ČSSD: Restituce zásadně mění sekulární a republikánský charakter státu

Vratislav Dostál

Sociální demokraté potvrdili, že chtějí dosáhnout odkladu schvalování restitucí na září. Podle nich totiž zákon zásadně mění sekulární a republikánský charakter České republiky. Proto chtějí, aby se k němu měla možnost vyjádřit veřejnost.

Opozičním poslancům se i ve středu podařilo prosadit odklad hlasování o církevních restitucích. Sněmovna se tak k zákonu vrátí tento pátek. Sociální demokraté současně uvedli, že od obstrukcí ustoupí pouze v případě, bude-li hlasování o zákonu ve třetím čtení přesunuto na září.

Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka pak dodal, že pokud Nečasova vláda v tomto volebním období restituce prosadí, zahájí ČSSD v případě volebního vítězství jednání s církvemi ve smyslu redukce plateb. Podle něj možnému dalšímu jednání s církvemi podléhá právě ona finanční kompenzace.

Předáci ČSSD schvalování církevních restitucí oddalují, neboť chtějí dosáhnout toho, aby se k navrženému a vládou prosazovanému zákonu mohla vyjádřit veřejnost. „Chceme, aby voliči měli čas obejít koaliční poslance a požádat je, aby pro to nehlasovali. A také chceme, aby na to hlasování bylo vidět - aby nebylo o prázdninách nebo v noci, ale v září, kdy ho lidé budou víc sledovat," vysvětlil pro server Aktuálně.cz předseda poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc.

ČSSD ostatně již dříve uvedla, že navrhne, aby se o církevních restitucích buď konalo referendum, anebo bude usilovat o to, aby byla celá věc odložena až do doby po volbách. „Přejeme si referendum, v němž by občané o restitucích rozhodli, anebo odložení zákona až do voleb. Ať každá strana před volbami jasně řekne, co chce církvím vracet a voliči, nechť rozhodnou,“ uvedl pro Deník Referendum Tejc.

Podle něj se totiž jedná o tak velký přesun majetku, že by o jeho rozsahu měla panovat celospolečenská shoda. „Což v žádném případě nepanuje. Jinak řečeno, nezpochybňujeme církevní restituce, nýbrž odmítáme rozsah vraceného majetku, který dohodla Nečasova vláda. Proto chceme, aby občané měli možnost se k věci vyjádřit,“ vysvětlil Tejc pro Deník Referendum.

Podle sociálních demokratů totiž restituční zákon zásadně mění sekulární a republikánský charakter Československé republiky po roce 1918 a zásadně ohrožuje Masarykovské pojetí demokracie a demokratického státu, ke kterému se přihlásila Československo jak po roce 1989, tak Česká republika po roce 1993.

„Je třeba zásadně odmítnout tezi o tom, že církevní majetek, zejména zemědělské a lesní pozemky, byly ukradeny komunisty. Tento majetek byl konfiskován a znárodněn na základě zákonů přijatých demokratickým parlamentem v roce 1919 a 1947 a je spojen se jmény prezidentů T.G. Masaryka a Edvarda Beneše,“ tvrdí ČSSD s tím, že to byl naopak únor 1948, který zabránil dokončení právního rámce tohoto vyvlastnění a v podstatě tak umožnil, že se církve dnes domáhají i majetku, který jim byl odňat legálně a zákonným postupem.

Podle opozice navíc navrhovaná podoba zákona umožňuje prolomení hranice 25. 2. 1948, a to tím, že umožňuje zpětně přezkoumání nedokončených správních řízení k Benešovým dekretů a nerespektuje zákon o revisi pozemkové reformy. „Ohrožuje tak základní politický axiom jak domácí, tak i zahraničí politiky československé a české diplomacie po listopadu 1989, zejména s ohledem na poválečné uspořádání Evropy a případné nároky Sudetských Němců nebo zahraničních šlechtických rodů,“ tvrdí sociální demokraté.

Současně podle Sobotky navrhovaný zákon jednostranně a bezdůvodně zvýhodní církev před všemi ostatními skupinami restituentů. „Tento přístup je nespravedlivý a způsobí mezi restituenty zásadní právní nerovnost. Stát tímto krokem poškodí statisíce občanů či právnických osob, vůči nimž postupoval s podstatně menší velkorysostí,“ tvrdí Sobotka.

