Vydržet, jsou to jen volby

Filip Outrata

Hloupé a urážlivé kampaně obou protagonistů druhého kola prezidentské volby a nesmyslné rozdělení společnosti neodpovídají skutečnému, nepříliš velkému významu prezidentské funkce v našem politickém systému.

Druhé kolo prezidentské volby se blíží a oba kandidáti a jejich příznivci dělají všechno možné pro to, aby mnohé odradili od toho dát jim hlas, možná od volby vůbec.

Miloš Zeman a jeho příznivci se uchylují k nízké, osobně ponižující argumentaci s xenofobními a nacionalistickými podtóny. Zvlášť bizarní a odpudivé na tom je, s jakým nasazením se v tomto směru angažuje stávající prezident a jeho rodinní příslušníci. Z tábora Karla Schwarzenberga zase zaznívá nesnesitelně jednostranná a kýčovitá agitka, přetvářející jeden z mnoha politických střetů v zásadní souboj Dobra se Zlem, demokracie s totalitou.

Mnozí jako by se vrátili do dnů revoluční pohádky, chtěli by znovu zažít tu nelomenou jasnost a jednoduchost světa. Je v tom velký díl úniku z reality. Dnešní nadšení příznivci „knížete“ možná už za pár dní zjistí, že nad jejich Dobrem, Pravdou a Láskou zvítězila skutečnost vybrakované, vytunelované, seškrtané demokracie. Snad si uvědomí, že ne Miloš Zeman, ale Miroslav Kalousek přemohl jejich vysněného prince.

Třeba to ale dopadne jinak. Dnešní Zemanovi přívrženci, například z řad veteránů partajní politiky obou opozičněsmluvních stran, možná už záhy zapláčou nad tím, že jejich reálnou politiku opět porazila chiméra mravnosti, slušnosti, dokonce jakési noblesy a vznešenosti. Snad si uvědomí, že to byli oni, vždy věrní, modří či oranžoví straníci, kdo této chiméře léta dodával potravu a nenechal ji zajít na úbytě.

Realita není nic triviálního; patří k ní nejen „tvrdá“ ekonomická data, nejen sociální situace, ale i skutečnosti natolik neuchopitelné, prchavé a „měkké“ jako jsou osobní sympatie, estetická či morální kritéria, touhy a naděje. Mnozí lidé se svým lístkem vhodí do urny i část sebe sama, svého rozhořčení či nadšení, projekce svých vlastností do osoby svého kandidáta.

Přesto je trochu zvláštní a nečekané, co se právě teď kolem nás děje. Přátelé ruší svá virtuální i skutečná přátelství, dlouholetí spolupracovníci si nemohou přijít na jméno. Namísto problémů současnosti ožívá minulost, nedávná i ta vzdálená, kterou už pamatuje málokdo. Polarizace společnosti na dva tábory přispívá k pocitu, že se děje něco skutečně zásadního, že se právě teď píší dějiny velkými písmeny.

Přitom jsou to jen další volby. Dokonce volby druhého či až třetího řádu. Nerozhoduje se v nich o velké porci skutečné moci, dokonce ani o porci střídmé. Prezidentské pravomoci sice nejsou zanedbatelné, ale celkově vzato jsou velmi malé. Ve hře je mnohem víc moc symbolická, ve hře je vlastně především to, v jaké atmosféře, s jakou melodií v pozadí se budou odehrávat skutečné střety o naši současnost a budoucnost.

To není málo. Rozhodně je to dost pro to, poctivě ještě jednou zvážit všechna pro a proti a jít volit. I kdyby to měla být volba jen o maličko menšího zla. I kdyby to měla být volba ryze taktická, volba hlavy proti srdci. I kdyby to měla být volba nejistá, volba se skrytou či zjevnou pochybností.

Najdou se ale určitě i takoví, kteří do poslední chvíle nedokážou přesvědčit sebe sama, že jedna z alternativ je méně špatná než druhá. K volbám nepůjdou nebo vhodí do urny bílý, oranžový či jakýkoli jiný lístek. Tento postoj bude uvážený a zaslouží si úctu jako jakékoli jiné svobodné, občanské rozhodnutí.

