Putna vyzývá: Volte Zemana!

Roman Sikora

Výzva Martina Putny, aby skutečná levice volila v druhém kole prezidentské volby Schwarzenberga, dokládá nezájem pražského kulturního salónu o sociální otázku a moralistní pojetí politiky jako souboje dobra a zla.

Martin C. Putna včera na stránkách Deníku Referendum vyzval zástupce, jak říká, „skutečné levice“, tzn. ty, co v prvním kole volili Jiřího Dienstbiera, aby v druhém kole prezidentských voleb dali svůj hlas Karlu Schwarzenbergovi. A svou výzvu podpírá čtyřmi body, jež nejspíš považuje za zásadní. Zásadní ony jsou, to ano. A to hned v několika rovinách.

Jednak ztělesňují ty nejpokleslejší fráze, jimiž se zaštiťují příznivci Karla Schwarzenberga. A polemizují s nejomletějšími floskulemi příznivců Miloše Zemana. Dále dokládají chronický politický analfabetismus pražského salonu a především nepřehlédnutelnou selektivnost ve vztahu k faktům, k níž u tohoto okruhu myslitelů dochází. Obzvláště, začnou-li mobilizovat proti „ztělesněnému zlu“.

Ve výsledku je tak argumentace Martina C. Putny jen důkazem toho, jak podobné osobnosti ze svých morálních výšin zástupce „skutečné levice“ podceňují, anebo v lepším případě vůbec nechápou.

Putna ve prospěch Karla Schwarzenberga včera načrtl čtyři body. Podržme se tedy této struktury.

1. Putna tvrdí, že předhazovat Karlu Schwarzenbergovi jeho šlechtictví zavání diskriminací menšin, jako jsou homosexuálové, židé nebo Romové. Úsměvné je už to, jak jeho argumentace připomíná „klausovsko-kalouskovské“ volání českých neoliberálů, aby v této údajně závistí prosáklé zemi nebyli bohatí trestáni za úspěch (rozuměj, aby neplatili vyšší daně než ostatní, případně je neplatili vůbec), tedy diskriminováni ve prospěch líné chudiny. Což je samo o sobě čiré zpřevracení původního smyslu boje s diskriminací. Podobně je tomu u Putnova volání po nediskriminování šlechtice, jehož majetek je, mírně řečeno, nemalý.

Ale k věci. Putnovi zjevně uniká symbolický rozměr problému, neboť prezidentská funkce ho určitě má. Kdyby K.S. nezastával významné vládní funkce v nejasociálnější vládě za posledních dvacet let, která zemi ořezáváním sociálních jistot, odíráním nejchudší části obyvatel a masivním návratem majetku katolické církvi systematicky vrací kamsi do 19. století a možná dál, jeho šlechtický původ by nejspíš vadil málokomu.

Za momentálních okolností se jeho instalace na Hrad může stát pouze symbolem definitivního stvrzení kurzu nastaveného současnou vládou. Kurzu směřujícího k rozvratu těžce vybojovaných vymožeností, jež ze společnosti činí společnost civilizovanou, humanistickou a také stabilní — společnost skutečně demokratickou. Ani nemluvě o sociologických studiích, které jako důsledek brutálního neoliberálního směřování současné společnosti označují její feudalizaci. Není tedy divu, že šlechtictví K.S. může být pro leckoho problém.

2. V dalším bodě Putna vyzývá, abychom si od K.S. odmysleli to, co si od něj odmyslet, jak vyplývá z výše řečeného, nedokážeme. Kandidát má být prý posuzován nikoli jako dnes již pětiletý člen vlády, ale jako člověk, jehož šlechtickým rodem se Putna několik let zabýval a který se celý život zastával lidských práv a kdysi pomáhal českému disentu. Jako člověk, který není v žádném směru xenofobní ani rasista a má dokonce smysl pro moderní umění.

Dodejme tedy, že Schwarzenbergův boj za lidská práva probíhá jen tam, kde je to v souladu se zahraniční politikou USA a jiných „spřátelených“ velmocí, a jeho destinace jsou monotónně minimální a selektivní jako politický intelekt zástupců pražského kulturního salonu: Kuba, Bělorusko, Rusko.

Existuje totiž mnohem více států, v nichž jsou Schwarzenbergovi lidská práva ukradená, než těch, v nichž se v jejich prospěch angažuje. Nemluvě ani o České republice, kde se na pošlapávání lidskosti nejchudších sám přímo podílí v rámci vlády, která je svou politikou připravuje o tak elementární práva, jako je právo na střechu nad hlavou či důstojný život, a novým zákonem je vydala zas o kousek víc všanc nájezdům zdivočelých českých exekutorů.

