Proč je třeba zvolit Zemana

Jan Májíček, Pavel Novák

Volba Zeman vs. Schwarzenberg je symbolickým střetem o charakter společnosti. Zvolení monarchicky orientovaného politika prezidentem by znamenalo, že dochází k rozpadu republikánského étosu, na němž je založen politický život moderní společnosti.

Nemysleli jsme si, že budeme někdy plédovat za hlas pro Miloše Zemana. Jsme socialisté a požadujeme více, než jen tzv. „zlidšťování“ kapitalistického řádu. Avšak zároveň chceme, aby se lidé práce měli co možná nejlépe. Z této perspektivy jsou nutně každé volby volbami mezi různě silnými zly. Reální političtí aktéři dnes totiž emancipační síly příliš nereprezentují — my chceme víc.

Prezidentskou volbu bylo možné do určité míry ignorovat, neboť tato problematická postfeudální funkce by měla být spíše zrušena, než politicky posílena přímou volbou. Ale stalo se. Výsledek prvního kola prezidentské volby však nakonec kolu druhému dodává nádech až historického souboje. Volba Zeman vs. Schwarzenberg je symbolickým střetem o charakter moderní společnosti. Nástup „knížete‘‘ na hrad by na symbolické rovině naznačoval touhu vracet evropské dějiny někam před francouzskou revoluci.

Bývalý předseda ČSSD Miloš Zeman nebyl naším kandidátem v prvním kole. Sdílíme stejné hodnoty jen z malé části, máme vůči jeho projevům a názorům vážné až principiální výhrady. Přesto se domníváme, že volba tohoto kandidáta je jedinou možnou volbou pro všechny, kdo nechtějí návrat feudalismu v nové podobě.

Miloš Zeman je v druhém kole volbou pro všechny ty, kdo si nepřejí zástupce nadnárodního kapitálu a jeho zájmů v pozici v prezidenta, který je přinejmenším formálně nejvyšším ústavním činitelem v republice. A slovo republika je zde potřeba zdůraznit. Miloš Zeman má své mouchy, své hříchy z minulosti, své podivné postoje. Není to ale představitel neofeudálních sil, které symbolicky navrací vývoj Evropy o staletí zpět.

Miloš Zeman je sice politikem hájícím levicové hodnoty často pouze formálně a navíc jeho politika sloužila do značné míry především zájmům velkých firem, přesto všechno je v druhém kole prezidentské volby symbolem demokracie a moderní — nikoliv ovšem postmoderní — společnosti. Ano, takto zásadní bude výsledek druhého kola prezidentské volby: občané České republiky si vyberou buď touhu po návratu k poddanství, nebo kapitalismus s lidskou tváří.

Miloš Zeman, muž minulosti

Miloš Zeman akceptoval slova svého protivníka, že je mužem minulosti. Karla Schwarzenberga nazval ovšem mužem současnosti. Jaká to ale byla minulost?

Na jedné straně je tu jeho vládní angažmá, v němž Zeman nastartoval hospodářství po jeho vytunelování vládami Václava Klause. Jeho vláda zachránila 60 procent ekonomicky aktivních podniků, skrytě ovládaných investičními fondy IPB, před likvidací a vyvedením jejich aktiv do zahraničí. Ano, i za cenu obsazení centrály IPB policií. Ano, i za cenu vysokých transakčních nákladů. Ale zlodějskou tečku za vládou Václava Klause nedovolil. Tu si udělil Václav Klaus sám v prezidentské amnestii.

Mnohem důležitější pro celou levici bylo ale to, že Zeman jako první začal výrazně a celospolečensky narušovat ideologickou hegemonii pravice, začal mluvit o zájmech „dolních deseti milionů“ a o tom, že ekonomické recepty dominantní ODS jsou cestou do pekel. To otevřela mnoha lidem oči a levice se mohla začít rozvíjet a oslovovat i ty, kteří svým postavením i zájmy měli být jejími stoupenci, ale ve velké míře volili pravici a snili o zbohatnutí kouzlem kuponové knížky. K rozpadu hegemonní pozice pravice by došlo v každém případě, ale Zeman si zaslouží uznání za práci, kterou v tomto směru odvedl.

Karel Schwarzenberg, muž bez minulosti?