Podle ČSSD se navíc po případném schválení restitučního zákona stane dle kanonického práva největším konsolidovaným vlastníkem nemovitého majetku v České republice cizí stát, tj. Vatikán, s nímž nemáme upraveny vzájemné vztahy. „Vydání majetku církvím a řádům povede nezvratně k dlouhodobé změně politických poměrů v zemi ve prospěch katolických a konzervativních sil, ke změně charakteru českého státu, ohrožení jeho necírkevní podstaty,“ tvrdí nejsilnější opoziční strana.

Sociální demokraté se také domnívají, že rozsah vydávaného majetku a finančních kompenzací umožní těmto silám budovat paralelní struktury v oblasti sociální, zdravotnické, výukové, dokonce za výhodnějších podmínek, než tomu bude u státu a municipalit a tím do budoucna efektivně ideově a ideologicky působit ve svůj prospěch.

V neposklední řadě má být podle ČSSD zákon pojištěn proti změnám nebo zrušení v budoucnu velmi problematickým a nestandardním aktem: Smlouvou mezi státem a církvemi. To podle opozice jen potvrzuje fakt, že druhou smluvní stranou není pouze církev, nýbrž ve svém důsledku i Vatikán. „I takovýto, v historii Československa a České republiky, ojedinělý a nestandardní právní akt by měl být předmětem celonárodního referenda,“ nepochybuje opoziční ČSSD.

Další informace:

ČT24.cz Církevní restituce se zadrhly ve druhém dějství

iDnes.cz Levice úspěšně blokuje restituce církvím, po volbách je chce ČSSD změnit

Aktuálně.cz. 59 miliard. Církevní restituce zatíží rozpočet už letos

Týden.cz Církevní restituce: Paroubek pohrozil vládě "policejním obviněním"

Novinky.cz Sněmovna hlasovala o odročení církevních restitucí. Kalousek při tom zlomil kartu

  Diskuse
  June 20, 2012 v 18.24
  Novověk odchází, doba temna přichází.
  June 21, 2012 v 7.39
  "ODKLONY" majetku
  Restituce se měly řešit výnosy z privatisací v 90. letech...jsem velmi skeptický k nějakému řešení po 20ti letech...ale v této zpomalané a rozkradené zemi se všecko buď neřeší vůbec nebo až ex post...obojí je špatně!

