Volím proti Zemanovi

Milena Bartlová

Negativní volba je typická pro většinovou dvoukolovou volbu. Budu-li hlasovat proti Zemanovi, nestávám se před volbami, během nich ani po nich přívržencem, natožpak „fanouškem“ Schwarzenberga.

Na rozdíl od výborného textu Saši Uhlové píšu proto, že otevřeně doufám, že přesvědčím co nejvíc lidí. Soudím, že ve druhém kole prezidentských voleb je třeba volit Karla Schwarzenberga.

Nebudu zde shledávat důvody, jak upokojit svědomí tím, že přece jen nějaké pozitivní kvality má, nebo že je měli aspoň jeho předkové, argumentů je momentálně v mediálním prostoru plno. Za rozhodující nyní považuji, že Miloš Zeman je kandidátem, který sice dovedně klame účelově používanou levicovou rétorikou, avšak jeho dosavadní veřejné výkony a výroky, osobní kvality i podporovatelé, spolupracovníci a spojenci vedou k důvodné obavě, že by z pozice prezidenta mohl fatálně poškodit samotný český demokratický systém.

To není nemístná démonizace. I když to tak zatím vypadá, volba prezidenta není televizní soutěží popularity a oblíbenosti. Možnosti českého prezidenta jsou potenciálně nemalé. I když se za dosavadních dvou Václavů jeho vliv většinou nerealizoval na viditelné scéně, neznamená to, že by byl nepodstatnou figurou.

Je možné, že Schwarzenberg bude loutkou v nějakých skrytých rukách, je ale také možné, že se stane neškodně dekorativním prezidentem. O Zemanovi ale víme jistě, že podporován neméně skrytými a zřejmě mocnějšími silami, bude usilovat o významné posílení politického vlivu prezidentského úřadu.

Není důvod si myslet, že by pak dělal cokoli jiného, než to, co dělá po celou dobu svého veřejného působení: aroganci, podíl na podvodech, mafiánských mocenských praktikách a politické korupci. A v neposlední řadě, i když jsme údajně zemí s vůbec nejvyšší spotřebou alkoholu, měl by být důvodem nekompromisního odmítnutí kandidáta jeho, zdvořile řečeno, sklon k alkoholismu.

Druhé kolo prezidentských voleb nás staví do zvláštní situace, protože tomuto reálně hrozícímu nebezpečí bychom se měli umět účinně bránit. Základní občanské právo volit lze v takové situaci realizovat i negativně. Tím ale nemyslím nevolit, nýbrž volit proti.

Neměli bychom se nechat zmást tím, že primitivní démonizace protivníka, zejména údajného „komunistického nebezpečí“, je u nás běžným nástrojem v parlamentních volbách a nejen v nich. Negativní volba, o níž mluvím, je typická pro dvoukolovou většinovou volbu a jejím modelem jsou prezidentské volby ve Francii v roce 2002 a na Slovensku o dva roky později, kdy se jedině tak podařilo nezvolit Le Pena a Mečiara. V našem případě to znamená dát hlas Karlu Schwarzenbergovi, ale nikoli pro něj, nýbrž proti Miloši Zemanovi.

Namítnete, že ve výsledku je to jedno. Trvám ale na tom, že symboly mohou mít větší váhu, než se zdá, a tedy že mají i praktický smysl. Budu-li hlasovat proti Zemanovi, nestávám se před volbami, během nich ani po nich přívržencem, natožpak „fanouškem“ Schwarzenberga. Nebude to pro mne familiérní kníže Karel.

Mimochodem, veřejné a uctivé oslovování jen křestním jménem a titulem patří do rámce feudálního šlechtictví. To, že u nás jsou zejména mladí ochotni je vnímat jako projev rovnostářského kamarádství, svědčí o velké míře zmatenosti. Pěkně to komentuje glosa Tomáše Baldýnského v LN 16. ledna 2013 o „snobování nahoru a snobování dolů“.

Nepřestane mi vadit jeho konzervativizmus a vstřícnost ke klerikalismu, ochota dát svou tvář neschopné a asociální Kalouskově straně i Nečasově vládě jen pro dosažení a udržení vysokého úřadu, stejně motivovaná slabost tváří v tvář korupci a absence vlastního názoru maskovaná roztomilými bonmoty. Znamená to, že bychom měli co nejzřetelněji a nejhlasitěji koncept negativní volby zveřejňovat.

Podařilo se Schwarzenbergovi a stratégům jeho kampaně odříznout kandidáta od jeho role místopředsedy TOP09 a ministra Nečasovy vlády? Můžeme to uchopit kreativně. Politický smysl bude mít negativní volba jedině tehdy, pokud se bude z našeho kouta dostatečně jasně ozývat, že hlas proti Zemanovi v žádném případě není nutně hlasem na podporu Kalouska, Bakaly, TOP09, nynější vlády jako celku a zvláště mimořádně špatných ministrů za tuto stranu, že to není hlas pro neoliberální takzvané reformy, církevní restituce ani pro feudální nostalgii, a že jsme nenaletěli účelovému vytahování památky Václava Havla.

Kdo nevolí vůbec, snižuje kvórum, tedy uvolňuje svým nevyužitým procentem v celkovém součtu hlasů prostor, z něhož bude profitovat vítěz. To zpochybňuje tvrzení o morální přednosti nevolby, ať už se realizuje vhozením prázdného lístku (tj. neplatného hlasu, volební počty neznají možnost zdržet se hlasování) nebo neúčastí.

Motivací těch, kdo mají pocit, že nemohou dát svůj hlas ani jednomu ze dvou špatných kandidátů, je potřeba zachovat si osobní čisté svědomí, bez ohledu na to, že ať chtějí nebo nechtějí, na celkovém výsledku se nepřímo stejně budou podílet. Na levici se tomu říkávalo buržoazní individualismus. Nechci se zde ale samozřejmě dovolávat jakési kolektivní moudrosti strany, ať už kterékoli, jíž bychom měli podřizovat své volební rozhodnutí.

Moc mne ani nezajímá, jaké má volba proti Zemanovi strategické souvislosti uvnitř ČSSD, jak zde hned po prvním kole voleb objasnil Patrik Eichler. Apeluji na obyčejnou politickou zodpovědnost občana v demokratickém státě.

Bylo by asi příliš idealistické myslet si, že pokud se Schwarzenberg i za pomoci hlasů proti Zemanovi stane prezidentem, bude k deklarovaným negativním voličům pociťovat nějaký politický závazek. Jako minimální vděk bych si přece jen přála, aby se David Černý nestal oficiálním hradním umělcem.

  Diskuse
  January 18, 2013 v 10.35
  Buržoazní individualista
  Pečlivě čtu zdejší urputné diskuze ale stále váce se kloním k odmítnutí obou kandidátů. Upřímně řečeno nechápu odvahu zastánců KS a MZ tvrdit, že to jejich menší zlo opravdu bude menší. Já to tedy nevím kdo z nich bude horší. Špatní mohou být oba ale mohou i do určité míry příjemně překvapit. Ale víru v toto příjemné překvapení mám malou.
  Co ale považuji za velmi pravděpodobné, že pokud podpořím jednoho z ních budu si za rok či dva vyčítat čemu, že jsem to pomohl na hrad.
  Ani tento článek mě nepřesvědčil. Paní Bartlová argumentuje tím, že MZ fatálně poškodí demokratický systém. Co potom KS, místopředsedy této vlády, která fatálně poškozuje demokratický systém už teď?
  No je to pořád dokola. Z tohohle já prostě vybírat neumím.

  January 18, 2013 v 12.28
  v přímé volbě se musíme rozhodnout sami
  souhlasím, že menší zlo je subjektivní pojem, který se objektivizuje až společenskou praxí. Ale nějak se člověk rozhodnout musí, jako individuum. Buržoasní, neburžoasní.
  P.S. zajímavý by byl matematický (tedy ideově neutrální) rozbor koho víc neúčast ve volbách podpoří. V podstatě nejít k volbám úplně je rezignací na obé doporučení - jedni "zprava", druzí "zleva". Ale jde o to, kterých rezignací bude víc.
  January 18, 2013 v 13.31
  Taky asi nejsem IN
  Paní Bartlová tu hledá, jak volit KS, aby jí později nemohl někdo vyčítat, že volila spolu s tou nemyslící velkou částí našich mladých lidí, kteří ho volí proto, že KS je COOL a jeho voliči jsou IN. Přesvědčivý argument pro volbu KS ale nenabízí. Jen domněnky, že MZ bude v úřadu prezidenta větší katastrofa. Ale někdo může mít zase opačnou domněnku. Takže souhlas s panem Šťastným.

  Doporučuji zkusit volební kalkulačku. Jak je možné, že s tím opilcem MZ mi vychází téměř 100% názorová shoda, zatímco s KS téměř 100% názorová neshoda?
  http://volebnikalkulacka.cz/

  Paní Mileno Bartlová, já si Vás jako historičky a profesorky na MU vážím, a prosím Vás kdybyste z hlediska svojí profese něco řekla k odpovědím KS na otázky, které zazněly včera v prezidentském duelu na ČT 24, lze přehrát zde
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani//10483849868-prezidentsky-duel/213411033170117/
  Jde mi o otázky týkající se Benešových dekretů a odsunu sudetských Němců. Podotýkám, že nejen odpovědi KS mne vyděsily, ale taky to, že byly přivítány potleskem obecenstva.
  PL
  January 18, 2013 v 14.06
  Trošku už je mi z těch morální apelů nanic
  Nic proti názoru paní Mileny Bartlové, jsou to její preference a její myšlenkový pochod. Ale ve shodě s panem Šťastným se ohrazuji proti jakkémukoliv vinění nevoličů z výsledku volby, ať už bude ke štěstí těch či oněch příznivců.
  Tento argument autorky neplatí ani čistě fakticky, pokud se dosud nerozhodní voliči rozhodnou pro podobné párování, jaké znají poslanci při odchodu z hlasující sněmovny. Například: Máme-li v rodině dva voliče Dienstbiera, z nichž jeden se těžce rozhoduje pro K.S. a druhý pro M.Z., výsledek jejich spolu-se-domluvené neúčasti na rozhodování ve volbách (ať už neúčastí nebo vhozením prázdných obálek) tento výsledek proporčně nijak neovlivní (ani kdyby oba šli vhodit lístky) a symbolickou moc (mandát) žádného z těch dvou nic-moc-kandidátů ani neposílí. To je prostě občanský postoj, který nelze shazovat žádnou manipulací k vině.

  __
  Od věci:
  Možná pro mě osobně nastal čas pro únik ze světa informací k nadčasovějším hodnotám... (předvolební heslo skupiny Greenwash) : http://www.youtube.com/watch?v=d8wZhM9NqNw
  MT
  January 18, 2013 v 15.58

  Jako bych něco takového nečekal ...

  Zatím je to jen velmi pozvolna.

  Jak se ale bude blížit druhé kolo, bude "pražská salónní levice" s čím dál rostoucím a agresívnějším citově-morálním vydíráním útočit na levicové nevoliče s tím, že je bezmála jejich povinností (pokud se nechtějí zponevěřit nevím čemu - doufám že ne Havlovu odkazu, na který zvysoka kašlu) AKTIVNĚ volit KS ...


  January 18, 2013 v 17.31
  Měli jsme obavy, aby nás nerozdělili Dienstbier a Fischerová, ale nakonec nás možná paradoxně rozdělí Zeman a Schwarzenberg. A nejen levici, ale rovnou celý národ. Ať zvítězí kdokoliv z těch dvou, půlka národa ho nebude považovat za svého prezidenta. Adam Borzič to dobře pojmenoval ve svém posledním článku, když o nás psal jako o nešťastné zemi Zimního krále.
  Nebojte se, paní Hájková, věřím, výměna názorů demokraty nerozdělí, ale posílí!

