Volím proti Zemanovi

Milena Bartlová

Negativní volba je typická pro většinovou dvoukolovou volbu. Budu-li hlasovat proti Zemanovi, nestávám se před volbami, během nich ani po nich přívržencem, natožpak „fanouškem“ Schwarzenberga.

Na rozdíl od výborného textu Saši Uhlové píšu proto, že otevřeně doufám, že přesvědčím co nejvíc lidí. Soudím, že ve druhém kole prezidentských voleb je třeba volit Karla Schwarzenberga.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Nebudu zde shledávat důvody, jak upokojit svědomí tím, že přece jen nějaké pozitivní kvality má, nebo že je měli aspoň jeho předkové, argumentů je momentálně v mediálním prostoru plno. Za rozhodující nyní považuji, že Miloš Zeman je kandidátem, který sice dovedně klame účelově používanou levicovou rétorikou, avšak jeho dosavadní veřejné výkony a výroky, osobní kvality i podporovatelé, spolupracovníci a spojenci vedou k důvodné obavě, že by z pozice prezidenta mohl fatálně poškodit samotný český demokratický systém.

To není nemístná démonizace. I když to tak zatím vypadá, volba prezidenta není televizní soutěží popularity a oblíbenosti. Možnosti českého prezidenta jsou potenciálně nemalé. I když se za dosavadních dvou Václavů jeho vliv většinou nerealizoval na viditelné scéně, neznamená to, že by byl nepodstatnou figurou.

Je možné, že Schwarzenberg bude loutkou v nějakých skrytých rukách, je ale také možné, že se stane neškodně dekorativním prezidentem. O Zemanovi ale víme jistě, že podporován neméně skrytými a zřejmě mocnějšími silami, bude usilovat o významné posílení politického vlivu prezidentského úřadu.

Není důvod si myslet, že by pak dělal cokoli jiného, než to, co dělá po celou dobu svého veřejného působení: aroganci, podíl na podvodech, mafiánských mocenských praktikách a politické korupci. A v neposlední řadě, i když jsme údajně zemí s vůbec nejvyšší spotřebou alkoholu, měl by být důvodem nekompromisního odmítnutí kandidáta jeho, zdvořile řečeno, sklon k alkoholismu.

Druhé kolo prezidentských voleb nás staví do zvláštní situace, protože tomuto reálně hrozícímu nebezpečí bychom se měli umět účinně bránit. Základní občanské právo volit lze v takové situaci realizovat i negativně. Tím ale nemyslím nevolit, nýbrž volit proti.

Neměli bychom se nechat zmást tím, že primitivní démonizace protivníka, zejména údajného „komunistického nebezpečí“, je u nás běžným nástrojem v parlamentních volbách a nejen v nich. Negativní volba, o níž mluvím, je typická pro dvoukolovou většinovou volbu a jejím modelem jsou prezidentské volby ve Francii v roce 2002 a na Slovensku o dva roky později, kdy se jedině tak podařilo nezvolit Le Pena a Mečiara. V našem případě to znamená dát hlas Karlu Schwarzenbergovi, ale nikoli pro něj, nýbrž proti Miloši Zemanovi.

Namítnete, že ve výsledku je to jedno. Trvám ale na tom, že symboly mohou mít větší váhu, než se zdá, a tedy že mají i praktický smysl. Budu-li hlasovat proti Zemanovi, nestávám se před volbami, během nich ani po nich přívržencem, natožpak „fanouškem“ Schwarzenberga. Nebude to pro mne familiérní kníže Karel.

Mimochodem, veřejné a uctivé oslovování jen křestním jménem a titulem patří do rámce feudálního šlechtictví. To, že u nás jsou zejména mladí ochotni je vnímat jako projev rovnostářského kamarádství, svědčí o velké míře zmatenosti. Pěkně to komentuje glosa Tomáše Baldýnského v LN 16. ledna 2013 o „snobování nahoru a snobování dolů“.

Nepřestane mi vadit jeho konzervativizmus a vstřícnost ke klerikalismu, ochota dát svou tvář neschopné a asociální Kalouskově straně i Nečasově vládě jen pro dosažení a udržení vysokého úřadu, stejně motivovaná slabost tváří v tvář korupci a absence vlastního názoru maskovaná roztomilými bonmoty. Znamená to, že bychom měli co nejzřetelněji a nejhlasitěji koncept negativní volby zveřejňovat.

