Je to tedy velmi špinavá věc a ukazuje to, že mnoho lidí, včetně zdejších diskutujících, moc nemyslí, čte jen titulky a ihned, jakoby na objednávku, propadá morální panice. Což není nic podivného a ti, kteří to rozehráli, s tímto typem chování přirozeně počítali.
  JH
  Předpokládám, že ani jeden z nás není právník, ale já jsem přesvědčen, že ohledně bodu 1 se určitě mýlíte - prezentace určitě dílem je. Ostatně, kterou část z vámi ocitovaného úryvku AZ byste chtěl aplikovat? Snad "námět díla".

  Souhlasím s vámi, že skutečnost, že pan Blažek (zřejmě) dosud nezveřejnil originál dokumentu, aby věc vyjasnil, je podezřelá - já na jeho místě bych to určitě udělal. Na druhou stranu, třeba ho to ještě nenapadlo - dal bych bolševikovi tak týden, maximálně dva.

  P.S: Klišé o médii manipulovaných nemyslících masách je na diskusích DR už tak otřepaná věc, že by stálo za to požádat redakci, aby na to vytvořila nějakou automatickou editační pomůcku :-)
  JH
  May 4, 2013 v 19.38
  A pro vyjasnění
  nevím, jestli jsem vás, pane Fraňku, správně pochopil, ale pokud máte dojem, že to co je v onom videu na konci ukázáno má být snímek originálu, tak já si myslím, že není - má to stejné písmo, stejný layout, a stejné záhlaví, prostě je to naprosto stejné jako to PDFko od paní Foglové, takže podle mě je to určitě odtamtud, a autor videa pouze zažlutil to, co údajně mělo být okopírováno.
  JK
  May 4, 2013 v 21.06
  Pkagiát
  Marku, nezlob se, ale nemáš pravdu. Mně je USTR celkem ukradený,nikoho z účastníků sporu osobně neznám a ani na celou věc nemám hotový názor - ale vím něco o tom, jak vypadá nebo má vypadat koncepční materiál při volbě, jmenování nebo konkursu na ředitele vědecké instituce, a zcela bezpochyby vím, že kdyby tam někdo zkopíroval stránku z cizí grantové aplikace (!), tak je prostě diskvalifikován. To vůbec není právní otázka (je mi v této souvislosti celkem jedno, jak co definuje autorský zákon), tohle je otázka standardů a pravidel vědecké komunity.
  Pro mne bylo nové svědectví p. Bursíka - pokud je to tak, staví to situaci do trochu jiného světla, nicméně stále světla nepříliš lichotivého pro paní Foglovou; vychází z toho totiž jako trochu zmatený outsider, který je závislý na zkopírovaných materiálech a plánech někoho jiného a vůbec neví, která bije. Je to celé ostuda.
  SK
  May 5, 2013 v 0.45
  Off Topic
  Původně jsem chtěl této téma úplně vynechat, ale přece jenom přidám pár postřehů, protože přece nikdo z nás nechce jak v tezi, tak antitezi podléhat těm zlotřilým médiím hlavního proudu. Výchozí projekt P. Blažka, T. Bursíka a ještě jednoho historika, z něhož bylo kompilováno, byl původně připravován pro GA ČR pod hlavičkou Ústavu pro soudobé dějiny a jako takový byl projednán i radou ÚSD. Z jeho podání nakonec sešlo, protože, pokud si to dobře pamatuji, nebylo příliš taktické podávat dva téměř shodné projekty v rámci jednoho teamu, kdy se hlavně měnila osoba řešitele. Pokud by pí Foglová svůj návrh koncepce použila jako projekt pro GA ČR (jistě spekulace, ale ÚSTR o zdroji tohoto financování uvažuje), tak dopadne hodně neslavně. Viz příslušný bod zadávací dokumentace GA ČR: "Návrh projektu včetně zdůvodnění je původní autorskou prací navrhovatele a spolunavrhovatelů. Veškeré použití textů jiných autorů musí být doloženo citací, použití jakéhokoli textu bez citace odpovídající (ČSN ISO 690 a 690-2) bude chápáno jako hrubé porušení respektovaných standardů pro vědecké práce a bude důvodem pro vyřazení z veřejné soutěže."
  Samozřejmě lze argumentovat, že nešlo o klasický projekt, ale vzhledem k tomu, že požadavek na zvyšování vědeckých standardů v činnosti ÚSTR pomáhal legitimizovat změnu na postu ředitele, tak tu přece jenom vidím docela vážný problém. Nikoli ani tak na straně pí Foglové, která se teprve s českým vědeckým prostředím vlastně seznamuje, ale na straně těch členů rady ÚSTR (Michal Uhl a Jan Bureš), kteří v tomto prostředí působí a měli proto sami vědět, co je a není únosné. Tím samozřejmě nemyslím to, že měli sami tento kompilát prohlédnout, ale to, jak vcelku nemastně raeagovali, když celou kauzu zveřejnil P. Blažek.
  May 5, 2013 v 11.03
  Vyjádření Tomáše Bursíka
  Dušane, kde je prosím to vyjádření Tomáše Bursíka dostupné? Nedaří se mi jej dohledat.

