Ať žije druhá republika?

Mikoláš Chadima

Politika, kterou zastává Karel Schwarzenberg, se odklání od masarykovského dědictví první republiky a je otázkou, zda by nás konzervativní pravice se svým mužem v čele státu nechtěla vést spíše k poměrům druhorepublikovým.

Ačkoliv jsem už s diskusí kolem prezidentské volby unaven, nedá mi to, abych znovu neupozornil na skutečnosti, pro které si myslím, že by Karel Schwarzenberg na Pražském hradě zasednout neměl.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Třeštění kolem Karla už mi začíná nepříjemně připomínat atmosféru minulého režimu. Neustálé ataky jeho agresivních podporovatelů mě už dráždí. Jeho mladí příznivci s velkou částí umělecké fronty by snad šli svého guru a zářné zítřky, které představuje, volit nejraději manifestačně. Jako se volilo kdysi. Jen místo rudých a československých vlajek by jim nad hlavami vlály žlutočerné prapory starého mocnářství. Ať jen každý vidí naše slastné opojení z jednoty! Opojení, které je tolik podobné tomu, jemuž v 50. letech podlehla jiná generace. Stejně tak jako ona odmítají příznivci Karla Schwarzenberga vidět skutečnost.

Už je jim jedno, co vlastně zidealizovaný vůdce doopravdy dělá a říká. Hlavně, že ho mají. Jsou s ním jedna duše, jedno tělo. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Kdo neskáče s Karlem, není Čech. A nebo je to dokonce, pánbůh s námi a zlé pryč, komouš. Obávám se, že Schwarzenberg společnost nesjednocuje, právě naopak. Ještě že nejsme tak temperamentní jako jižní národy — jejich příslušníci by se už možná mydlili v ulicích. Před vůdcem, který dokáže rozpoutat takovéto masové třeštění, je třeba mít se na pozoru.

Pocházím z republikánské rodiny. Děda byl ruský legionář, důstojník Československého vojska na Rusi. Masarykovec. Ze Sibiře přijel jedním z posledních transportů, protože sloužil v oddíle, který kryl stahování legií do Vladivostoku. Po dvaceti letech budování republiky Československé se stal odbojářem znovu. Druhý odboj už absolvoval se svými syny. Jeden byl členem Národního střeleckého svazu ČSR, druhý, můj otec, byl zase členem odbojové organizace Zpravodajská brigáda. Všichni tři se nakonec účastnili se zbraní v ruce Pražského povstání. Byli ochotni pro republiku obětovat život.

A teď by se měl na Hrad dostat člověk, který ve sledovaném televizním duelu prohlásí za jásotu svých fanoušků, že první muž československého antifašistického odboje a jeho vláda jsou váleční zločinci, že tzv. „Benešovy dekrety“ jsou neplatné? Já vím, že jejich činy porovnával dnešními měřítky. Ale bez zmínění příčin je to špatně. Relativizuje to historickou skutečnost. Podobným způsobem uvažování se 300 000 zavražděných československých občanů změní v pouhé číslo a potom se už snadno dospěje i k tomu, že příslušníci odboje byli teroristé a že je už vůbec načase, aby se Češi omluvili za to, že nechtěli nechat svými lebkami vydláždit Václavské náměstí.

Jako politik mě Schwarzenberg zklamal už před lety, když podržel Čunka. Deziluze pokračovala bystrým odskokem od zelených a záchranou Miroslava Kalouska před pádem do politické nicoty až k zákonu o „narovnání vztahů s církvemi“. K zákonu, který jde zcela proti smyslu českých dějin a který byl prosazen vládní koalicí proti vůli drtivé většiny občanů. Tímto zákonem byla římsko-katolická církev obtěžkána v Evropě nevídaným darem a vztah mezi státem a církví byl vrácen až kamsi před josefínské reformy, protože jedině tehdy nebyla jen správcem, nýbrž i skutečným majitelem rozsáhlých pozemků. Z římsko-katolické církve se stal jeden z nejbohatších, a tím i nejvlivnějších subjektů v zemi. Myslel jsem si nejprve, že tento útok na dědictví Masarykovy republiky je hlavním úkolem, který zde měl Schwarzenberg splnit. Možná šlo ale jen o předehru, jak naznačil jeho televizní duel, a revize dějinného vývoje bude pokračovat.

