Předvolební boj: Zeman, Klausovci a jejich český šovinismus

František Kostlán

Předvolební kampaň se zvrhla v debatu o Benešových dekretech. Nacionalizace, kterou do ní vnesl Zeman a potvrdil Klaus, doluje voličskou podporu z těch nejnižších vrstev české maloměšťácké xenofobie a šovinismu.

Předvolební boj prezidentských kandidátů Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana se vyostřuje. Ani Zeman, ani Schwarzenberg prý ale žádnou negativní kampaň nechystají. Oba se údajně budou spíše snažit zapůsobit na voliče svými nejsilnějšími stránkami. Tímto tématem se podrobně zabývala Česká televize.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

„Zatímco Schwarzenberg se bude snažit o nekonfliktnost a nenásilnost, Zeman bude dál tlačit na témata, která v české společnosti v posledních patnácti letech rezonovala,“ řekl politolog Lukáš Jelínek v ČT. A má nesporně pravdu, Zeman útočí na Schwarzenberga z nacionalistických pozic a snaží se tak vyvolat zášť vůči němu.

Od debaty, která mezi oběma kandidáty v České televizi minulý týden proběhla, se vede polemika o Benešových dekretech. Schwarzenberg zde dost nešikovně řekl, že dekrety se staly neplatnými přijetím Listiny základních práv a svobod, která je součástí naší ústavy. A to proto, že byly založeny na kolektivní vině, což se neslučuje s lidskými právy, jak je chápeme dnes. A dodal, že by dekrety dnes nejspíš skončily před soudem v Haagu.

Zeman tohoto nešťastně formulovaného Schwarzenbergova prohlášení následně využil k demagogickým útokům založených na lži. V následující debatě na TV Prima Zeman sdělil, že Schwarzenberga už jako možnou budoucí hlavu státu kvůli těmto výrokům nerespektuje. „Do této chvíle, respektive do včerejška, bych naprosto respektoval, že budete prezidentem České republiky, ale ten, kdo označí (...) jednoho z prezidentů Československa za válečného zločince, mluví jako sudeťák, a ne jako prezident,“ dodal Zeman.

Schwarzenberg přitom neměl na mysli nic jiného, než že dekrety jsou vyhaslé, což řekl i sám Zeman v době, kdy byl premiérem české vlády. Je přeci jasné, že dnes bychom tu situaci řešili jinak než prezident Beneš těsně po válce.

Politolog Lukáš Jelínek k tomu v České televizi řekl, že „téma Benešových dekretů bylo do předvolební kampaně vneseno trochu uměle. V současnosti se žádné téma, které by s tím souviselo, v českém politickém diskursu nerozvíjí. Trochu to působilo, že si některý z kandidátů tuto otázku objednal, aby se na ní mohl vymezit proti svému protivníkovi. Ukázalo se, že pan Schwarzenberg udělal chybu, když zaměnil slovo vyhaslé za neplatné. Toho se jeho konkurent velmi dobře chytil a od té doby se ta kampaň výrazně znacionalizovala.“

Nacionalizace debaty se ujala Klausova rodina. Otec Klaus řekl: „Že si něco takového pan Schwarzenberg dlouhodobě myslí, vím už dávno. Že si s tímto svým názorem dovolí vystoupit ve volební kampani na českého prezidenta, jsem nečekal. Asi byl zvyklý, že mu vždy všechno prošlo, ale já mu tento výrok prominout nikdy nemohu.“ A jinde, aby vystupňoval zášť vůči Schwarzenbergovi, dodal toto: „Tyto postoje cítím jako pohrdání českými dějinami, a jako Čech se jimi cítí ohrožen.“

Livia Klausová sdělila, že nechce, „aby po mně na Pražský hrad přišla dáma, která bude mluvit jenom německy.“ Na tuto demagogii asi není třeba nijak reagovat, vypovídá sama za sebe. Pro váhající ale dodejme, že i Charlotta Garrigue Masaryková hovořila zpočátku česky špatně.

Podobným chováním se k tažení proti panu S. připojil i Klaus mladší, ředitel reálného gymnázia PORG, ten však ale narazil u svých studentů.