  Základem této !reformy" je opět neschopnost vlády informovat o podstatě vráceného majetku+stát ani nemá v úmyslu církve nějakým způsobem "zaktivizovat" k činnosti ve veřejném zájmu..pokud vím, v zahraničí např. církve a jiné neziskovky zajišťují mediaci v soudních sporech...u nás? Všecko draze platí stát a daňový poplatník...bordel po česku bez koncepce a jenom přesunovat (rozkrádat) majetky...nebo jak to řekl náš ministr z kocourkova? Pardon, odklánět majetek :-D
  PM
  June 21, 2012 v 13.53
  Z mé nedávné krátké a drobné zkušenosti
  s obchodováním církevním majetkem v postmonarchistickém Rakousku jsem nabyl dojmu že katolická církev nejen byla, ale i stále usiluje o to být státem ve státě. Na případu prodeje opuštěné fary jsem se seznámil se specifickými právními normami, které staví jak kupce tak státní instituce do závislé pozice.
  Z Vatikánského pohledu je Česká republika zřejmě ještě stále Böhmen ........pomyslel jsem si.
  ŠŠ
  June 21, 2012 v 19.2
  K církevním restitucím-J.W. Goethe-Faust,Prvý díl tragedie, Procházka:
  Mefisto:
  Já k čertu bych se poslal hned,
  jen kdybych čertem nebyl sám.
  Šperk, co jsem pro Markétu čap´,
  teď kněžour, považte jen, shráb.-
  Jak mámě to padlo do očí,
  hned husí kůže jí naskočí.
  O té skříňce jí prozradil nos,
  že na ní nesvěceného cos.
  "Poklad, jenž získán v bezpráví,
  duši", tak zvolala, "otráví,
  tož dejme ho, dítě, Marii Panně,
  dostanem náhradu v nebeské maně."
  I poslala matka pro kněžoura,
  ten, jak to slyší. očkama mžourá:
  "Božího dbejte mi zákona!
  Zvítězí ten, kdo překoná!"
  Pak, odborně si to prohlédnuv, řek:
  "Církev má dobrý žaludek,
  celičké země už spořádala
  a přece se dosud nepřepapala.
  Jen církvi, ó křesťanky nábožné,
  lze stráviti zboží bezbožné!"
  DK
  June 21, 2012 v 19.12
  Už to musí ven...
  Zvažovala jsem, že svému levicovému obratu dám až tak masivní podobu, že třeba budu volit ČSSD. Ale nebudu. Protože by to bylo proti mým zájmům zaměstnankyně církve. A pro to mají čtenáři Deníku Referendum pochopení, že je blbost volit proti vlastním přirozeným zájmům, no ne? :-) Čímž nehájím tuto podobu návrhu vyrovnání s církvemi, byť mám pocit aspoň něco konečně jasného, jasný výhled, kdy a za jakých podmínek budeme muset plavat z vlastních sil, bez kruhu hrazených platů, než další a další absurdní kola dohadování. Ale ČSSD si jede na vlně populismu, my církve ji fakt nezajímáme a jsem si jistá, že bude velmi rozpačitá a nebude vědět, co s náma, až s náma něco udělat bude muset.
  June 21, 2012 v 20.52
  To víte, paní Oupická, už Jára Cimrman byl ateista, jakožto typický Čech. Známý je jeho výrok: Jsem tak velký ateista, že se až bojím, aby mě Bůh nepotrestal :-)
  LV
  June 22, 2012 v 0.1
  Paní Oupická,
  zdravím Vás srdečně po delším čase... Ano, já osobně pro to mám pochopení a z jiných zas důvodů se mi nechce - po letech - soc.dem. volit, hledaje autenticky levicovou alternativu. Poslední tečkou peo mne nebyl Rath, tam si se závěrem počkám, ale dnešní guru levého salónu JD, když nedávno mluvil o tom, že bohatý kriminálník by si mohl připlácet na leší služby ve vězení. A jsme zase tam... Myslím, že máte pravdu. ČSSD se o církve nezajímá. A pramálo se zajímá o zdravotnictví, školství, kulturu... o občanskou společnost. Je to jen zdání měkčí varianty ODS či TOP 09. Jsou to cyničtí živnostníci, obchodující s iluzemi a sliby.
  Ovšem, když už jsme u těch přirozených zájmů, docela by mne zajímalo, jestli mají malé církve vlastně spočítáno, co jim restituce fakticky přinesou. A co se stane s majetkem, který nebude přinášet okamžité zisky a bez velkého kapitálu budou mrtvá investice? A jestli právě takové malé církve nemají větší záruku své udržitelné existence v "náruči" státu. Byť s většinou ateistické společnosti, která tento stát vytváří...
  June 22, 2012 v 7.3
  Také si myslím, že pro malé církve je bezpečnější sekulární stát, než konkurence velkých a hlavně bohatých a mocných církví. To už máte spojence spíš v těch ateistech, paní Oupická. Mimochodem, já jako ateistka mám doma dvě bible (kralickou a ekumenický překlad) a docela často do nich nahlížím.
  Ale koho volit, to vám taky neporadím.
  June 22, 2012 v 11.5
  Církve a strany
  Církve i politické strany jsou dílem lidským a podle toho to vypadá. Chápu výhrady diskutujících k ČSSD. Mají v mnohém pravdu a to mě jako člena ČSSD mrzí. Nicméně nevolit (něco nedělat) je negativní volba a to je snadné. Takže se ptám jaká je vaše pozitivní volba, koho volit (co dělat).

