Grebeníček by se měl spíše omlouvat

Petr Minařík

Miroslav Grebeníček jako řádně zvolený poslanec jistě může na půdě Sněmovny pronášet jakékoliv projevy o Janu Palachovi, slušní lidé by je ale neměli brát vážně.

V posledních dnech a týdnech se to řeklo mnohokrát, tedy jen zopakujme, že za své rodiče, popřípadě rodiče svých blízkých nikdo nemůže. Platí to i na Miroslava Grebeníčka a jeho tátu, který byl bachařem v Uherském Hradišti, kde mlátil politické vězně a jinak sadisticky dováděl. Potvrdilo se však mnohokrát, že i zrůdě se může narodit roztomilé miminko, není důvod si myslet, že by to u Grebeníčků mělo být jinak. Co se to však narodilo bachaři Grebeníčkovi?

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Miroslav Grebeníček vystoupil minulý týden ve sněmovně a podařilo se mu to, co chtěl, totiž získat mediální pozornost pro svoji nehoráznou řeč o Janu Palachovi. Někdejší předseda českých komunistů zabalil řeč do potěmkinovských tezí, z nichž lze dovodit, že Palach byl vlastně jedním z nich, rozuměj rudých, možná dokonce svůj čin provedl ve jménu jejich ideálů. Čekám, kdy se v Haló novinách objeví článek Soudruh Palach se obětoval pro ideály komunismu.

Jan Palach byl hrdina. Existují extremisté vpravo, jako Mašín, kteří to neuznávají, ale nepopírá to nikdo, kdo nestojí mimo společenský kontext, a to je dobře. Pak je tu Grebeníček, který se pokusil Palacha zařadit do kontextu vlastní ideologie — a nejen proto by také měl stát mimo společensky uznávaný kontext.

Rozumějme si. Grebeníček byl demokraticky zvolen poslancem, má právo vystoupit v každé sněmovní debatě, komentovat jednu každou důvodovou zprávu. Ale jsou věci, které právo, byť to demokratické, přesahují, neříkejme tomu hned morálka a mravnost, stačí obyčejná lidská slušnost. Není slušné, aby Grebeníček, který v roce 1975 vstoupil do KSČ, která byla přímou linkou potlačení ideálů Jana Palacha, o něm vedl veřejnou debatu. Může se upřímně omlouvat, ale nic víc. Přesněji, může si dělat co chce, ale my bychom měli mít na paměti, že je to jednání zvířátka, které jde jen a jen za vlastním krmením, nehledíc vpravo, ba ani vlevo.

Jan Palach je ikona, Miroslav Grebeníček je karikatura sama sebe. Palach se bál, že v této zemi povládnou lidé se žaludkem Miroslava Grebeníčka, což se bohužel stalo. Dnes Grebeníček nevládne, ale může mluvit, ovšem poslouchat jeho argumenty o Palachovi je stejné, jako si na veřejném prostranství pouštět porno, i když i to, stejně jako Grebeníčkovy projevy, nepochybně do demokracie patří. Ale studovat je mají odborníci, ať už ze sexuologie nebo veteriny.

  Diskuse
  BT
  February 12, 2013 v 10.25
  Pane Minaříku,
  máte opravdu hodně sebedůvěry, se kterou si troufáte takto jednoznačně hodnotit p. Grebeníčka.

  Váš černobílý pohled nesdílím, podle Wikipedie Grebeníček byl proti vstupu vojsk VS, stejně jako Palach.

  Ano, pak vstoupil do KSČ, v roce 1975. Vy znáte jeho motivy? Byl za tím oportunistický kariérismus jako u J. Fischera, který se po roce 1989 stal přesným opakem, tj. antikomunistou?

  Nebo za tím mohlo být i něco jiného? Nemohlo za tím třeba být to co u Gorbačova, tj. snaha zreformovat KSČ?

  Myslíte, že bez komunisty Gorbačova by Havel v roce 89 něco zmohl?

  Já neznám odpovědi na tyto otázky.

  Vy je však evidentně znáte. Nebo se domníváte, že je znáte.
  BT
  February 12, 2013 v 10.41
  Špatný příměr a moje provokace
  Příměr pana Minaříka s pouštěním si porna na veřejném prostranství je nesmyslný. Chtěl tím snad naznačit něco o nemravnosti?

  Podle mne jde o pokřivené křesťanské vidění morálky praktikované zejména v USA. Jde o typické pokrytectví.

