Ať žije druhá republika?

Mikoláš Chadima

Politika, kterou zastává Karel Schwarzenberg, se odklání od masarykovského dědictví první republiky a je otázkou, zda by nás konzervativní pravice se svým mužem v čele státu nechtěla vést spíše k poměrům druhorepublikovým.

Ačkoliv jsem už s diskusí kolem prezidentské volby unaven, nedá mi to, abych znovu neupozornil na skutečnosti, pro které si myslím, že by Karel Schwarzenberg na Pražském hradě zasednout neměl.

Třeštění kolem Karla už mi začíná nepříjemně připomínat atmosféru minulého režimu. Neustálé ataky jeho agresivních podporovatelů mě už dráždí. Jeho mladí příznivci s velkou částí umělecké fronty by snad šli svého guru a zářné zítřky, které představuje, volit nejraději manifestačně. Jako se volilo kdysi. Jen místo rudých a československých vlajek by jim nad hlavami vlály žlutočerné prapory starého mocnářství. Ať jen každý vidí naše slastné opojení z jednoty! Opojení, které je tolik podobné tomu, jemuž v 50. letech podlehla jiná generace. Stejně tak jako ona odmítají příznivci Karla Schwarzenberga vidět skutečnost.

Už je jim jedno, co vlastně zidealizovaný vůdce doopravdy dělá a říká. Hlavně, že ho mají. Jsou s ním jedna duše, jedno tělo. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Kdo neskáče s Karlem, není Čech. A nebo je to dokonce, pánbůh s námi a zlé pryč, komouš. Obávám se, že Schwarzenberg společnost nesjednocuje, právě naopak. Ještě že nejsme tak temperamentní jako jižní národy — jejich příslušníci by se už možná mydlili v ulicích. Před vůdcem, který dokáže rozpoutat takovéto masové třeštění, je třeba mít se na pozoru.

Pocházím z republikánské rodiny. Děda byl ruský legionář, důstojník Československého vojska na Rusi. Masarykovec. Ze Sibiře přijel jedním z posledních transportů, protože sloužil v oddíle, který kryl stahování legií do Vladivostoku. Po dvaceti letech budování republiky Československé se stal odbojářem znovu. Druhý odboj už absolvoval se svými syny. Jeden byl členem Národního střeleckého svazu ČSR, druhý, můj otec, byl zase členem odbojové organizace Zpravodajská brigáda. Všichni tři se nakonec účastnili se zbraní v ruce Pražského povstání. Byli ochotni pro republiku obětovat život.

A teď by se měl na Hrad dostat člověk, který ve sledovaném televizním duelu prohlásí za jásotu svých fanoušků, že první muž československého antifašistického odboje a jeho vláda jsou váleční zločinci, že tzv. „Benešovy dekrety“ jsou neplatné? Já vím, že jejich činy porovnával dnešními měřítky. Ale bez zmínění příčin je to špatně. Relativizuje to historickou skutečnost. Podobným způsobem uvažování se 300 000 zavražděných československých občanů změní v pouhé číslo a potom se už snadno dospěje i k tomu, že příslušníci odboje byli teroristé a že je už vůbec načase, aby se Češi omluvili za to, že nechtěli nechat svými lebkami vydláždit Václavské náměstí.

Jako politik mě Schwarzenberg zklamal už před lety, když podržel Čunka. Deziluze pokračovala bystrým odskokem od zelených a záchranou Miroslava Kalouska před pádem do politické nicoty až k zákonu o „narovnání vztahů s církvemi“. K zákonu, který jde zcela proti smyslu českých dějin a který byl prosazen vládní koalicí proti vůli drtivé většiny občanů. Tímto zákonem byla římsko-katolická církev obtěžkána v Evropě nevídaným darem a vztah mezi státem a církví byl vrácen až kamsi před josefínské reformy, protože jedině tehdy nebyla jen správcem, nýbrž i skutečným majitelem rozsáhlých pozemků. Z římsko-katolické církve se stal jeden z nejbohatších, a tím i nejvlivnějších subjektů v zemi. Myslel jsem si nejprve, že tento útok na dědictví Masarykovy republiky je hlavním úkolem, který zde měl Schwarzenberg splnit. Možná šlo ale jen o předehru, jak naznačil jeho televizní duel, a revize dějinného vývoje bude pokračovat.