Obvinil Schwarzenberga z činů jeho otce, o němž tvrdil, že spolupracoval s nacisty. Podle něj Schwarzenbergův otec v lednu 1939 „cestoval spolu s Krychtálkem a Teunerem (dvojice kolaborantů později odsouzených k trestu smrti, Teunerovi byl zmírněn na těžký žalář) do Berlína s plánem projednání likvidace druhé republiky a vytvoření měnové unie s Německem.“

Klaus se přitom odvolal na badatele a publicistu Stanislava Motla a jeho knihu Oběti a jejich vrazi. Vzal si z ní ale jen tvrzení bývalého šéfa Hitlerjugend Siegfrieda Zoglmanna, s nímž Motl osobně hovořil. Jinak řečeno, Klaus vydával tvrzení nacisty za věrohodné svědectví proti Schwarzenbergovu otci jen proto, aby to mohl synovi omlátit o hlavu.

Tím nechci říci, že kolem Schwarzenbergova otce je vše jasné a zřetelné; je například známo, že psal před okupací Československa do Vlajky, časopisu českých fašistů (kteří byli v té době proti Hitlerovi), ale mělo by se to seriózně zkoumat a nepoužívat to účelově v rámci předvolební propagandy, která podněcuje k šovinistickým vášním.

Slovenský list SME k chování mladšího Klause napsal, že spojuje „tradiční představy českého maloměšťáckého nacionalismu děděné od národního obrození přes xenofobii vůči každému, kdo přišel zpoza hor obklopujících českou kotlinu, až po náznaky, že každý Němec je vlastně nacista. To poslední je zvlášť nechutné, protože naznačuje genetickou vinu děděnou z otce na syna.“

Zbývá jen dodat, že takto to vypadá, když se k moci dostanou myšlenkově vyprahlí plebejci typu Klausových, kterým chybí aristokracie ducha - to, že Klausovci podporují Zemana, tudíž není náhoda, toto je spojuje.

Osobně jsem se rozhodl ve druhém kole nevolit ani jednoho ze dvou kandidátů, ale těžko mohu mlčet k tomu, když se tyto celebrity (tuto nadávku používám coby výraz pro opak osobností), Zeman i Klaus a jeho rodina, chovají sami jako čeští předváleční fašisté či ultrakonzervativci.

  Diskuse
  LJ
  January 24, 2013 v 1.43
  Právo svobodně volit
  K výčtu nacionalistických nechutností bych ještě přidala tu komunistickou, kterou se dnes oháněli Zemanovi příznivci z Karviné ve středeční debatě kandidátů na Nově. Prý nechtějí za prezidenta někoho, kdo tu nežil, kdo emigroval. Karel Schwarzenberg s rodiči emigroval po komunistickém puči v roce 1948, bylo mu 11 let, dobrovolně "za lepším" neodešli, dá se bez nadsázky říct, že jim šlo o život. Jeho strýc Arnošt, který zůstal, byl odsouzen za velezradu, v komunistickém lágru v Jáchymově onemocněl leukémií.

  Vyhraje-li Zeman, pocit vítězství si z volby odnesou lidé, kteří sympatizují s -ismy, které bychom už nejraději poznávali jen v učebnicích dějepisu pro 20. století. Vy z toho nemáte strach?

  Toto REFERENDUM není volbou pro Jednotnou kandidátku Národní fronty, i když se tak mnozí zhrzení voliči nepostupivších kandidátů tváří. Volby považuju za projev demokracie, její hlavní nástroj. Budeme-li se svého práva volby takto lehce vzdávat, můžou někteří lidi chtiví moci nabýt oprávněného dojmu, že lid už unavilo rozhodovat o svém osudu, a tohoto břemene jej zbaví. Zeman s Klausem již prostřednictvím koaliční smlouvy názorně předvedli, jak se také dá nerušeně vládnout.

  Znáte to, kdo se nedokáže poučit ze své historie... Nebo si snad myslíte, že máme na věky zaručeno, že bude při volbách vždy z čeho vybírat? Já jsem vděčná za jakékoliv "menší" či "větší" zlo, protože je to ještě stále VOLBA.