Karel Schwarzenberg se vymezil ihned po skončení voleb vůči svému soupeři pro druhé kolo coby muž budoucnosti. Muž, který přinese naší zemi pokrok, pořádek a právní stát. Zamete s korupcí, odstraní sociální vyloučení, nastolí normální, evropské poměry. Miloš Zeman je podle něj mužem minulosti, tím, kdo nese na svých ramenou vinu za bědný stav naší země. Pojďme se na tuto tezi podívat zblízka.

Byl to Karel Schwarzenberg, který po listopadu 1989 získal zpět rozsáhlé majetky v jižních Čechách. Je dobré připomenout na jeho členství v ODA, straně privatizátorů, Vladimíra Dlouhého a Romana Češky a dalších, proponentů divoké privatizace a deregulace. V tomto kontextu je také zajímavé, že to byl právě Schwarzenberg, který se Zdeňkem Bakalou privatizoval v druhé polovině devadesátých let Becherovku — podnik, který před privatizací vykazoval vysoký zisk, začal dva roky po ní vykazovat ztrátu.

Koneckonců Bakala finančně podpořil Schwarzenberga v kampani mezi prvním a druhým kolem. Je třeba si připomínat, že Schwarzenberg společně např. s Václavem Klausem má, byť ne tak zásadní, podíl na upřednostnění mafiánského kapitalismu před právním řádem, na zničení naakumulovaného kapitálu v procesu podivné kreativní destrukce (privatizace) či jeho transferu do černých děr daňových rájů a do rukou tunelářů v první polovině devadesátých let.

Miloš Zeman v té době nebyl součástí vládnoucího establishmentu, naopak, usadil se v lavicích opozice, jeho podíl na zločinech a nepravostech té doby je prakticky nulový. Zemanovi nelze přes všechny jeho chyby upírat kritický postoj a odpor proti klausovským neoliberálním experimentům, které totálně zkrachovaly a které jsou primárním zdrojem mafiánského kapitalismu dnešních dní. Zeman je středovým politikem zastávajícím v posledku pozice sociálně-demokratickými reformami zmírněného kapitalismu s lidskou tváří (tedy tzv. sociálně tržní ekonomiky).

Karel Schwarzenberg a Pavel Němec

V mediálním prostoru se často zapomíná na málo zajímavé údobí politického života muže „budoucnosti“ Karla Schwarzenberga, a tím pádem jaksi muže bez minulosti. Je jím období jeho angažmá v US-DEU. Tato formace se od počátku vymezovala vůči tunelářské ODS Václava Klause jako strana čisté, morální pravice, jako opora právního státu. Schwarzenberg se za ni v roce 2004 stal senátorem.

Stal se senátorem ze stranu, jejíž ministr Pavel Němec je symbolem toho, jak nemá vymahatelnost práva a právní stát vypadat. Schwarzenberg pomohl Němcovi nastartovat obludný obchod s bagatelními pohledávkami a s jejich následným vymáháním soukromými, tzv. soudními, exekutory. Tato paramafiánská vzájemně provázaná struktura je skutečnou rakovinou právního státu. Najdeme zde nejrůznější firmy ze Seychel, které skupují pohledávky a to i promlčené, a nechávají se za velmi pěkné odměny zastupovat některými advokáty — jsouce jimi zřejmě zároveň vlastněny.

Následně vymáhají pohledávky i s velkorysými odměnami na často nic netušících, neinformovaných a nakonec do bídy přivedených dlužnících. Tomu napomáhá Pavlem Němcem (a vlastně celou vládní koalicí) dobře nastavená soukromě-exekutorské mafie. Nesmíme ani zapomínat na další posílení role soukromých exekutorů za vlády Petra Nečase, v níž je Schwarzenberg prvním místopředsedou.

Karel Schwarzenberg a Martin Bursík

Zajímavé je i „zelené období“ našeho muže bez minulosti. Martinem Bursíkem byl Karel Schwarzenberg instalován do „vlády boje proti korupci“ či „vlády proti zadlužování“. Tato vláda zrozená ze zprávy plukovníka Kubiceho a vykovaná v ohni politické korupce, od samého počátku nevěrohodná, prosadila s pomocí přeběhlíků nejzásadnější změny daňového systému za existenci samostatného státu. Konečně bylo, s pochvalným mručením Schwarzenbergovým, odstraněno trestání za úspěch, nespravedlivé zdaňování bohatých.