  Když si otevřete youtube, jsou tam cenzurovaná i soft porna, ale to nejbrutálnější násilí je volně k dispozici.
  Je snad milování něco nemravného a krájení či pálení lidí za živa něco co je v souladu s morálkou?

  Mně je ale pak bližší morálka dobytka než lidí.
  MT
  February 12, 2013 v 11.55


  Mám za to, že tento článek je mimořádně ubohý.

  Grebeníček byl možná trochu nevkusný, když se snažil Palacha skoro ztotožnit s reformačními komunisty roku 1968 a taky se v jedné věci mýli - totiž ve své větě, že Palach NENÍ SYMBOLEM boje proti komunismu a totalitě.

  Palach se pravda rozhodně neupálil kvůli totalitě a proti komunistům, ale kvůli zbabělosti a letargii společnosti, která si zvolna lehala zpátky do Záhořova lože nesvobody a ztrácela jednu demokratizační pozici za druhou ... dokonce ani výslovně proti okupaci jeho čin zaměřen nebyl (aspoň ne přímo).

  Ale symbolem se člověk nestává podle své volby - zvlášť pokud už ani není naživu, aby do tohoto formačního procesu mohl zasahovat ...
  ... a někdy i když naživu je ...

  ... ostatně příkladů z historie je habaděj.

  A Palach se NAKONEC STAL SYMBOLEM boje proti režimu reálného socialismu.


  V lednu 1989 jsem to všichni viděli v přímém přenosu ...

  AZ
  February 12, 2013 v 13.8
  Vážení diskutující,
  na článku Petra Minaříka nevidím nic ubohého, je to razantně vyjádřený názor, na který má autor právo stejně, jako kdokoli jiný na ten svůj. Jan Palach ale opravdu směroval svůj čin proti tomu, co o pár let později pan Grebeníček svým vstupem do Husákovy KSČ pomáhal etablovat, totiž vyprázdněný, takzvaný reálný socialismus , který své odpůrce, mimo jiné, trestal prací ( chodilo se "k lopatě a do kotelny") a zákazem studia. Nedovedu si představit, že by si někdo mohl v roce 1975 myslet, že vstupem do KSČ ji pomůže reformovat. Vstup do KSČ v tu dobu a ještě dlouho po tom znamenal prostě otevření zvláštních možností a příležitostí, které nekomunisté v populaci neměli. Přece to nemohl být boj proti americkému imperialismu ( nebo co) se sovětskými okupačními posádkami ( proti nimž pan Grebeníček jako student protestoval, ale pak toho nechal) na vlastním území?!
  To, že nás dnes zneklidňuje podoba současného bezohledného kapitalismu se zločineckými rysy a štvou nás jeho konformisté přece neznamená, že budeme zcela jinak posuzovat normalizační konformismus tehdejších členů KSČ ve vlivných pozicích. Ti se ostatně mohli pokusit pozitivně o odkazu Jana Palacha mluvit už tenkrát, za normalizace, a asi dobře věděli, proč to nedělají. Můžeme se shodnout, že Miroslav Grebeníček nic tak strašného v parlamentě neřekl, ale Petr Minařík v této diskusi také ne.
  MP
  February 12, 2013 v 14.56
  Spor by měl přerůst v širší a hlubší diskusi
  Jde totiž o to, co znamená pojem komunista, komunistický atd.
  Pravice (a její ideologií zmasírovaná veřejnost) je pobouřena přesně tím, co píše i p. Minařík - že by Palach patřil k rudým, neslýchané! Urážka jeho památky!

  Jenže za tímto pobouřením je právě naprosto mylná představa o komunismu, resp. primitivní rovnice komunismus - totalita - nacismus atd. Při bližším pohledu na dějiny ale zjišťujeme, že komunisté mohli být i "demokraty", mohli mít minimálně silné demokratické a demokratizační tendence, to je přece případ tzv. reformních komunistů z r. 1968, ale nejen jich (vzpomeňme na Gorbačova, mimochodem nedávno se mi dostaly do ruky noviny z počátku r. 1990, kde se píše o tom, jak bylo ustaveno "demokratické fórum komunistů"). Umíte si, p. Minaříku, představit třeba demokratické fórum nacistů?