To je ovšem nejspíš pod Putnovy rozlišovací schopnosti. Schwarzenbergem a jeho vládou ožebračovaní chudáci o moderním umění jistě nevědí zhola nic. Zato ministryně kultury Hanáková vygenerovaná Schwarzenbergovou stranou určitě nastaví „řídící procesy“ tak, aby moderní umění jen kvetlo a Drábkovy (ejhle, další Schwarzenbergův ministr, dokonce podle knížecích slov mimořádně schopný) „nucené práce“ pro nezaměstnané a sKarta lid konečně přivedou k lásce k umělecké avantgardě.

3. Absurdita Putnovy argumentace ovšem dále graduje. Podle něj má být Schwarzenberg na Hradě zárukou, že cynické pojetí politiky pohrdající občanem, jehož hlavními reprezentanty jsou podle něj Klaus a Zeman, ztratí jednu z mocenských bašt. Opravdu nevím, co k tomuto závěru Putnu vede.

Místopředseda Schwarzenbergovy strany dává najevo své pohrdání občany, které sem tam spolu s přičinlivými médii nazývá lůzou, sem tam komunisty, tak okatě (občas nějakého zástupce „lůzy“ dokonce zfackuje na ulici), až se vkrádá otázka, zdali Putna žije také v České republice. Jde ale nejspíš i o to, koho Putna a pražský kulturní salon považuje za občany, protože to vypadá, že v první řadě nejspíš sami sebe. Připadají si pak také jako součást mocenské elity, anebo dokonce jako členové aristokracie, o jejíž odlesky v podobě Karla Schwarzenberga se tak lačně otírají v toužebném očekávání, že na nich ulpí natrvalo.

Jak by mohl Schwarzenberg z Hradu změnit cynický charakter české politiky, když pro tuto změnu jako vysoký vládní činitel s mnoha pravomocemi nic neudělal? Ba co víc, když se na vytváření cynické politiky přímo podílel a prohluboval ho, jako v případě kauzy Čunek?

Protestoval snad, když premiér s místopředsedou jeho vlastní strany zastrašovali vyšetřovatele vykonávající svou práci a byli odhodláni hnát k zodpovědnosti i s ním či s Kalouskem spřízněné vysoké činitele? Nikoli. Jen němě přihlížel.

Ani nemluvě o hvězdných chvílích jeho zahraniční politiky, v nichž Česká republika jako součást malé skupinky hlasuje v OSN doslova proti celému světu v takových kauzách, jako bylo úsilí o zákaz používání střel s ochuzeným uranem, z nichž každá je v podstatě špinavou radioaktivní bombou, nebo nedávno proti uznání Palestiny za nečlenský pozorovatelský stát, kdy se Česká republika připojila k trapné koalici Nauru, Marshallových ostrovů, Palau, Panamy, Mikronésie, Izraele, Kanady a USA.

A jak to koresponduje s Putnou opěvovaným Schwarzenbergovým bojem za dodržování lidských práv? Že by Palestinci na ně neměli žádný nárok? Anebo občané humanitárně bombardovaných enkláv? Anebo američtí vojáci, kteří pak, aniž by to tušili, musejí ve jménu svobody a demokracie dobývat území zamořená radioaktivitou z vlastních bomb?

4. Čtvrtým bodem pak Putnova argumentace dosahuje svého vrcholu. Konstatuje, že mezi Zemanem a Schwarzenbergem nejde o střet mezi levicí a pravicí. Varuje před Zemanovým populismem a pragmatičností a dovolává se idealismu „skutečné levice“ mající potenciál oslovovat mnohem širší společenství a míní jím nejspíš opět kulturní salon, který i v minulých volbách „volil Karla“ či v lepším případě zelené a teď je mu z toho tak ouzko, až mu ani ti levičáci, jež v hektické volební atmosféře přezval na „skutečné“, nepřijdou jako úplně popletení.

Na tomto posledním bodě je zvláštní, že už se ani slovem nezmiňuje o Karlu Schwarzenbergovi. Doplňme ho tedy. Obzvláště, je-li řeč o idealismu. Co ztělesňuje v této zemi Schwarzenberg, je po pěti letech jeho účinkování ve dvou pravicových vládách zřejmé a nejspíš mu to neodpáře ani Putnova ochota k přehlížení kaněk na jeho motýlku.

