Předvolební boj: Zeman, Klausovci a jejich český šovinismus

František Kostlán

Předvolební kampaň se zvrhla v debatu o Benešových dekretech. Nacionalizace, kterou do ní vnesl Zeman a potvrdil Klaus, doluje voličskou podporu z těch nejnižších vrstev české maloměšťácké xenofobie a šovinismu.

Předvolební boj prezidentských kandidátů Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana se vyostřuje. Ani Zeman, ani Schwarzenberg prý ale žádnou negativní kampaň nechystají. Oba se údajně budou spíše snažit zapůsobit na voliče svými nejsilnějšími stránkami. Tímto tématem se podrobně zabývala Česká televize.

„Zatímco Schwarzenberg se bude snažit o nekonfliktnost a nenásilnost, Zeman bude dál tlačit na témata, která v české společnosti v posledních patnácti letech rezonovala,“ řekl politolog Lukáš Jelínek v ČT. A má nesporně pravdu, Zeman útočí na Schwarzenberga z nacionalistických pozic a snaží se tak vyvolat zášť vůči němu.

Od debaty, která mezi oběma kandidáty v České televizi minulý týden proběhla, se vede polemika o Benešových dekretech. Schwarzenberg zde dost nešikovně řekl, že dekrety se staly neplatnými přijetím Listiny základních práv a svobod, která je součástí naší ústavy. A to proto, že byly založeny na kolektivní vině, což se neslučuje s lidskými právy, jak je chápeme dnes. A dodal, že by dekrety dnes nejspíš skončily před soudem v Haagu.

Zeman tohoto nešťastně formulovaného Schwarzenbergova prohlášení následně využil k demagogickým útokům založených na lži. V následující debatě na TV Prima Zeman sdělil, že Schwarzenberga už jako možnou budoucí hlavu státu kvůli těmto výrokům nerespektuje. „Do této chvíle, respektive do včerejška, bych naprosto respektoval, že budete prezidentem České republiky, ale ten, kdo označí (...) jednoho z prezidentů Československa za válečného zločince, mluví jako sudeťák, a ne jako prezident,“ dodal Zeman.

Schwarzenberg přitom neměl na mysli nic jiného, než že dekrety jsou vyhaslé, což řekl i sám Zeman v době, kdy byl premiérem české vlády. Je přeci jasné, že dnes bychom tu situaci řešili jinak než prezident Beneš těsně po válce.

Politolog Lukáš Jelínek k tomu v České televizi řekl, že „téma Benešových dekretů bylo do předvolební kampaně vneseno trochu uměle. V současnosti se žádné téma, které by s tím souviselo, v českém politickém diskursu nerozvíjí. Trochu to působilo, že si některý z kandidátů tuto otázku objednal, aby se na ní mohl vymezit proti svému protivníkovi. Ukázalo se, že pan Schwarzenberg udělal chybu, když zaměnil slovo vyhaslé za neplatné. Toho se jeho konkurent velmi dobře chytil a od té doby se ta kampaň výrazně znacionalizovala.“

Nacionalizace debaty se ujala Klausova rodina. Otec Klaus řekl: „Že si něco takového pan Schwarzenberg dlouhodobě myslí, vím už dávno. Že si s tímto svým názorem dovolí vystoupit ve volební kampani na českého prezidenta, jsem nečekal. Asi byl zvyklý, že mu vždy všechno prošlo, ale já mu tento výrok prominout nikdy nemohu.“ A jinde, aby vystupňoval zášť vůči Schwarzenbergovi, dodal toto: „Tyto postoje cítím jako pohrdání českými dějinami, a jako Čech se jimi cítí ohrožen.“

Livia Klausová sdělila, že nechce, „aby po mně na Pražský hrad přišla dáma, která bude mluvit jenom německy.“ Na tuto demagogii asi není třeba nijak reagovat, vypovídá sama za sebe. Pro váhající ale dodejme, že i Charlotta Garrigue Masaryková hovořila zpočátku česky špatně.

Podobným chováním se k tažení proti panu S. připojil i Klaus mladší, ředitel reálného gymnázia PORG, ten však ale narazil u svých studentů.

Obvinil Schwarzenberga z činů jeho otce, o němž tvrdil, že spolupracoval s nacisty. Podle něj Schwarzenbergův otec v lednu 1939 „cestoval spolu s Krychtálkem a Teunerem (dvojice kolaborantů později odsouzených k trestu smrti, Teunerovi byl zmírněn na těžký žalář) do Berlína s plánem projednání likvidace druhé republiky a vytvoření měnové unie s Německem.“

Klaus se přitom odvolal na badatele a publicistu Stanislava Motla a jeho knihu Oběti a jejich vrazi. Vzal si z ní ale jen tvrzení bývalého šéfa Hitlerjugend Siegfrieda Zoglmanna, s nímž Motl osobně hovořil. Jinak řečeno, Klaus vydával tvrzení nacisty za věrohodné svědectví proti Schwarzenbergovu otci jen proto, aby to mohl synovi omlátit o hlavu.

Tím nechci říci, že kolem Schwarzenbergova otce je vše jasné a zřetelné; je například známo, že psal před okupací Československa do Vlajky, časopisu českých fašistů (kteří byli v té době proti Hitlerovi), ale mělo by se to seriózně zkoumat a nepoužívat to účelově v rámci předvolební propagandy, která podněcuje k šovinistickým vášním.