  Paní Bartová, teď vidím, že jsem svůj předešlý vstup formulovala až příliš zaujatě. Nechtěla jsem se Vás dotknout. Jestli ano, omlouvám se.
  JA
  January 18, 2013 v 19.55
  nemohu než souhlasit
  Symboly mají jistě vetší váhu než se může zdát a proto se mi vůbec nelíbí představa opět radikálně konzervativního prezidenta, kterého si ještě ke všemu zvolíme sami - jako student, co považuje školné na veřejných VŠ za okatou exkluzi a dluhové zotročování "středních vrstev" - nemohu nevolit Zemana. Právě symbolická podpora prezidenta studentům je to co potřebujeme - kdo ví, zdali se školné po zavedení zruší, kdo ví co se stane do sněmovních voleb.
  MP
  January 18, 2013 v 20.46
  J. Adamcovi
  Radikálně konzervativní prezident (Izrael a Blízký východ, islám, dluhová krize, ekologie, sociální politika) je M. Zeman stejně jako KS (zde příklady dávat nemusím).

  Zeman pohrdá chudými, to je škaredé u pravičáka, ale NEODPUSTITELNÉ u někoho, kdo se prezentuje jako levičák.

  A propos, koho jste volil v prvním kole?
  MN
  January 18, 2013 v 22.05
  Současná vláda
  se musí třást hrůzou z toho, že by se Zeman dostal na hrad a mohl bez obalu relativně s velkou publicitou hodnotit ty šílenosti, které vláda provádí...
  BT
  January 18, 2013 v 22.20
  Pane Pleva,
  souhlasím s Vámi (jako asi většinou). Zastávám také názor, že KS je menší zlo. Ne proto že je lepší, ale protože je machiavellisticky méně nebezpečný než Zeman.
  Soubor všech svých argumentů jsem uvedl pod článkem pana Votruby.
  January 18, 2013 v 23.06
  Zeman má podobné názory na ekonomiku jako současná vláda
  V debatě mluvil o "líných Řecích", "otevřené ekonomice", proti ochranářství, o tom, jak jeho vláda měla malý deficit, už dříve mluvil o "nefachčencích", globalizace začala 1492, o žádné jiné neví - tedy neoliberální teze hlásá a obhajuje aktivněji než současný člen vlády Schw.. Odmítal zákony současné vlády, to má i ve volební kalkulačce, ale to užíval především jako klacek proti Schw. ale ač nejsem ekonom, tak co jiného je neoliberalismus než to, co Zeman předvádí, i když to jeho velký zastánce, pan Tejkl popírá. Mimochodem, jeden můj dobrý známý je poradce Klause. Na podzim jsme se potkali a pohádali na jedné konferenci o neoliberalismus. Tvrdil: "Žádný neoliberalismus neexistuje, to je výmysl MF Dnes" - jak pozoruhodná shoda se Zemanem. Proto myslím, že současná vláda nemá žádný důvod, aby se Zemana bála, spíše to bude komplikované pro sociální demokracii dnes i v budoucnu, atd. ... Nebudu opakovat to, co už tu bylo mnohokrát řečeno.
  LH
  January 19, 2013 v 0.55
  Musím se přiznat, že i v prvním kole jsem volil Karla Schwarzenberga,
  takže mne kdokoli z diskutujících zde může právem obvinit z neobjektivnosti. Považuji ale za nutné poznamenat, že jakkoli jsem dodnes ještě toleroval Miloše Zemana, přijde mi po dnešní debatě na Primě naprosto úděsná představa Miloše Zemana na Hradě.

  Bojím se toho, že následujících minimálně 5 let bude nejvyšší státní funkci zastávat člověk, který jako hlavní trumf při přesvědčování voličů vytáhne témata konvenující zaprděnosti průměrného voliče, tedy atakem jednoho z mála českých politiků, co si dovolí v roce 2013 poznamenat, že si sudetští Němci zaslouží omluvu za odsun, co veřejně s úsměvem a maje ksicht, jaký má, označí svého protivníka za degeneráta a za něhož se bere Slovenka Livia Klausová s argumentem, že nechce na Hradě první dámu Nečešku.
  HP
  January 19, 2013 v 2.00
  Panu Tejklovi
  I na mne je to moc, stále víc článků, které podporují K.Sch. a nevnímají, že je členem vlády, která tuto zemi ničí a předsedou strany, která má na tom největší podíl!
  Kalousek vtipně nastrkuje nonšalantního K.Sch. a schovává v pozadí Drábka (kterého K.Sch. navrhuje na nového předsedu TOPky), Hegera, Parkanovou.
  Miloš Zeman se všemi chybami, které se mu vytýkají (případně i podsouvají) byl mimořádně úspěšný premiér, který pozvedl hospodářství po tragické Klausově vládě ze záporných do kladných čísel. To, že získal velké množství hlasů, je způsobeno tím, že si lidé tuto skutečnost pamatují Za jeho vlády se jim (!) žilo lépe. Zotožňují si ho s levicovou politikou, protože za ním vidí kus práce na rozdílo od mladšího dosud ne příliš "odzkoušeného" J. Diensbiera.
  Názor, který předvedl M. Zeman v duelu v ČT ho i zavazuje - požadavek referenda a odvolatelnosti poslanců pomocí referenda v jeho volebním okrsku! Levice se s tím vším bude muset vypořádat, pokud se teda za autentickou levici považuje! A jestli Zeman trochu rozčeří zatuchlý český (moravský a slezský) rybník, tím lépe.
  Všechny státy řeší ekonomiku, jen my se při prezidentské volbě babráme v tom, jestli je kandidát dost ohleduplný ke svému protivníkovi! Nebude to se Zemanem jednoduché, ale když nebudeme mít někoho, kdo to těm našim vládním "ekonomům" bez vzdělání v parlamentů vysvětlí, tak se náš poles ke dnu nezastaví. Nečasova vláda má z něj hrůzu - K.Sch. tomu je to šuma fuk, ten je za vodou a víc ho ani nezajímá. Jen abychom byli za dobře s Německem (řekl)! Nevím, že by vyslovil nějaké své jiné cíle.
  Jestli jste spokojeni se stávající vládou a situací u nás, volte K.Sch. (Kalousek vládu udrží a levici poškodí - má k tomu všechny prostředky), jestli chcete změnu, volte "léčbu Zemanem"! Lidem to prospěje, salóním politikům to může být jedno.
  Nevolba, pokud nebude rovnoměrně rozložena do táborů obou rivalů, pak jasně pomáhá druhému z nich. Je potom třeba si uvědomit, jaké hodnoty zastáváme a jak se stavíme k následujícím otázkám:

  1) Definitivní posvěcení církevních restitucí (výběr nových ústavních soudců)

  2) Možné ocenění nejvyššími řády pro bratry Mašíny

  3) Možné iniciování zrušení Benešových dekretů jako něčeho překonaného, za co bychom se snad i měli stydět

  4) První dáma může být dcerou aktivního fašisty (a rod prezidenta může být sebevíce vlasteneckým)

  5) Možný střet zájmů (účast v blíže nespecifikované nadnárodní organizaci, střet českého a rakouského práva v otázce dědictví, otázka nabytí českého občanství)

  6) Možné rozprodání kulturního a historického bohatství země do zahraničí (např. Lobkowiczký palác)

  7) Postoj k amnestiím a k aplikaci prvků přímé demokracie

  8) Možné přehlížení takového jednání vlády, které prohlubuje sociální rozkol v zemi a vede k radikalizaci společnosti

  9) Přístup k přírodnímu bohatství země (např. k Šumavskému parku)

  10) Postoj k Fiskálnímu paktu a k politice investic, či politice škrtů

  Jsem přesvědčen, že levicově zaměřený člověk (a sociální demokracie by v tomto měla být jednotná) má v těchto otázkách jasno, či měl by mít. A podle toho by měl volit. Umělé přepólování svého zaměření si sice může dodatečně vysvětlit nějakým tím iracionálním „vyšším principem“, dlouhodobě ale takto balancovat nemůže – a musí si vybrat, s jakými hodnotami se vlastně ztotožňuje – a jaký ideál společnosti hájí.

  http://www.czechfreepress.cz/politika/masaryk-naruby.html
  January 19, 2013 v 9.22
  Téměř týden odluky od tématu presidentských voleb mi prospěl. Dnes už mám jasno! Nezmagořila mě mediální kampaň, která ukazuje KS jako nástupce VH, ani na mě nepůsobilo budovatelské nadšení našich umělců. Vím, že výhra ani jednoho z kandidátů nebude mou výhrou. Jestli ale ČSSD není schopna ustát Zemana, tak ať raději zmizí z politické scény. Taková strana, která chce vést celou zemi, musí nějakého Zemana ustát, a pokud toho není schopna, tak ať se rozklíží raději teď, než až v době své vlády.
  A na závěr pro špekulanty. Riziko toho, že jim jejich spekulace se "slabým" KS nevyjde je příliš vysoká. Jestli je slabý, tak ho rozhodně nebude ovládat levice, ale Kalousek. Já svoji volbou nepůjdu proti svému svědomí. A to by mi nikdy nedovolilo dát hlas politickému turistovi, jehož soupis skutků, počínaje radarem a Čunkem, pokračujíc založením TOP 09 s jejich nejhoršími antisociálnimi kroky, církevní restituce nevyjímaje, a že by se toho ještě našlo, jen dokazuje jeho neoliberálnost. Jak tu už někdo psal, nevolme pohádku o knížeti! Volme podle skutků kandidátů a tady mi vychází daleko přesvědčiveji MZ.
  Proto kašlu na nějaké složité konstrukce proč volit Kalouskovu loutku. Budu volit Zemana. Nejásám nad ním ani zdaleka, ale volit neoliberála prostě nebudu!
  PL
  January 19, 2013 v 11.33
  Pro srovnání z úvah odjinud:
  "Strategický politický pragmatismus, jenž říká, že strana TOP 09 po odchodu Schwarzenberga na Hrad významně oslabí a třeba se nedostane ani do sněmovny, jde totiž ruku v ruce s faktickým pohřbíváním právě těch levicových ideálů, které u Miloše Zemana jeho kritici buď postrádají, nebo mu je zkrátka nevěří. Zeman je přes nepochybné sklony k fašizaci vším možným, ale rozhodně není českým Le Penem. ....
  ... Obava z jednotlivce, jež vede až k myšlenkovému sebepopření, diagnostikuje nejen názorovou kolísavost, ale především smutný fakt, že důchodce z Vysočiny je i progresivnější skupinou sociálně demokratických voličů prostě přeceňován, což zákonitě ústí v narcistní sebepotvrzení jeho vlastní jedinečnosti."
  http://www.advojka.cz/archiv/2013/2/vitejte-v-knizectvi
  ---
  Zatímco na Slovensku opozice žaluje prezidenta za porušení ústavy jejich menší amnestií (ač nemá zřejmě šanci uspět v parlamentu), situaci u nás hodnotí Václav Žák v Právu takto: soc.dem. neprosadila své návrhy a nenašla ani odvahu odmítnout problematický ústavní zákon o přímé volbě prezidenta. "Teď máme ústavu světově unikátní. Přímo voleného neodpovědného prezidenta. ...Inu, kdo v politice podlézá veřejnému mínění a nerespektuje ústavní principy, většinou na to doplatí."
  ---

  Osobně se domnívám, že volba toho nebo onoho prezidentem situaci v ČSSD v tom či onom směru stejně zásadně neodproblematizuje. ČSSD se může pokoušet svádět vinu za svá selhání přes Zemana na voliče. Ale Zeman i Klaus budou v politice nadále nějak aktivní tak jako tak a o tom druhém zatím stejně více nevíme, kde všude má "vsazeno" on sám, nebo někdo jiný. Proto volím nadhled nad prezidenty - aspoň ze stohu za humny. Jediné co mě z hlediska roku 2018 mrzí, že V.K. nedostane výslužkou obvinění z vlastizrady, když už jiný nástroj asi nemáme.
  MP
  January 19, 2013 v 12.33
  P. Ševčíku,
  nevolte pravičáka Zemana!
  Vždyť on popírá globalizaci, pěje ódy na volný trh, za příčinu krize označuje lenost Řeků atd. a pléduje pro snižování sociálních dávek.
  Nevidím rozdíl mezi ním a ministrem Drábkem, ba naopak, Drábek nikdy neřekl, že nezaměstnaní jsou flákači (že se podle toho choval, je jistě odsouzeníhodné, ale prezident nebude konkrétně řešit sociální politiku, nýbrž formovat společenské vědomí - a právě proto jsou Z. řeči tak zkázonosné pro levici).
  January 19, 2013 v 13.01
  Pane Plevo
  Já už v tom mám jasno. Vy nevidíte rozdíl mezi tím, co říká Zeman a co říká Drábek, já ale vidím obrovský rozdíl mezi tím, co dělal Zeman a co dělal a dělá KS. Vychází mi jednoznačně, jednoznačně! lepší Zeman. Po ovoci poznáte je! A co by to bylo za levici, kdyby jí Zeman položil? Na takovou levici bych se vykašlal hned.
  BT
  January 19, 2013 v 13.05
  Pane Pleva,
  správně dokládáte, že Zeman je nasáklý neoliberalismem.