Nejvyšší sazba daně ve výši 32 procent byla snížena na 15 procent (ze „superhrubé“ mzdy). V Evropě, kterou se Schwarzenberg tolik zaklíná, je přitom zcela běžná mezní sazba daně pro nejvyšší pásmo příjmů 40 až 50 procent. Ve Schwarzenbergově oblíbeném Rakousku je to právě 50 procent. Nesmíme zapomínat ani na Schwarzenbergovu podporu americkému radaru v Brdech, záruku nového přátelství na věčné časy, tentokrát s mocností z jiné světové strany.

Ovšem za vlády Mirka Topolánka se také vzorově bojovalo proti korupci a pracovalo se na budování právního státu. Schwarzenberg se zachoval vždy čestně. Nenamočil se. S Čunkem on ve vládě nebude. Je přece ochránce práv menšin, především Romů. Avšak možná trochu překvapivě ve vládě zůstal. Ovlivňování trestního řízení tzv. justiční mafií, podivné odvolání Ivo Ištvána, čachry Renáty Vesecké, to vše oblíbencem davů nepohnulo. Hlavní přeci bylo zabránit zadlužování.

Karel Schwarzenberg a Petr Nečas

Karel Schwarzenberg je skutečně mužem budoucnosti. Budoucnosti, vstříc které nás tato vláda vedená Petrem Nečasem a skutečným premiérem Miroslavem Kalouskem, ať chceme nebo nechceme, vede. Vláda vzniklá z řecké lži, z nesmyslů pravicových médií o zadlužujících socialistech ve chvíli, kdy pravicový tandem Janota-Kalousek vytvořil nejvyšší deficit v dějinách ČR a kdy se ministerstvo financí vedené pravicovými politiky a analytiky nejvíce v dějinách „seklo“ v odhadech vývoje.

Schwarzenberg byl členem vlády již jednoznačně spojené s velkými financemi. Šlo o vládu zrozenou mj. z daru Zdeňka Bakaly všem třem vládním stranám, transparentně zveřejněného den po volbách. Z této vlády již Schwarzenberg, předseda její nejpravicovější koaliční strany, stihl také několikrát odejít. Zásadově se mu nelíbilo spojení Věcí veřejných s ABL. To nijak nebránilo prosazení nucených prací, které byly sice Ústavním soudem nakonec zrušeny, ale v mezidobí jim byly podrobeny desítky tisíc občanů v tíživé sociální situaci. Schwarzenberg rovněž s Drábkem prosadil zavedení systému DONEZ, který stigmatizuje nezaměstnané, a sKartu, podivný kšeft pro Čceskou spořitelnu.

Schwarzenberg s Kalouskem prosadili snížení daně z kapitálu, tedy přesněji z dividend, z 15 procent na 0 procent; v Evropě je to obvykle 25-30 procent, u nás to ještě za dob Miloše Zemana bylo 25 procent. V tomto případě šlo opět o skvělý dárek sponzorům volební kampaně. Nesmíme zapomínat na dalšího ministra z TOP 09, Leoše Hegera, který prosadil záslužnou dvoukolejnost zdravotnictví v podobě nadstandardů. Umožnil tedy nástup třídně diferencovaného zdravotnictví s lepší kvalitou pro bohaté a s „jinou“ pro ostatní, tedy chudé. Společně se sociálně citlivým Schwarzenbergem zrušili proplácení „levných“ léků, což je velmi citlivé hlavně vůči chronicky nemocným, kteří berou často velký počet relativně laciných preparátů.

Nesmíme zapomenout na dva další velké úspěchy, prosazení tzv. církevních restitucí, u kterého jde po pravdě spíše o dar obrovského nemovitého majetku církvi, především římsko-katolické. Druhým je pak důchodová reforma, díky níž bohatí konečně nebudou tolik připlácet těm chudým a budou si moci vyčlenit alespoň těch mizerných 10 procent svého odvodu na svou soukromou hromádku. Sice tím trošku uškodí našim dědům a babičkám, ale to Schwarzenbergovi zjevně nevadí. Vždyť to si ti lidé zaplatí ve zvýšené DPH.

Schwarzenberg a budoucnost

Schwarzenberg prý uvede zemi do pořádku. Prý obnoví právní stát. Třeba prostřednictvím podobné amnestie, kterou ukul prezident Klaus a podepsal premiér Nečas? Schwarzenbergovým případným vítězstvím se legitimizují všechny výše uvedené nepravosti a mnohé další. Kapitalismus umírá, ale v jeho lůně se rodí systém nový. Systém, jehož je Schwarzenberg představitelem. Systém lži, licoměrnosti, pseudomorálních blábolů, které zastírají institucionalizované formy vykořisťování. Systém, v němž je zdání zaměňováno za skutečnost ještě víc než dnes. Systém směřující k jakési kastovní společnosti, v níž bohatí stále více bohatnou.