Ztělesňuje arogantní mocenský model, který se rozhodl své zflikované reformy, jež poznamenají tuto zemi na desítky let a zničí životy tisíců lidí, protlačit parlamentem za každou cenu a ve spojení s těmi nejobskurnějšími politickými subjekty, jako jsou Věci Veřejné, LIDEM nebo Dobešovo Hnutí pro sport. Skoro by se chtělo říci: Karlův morální kredit začal stoupat ke hvězdám s Pohankou, Melčákem a Čunkem a završil se s Dobešem.

Pokud Putna vyzývá „skutečnou levici“, aby se rozpomenula na svůj idealismus, je v těchto souvislostech záhodno zaťukat si na čelo a povzdechnout si: „No jo, zas další Karlův fanda se sklonem k vytěsňování.“

Ale je vlastně hezké, že Martin C. Putna vstoupil do této levičácké jámy lvové s kůží na trh. Přinejmenším proto, aby dokázal, jak moc je kulturní obec a její zástupci dezorientovaná a jak moc trpí bludnými představami o současnosti, o sobě samé a o levici obzvláště. Uvězněna ve vesmíru zmrtvělého havlovského moralistního diskursu, do něhož sociální otázky jen tak neproniknou, se neustále potácí v kategoriích dobra a zla. A pakliže se rozhodne, že něco nebo někdo ztělesňuje dobro, je tomu ochotna obětovat i svůj intelekt.

Jenže ona „skutečná levice“, volící v prvním kole Dienstbiera, v jejíchž rukou má spočívat výsledek kola druhého, nechce být odtržena od reality. A to ani ve chvíli, kdy Martin C. Putna cítí potřebu ji mobilizovat proti mytologizovanému „zlu“ v podobě Zemana. Tak zvaná „skutečná levice“ nechce být odtržena od lidí, kteří levici volí jako někoho, kdo reprezentuje jejich existenční zájmy, a jejichž existence je i vinou vlády, za kterou nese Karel Schwarzenberg plnou odpovědnost, stále těžší. A tím se bohužel od kulturního salonu zásadně liší.

Takže z nás, co jsme v prvním kole volili Dienstbiera, to tam ve druhém kole někdo hodí Karlovi, někdo volit nepůjde a někdo to hodí Zemanovi. A čím víc se bude objevovat podobných výzev urážejících intelekt, jako je ta Putnova, tím víc naroste odhodlání „skutečné levice“ volit ve druhém kole Zemana. Tedy jen tak dál.

  Diskuse
  Národ potřebuje své básníky.....
  ??
  January 18, 2013 v 11.13
  Už jsem se bál, že i na Referendu není místo pro inteligentní analýzu.
  Zdá se , že i v Čechách existuje inteligence hodná toho jména. Dosud jsem jako hlas volajícího na poušti vnímal pouze Václava Umlaufa. Dost tu v poslední době chybí lidé jako Švihlíková, Lauterbachová nebo Keller. Jen si stále stále musím opakovat, že člověk a jeho dílo jsou dvě rozdílné věci. Přes Menzelovu idiotskou agitku ve prospěch Schwanzerberga, nepřestanu být okouzlen Rozmarným létem. I nadále si budu rád listovat v Dějinách americké religiozity a budu si myslet, že v případě volby prezidenta pan Putna jen podlehl jakési "Pražské chřipce". Neplést si s Prasečí chřipkou. Na jednu se umírá a z druhé se blbne, ale obojí je léčitelné.
  January 18, 2013 v 12.08
  Chudinka diskriminovaný vládce
  Romane, ač zřejmě budu volit proti Zemanovi, kterého se bojím více než Schwarzenberga, tak s Tebou musím naprosto souhlasit. Sám jsem plánoval reagovat na Putnův článek v přesně podobném stylu, chtěl jsem ho nazvat CHUDINKA DISKRIMINOVANÝ VLÁDCE.