Slovenský list SME k chování mladšího Klause napsal, že spojuje „tradiční představy českého maloměšťáckého nacionalismu děděné od národního obrození přes xenofobii vůči každému, kdo přišel zpoza hor obklopujících českou kotlinu, až po náznaky, že každý Němec je vlastně nacista. To poslední je zvlášť nechutné, protože naznačuje genetickou vinu děděnou z otce na syna.“

Zbývá jen dodat, že takto to vypadá, když se k moci dostanou myšlenkově vyprahlí plebejci typu Klausových, kterým chybí aristokracie ducha - to, že Klausovci podporují Zemana, tudíž není náhoda, toto je spojuje.

Osobně jsem se rozhodl ve druhém kole nevolit ani jednoho ze dvou kandidátů, ale těžko mohu mlčet k tomu, když se tyto celebrity (tuto nadávku používám coby výraz pro opak osobností), Zeman i Klaus a jeho rodina, chovají sami jako čeští předváleční fašisté či ultrakonzervativci.

  Diskuse
  LJ
  January 24, 2013 v 1.43
  Právo svobodně volit
  K výčtu nacionalistických nechutností bych ještě přidala tu komunistickou, kterou se dnes oháněli Zemanovi příznivci z Karviné ve středeční debatě kandidátů na Nově. Prý nechtějí za prezidenta někoho, kdo tu nežil, kdo emigroval. Karel Schwarzenberg s rodiči emigroval po komunistickém puči v roce 1948, bylo mu 11 let, dobrovolně "za lepším" neodešli, dá se bez nadsázky říct, že jim šlo o život. Jeho strýc Arnošt, který zůstal, byl odsouzen za velezradu, v komunistickém lágru v Jáchymově onemocněl leukémií.

  Vyhraje-li Zeman, pocit vítězství si z volby odnesou lidé, kteří sympatizují s -ismy, které bychom už nejraději poznávali jen v učebnicích dějepisu pro 20. století. Vy z toho nemáte strach?

  Toto REFERENDUM není volbou pro Jednotnou kandidátku Národní fronty, i když se tak mnozí zhrzení voliči nepostupivších kandidátů tváří. Volby považuju za projev demokracie, její hlavní nástroj. Budeme-li se svého práva volby takto lehce vzdávat, můžou někteří lidi chtiví moci nabýt oprávněného dojmu, že lid už unavilo rozhodovat o svém osudu, a tohoto břemene jej zbaví. Zeman s Klausem již prostřednictvím koaliční smlouvy názorně předvedli, jak se také dá nerušeně vládnout.

  Znáte to, kdo se nedokáže poučit ze své historie... Nebo si snad myslíte, že máme na věky zaručeno, že bude při volbách vždy z čeho vybírat? Já jsem vděčná za jakékoliv "menší" či "větší" zlo, protože je to ještě stále VOLBA.

  Nevolit bylo hrdinství za komunismu. Dnes je potřeba hrdinů "všedního dne", kteří nejen zvolí, ale také hlídají, jak se zvolení chovají.
  Kdo se vzdal svého hlasu při volbě - nezasáhl do rozhodování. Co jste nepomáhal rozhodnout, nemáte právo hodnotit. Výsledek volby - rozuměj zvoleného kandidáta - tím ztrácíte právo kritizovat. Skutečně jste odhodlán 5 let mlčet?
  VJ
  January 28, 2013 v 15.52
  Beneš zločincem
  Myslím, že Zemanova replika na Schwarzenbergův nevhodný výrok, který mu mezi jinými faktory prohrál volby, není v ničem šovinistiská. Beneš je jedním ze zakladatelů demokratické republiky československé a vůdce národa ve válce proti nacismu. Z těch důvodů není vhodné, aby kandidát na to, stát se jedním z Benešových demokratických nástupců, se o něm vyjadřoval jako o zločinci. Nejde tu o nacionalistický šovinismus, ale prostě o národní důstojnost demokratického národa.
  Věta "Je přeci jasné, že dnes bychom tu situaci řešili jinak než prezident Beneš těsně po válce" je logicky absurdní. Základním rysem této "situace" přece je, že je to "situace těsně po válce". Dnes bychom ji neměli co řešit, nemohla by vzniknout.
  Mimochodem, možná se mýlím, ale Schwarzenberg zase operoval lživým, ale stále opakovaným tvrzením, že jsme vyhnali statisíce svých spoluobčanů. Oni to ale v té chvíli nebyli naši spoluobčané, byli to občané Velkoněmecké říše, která právě prohrála válku. Šlo tedy o to, zda jim vrátit československé občanství, jehož se velkou většinou dobrovolně vzdali (a tím i řešení možných uvnitř demokratického státu), nebo je poslat do země, jejíž občanství měli. A věru není obvyklé, aby si někdo, kdo si zvolí cizí státní občanství, do onoho nového státu odnášel část území státu původního. Chybné je také ustavičné operování s pojmem presumpce neviny: ta platí v trestním právu, ale rozhodnutí o vystěhování německého obyvatelstva nebylo rozhodnutím trestněprávním.
  Jinak souhlasím s tím, že by se v současném politickém boji tato historická fakta neměla zneužívat - tak ani onak.
  V tomto případě soudím, že Schwarzenberg měl mít dost politického citu a svůj odpor k Benešovi měl překousnout. Zavinil si to sám.
  January 28, 2013 v 17.52
  souhlasím s Václavem Jamkem
  Článek pana Kostlána jsem jen zběžně přelétl. Bohužel za víc než letmý pohled ani nestojí. Obvyklé křečovité šroubovanosti,

  Schwarzenberg se v přímém procesu projevil jako člověk zcela nekompetentní. Víc, myslím, netřeba dodávat.