Jak je ale možné, že velká část české, veskrze plebejské společnosti volí Schwarzenberga? Domníváme se, že se jedná o prohru v boji o interpretaci společnosti a jejích dějin. Zvolení monarchicky orientovaného politika do této symbolicky významné funkce znamená, že dochází k rozpadu republikánského étosu, na němž je založen politický život moderní společnosti. Třídní struktura přestává být tématem politického boje a politický boj je v podstatě depolitizován, protože už neslouží k vybalancování sil kapitálu a práce. Zvolení Schwarzenberga prezidentem znamená souhlas společnosti s tímto vývojem.

V zemi bez porozumění dějinám je mužem budoucnosti ten, kdo dokáže zakrýt svou minulost.

  #BečvaNevyšumí

  Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

  Diskuse
  BT
  January 24, 2013 v 22.25
  Koho je Zeman spojenec?
  Někdo mi poslal odkaz na tento článek. Možná ho zajímá můj názor.
  Zkusím se tedy vyjádřit.

  Potíž tohoto článku je v tom, že pouze porovnává oba kandidáty, ale jejich (ne)schopnosti nezasazuje do současného a hlavně předpokládaně budoucího vývoje politické situace.

  Není zde hlavně nic o vztahu Zemana k anti-neoliberálnímu křídlu ČSSD a co z toho vztahu může vyplynout.
  Pokud by Zemanovi skutečně šlo o boj proti neoliberalismu, byli by Sobotkovci v ČSSD jeho nejlepším spojencem a V. Klaus jeho největším protivníkem.

  Jenže pravdou je přesný OPAK.
  January 24, 2013 v 22.57
  Pane Trávníčku,
  "o vztahu Zemana k anti-neoliberálnímu křídlu ČSSD a co z toho vztahu může vyplynout.", který Vám v článku Pavla Nováka chybí, tak o tom tam není proto, že je to záležitost daleko méně podstatná pro zítřejší volbu, než jsou záležitosti, jichž si článek právem všímá.
  Je potřeba rozlišovat! Jsou věci podstatné a jsou věci daleko méně podstatné.
  Podstatné pro zítřejší rozhodování je, řečeno slovy Pavla Nováka, že
  "Zvolení monarchicky orientovaného politika do této symbolicky významné funkce znamená, že dochází k rozpadu republikánského étosu, na němž je založen politický život moderní společnosti."
  "Schwarzenbergovým případným vítězstvím" se legitimizuje systém, ve kterém jsou zastírány "institucionalizované formy vykořisťování. Systém, v němž je zdání zaměňováno za skutečnost ještě víc než dnes. Systém směřující k jakési kastovní společnosti, v níž bohatí stále více bohatnou."

  Otázka je, pane Trávníčku, jestli víte, že volbou KS volíte především toto.
  BT
  January 24, 2013 v 22.59
  Ještě příměr
  Je to jako kdyby za normalizace přišel zachránce národa a místo za Havlem šel pro rady za Husákem.
  To raději snad pak Štrougala.
  BT
  January 24, 2013 v 23.04
  Paní Švandová,
  Vy to píšete jako kdyby se zvolením Schwarzenberga přesunula ČR o 400 let strojem času do minulosti.

  Připomenu Vám tedy: je rok 2013 a jsme součástí Evropské Unie. Z ní nás chce dostat pryč KlauZeman. Zřejmě proto aby si zde mohl kralovat jako král z pohádky. Tj. především nekontrolovaně. Tj. ve stylu feudála.
  BT
  January 24, 2013 v 23.16
  Ještě paní Švandová,
  "Schwarzenbergovým případným vítězstvím" se legitimizuje systém, ve kterém jsou zastírány "institucionalizované formy vykořisťování. Systém, v němž je zdání zaměňováno za skutečnost ještě víc než dnes. Systém směřující k jakési kastovní společnosti, v níž bohatí stále více bohatnou."
  -----------

  To je defacto definice neoliberalismu. Neoliberalismus je obdobou nacismu. Nacismus uznává vyvolenou rasu, neoliberalismus vyvolenou sociální třídu, tzv. úspěšné.