  Podobně jako Martin C. Putna to totiž vyjádřil i P. Tomáš Halík: „Tak jako volba Baraka Obamy ukázala světu, že se Amerika osvobodila od rasistických předsudků, těším se, že zvolení Karla Schwarzenberga bude nadějným znamením, že se česká společnost uzdravila z předsudků, kterými komunisté po desetiletí ohlupovali národ. Lidem, kteří budou papouškovat ty hloupé fráze o šlechtě a církvi, které komunisté našlapali lidem do hlav a dnes toto klišé hlasitě opakuje zejména populistické duo Miroslav Grebeníček a Jana Bobošíková, je možné odpovídat jen poukazem na fakta..“ (http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Prectete-si-proc-knez-Tomas-Halik-voli-Schwarzenberga-A-co-rika-o-Kalouskovi-259678)
  Srovnávání postavení šlechty s postavením černošských otroků je prostě absurdní, neboť zcela odhlíží od základu, kterým je mocenské postavení.
  Otázka, kdo je ten silný a kdo je ten slabý, je totiž zcela zásadní. Přijde mi, že převracení skutečných mocenských pozic a stavění se (nebo jiného) do role toho slabého, ač jde o toho silného, je základním problémem dneška. Vezměme si Václava Klause: ač jde o politicky nejmocnějšího muže celých dvou dekád postkomunistické České republiky, staví se do role odstrkované menšiny. Rasističtí demonstranti na Šluknovsku křičí své „Chceme vaše dávky“ na zubožené romské rodiny schovávající se v tak otřesných ubytovnách, že by do nich nikdo z těch demonstrantů ani nevročil. Premiér Netanjahu v Praze přirovnává postavení Československa v roce 1938 (které bylo tenkrát jasně slabší než nacistické Německo) a Israele dnes (který je mnohem silnější než jeho arabští, zejména však palestinští protivníci).
  V právu platí, že diskriminace se může dopustit zaměstnavatel vůči zaměstnanci, nikoli naopak (to plyne z jejich právní pozice, byť samozřejmě v praxi se může stát, že fakticky silnějším bude ten zaměstnanec). Česká spořitelna mě nesmí diskriminovat proto, že jsem levičák, naopak já mohu „diskriminovat“ Českou spořitelnu za to, že se spojila s Drábkem na sKartách, byť to třeba není zcela spravedlivé, neboť jiné banky dělají zřejmě stejně hanebné věci, jen o tom náhodou nevím.
  Ochrana před diskriminací je na ochranu těch slabých proti tomu, aby ti mocní je netyranizovali svými předsudky. Boj proti diskriminaci naopak rozhodně nemá být k tomu, aby ho ti mocní používali proti těm slabým a aby se jim tak nad ovládanými snáze vládlo.
  Byly snad i doby, kdy šlechta mohla být diskriminována. Určitě za komunismu se stávalo, že někdo pro svůj šlechtický původ nebyl přijat na školu. Ano, to byla diskriminace, protože tenkrát ten šlechtický synek byl v té slabé pozici a předseda Národního výboru či kádrovák byl v té pozici silnějšího. To bylo tenkrát, dnes už ne.
  Karel Schwarzenberg mohl být diskriminován maximálně tehdy, když mu komunisté nechtěli udělit vízum. Po roce 1990 byl vždy velmi velmi bohatý, tedy mocný (byť by možná stál o to, být ještě bohatší). Posledních 6 let je i jedním z politicky nejmocnějších lidí v ČR. A dnes stojí o to, stát se ještě mocnějším. My občané, kteří jsme mu již řadu let podřízeni, ho máme právo „diskriminovat“ při tom, zda se mu toto další navýšení moci podaří či ne. Poddaní mají právo „diskriminovat“ pána, pokud tedy k tomu mají – asi hodně výjimečně – možnost.
  Jinou věcí samozřejmě je, zda je toto vyčítání šlechtického původu racionální a politicky kultivované. Zde souhlasím s Romanem, že volba Schwarzenberga má i svou stránku symbolickou. Na druhou stranu si myslím, že k nevolbě Schwarzenberga existuje mnoho mnohem pádnějších důvodů než to, že je šlechtického původu. V tomto bych samozřejmě souhlasil s Martinem C. Putnou.
  Ještě další otázkou pak je, zda je tato výtka šlechtického původu strategická a zda Schwarzenbergovi pouze nenahrává k úspěchu. Zde se obávám, že Schwarzenberga to dnes opravdu spíše posiluje. To ale opět jen dokazuje, že to není žádný chudinka diskriminovaný, nýbrž politik s rafinovanou image, která zahrnuje jakousi sexy neohrabanost a nekonformnost a vyvolává ve fanoušcích potřebu ho chránit (podobně to měl asi i Havel). Schwarzenberg každopádně dokáže každé příkoří, které se šlechtě dostalo od komunistů nebo i dnes od levice, velmi obratně politicky zúročit (podobně strategicky si ostatně počíná i katolická církev, která za komunismu také byla slabá, ale dnes je naopak již silná; časy se zkrátka mění).
  Každopádně srovnávání postavení Schwarzenberga s postavením diskriminovaných menšin je převrácením. Ano, Martin C. Putna, jehož si velmi vážím, i Tomáš Halík, jehož si také velmi vážím, se zde dopustili převrácení reality a logiky. A je třeba ocenit Romana Sikory, že na toto (byť možná trochu příliš polemicky) upozornil.
  Na závěr jeden citát s Písma svatého, z Knihy přísloví: „Spravedlivý zná při slabých, zlovolník nemá rozum, aby ji poznal“ (Přísl 29,7).
  January 18, 2013 v 12.45
  Několik poznámek
  Vypadá to, že se to schyluje bohužel k nepěkným rozkolům mezi námi. Upozorňují na to všichni, ale u všech je čím dál víc cítit, že jak hájí to jedno menší zlo a bijí se proti tomu druhému stoprocentnímu zlu, začíná se jim z toho jejich zla stávat vlastně dobro.