  Nevolit bylo hrdinství za komunismu. Dnes je potřeba hrdinů "všedního dne", kteří nejen zvolí, ale také hlídají, jak se zvolení chovají.
  Kdo se vzdal svého hlasu při volbě - nezasáhl do rozhodování. Co jste nepomáhal rozhodnout, nemáte právo hodnotit. Výsledek volby - rozuměj zvoleného kandidáta - tím ztrácíte právo kritizovat. Skutečně jste odhodlán 5 let mlčet?
  VJ
  January 28, 2013 v 15.52
  Beneš zločincem
  Myslím, že Zemanova replika na Schwarzenbergův nevhodný výrok, který mu mezi jinými faktory prohrál volby, není v ničem šovinistiská. Beneš je jedním ze zakladatelů demokratické republiky československé a vůdce národa ve válce proti nacismu. Z těch důvodů není vhodné, aby kandidát na to, stát se jedním z Benešových demokratických nástupců, se o něm vyjadřoval jako o zločinci. Nejde tu o nacionalistický šovinismus, ale prostě o národní důstojnost demokratického národa.
  Věta "Je přeci jasné, že dnes bychom tu situaci řešili jinak než prezident Beneš těsně po válce" je logicky absurdní. Základním rysem této "situace" přece je, že je to "situace těsně po válce". Dnes bychom ji neměli co řešit, nemohla by vzniknout.
  Mimochodem, možná se mýlím, ale Schwarzenberg zase operoval lživým, ale stále opakovaným tvrzením, že jsme vyhnali statisíce svých spoluobčanů. Oni to ale v té chvíli nebyli naši spoluobčané, byli to občané Velkoněmecké říše, která právě prohrála válku. Šlo tedy o to, zda jim vrátit československé občanství, jehož se velkou většinou dobrovolně vzdali (a tím i řešení možných uvnitř demokratického státu), nebo je poslat do země, jejíž občanství měli. A věru není obvyklé, aby si někdo, kdo si zvolí cizí státní občanství, do onoho nového státu odnášel část území státu původního. Chybné je také ustavičné operování s pojmem presumpce neviny: ta platí v trestním právu, ale rozhodnutí o vystěhování německého obyvatelstva nebylo rozhodnutím trestněprávním.
  Jinak souhlasím s tím, že by se v současném politickém boji tato historická fakta neměla zneužívat - tak ani onak.
  V tomto případě soudím, že Schwarzenberg měl mít dost politického citu a svůj odpor k Benešovi měl překousnout. Zavinil si to sám.
  January 28, 2013 v 17.52
  souhlasím s Václavem Jamkem
  Článek pana Kostlána jsem jen zběžně přelétl. Bohužel za víc než letmý pohled ani nestojí. Obvyklé křečovité šroubovanosti,

  Schwarzenberg se v přímém procesu projevil jako člověk zcela nekompetentní. Víc, myslím, netřeba dodávat.

  Řeči o nacionalismu a šovinismu budou znít dál, na to si budeme muset zvyknout, a patřičně tomu čelit. -- Začalo to kdysi Mlynárikem, pak se v podobném ténu vyživali Pithart a spol. ("Podiven") - ale nejde o to vypočítávat tyto svérázné, a bohužel taky vlivné pisálky. Jde o to, zejména v médiích a ve školách důsledně ukazovat, co je nacionalismus a co je vlastenectví.

  A jen na okraj: Co mne opravdu těší je, že se Jarda Duka musí dívat z okna na Masarykovu sochu. V tomto punktu se se strany Zemana není jistě čeho obávat. A se žvásty o nacionalismu si, počítám, bez problémů poradí sám.
  ??
  January 29, 2013 v 9.0
  Jen malá ukázka aristokratů ducha podporujících Schwanzerberka.
  "Zbývá jen dodat, že takto to vypadá, když se k moci dostanou myšlenkově vyprahlí plebejci typu Klausových, kterým chybí aristokracie ducha - to, že Klausovci podporují Zemana, tudíž není náhoda, toto je spojuje."

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Herci-ztrapnuji-Zemana-sprostou-parodii-lidove-pisne-A-nejen-tou-261091

  Dovolil bych si upozornit "lehkou nepřesnost" titulku. Herci neztrapňují Zemana, ale sebe.