  Je to zhoubná ideologie, od které se musí naše společnost oprostit. Kdo je jejím duchovním otcem v ČR? Václav Klaus. Kdo je nejvíc proti? Sobotkovci v ČSSD.

  S kým se chce radit Zeman? S Václavem Klausem. Sobotkovce nesnáší a chce je podporou Haškovců zlikvidovat.

  A Vy tu píšete o nějakých étosech. Myslíte, že toto bude vnímat tzv. "obyčejný" člověk? Ten se potřebuje nepropadnout do chudoby. Jak se nepropadne do chudoby? Tím, že se bude bojovat proti neoliberalismu.

  Kdo proti němu bude bojovat?
  January 25, 2013 v 0.20
  Pane Trávníčku,
  z Vaší odpovědi, kterou čtu mezi řádky, je patrné, že to nevíte a možná ani nechcete vědět.

  Každý volíme podle dostupných informací, podle toho, jak si je přebereme a podle svého nejlepšího svědomí. Tak to prostě je. V tom se nelišíme, tak se mějte hezky. Dobrou noc.
  January 25, 2013 v 4.03
  napsal mi kamarâd (24. ledna 2013 13:48)
  "Janku-

  K Deníku Referendum, jeho autorům a mnohým diskutujícím

  Stručně: Ať jdou do p-----

  O občanství, republice, rovnosti, není tam ani řádku.

  Taktizování je - a nás s nimi - povede jen do pekel.

  Nevím co je na Zemanovi šovinistického.

  Jsou to dědicové slavných rudoprávnických tradic; od věcných diskusi se utíkají k nadávkám.

  Stále dostávám maily s obrazem svatého KS a ďábelského MZ.
  -- A že jde o volbu také TOP 09 zcela přehlíží, …

  V takovéto jsem dnes náladě.

  Václav"  S kamarádem Václavem souhlasím
  JZ
  January 25, 2013 v 4.12
  Nepřehlédněte dnes na BL à
  Marek Řezanka: Temně hučí bory české
  ZDE:
  ------ http://www.blisty.cz/art/67159.html
  BT
  January 25, 2013 v 7.27
  Paní Švadnová,
  díky za odpověď.
  Také Vám přeji abyste se měla fajn. nevadí, že budete volit jinak, třeba máte pravdu a já se mýlím.

  Pravděpodobně se to brzy ukáže, protože mám dojem, že vyhraje MZ. Pokud Váš úsudek je správný (tj. MZ bude menší zlo), budu velmi potěšen byť to bude v rozporu s mou predikcí.

  Potěšen proto, že nejde o mne ale o naši společnou budoucnost.

  PS: Jen mne trochu mrzí, že jste mi neodpověděla na závěrečnou otázku.
  BT
  January 25, 2013 v 7.29
  Pane Zilzere,
  když souhlasíte s posíláním autorů a diskutujících na DR do prdele, pak už rozumím tomu proč podporujete nedemokrata Zemana.
  January 25, 2013 v 8.04
  Trefa do černého, pane Trávníček !!
  Jako nedemokrat podporuji nedemokrata a hulváta Miloše Zemana. Kromě toho jej podporuji ale i prot, že je to inteligentní a v mnohém ohledu kompetentní politik. -- Což se, ať se to Vám či jiným líbí, o KS nedá v žádném případě tvrdit.
  Posílat do prdele (tz "tečky" jste dešifroval ycela přesně - gratuluji!), je v Čechách takový lidový yvzk.

  Moje úcta, pane Trávníčku
  a přeji Vám radostné volby
  Jan Zilzer
  BT
  January 25, 2013 v 8.17
  Pane Zilzere,
  díky za odpověď a přání. Přeji totéž.

  Osobně demokracii nepovažuji za fetiš. Může být, že osvícený nedemokrat je někdy lepší než zdegenerovaná demokracie.

  Jen mám obavu aby zde neplatil citát P. Kosorina:

  Když na hlupáky zamíří reflektory, začnou se považovat za osvícené.

  Ale uznávám, že to v určitém kontextu platí o obou kandidátech.