Schwarzenberg je bezesporu příjemným společníkem a má charisma. Ale pokládat ho za pokračovatele Havla a Masaryka, jak se nám dnes snaží namluvit jeho volební štáb? To ani náhodou nemohu. Jde jen o masivní propagandistické vymývání mozků mladých idealistů, kterým náš vzdělávací systém nedokázal zprostředkovat dějinné souvislosti a kteří Masarykovo dílo neznají.

Na rozdíl od  údajného následníka Václava Havla se stále držím autentického Masaryka a jeho hesla „Pryč od Říma“. První československý prezident věděl, proč to říká. Miloš Zeman v čele státu není možná žádná výhra, ale tato „nepříjemnost“ nezničí jeho podstatu. V případě jeho protivníka si nejsem vůbec jistý. Odolali by Schwarzenberg s Kalouskem pokušení, posíleni o novou funkci? Nenašli by nějakou záminku, jak zabránit tomu, aby se levice po příštích volbách dostala k moci, i kdyby je nakrásně vyhrála? Že je to přitažené za vlasy? Nekřičí Schwarzenbergovi příznivci cosi o konci světa, kdyby Schwarzenberg nevyhrál? Neřekl snad po schválení „restitucí” Schwarzenbergův místopředseda, že je to „dar lidem katolické svobody proti všem komunistům a levičákům”? A ubránit svobodu a zářné zítřky proti komunistům a levičákům je přece úkolem „demokratického” státu.

Schwarzenberg není žádný neškodný klimbající strejda, jak si mnoho lidí myslí. I když se zdá, že podřimuje, pozorně poslouchá a sleduje, co se děje kolem. Ani slaboch není. Dovede být i velice tvrdý, uzná-li ovšem, že to má smysl a je toho třeba.

V tuto chvíli dle mého názoru nejde o to, které ze dvou zel je větší nebo menší. Teď nejde o to, zda Miloš Zeman na Hradě oslabí nebo posílí ČSSD. Obávám se, že v tuto chvíli se do jisté míry rozhoduje o charakteru České republiky. Jde o to, zda Česká republika zůstane laickým státem, nebo se změní v jakousi reinkarnaci druhé, pomnichovské republiky. Samotná ČSSD, která dodnes nebyla schopna podat ústavní stížnost proti tzv. církevním restitucím, by mnou popsanému katastrofickému scénáři stejně nedokázala zabránit.