  Přeji všem krásný den

  LV
  June 22, 2012 v 12.33
  Co dělat?
  Pane Šťastný, už od listopadu 89 se snažím řídit heslem tehdejších týdnů "mysli globálně - jednej lokálně". A uplatňuji to jak na svou práci ve škole či v divadle (před tím 10 let v AV), tak na svůj život obecně, tedy i v obci. Většinou s pramalými výsledky. Jen jsem nějak nenašel cestu do strany a zřejmě ani nenaleznu. Ostatně můj přítel experimentálně podal přihlášku do ČSSD v Praze a očividně ho to bratrstvo mezi sebe nechtělo, protože zaujalo pozici mrtvého brouka. Kdo ví, jak bych dopadl já... Jako volič budu hledat autentickou levou variantu, bude-li jaká. Možná se skřípěním zubů položím svůj gram na váhu a přidám ho k soc.dem., ale nemám nejmenší chuť. A dokonce stále častěji přemýšlím nad tím, že bych volil KSČM, aniž bych od toho cokoli čekal jiného, než to, aby je skutečnost vyhnala z toho pohodlného, cynicky živnostenského salónu... Levice u nás musí "dokvasit". Zdá se mi ale, že - podobně jako v celém postkomunismu a ve větší části Evropy - se tak stane až poté, co krize přejde v katastrofu, jíž se však obávám... Kdybych byl Řek, věděl bych koho volit... Zdravím Vás! Hezký den všem.
  JP
  June 22, 2012 v 23.33
  Amorální ČSSD opět lže, jako když Rudé právo tiskne :-(
  Je třeba zdůraznit, že restituce nerevidují Masarykovy ani Benešovy pozemkové reformy. Hranicí pro restituce, jak to i vždy u předchozích restitučních zákonů bylo, je 25. únor 1948, resp. u církví - rok 1949. ČSSD tady oblbuje lidi a nepokrytě lže. Restituce se zároveň vztahují jen na "některé křivdy", jak tomu je i u církví a jak tomu bylo i u všech předchozích restituentů - fyzických osob, nebo i u osob právnických (třeba Koh-i-noor). Církev tedy není privilegována. Není pravda, že církve mají nějaké super extra podmínky oproti ostatním restituentům.

  Nejasný a nesmyslný je text o přezkoumávání neukončených řízení dle Benešových dekretů - pokud je nějaké řízení nedokončené, tak se ukončuje rozhodnutím, nikoliv že se "přezkoumává". Pokud se ještě dnes vedou nějaká řízení, tak zejména dle ústavního dekretu presidenta republiky č. 33/1945 Sb. (osobně jsem vícerokrát vedl), a to o žádosti o uznání zachování čsl. státního občanství. Zpravidla zachování občanství uznáno není (bylo by třeba prokázat, že žadatel (zpravidla Němec) byl odbojář anebo trpěl pod nacistickým terorem). Není tím spíše zřejmé, jak to souvisí s církevními restitucemi. ČSSD zde kalí vodu a národoveckými odkazy na Sudeťáky (s Klausem by si mohla podat ruku), aniž by to s restitucemi logicky souviselo, zde jen povzbuzuje národnostní a třídní nenávist vůči Němcům a k dalším zkonfiskovaným subjektům, kteří se provinili třeba jen tím, že mluvili německy, ač zde 700 let žili a Hitlera třeba nijak nevítali, příp. jej i aktivně nesnášeli. O tom, že církve Hitlera nevítaly, snad není pochyb. A zestátňovalo se (bez náhrady) až (jen) to, co po r. 1948 církev ještě vlastnila, nic víc (o vše ostatní už přišla předtím).

  A není pravda, že by tyto svévolně zkofiskované majetky církve dříve nevlastnily - jak řekl ústavní právník z PF UK Petr Jäger: "Z právního hlediska je pro současné majetkové vyrovnání nepodstatné, jak na tom byly církve s vlastnictvím majetku ve středověku. Dle rakousko-uherského práva a následně i dle právního řádu první československé republiky neexistoval pojem „veřejné vlastnictví“. Již v té době si tedy byli všichni vlastníci rovni, tak jako dne zaručuje Ústava ČR."

  Nemorální je dále navrhovat, že se o restitucích bude hlasovat v referendu. O některých věcech se prostě nehlasuje a je třeba za to přijmout politickou odpovědnost. Jinak bychom měli trest smrti, nulové daně a pivo zdarma. A jde-li o krádeže, tak okrást např. Klause, lid by ohlasoval i to, že si to má zloděj nechat... (upozorňuji, že i okrást zloděje je protiprávní). Btw. restituce měla ČSSD min. ve volebním programu z r. 2006 a p. Paroubek i p. Sobotka na nich pracovali. Nyní by tedy měli vysvětlit, proč údajně církvím nic nepatřilo a proč jsou nyní proti něčemu, s čím šli svého času do voleb.

  Konečně je nesmysl tvrdit, že v souvislosti s restitucemi, kdy má dojít i k odluce církví od státu, dojde k narušení republikánského zřízení státu. Naopak je ústavněprávní deviací, pokd jsou i nadále (už od od r. 1949) církve závislé na státu, byť už nemáme stalinistické církevní tajemníky, buzerující duchovní, ale nyní "pouze" příslušný odbor na Ministerstvu kultury.