  Jde tedy o to správně zvolit to menší zlo. :-)
  ??
  January 25, 2013 v 8.30
  edy ještě jednou zbabělá nevolnická lůzo. Tedy milí Češi (tak vás titulují Schwanzerbergovi lokajové Duka a Menzel). Volbou Schwanzerberga dáváte své "požehnání" nejasociálnější a nejneoblíbenější vládě od r. 1989. Schvalujete likvidaci solidární zdravotní péče, "důchodový reformní tunel", likvidaci bezplatného školství a církevní restituční tunel do státní kasy. Schvalujete beztrestné fackování občanů na ulici těmi knížetem vyvolenými (Kalousek) a snižování penzí těm, kteří se už nemohou bránit. Vyslovujete svůj souhlas s Klausovou amnestií tunelářů a kamarádů. A ne že ne. Pokud by Nečas neměl jistotu, že ho "noblesní kníže" podrží u koryta, amnestii by nepodepsal. Tož volte lůzo.
  January 25, 2013 v 8.47
  Shodujeme se pane Trávníčku -
  (a dodávám s potěšením, když si budu maličko fandit) - jako dva rozumní lidé. -- Máme zkrátka rozdílné náyora na věci kolem nás i roydílný - jak se dříve říkalo - světonázor.

  Dnes je to jednoduše tak, že Vy hodnotíte jako menší zlo Schwarzenberga, a já Zemana. Dodávat, že se mi nelíbí ani jeden z nich, je snad skoro zbytečné......
  BT
  January 25, 2013 v 9.15
  Pane Kuchejdo,
  Já myslím, že máme na výběr být buď Dukova lůza nebo Zemanovi idioti.

  Já mám přece jen blíž k té lůze.
  VF
  January 25, 2013 v 10.47
  To je bonmotík,
  p. Trávníčku?
  Protože já nechci být považován ani za lůzu ani za idiota, ale neznamená to že jimi nejsem a už vůbec ne, že mne tak nebudou podle své úchylky označovat nějací deprivanti!
  Ale protože to první je více předmětem současné politiky, tak v žádném případě ne Duka a jeho kníže. To už radši za idiota.
  January 25, 2013 v 10.58
  Nejhorší varianta pro "zapálené" agitárory je, když jejich volba zvítězí. Ocitnou se pak pod tlakem těch, se kterým se kvůli své volbě hádali a aby před nimi nevypadali jako pitomci, musí obhajovat každý špatný krok svého vyvoleného a to i takový, který je jim bytostně proti srsti. Proto tuhle práci nejčastěji dělají "tefloňáci" za peníze. Ten, kdo jí dělá zadarmo, má zaručeno, že jeho prestiž časem nezvroste.
  January 25, 2013 v 11.03
  Ani idiot ani lůza,
  ale volím si svého úředníka do funkce prezidenta. Chci tam toho, který bude lépe vykonávat úřad a ne svrhávat vládu nebo nás poučovat o všem, co ví a jací jsme to idioti. Zatímco Zeman označuje své protivníky za idioty, o nevolnících mluvil Menzel a lůze Duka, ne Schwarzenberg. Když nebudu souhlasit s kroky prezidenta, budu ho kritizovat, ať tam bude ten či onen. Včerejší závěrečné slovo Schwarzenberga byl slib, že bude prezidentem všech občanů (mohu o tom pochybovat, ale slíbil to), kdežto Zeman neslíbil nic, jen požadoval, aby ho volili všichni nestranící. Proč? Protože je geniální Miloš Zeman? Děkuji, nechci.
  HP
  January 25, 2013 v 11.40
  Jen skutečný idiot se bojí silného prezidenta a drží s touto vládou!
  Musím přiznat, že po včerejším duelu nechápu, jak může stále přetrvávat fanatismus a zaslepenost Schwarzenbergových příznivců. Jeho "slušnost" se projevila jasně, když byl zatlačen do kouta otázkou cti ("Čunek nebo já" bylo bez podmínek a nedodržel to) a na odhlasování všech vládou navržených zákonů a zda mu byla přednější funkce, vyjel velmi zostra "Vy neargumentujete! Vy mě urážíte!". Jasně, dotknout se pana feudála, že nedrží slovo, to přece nejde! To se nemusí vysvětlovat ani se za nedodržení slova omluvit. Stejně jako arogantní vláda, na lidi dole (včetně bojovníků za svobodu), kašle, hlavní je být u koryta. Ale opovažte se nám to předhodit!
  A věhlasná media si smlsla na tom, když Zeman uvedl nepřesně zdroj informace o Posseltovi (mělo to být Právo, ne Britské listy). Lidi jsou neuvěřitelně zfanatizovaní - dnes rozvážeš zeleniny agitoval prodavačku ať jde volit Karlíčka! Proč?-Protože je lepší. V čem? - Je chytřejší. (Pro sebe - chtělo se odpovědět.) Autor článku má pravdu. Nevím, jestli rozklad našeho školství není cílený. Hloupý národ je snáze ovladatelný. Jestli si nakonec zvolí "knížete" na Hrad, tak si to asi za svou hloupost zaslouží! Jen nevím, jestli pak někdy budou mít šanci noví buditelé! No, možná to budou ti, co obrátí, až si uvědomí, čemu dali svůj hlas! Doufejem, že budou stejně vehementní jako jsou teď.
  January 25, 2013 v 11.56
  Nebojím se Zemana, ale nechci ho
  Chci demokracii a ne autoritativní prezidentský režim. Paní Puchýřová, už mluvíte jako Zeman.
  BT
  January 25, 2013 v 12.20
  Bubák Posselt a další strašidelní Němčouři
  Je opravdu komické bát se Němců, když naše hlavní město v centru nejde poznat dle nápisů od města amerického, když naše děti žvatlají anglicko-českou hatmatilkou z internetu a hlavně když naše "elity" vyznávají jako vůdčí ideologii americký neoliberalismus a vtloukají tento způsob myšlení ve školách do hlavám našich dětí.

