Stručný antikomunistický a anti-antikomunistický argumentář

Jiří Pehe

Přehled základních argumentů, které ve veřejné debatě uvádějí na jedné straně antikomunisté, a na druhé straně ti, kteří jim oponují.

Úspěch komunistů v krajských volbách vyvolal sérii antikomunistických reakcí, jakož i na druhé straně politické škály reakcí na antikomunistické reakce. Možná neuškodí si shrnout hlavní argumenty a protiargumenty.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

KSČM je dědičkou zločinecké organizace

Ano, protože lpí na slovu „komunistická“, nedostatečně se distancuje od některých praktik KSČ (i sovětských bolševiků), je v postavách některých svých představitelů nostalgická po minulosti, a má ve svém programu ještě stále některé radikálně levicové ideje.

Ne, protože KSČM se už několikrát za minulost omluvila, navíc dnešní program strany je nacionalistický spíše než internacionalistický, nerevoluční a neschopný mobilizovat masy.

Od temné minulosti se nelze odstřihnout

Ano, protože komunismus je druh mentality, který je nezměnitelný, a je svázán s ideologií, která je od počátku zločinecká, takže komunistická praxe, pokud se komunisté dostanou k moci, může zase být jen zločinecká.

Ne, protože proč by se dnešní KSČM nemohla od minulosti odstřihnout stejně jako třeba katolická církev, která, ač byla zpočátku spjatá s ušlechtilými idejemi, měla ve svých temných obdobích „na svědomí“ ve jménu svých doktrín milióny mrtvých v nejrůznějších válkách a inkvizičním upalování či věznění kacířů za jiné názory.

KSČM je nedemokratická strana

Ano, protože KSČM je třeba vnímat nikoliv skrze její oficiální program, ale prizmatem minulosti, prohlášení některých jejích funkcionářů vyjadřovaných na „lidových“ fórech, nebo postojů mladých komunistů.

Ne, protože politická praxe KSČM za posledních 23 let není nedemokratická, o čemž svědčí i neúspěšné pokusy stranu zakázat, které pohořely na nedostatku důkazů o snahách KSČM zvrátit demokratický pořádek v zemi.

Spolupracovat s KSČM je nemorální

Ano, protože KSČM je dědičkou KSČ, jejíž zločiny nelze zapomenout.

Ne, protože KSČM je jiná strana než KSČ, a v posledních 23 letech se chovala vlastně „morálněji“ než strany, které umožnily korupci a rozkrádání státního majetku.

Držet KSČM v izolaci je především úkol ČSSD

Ano, protože levicová ČSSD může snadněji než jiné strany podlehnout pokušení vtáhnout levicovou KSČM do spolupráce i na vládní úrovni a zapomenout přitom na její minulost.

Ne, protože v izolování či přímo zákazu komunistů selhaly především pravicové subjekty hned na začátku 90. let, protože s KSČM pravicové subjekty na různých úrovních beztak celá léta spolupracují, protože bez pomoci KSČM by nebyl prezidentem Václav Klaus, a protože pravicové strany pokrytecky mobilizují proti KSČM především proto, aby oslabily ČSSD.

Komunismus je srovnatelný s nacismem

Ano, protože oba totalitní systémy sice vycházely z odlišných ideologií, ale je třeba je posuzovat jejich brutalitou, represí, nesvobodou a masovým vražděním.

Ne, protože oba totalitní systémy sice používaly podobných metod, ale původní ideje komunismu, založené na naprosté rovnosti bez vykořisťování člověka člověkem, byly o poznání humanističtější než nacistická rasová čistota a nadvláda údajných „nadlidí“ nad ostatními.

S komunismem bychom se měli vyrovnat jako Němci s nacismem

Ano, protože i my bychom měli mít na to dokázat vlastními silami to, co Němcům z velké části vnutila americká okupační moc, a protože jen důsledné vyrovnání s minulostí po německém vzoru je zárukou kvalitní demokracie.

Ne, protože se  považujeme nikoliv za (spolu)strůjce komunismu ale za jeho oběti, takže spíše půjdeme cestou Rakouska, Nizozemska, Francie a dalších zemí, které se považovaly za oběti nacismu, a které se s minulostí dosud nevyrovnaly o moc lépe než Češi.

Za vzestup komunistů může zapomínání

Ano, protože český národ je náchylný k zapomínání minulých zločinů či naopak ke vzpomínání jen na světlejší okamžiky komunistické minulosti, a protože Češi si nejsou dostatečně schopni uvědomit, že demokracie není možná bez skutečného vypořádání s minulostí.

Ne, protože vzestup KSČM má na svědomí především otřesná politika tzv.demokratických stran, jejichž excesy a nízká politická kultura udělaly nakonec i ze strany, jakou je KSČM, přijatelnou alternativu, jakkoliv zatím především jako adresáta protestních hlasů.

  Diskuse
  MT
  December 4, 2012 v 17.0

  KSČM se myslím omluvila na úrovni ústředního výboru asi jednou - mám pocit, že hned v roce 1990 nebo 1991.
  Na nejvyšší sjezdové úrovni se neomluvila - pokud vím - nikdy - omluvila se (a poněkud neúplně) milionová Komunistická strana Československa v prosinci 1989, což je dnešní KSČM platné jak mrtvýmu zimník ...

  Jednu omluvu mohli komunisté na sjezdové úrovni střihnout někdy kolem roku 2002 a pak na ní stále mechanicky odkazovat.
  Ti, kdo by pak přesto stále nebyli spokojeni, nebudou u komunistů spokojeni nikdy a nemá smysl se s nimi bavit ...


  Ale komunisté to neudělali.
  A komu není rady, tomu není pomoci - a teď už to neudělají, protože jim sebevědomí velmi přibylo ...

  Já to po nich ani nechci, nežádám - mně je to v podstatě jedno.

  Ale je třeba mluvit pravdu o té omluvě ...

  December 5, 2012 v 6.20
  Panu Tejklovi - ale především všem těm, kdo narozdíl od něj pořád blouzní o nějaké „omluvě“
  Samuraj nerozumí,
  nechce, nebo neumí.
  A když se někdo zapiká
  tak on mu uši ufiká.