Schwarzenberg je bezesporu příjemným společníkem a má charisma. Ale pokládat ho za pokračovatele Havla a Masaryka, jak se nám dnes snaží namluvit jeho volební štáb? To ani náhodou nemohu. Jde jen o masivní propagandistické vymývání mozků mladých idealistů, kterým náš vzdělávací systém nedokázal zprostředkovat dějinné souvislosti a kteří Masarykovo dílo neznají.

Na rozdíl od  údajného následníka Václava Havla se stále držím autentického Masaryka a jeho hesla „Pryč od Říma“. První československý prezident věděl, proč to říká. Miloš Zeman v čele státu není možná žádná výhra, ale tato „nepříjemnost“ nezničí jeho podstatu. V případě jeho protivníka si nejsem vůbec jistý. Odolali by Schwarzenberg s Kalouskem pokušení, posíleni o novou funkci? Nenašli by nějakou záminku, jak zabránit tomu, aby se levice po příštích volbách dostala k moci, i kdyby je nakrásně vyhrála? Že je to přitažené za vlasy? Nekřičí Schwarzenbergovi příznivci cosi o konci světa, kdyby Schwarzenberg nevyhrál? Neřekl snad po schválení „restitucí” Schwarzenbergův místopředseda, že je to „dar lidem katolické svobody proti všem komunistům a levičákům”? A ubránit svobodu a zářné zítřky proti komunistům a levičákům je přece úkolem „demokratického” státu.

Schwarzenberg není žádný neškodný klimbající strejda, jak si mnoho lidí myslí. I když se zdá, že podřimuje, pozorně poslouchá a sleduje, co se děje kolem. Ani slaboch není. Dovede být i velice tvrdý, uzná-li ovšem, že to má smysl a je toho třeba.

V tuto chvíli dle mého názoru nejde o to, které ze dvou zel je větší nebo menší. Teď nejde o to, zda Miloš Zeman na Hradě oslabí nebo posílí ČSSD. Obávám se, že v tuto chvíli se do jisté míry rozhoduje o charakteru České republiky. Jde o to, zda Česká republika zůstane laickým státem, nebo se změní v jakousi reinkarnaci druhé, pomnichovské republiky. Samotná ČSSD, která dodnes nebyla schopna podat ústavní stížnost proti tzv. církevním restitucím, by mnou popsanému katastrofickému scénáři stejně nedokázala zabránit.