  Diskuse
  PH
  January 23, 2013 v 10.19
  Souhlasím
  Knížecí vrchnost každý čas milostivě nakloněna jest poddaným, aneb jsou pořád stejní, jen v jiném převleku. Jak uměli používat metodu cukru a biče, viz výňatek z Pamětní knihy Horusic: http://www.rlisty.eu/view.php?cisloclanku=2013012201
  January 23, 2013 v 20.26
  Souhlasím
  ve stejném smyslu Václav Bělohradský v dnešním Právu apeluje na levostranné voliče, aby se s jednotili a šli k volbám volit MZ. Uvádí
  "čtyři důvody, proč volit MZ:
  Za prvé KS je předseda ultrapravicové TOP09 a je pevně spjat s její politikou, kterou mnohokrát bránil ve veřejných projevech a brání ji i nyní. Já sám jí nejvíce vyčítám ministry kultury, jejichž výběr se mi zdá ponižující pro status české kultury, jakkoliv oslabený v této hypermarketové době.
  Volit KS je referendem o politice této vlády, ta má i mnoho stoupenců, ti ať ho volí. Levicoví voliči by ale neměli podléhat propagandě, podle níž je KS nadstranický kandidát. Taková účelová lež poškozuje politickou kulturu v Česku, protože je postavena na zneužití slavného jména kandidáta, které jakoby samo o sobě bylo nadstranické.
  ...
  Za druhé, volba KS je symbolickou, i když jen podvědomou, negací roku 1918, Masarykovy republiky a jejího ideového odkazu, jak dokazuje rétorika "volte knížete", je v tom i kus pohrdání "tím hloupým" lidem.
  Skrytým jádrem tu je nejen stará tendence českého podzámčí identifikovat se se zámkem, jak to znánme třeba z Babičky, ale také podvědomá potřeba negovat nepřekročitelnou třídní podmíněnost politiky a snít sen o vítězství pravdy a lásky v politice. Hodně s politikou současné vlády nesouhlasících občanů mi píše, že "on za to nemůže, je to vina lidí, kteří ho obklopují". Něco podobného snad mohlo platit za starého Rakouska o Františku Josefovi, ale čas takových argumentů v demokracii pominul navždy. Doufám alespoň!
  Buržoazie si v minulém století kupovala iluzi šlechtických titulů, i nyní je v běhu nějaká podvědomá touha "masové buržoasie" po vznešnosti, kterou ale nebude nikdy mít. V kapitalismu je sice možné být bohatý, ale bez vznešenosti.
  ...
  Za třetí je varovný kýčový styl podpůrců KS a jejich fanatická negace evidence, že KS je kandidátem TOP09 a prvním místopředsedou vlády. Ve včerejším Právu odpovídá herec Martin Dejdar Jiřímu Stránskému a Hynku Bočanovi, kteří " s ním skoncovali" protože volí MZ. ...
  Ano vylučování z kulturní obce a slušné společnosti za politickou volbu by nám mělo varovně připomenout něco z minulosti. A dodávám, že takové způsoby jsou pro "fundamentalistické stoupence knížete" typické.
  Za čtvrté, ještě jednou to, o čem jsme mluvili na začátku. Mnoho stoupenců ČSSD argumentuje tím, že Miloš Zeman bude oslabovat a rozkládat stranu svými postoji, podobně jako Václav Klaus ODS. Je to možné, ale ČSSD se s tím musí umět vypořádat. Ke stranám patří frakce, některé jsou velmi nebezpečné pro budoucnost stran, v nichž se utvořily, ale frakce jsou legitimním nástrojem politiky v demokracii. A také jsou užitečné, vytvářejí tlak na užitečnou transformaci stran.
  Jako stoupenec ČSSD doufám, že v takovém střetu by snad strana konečně mohla dospět k nějaké pevné a současně pružné jednotě. Ve smyslu slavného titulu Tomáše Halíka "Co je bez chvění není pevné".
  HP
  January 24, 2013 v 1.52
  Pár dodatků a častušek Volte Karla a pod.
  Konečně článek, který se shoduje s mými pocity, že je obtížně pochopitelný ten agresivní fanatismus mladých ale i staších lidí! Vždycky když už se zase naštvu nad některými (podle mne zaslepenými) komentáři ale i některými články v DR, tak se najde jeden, který mě potěší!
  Ještě by se k tomu všemu mohlo připodotknout to, co zmiňuje článek (viz dále odkaz) s psychologujícím vysvětlením, proč někteří lidé akceptují Schwarzenberga jako utěšitele, že přece všecho je v pořádku:
  http://www.blisty.cz/art/67128.html .
  A v Britských listech je více zajímavostí, např. informace z rakouského tisku, kde se píše >>Schwarzenberg by se majetku domáhal - podle vyjádření jeho advokátky Christy Friesové v rakouském časopise Format "Karel Schwarzenberg už vícekrát prohlásil, že bude aktivní" (tj. ve snaze získat majetek hlubockých Schwarzenbergů) "pokud právní stav něco připustí". <<
  zdroj zde: http://www.blisty.cz/art/67115.html
  No a ubohost toho fanatismu je v hudebních "častuškách" hned v úvodu http://www.blisty.cz/ .
  January 24, 2013 v 12.47
  Paní Puchýřová
  U nás rozdává A.Babiš /jak šlechetné!/ nějaký týdeník 5+2. Zprávy z regionu, křížovky, sudoku, považte vše zdarma! Jen tak mimochodem vždy zmíní svůj náhled na politiku. Dnes třeba píše o tom, že nejlepší volbou je volba KS. Je až neuvěřitelné, co vše tito podnikatelé jsou schopni pro demokracii udělat! Ruce jim líbat by bylo málo. Však také i nejeden levičák chápe správně tuto dobročinnost boháčů a rád je podpoří volbou nejjasnějšího našeho Knížepána, Vévody, Hraběte a Landkraběte Karla, aby mu Pánbůh dopřál stálého zdraví.
  January 24, 2013 v 14.52
  Nesouhlasím,
  i když také nechci návrat druhé republiky, to však podle mne nehrozí. Chápu obavy a nechuť autora stejně jako podobné názory Erazima Koháka.