Podařilo se Schwarzenbergovi a stratégům jeho kampaně odříznout kandidáta od jeho role místopředsedy TOP09 a ministra Nečasovy vlády? Můžeme to uchopit kreativně. Politický smysl bude mít negativní volba jedině tehdy, pokud se bude z našeho kouta dostatečně jasně ozývat, že hlas proti Zemanovi v žádném případě není nutně hlasem na podporu Kalouska, Bakaly, TOP09, nynější vlády jako celku a zvláště mimořádně špatných ministrů za tuto stranu, že to není hlas pro neoliberální takzvané reformy, církevní restituce ani pro feudální nostalgii, a že jsme nenaletěli účelovému vytahování památky Václava Havla.

Kdo nevolí vůbec, snižuje kvórum, tedy uvolňuje svým nevyužitým procentem v celkovém součtu hlasů prostor, z něhož bude profitovat vítěz. To zpochybňuje tvrzení o morální přednosti nevolby, ať už se realizuje vhozením prázdného lístku (tj. neplatného hlasu, volební počty neznají možnost zdržet se hlasování) nebo neúčastí.

Motivací těch, kdo mají pocit, že nemohou dát svůj hlas ani jednomu ze dvou špatných kandidátů, je potřeba zachovat si osobní čisté svědomí, bez ohledu na to, že ať chtějí nebo nechtějí, na celkovém výsledku se nepřímo stejně budou podílet. Na levici se tomu říkávalo buržoazní individualismus. Nechci se zde ale samozřejmě dovolávat jakési kolektivní moudrosti strany, ať už kterékoli, jíž bychom měli podřizovat své volební rozhodnutí.

Moc mne ani nezajímá, jaké má volba proti Zemanovi strategické souvislosti uvnitř ČSSD, jak zde hned po prvním kole voleb objasnil Patrik Eichler. Apeluji na obyčejnou politickou zodpovědnost občana v demokratickém státě.

Bylo by asi příliš idealistické myslet si, že pokud se Schwarzenberg i za pomoci hlasů proti Zemanovi stane prezidentem, bude k deklarovaným negativním voličům pociťovat nějaký politický závazek. Jako minimální vděk bych si přece jen přála, aby se David Černý nestal oficiálním hradním umělcem.

  Diskuse
  January 18, 2013 v 10.35
  Buržoazní individualista
  Pečlivě čtu zdejší urputné diskuze ale stále váce se kloním k odmítnutí obou kandidátů. Upřímně řečeno nechápu odvahu zastánců KS a MZ tvrdit, že to jejich menší zlo opravdu bude menší. Já to tedy nevím kdo z nich bude horší. Špatní mohou být oba ale mohou i do určité míry příjemně překvapit. Ale víru v toto příjemné překvapení mám malou.
  Co ale považuji za velmi pravděpodobné, že pokud podpořím jednoho z ních budu si za rok či dva vyčítat čemu, že jsem to pomohl na hrad.
  Ani tento článek mě nepřesvědčil. Paní Bartlová argumentuje tím, že MZ fatálně poškodí demokratický systém. Co potom KS, místopředsedy této vlády, která fatálně poškozuje demokratický systém už teď?
  No je to pořád dokola. Z tohohle já prostě vybírat neumím.

  January 18, 2013 v 12.28
  v přímé volbě se musíme rozhodnout sami
  souhlasím, že menší zlo je subjektivní pojem, který se objektivizuje až společenskou praxí. Ale nějak se člověk rozhodnout musí, jako individuum. Buržoasní, neburžoasní.
  P.S. zajímavý by byl matematický (tedy ideově neutrální) rozbor koho víc neúčast ve volbách podpoří. V podstatě nejít k volbám úplně je rezignací na obé doporučení - jedni "zprava", druzí "zleva". Ale jde o to, kterých rezignací bude víc.
  January 18, 2013 v 13.31
  Taky asi nejsem IN
  Paní Bartlová tu hledá, jak volit KS, aby jí později nemohl někdo vyčítat, že volila spolu s tou nemyslící velkou částí našich mladých lidí, kteří ho volí proto, že KS je COOL a jeho voliči jsou IN. Přesvědčivý argument pro volbu KS ale nenabízí. Jen domněnky, že MZ bude v úřadu prezidenta větší katastrofa. Ale někdo může mít zase opačnou domněnku. Takže souhlas s panem Šťastným.