  Další vážný argument proti jeho volbě ve svém článku tady v DR dává psycholog pan Hudec. Já s ním souhlasím a v diskusi ještě dopňuji, že Zeman je podle mnoha indicií ještě navíc deprivant posedlý mocí a spjatý s dalším stejným subjektem Klausem. Jsou možná podobná dvojice jako Putin a Medvedev.

  Nevím jestli Vy berete vážně argumenty ze světa přírodních věd (např. evoluční psychologie), ale já ano. Homo sapiens je přece součást přírody a je vedle společenských zákonitostí ovládán (jeho psychika i mentalita) i zákony přírodními. Jen pyšní křesťané se domnívají, že člověk je nad přírodou a může se z jejich zákonů jaksi vymanit.
  Domnívám se, že to je fatální omyl.

  Deprivanti posedlí mocí dokáží společnost enormě poškozovat, protože své zájmy vždy kladou nad ty společenské. Nedokáží vnímat skutečnou realitu, ale za ni považují obraz reality ve své hlavě (viz pan Hudec). Pouštět takové lidi k řízení společnosti je nebezpečné.

  Podle Koukolíka bylo prokázáno, že k psychopytům zposedlým mocí mezi anglosaskými politiky patří nepochybně 3: Thatcherová (vzor Klause), Bush jun. a Blair (vzor Zemana). Všichni víme co utrpení tito lidé způsobili: Thatcherová prosadila neoliberalismus, pro mnoho lidí zkázonosnou ideologii, Bush a Blair válčili proti neexistujícím zbraním hromadného ničení v Iráku. Pochopitelně, že ve skutečnosti šlo o to aby USA byla prodávána ropa za dolary, kterých si mohou natisknout kolik chtějí (tím, že je dolar světové platidlo, rozpouštějí jeho inflaci po celém světě - celý svět tím vlastně dotuje blahobyt v USA).
  January 19, 2013 v 13.24
  Vážený pane Trávníčku
  Čeština se od některých jazyků liší mj. tím, že má tvary používané v pátém pádu substantiv. Tedy když někoho oslovujeme, např. pane Plevo nebo pane Trávníčku, nebo voláme - Bože, proč jsi mne opustil.

  Můžete mi říci důvod/y, pakliže jste nad tím někdy přemýšlel, proč pravidla mateřštiny nerespektujete?
  Volala na Vás snad matka "Bohumil"?
  Radujte se, pane Trávníčku, média máte na své straně! Na titulní straně dnešního Práva je podle průzkumů poměr voličů vysoce ve prospěch Zemana. Týden před volbami se tak mobilizují voliči Schwarzenberga a ukolébává se bdělost voličů Zemana. Vsaďte se, že v průběhu příštích dnů bude Schwarzenberg pomalu získávat, těsně před volbama to bude vypadat, že Zeman těsně vyhraje, což se ovšem nestane. Kolikrát už jsme viděli tento osvědčený způsob, jak manipulovat voliči?
  January 19, 2013 v 14.24
  Klíčový je postoj k prvkům přímé demokracie
  Uvědomila jsem si, proč mi paní Puchýřová tolik mluví z duše a tímto jí děkuji. Já totiž považuji zákon o přímé demokracii za nadřazený (meta)zákon, od kterého se odvíjí další zákony. Jakmile se jednou rozhoduje o přijetí určité záležitosti či zákona přímo, nedá se celospolečenská diskuse obejít. To přece nyní zažíváme na vlastní kůži. Proto mi Zeman, který je pro přímou demokracii a to dokonce švýcarského typu, připadá lepší než Schwarzenberg, který je zásadně proti přímé demokracii. Kdyby se Zemanovi jako prezidentovi podařilo vyvolat situaci příznivou schválení široce pojatého zákona o referendu, ledy by se hnuly. Co si o tom myslíte?
  BT
  January 19, 2013 v 21.35
  Vážený pane Zilzere,
  omlouvám se, pokud jsem Vás někdy oslovil "Pane Zilzer", nebylo v tom nic, čím bych Vás chtěl nějak dehonestovat.
  Budu se snažit na to ve Vašem případě pamatovat, u ostatních diskutujících jsem nezaznamenal, že by jim to vadilo.

  Bohumil na mne nikdo nevolá, ale pane Bohumil, nebo pane Trávníček zcela běžně.

  Ještě mne třeba prosím poučte jestli se správně říká plul jsem na lodi Vltava nebo lodi Vltavě.

  Je správně řečeno jel jsem v automobilu Tatra nebo v automobiluTatře?

  Ješte mne prosím poučte jak mám oslovovat pána, který se jmenuje Pehe nebo Šebo.

  Díky.
  BT
  January 19, 2013 v 21.42
  Paní Švandová,
  poraďte mi prosím jak se mám radoval z toho, že se budu muset chovat jako pako. Díky.
  Viz: http://www.denikreferendum.cz/clanek/12573-budeme-paka-pana-knizete

  Myslíte, že se někdo raduje když mu lékař amputuje nohu aby pravděpodobně mohl přežít?

  Slyšela jste někdy o volbě mezi 2 zly?

  Díky za poučení.
  HP
  January 19, 2013 v 22.16
  Zdravím paní Švandová
  Myslím si, že je tu naděje, že i mírná podpora z prezidentské pozice může pomoci posunout demokracii dále. Může to být dokonce z pozice trochu popíchnout ČSSD, protože její návrh na uzákonění obecného referenda je špatný, ve smyslu nedostačující. A docela novinkou je, že Zeman podpořil druhou složku přímé demokracie - odvolatelnost politků a to řekl velmi precizně, že musí jít o odvolatelnost nikoli ze strany politcké strany, jejíž je politik členem (je otázka kdo je ten který nedodržuje program), ale odvolatelnost referendem mezi voliči z regionu, za nějž politik kandiduje. Nebude tak dost dobře možné, aby neschopnou vládu držela u moci pseudostrana, kterou nikdo nevolil, jen se vydělila z jiné strany. Nebo pár přeběhlíků. Toto se stává dneska velmi akutním, protože současným stranám a jednotlivým politikům docela chybí sebereflexe a drží se svých korýtek a programy, za které byli zvoleni, je absolutně nezajímají.
  Ostatně změny, které probíhají na Islandu, mohly začít proto, že jejich prezident měl právo vyhlásit takové celostátní referendum a nespokojený národ (se zadlužováním a špatným vedením země) si ho na něm vyžádal.
  My nemáme vůbec žádný zákon o obecném referendu a občanské iniciativě a bude úkolem pro občanská hnutí u nás, která po přímé demokracii volají, ohlídat a tlačit tak, aby zákon byl užitečný a realizovatelný. V tomto směru vidím prostor, který volba Zemana otevírá nesporně daleko víc než volba K.Sch. Zejména při jeho respektování Kalouska jako schopného ministra financí, jak se dnes K. Sch. vyjádřil do medií, by volba K.Sch. znamenala zabetonování současného stavu a další propad ekonomiky a životní úrovně občanů. (A dnes se prý zase snažil Kalousek oklestit navrhovaný zákon v parlamentu tak, aby nebyl zcela účinný. ) Kam by se nasměrovala zdecimovaná země se zchudlým ovbyvatelstvem je hodně otázné. A koupit si pár přeběhlíků z libovolné strany pak bude o to lacinější, ať dopadnou volby jakkoli!
  A také bude třeba o přímé demokracii diskutovat, jak funguje např. ve zmiňovaném Švýcarsku a jinde. Protože řada výhrad k přímé demokracii je způsobena neinformovaností lidí.
  Nechci tvrdit, že přímá demokracie všechno vyřeší, ale v současném mravním a politickém marastu v ní vidím nejlepší východisko.
  HP
  January 19, 2013 v 22.45
  Pane Trávníčku
  Mám na chalupě souseda chalupáře, který přišel o nohu a je rád, protože měl takovou celkovou otravu, že viděl lidi procházet zdí a další halucinace. A šlo mu o život.
  Asi by si člověl měl definovat, co je které zlo. A to bude individuální - mj. třeba otázka školného na VŠ, otázka přímé demokracie, amnestie, otázka dodržení daného slova nebo naopak otázka účelové změny názoru, otázka skutečného spolucítění s běžnými občany. Možná to nebudou odpovědi ano/ne, ale určitíé inklinování bych viděla zřetelně. A je tu otázka, jak by se k dané sitaci vplby stavěli zakladatelé novodobého státu. Jistě ani oni nebyli bez chyb. A jistě i oni měli své pochybnosti. Některé povahové rysy asi člověk musí mít, aby šel do politiky. Slabost či nerozhodnost podle mne k ni nepatří. Sebevědomí a důvěra ve vlastní síly jsou snad samozřejmostí. A také zopovědnost (vůči občanům). Dost náročná vlastnost.
  Proč se nám vytrácejí otázky, jaký by měl být prezident republiky? Abychom si mohli zdůvodňovat, že to není až tak důležité? A opravdu není?
  Možná to nejsou ty správné otázky. Možná jsou správné jiné otázky. Jaké?
  Ještě jsem nečetla ten článek o pakách, tak se podívám.
  January 19, 2013 v 23.13
  Pane Trávníčku,
  od vstupu do 2.kola prezidentské volby se rozhodujeme mezi dvěma zly tak různého typu, že je těžké ba snad i nemožné vybrat to menší. Tápeme, jsme zneklidnění, začínáme se hádat, protože jsme bezradní.
  Uznávám, že jsem Vás trochu neuváženě provokovala. A omlouvám se. Připadalo mi totiž, možná mylně, že jste už definitivně rozhodnut a že sice hledáte argumenty, ale jen ty pro potrvzení své volby a nikoli argumenty pro opačnou volbu. Jenže potom nemůžete být objektivní.