  Řeči o nacionalismu a šovinismu budou znít dál, na to si budeme muset zvyknout, a patřičně tomu čelit. -- Začalo to kdysi Mlynárikem, pak se v podobném ténu vyživali Pithart a spol. ("Podiven") - ale nejde o to vypočítávat tyto svérázné, a bohužel taky vlivné pisálky. Jde o to, zejména v médiích a ve školách důsledně ukazovat, co je nacionalismus a co je vlastenectví.

  A jen na okraj: Co mne opravdu těší je, že se Jarda Duka musí dívat z okna na Masarykovu sochu. V tomto punktu se se strany Zemana není jistě čeho obávat. A se žvásty o nacionalismu si, počítám, bez problémů poradí sám.
  ??
  January 29, 2013 v 9.00
  Jen malá ukázka aristokratů ducha podporujících Schwanzerberka.
  "Zbývá jen dodat, že takto to vypadá, když se k moci dostanou myšlenkově vyprahlí plebejci typu Klausových, kterým chybí aristokracie ducha - to, že Klausovci podporují Zemana, tudíž není náhoda, toto je spojuje."

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Herci-ztrapnuji-Zemana-sprostou-parodii-lidove-pisne-A-nejen-tou-261091

  Dovolil bych si upozornit "lehkou nepřesnost" titulku. Herci neztrapňují Zemana, ale sebe.

  http://www.youtube.com/watch?v=djFcjDyaZNY
  JM
  January 29, 2013 v 21.04
  Pane Kostláne,
  Schwarzenberg se nepřeřekl - on pod vlivem únavy a adrenalinu projevil svou bytostnou podstatu. Nevím, proč by se Češi měli pořád za něco stydět - ne že by neměli za co, ale odsun sudetských Němců to není - nemluvím o excesech, které se ale v době konfliktu a bezprostředně po něm dějí všude a obvykle se na nich podílejí hlavně kriminální živly. Bohužel - všímá si čím dál více dvou věcí - kdo hájí Beneše, je šovinista, a kdo hájí sudetské Němce, je demokrat. Navíc - bohužel - lidé, kteří se zastávají v dobré víře práv menšin, velmi snadno sklouznou k názoru, že Češi jsou prostě nacionalistická sebranka nejen, když útočí na Romy - což je pochopitelné, ale i když hájí SVOJE práva proti, řekněme, některým staromilcům - stačí číst německé a rakouské noviny - kteří by se rádi zadarmo dostali k značnému majetku, za potlesku místní korektní levice.
  LH
  February 1, 2013 v 23.27
  Pane Jamku,
  ve Vašem příspěvku Vám lze přisvědčit jen v tom, že tato situace byla řešena takto právě proto, že bylo po válce - po šestiletém vyvražďování, ponižování a teroru nacistického režimu, co dovedl nacionalismus 19. a začátku 20. století do obludných extrémů a kdy platilo buď vy, nebo my.

  Na druhou stranu je naprosto nesmyslné lhát si do kapsy, pokud prozatímní státní zřízení (nikoli jen Beneš, on ty dekrety předložené na návrh celé vlády jen podepisoval), resp. posléze administrativa 3. republiky v hlavě s Benešem (kterého i tak považuji za hrdinu a hluboce si ho vážím) udělali něco, co z morálního hlediska není zcela správné. Pokud chceme být skutečně velkým národem, musíme umět postavit se i pravdě a ne se ohánět "národní důstojností".

  Sudetští Němci byli po dobu války sice velkoněmeckými (protektorátními) občany, ale to byli i Vaši prarodiče, pokud tedy žili v Protektorátu. Němci se po Mnichovu stali říšskými občany ex lege podle § 1 a § 3 a contrario smlouvy o opci (č. 300/1938) a nemohli ani optovat.

  Navíc celá koncepce čs. státu stojí na tom, že čs. stát právně přetrval a že to, co se stalo v mezidobí, vlastně vůbec neexistovalo (ano, správní akty, soukromoprávní jednání a další, co se nedotýkalo podstaty státu přirozeně muselo přetrvat), takže z hlediska koncepce prosazované samotnou londýnskou vládou naši Němci nikdy nepřestali být čs. občany. Také proto je musela čs. vláda (byť na základě jednání postupimské konference a zdaleka nikoli jako jediná) toho občanství zbavit, viz § 1 odst. 1 dekretu č. 33/1945 a dále podle § 1 odst. 2 téhož předpisu byli zbaveni občanství i ti, kteří po Mnichovu říšské občanství nenabyli (pražští Němci, Němci z jihlavského jaz. ostrova a jiní). Váš argument je prosto zcela nesmyslný a zmatený.