  Čili ano, Palach byl "rudý", přesněji řečeno názorově stál nejblíže právě reformním komunistům (to řekl p. Grebeníček zcela správně), byť byl nespokojen s tím, jak tito reformní komunisté z původních ideálů ustupovali. Ale jinou alternativu než vládu Dubčekova křídla neviděl a jiná tehdy pro demokraticky smýšlející veřejnost ani nebyla, jak správně napsal v BL J. Čulík.

  Řekl bych to tedy tak: p. Grebeníček se dostal pod palbu zcela neoprávněně. Palach neprotestoval proti "komunistické totalitě", protože ta v lednu 1969 JEŠTĚ neexistovala, protestoval proti tomu, aby se nevrátila. Je naopak nesmírně pozitivní, že M. Grebeníček se k Palachopvi přihlásil (!) a kladně hodnotil i pražské jaro. Býval-li prý neostalinistou, který do KSČ vstoupil v době hluboké normalizace (co když při studiu dělnického hnutí došel k závěru, že komunisté skutečně stáli často na straně utlačovaných??), pak je to pozitivní posun, který by všichni demokaté měli kvitovat!
  DR
  February 12, 2013 v 15.3
  Už jsme zase u toho
  Máme demokratickou debatu, ale ne jen tak pro každého. Není slušné, aby projevoval svůj názor na Palacha, někdo kdo byl v normalizační KSČ. I když kdyby jenom potvrdil výklad důvodové zprávy, patrně by to nikomu nevadilo. Když budou na Palacha pět ódy naši kulturní antichartisti, už vidím, jak pan Minařík rozhořčeně píše, že má kupříkladu Svěrák držet ústa.

  Jestliže Grebeníček pochybně posouvá Palachův čin, udělali autoři důvodové zprávy tvzením o Palachově boji proti komunismu to samé.

  Ono ani tak nějak nejde o to, kdo má právo něco říkat, ale jestli nám jeho slova konvenují, že... A když ne, vytáhneme fángli slušných lidí.

  Je mi líto, ale vlastně mi to vážně přijde ubohé...
  February 12, 2013 v 16.27
  Ne proti něčemu, ale za něco.
  Nevím, zda pan Minařík byl v roce 1975, kdy pan Grebeníček vstupoval do strany, už na světě, a také se zde nijak nechci zastávat právě pana Grebeníčka, o kterém téměř nic nevím (ani to, zda zradil nějaké své studentské ideály), přičemž o jeho otci vím jen z doslechu. Necítím se tedy oprávněna ho posuzovat, ale myslím, si, že by neškodilo, kdyby pan Grebeníček čtenářům DR k tomu mohl také něco říct, když už sem nechal dát tenhle svůj článek.
  Pan Minařík si samozřejmě může naprosto v klidu psát co chce a jak chce a nikdo mu to nemůže zakázat. Palach se možná nakonec opravdu stal symbolem boje proti komunismu, jak o tom píše pan Tejkl. Pokud však bude jeho výročí uvedeno v kalendáři v uvedeném znění (tedy že bojoval proti komunismu), pak přece nemůže nikdo čekat, že komunisté budou takový významný den slavit. Pak to ovšem pro komunisty bude „svátek těch, co jsou PROTI nám“. Tomu se přece nemůže nikdo divit, nebo snad ano? Pokud JÁ se počítám mezi komunisty, pak přece NIKDO, kdo je PROTI komunismu nemůže být můj přítel. A pak patrně nikdo nemůže počítat s tím, že komunisté se stanou našimi spojenci v boji proti neoliberlismu. A až lidé začnou hladovět, potom se teprve uvidí, zda se nadchnou pro staré ideály nebo pro nějaké úplně nové ideály. Pak se uvidí, zda budou či nebudou proti komunismu. Proti „komunismu“ se totiž nejlépe bojuje, když člověka netrápí hlad.
  Omlouvám se předem, jestli se to někoho dotklo. Já nechci být takhle „hnusná“, jenže mě k tomu jaksi neustále někdo tlačí a možná je to tak dobře, aspoň si to vyříkáme a nebude mezi námi dusno. Mně je Palacha skutečně líto a cením si na něm jeho krásného idealismu. Toho mladého života byla velká škoda. Lidi zřejmě vůbec nestojí za to, aby se pro ně někdo takovým strašným způsobem obětoval!
  Jsem rovněž ochotna vzít Palacha jako náš společný symbol. Ne boje proti něčemu, ale spíš za něco - třeba za svobodu, víru, naději, lásku, popřípadě demokracii, demokratický socialismus a podobně. Navrhuji, abychom výroční den jeho činu pojmenovali tak, aby vůbec nebyl proti nikomu namířen. A můžeme ho pak slavit společně.
  February 12, 2013 v 17.6
  nechme té orwelovštiny
  pan Čulík píše že ho tato debata obohatila, mne spíše otrávila - nejde přeci jen o spor kdo vlastní mučednický mýtus, ale od čin konkrétního člověka, o kterém se v minulém režimu lhalo a manupulovala Takto ideologicky rozmazávat hystorický kontext jednoho lidksého ossudu je v této době necitivé.
  I proto se stal palachův týden v roce 1989 symbolem úsilí o svobodu.a proto také lidi rozezlilo jaký způsobem tehdejší ČST informovala o dění v ulicích. Svátek 16. ledna podpořím i proto aby se jeho čin nestal pouhou zoufalou sbevraždou.
  Berme to jako symbol naděje že už se nikdo nikdy upálit nebude chít i když je ten den spojený s tragedíí utrpení a smrti. A už nechme z prava i z leva toho kádrování a orwelovského úsilí ovládnout minulost.
  February 12, 2013 v 19.4
  Mě by víc zajímalo, proč to Grebeníček říkal
  Rozpitvává se, zda to, co Grebeníček řekl je třeba z nějakého hlediska pravda,nebo není, ale tuhle důležitější otázku si klade málokdo. Politici přece něco neříkají jen tak proto, že si to myslí.