  Navrhuji postupovat systematicky a to znamená si nejprve ujasnit hlediska, ze kterých přistupujeme k porovnání kandidátů
  1. osobní charakteristika (chování, vzhled, vystupování, intelektuální schopnosti, charakter)
  2. jejich dosavadní činnost v politice
  3. jaké politické principy zastávají
  a. ve vnitrostranické politice
  b. v zahraniční politice
  4. jaké ekonomické principy považují za důležité
  5. jakou mají vizi České republiky do budoucna

  Souhlasíte s těmito body nebo byste něco přidal, ubral nebo formuloval jinak?  HP
  January 19, 2013 v 23.16
  Pane Trávníčku
  ten článek o těch pakách je vellice dobrý.
  Nevím, která vlastnost M. Zemana Vás tak osobně rozhodila, že to rozpitváváte tak vytrvale. Je to přece jenom politik. Je sarkastický, ale cynický není. To, že teď stojíte před dilematem, není přece Vaše vina.
  A po přečtení Vašeho článku si myslím, že se tu dohadujeme zbytečně. A plýtváme energií. Nemáme na vybranou. Nechme si energii na boje, které budou nutné po volbách.
  Na konec řekla bych, že Vaše vlastní postřehy o K. Sch. jsou daleko cennější než vzkazy od pana Uhla nebo P. Pitharta. Pokud je to všechno, co Vám sděloali, tak jsou to osočování, která mohou být správná částečně nebo i úplně, ale pokud se neobtěžují je vysvětlit nebo zdůvodnit, je to vlastně od nich drzost chtít, abyste na takovém základě měnil své původní rozhodnutí K.Sch. nevolit (jak jsem snad pochopila). Může to odpovíat opravdu jen jejich osobní zkušenosti, protože Zeman umí být opravdu velmi ostrý, ale nemyslím si, že by byl zákeřný.
  A také nevím, že by mě kdy některý z těch dvou svým úsudkem nebo činem (ve prospěch občanů ČR) až tak oslnil. Vy ale můžete mít možná zcela jinou zkušenost, pokud je sdělitelná a usoudíte, že mne může zajímat, podělte se prosím.
  January 20, 2013 v 6.45
  Bohumilu Trávníčkovi dopis na usmířenou
  Vážený pane Trávníčku z Brna,

  pokud si vybavuji, neoslovil jste mne zatím nikdy jinak než “pane Zilzer” – takže jaképak “pokud”. Omlouvat se ale opravdu nemusíte, není vůbec za co. Ba ani pamatovat na to nemusíte…

  Co je běžné, není tím pádem ještě jazykově správné, V hovoru proti oslovení typu “pane Novák” nic nenamítám. Může to někdy do situace vnést – užije-li mluvčí této formy záměrně – určité žádoucí zabarvení. -- Myslím si ale, že v psaném textu to vesměs nepůsobí dobře (a dělají to mnozí – nejde mi tedy o Vás OSOBNĚ).

  Správné bude “na lodi Vltava” – něco jiného by bylo, kdyby se řeklo “plavil jsem se na Vltavě” – podle vzoru “na Titanicu”. Také by šlo “plavila jsem se po Vltavě na Vltavě”, což by bylo trochu moc kostrbaté, ale slečna, která by takovou větu pronesla, by nejspíš upoutala naši pozornost.

  Já bych neříkal, že jsem jel “v automobilu”; běžné a správné je přece “automobilem” nebo “autem”. A že “automobilem Tatra 603” je přece jasné. To jste líný podívat se do slovníku?

  Otázka jak oslovit pána jménem Pehe nebo Šebo je nadbytečná - viz předchozí odstavec.

  * * * * *

  S tím klaunem jsem to nemyslel posměšně, dokonce měl důraz být na adjektivu “přestávkový”. - Pokud se Vás to ale dotklo nebo to ve Vás vyvolalo nevoli, je mi to líto, a omlouvám se Vám za to.

  ***

  Poznámka ke slovu klaun:

  Vzpomínám si, jak kdysi Milan Knížák, velký ctitel Václava Klause (což se mu už léta zatraceně vyplácí) označil Václava Havla slovy “milý malý klaun”.

  Bylo to bezpochyby jízlivé až jedovaté, ale nebyl to zas tak úplný úlet.

  – Podotýkám, že Milana Knížáka nemám ani trochu rád – ba nestojí mi ani za to, abych ho dnes častoval jakýmikoli přídomky. Jen kdysi (na jaře 2008) jsem s ním vedl kratičký dialog na schodech budovy radnice na Mariánském náměstí.

  Šlo tenkrát o nějaký protest ohledně Kaplického knihovny (nepamatuji si už jestli pro nebo proti, ale nejspíš obojí), a bylo tam celkem podle očekávání (v půl deváté ráno!) více novinářů nežli umělců; vzpomínám jen, že včas přišel jediný Jan Kačer.

  Povídám panu MK:

  *jz* Dobrý den, pane profesore, - všiml jste si té bizarnosti, že se Kaplický při návrhu budovy pravděpodobně inspiroval na záchodcích v kavárně Slavie?

  *mk* Ony jsou tu I jiné konotace…

  *jz* Ale pane profesore, tady přece nejde o konotace, tady jde o hovno…

  *mk* Tiše zamručí a odvrátí se od jz ke své partnerce, dámě ve velmi slušivém černém klobouku.

  *jz* (se otočí a odchází, a teprve o tři schody níž mu bleskne hlavou, že zkazil pointu, která měla znít takto) “Ach promiňte, já jsem měl za to, že jste ten pan professor Kněžínek.”
  (Prostě jsem to zvoral...)

  Vysvětlení k inspiraci ve Slavii:

  (--Když se Jan Kaplický, přece jen už starší člověk - dokonce starší než jeho tehdejší tchán - trefoval do v suterénu kavárny do mušle, musel jeho zrak chtěnechtě padnout na plastovou vložku “U.S. patent”, která barvou I otvory hodně připomíná to, co pak hodlal na Letné postavit. -- --Ve Slavii už tyto plastové vložky nemají, zkontroloval jsem to před dvěma týdny.
  Jinak ale tyhle věci běžně můžete vidě na pisoárech – nejčastěji v barvě bile nebo modré, někdy i zelené. Jsou vyrobeny z voňavého plastu.--)
  January 20, 2013 v 8.50
  Pane Trávníčku,
  udělala jsem chybu, bod 3a neměl znít ve vnitrostranické, ale
  ve vnitrostátní politice.
  Bod 3 by se měl týkat politických principů obecně, přičemž ty nejobecnější se uplatňují jak ve vnitrostátní tak i v zahraniční politice.

  Ani nejdůkladnější srovnání nakonec nemusí vést k jednoznačnému rozhodnutí akceptovatelnému pro každého. Ale pomůže ujasnit si, podle čeho se rozhodujeme.
  January 20, 2013 v 8.57
  Zdravím paní Puchýřová,
  naše hlavní hledisko pro výběr menšího zla je společné: možnost prosazení prvků přímé demokracie do stávající zastupitelské.

  Zastupitelská demokracie by měla obsahovat víc prvků přímé demokracie než jen přímou volbu zastupitelů. Vždyť ani tu zatím nemáme, pokud jde o volby do parlamentu, volíme strany a nanejvýš můžeme ve stranické nabídce kroužkovat.
  Ale změna volebního systému nestačí. Potřebujeme o některých otázkách rozhodovat přímo, potřebujeme pořádný zákon o referendu.
  BT
  January 20, 2013 v 16.27
  Vážený pane Zilzere,
  díky za odpověď.
  Mne se nic nedotklo, mně jen tyhle debaty okrádají o čas, kterého bohužel mám málo.
  Mně nevadí když někdo někdo označí za klauna nebo klidně třeba i za blba, ale vadí mi když se to udělá bez argumentů proč tím klaunem nebo blbem je.
  To pak nemá žádnou diskusní hodnotu a jen to zdržuje.
  Ale díky za Vaše jazyková poučení.
  BT
  January 20, 2013 v 16.57
  Paní Švandová,
  opravdu není třeba se vůbec omlouvat. Nejde tady o Trávníčka, jde jen o to abyste mé argumenty vnímali objektivně a ne jako "argumenty toho milce Schwarzenberga".
  Já zde shrnul argumenty (pod článkem pana Votruby) proč se mi jeví KS jako menší zlo a čekal jsem na podobné stručné a věcné protiargumenty. S výjimkou pokusu paní Puchýřové (za který děkuji), se k tomu bohužel nikdo neměl.
  Já jsem zvyklý, že věcná diskuse probíhá asi takto nějak:
  Diskutující A vysloví argument
  Diskutující B na něj reaguje buď (a) nemáš pravdu PROTOŽE... (to protože... je tam nejdůležitější) nebo (b) aha, máš pravdu, to jsem si neuvědomil.
  Bohužel takové věcné debaty jsem se nedočkal.
  Takže mi diskuse v DR k mému konečnému rozhodnutí mnoho nepomohla.
  Sám hledat protiargumenty ke svým argumentům nemohu. Ze stejného důvodu jako nikdy není osoba obhájce a žalobce jedna a tatáž.
  Napsal jsem k prezidentské volbě celkem 3 články a zde v diskusi soubor argumentů "ve prospěch VOLBY Schwarzenberga" (ne "ve prospěch Schwarzenberga" jak je mi tu trvale podsouváno).
  A ve svých textech bych v zásadě nic neměnil ani teď.

  Po zvážení všech argumentů a protiargumentů z mých článků, z diskuse tady, i z diskusí v médiích, budu jako menší zlo volit KS. A to proto, že za DANÉ politické situace mi vychází jako menší nebezpečí pro autentický (ne zemanovsko-haškovský) socdem. vývoj v ČR, pro vývoj, který povede k oprošťování se od zhoubné neoliberální ideologie.

  Za Váš návrh kritérií k hodnocení kandidátů Vám děkuji. Ale tento postup nepovažuji za nosný, protože řeší jen půlku problému, tj. kdo z nich je kvalitnější/schopnější kandidát.
  Nebere však ohled na reálnou situaci. Ale to je druhá, stejně závažná, půlka problému. Protože to co se může jevit za určitých podmínek jako výhoda, za jiných se změní v nevýhodu. I tady platí jakýsi princip relativity.

  Jde o to, že máme (jako autentická anti-neoliberální levice) proti sobě 2 protivníky: Schwarzenberga (s Kalouskem za zády) a Zemana (s Klausem za zády). Že je Zeman náš
  spolupracovník (a ne protivník) je klam, což dokládá jeho podpora Klausem (který toho klamu využívá jako páky proti jedinému autentickému socdem. subjektu, tj. Sobotkovcům v ČSSD).

  Protože když vybírám ze 2 spolupracovníků, vyberu si toho schopnějšího, ale když si mohu vybrat pouze ze 2 protivníků, je někdy lepší vybrat si toho neschopnějšího.

  Četl jsem dnes v Právu obsáhlé rozhovory s oběma kandidáty. Ani s jedním nejsem spokojen. KS prokazuje neschopnost chápat věci v souvisostech, MZ zase neschopnost vidět svět jinak než profiltrovaný přes jeho ego.

  Oba pánové jsou tedy nějak zaslepení, ona i sebeláska je slepá (viz blog pana Hudce). MZ má nepochybně vyšší IQ celkové i vyšší machiavellistickou inteligenci.
  Ale to je přesně ten důvod proč jeho zaslepenost má mnohem ničivější potenciál.

  Jde-li někdo po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím víc, čím je schopnější a rychlejší (F. Bacon).

  PS: moje literatura k volbě prezidenta:
  http://www.denikreferendum.cz/clanek/12573-budeme-paka-pana-knizete
  http://www.denikreferendum.cz/clanek/14715-milos-zeman-jako-trojsky-kun-pravice
  http://www.vasevec.cz/blogy/vyhaneni-chcipleho-certa-dablem
  (DOPORUČUJI se podívat aspoň na tu fotku u tohoto článku).
  BT
  January 20, 2013 v 17.09
  Paní Puchýřová,
  díky za reakce, jsem potěšen, že se Vám můj článek o Schwarzenbergovi líbil. Neměnil bych v něm nic ani dnes. Možná to vnímáte jako paradox, ale já ne. Vysvětlení prosím najdete v mé odpovědi p.Švandové.

  Chci Vám poděkovat, že jako jedna z mála (či dokonce jediná) jste se vážně zabývala mými věcnými argumenty zveřejněnými v bodech (pod blogem p. Samka). Pomohla jste mi tím, i když se Vám nepodařilo mne přesvědčit. Ale dovedla jste mne k dalším souvislostem. Díky!
  BT
  January 20, 2013 v 17.27
  Paní Švandová, ještě,
  abyste mne špatně nepochopila, já Vaším návrhem ani v nejmenším neopovrhuji.

  Pokud ho ale chcete dál rozvíjet v diskusi zde, pak doporučuji vzít v úvahu mou připomínku.
  Když shromáždíte popis obou kandidátů podle Vašich kritérií, tak si ho s velkým zájmem přečtu a budu za něj vděčný.