  Dle čl. 16 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku, platí, že : "Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech." Pokud to ale řídí stát, není to ani ústavní, ani republikánské, nemá-li se stát protiústavně "montovat" do církví.

  Jinými slovy, řešení navrhované vládou, jakkoliv ji jinak nemám moc rád, které by stejně tak (s ohledem na znění zákona o půdě i na závěry Ústavního soudu) musela připravit i ČSSD,. pokud by byla u moci (měla to btw. min. v programu v r. 2006 a aktivně na tom min. v letech 2006 - 2008 i aktivně pracovala), je dle mě min. legální a ústavně konformní. Názory typu "kněžourům my rudí nic nevrátíme" do tohoto závěru pro právní irrelevanci pochopitelně nezahrnuji.
  June 23, 2012 v 13.48
  Jinými slovy ...
  "Já se ti divím," řekl Vodička, vstupuje za Švejkem do předsíně, "že s takovým smradem mluvíš." Stáli v předsíni, zavřeli dveře na chodbu a Švejk jen poznamenal:
  "Mají to tady pěkně zařízený, dokonce dva deštníky na věšáku, a ten vobraz toho Pána Krista taky není špatnej."
  ......
  "Přináším vám ubrousek," řekl Švejk měkce k paní, která brečela na pohovce, "moh by se pošlapat. Moje úcta."

  V češtině se irelevance píše s jedním "r". Alespoň tohle Vás snad na gymnasiu naučit mohli.
  June 23, 2012 v 14.20
  Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, biskup v Autun
  byl roku 1789 toho názoru, že církev svůj majetek má jen k výkonu služby, a ne jako osobní vlastnictví - nejednalo se tedy o vyvlastnění. Pius VI. byl pochopitelně jiného názoru. Tak už to chodí.

  Jinak doporučuji shlédnout film Nanni Morrettiho "Habemus Papam". Michel Piccolli staví most mezi papežstvím a lidstvím. Bez okázalosti, bez přetvářky.
  FO
  June 23, 2012 v 14.55
  Rozbor J. Kudrny
  Pane Potměšile, četl jste právní rozbor Jana Kudrny na jeho blogu http://jankudrna.blog.ihned.cz/c1-56123880-k-cirkevnim-tzv-restitucim? Podle mě je to dobrá a vyvážená kritika slabin a potenciálních rizik současného návrhu. Jak se na to díváte Vy?
  JD
  June 23, 2012 v 22.32
  K příspěvku pana Potměšila
  Jakkoli bych měl k argumentaci ČSSD taky výhrady, je zjevné, že navrhovanými restitucemi se vrací majetek, který má většinou historický původ v privilegovaném postavení Římskokatolické církve. Podle mě je to v rozporu se sekulárním charakterem České republiky (a zdůrazňuji - není to otázka právní, ale politická, zda chceme jít cestou pokrokově demokratickou nebo cestou zpět).
  JP
  June 24, 2012 v 3.26
  Ad F. Outrata a J.K.
  Text je zajímavý a celkem i seriózní, byť s některými závěry bych nesouhlasil a některé výhrady jako by bylo převzaty z projevů poslance ODS (ex KSČ) Tlustého. Ale lepší než tiskové zprávy p. Sobotky a Tejce, to určitě.

  Dále pokud jde o nedokončené pozemkové reformy, tak z průlomu obavy osobně nemám, lze to ale řešit jedním výslovným paragrafem. Pokud by byla (zejména) ČSSD zodpovědná, má-li v tomto bodě pravdu, řešila by to už v době, kdx restituce sama ve vládě připravovala. Další příležitost měla v r. 2008 a další cca před rokem. Pokud to řeší až teď ve třetím čtení ve Sněmovně, je buď velmi nezodpovědná, nebo jen kalí vodu a maluje čerta na zeď.

  A pane Kopecký, když už místo argumentů řešíte pravopis, vězte, že v angličtině i němčině (ono to je z latiny) se píše irelevantní s dvěma r. Když citujete 200 let mrtvého francouzského biskupa a bydlíte ve Vídni, čekal bych, že jste větší kosmopolita..
  June 24, 2012 v 8.58
  ad Jan P. - Praha 4
  Vaše vysvětlení, že se jedná o zálibu starého latiníka a nikoli o ráčkování, mne potěšilo.
  Škoda ale, že jste neřekl, co soudíte o názorech pánů Talleyranda a Dospivy. Nebo o nich nesoudíte vůbec nic?