  Doporučuji zkusit volební kalkulačku. Jak je možné, že s tím opilcem MZ mi vychází téměř 100% názorová shoda, zatímco s KS téměř 100% názorová neshoda?
  http://volebnikalkulacka.cz/

  Paní Mileno Bartlová, já si Vás jako historičky a profesorky na MU vážím, a prosím Vás kdybyste z hlediska svojí profese něco řekla k odpovědím KS na otázky, které zazněly včera v prezidentském duelu na ČT 24, lze přehrát zde
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani//10483849868-prezidentsky-duel/213411033170117/
  Jde mi o otázky týkající se Benešových dekretů a odsunu sudetských Němců. Podotýkám, že nejen odpovědi KS mne vyděsily, ale taky to, že byly přivítány potleskem obecenstva.
  PL
  January 18, 2013 v 14.6
  Trošku už je mi z těch morální apelů nanic
  Nic proti názoru paní Mileny Bartlové, jsou to její preference a její myšlenkový pochod. Ale ve shodě s panem Šťastným se ohrazuji proti jakkémukoliv vinění nevoličů z výsledku volby, ať už bude ke štěstí těch či oněch příznivců.
  Tento argument autorky neplatí ani čistě fakticky, pokud se dosud nerozhodní voliči rozhodnou pro podobné párování, jaké znají poslanci při odchodu z hlasující sněmovny. Například: Máme-li v rodině dva voliče Dienstbiera, z nichž jeden se těžce rozhoduje pro K.S. a druhý pro M.Z., výsledek jejich spolu-se-domluvené neúčasti na rozhodování ve volbách (ať už neúčastí nebo vhozením prázdných obálek) tento výsledek proporčně nijak neovlivní (ani kdyby oba šli vhodit lístky) a symbolickou moc (mandát) žádného z těch dvou nic-moc-kandidátů ani neposílí. To je prostě občanský postoj, který nelze shazovat žádnou manipulací k vině.

  __
  Od věci:
  Možná pro mě osobně nastal čas pro únik ze světa informací k nadčasovějším hodnotám... (předvolební heslo skupiny Greenwash) : http://www.youtube.com/watch?v=d8wZhM9NqNw
  MT
  January 18, 2013 v 15.58

  Jako bych něco takového nečekal ...

  Zatím je to jen velmi pozvolna.

  Jak se ale bude blížit druhé kolo, bude "pražská salónní levice" s čím dál rostoucím a agresívnějším citově-morálním vydíráním útočit na levicové nevoliče s tím, že je bezmála jejich povinností (pokud se nechtějí zponevěřit nevím čemu - doufám že ne Havlovu odkazu, na který zvysoka kašlu) AKTIVNĚ volit KS ...


  January 18, 2013 v 17.31
  Měli jsme obavy, aby nás nerozdělili Dienstbier a Fischerová, ale nakonec nás možná paradoxně rozdělí Zeman a Schwarzenberg. A nejen levici, ale rovnou celý národ. Ať zvítězí kdokoliv z těch dvou, půlka národa ho nebude považovat za svého prezidenta. Adam Borzič to dobře pojmenoval ve svém posledním článku, když o nás psal jako o nešťastné zemi Zimního krále.
  Nebojte se, paní Hájková, věřím, výměna názorů demokraty nerozdělí, ale posílí!

  Paní Bartová, teď vidím, že jsem svůj předešlý vstup formulovala až příliš zaujatě. Nechtěla jsem se Vás dotknout. Jestli ano, omlouvám se.
  JA
  January 18, 2013 v 19.55
  nemohu než souhlasit
  Symboly mají jistě vetší váhu než se může zdát a proto se mi vůbec nelíbí představa opět radikálně konzervativního prezidenta, kterého si ještě ke všemu zvolíme sami - jako student, co považuje školné na veřejných VŠ za okatou exkluzi a dluhové zotročování "středních vrstev" - nemohu nevolit Zemana. Právě symbolická podpora prezidenta studentům je to co potřebujeme - kdo ví, zdali se školné po zavedení zruší, kdo ví co se stane do sněmovních voleb.
  MP
  January 18, 2013 v 20.46
  J. Adamcovi
  Radikálně konzervativní prezident (Izrael a Blízký východ, islám, dluhová krize, ekologie, sociální politika) je M. Zeman stejně jako KS (zde příklady dávat nemusím).

  Zeman pohrdá chudými, to je škaredé u pravičáka, ale NEODPUSTITELNÉ u někoho, kdo se prezentuje jako levičák.

  A propos, koho jste volil v prvním kole?
  MN
  January 18, 2013 v 22.5
  Současná vláda
  se musí třást hrůzou z toho, že by se Zeman dostal na hrad a mohl bez obalu relativně s velkou publicitou hodnotit ty šílenosti, které vláda provádí...
  + Další komentáře