A pak se volební místnosti uzavřou, spočítají se, vyhlásí, oslaví a okomentují výsledky. Zjistíme, že se toho zase tolik nezměnilo. Budeme o jednu drobnou demokratickou zkušenost bohatší. Snad nám to pomůže lépe rozhodovat o tom, co je v naší moci, prožívat svůj život skutečně politicky, jako tvořivou a aktivní součást jediného celku, společnosti. A hlavně zůstat lidmi, otevřenými pro druhé, i pro ty s odlišnými názory. Vždyť jsou to jen volby.

  Diskuse
  HP
  January 23, 2013 v 13.21
  Zmměnit se to může jen "trošku"
  buď bude devastační politika této vlády nerušeně pokračovat a Karlem Schw. uznávaný Kalousek nás stále strměji povede k řeckému cíli, nebo se jí se Zemaem na hradě podaří poněkud narušit.
  Nehledě ovšem na vyšší cíle těch, kteří jsou v pozadí a tam, řečeno slovy Martina Dejdara, může jít o hodně!
  January 23, 2013 v 16.51
  Díky
  Schopnost komunikovat a spolupracovat budeme potřebovat, ať tam bude jeden nebo druhý. V obou případech rozhodně bude co kritizovat a proti čemu se vymezovat. Přestože patřím k těm, kteří nebyli příznivci přímé volby, oceňuji kolik zajímavých textů a úvah bylo napsáno, kolik aspektů a strategií bylo analyzováno. A to si myslím, je skutečným přínosem přímé volby ve veřejném prostoru. V tomto směru máme (tady na DR) vlastně štěstí, že tu nejsou žádní skalní přívrženci dvou favoritů, takže každý musí dosti vytříbeně a sofistikovaně argumentovat.
  Pro mě je hodně zajímavé, že se ukazuje, co vše je při rozhodování pro člověka důležité. Jak je to nejen rozum, ale i emoce. Což se týká samozřejmě všech, mne nevyjímaje.
  January 23, 2013 v 20.01
  nehoňme se za přeludy
  nevím jestli požadavek se kvůli těmto volbám nerozhádat je věcí emocí či rozumu, ale v každém případě bych ho podpořil. Další štěpení a spor nepovedou k součinnosti ale k oslabení potenciálu v době kdy bude zlváště zapotřebí. Obě varianty mění taktiku, ale nemění srategický cíl na skutečnou změnu.
  Netřeba démonizovat ani Schwarzenberga ani Zemana, pokud jsme chtěli lepší finalisty, měli jsme je prosadit. Tohle je jen zrcadlo nás samotných.
  Význam prezidentské funkce v našem politickém systému není jen symbolický (viliv na tvorbu vlády či na ústavní soud či ČNB), ale není .kardinální. Nestane se z nás proto ani ruská gubernie, ani od nás znovu neodrthnou Sudety. Mediálně naservírovaná panika vede k tomu že bojujeme s iluzemi a ne s reálnými problémy.
  PL
  January 24, 2013 v 18.54
  Ano, ČSSD by tímto pěkně odpověděla na výzvu.
  January 24, 2013 v 21.15
  Komentář velmi přesný....

  Jenom to dál rozvedu. Tato forma přímé volby hlavy státu vždy povede ke stejnému scénáři. Kompletně na dva tábory rozdělené společnosti za mnohdy nestravitelnými kandidáty pro většinu společnosti. Většina společnosti tyto dva pány v prvním kole nevolila. Většina ústavních právníků a politologů před tím předem varovala. Bohužel, ta menšina těch partajních si stála za svým populistickým nápadem. Vzpomínám si, jak tu byl napadán Jiří Havel, že si dovolil s přímou volbou nesouhlasit. Dnes shodou okolností vidím stejné tváře, jak se snaží bagatelizovat dopady této volby a snaží se odradit voliče od voleb. To je mi pěkná fraška....