  Můj dědeček byl také ruský legionář a vrátil se do republiky v roce 1920 přes Vladivostok, za druhé světové válk y byl na konci ubit gestapem pro spolupráci s odbojem.

  Ta symbolická rovina mi také vadí, tedy to, že by se naším prezidentem stal příslušník původně rakousko protihusitské a prohabsburské šlechty. Ale už otec KS se přihlásil k naší demokratické republice a KS také už svojí činností pro náš disent a později pro Václava Havla. Proč se z naší bývalé šlechty angažoval jako jediný?

  Jenže jde o úřad prezidenta, kdo ho bude lépe vykonávat ve smyslu ústavy. Nestojím ani o aktivistického pravicového ani o aktivního levicového politika. A Zeman chce jako prezident bojovat proti vládě. Všude visí plakáty buď "Stop Kalouskovi!" nebo "Stop vládě!" Vládu má svrhnout opozice a ne prezident. Zeman se pasuje do role hlavního bojovníka proti vládě. U nás ale nemáme prezidentský systém a doufám, že ani nebude zaveden. U Zemana mi více než jeho propojení se Šloufem vadí jeho propojení s Václavem Klausem. Naopak se domnívám, že Schwarzenberg se svým vazeb na Kalouska a TOP 09 rychle a rád zbaví.

  Nejsem nekritický podporovatel KS, v zásadě s většinou tvrzení souhlasím s výjimkou odsunu, ten považuji stejně jako KS za naši ostudu, samozřejmě změna právních poměrů nepřichází v úvahu, navíc v tom prezident nemůže nic dělat.

  Myslím, že KS bude lepší úředník a kladeč věnců než MZ, který má našlápnuto k roli autoritativního prezidenta, který určuje vnitřní i vnější politiku státu (včerejší výroky k Palestině a Iránu to opět potvrdily).

  Pokud se stane KS prezidentem, tak je třeba se k němu chovat jako k občanovi a ne ho podlézavě titulovat kníže. To je více chyba naší společnosti než chyba jeho. Jako svobodní a rovnoprávní občané ho můžeme volit jako našeho spoluobčana, který se o úřad uchází, ten kdo mu podlézá, se nechová jako demokrat. Mnohem horší se mi zdají dlouhé Zemanovy monology a neustálé urážení a zesměšňování druhých (neustále je někdo idiot, ignorant, debil, blbec, málo inteligentní, atd.)

  January 24, 2013 v 15.20
  Pane Šimso
  opravdu v zásadě souhlasíte se školným, nucenými pracemi, církevními restitucemi, tunelováním důchodových fondů etc?
  January 24, 2013 v 15.29
  nesouhlasím,
  ale to není věc prezidenta, ale opozice. Chci pořádnou opozici, ne prezidenta, který se staví do role opozice z funkce, která mu to ústavně nedovoluje.
  January 24, 2013 v 16.36
  Pane Šimso
  nedomníváte se přece, že existuje nějaký nadstranický president, nebo ne? A nedomníváte se ani, že ze zvolení KS nebude pravice těžit?
  Mně je bližší prostořeký samorost, než distingovaný a uhlazený velký darebák.
  HP
  January 24, 2013 v 18.3
  Pane Šimso
  vy úplně ignorujete to, k čemu má našlápnuto pan Karel Schw.arzenberg! V tandemu s Kalouskem si ve své vzájemné symbióze sledují každý svůj zájem. Proč by měl být K.Schw. našim prezidentem, když ho osud lidí škrcených Kalouskem dosud nezajímal? A zahraničí zájmy ČR neomaleně a čiperně poškozuje?
  Přesně Vám to řekl pan Ševčík. Uhlazený a distigovaný darebák, kterému se naštěstí podařilo, že se prořekl a prozradil svůj hlavní zájem!
  Naše sousedka si (před víc jak 20 lety) musela od své známé vyslechnout prostou pravdu "tebe mají všichni rádi, protože seš falešná!" A vo tom to je!
  January 24, 2013 v 18.57
  panu Ševčíkovi a paní Puchýřové
  Jste si jistí, že je Karel Schwarzenberg větší darebák než Miloš Zeman? Já ne. Naopak o tom silně pochybuji. Proč si to myslíte?
  + Další komentáře