  Máte pravdu, že presumpce neviny je pojem, který se uplatňuje zejména v trestním právu (a např. u přestupků a správních deliktů i v právu správním, jakkoli je to např. podle judikatury ESLP považováno za trestní obvinění), ale nepřijde Vám o to horší, pokud se opačná zásada, tedy presumpce viny (kdo neprokáže, že byl antifašista, ven!) uplatňuje i v jiných odvětvích práva veřejného, jako je právo ústavní a právo správní? Navíc tato osoba, i když chtěla prokázat, že byla zasloužilým antifašistou, což samo o sobě je naprosto zvrácené, se mohla obrátit s žádostí o zjištění, zda se čs. občanství zachovává, na ONV a rozhodovalo o ní Ministerstvo vnitra (!!!), takže nejenže byl zbaven základního práva na spravedlivý proces (presumpce neviny), nýbrž o jeho právu rozhodoval jakýsi úředník pracující na komunisty prolezlém ministerstvu vnitra (§ 2 odst. 2 dekretu č. 33/1945 Sb.)

  Víte, ono to často bylo tak, že Němcům se sice nelíbilo, že jsou v ČSR proto, že nechtěli přijmout, že role se prostě obrátila a teď jsou minorita oni, ale v zásadě do 30. let poctivě většinově volili Jaksche, CSV, BdL apod. Akorát když přišla krize a oni viděli, jak Říše zvedla a jak tady nikdo nemá práci (a když už, tak veřejnou zakázku dostali Češi), tak se radikalizovali a hodili to Henleinovi (stačí mnohem menší krize a kolik hlasů má dnes KSČM, popř. DSSS). A pak už se jen vezli. Nedělejte si iluze, že Sudeťák byl nějaký nepřítel lidu - většina z nich se snažila jen přežít válku (zvlášť když je naverbovali do Wehrmachtu), stejně jako Češi ve vnitrozemí. Najednou jeden, kdo držel hubu a krok, byl hrdinný pracovník, a druhý zrádce a přišel o veškerý majetek.
  LH
  February 1, 2013 v 23.43
  Ještě dodám, že
  i kdyby měl pan Jamek ohledně státního občanství tisíckrát pravdu, na základě čeho lze odůvodnit zabavení jejich majetku?
  HP
  February 2, 2013 v 0.12
  Sudetským Němcům způsobenou škodu uhradilo Německo
  Pane Hofmane,
  přítel mého otce z vojny z první republiky musel jako Němec narukovat, přežil západní i východní (daleko horší) frontu. Ale protože se zdráhal a k odvodu do války se opozdil, přišel před soud ve Vídni. I tam se našel slušný člověk - soudce se ho zeptal, jestli cení výše zákony lidské než národní, dotyčný na to přisědčil a trest by zřejmě nevýznamný. Náhodně se za poměrně dramtických okolností potkali s otcem ke konci války. Po letech ten člověk otce našel (otec ho hledal v jeho obci marně, přestěhoval se kousek dál). A ten člověk, ač Němec a voják, tady mohl poválce zůstat. Jako i mnoho dalších.
  Pane Hofmane asi víte, co řekl E. Beneš o tom, jak Němci paltili reparace za 1. sv. válku a také řekl, že stejně špatně (jestli vůvec) budou platit reaparace za 2. sv. válku. Jestliže Německo odškodnilo aspoň sudetské Němce, tak buďme rádi. Pokud vím, tak v rámci "udělání tlusté čáry" po sametové revoluci a uzavření smlouvy, už se minulost měla přestat řešit. Tak nevím, kdo má zájem to tady pořád rozmělňovat!
  A jestli mí rodiče nebo prarodiče bylo za války občany protektorátu, tak se jimi rozhodně nestali dobrovolně! Mnozí to zplatili zdravím i životem. Řekla bych, že tohle směšovat, naprosot nepřípustné!
  LH
  February 2, 2013 v 0.45
  Díky za příspěvek!
  Vezmeme to postupně:

  Je jasné, že sudetská otázka je z praktického hlediska naprosto vyřízená, ať už z právního hlediska (pražská smlouva mezi SRN a ČSSR), nebo i toho mimoprávního (česko-německá deklarace).

  Já jsem tím, že naši prarodiče byli de facto občané velkoněmecké říše, jen chtěl vysvětlit to, že ve skutečnosti všichni, kdo žili v Aš, Praze nebo Vídni byli sice velkoněmečtí občané, ale z právního pohledu po konci války to bylo irelevantní, protože platila fikce, že ČSR nikdy nezanikla. Právě proto museli být Němci dekrety občanství nejdřív zbaveni. A že také je nepravdivá teze, že sami kdy nějak aktivně přijali říšské občanství.