  A vůbec je k tématu pořád zoufale málo informací. Oficiální promluva z ÚSTR stále není, Blažek mlčí, Foglová mlčí, radní mlčí (v soukromé korespondenci nikoliv), jen my se tady stále přeme.

  Projížděl jsem celou prezentaci Foglové programem pro odhalování plagiátů, a nenašel jsem žádnou podobnost s dokumenty veřejně přístupnými na internetu. Položil jsem si totiž otázku, jestli toho nezkopírovala trochu víc.
  May 5, 2013 v 11.15
  mediální a politické hrátky
  Myslím, že je obvinění z plagiátorství je součástí politické hry křídla D.Hermanna a ODS, která nechala Hermanna, Bendu, Kavalírovou vystupovat na svých tiskových konferencích. Jestliže P.Foglová dostala text od T.Bursíka jako jednoho ze spoluautorů grantového projektu, tak není co řešit zvláště pokud se jednalo o nepodaný návrh. To měla citovat z nepodaného návrhu grantu GAČR? To mi připadá komické. Navíc se jedná o obecně známé věci. Přece každý, kdo se bude chtít kriticky zabývat dobou minulého režimu, tak bude logicky zkoumat věci uvedené v daném výňatku. V uvedeném oddíle není uvedeno nic nového ani originálního. Na uvedený výčet by přišel i o naši nedávnou historii se zajímající středoškolský student.
  May 5, 2013 v 11.59
  akademické hodnoty nejsou hrátky
  Pane Šimso, nevím co mi přijde ulítlé více, vaše konspirační myšlení anebo přístup k přiznávání zdrojů.

  1. vynucování akademické morálky, nepřipouštějící vydáváních cizích myšlenek (ať už Bursíka či Blažka anebo kohokoliv jiného) za vlastní není hra žádného politického křídla, ale hra křídla akademického. Které, pokud vím, ještě není zasaženo morem rozlišování vesmíru na pravicový a levicový.

  2. citovat se dá vše od soukromé korespondence, přes rozhovory, nikdy nezveřejněné texty (ať už eseje anebo diplomové práce či žádosti o grant) po články na webu či diskuse zde na DR. Takže abych Vám odpověděl, ano, měla citovat z nepodaného návrhu na grant, protože má autory, rok vzniku a dokonce i název.

  A k vyjádření Tomáše Bursíka - najdete mi jej prosím někdo? Prý se na chvíli objevilo na webu ÚSTR, ale snad bylo zase rychle staženo. Možná jej potřebuje ještě někdo trochu vyladit?
  Dušane, odkud jsi jej prosím získal?
  May 5, 2013 v 12.25
  konspirační myšlení
  Pane Šindeláři, jestli nevidíte, že obvinění P.Foglové z plagiátorství je součástí politického boje křídla spojeného s D.Hermannem a ODS, tak asi nežijete ve stejné zemi jako já. Ano, plagiátorství je nepřípustné, v tom s Vámi souhlasím, ale jestliže se jednalo o nepodaný grantový návrh a byl jí poskytnut jedním z autorů, tak nemohu sdílet Vaše rozhořčení a spíše soudím, že se také stáváte součástí určité politické hry, i když možná ne úmyslně.
  May 5, 2013 v 12.39
  vyjádření doktora Blažka
  Vyjádření Petra Blažka je dostupné na facebooku zde https://www.facebook.com/martin.vadas.71?fref=ts . Víceméně se jedná o shrnutí a rekapitulaci již dříve zaznamenaného (např. audi záznam od 13.minuty zde http://www.ustrcr.cz/data/mp3/rada/2013/130425_002.mp3 ) na schůzi Rady.