  Jen znova připomínám, že ty vlastnosti mají relativní hodnotu.

  Např. když je někdo slaboch a oportunista, je to u potenciálního mého spolupracovníka vážný handicap, ale u potenciálního mého protivníka vítaná vlastnost.

  Tož tak, snad mi rozumíte.
  HP
  January 20, 2013 v 19.01
  Pane Trávníčku
  zdravím, ale stále oponuji. Když zmiňujete relativitu, tak ji lze aplikovat i na Vaši poslední větu. Může to být i naopak, záleží na okolnostech, pozicích protivníků i na tom, jak se cítíte být silný Vy sám (obrazně). Někdo má rád silnějšího protivníka (jednoduchý příklad lze nalézt např. ve sportech), protože se v boji s ním posílí a lépe připraví na další boj. Naopak se slabším soupeřem snadno propadnete dojmu, že umíte vítězit a že to takhle stačí. Záleží i na tom, jestli se sportovec v přípravě nebo bojuje o stupně vítězů. Tady ta paralela me vede k úvaz, že jestli bereme hledisko, co posílí levici pro další boje, tak jsme v přípravě. Co myslíte? - Konkurenci jde spíš asi o vítězství. Ale obávám se, že propadám trochu Vaší (podle mne) slabosti věci si zjednodušit a rozškatulkovat.
  Samozřejmě je to, jako vždy v konfrontacích mezi námi, otázka individuálního hodnocení situace, síly soupeře, sil vlastních spolubojovníků. Také dosažitelných informací i schopnosti je aplikovat. A nejspíš jsem nevystihla všechny vlivové okolnosti.
  BT
  January 20, 2013 v 19.18
  Paní Puchýřová,
  díky za odpověď.

  Myslím, že to srovnání s tím sportovním protivníkem není na místě. Spíš srovnání s bojem na život a na smrt. Tam jistě nebudete chtít mít schopného protivníka. A nepište mi prosím, že jako sebevrah jo. :-)

  Narazil jsem jeste na strucny, jasny a vecny clanek (coz je dle meho gusta):
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/james-de-candole.php?itemid=18821

  Autor to vidi jako ja, Kalousek si svou podporou KS muze podrezat vetev, Klaus podporou Zemana ne. Zeman mu naopak Sobotkovce v CSSD zlikviduje s vysokou pravdepodobnosti. Sobotkovci jsou presny ideologicky protipol Klause (proevropsti a anti-neoliberalni). Kdybych byl Klaus, postupoval bych presne tak.

  Urcite se na ten clanek kouknete, jsou tam i moc hezke fotky.
  HP
  January 20, 2013 v 20.08
  Pane Trávníčku
  jdu si přečíst ten článek. Kontraargument jako sebevražda mě nenapadl, ale rozesmál, že si jste hned vědom případné námitky ještě než by mě napadla. Spíš se teď ptám: Nám jde o život? Resp. přežití koho (státu/ levice/ekonomiky/?) s prezidentem K.S. je jistější (podle Vás) než se Zemanem?
  Pak mi ještě napadá to známé, že jestli nejde o život jde exkrement, o jehož barvě se přou - vidí pan Vrba obrazně jako hloubku rozporů v ČSSD.
  BT
  January 20, 2013 v 21.12
  Paní Puchýřová,
  nám dvěma asi o život nejde, ale dovedu si představit, že některým lidem asi ano. Ztráta zaměstnání je u mnohých lidí dle psychiatrů stejný zásah do psychiky jako ztráta blízké osoby. U mne ztráta blízké osoby vyvolala silné deprese a nebýt antidepresiv, asi bych uz nezil. Takze o zivot jit opravdu muze. A znate to: "neptej se komu zvoni hrana..."
  To z jedne strany.
  Ze strany druhe: mnozi banksteri se chovaji v honbe za ziskem jako by jim slo o zivot, jdou doslova pres mrtvoly (tech prvnich).
  Takze to zas takova nadsazka neni.
  Ja samozrejme nevim s jistotou ze volba KS bude mensi zlo doopravdy. To nevi nikdo, politika je system s tolika promennyma, ze to proste vypocitat nejde. Treba Zemana 2 dny po inauguraci trefi slak z koureni, bude se volit znova a vyhraje Dienstbier. :-)
  Muzeme pracovat jen s urcitymi pravdepodobnostmi a snad s intuici.
  Situace je to tedy nedobra, jde o zivoty a jistotu nemame at se rozhodneme tak ci tak.
  BT
  January 20, 2013 v 21.25
  Ještě paní Puchýřová,
  když o tom tak uvažuji, možná jsem taky zaujatý. Pro mně je totiž klíčové aby v příštích parlamentkách vyhrála ČSSD se Sobotkovci v čele. Protože ti lidé, domnívám se, to mají v hlavě srovnané ze všech součaných našich politiků nejlíp. Mně je fuk, že nejsou charismatičtí, mně oslovují jejich relativně bezrozporné myšlenky. A navíc si myslím, že to je jediná síla, která chápe doopravdy nebezpečí neoliberální ideologie, na které je založen projekt české mafie. Jediná síla, která se obklopuje chytrými lidmi jako Keller, Bělohradský, Dvořáková, atd. Takže ten tlak na jejich politickou likvidaci bude ze strany mafií enormní. Oslabit je ještě Zemanem na Hradě, který kudy chodí tak vypouští na jejich adresu dehonestační hlášky, mi přijde nemoudré. Toto je hlavní a nejsilnější motiv mé volby.
  MN
  January 20, 2013 v 21.47
  Normalizační poměry v ČT
  ČTK vydala zajímavou zprávu:

  Tvůrci Zdivočelé země končí s Dejdarem. Podpořil Zemana
  20:13 | Dnes | Aktualizováno
  čtk

  Praha - Scenárista a režisér seriálu Zdivočelá země už nechtějí v budoucnu spolupracovat s hercem Martinem Dejdarem, a to kvůli jeho záměru volit ve 2. kole prezidentských voleb Miloše Zemana.

  Představitel ústřední postavy seriálu podle nich léta říkal, jak mu příběh změnil myšlení a názory, nyní ale prý potvrdil, že to "byly jen kecy". Spisovatel Jiří Stránský a režisér Hynek Bočan to uvedli v prohlášení, které zveřejnil server Lidovky.cz.
  ...................

  To je síla...
  HP
  January 20, 2013 v 22.04
  James de Candole
  je mimo. Také mu to všichni (jsem asi v půlce dlouhé diskuse) říkají.
  Jedna zásadní otázka:
  Kalousek s tím, že K.S.skončí při úspěchu v prezidentských volabách jako předseda TOP09 nepočítal? On by se nechal oslabit pro dobro koho/čeho? Určitě má své řešení. Jeho možné varianty vidí i oponenti pana de Candoeho v diskusi v jeho blogu.
  Myslím, že mu postačí, když mu K.S. jako prezident pohlídá to, co spolu začali, aby se dokončil přesun ohromného majetku církvím. Katolická církev se stane novým silným hráčem a Kalousek v ní najde své uplatnění. Asi ne jako chemik. Slabost pro církve rodu Schw. je známá a vzájemná podpora Kalouska a K.S. se bude dít na této úrovni.
  Uvažuje někdo, jak ovlivní vývoj na levici nové postavení církve?
  A ještě k poslednímu Vašemu příspěvku. Děsí mne právě ty lidské situace, které popisujete. Tato vláda a zejména TOP09 má na tom všem velký podíl. A K.S. nabízí akorát milosrdenství laskavého prezienta, nic víc a obávám se, že ve svém věku už nedokáže změnit zaběhnuté zpohodlnělé myšlení (možná ve svém mladším věku ano, ale nevím možná si s V.Havlem rozuměl i v tom, že jeho vztah k "lůze" byl v podstatě odtažitý). Současná vláda je zabetonovaná až do voleb a všem těm, kteří trpí nedostatkem, exekucemi, handycapem, ztrátou zaměstnání, atd ..nikdo nepomůže podstatně. Protože osobně nesnáším pocit bezmoci (proto se tady pletu do diskusí) a ten pocit všichni ti lidé, kromě svého hmotného strádáni zažívají a budou zažívat pořád. Zeman je naděje na jakousi změnu, on prostě nebude podepisovat jen tak protilidové zákony, které jsou evidentně i ekonomicky špatně postavené, což viděl i Klaus. A bude své názory drze říkat nahlas. Jak moc toho dokáže využít opozice a občanská hnutí a jak moc to oslabí vládu, to uvidíme.
  Kalkulovat s tím, že špatná vláda a slabý prezident bude výhoda pro levici v příštích volbách znamená nechat všechny ty zkoušené lidi na pospas osudu. Už dnes se ozývají hlasy, že levice, pravice všechno jedno. Je v zájmu levice vést konfrontaci už teď . Kam se nespokojenost nasměruje za rok a půl nebo za pět let je hodně otázné. A vnější faktory mohou být časem spíš devastující než prospěšné. Samozřejmě, že bych v tom byla raději optimista, ale nějak to nejde.
  January 20, 2013 v 22.51
  Paní Puchýřová, tleskám,
  píšete to i za mne, já nestíhám. Podepisuji se pod každou Vaši větu. Lidé jsou okouzleni uhlazeným vystupováním roztomile žvatlajícího šlechtice a nedochází jim, že existenční obavy, které dnes má každý druhý, mají do značné míry díky tomuto člověku, který neodvratně vyhraje volby. Člověk by si nad tím nejraděj umyl ruce.
  No co, pomalu bychom měli začít zapomínat na přímou demokracii, na alternativní ekonomické systémy, na bezplatné školství a zdravotnictví, na zřizování nemocnic namísto jejich rušení, na důstojný důchod, na levné léky a potraviny, na volný vstup do parků a lesů, na dostupnou kulturu, a vůbec na to, že bude časem lépe. Budem se muset pokusit asimilovat vlčí poměry mírněné charitou, nebo emigrovat. Zapoměňme na sociální stát, vždyť přece KS má pochopení pro slabé! Ne svobodnému člověku, ano uctivému nevolníku.
  Co jiného nás čeká, když se stane prezidentem KS?
  HP
  January 20, 2013 v 22.52
  A ještě proč nevolit Schwarzenberga
  viz článek http://www.blisty.cz/art/67048.html.
  V tomto článku se popisuje, kolik peněz se škrtlo občanům z jejich různých příjmů. Ministr vlády je spoluzodpovědný a nevím, že by Schw. v některém bodě vládě oponoval. Dokonce prý měl např. říct, že 30 000 Kč za operaci nikoho nezruinuje. Jak lidé věří jeho prohlášení, že se jako prezident bude zastávat slabých, si lze přečíst v diskusi na parlamentních listech, článek má shodný nadpis s tím slibem, ale teď už z nabídky zmizel. Ale stejně odbíhám.
  Takže i Schwatzenberg nese plnou zodpovědnost za zhoršení (přinejmenším) životních podmínek lidí. PŘITOM: naše banky jsou nadité penězi, které by měly obíhat. Situace je až taková, že se z vedení bank ozývají nápady, že by peníze rozdávali až i rozhazovali mezi lidi z letadla nebo hledají další cesty. Takže takové škrcení lidí (vdov, důchodců, ....) je jen a jen zlovůle MF (Kalouska), vždyť cokoli zaplatím, tak cca pětina ceny se MF vrací a to se skládá, jak se výrobek postupně zpracovává a prodává dál. Nehledě, že z pohonných hmot jde zpět MF asi půlka ceny (a šlo by víc, kdyby jejich daňová zátěž nevyháněla řidiče tankovat za hranice).
  Na hrubý pytel hrubá záplata - na drzého Kalouska drzý Zeman, ten mu to přinejmenším vysvětlí a posílí kritiku uvnitř trojkolky, ta přece misí vidět, kam jí padají preference!
  Schwarzenberg to dosud neviděl a teď se bude zastávat slabých. Myslím, že i kdyby měl dobrou vůli, tak už na to vůbec nemá. Jeho "jemnocit" by mnohdy tíhu některých osudů neunesl. Asi ani neměl sílu se starat dřív, byť třeba sám o sobě není špatný člověk a v rámci své šlechtické tradice dokáže být velkorysý. Jenže země teď potřebuje změnu systému v mnoha ohledech a bude těžké napravit škody, které poslední vlády (i se K.S.) napáchaly ve zdravoznictví, školství, ekonomice, justici, policii, armádě,atd. S tou změnou by se možná i K.S. dokázal vyrovnat (je flexibilní), kdyby nastala, ale nemůže jí nijak vyjít vstříc ani už plně chápat potřeby společnosti.
  PL
  January 20, 2013 v 22.58
  James de Candole II
  Ten zřejmě až přespříliš spekulativní článek, který již zhodnotila paní Puchýřová přede mnou, http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/james-de-candole.php?itemid=18821
  ..je asi nejzajímavější tou oponenturou v diskusi pod ním. Mj. tam zaznělo, že kandidát K.Schwarzenberg by se jako prezident radil v ekonomických otázkách s M.Kalouskem. Nevím nakolik je to prokazatelné, ale možná by stálo za to vzít vážněji v potaz stanovisko ekonomky Švihlíkové (SPaS). Zvláště pokud není zveřejněno, kdo by byl mezi poradci Karla Schwarzenberga jako prezidenta, a ne že se mi to jen zjistit nepodařilo.
  January 20, 2013 v 23.19
  Pane Trávníčku,
  podal jste tu na DR úctyhodný výkon, přímo argumentační maraton a
  píšete
  "Po zvážení všech argumentů a protiargumentů z mých článků, z diskuse tady, i z diskusí v médiích, budu jako menší zlo volit KS. A to proto, že za DANÉ politické situace mi vychází jako menší nebezpečí pro autentický (ne zemanovsko-haškovský) socdem. vývoj v ČR, pro vývoj, který povede k oprošťování se od zhoubné neoliberální ideologie. "