  Co tím sleduje? Cui bono? Pan Hvížďala na Neviditelném psu to označil za dobou zprávu, protože je to argument pro to, aby ČSSD nešla do koalice s KSČM. To je jasné, ale k čemu je to Grebeníčkovi dobré? KSČM na rozdíl od jiných stran moc neřeší své vnitřní spory přes veřejnost, je velmi neprůhledná.

  Myslím si, že pan Dolejš tuší, o co Grebeníčkovi jde, ale neřekne to.
  BT
  February 12, 2013 v 21.2
  Pravdu má pan Pleva
  Jestli se chceme bavit o tom zda Palach protestoval proti komunismu nebo ne, musíme si napřed ten komunismus definovat. Protože od té definice se pak LOGICKY taky odvíjí odpověď. Bez toho je celá diskuse úplně mimo racionalitu.

  Pokud přijmeme tezi, že reformí komunisté v čele s Dubčekem vlastně nebyli komunisté, protože neodpovídají definici "pravých" komunistů, pak je pravda, že Palach protestoval proti komunistům (tj. těm, kteří byli v KSČ proti Dubčekovi a spol.).

  Pak ovšem z toho logicky plyne, že ani většina členů dnešní KSČM nejsou "praví" komunisté (proti kterým protestoval Palach), tj. ani pan Grebeníček (důkazem nechť je i to, že uctívá Palachův čin, kdyby byl "pravý" komunista, uctívat by ho nemohl).

  Dále: ani Gorbačov (ač dlouholetý člen KS SSSR) nebyl "pravý" komunista, protože byl to on, kdo komunismus (jak jsme ho výše definovali) svrhnul.

  A zase logicky: když KSČM není vlastně "pravá" komunistická strana, není ani nedemokratická a tudíž nic nebrání tomu aby vládla spolu s ČSSD.

  Druhá verze je ta, že existuje komunismus totalitní a netotalitní (to je vidění p. Grebeníčka, který se považuje sám za netotalitního komunistu). Pak Palach neprotestoval proti komunismu jako takovému, ale jen proti jeho totalitní odnoži.

  Ale proti té protestoval i mladý Grebeníček. Do KSČ v roce 1975 mohl vstoupit se stejnými pohnutkami jako Gorbačov, tj. udělat z totalitní KS netotalitní KS.

  Podle této logiky je tedy dnešní KSČM netotalitní odnož komunistů (podobně jako KS na Západě). A opět tedy není nedemokratická a ČSSD s ní může legitimně vstoupit do společné vlády. Konečně nezávislé soudy toto potvrzují.

  Závěr: ať tak či onak, Palach neprotestoval proti netotalitním komunistům (= falešným komunistům), ale proti totalitním (= pravým) komunistům. Totalitní (= praví) komunisté nyní u nás neexistují. Tudíž dnes by Palach nemohl proti komunistům protestovat aby současně platilo, že to je Palach z roku 69.
  + Další komentáře