  Diskuse
  PH
  January 23, 2013 v 10.19
  Souhlasím
  Knížecí vrchnost každý čas milostivě nakloněna jest poddaným, aneb jsou pořád stejní, jen v jiném převleku. Jak uměli používat metodu cukru a biče, viz výňatek z Pamětní knihy Horusic: http://www.rlisty.eu/view.php?cisloclanku=2013012201
  January 23, 2013 v 20.26
  Souhlasím
  ve stejném smyslu Václav Bělohradský v dnešním Právu apeluje na levostranné voliče, aby se s jednotili a šli k volbám volit MZ. Uvádí
  "čtyři důvody, proč volit MZ:
  Za prvé KS je předseda ultrapravicové TOP09 a je pevně spjat s její politikou, kterou mnohokrát bránil ve veřejných projevech a brání ji i nyní. Já sám jí nejvíce vyčítám ministry kultury, jejichž výběr se mi zdá ponižující pro status české kultury, jakkoliv oslabený v této hypermarketové době.
  Volit KS je referendem o politice této vlády, ta má i mnoho stoupenců, ti ať ho volí. Levicoví voliči by ale neměli podléhat propagandě, podle níž je KS nadstranický kandidát. Taková účelová lež poškozuje politickou kulturu v Česku, protože je postavena na zneužití slavného jména kandidáta, které jakoby samo o sobě bylo nadstranické.
  ...
  Za druhé, volba KS je symbolickou, i když jen podvědomou, negací roku 1918, Masarykovy republiky a jejího ideového odkazu, jak dokazuje rétorika "volte knížete", je v tom i kus pohrdání "tím hloupým" lidem.
  Skrytým jádrem tu je nejen stará tendence českého podzámčí identifikovat se se zámkem, jak to znánme třeba z Babičky, ale také podvědomá potřeba negovat nepřekročitelnou třídní podmíněnost politiky a snít sen o vítězství pravdy a lásky v politice. Hodně s politikou současné vlády nesouhlasících občanů mi píše, že "on za to nemůže, je to vina lidí, kteří ho obklopují". Něco podobného snad mohlo platit za starého Rakouska o Františku Josefovi, ale čas takových argumentů v demokracii pominul navždy. Doufám alespoň!
  Buržoazie si v minulém století kupovala iluzi šlechtických titulů, i nyní je v běhu nějaká podvědomá touha "masové buržoasie" po vznešnosti, kterou ale nebude nikdy mít. V kapitalismu je sice možné být bohatý, ale bez vznešenosti.
  ...
  Za třetí je varovný kýčový styl podpůrců KS a jejich fanatická negace evidence, že KS je kandidátem TOP09 a prvním místopředsedou vlády. Ve včerejším Právu odpovídá herec Martin Dejdar Jiřímu Stránskému a Hynku Bočanovi, kteří " s ním skoncovali" protože volí MZ. ...
  Ano vylučování z kulturní obce a slušné společnosti za politickou volbu by nám mělo varovně připomenout něco z minulosti. A dodávám, že takové způsoby jsou pro "fundamentalistické stoupence knížete" typické.
  Za čtvrté, ještě jednou to, o čem jsme mluvili na začátku. Mnoho stoupenců ČSSD argumentuje tím, že Miloš Zeman bude oslabovat a rozkládat stranu svými postoji, podobně jako Václav Klaus ODS. Je to možné, ale ČSSD se s tím musí umět vypořádat. Ke stranám patří frakce, některé jsou velmi nebezpečné pro budoucnost stran, v nichž se utvořily, ale frakce jsou legitimním nástrojem politiky v demokracii. A také jsou užitečné, vytvářejí tlak na užitečnou transformaci stran.
  Jako stoupenec ČSSD doufám, že v takovém střetu by snad strana konečně mohla dospět k nějaké pevné a současně pružné jednotě. Ve smyslu slavného titulu Tomáše Halíka "Co je bez chvění není pevné".
  HP
  January 24, 2013 v 1.52
  Pár dodatků a častušek Volte Karla a pod.
  Konečně článek, který se shoduje s mými pocity, že je obtížně pochopitelný ten agresivní fanatismus mladých ale i staších lidí! Vždycky když už se zase naštvu nad některými (podle mne zaslepenými) komentáři ale i některými články v DR, tak se najde jeden, který mě potěší!
  Ještě by se k tomu všemu mohlo připodotknout to, co zmiňuje článek (viz dále odkaz) s psychologujícím vysvětlením, proč někteří lidé akceptují Schwarzenberga jako utěšitele, že přece všecho je v pořádku:
  http://www.blisty.cz/art/67128.html .
  A v Britských listech je více zajímavostí, např. informace z rakouského tisku, kde se píše >>Schwarzenberg by se majetku domáhal - podle vyjádření jeho advokátky Christy Friesové v rakouském časopise Format "Karel Schwarzenberg už vícekrát prohlásil, že bude aktivní" (tj. ve snaze získat majetek hlubockých Schwarzenbergů) "pokud právní stav něco připustí". <<
  zdroj zde: http://www.blisty.cz/art/67115.html
  No a ubohost toho fanatismu je v hudebních "častuškách" hned v úvodu http://www.blisty.cz/ .
  January 24, 2013 v 12.47
  Paní Puchýřová
  U nás rozdává A.Babiš /jak šlechetné!/ nějaký týdeník 5+2. Zprávy z regionu, křížovky, sudoku, považte vše zdarma! Jen tak mimochodem vždy zmíní svůj náhled na politiku. Dnes třeba píše o tom, že nejlepší volbou je volba KS. Je až neuvěřitelné, co vše tito podnikatelé jsou schopni pro demokracii udělat! Ruce jim líbat by bylo málo. Však také i nejeden levičák chápe správně tuto dobročinnost boháčů a rád je podpoří volbou nejjasnějšího našeho Knížepána, Vévody, Hraběte a Landkraběte Karla, aby mu Pánbůh dopřál stálého zdraví.
  January 24, 2013 v 14.52
  Nesouhlasím,
  i když také nechci návrat druhé republiky, to však podle mne nehrozí. Chápu obavy a nechuť autora stejně jako podobné názory Erazima Koháka.