  Tak ať Vám tahle kalkulace pane Trávníčku vyjde. Mně to sice zatím vychází právě naopak, protože uvažuju spíš jako Adam Votruba
  http://www.denikreferendum.cz/clanek/14776-je-strategicke-darovat-prezidentskou-funkci-neoliberalni-pravici

  v článku tady na DR, chce to nadhled.
  Ale každý zvažujeme svoji volbu podle dostupných informací a podle svého nejlepšího svědomí. A myslíme to poctivě.
  Tak se mějte hezky a už se tolik netrapte.

  Pokud jde o kladení dalších úvah a argumentů, jsem sice v důchodu, ale věřte, jsem i tak v jednom kole, a vysvětlovat lidem, kteří nechápou, že jsou sami proti sobě, mne už strašně unavuje. A konec konců, mohu si být naprosto jistá, že se nemýlím? To jistě ne. Nechme to uležet, ještě je pár dní čas, uvidíme. Utěšuji se, že jsem třeba přece jen příliš velký pesimista.

  HP
  January 20, 2013 v 23.45
  Paní Švandová
  opět zdravím. Víte, že kvůli Vám a ještě asi 2-3 lidem jsem se z diskuse v DR neodhlásila? V jednom momentě mě úplně znechutilo, že deník s názvem naznačujícím levicovou orientaci se zdál zahlcen články na podporu "knížete"!
  Až bude jaro, tak si někde v Brně spolu dáme kafe, co říkáte?
  V dnešní záplavě předvolebních informací mě potěšil vzpomínkový článek o J.Wolkerovi, jestli Vás minul, tak třeba si ho pro chvíli zklidnění také ráda přečtete:
  http://www.novinky.cz/vase-zpravy/olomoucky-kraj/prostejov/590-9017-basnik-jenz-miloval-svet.html
  January 20, 2013 v 23.57
  Chceme být idioty?
  Pokud máte jiný názor než Miloš Zeman, tak jste idiotem, hlupákem, debilem či ignorantem. Nevěříte mi? Několik ukázek z poslední doby:

  Zeman kritikům: Jen idiot může tu aféru srovnávat s mými úspěchy

  Zeman: Česká politika je plná idiotů - Pořad: Naše videa, autor ...

  Zeman přirovnal Rakušany k idiotům - iDNES.cz

  Zeman k finanční krizi: „Dát peníze někam umí každý idiot ...

  Čtvrtina Čechů jsou idioti, tvrdí Zeman. Petici za jeho kandidaturu

  Jestli mi nevěříte, tak si dejte do vyhledávače "Zeman idiot" a uvidíte. Dalo by se tak pokračovat s dalšími oblíbenými Zemanovými termíny. Jestliže si o Vás někdo myslí, že jste idiot a Vy mu dáte hlas, tak si to o Vás myslet nepřestane, naopak ...

  Skončím parafrází (nechce se mi hledat přesné znění) Zemanova vystoupení před prvním kolem prezidentské volby: "Levicový idiot nepřestane být idiotem"

  Máme na vybranou: být paky nebo idioty anebo volbu nebrat tak vážně a přemýšlet, co dál.
  January 21, 2013 v 0.11
  Takhle radil Zemanovi Štrougal
  Štrougal radil Zemanovi: Už nenadávej novinářům do idiotů (Parlamentní Listy, 5.4.2012)

  PL
  January 21, 2013 v 0.15
  Pane Šimso, nezlobte se, ale dál mi to vychází na knížete Myškina... Chcete tím říci, že by ten Zeman byl až takový Švejk a takhle nám chtěl něco naznačovat?
  HP
  January 21, 2013 v 3.01
  Pane Trávníčku
  zřejmě jsem v zápalu psaní přehlédla tu Vaši poznámku o Vašem hlavním motivu. Popřemýšlím o ní zítra, teď už mi hlava nebere. Dobrou noc/Dobré ráno!
  January 21, 2013 v 3.48
  noční úvahy
  Martinu Šimsovi:
  Prakticky všechno, co píšete, je správné. ... A zejména Vaše závěrečná věta: "Máme na vybranou: být paky nebo idioty anebo volbu nebrat tak vážně a přemýšlet, co dál." mi zní rozumně.

  ***

  ZEMAN:
  O Zemanově osobnosti si není třeba dělat iluze. Také jeho působení v politice (a přilehlých sférách - cf. Šlouf) před nám leží víceméně jako "na talíři". -- I ty zásluhy, kterými se (oprávněně!) ohání, lze, chceme-li, konkrétně vyjmenovat a zhodnoti, v kterých případech jsou skutečnými zásluhami (ve prospěch české společnosti nebo ČSSD), a kdy se jedná o něco úplně jiného (Melčák-Pohanka, Olovo, ... černých skutků se nedopočítáš).
  (Leccos z toho zmiňuje ve svém článku zde Lukáš Jelínek (http://www.masarykovaakademie.cz/index.php/publikace-a-clanky-mda/aktualni-komentare/835-lukas-jelinek-vikend-napovi-jak-moc-chceme-zmenu)

  ŠPIDLA
  Co mne v těchto dnech zaujalo, je (rodící se?) vztah Vladimíra Špidly ke Schwarzenbergovi a vice versa. -- Už jsem tu před několika dny zmínil, že Schwarzenberg sháněl Špidlovo telefonní číslo (skrze NĚKOLIK prostředníků) krátce po vyhlášení výsledků prvního kola volby.

  Vzpomeneme-li na Špidlovu úlohu při "nezvolení" Zemana v roce 2003, může nás to vést až k téměř bezuzdným spekulacím a fabulacím.

  Jenže: o Špidlovi je všeobecně známo (nebo je to přinejmenším obecně sdílený názor), že je to člověk slušný, pravdomluvný etc.

  Jediné, pokud já vím, co s tím hrubě koliduje, je způsob, jakým se nechal "poslat" do Bruselu (a vytěsnil pana Teličku).

  Vybavím-li si Špidlovo vystoupení v Masarykově (druhdy dělnické) akademii krátce po volbách v květnu 2010 (tuším, že to bylo hned v červnu), nejsem z toho dvakrát moudrý.

  1. Hraje Špidla hru (hry)?
  2. Nebo hraje někdo hru se Špidlou?

  Třeba to nejsou ty správné otázky v tuto chvíli.
  Třeba se i míjejí s tím podstatným.
  Rozhodně ale nejsou marginální při úvahách o budoucí (myslím v příštím desetiletí, ne v nějaké nedefinované budoucnosti) ČSSD.

  ***
  To, co mne už někdy v prosinci napadlo (tedy eventualita rozštěpení ČSSD), napadlo očividně i jiné.

  Např. čerstvá úvaha Martina Vrby, uvedená v perexu slovy - "Nevede cesta k moderní levici přes rozštěpení ČSSD? V případě Zemanova volebního vítězství to bude zřejmě nutnost."

  ***

  A na závěr si dovolím odskok od tématu ve formě dotazu čtenářúm DR:
  Kdo z Vás, vážení, se chystá účastnit se jako divák chystaného procesu s Davidem Rathem?

  1) Tento člověk je, bez ohledu na to, co má na svědomí, a co mu je případně jenom připisováno, jednou z klíčových postav české politické scény posledních let.
  2) Rath hrál významnou úlohu v ČSSD.
  3) Rath se dost možná nesmíří s úlohou obětního beránka (opět - bez ohledu na to, co provedl nebo ne - uvědome si jen, prosím, kolik gaunerů, kteří patří do vězení, hraje v české politice dále významnou roli! ... snad je tu nemusím vyjmenovávat!). - Je samozřejmě také možné, že s ohledem na svou rodinu v mnohém zařadí zpátečku, a nebude se tlačit do partajních či veřejných funkcí.
  4) Proces s Rathem bude jedním z důležitých stavebních kamínku při pokusech pravice zachránit co se dá.

  ***

  A ještě jedno varování - a smějte se tomu, kdo chcete - zvolení Schwarzenberga presidentem ČR může, kromě mnoha jiných věcí, které by si občan této země rozhodně neměl přát, znamenat prohru levici ve volbách do Sněmovny na jaře příštího roku. -- A může to mít různé podoby:
  a) vítězství ČSSD, ale mnohem nižší, než jak se to dosud zdálo být pravděpodobné
  b) vítězství ČSSD, leč "vytunelované" různými "taky-socany" - Hašek? - a tedy ochotné k něčemu nesrovnatelně horšímu, než nějaká opoziční smlouva.
  c) Konsolidace TOP09 a ODS a vybudování koalice s dalšími "ochotnými" (lidovci, zelení a jiná, s prominutím!, pakáž)
  d) ??
  e) ?!
  January 21, 2013 v 4.45
  Idioti
  Musím přiznat, že Zemanovo označování oponentů za idioty mě nikterak nevzrušuje, ačkoliv uznávám, že je to hrubě neslušné a že by se to nemělo dělat. Jsem si totiž úplně jistá, že idiot nejsem, takže se mě to nijak nemůže dotknout. Zato mi vadí, když je někdo antikomunista. To se mě naopak silně dotýká. Schwarzenberg se sice v tom směru příliš hlasitě nevyjadřuje, ale já myslím, že uvnitř antikomunistou je. Možná se mu proto zdá Špidla nejschůdnější pro navazování kontaktů se soc.dem.
  January 21, 2013 v 5.34
  Chápu, že tohle bude asi málokomu pochopitelné. Nechtěla jsem se tím nikoho dotknout nebo někoho omlouvat. Uvádím to jen proto, aby bylo zřejmé, na základě čeho se lidé také mohou rozhodovat. Co se koho dotýká nebo nedotýká. Prostě, že to, co mají lidé v hlavě, je také realita, s níž se musí počítat. Proti tomuto argumentu neexistuje žádný argument. A donedávna nikoho nenapadlo se na to ohlížet.
  January 21, 2013 v 5.37
  idioti a antikomunismus (pokračování nočních úvah)
  To "a" v nadpise je konjunkce, nikoli implikace; Čili: netvrdím, že idiocie ústí v antikomunismus nebo antikomunismus v idiocii. Karel Čapek nebyl žádný idiot. Václav Černý ani Jan Patočka nebyli žádní antikomunisté. - Kdo o tom snad pochybuje, ať si to nastuduje.