  Jinak naprostý souhlas! Odsun sudetských Němců nemá být téma, na základě něhož se zvolí v roce 2013 prezident. Nicméně pokud už se tady tohle téma v tomto článku nastolilo a objevil se tady tento příspěvek, na nějž mimochodem ještě odkazuje jinde pan Patočka a dává panu Jamkovi za pravdu, jsem považoval za vhodné na to reagovat.
  LH
  February 2, 2013 v 0.54
  Ale obecně si nemyslím, že si bychom měli zacpávat uši
  a neměli se o tom bavit. Není nic horšího, než když si vezmeme nějakou historickou skutečnost, co jsme se naučili ve škole, za danost a pak už se o tom nebavíme. Sudetskou otázku můžeme diskutovat úplně stejně jako např. význam a roli husitů, roli českého království ve Svaté říši římské, význam "doby temna" nebo třeba užitečnost národního obrození. Třeba se nám podaří na všechny tyto otázky, včetně té sudetské, trochu jiný pohled než ten, který na to měla komunistická historiografie a který si všichni pamatují ze škol. A ubezpečuji Vás o tom, že z vlastní zkušeností vím, že po roce 1989 se jede v mnoha ohledech úplně stejně jako předtím. V horším případě se po odsun Němců v hodinách dějepisu vůbec nestihne, protože jsme museli celé pololetí strávit studiem neandrtálců a dobou bronzovou.
  HP
  February 2, 2013 v 16.46
  Pravdu má paní Maříková
  Nezacpávat si uši (i ostatní smysly) potřebujeme. Ministr zahraničí ČR by si neměl dovolit, aby v německých novinách
  http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M50e620beaf2.0.html
  vycházely jeho odpovědi typu
  >>Schwarzenberg považuje zrušení Benešových dekretů za možné<<
  Jestliže v tomto smyslu (a určitě se dozvíme, že to němečtí novináři zkreslili) i přibližně je ochozen diskutovat, tak jednak ví, že B. D. platí (jsou součástí našeho právního řádu), druhak odpovídá tak, že v našich bývalých krajanech (samozřejmě že hlavně v politicích, kteří se na vlně sudetoněmectví nesou) může vzbuzovat dojem, že se dá očekávat změna, která jim přinese nějaký prospěch. A to je pro naše občany škodlivé, i varující. Kdo si ještě před pár lety myslel, že se bude obdarovávat církev? Co všechno je u nás ještě možné? Máme si připomínat varovná slova prezidenta E. Beneše o tom, že po létech, se objeví tendece přepisovat historii?
  Nakonec je dobře, že se K.Schw. takto podřekl, nebýt před a po-volebních diskusí na webu, tak se tato informace z německých novin mezi našince vůbec nedostala.
  Formulace K.Schw. v TV duelu vůbec nebyla nešťastná, spíš se jednalo o vědomě připravované pole pro další jeho naplánované aktivity. Nebo je nějaký jiný důvod proč se ve svém věku a svých komunikačních schopnostech (napsal vůbec někdy nějaký souvislý text?) uchází o post prezidenta ČR?
  Proč nás někdo pořád ponižuje požadavkem vyrovnávat se s minulostí? Nebo "hledáním jiného pohledu"? Neaplikuje se takto na nás zpětně kolektivní vina za smutné události, které ale nebyly primárně podníceny českou (moravskou atd.) záští vůči příslušníkům jiného národa? Nebo českou (mor. ..) rozpínavostí?
  Článek pana Kostlána je úplně mimo! A seriózní noviny by jej ani neměli uveřejňovat, protože evidentně uvádí nepravdy. Ani o průběhu TV duelu. Kde i M. Zemana překvapilo tak tvrdé vyřčení skutečného názoru K.Schv. .To závažné zjištění, jaké jsou tendence K.Schw. nešlo v předvolebním boji opominout. A konečně nelze nepřipomenou, že obě světové války byly iniciovány pocitem německé ublíženosti. I u našich německých sousedů je třeba podporovat jejich přednosti a přínos v mnoha oblastech vědy a umění aj. a podporovat ty skupiny, které chtějí s námi i ostatními zeměni koexistovat na principu rovný s rovným. Doufám, že je jich většina, ale ani tu "ublíženou" menšinu nelze v jejim pocitu nespravedlnosti podporovat. Stalo, co se stalo. Budiž to ponaučením. Nikdo není povinen dnes nechat se sebou "mlátit" a být přesvědčován, že bílé není bílé, že má špatné brýle!
  February 2, 2013 v 17.03
  Ano, každý má právo na vlastní názor. Lidé mají právo svobodně se sdružovat s těmi, kteří mají stejné názory a nesdružovat se s těmi, kteří mají jiné názory. Nikdo nemá právo svůj názor vnucovat druhým (třeba s tím, že je vědecký nebo objektivnější či kdovíjaký), ačkoliv vycházet spolu po dobrém by se měli snažit úplně všichni.
  LH
  February 2, 2013 v 18.35
  to je jedno, paní Puchýřová,
  buď máte zájem o seriózní debatu o historických událostech (jako např. o těch, co de facto rozhodly o prezidentovi až do roku 2018), anebo ten zájem nemáte. já vás k tomu nutit nemůžu ani nechci.
  February 2, 2013 v 18.37
  Ono zřejmě pane Hofmane
  s vámi ve škole tzv.sudetskou otázku příliš neprobírali účelově, protože jinak by vám buď museli lhát, aby naplnili trend ve kterém se tu jede od roku 1989, nebo by vám řekli pravdu a to by ty pedagogy mohlo přijít draho.
  Vy máte problém s tím, že něco, co tvrdili komunisté, by mohlo být pravda. Takže apriori předpokládáte, že o tzv.sudetské otázce lhali a snažíte se zřejmě dohledat, jak to doopravdy bylo. Doporučoval bych vám k přečtení Benešovy Paměti. To by mohl být nějaký základ, tím by se vám podařilo vymanit se z demagogického kruhu, vy kterém se velká část obyvatel dnes pohybuje.
  Co se týká odškodnění tzv.sudetských Němců, ty, co byli odsunuti do Rakouska, odškodnila přímo ČSSR.
  Ty odsunuté do Něměcka de facto také, neboť odškodnění od německé vlády bylo zaplaceno z peněz, určených na válečné reparace pro naši zemi.
  Já nesouhlasím s tím, aby bylo téma odsunu neustále oživováno. A také nesouhlasím s tím, že by to byl MZ, kdo jej oživuje. KS o něm hovořil dříve Zeman by byl osel, aby na to nepoukázal. A stačí na netu zadat slovo sudety a uvidíte, kolik webů se touto tématikou zabývá. Většina jich útočí na poválečné uspořádání. My bychom tyhle snahy měli ukončit stejným způsobem, jako to udělal Špidla, když řekl, že se do nějakých hovorů o tématu vyhnání s Landmačaftem pustí, až oživí desítky jeho mrtvých příbuzných, kteří díky Němcům přišli o život.
  Vyrovnání s minulostí je fajn, ale musí s ním začít původce zla. Mohlo by být takovéto "podívat se svým potomkům do očí a říct jim: "Naši předkové vedli genocidní válku na život a na smrt, kterou zahájili a prohráli. Dopustili se strašných zločinů a samozřejmě dostali po válce brutálně po hubě. A dopadlo by to s nimi a tedy i s námi ještě mnohem hůř, kdyby se Západ nebál Stalina." To je všechno, další vyrovnání nepotřebuji.
  LH
  February 2, 2013 v 18.53
  Pane Ševčíku
  mohu Vám garantovat, že Benešovy Paměti jsem velmi pozorně četl, naposledy při příležitosti psaní diplomové práce na druhou republiku. Přitom se mi podařilo prostudovat celou řadu prací, počínaje dobovými prameny od očitých svědků (Beneš, Feierabend, Táborský aj.), soudobou literaturu (která je mimochodem velmi vysoké úrovně), ale samozřejmě i literaturu z doby minulého režimu - a když jsem si vzal např. Vaněčkovu učebnici právních dějin nebo si pročítal články ze Socialistické zákonnosti, bylo mi smutno, jak nízko mohla tehdejší věda upadnout.