  http://www.youtube.com/watch?v=djFcjDyaZNY
  JM
  January 29, 2013 v 21.4
  Pane Kostláne,
  Schwarzenberg se nepřeřekl - on pod vlivem únavy a adrenalinu projevil svou bytostnou podstatu. Nevím, proč by se Češi měli pořád za něco stydět - ne že by neměli za co, ale odsun sudetských Němců to není - nemluvím o excesech, které se ale v době konfliktu a bezprostředně po něm dějí všude a obvykle se na nich podílejí hlavně kriminální živly. Bohužel - všímá si čím dál více dvou věcí - kdo hájí Beneše, je šovinista, a kdo hájí sudetské Němce, je demokrat. Navíc - bohužel - lidé, kteří se zastávají v dobré víře práv menšin, velmi snadno sklouznou k názoru, že Češi jsou prostě nacionalistická sebranka nejen, když útočí na Romy - což je pochopitelné, ale i když hájí SVOJE práva proti, řekněme, některým staromilcům - stačí číst německé a rakouské noviny - kteří by se rádi zadarmo dostali k značnému majetku, za potlesku místní korektní levice.
  LH
  February 1, 2013 v 23.27
  Pane Jamku,
  ve Vašem příspěvku Vám lze přisvědčit jen v tom, že tato situace byla řešena takto právě proto, že bylo po válce - po šestiletém vyvražďování, ponižování a teroru nacistického režimu, co dovedl nacionalismus 19. a začátku 20. století do obludných extrémů a kdy platilo buď vy, nebo my.

  Na druhou stranu je naprosto nesmyslné lhát si do kapsy, pokud prozatímní státní zřízení (nikoli jen Beneš, on ty dekrety předložené na návrh celé vlády jen podepisoval), resp. posléze administrativa 3. republiky v hlavě s Benešem (kterého i tak považuji za hrdinu a hluboce si ho vážím) udělali něco, co z morálního hlediska není zcela správné. Pokud chceme být skutečně velkým národem, musíme umět postavit se i pravdě a ne se ohánět "národní důstojností".

  Sudetští Němci byli po dobu války sice velkoněmeckými (protektorátními) občany, ale to byli i Vaši prarodiče, pokud tedy žili v Protektorátu. Němci se po Mnichovu stali říšskými občany ex lege podle § 1 a § 3 a contrario smlouvy o opci (č. 300/1938) a nemohli ani optovat.

  Navíc celá koncepce čs. státu stojí na tom, že čs. stát právně přetrval a že to, co se stalo v mezidobí, vlastně vůbec neexistovalo (ano, správní akty, soukromoprávní jednání a další, co se nedotýkalo podstaty státu přirozeně muselo přetrvat), takže z hlediska koncepce prosazované samotnou londýnskou vládou naši Němci nikdy nepřestali být čs. občany. Také proto je musela čs. vláda (byť na základě jednání postupimské konference a zdaleka nikoli jako jediná) toho občanství zbavit, viz § 1 odst. 1 dekretu č. 33/1945 a dále podle § 1 odst. 2 téhož předpisu byli zbaveni občanství i ti, kteří po Mnichovu říšské občanství nenabyli (pražští Němci, Němci z jihlavského jaz. ostrova a jiní). Váš argument je prosto zcela nesmyslný a zmatený.

  Máte pravdu, že presumpce neviny je pojem, který se uplatňuje zejména v trestním právu (a např. u přestupků a správních deliktů i v právu správním, jakkoli je to např. podle judikatury ESLP považováno za trestní obvinění), ale nepřijde Vám o to horší, pokud se opačná zásada, tedy presumpce viny (kdo neprokáže, že byl antifašista, ven!) uplatňuje i v jiných odvětvích práva veřejného, jako je právo ústavní a právo správní? Navíc tato osoba, i když chtěla prokázat, že byla zasloužilým antifašistou, což samo o sobě je naprosto zvrácené, se mohla obrátit s žádostí o zjištění, zda se čs. občanství zachovává, na ONV a rozhodovalo o ní Ministerstvo vnitra (!!!), takže nejenže byl zbaven základního práva na spravedlivý proces (presumpce neviny), nýbrž o jeho právu rozhodoval jakýsi úředník pracující na komunisty prolezlém ministerstvu vnitra (§ 2 odst. 2 dekretu č. 33/1945 Sb.)