  Můj dědeček byl také ruský legionář a vrátil se do republiky v roce 1920 přes Vladivostok, za druhé světové válk y byl na konci ubit gestapem pro spolupráci s odbojem.

  Ta symbolická rovina mi také vadí, tedy to, že by se naším prezidentem stal příslušník původně rakousko protihusitské a prohabsburské šlechty. Ale už otec KS se přihlásil k naší demokratické republice a KS také už svojí činností pro náš disent a později pro Václava Havla. Proč se z naší bývalé šlechty angažoval jako jediný?

  Jenže jde o úřad prezidenta, kdo ho bude lépe vykonávat ve smyslu ústavy. Nestojím ani o aktivistického pravicového ani o aktivního levicového politika. A Zeman chce jako prezident bojovat proti vládě. Všude visí plakáty buď "Stop Kalouskovi!" nebo "Stop vládě!" Vládu má svrhnout opozice a ne prezident. Zeman se pasuje do role hlavního bojovníka proti vládě. U nás ale nemáme prezidentský systém a doufám, že ani nebude zaveden. U Zemana mi více než jeho propojení se Šloufem vadí jeho propojení s Václavem Klausem. Naopak se domnívám, že Schwarzenberg se svým vazeb na Kalouska a TOP 09 rychle a rád zbaví.

  Nejsem nekritický podporovatel KS, v zásadě s většinou tvrzení souhlasím s výjimkou odsunu, ten považuji stejně jako KS za naši ostudu, samozřejmě změna právních poměrů nepřichází v úvahu, navíc v tom prezident nemůže nic dělat.

  Myslím, že KS bude lepší úředník a kladeč věnců než MZ, který má našlápnuto k roli autoritativního prezidenta, který určuje vnitřní i vnější politiku státu (včerejší výroky k Palestině a Iránu to opět potvrdily).

  Pokud se stane KS prezidentem, tak je třeba se k němu chovat jako k občanovi a ne ho podlézavě titulovat kníže. To je více chyba naší společnosti než chyba jeho. Jako svobodní a rovnoprávní občané ho můžeme volit jako našeho spoluobčana, který se o úřad uchází, ten kdo mu podlézá, se nechová jako demokrat. Mnohem horší se mi zdají dlouhé Zemanovy monology a neustálé urážení a zesměšňování druhých (neustále je někdo idiot, ignorant, debil, blbec, málo inteligentní, atd.)

  January 24, 2013 v 15.20
  Pane Šimso
  opravdu v zásadě souhlasíte se školným, nucenými pracemi, církevními restitucemi, tunelováním důchodových fondů etc?
  January 24, 2013 v 15.29
  nesouhlasím,
  ale to není věc prezidenta, ale opozice. Chci pořádnou opozici, ne prezidenta, který se staví do role opozice z funkce, která mu to ústavně nedovoluje.
  January 24, 2013 v 16.36
  Pane Šimso
  nedomníváte se přece, že existuje nějaký nadstranický president, nebo ne? A nedomníváte se ani, že ze zvolení KS nebude pravice těžit?
  Mně je bližší prostořeký samorost, než distingovaný a uhlazený velký darebák.
  HP
  January 24, 2013 v 18.3
  Pane Šimso
  vy úplně ignorujete to, k čemu má našlápnuto pan Karel Schw.arzenberg! V tandemu s Kalouskem si ve své vzájemné symbióze sledují každý svůj zájem. Proč by měl být K.Schw. našim prezidentem, když ho osud lidí škrcených Kalouskem dosud nezajímal? A zahraničí zájmy ČR neomaleně a čiperně poškozuje?
  Přesně Vám to řekl pan Ševčík. Uhlazený a distigovaný darebák, kterému se naštěstí podařilo, že se prořekl a prozradil svůj hlavní zájem!
  Naše sousedka si (před víc jak 20 lety) musela od své známé vyslechnout prostou pravdu "tebe mají všichni rádi, protože seš falešná!" A vo tom to je!
  January 24, 2013 v 18.57
  panu Ševčíkovi a paní Puchýřové
  Jste si jistí, že je Karel Schwarzenberg větší darebák než Miloš Zeman? Já ne. Naopak o tom silně pochybuji. Proč si to myslíte?
  January 24, 2013 v 19.21
  Pane Šimso
  Mám vypsat seznam činů Zemanovy vlády a vlád v kterých působil a působí KS? To by mohlo snad stačit, ne?
  January 24, 2013 v 23.46
  doporučuji dokument
  Vládneme, nerušit!
  January 25, 2013 v 4.22
  Souhlasím s autorem