  Nicméně Vám doporučuji, abyste si pořádně přečetl to, co jsem výše napsal. Já sporuji příspěvek pana Jamka, který říká, že sudetští Němci vlastně po květnu 1945 vůbec nebyli čs. občani, takže bylo OK je odsunout. Zároveň říkám, že v mnoha případech ten odsun byl skutečně nespravedlivý, protože ti lidé prostě nebyli žádní zločinci, prostě byli zmítaní událostmi jako ostatně každý a museli opustit místo, kde žili jejich předci třebas i po staletí. Samozřejmě je třeba říci, že pro některé to bylo také i štěstí, že byli odsunuti a např. jejich angažmá v okupační správě nebylo řešeno soudně.

  V žádném případě ale nehoruji za požadavky sudetských Němců na nějaké odškodnění či co. Ba naopak je považuji za neoprávněné jak z hlediska právního, tak z hlediska morálního. A jedním z argumentů je právě ta skutečnost, kterou zmiňujete, tj. že hodnota nemovitého majetku sudetských Němců byla započtena na válečné reparace Německa vůči Československu.

  Samozřejmě vnímám to, co se děje i na německé straně. A stejně jako na české straně, kdy se popírá byť i sebemenší nespravedlnost spojená s odsunem, vidím na německé a maďarské straně zuřivé útoky zpochybňující poválečné uspořádání a požadující Č(S)R, aby padla na kolena a po staletí platila odškodné. A oba takto vyhraněné tábory jsou tvořeny vesměs agresivními hlupáky. Úkolem elit je naopak říci: "čo bolo, to bolo", kriticky zhodnotit situaci a snažit sprovodit animozity ze světa.
  February 2, 2013 v 19.34
  Upadlá věda
  Je nespravedlivé, když je člověk z politických příčin donucen k tomu, aby se odstěhoval z místa, kde žili jeho předkové po staletí? Patrně ano.
  A není nespravedlivé, když je k témuž člověk donucen ekonomickými příčinami? Když se stane tak říkajíc ekonomickým vyhnancem, aby neumřel hlady?
  February 3, 2013 v 8.05
  Ekonomičtí vyhnanci
  Děkuji Evě Hájkové, že upozornila na velkou ostudu dnešního civilizovaného světa. Všechny vyspělé země přinejmenším předstírají, že nabízejí azyl uprchlíkům ze zemí, ve kterých je jejich život ohrožen. Všechny však zároveň velmi důkladně zkoumají, zda žadatel o azyl není náhodou ekonomický migrant. Azyl je jen pro ty, kterým hrozí smrt zastřelením, komu hrozí smrt hladem, je podle našich zákonů povinen zůstat doma a umřít. Pokusí-li se zachránit si život, deportujeme ho násilím zpátky na smrt, anebo rovnou zabijeme při pokusu o překročení hranic.
  February 3, 2013 v 9.21
  Boleslavovy dekrety
  Děkuji Lukáši Hofmanovi za pádné historické argumenty proti národovecké „obhajobě Benešových dekretů‟. Poválečný odsun Němců považuji za historickou událost, podobně jako vyvraždění Slavníkovců nebo smrt svatého Václava, a odsuzuji snahy dělat z něj téma současné politiky, ať už přicházejí od sudetoněmeckého landsmanšaftu, Václava Klause, Jany Bobošíkové, nebo nejnověji od Miloše Zemana.