  Víte, ono to často bylo tak, že Němcům se sice nelíbilo, že jsou v ČSR proto, že nechtěli přijmout, že role se prostě obrátila a teď jsou minorita oni, ale v zásadě do 30. let poctivě většinově volili Jaksche, CSV, BdL apod. Akorát když přišla krize a oni viděli, jak Říše zvedla a jak tady nikdo nemá práci (a když už, tak veřejnou zakázku dostali Češi), tak se radikalizovali a hodili to Henleinovi (stačí mnohem menší krize a kolik hlasů má dnes KSČM, popř. DSSS). A pak už se jen vezli. Nedělejte si iluze, že Sudeťák byl nějaký nepřítel lidu - většina z nich se snažila jen přežít válku (zvlášť když je naverbovali do Wehrmachtu), stejně jako Češi ve vnitrozemí. Najednou jeden, kdo držel hubu a krok, byl hrdinný pracovník, a druhý zrádce a přišel o veškerý majetek.
  LH
  February 1, 2013 v 23.43
  Ještě dodám, že
  i kdyby měl pan Jamek ohledně státního občanství tisíckrát pravdu, na základě čeho lze odůvodnit zabavení jejich majetku?
  HP
  February 2, 2013 v 0.12
  Sudetským Němcům způsobenou škodu uhradilo Německo
  Pane Hofmane,
  přítel mého otce z vojny z první republiky musel jako Němec narukovat, přežil západní i východní (daleko horší) frontu. Ale protože se zdráhal a k odvodu do války se opozdil, přišel před soud ve Vídni. I tam se našel slušný člověk - soudce se ho zeptal, jestli cení výše zákony lidské než národní, dotyčný na to přisědčil a trest by zřejmě nevýznamný. Náhodně se za poměrně dramtických okolností potkali s otcem ke konci války. Po letech ten člověk otce našel (otec ho hledal v jeho obci marně, přestěhoval se kousek dál). A ten člověk, ač Němec a voják, tady mohl poválce zůstat. Jako i mnoho dalších.
  Pane Hofmane asi víte, co řekl E. Beneš o tom, jak Němci paltili reparace za 1. sv. válku a také řekl, že stejně špatně (jestli vůvec) budou platit reaparace za 2. sv. válku. Jestliže Německo odškodnilo aspoň sudetské Němce, tak buďme rádi. Pokud vím, tak v rámci "udělání tlusté čáry" po sametové revoluci a uzavření smlouvy, už se minulost měla přestat řešit. Tak nevím, kdo má zájem to tady pořád rozmělňovat!
  A jestli mí rodiče nebo prarodiče bylo za války občany protektorátu, tak se jimi rozhodně nestali dobrovolně! Mnozí to zplatili zdravím i životem. Řekla bych, že tohle směšovat, naprosot nepřípustné!
  LH
  February 2, 2013 v 0.45
  Díky za příspěvek!
  Vezmeme to postupně:

  Je jasné, že sudetská otázka je z praktického hlediska naprosto vyřízená, ať už z právního hlediska (pražská smlouva mezi SRN a ČSSR), nebo i toho mimoprávního (česko-německá deklarace).

  Já jsem tím, že naši prarodiče byli de facto občané velkoněmecké říše, jen chtěl vysvětlit to, že ve skutečnosti všichni, kdo žili v Aš, Praze nebo Vídni byli sice velkoněmečtí občané, ale z právního pohledu po konci války to bylo irelevantní, protože platila fikce, že ČSR nikdy nezanikla. Právě proto museli být Němci dekrety občanství nejdřív zbaveni. A že také je nepravdivá teze, že sami kdy nějak aktivně přijali říšské občanství.

  Jinak naprostý souhlas! Odsun sudetských Němců nemá být téma, na základě něhož se zvolí v roce 2013 prezident. Nicméně pokud už se tady tohle téma v tomto článku nastolilo a objevil se tady tento příspěvek, na nějž mimochodem ještě odkazuje jinde pan Patočka a dává panu Jamkovi za pravdu, jsem považoval za vhodné na to reagovat.
  LH
  February 2, 2013 v 0.54
  Ale obecně si nemyslím, že si bychom měli zacpávat uši
  a neměli se o tom bavit. Není nic horšího, než když si vezmeme nějakou historickou skutečnost, co jsme se naučili ve škole, za danost a pak už se o tom nebavíme. Sudetskou otázku můžeme diskutovat úplně stejně jako např. význam a roli husitů, roli českého království ve Svaté říši římské, význam "doby temna" nebo třeba užitečnost národního obrození. Třeba se nám podaří na všechny tyto otázky, včetně té sudetské, trochu jiný pohled než ten, který na to měla komunistická historiografie a který si všichni pamatují ze škol. A ubezpečuji Vás o tom, že z vlastní zkušeností vím, že po roce 1989 se jede v mnoha ohledech úplně stejně jako předtím. V horším případě se po odsun Němců v hodinách dějepisu vůbec nestihne, protože jsme museli celé pololetí strávit studiem neandrtálců a dobou bronzovou.
  + Další komentáře