  Jde asi především o to, aby nám ti amorální a nezodpovědní nepošlapali "restituční" ubrousek, viďte? Z "průlomu osobně obavy" nemáte. Proč byste je také "osobně" měl, že?
  JP
  Tak na Talleyranda jsem už myslím de facto odpověděl citací ústavního právníka dr. Jaegera. Zda má církev mít majetek či ne, je samozřejmě legitimní otázka, byť za dostačující už považuji kompromis, tedy stav, ustavený postupně Josefem II. a pak Masarykovými a Benešovými pozemkovými reformami. Něco by cŕkev mít měla, aby mohla plnit svá poslání a udržovat sakrální stavby. Btw. plno toho majetku pochází i z donací, odkazů, darů věřicích. Za pozitivní pak považuji i souběžnou odluku - ať církev platí jen ten, kdo chce, třeba dary a asignacemi.

  A průlomu pozemkových reforem se neobávám proto, že zápis v katastru či jeho absence není vše, je i judikatura na to, že je třeba prokázat i titul k oprávnění s majetkem nakládat, zápis není vše. Dále soc-dem to vytáhli až nyní, tak tomu asi ani sami nevěří. Nic pak nebrání tomu, aby se do zákona jeden paragraf pro jistotu navíc. Také jsem proti tomu, aby se jakkoliv šlo před rok 48.
  June 24, 2012 v 15.6
  ad J.P.
  Slova o tom, že
  "něco by církev mít měla, aby mohla plnit svá poslání..."
  se konečně, byť zlehka, dotýkají významného aspektu věci a jdou za rámec aktuálních půtek. Otázka tzv. vyrovnání je bytostně politická, a až odvozeně právnická.

  Ačkoli se samotný termín RESTITUCE v návrhu zákona nevyskytuje, je symptomatické, že většina diskusí se odehrává pod tímto pseudonymem. Za tím je nepochybně záměr a pro většinu zastánců (a ovšem i odpůrců) návrhu to celou věc posouvá do roviny rádoby mravní („vrácení ukradeného“).

  Pro znázornění toho, kam až vede plané moralizování, které tak hezky předvedla představitelka „platformy“ paní Navrátilová, vzpomeňme např. bizarního výroku Václava Havla ve Federálním shromáždění z ledna 1990: „Snad vás bude zajímat, že Švédsko, stát, od kterého se můžeme tolik učit ve sféře skutečné sociální péče, bych rád požádal o NAVRÁCENÍ aspoň malé části uměleckých sbírek, které za třicetileté války švédská vojska z Čech odvezla.“

  Každopádně tu dostáváme šanci vrátit se na půdu reálného života. Ona totiž nejenom církev, ale také rodina, stát či obec mají své POSLÁNÍ. -- A když si odmyslíme případnou „posvátnost“ (tedy výlučnost či nadřazenost), v čem bude rozdíl? -- Rodiče by zřejmě také „něco mít měli“, aby mohli uživit a řádně vychovat své děti. Nebo snad není chudoba rodin větším ohrožením lidských principů než případná chudoba církve?

  A když už považujete za vhodné přihodit na váhy donace, odkazy či dary, nebylo by pak poctivé zmínit také konfiskace majetku kacířů, čarodějnic, anebo tučné podíly na válečné kořisti, co říkáte?

  Když k tomu přičteme, jak své poslání katolická církev v historii naplňovala (kdy jí začalo vadit otroctví a poddanství?), těžko se divit, že jí dnes nezbylo příliš mnoho zastánců. Nemůže tudíž překvapit, že už zase hledá oporu především u mocných tohoto světa. (Kdepak by dnes byl Vatikán nebýt lateránských dohod s Mussolinim?)