  Odsun Němců a Maďarů z poválečného Československa je událost v historickém kontextu ani zvlášť zrůdná ani výjimečná, nicméně z hlediska vyššího principu mravního to není nic, nač bychom měli být hrdi. To ostatně konstatoval i Jan Čulík, když v Britských listech jinak shromažďoval na obranu před všudypřítomnou hysterickou modrobolševickou propagandou především kritiku vůči Karlu Schwarzenbergovi: http://www.blisty.cz/art/67030.html

  Obzvláště nechutné je, když se obhájcem Edwarda Beneše staví Václav Klaus, ničitel jeho díla. Beneš nebyl žádný vymítač Němců, Beneš byl jedním z architektů Československé republiky, a jako exilová hlava státu za Druhé světové války se velmi zasloužil o poválečné obnovení Československa. To Československo pak, ve spolupráci s Vladimírem Mečiarem, rozbil Václav Klaus. Že Miloš Zeman tohle Klausovo máslo na hlavě nemá, neznamená, že by měl přebírat Klausova politické temata, spíše naopak.
  February 3, 2013 v 10.29
  Pane Hofmane
  jednak jsem rád, že se vcelku shodujeme, jednak jsem, a to dost, rád, že jste jako jeden z mála četl ony Paměti. Já bych je dal jako povinnou četbu, minimálně na střední školy.
  Domnívám se však, že by to bylo proti jistým záměrům, u nás prosazovaným, které popíšu níže. Vyhraněné tábory obou stran stále oživovaného tématu odsunu mohou být tvořeny agresivními hlupáky. Jenže, zatímco jedni, i když popírají některá zjevná příkoří, která se během odsunu stala, po těch druhých nic nechtějí, tak členové druhého tábora po těch druhých toho chtějí hodně. A mezitím je dost velký rozdíl. Jakýkoli vstřícný krok druhé strany, jakákoliv omluva, jsou pro ně dobytým územím, po kterém se chtějí dostat ke svému cíli.
  KS klidně může být a vše tomu nasvědčuje, jejich trojským koněm. Ta pararela se tu přímo nabízí. Vždyť stejný postup byl použit u tzv. restitucí církevního majetku. Nejdřív vnutit, vtlouct lidem do hlavy pocit viny a pak je přesvědčit, že co bylo ukradeno, musí být vráceno".
  A tohle už není žádná sranda. Proč se tlak odsunutých soutředí na Beneše a ne na ty, kteří o odsunu skutečně rozhodli? Vždy se atak soustřeďuje tam, kde je obrana nejslabší. Vstřícnost Havla byla brána jako slabost, takže nastala značná mobilizace odsunutých. Jejich naděje byla teď vložena do KS. Reakce na jeho prohru tomu napovídá.
  A proto by se mělo ve školách o odsunu učit objektivně, aby se některým generacím nemohl vtlouct do hlavy pocit viny za něco, za co jejich předkové nemohli. A aby se s nimi pak díky pocitu viny nemohlo manipulovat v jejich neprospěch.
  LH
  February 3, 2013 v 11.19
  Pane Ševčíku,
  to je ta otázka, zda být idealista a poctivě hovořit o historických otázkách včetně národní viny, anebo být pragmatik a ve snaze držet si "protivníka" blíže od těla si jet to svoje i za cenu toho, že mnohé věci překroutím nebo dokonce popřu.

  V zásadě podobné dilema řešila první republika po celou dobu své existence: mít ČSR jako skutečně multinacionální stát, v němž se budou cítit příjemně Češi, Slováci, Němci, Maďaři, Rusíni, Poláci i Židé, anebo z obavy vnějšího ohrožení trvat na principu čechoslovakismu a národního státu (byť s nejrozsáhlejšími minoritními právy v regionu), který v konečném důsledku nevyhovoval dokonce ani Slovákům. Je pravdou, že tento pragmatický přístup může někdy přinést ovoce, někdy ne. V roce 1938 přinesl tragédii, ačkoli nevíme, jak by dopadla republika s přístupem opačným.

  KS podle mého není žádným trojským koněm a skutečně ho nepodezírám, že by usiloval o vrácení majetku sudetským Němcům - ostatně, kdyby to bylo jeho zájmem, už dávno by podnikl kroky; nedémonizujme ho. Příměr církevních restitucí rozhodně nepovažuji za vhodný, ale rozvádět to nebudu, protože to je skutečně kontroverzní téma, kde bychom se asi neshodli :-) KS se naopak zdá, že má mnohem vybalancovanější názor, protože celý svůj život prožil právě někde mezi Čechy a Němci.

  Osobně si ale myslím, že je třeba se k tomu v roce 2013 stavět spíše tím idealistickým způsobem - už pro naše vlastní duševní zdraví. Říci si, kdo nese za co vinu, jakých nepravostí se dopustila říšská, sudetská i čs. strana (a případně jaké byly alternativy), jaké byly okolnosti těchto nepravostí (šesti-, ba sedmiletý nacionální německý teror, boj národů doslova na život a na smrt a zcela pochopitelná zášť vůči všemu německému) a jaké to může mít důsledky pro budoucnost (nijak zvláštní). A vůbec bych se toho nebál, protože suverenní pozice ČR je nezpochybnitelná, otázku dekretů nevytahují ani němečtí, ani rakouští politici a požadavky potomků sudetských Němců jsou už každému dosti volné - tedy akorát se sem tam párkrát za dekádu objeví nějaký populistický výkřik politika CSU před volbami do bavorského zemského sněmu. Připouštím však, že je třeba se k té věci stavět opatrně a např. zdůrazňovat, že majetkové nároky nepřicházejí v úvahu, i kdyby se strana sudetská na hlavu stavěla.