  Proto drazí přátelé z deníku referendum. VYSERME SE UŽ NA TO, stejně rozložení v ČR nezměníme, je nás do mariáše. Vhoďmě to každý komu bude kde bolet ruka méně, popřípadě nechoďme komu libo vůbec.

  Zapomínáme jaksi na fundament tohoto sporu, že ani jeden z nich není a nebyl náš kandidát. Náš problém přece nastal proto, že třídní nepřítel, plus sobecký do sebe zahleděný zatím úspěšný z Prahy, plus zmanipulovaná mládež navolili KS. A druhá strana mince a myslím, že nad tou by jsme se měli zamýšlet více a vůbec se to úplně vytrácí z diskuse - volič, který je "na naší" straně navolil Zemana. Mě tohle přijde jako větší průpser, než to, že do druhého kola prošel KS míst Fischera. KS neporazil Dienstbiera, toho nám odstavili naši vlastní!!!!
  Zabývejme se tím proč to tak je.

  Jinak souhlasím se vším, co má SPaS a nebo třeba pan Čižínský na Schwarzenberga. Když ale vinit KS za SOUČASNOU vládu, tak teda ať se z ní zodpoví i Zeman. To je další věc, která se vůbec v argumentaci neobjevuje. Nadává se, že se KS odpoutává od zodpovědnosti za tuto vládu. A Zeman to využívá dost hojně, stojí na tom celá jeho kampaň.
  To už si nikdo nepamatuje, kdo zavinil to, že nastoupila Topolánkova vláda, jejíž jsou Fischerova a Nečasova jen pokračovatelkami? Kdo stál u zrodu tohoto "pravicového" běsnění? Stál u toho Pohanka s Melčákem a nějak moc vrabců si šušká, že v tom měl pařáty Zeman. Bylo mě z toho podvodníka včra u televize na zvracení. Pohanka s Melčákem a se stranou Zelených stojí jako hlavní viníci na počátku toho marasmu, ve kterém teď jsme.
  Tím nechci nějak bojovat za KS, ten je prostě špatně vyloženě principielně. Ale když už tak už.

  A na závěr, nehádejme se prosím my, kdo jsme do toho výběru menšího zla byli natlačeni, těmi, kdo toto druhé kolo zavinil. Zemanovými a Schwarzenbergovými voliči z prvního kola. Žádný z nás tady to nebyl, tak se teď neviňme z té či oné hrozné volby v kole druhém.
  A tímto vytahuju následující výňatek z webu pana Putny:
  "11. 01. 2013 Já volím SCHWARZENBERGA!
  Nakonec, po dlouhých úvahách, přece jen."

  Takže argumenty tohoto ..... prostě vypusťme z hlavy, mezi nás nepatří. Ač jsem si jeho stránky rád dříve prošel a zdál se mi sympaťák. VOLIL HO V PRVNÍM KOLE.
  PL
  January 18, 2013 v 13.10
  Ano, také se mi zdá, že v současné společnosti vygradovaly 2 fenomény.
  První bych hrubě zjednodušeně nazval "markethinkizací" (u kteréhož zkřížení slov mi google přiznává možná i prvenství), v němž se důvody k rozhodnutí vedoucí taktně (nebo z ušetření adresáta od strasti myšlení) zamčují a prezentuje se zábavná forma s rozhodnutím autorů - tvůrců.
  Druhým je méně tvůrčí, v této fázi se mi zdá, že někdy jde o recyklaci starých tradic undergroundu uplatněnou pro boj s dnes neexistujícím systémem ale hlavně pro dnešní výrazně zastoupený (ne-li rovnou většinový) postoj. ´Co se v mládí (božského) naučíš..´
  Děkuji za pěkný článek, ten můj předchozí výstup nebyl proti vám, ale spíš jaksi s Vámi. Prostě jsem to co jsem chtěl dát pod kteroukoliv diskusi, které právě probíhají, dal právě pod ten váš článek.