  Je to stejné jako bát se v ZOO slepice (protože ta je potomkem Tyrannosaura rexe) a nebát se tygra, protože ten je příbuzný naší pokojové kočičce.

  Klasický případ koukolíkovské STUPIDITY (viz: http://www.blisty.cz/art/39405.html)

  Prosím pusťe si tenhle song známé německé skupiny (a dobře si přečtěte TEXT písně): http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/rammstein/amerika-924

  a možná konečně pochopíte, že jsme s Němci na jedné lodi, na lodi, které do trupu udělal díru anglosaský neoliberalismus.
  January 25, 2013 v 12.37
  silný prezident ?
  taky půjdu za chvíli volit Zemana, ale autoritářský prezidentský systém tedy rozhodně nechci - spíš jsem ochoten po zkušenosti s touto volbou debatovat o jeho větší odpovědnosti, odvolatelnosti, dokonce možná a la long debatovat o zrušení této funkce.
  Nejde jen o machistické kecy ze IV. cenové skupiny. Úvahy M. Zemana o přechodu k většinovému systému (aby si to tu mohly rozdávat jen dvě hlavní strany) a riziko že bude pokračovat v klausovském intirkánském aktivismu z Hradu to ukazují jako relevantní otázku.

  PL
  January 25, 2013 v 13.32
  panu Šimsovi
  V jednom se s Vámi rád shodnu, a berte to prosím jako podporu, a sice v ochotě kritizovat prezidenta za jeho kroky a podporovat protesty proti nejhorším krokům prezidenta, ať už jakéhokoliv - jakkoliv si uvědomuji symboličnost takových protestů v kontrastu s mandátem daným absolutním číslem voličské podpory jeho mandátu, věřím, že dobře vyargumentované důvody mohou veřejnost oslovit... (zvláště, když Respekt aj. média přestanou s PR pro presidenta..).