  „Jde o to, zda Česká republika zůstane laickým státem, nebo se změní v jakousi reinkarnaci druhé, pomnichovské republiky.“

  A filosofové se čvachtají v detailech …

  January 25, 2013 v 4.37
  souhlasím s Bohumírem Molnárem, ale dodávám, že
  ti, kdo se "čvachtají v detailech" ovšem NEJSOU "filosofové". Kupříkladu takový pan Martin ŠIMSA sice možná "o filosofii" vyučuje (?), ale filosof to není ani náhodou, a nikdy jím ani nebude.


  Odkazuji opakovaně na dopis, který mi včera napsal přítel Václav, a který jsem pod jiným článkem před malou chvílí ocitoval v plném znění.

  Takže ještě jednou, milí "levičáci" a vážení "vydělanci":

  "Janku-

  K Deníku Referendum, jeho autorům a mnohým diskutujícím
  Stručně: Ať jdou do p-----
  O občanství, republice, rovnosti, není tam ani řádku.
  Taktizování je - a nás s nimi - povede jen do pekel.
  Nevím co je na Zemanovi šovinistického.
  Jsou to dědicové slavných rudoprávnických tradic; od věcných diskusi se utíkají k nadávkám.
  Stále dostávám maily s obrazem svatého KS a ďábelského MZ.
  -- A že jde o volbu také TOP 09 zcela přehlíží, …

  V takovéto jsem dnes náladě.
  Václav"
  January 25, 2013 v 11.11
  TOP09 NEVOLÍM!
  Stačí mi, když se podívám, kdo je na druhé straně barikády. Jsou to pořád ti sami, proti kterým volím od roku 1991. Mají různé kabáty, ale jsou to pořád ti sami! Nepamatuji za celou dobu, že by tihle lidé někdy volili levici.
  A všem těm naivům, kteří tu tvrdí, že s Klausem volit nebudou. Vy víte, koho bude Klaus volit? Já určitě ne. Že říká, že bude volit Zemana je jen jeho řeč. Jaká bude skutečnost, to se nedozvíte. Klaus už toho napovídal. A ten starý lišák moc dobře ví, že jeho podpora Zemanovi, je pro MZ těžkou ranou. Zapomenout v politice na základní kriterium -cui prodest- je projevem politického debilismu. A tato "podpora" je snad jasná.
  January 25, 2013 v 11.12
  Pane Zilzere,
  zklamal jste mě. Myslel jsem, že jste větší formát. Nepohrdám Vámi, ani paní Švandovou, ani paní Puchýřovou jen proto, že volí Zemana. Možná máte pravdu, možná je MZ tím menším zlem. Jen mi připadá, že zatímco my s panem Trávníčkem prosazujeme KS jako menší zlo, Vy se do volby MZ vkládáte do té míry, že se s ním identifikujete. Proč byste mě jinak posílal do p... nebo kádrovácky prohlašoval, že nikdy nebudu filosofem?

  Prosím Vás, neblbněte, je to jen volba prezidenta, viz pan Dolejš, konec světa už byl.
  January 25, 2013 v 18.24
  nikdo nám nevnucuje konec republiky
  extrémní argumentace štěpí společnost víc než je zdráývo - druhou republiku vyvolal mnichovský diktát, stejně jako normalizaci umožnili ruské tanky. Dnešní volba prezidenta je jen standardní demokratický akt, který navzdory hysterické atmosféře rozhodne o funkce jenž je více reprezentativní než exekutivní. A volíme jen ze dvou suboptimálních řešení.
  Ano, svět bude pokračovat dál i po tomto výkendu. Netvařme se proboha že volíme všemocného monarchu že když vyhraje Zeman, olvádnou nás "rusáci" a když Schwarzenber, tak Němci obsadí pohraničí. Tohle pojetí voleb jako ohožené státnosti nám vnutli klaus a kol, ale ve skutečnosti se tu jen mydlí dvě zájmové skupiny.
  January 25, 2013 v 22.16
  zklamanému Martinu Šimsovi
  Vážený a milý pane Šimso,
  to máte tak:

  Já nikým nepohrdám a nikoho nekádruji.
  S panem Trávníčkem či kýmkoli jiným (třeba Ludvíkem Vaculíkem) si račte prosazovati, co Vám libo, třeba až do soudného dne, když Vás to těší.