  ***

  Thomas Mann v roce 1944 označil antikomunismus za pošetilost epochy.

  Zač bychom antikomunismus (který má samozřejmě nejrozmanitější podoby, a jistě se nejedná o nějaký snadno popsatelný fenomén a už vůbec není definovatelný jako "pojem") označili dnes,
  -- aniž bychom zůstali na úrovni emocí, černobílého vidění světa, zkrátka manicheistického konceptu boje dobra se zlem?

  Tady je ta největší a rozhodující slabina termínu "totalitarismus", která jej v naprosté většině případů devalvuje.

  Není ale nutné jej apriori, tedy bez přezkoumání jeho nosnosti zavrhovat.

  Nicméně v těch podobách, kde má být (a to se děje velice často) šuplíkem kam se vejde nacismus a stalinismus (Hitler a Stalin), či dokonce fašismus, bolševismus, neostalinismus atd. je instrumentem už netoliko ideologů a propagandistů, ale skutečně i idiotů.

  Česká politická garnitura považovala dokonce za potřebné - a to v míře daleko větší, nežli v řadě dalších zemí (což je takový pěkný český zvyk!) - (ne-li nezbytné) institucionalizovat "vyrovnání se s minulostí" cestou legislativní - lustrační zákon, založení ÚSTR, zákon o "třetím odboji".

  Vedle toho, že tyto texty (protože právní předpisy ve vlastním slova smyslu to zpravidla nejsou - nejdůležitější v nich jsou preambule a jiné deklarativní věty) slouží jako zástěrka pro naprosto nestoudné zlodějny a politické manipulace, a k diskreditaci či "měkké" likvidaci disidentů (tj. lidí nesouhlasících s dnes převládající oficiální doktrinou), to má devastující dopad na společenské vědomí - skrze školství, média atd.

  Schwarzenberg to možná neřekne otevřeně a nahlas (k čemuž mu dopomáhá i jeho proslulé huhlání), ale hádám, že nebude názorově nikterak daleko od Václava Bendy, a jeho vydařených synků, kteří považují takového Pinocheta za správného chlapa, který se s "komunisty" nepáral. -- Připomínám, že o Pinochetovi se příznivě vyjádřil i Valtr Komárek, čestný to předseda ČSSD.

  A Špidla? Když se vrátil s manželkou z návštěvy manželů Bushových, bylo slyšet výroky, jak jsou prima.... (Takže ono to není jen v bohumínském usnesení!)

  Jsem, pravda v mírné nadsázce, bez okolků ochoten prohlásit a podepsat, že to je jedna velká sbranka: Avery Brundage, Antonio Samaranch, Pinochet, řečtí plukovníci šedesátých let, Berlusconi, Lega Nord, Jörg Haider (+), ....

  ***

  V tomto kontextu je, přinejmenším pro lidi smýšlející podobně jako já, naprostá stupidita připisovat Miloši Zemanovi s jeho, pravda, buranským a neomaleným vystupování, nějaké protofašistické znaky.

  I toto je ale předeavším součástí propagandistické strategie, která se nám začala postupně odhalovat od "slavného roku" 1989! A jaká tam najdem slavná jména umělců, vědců či dobrodinců lidstva - inu "není antikomunista jako antikomunista".

  Kdo si dnes ještě vybaví, že v řadách komunistů nebo v jejich blízkosti se pohybovaly i veličiny formátu Pasoliniho?!
  Že mezi českými komunisty byli lidé jako Vančura, Halas, Nezval, i kritičtí duchové jako Josef Hora, Karel Teige, Bedřich Václavek.

  ***

  (Nechci, prosím pěkně, vyvolávat "diskuse" o tom, kdo byl čím opravdu, kdo se jak tvářil, kdo se jak "zpronevěřil" a podobně. -- To bychom se pak dostali až k reáliím jako vraždy Záviše Kalandry, Vlado Clementise, Imre Nagy-e a dalších. A samozřejmě, to bych rád zdůraznil, mnohem většího počtu nekomunistů či antikomunistů.)
  BT
  January 21, 2013 v 7.06
  Pane Šimso,
  možná ti, kteří tu podporují Zemana právě už přistoupili na jeho vidění světa (viz blog psychologa pana Hudce), tj. uvěřili mu, že kdo je nebude volit, stane se (nejen v jeho očích, ale i reálně) idiotem. A ta obava je teď velmi silná. Jen jim přeji aby Miloš Zeman po volbách nezměnil názor (a z logiky uvedeného tím i tu realitu) a neřekl, že ti co ho volili jsou vlastně idioti.
  Po vzoru Topolánka, který kdysi prohlásil, že kdyby lidi věděli co ODS chce, tak by ji nevolili.

  K Topolánkovi a Zemanovi viz ještě tento dokument:
  http://www.drbna.cz/ke_stazeni/VynikajiciReferatZhoteluHilton-www.lidovky.cz.pdf

  Nejdůležitější je asi tato věta z dokumentu:
  Zemanův projekt je pokusem, jak poškodit socky, Topolánek si dovede představit povolební spolupráci, kdyby se náhodou dostali do parlamentu a bylo by to potřeba k sestavení vlády a většiny.
  BT
  January 21, 2013 v 7.15
  Paní Švadnová,
  díky za odpověď. Souhlasím, že každý zvažujeme podle nejlepšího vědomí a svědomí a rozumím i tomu, že se můžeme v závěrech lišit.
  Nebojte se, já se netrápím, ty doby už mám naštěstí za sebou (ale zřejmě taky před sebou, což souvisí s věkem). Ale volbu prezidenta považuji za veledůležitý strategický tah, proto jsem tomu věnoval tolik času. Mojí stupiditou je to, že ve hře je tolik proměnných, že se mi podpora volby KS může vymstít. Ale to by člověk nemohl dělat a podporovat nic, protože není Bůh aby věděl a viděl všechno. To riziko omylu je tu vždy (viz taky pojem stupidita sensu Koukolík a Drtilová: http://www.blisty.cz/art/39405.html)
  January 21, 2013 v 12.33
  Pne Trávníčku,
  když už tu občas stavíte složité politické konstrukce, proč MZ ne a KS ano, napadlo vás při té příležitosti, proč Kalousek veřejně nepodporuje KS, zatímco Klaus veřejně podporuje MZ? Domníváte se, že Klaus je tak hloupý, že chce pomoci kamarádovi, i když ví, že po amnestii ho celý národ nemůže ani vidět? Že by netušil, že jeho podpora v této době je smrtícím polibkem, když nás tisk neustále zavaluje dalšími fakty o tom, komu všemu bylo zastaveno stíhání? Že se jen tak mimochodem objevil největší argument KS - spojenectví Klause a Zemana, v době, kdy se to MZ nejméně hodí? Tyhle tahy jste zřejmě do své strategie nezapočítal.
  PL
  January 21, 2013 v 13.01
  HoloMóc volá..
  ´..a víte, drazí spoluobčané, že za všechno může ten Zeman? Jistě se najdou záškodníci, kteří budou v médiích mystifikovat veřejnost a chystat velkou takovou podvod-nic i netušícím voličům, ale ničeho nedbejte, zůstaňte v kontaktu a pamatujte´:
  "V těchto dnech se projevil velký podvod na českých voličích. "
  "Posledních sto let nám přitom prokázalo, jak apel na nejnižší instinkty má tragické následky. ... Přenechme dějiny historikům a zabývejme se dnešními problémy České republiky, jichž je dost."
  "To jen dokazuje, že jim jde jen a jen o moc, které jsou schopni podřídit cokoliv."

  ..tolik kandidát (dále K1) zde: http://www.volimkarla.cz/prohlaseni-karla-schwarzenberga/

  ---

  Redaktor: Už si formujete hradní tým?
  K1: Mám už nějaké tipy, ale dokud to není jisté, nebudu nic říkat.
  R: S kým se radíte? Třeba s ministrem financí Kalouskem? (dále K2)
  K1: Se starými známými se radím. S Kalouskem vůbec ne. On je hodně zaměstnaný.
  R: Je pravda, že jste se s K2 domluvili, že nebude příliš vytupovat na veřejnosti, aby vám tu kampaň nekomplikoval?
  K1: Vůbec ne. Jenom jsem se s K2 domluvil, že nechci, aby mi tu kampaň dělala strana. Už jsem dělal několik kampaní a mám pár lidí, kteří to umí, a vím, že musíte mít S TÝMEM DOBRÉ LIDSKÉ VZTAHY. Jak se říká: TA CHEMIE MUSÍ FUNGOVAT, musíte být JEDNA PARTA.

  ..sobotní Právo.
  ---
  Ať tedy ta chemie K1 a K2 funguje..
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YL_DwTAmuUk
  BT
  January 21, 2013 v 14.03
  Pane Ševčík,
  mne by spíš zajímalo proč Klaus na jedné straně podporuje Zemana (už před 1. kolem) a pak běduje, že vyhrála levice, tj. Zeman, kterého podporuje?
  Přemýšlel jste někdy o tom rozporu? Už jsem tu o něm psal několikrát.
  Že byl byl Klaus už úplně senilní? Možná.

  Mne ale napadá spíš něco jiného (a už jsem tu o tom taktéž psal) co by to dokázalo vysvětlit.

  Většina národa se o politiku zajímá povrchně, na což narážím denodenně když se bavím s tzv. "obyčejnými" lidmi. A já se s nima bavím často a rád. Většina z nich volí ČSSD a KSČM (tzv. levici) protože vnímají, že ti jsou proti současné vládě, která je pro ně fuj. Ale Zemana nevnímají jako spojence této vlády, protože byl u ČSSD (že se s částí ČSSD rozhádal, už je obvykle pod jejich rozlišovací sachopnost).
  A KlauZeman to svým společnám postojem potvrzují: máme jiné názory (VK je pravičák, MZ levičák), rádi se máme jen proto, že všichni ostatní než my 2 jsou méněcenní idioti a to nás nadmíru sbližuje.
  Čili pro toho tzv. "obyčejného" člověka z toho plyne: Klaus je sice schopný, ale má špatné názory (pravicové), Zeman je ideál, je schopný a ještě má správné názory (levicové).
  Takže tím KlauZeman podporuje sebe (Zemana) u levice.
  Bědování Klause, že vyhrála levice (tj. Zeman) je pro tyto lidi další signál, že Zeman je levice (tedy jejich). A Klaus ho přece nepodopruje proto, že je MZ levičák, ale proto, že je nadmíru schopný. Současně podpora Klase Zemanovi je signál bystrým pravičákům, že přes všechnu rétoriku je Zeman ve skutečnosti jejich trojský kůň. Tj. ve výsledku ho podpoří vychytralí pravičáci i obelhaní levičáci.
  Tuto strategii Kalousek se Schwarzenbergem použít nemůže. Jak taky?
  Tam je naopak důležitý co největší distanc od nepopulární vlády, kterou nakonec už nepodporuje ani velká část pravice (která aspoň podporuje Karla).

  Mně to přijde naprosto logická a velmi chytrá strategie, zvláště na lidi, kteří se o politiku moc nezajímají nebo moc nepřemýšlí. A těch je v součtu většina. A v demokracii rozhoduje většina.
  BT
  January 21, 2013 v 14.24
  Ještě pane Ševčík,
  četl jste si ten dokument, který jsem sem dal, kde se Topolánek explicitně vyjadřuje, že Zeman je jejich spojenec, i když to bude asi "nákladné"???
  Že Zeman založil svou stranu k likvidaci socdem.
  Že se tehdy sešli Zeman, Schwarzenberg, Topolánek a Kalousek na společném jednání.

  Pořád Vás to nechává chladným?