  Nejsem si ale jistý, je-li prezidentská funkce funkcí úřednickou. Podobně nevím, je-li třeba učitelská profese funkcí distribuční.
  January 25, 2013 v 15.10
  nejen úředník
  Samozřejmě prezident není jen úředník, jeho funkce má symbolickou hodnotu a hraje důležitou roli v době jmenování premiéra a vlády, v době krizí, ale ukázalo se, že u nás hraje značnou roli jak navrhování členů ústavního soudu, tak jmenování členů bankovní rady. V posledních dvou bodech nevidím problém, myslím, že to bude u obou kandidátů lepší než nyní za Klause. Co se týče symbolické hodnoty, tam by mi byl bližší Zeman jako jakýsi sociální liberál, skutečně mi nedělá potěšení, že se možná stane naším prezidentem člen původně prohabsburské šlechty a člen posledních dvou pravicových vlád, ale co se týče úřadování a vyjednávání nových vlád a respektování ústavy, tam dávám přednost Schwarzenbergovi. Zeman má u mě velké mínus za opoziční smlouvu, za permanentní škození sociální demokracii od roku 2003 a za blízké spojení s Václavem Klausem. Jeho výroky, jak si představuje vykonávat prezidentský mandát, by ve své realizaci podle mě vedly k rozbourání současného systému politických stran a vážného zpochybnění parlamentní demokracie a faktické přiblížení k prezidentskému systému. Myslím, že si ta rizika uvědomuje i pan Dolejš, dlouze o tom zasvěceně mluví a píše Václav Žák, varování jsem slyšel i od politologa Tomáše Lebedy po to, co Miloš Zeman navštívil Palackého univerzitu v Olomouci. Nejhorší je silný neodpovědný prezident. Pokud by se posílíla jeho odpovědnost, případně možnost odvolatelnosti, moje obavy by oslábly.
  HP
  January 25, 2013 v 17.30
  Panu Šimsovi
  ad "Chci demokracii a ne autoritativní prezidentský režim. Paní Puchýřová, už mluvíte jako Zeman."
  Já zase chci, aby si lidé mohli rozhodnout, co chtějí. Musí ale předcházet široká a kvalifikovaná, nejspíš několikaletá diskuse, aby si každý mohl vybrat. Dočasně si lidé mohou vybrat i autoritářský režim, když se k tomu rozhodnou a mají důvěru v nějakou autoritu. Pokud jim bude možnost tuto sitauci zase změnit. Může to být ale ošidné, asi by to mělo smysl v době ohrožení státu vojensky nebo nějakou přírodní katastrofou. Je to k diskusi.
  Samozřejmě ale není důležité co chci, já nebo vy, nebo někdo jiný zde. Důležité je, na čem se shodne většina občanů. Proto jsem pro referendum (obecné a "spravedlivé = smysluplně definované) a odvolatelnost poslanců. Zeman s tím přišel až pomně!
  Mluvit jako Zeman mi nevadí, většinou mluví k věci. Otevřeně. A to preferují, protože k tomu lze zaujmout stanovisko.
  A mohli jste si zde všimnout, že já se nějakou autoritou nedám zastrašit. V první volbě jsem Zemana nevolila, jeho strana se k přímé demokracii sice hlásí, ale myslím, že (aspoň co znám jednoho člověka ve stranické funkci v Brně) ji plně nerozumí. Teď je to pro mne jasné rozhodnutí.
  January 25, 2013 v 23.01
  Paní Puchýřové
  Myslím, že Zeman je poslední člověk, který bude usilovat o přímou demokracii, zvláště pokud bude prezidentem. No, ještě méně než Zeman by o to usiloval Václav Klaus. Ale Klaus by to nikdy neřekl. Tomu vždy šlo o moc a udělal vše pro to, aby ji získal či udržel a dělal to vždy velmi úspěšně, čtyři roky prostřednictvím Miloše Zemana a jejich opoziční smlouvy, nyní v tom pokračuje. Miloš Zeman tak přímý není, ten mluví o právech občanů či o přímé demokracii a přitom mu jde také především o jeho vlastní moc. Jestli se stane prezidentem, tak se to brzy jasně ukáže. Budu rád, pokud se budu mýlit. Ale jestli Vám jde o přímou demokracii, tak cesta k ní nevede ani přes jednoho prezidentského kandidáta. Pragmaticky bude větší šance ji prosadit u slabšího kandidáta, jímž je KS než u silnějšího kandidáta, jímž je MZ.
  VF
  January 26, 2013 v 8.15
  Nevím jak mám Vaše nesmírné nasazení v těchto volbách chápat,
  p. Šimso! Naprosto proti přímé demokracii je evidentně KS. A zejména nevím co znamená být slabší kandidát. Že budeme mít v další ústavní funkci loutku, která má navíc nepřehlédnutelné své vlastní masivní majetkové zájmy, to teda jako dobrou šanci nevidím ani náhodou.
  Už delší dobu jsem od Vás nečetl nějaký relevantní argument ve prospěch knížete. Ale mohl byste ještě zvýšit frekvenci svých příspěvků, třeba to pomůže. Podívejte se na lidovky.cz jak se vymývají mozky a poučte se.
  PL
  January 26, 2013 v 10.55
  Mě se spíše zdá, na rozdíl od názoru p. Martina Šimsy, že u K.S. budou mít větší možnosti prosazovat svou právě lidi kolem něj vč. lidí z jeho TOP09, včetně lidí ze současné vlády a vč. lidí z církví. Veřejné mínění si u něj těžko něco vymůže, když i na jeho osobní chybu při volbě sebe sama je taktnější neupozorňovat, pro mě je to ale symbol - obávám se příštích 5-ti let.
  + Další komentáře