  Pane Šimso, naznačujete, že jsem vlastně hloupou loutkou či snad užitečným idiotem určité politické hry, kterou ze své Platónovy jeskyně chudák nebožák nejsem schopný zahlédnout? Možná bych měl na rovinu říct, že jsem v roce 2010 pracoval na volební kampani senátora ODS, stejně jako manžel Pavly Foglové pracoval na volební kampani Alexandra Vondy. KONSPIRACE, KONSPIRACE, KONSPIRACE! O co mi jde? Za koho hraju?

  Ale vážně, bavme se o argumentech, a když se mi něčí argument nelíbí, tak se nesnažme jeho nositele onálepkovat a touto nálepkou argument zdiskreditovat.
  May 5, 2013 v 13.21
  ulítlé konspirační myšlení
  Pane Šindeláři, můj pohled na věc jste za ulítlé konspirační myšlení označil Vy. To, co tvrdíte, že naznačuji, tvrdíte Vy, ne já.

  Boj o ÚSTR mi připadá jako nová verze "boje o Lidový dům" - ovšem spíše jako fraška než jako tragédie.

  Volební kampaň jsem pro nikoho nedělal, ale je mi bližší soc.dem. a současná rada oproti té předchozí, i když mám pochybnosti, zda je možné politicky založený a politicky existující ústav přeměnit v solidní badatelskou instituci, i kdyby v radě seděli jen apolitičtí andělé - ti by ovšem zase nemohli posoudit obsah zkoumání ústavu.

  To, co mělo být okopírováno, mi připadá banální a pokud by se nejednalo o vhodnou zbraň v politickém boji, tak by asi nikoho nenapadlo s tím šermovat, pokud nepopíráte obsah okopírovaného, tedy:

  "2.4.3 Protirežimní tiskoviny, letáky
  •2.4.4 Anonymní dopisy stranického a státního vedení a jejich odezvy v různých vrstvách společnosti
  •2.4.5 Formy obrazu nepřítele
  •2.4.6 Formování a existence „ilegálních“ politických stran, politický program opozice
  •2.4.7 Odchody do zahraničí
  •2.4.8 Demonstrace, krátkodobé stávky, jiné veřejné protesty a další podoby nesouhlasu
  •2.4.9 Exil a situace v Československu
  •2.4.10 Zahraniční zpravodajské služby a domácí protikomunistický odboj
  •2.4.11 Situace v uprchlických táborech po únoru 1948"

  S celou "plagiátorskou" kauzou se seznamuji se zpožděním, až teď. Jestli oním "autorským dílem" mají být citované body, tak se po chvilce pláče a smíchu této kauze zase rychle vzdaluji, protože míra iracionality, kterou s sebou poslední dění kolem ÚSTRu nese, nějak začíná přesahovat můj práh tolerance.
  May 5, 2013 v 13.44
  určování hranic myšlenky
  Výborně, jsme zpět.

  Obsah zkopírovaného nepopírám, jen bych jej rozšířil i na druhou polovinu strany č. 31 prezentace Pavly Foglové http://www.ustrcr.cz/data/pdf/aktualne/2013/prezentace-ustr-foglova.pdf ).

  Ovšem já osobně se nebudu pouštět do hodnocení toho, jaká myšlenka je hodná ochrany před ukradením, a jaká myšlenka je banální a ochranu si nezaslouží, to je podle mého cesta do pekel, po které se zatím vydává Rada ÚSTR. Pro mne je klíčové, že někdo něco v roce 2010 napsal a je toho autorem, a v roce 2013 to Pavla Foglová bez přiznání autorství převzala a vydávala to za vlastní (a získala také díky tomu post ředitelky veřejné vědecké instituce).