  Oceňuji, že chcete zavést Paměti jako povinnou četbu - k tomu ale jen dvě drobné poznámky: 1) stejně nikdo na školách povinnou četbu nečte :-) a 2) ani poctivý politik, jako byl Beneš, se neubránil přikrášlení skutečností ve svůj prospěch (např. najděte mi tam zmínku o Nečasově misi).
  February 3, 2013 v 15.39
  Je důležité pane Hofmane
  co dle vás znamená "poctivě hovořit". V posledních 20. letech "poctivě" až přepoctivě hovoří česká strana, zatímco druhá jedná navýsost pragmaticky. Poctivě hovořit mohou Češi o tomto tématu s klidným svědomím, ale s tím, kdo s nimi též hovoří poctivě.
  Co se týká toho, že by první republika zachovávala principy čechoslovalismu, na úkor toho, aby se stala multinacionálním státem, tady se už dost rozcházíme. Uspořádání Evropy po I. světové se dost odlišovalo do Evropy současné. ČR její sousedé nic nedarovali a snažili se na její úkor získat území i vojenskou cestou. Přesto to byl vztah většiny k menšinám nejdemokratičtější z evropských zemí. A ani sebelepší vztah k německé menšině by jistě nezabránil německé expanzi, ani světové válce, o tom jistě nepochybujete.
  To, že KS nepodezíráte z nějakých nekalých úmyslů vás šlechtí, je fajn být čistá duše. Notabene když už KS prokázal ve své politické karieře tolik čistoty, že Mr.Proper je jeho druhé jméno. Obvzláště váš argument, že žil mezi Čechy a Němci je přesvědčivý.
  Já vím, že povinnou četbu čte snad každý stý student, možná, že ani to ne. Ale i kdyby každý tisící, pořád by o skutečné minulosti znalo pravdu mnohonásobně více lidí, než teď.
  Objektivita Benešových Pamětí se dá vždy zpochybnit. Ale vzhledem k tomu, že jsou koncipovány spíše jako chronologický soupis tehdejších událostí, bylo by to snad nemožné, protože rozporovatel by musel zpochybnit, že se tyto události staly, že například politická, nebo diplomatická jednání neproběhla.
  Ještě k samotnému Benešovi. Před četbou Pamětí jsem nevěřil, že tento člověk dokázal odvést tolik práce pro český národ. V dnešní době s ním žádný současný politik nesnese srovnání. Jeho absolutní oddanost ČR, jeho diplomatické úsilí pro její zachování a to vše bez nějakého úsilí o osobní obohacení. Prakticky se dá říci, že Beneš svůj život plně věnoval ve prospěch ČR a není na tom výroku nic patetického. Smekám před ním.
  LH
  February 3, 2013 v 17.21
  Vážený pane Ševčíku,
  prosím Vás pěkně o to, abyste si své invektivy o čistých duších říkal někomu jinému a někde jinde; vhodným místem by mohlo být např. hlavní nádraží. K úmyslům KS uvedu jen to, že mi přijde přinejmenším lehce paranoidní obviňovat Karla Schwarzenberga z toho, že je "sudetský agent". Ale Váš názor Vám neberu.

  Samozřejmě je pravda, že ani pečení holubi hovořící německy a létající do úst obyvatel českého pohraničí by nedokázaly změnit rozhodnutí Adolfa Hitlera rozpoutat válku na celém kontinentu. Pokud by však reakcí sudetských Němců na požadavek připojení Sudet k Říši bylo: "Adolf, bist du verrückt? ČSR is unsere Heimat," přinejmenším by spojenci měli větší problémy umýt si ruce nad Československem. Zda by se ale takový postoj podařilo v myslích německých spoluobčanů vyvolat (oni byli naladěni proti republice od samého začátku, pozice menšiny se jim nelíbila) nebo jestli by mohl alespoň částečně zabránit tragédiím 2. sv. války, to nemůžeme vědět a stejně dobře by to mohlo dopadnout úplně stejně (a v konečném důsledku pro nás třeba i hůře), přesně jak uvádíte.

  Můžu ale jen souhlasit s tím, že Edvard Beneš je mimořádná postava českých dějin, a to v tom kladném smyslu a zaslouží si naše uznání.
  February 3, 2013 v 18.49
  Omlouvám se pane Hofmane
  pokud se domníváte, že jsem vás nazval čistou duší. Já jsem psal, že být čistou duší je fajn a když mě tak někdo osloví, nebudu uražen.
  Vy se můžete domnívat, že KS neusiluje o navrácení majetku tzv. sudetským Němcům, já se mohu domnívat, že by se Landsmančaftu v křesle prezidenta líbil. Co by on sám jako prezident chtěl, nebo nechtěl udělat, je dle mého mínění dost rozdílné od toho, co by pak dělal. Výraz trojský kůň proto nezaměňujte za výraz agent. On totiž má KS oproti MZ jeden velký handicap. Ten ale ti, kteří jej protlačují na různé posty, preferují.
  PM
  February 4, 2013 v 12.34
  Globálně vzato
  Politici hrají s falešnými kartami ekonomů mainstreamu, kteří stále nabízejí pouze "More of the same". Východiskem je rozluka s ekonomickými kartografy tipu Klaus.
  Vše je ovšem spojeno s jejich desorientací a hrůzou ze ztráty moci.
  Tak nezbývá, než pokračovat v "ještě více toho samého" a zasadit senilního producenta skandálů na hrad ..... ............řekl bych, jak tak koukám.
  + Další komentáře