  Já Vás nikam neposílal. Citoval jsem kamarádův e-mail, a při pozornějším čtení jste si mohl povšimnout, že není tak paušalisující, jak vy mu rozumíte.

  To, že nebudete filosofem je prostě můj názor, který Vám ani čtenářům nevnucuji.

  Já jen prostě, když vidím člověka, který není žádný lumen, nevidím důvod, proč to nahlas neříci.

  Možná to není zdvořilé, a možná by mi neškodila trocha té Kinderstube - ale to už ve svém věku nedoženu, ani kdybych se rozkrájel.

  * A navíc: řekněte mi proboha, proč bych si měl brát servítky?

  S přátelským pozdravem
  jz

  PS: To zklamání jistě přebolí....
  January 25, 2013 v 22.51
  Argument ad hominem
  Pane Zilzere, Vy jste mne nezklamal tím, že jste napsal, že nejsem a nebudu filosofem, ale tím, že místo abyste argumentoval k věci, tedy, zda bude lepším či horším prezidentem ten či onen, zaútočil jste na mne osobně. Tedy užil jste sofisma, tzv. argument ad hominem. Já bych se ocitl na stejné úrovni, kdybych začal tvrdit, že máte takový názor, jaký máte např. proto, že jste důchodce nebo že jste ze Smíchova. To však nečiním. Možná Vás to označení provokuje a to je asi dobře. Ale dám Vám za pravdu, že asi by bylo lepší, kdyby tam bylo učitel filosofie než filosof. Ale zamyslete se nad tím, zda by Vás provokovalo moje označení, kdybych měl stejný názor jako Vy, tedy kdybych také volil MZ.

  Vtip, který mi dnes řekla jedna volička lidovců, která volila v prvním kole Roithovou a teď KS, i když z něj není nijak nadšená. Odésáci volí KS, ale modlí se, aby to byl MZ, socani volí MZ, ale modlí se, aby to byl KS a lidovci jsou rádi, že se odésáci a socani modlí.
  January 25, 2013 v 22.55
  pane Šimso
  Nehodlám řešit Vaše osobní problémy, a Vy asi také nebudete chtít ztrácet čas tím, ře byste řešil moje.

  Chcete-li se o mně něco bližšího vědět, můžeme se v Praze někdy sejít - nebo si můžete promluvit s Vaškem Umlaufem.

  "Diskusi" o tom, kdo je větším zlem, nehodlám prodlužovat, a tedy ani nebudu uvádět nějaké argumenty.
  Karel Schwarzenberg je pro mne (a nejen pro mne) mimo jakoukoli seriózní diskusi.

  * Je to totiž hovado.

  Což budu, pokud snad bude zvolen, ochoten kdykoli veřejně zopakovat. A pokud by to pak mělo být posuzováno jako urážka majestátu, nemám nejmenší problém to podepsat u notáře, protože nechci právníkům přidělávat práci tím, že by mi museli něco pracně dokazovat.
  ("Kdo z nepřátelství k socialistickému zřízení..." - však si možná vzpomenete...)
  January 26, 2013 v 0.4
  Pane Zilzere,
  souhlasím, někdy se s Vámi rád sejdu, myslím, že už vím, kdo jste nebo kdo jste byl před prezidentskými volbami

  Myslím, že Váš vztah ke KS vysvětluje mnohé.

  Domluvíme se přes Vaška Umlaufa.
  January 26, 2013 v 0.12
  Možná máte pravdu,
  ale ten druhý je podle mého názoru ještě větší hovado, proto jsem volil toho prvního.

  Možná zvolení jednoho či druhého bude cesta k přímé demokracii, po které volá paní Puchýřová ...
  PL
  January 26, 2013 v 12.10
  Obávám se také, že ať volba dopadne jakkoli, že už teď po prvním kole posílení političtí hráči nezmizí a dál budou činit takové nebo opačné (podle výsledku) kroky k prosazení svých politik. Ke větě pana poslance "Tohle pojetí voleb jako ohožené státnosti nám vnutli klaus a kol, ale ve skutečnosti se tu jen mydlí dvě zájmové skupiny." se připojuji s tezí "když se dva perou, třetí se směje."
  + Další komentáře