  I ty fotky Zemana objímajícího se s Topolánkem a Kalouskem Vás nechávají v klidu?

  Existují analogické fotky Zemana v objetí s vedením ČSSD?
  BT
  January 21, 2013 v 14.34
  Ještě pane Ševčík,
  to, že Klaus udělal "chybu" s amnestií Zeman takticky zahlazuje výroky, že to sice chyba byla, ale i tak je Klaus nejschopnější polistopadavý politik. On jediný zůstal u moci celých 23 let, chcete snad lepší důkaz jeho vyjímečnosti?
  Ve srovnání s neschopným Špidlou, který vládl jen chvilku. Že je Klaus totalitář, který se moci drží za pomocí odporného oportunismu a Špidla demokrat, který odstupuje, když se mu nepodařilo obhájit názor, to Zeman úplně přavrací: z pozitivního se stává negativní a naopak. Lidé to bud nevnímají nebo demokraty nechtějí.
  Na otázku, zda se bude Zeman radit s Klausem, přece odpověděl také v tomto duchu: přece se musím radit s člověkem, který tu byl úspěšně prezidentem celých 10 let!!!
  Chápu, že to žerou pravičáci typu Šťastného, ale když na toto vidění přistoupí lidé, kteří Klause na jedné straně vnímají jako základního polistopadového škůdce národa, který se udržuje u moci odpornými kšefty, a na druhé straně to žerou Zemanovi, tak to je již mimo mé chápání.


  BT
  January 21, 2013 v 14.41
  Pane Ševčíku
  podívejte se jak vlažně kritizuje Klausovu amnestii Zeman ("chyba") ve srovnánín se Sobotkovci.
  Pro koho byla amnestie vyrobena, je nabíledni.

  Opravdu chceme dostat k moci Zemana a potopit Sobotkovce?
  BT
  January 21, 2013 v 15.07
  ProAlt
  http://www.blisty.cz/art/67066.html

  Shoduji se plně s touto větou z vyjádření ProAltu:
  Musíme konstatovat, že v prezidentských volbách moderní, progresivní levice prohrála.

  Dodávám: neporazila ji pravice, protože ta by na to nikdy neměla sílu (je jednoznačně v menšině), porazila ji nejednotnost levice, tj. ta část levice, která v 1. kole nevolila Dienstbiera. Zejména ti, kteří volili Zemana, méně ti, kteří volili paní Fischerovou.
  January 21, 2013 v 15.46
  Pane Trávníčku
  mám schopnost číst, vnímat text a celkem si z něj něco zapamatovat, takže naprosto nechápu, proč mi znovu opakujete vše, co tu už proběhlo. Leda, že vy nechcete přesvědčit mě, ale utvrdit ve svém přesvědčení sebe. Zeman není anděl, tak mi to neopakujte, píšu to někde a už dávno já sám, nemusíte mě o tom přesvědčovat. Vybral jsem mezi dvěma zly to menší, a to je dle mého názoru Zeman. Zpočátku jsem, stejně jako vy, hodlal volit KS, ale postupem času jsem došel k názoru, který nekolísá, ale zpevňuje. Jako levicový demokrat nemohu volit neoliberála s takovými skutky na štítě. Navíc bych se musel postavit do řady se všemi těmi komedianty, kteří teď kolem KS vytvářejí volební cirkus a jsou to ti samí, kteří už od revoluce táhnou v šiku s pravou panskou jízdou a mně se z nich už zvedá kufr.
  Jestli sobotkovci neustojí Zemana, tak ať to zabalí, stojí před nimi daleko větší úkoly.
  Kdyby jste si dal týden pohov, stejně jako jsem to udělal já a nehledal jen důvody proč ano KS, ale také proč ne KS a nechtěl tu stále obhajovat svou volbu, místo toho, aby jste tu sbíral podněty pro své rozhodnutí, byl by jste na tom možná stejně jako já. Ale do pátku máte času dost.
  BT
  January 21, 2013 v 17.04
  Pane Ševčíku,
  díky za odpověď.

  Jsem z toho co mi píšete ale už úplně jelen.
  Proč když mne chápete mi tu tedy dáváte otázky jako kdybyste mne vůbec nechápal?
  Proč po mně chcete vysvětlovat, co už jsem tu několikrát vysvětlil a když to na Vaši žádost znova vysvětlím, tak mi vyčítáte, že to nemám vysvětlovat, protože umíte číst a chápete?

  Připadám si jak Alenka v říši divů...

  Těch rozporů je na mně už nějak moc, uff. Jestli jsem z něčeho unaven, tak je to z této bizarnosti, to se mi úplně roluje mozek.
  A nebo tu na DR funguje nějaká zcela jiná logika z jiného vesmíru než ve kterém žiji já.
  January 21, 2013 v 17.32
  Pane Trávníčku,
  kdyby jste mi odpověděl jen na to, co jsem se vás ptal, tak by vše bylo OK. Ale vy jste tu vychrlil spoustu věcí, které s otázkami neměly vcelku nic společného. Nebo jste možná chtěl odpovědět, ale vzal jste to tak zeširoka, že se prvotní účel rozplynul.
  Berete svoji podporu KS příliš osobně a tak se vás jiný názor dotýká. Vítězství kteréhokoli kandidáta nás stejně nevyvede z krize systému, může ji jen lehce, velmi nepatrně zmírnit. Neoliberální president to ale jistě neudělá. Zkuste méně kombinovat a pokuste se řídit svým sociálním cítěním. Jinak by vás povolební zklamání z presidentského konání KS mrzelo dvojnásob.
  BT
  January 21, 2013 v 17.59
  Pane ŠEvčíku,
  kdybyste se mne neptal znova na to co už jsem tu vysvětloval, tak bych neměl dojem, že jsem to minule vysvětlil nedostatečně. Proto ta podrobnost a širokost, kvůli které teď zas pro mne nepochopitelně máte dojem, že to beru osobně.
  Neberu to osobně, jen mne vždy vykolejí nelogické bizarní situace, ono to doslova bolí. A má vyjádření jsou pak motivována potřebou si od té bolesti ulevit.
  January 21, 2013 v 18.40
  To je těžký
  Vy jste k presidentskému tématu vychrlil kvanta debatních příspěvků a domníváte se, že jsem je všechny četl a pak vám připadá bizární, že se ptám na něco, co jste tu už možná někde zmínil. Psal jsem, že jsem téměř týden tohle téma vynechal, abych si vklidu mohl vše rozmyslet. A doporučuji to každému.
  Ten dojem, že berete věc příliš osobně nevyplývá ze šíře vaší odpovědi, ale z toho, jak na otázky reagujete. Mohl jste mi odpovědět krátce a jasně. Mohl jste mi dát odkaz na vaši debatu, kde jste již na podobnou otázku odpovídal. Neosobní debata pro člověka nebývá bolestivá.
  BT
  January 21, 2013 v 19.29
  Pane Ševčíku,
  ale já tu NEpsal, že je pro mne bolestivá debata (o tom která volba bude menší zlo), ale, že mne trápí NELOGICKÉ SITUACE.
  A Vy jste tu jako reakci napsal zase další nelogické tvrzení, že mne trápí debata (o kandidátech.) :-(

  Z nelogičností (NE Z DEBATY o tom která volba bude menší zlo) mne pak přepadá úplná bezmoc, já mám největší hrůzu z iracionality. Ta konečně v posledku vždy plodí obří problémy.

  January 21, 2013 v 21.09
  To měla být debata o presidenstské volbě. Zaplnil jste její závěr stesky o mých nelogických tvrzeních a iracionalitě. To je zase nelogické a iracionální pro mě. Možná, že kdybych vaši volbu podpořil, tak by byla má tvrzení pro vás logická. Ale na tohle je škoda otřískávat klávesnici. Howgh.
  BT
  January 21, 2013 v 22.27
  Politický surrealismus
  Jak se může nelogické tvrzení změnit v logické tím, že se Váš názor začne shodovat s mým?

  Možná v jiném vesmíru, ale v tom co žiji já, to možné (a LOGICKÉ) není.

  Zdůrazňoval jsem tu vícekrát, že pokud se týká volby menšího zla, jde o mé názory, ale, že za volbu má každý odpovědnost sám, protože se mohu mýlit. Psal jsem to třeba paní Hájkové, ale i jinde.

  A Vy mi teď zase napíšete tohle...

  U volby KS jako menšího zla si jistý nejsem.
  Ale jsem si (aspoň v mém vesmíru) jistý tím, že když zde napíšete vstup s mnoha otazníky pro mne (21.Ledna 2013, 12:33:17) a ja Vám na něj slušně odpovím, je nelogické mne peskovat za to, že jsem Vám odpověděl. Druhá varianta je, že to je neslušné. Ale já vždy v lidech hledám to lepší.

  Napsal jsem podobný vstup s otazníky na Vás (21.Ledna 2013, 14:24:9), ale žádné odpovědi se mi nedostalo.
  Jen toho peskování, že jsem si dovolil tu něco napsat, co už jste četl.

  Zřejmě jsem jasnovidec a vím přesně, co jste četl a co ne.

  Navíc když se mne předtím zeptáte na věci, které jsem tu už psal.

  Ale tímto tuto surrealistickou debatu také končím. Surrealismus mám rád v umění, ne v politice.
  BT
  January 22, 2013 v 8.08
  Pohled z druhé strany
  konečně se někdo pokusil napsat seznam stručných a jasných argumentů proč volit raději MZ. Viz:
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/matej-hollan.php?itemid=18854
  January 22, 2013 v 8.20
  Bohumilu Trávníčkovi
  Vtipné ... ale dokazuje to jediné:
  Nula od nuly pojde.

  A podstatné na tom blogu je, podle mého skromného mínění, že v něm schází argumenty proč by občan měl volit švarcnberka !
  BT
  January 22, 2013 v 8.32
  Pane Zilzere,
  S tím "nula od nuly pojde" souhlasím. Ale jak nás nedávno poučili ekonomové, existuje kladná a záporná nula.

  Snažím se tohoto poznatku využít a lobbovat za tu zápornou nulu, protože když je někdo nula a ještě k tomu záporná, bude možná škodit míň.

  Vycházím z toho, že máme volbu mezi 2 protivníky. A v tom případě je lepší si vybrat toho méně schopného.

  Jinak Hollana a Trávníčka je možné brát jako advokáty prezidentských kandidátů (a pánové, kteří ve sporu stojí proti sobě obvykle nemají téhož advokáta).

  Ale rozumím tomu, že možná máte pocit, že i Hollan je ve skutečnosti advokát KS.
  Jenže co má chudák MZ dělat, když lepšího nemůže sehnat.
  HP
  January 22, 2013 v 18.50
  Dík za opravu. A jeden názor varující před K.Schw.
  paní Švandová. Nezkontrolovala jsem si to.
  Studentka důrazně varuje před Schwarzenbergem. Zásadní názor:
  >>Jeho vítězství v druhém kole by znamenalo symbolickou legitimizaci všeho, co za poslední dva roky tato vláda prosadila. Bylo by to posvěcení církevních restitucí, důchodové reformy, reformy zdravotnictví, sociální reformy, sKaret, veřejné služby neboli „nucených prací“ pro nezaměstnané ­- nedávno zrušené Ústavním soudem, protože je v rozporu s Listinou základních práv a svobod - , daňové reformy a v neposlední řadě reformy vzdělávání. To je pro mě jako pro studentku vysoké školy bodem zásadním. Hlasoval také pro přijetí šílené smlouvy ACTA, která by zničila svobodný internet a podepsal smlouvu o americkém radaru v ČR. Schwarzenbergovo vítězství by bylo posvěcením všech skandálů nejzkorumpovanější polistopadové vlády, jejíž drtivá většina ministrů podala demisi nebo byla kvůli spojení s korupcí odvolána.<<
  Celý článke zde:
  http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/Studentka-durazne-varuje-pred-Schwarzenbergem-Je-to-jedna-velka-manipulace-260372
  + Další komentáře