  Podtrhuji, volili jsme Dienstbiera a někdo Fischerovou, mějme to na paměti a nehádejme se kvůli těm dvěma stoprocentním zlům.

  Jo a omlouvám se, že jsem tam před chvílí měl to tvrdé y ve vašem jméně. Už jsem to smazal ;-)

  KL
  Omylem jsem svou glosu připojil pod jiný článek (včerejší), takže to tímto napravuji:
  Nemohu se zbavit dojmu (a pokud se mýlím, dotčeným se omlouvám), že i ti nejkritičtěji uvažující členové "pražského intelektuálního salonu" vidí svět především "esteticky". Nemají-li jinou možnost, dají přednost "knížeti" před "zemanem". Představa, že levici ve skutečnosti pomůže, když se na Hrad dostane člověk bytostně pravicový (který se navíc svou politickou orientaci snaží fikaně zapřít) mi připadá poněkud zvláštní. Připomíná mi víru v zázračné účinky neviditelné ruky.
  MP
  January 18, 2013 v 20.49
  Tím bytostně pravicovým člověkem
  myslíte M. Zemana? Tak ten na Hradě levici fakt pomůže ... do hrobu.
  Nehádejte se, prosím vás,
  nehádejte se, prosím vás,
  nehádejte se, prosím vás teď,bububu!
  Kdo se hádá?
  Já to nejsem.
  Dejte pokoj nebo vám tu,
  na mou duši, vrazím jednu hned
  přes hubu.
  Kdo tam půjde?
  Já tam nejdu.
  Jděte tam vy!
  Ať tam jde on!
  No tak půjdeš nebo nepůjdeš?
  Nepůjdu!
  ....
  VW - ze hry OSTROV DYNAMIT
  January 18, 2013 v 22.19
  Já mám ráda tohle:

  Nikdo nic nikdy nemá
  míti za definitivní
  neb nikdo nikdy neví,
  co se může státi.
  Řekneme třeba že se
  to a to stane tak a tak
  ono to pak dopadne
  docela naopak.
  PM
  January 19, 2013 v 10.58
  Pan Lippmann má recht
  demokrat volí vždy opozici té strany, která se ztratila v osidlech vlastní moci. Význam estetiky pro demokratickou etiku je stále opomíjenou školní úlohou na cestě k té naší demokratické vzdělanosti.
  KL
  Nejsem schopen jednoznačně posoudit, kdo na Hradě pomůže či uškodí levici více. Pokouším se jen upozornit na úskalí jistého způsobu rozhodování. Myslím přitom i na voliče, kterým intelektuální politologické úvahy v jejich stále tíživější životní situaci nepomohou. "Estetické" vidění světa je nezřídka ohrožováno kýčem, což vede k tomu, že přednost dostává sice nereálné, leč líbivé a útěšné simulakrum. Na ty, kteří by alespoň zčásti mohli reprezentovat naše legitimní zájmy, jsme potom tak přísní, že bychom je, neuspokojeni v touze po jejich vylepšení, patrně nemohli volit nikdy.
  January 20, 2013 v 8.08
  Lidovky - PUTNA = Když vzdělanec, tak vzdělanec !
  píše v článku "Zlý dědek z Vysočiny" o tom, co nazývá "vysočinským archetypem":
  http://www.lidovky.cz/putna-zly-dedek-z-vysociny-d08-/nazory.aspx?c=A130120_075128_ln_nazory_hm
  TT
  January 20, 2013 v 18.57
  Putna je stará konzerva
  Nikdy se nedokázal vymezit proti svinstvům, která se tu dvacet dva let dějí. Pokud něco kritizoval, tak to byl nový marxismus (kdo ví co tím myslel), socialismus, antiamerikanismus a kritiku kapitalismu.

  Že teď brojí za knížete, je součástí jeho celoživotního postoje. Miluje vládu elit a sám se mezi ně počítá. Inu dobrá, každému, co jeho jest, ale aby radil levici? To už je fakt trochu příliš.
  + Další komentáře