  Já sleduji princip a neumím se pouštět do debaty, jaká míra plagiátorství je přípustná. Pro mne plagiátorství přípustné není vůbec.
  PM
  May 5, 2013 v 16.27
  Plagiátorství a krádež versus
  upotřebení sociálněpolitických poznatků ke zdárné činnosti veřejné, státem financované výzkumné činnosti.
  Dodržování dnes platného způsobu zacházení s výsledky jakéhokoliv zkoumání jedince je zřejmou nutností.
  Jestliže je dnes běžnou praxí i vzájemné zatajování informací na úrovni kolegů jedné státní instituce, tak uvedený případ je do nebe volající, ba nebezpečný prohřešek proti pravidlům konkurence na platném neoliberálním trhu s duchovním zbožím.
  May 5, 2013 v 20.35
  autorství myšlenky
  Pane Šindeláři, můžete mi sdělit, kde je v uvedené pasáži autorská myšlenka Petra Blažka, kterou by bylo třeba chránit zákonem? Já tam žádnou původní myšlenku nevidím. Vždyť to jsou témata, která najdete v každé učebnici politologie s kapitolou "totalitární režimy" či přesněji "nedemokratické režimy". A Petr Blažek cituje, odkud bere pojmy jako protirežimní tiskoviny, anonymní dopisy, obrazy nepřítele, demonstrace, exil, atd.? Vidíte tu absurdnost? Myslím, že takovou osnovu by sestavil i o moderní historii se zabývající gymnazista, pokud by dostal např. k maturitě otázku: "Odpor vůči komunistickém režimu v letech 1948 - 1989". Proto si myslím, že se zde postupuje metodou: "Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde" a plagiátorství je v tomto případě účinnou holí. Mimochodem: Jakou koncepci předložil D.Hermann?
  JJ
  May 6, 2013 v 8.38
  ...
  Tahle afera a cela nasledna diskuze se toci kolem jednoho powerpointoveho promitani? (http://www.ustrcr.cz/data/pdf/aktualne/2013/prezentace-ustr-foglova.pdf ).
  Jinak na strankach USTR se pomerne spatne orientuju, takze nejsem schopny si cokoli vyhledat... Takze uvitam od kohokoli odpovedi na sve nasledujici otazky:
  1. Po odvolani Hermana probehl nejaky konkurz, ktereho se ucastnila pani Foglova (a spousta jinych uchazecu, kteri se k tomu v cca 4-denni lhute odhodlali a zvladli se pripravit)?
  2. Nebo se jedna o prezentaci z minuleho vyberoveho rizeni, ktereho se pani Foglova taky ucastnila a skoncila druha (resp. jako nejlepsi z tech, kteri to nyni byli ochotni prevzit)?
  May 6, 2013 v 8.45
  Jde o kontext a řazení myšlenek. Každé slovo se samozřejmě někde objevuje a lidé se rodí do světa jazyka a jazyk si osvojují, nevynalézají. Z tohoto pohledu autorství neexistuje, protože přejímáme pouze jazykové výrazy, které jsou kolektivní a do kterých se rodíme.

  V odborných či akademických textech je důležitá jiná dimenze. Řazení myšlenek, uvádění je do kontextu, přidávání jim smyslu, jejich struktura. Je legitimní, ospravedlnitelné a běžné toto přebírat, avšak je třeba citovat, odkazovat se, přiznávat původní zdroj informace (či autorství).

  Přirovnání s maturitou je mimo mísu, stejně jako teze o ochraně autorství zákonem. Mluvím o normách a hodnotách akademické komunity, ne o nějakém zákoně. A srovnávání s Hermannem je už docela mimo, mně je Hermann ukradený.
  PM
  May 6, 2013 v 9.36
  Jestliže šlo "pouze" o normy a hodnoty akademické komunity,
  tak plně souhlasím s kritickým postojem pedagoga M.Š.. Etika příslušníků akademické komunity zasluhuje popravdě radikální kritiku v kterékoliv rovině.
  May 6, 2013 v 11.33
  Pane Janečku,
  ano, točí se to kolem toho powerpointu. Nenechte se však ošálit formou a mrzkou úrovní prezentace, jedná se o materiál, na základě kterého Rada ÚSTR vybrala Pavlu Foglovou za ředitelku.

  1. Pokud vím, žádný konkurz se nekonal. Pavlu Foglovou jmenovala Rada bez výběrového řízení, nejspíš na základě částečně zplagiované koncepce. A to hned v den následující po odvolání Hermanna (viz komentář místropředsedy Rady Lukáš Jelínka http://www.denikreferendum.cz/clanek/15330-dejme-ustavu-pro-studium-totality-jeste-jednu-sanci ). Žádný konkurz vyhlášen nebyl. Otázka na Radu: jak jste na Foglovou přišli a kdo všechno se ucházel?

  2. To je velmi nepravděpodobné.
  JJ
  May 6, 2013 v 15.18
  No, co jsem pochopil ze zapisu rady, tak pani Foglova byla predvybrana, privedena na odvolavaci jednani, predvedla powerpointshow a zvolena... Obavam se, ze nejake "kradene" myslenky ji sotva pomohly proti nejakym konkurentum, protoze zadni nebyli... Myslim, ze pri trose snahy by se dal najit nekdo rozumny zevnitr USTR, ktery by se na par mesicu poveril rizenim.
  Takze kdybych ja chtel psat Rade dopisy, tak spis resim tohle...
  + Další komentáře