  O poslání církve rozhodují ti, kdo církev tvoří, tedy obec věřících. Ti by už dnes mohli mít dostatečně dlouhou a přesvědčivou zkušenost, jak to dopadne, pokud to přenechají klerikální hierarchii.
  Domnívám se, že kromě lidskosti žádné jiné zvláštní tajemné "poslání" církve neexistuje a existovat nemůže. Je možné, že v tom se mnou budou souhlasit i někteří křesťané?
  JP
  June 24, 2012 v 22.37
  Ad "restituce"
  Restituce znamená uvedení v původní stav (in integrum restitutio). Nespatřuji nic závadného na tom, pokud bude - co se majetkového postavení církví týče (jakkoliv už to není zcela možné, a proto i finanční náhrada za to, co vrátit nelze), obnoven stav ke dni 25.2.1948. Josef II. byl osvícenec a z hlediska "Rozumu" církev významně omezil. Masaryk byl věřící, ale katolickou církev rád neměl, přišly další pozemkové reformy, jež nijak nezpochybňuji (pozemkové reformy nejsou neobyklé tam, kde kumulace vlastnictví omezuje nad přijatelnou míru ty, kdo přispívají ke vzniku bohatství, a jejich rozdělování i podíl na majetku už je zároveň neproporcionální). Národní socialista Beneš, plně již orientovaný na Moskvu, provedl reformy další, ani ty ale nezpochybňuji, byť po r. 1946 už režim plně demokratický nebyl. Komunisté už pak ale sebrali vše, co zbývalo (a to nejen církvím) a dali církve pod státní kuratelu a učinili z nich vazaly a sluhy státu. Což by ve světle nynějšího znění Listiny, viz výše, neobstálo.

  Myslím, že netřeba udržovat režim správy i financování církví nastolený komunisty, a lze akceptovat stav před vyvlastňováním v r. 1948, resp. 1949. Když to nevadilo v den před únorovým puče, proč by mělo nyní. Jinak právě majetkovými a pozemkovými reformami od Josefa II. do Beneše myslím bylo pokryto i mnoho těch majetků sporných (jinak čarodějnice soudily světské soudy, pozor).

  A jinak - je-li řeč o hříších církve - vzpomínám na moudrá slova patera Mons. Škacha z Plzně "Církev není žádná výběrová organizace" nebo: "Církev je společenství hříšníků". Každá instituce pak má sklony k byrokratizování, politikaření apod., církve nevyjímaje - na tom není nic překvapivého. Btw. ve středověku byli v církvi (po reformaci v církvích) všichni. Neplatí tedy nějaké "my" a "oni". To zároveň neznamená, že dnešní církve mají mít méně uznatelných nároků právních i morálních, než subjekty jiné. Ostatně i ČSSD dostala za sporných okolností Lidový dům, jakkoliv její kontinuita je více než sporná a vlastnictví dosáhla až zápisem statutářů do orgánů Cíle, a.s., byť šlo o mrtvou schránku, která jen náhodou nebyla legálně zlikvidována.
  June 25, 2012 v 1.22
  ad "hříchy církve" etc. (panu Potměšilovi)
  Soudy o tom, kdy byl režim ještě "plně demokratický" a kdy (po r.1946) už ne, jsou jenom papouškováním dnes oblíbeného účelového folklóru. Navíc je trochu nešťastné snažit se dokreslovat apologetiku zrovna výroky o nedemokratických poměrech, když uvážíme, jak velice ležela demokracie katolické církvi na srdci v těchže letech např. ve Španělsku.

  Ono je snazší utrousit rádoby sebekritickou poznámku o "hříších církve", než připustit byť jeden jediný z jejích nesčetných zločinů. Opravdu nevidím důvod vyhlašovat takové svatouškovské pokrytectví za "moudrá slova". (Toho, že na moudrost máme názory poněkud rozdílné, jsem si samozřejmě už stačil všimnout.)

  PS: To, že církev kacíře předávala světské moci, patřilo - pozor - k elementárním školním vědomostem (alespoň za našich dnů se to učilo v sedmé třídě základní školy). Asi už to dneska neplatí, když to musíte zvlášť připomínat.
  AM
  June 25, 2012 v 11.54
  Něco k pobaveni.
  Vyjádření olomouckého arcibiskupa Graubnera:

  "Katolický podíl je dohodnut na 80 procent. Zbytek dáváme nekatolíkům, kteří by jinak měli nárok jen asi na dvě procenta. Tím snad napravíme to, čím mohli v dějinách katolíci ublížit jinověrcům."

  http://www.novinky.cz/domaci/271334-cirkev-na-restitucich-nezbohatne-tvrdi-arcibiskup-graubner.html?ref=stalo-se

  Jaký je rozdíl mezi Jochem a Graubnerem?
  Proč konzervy tak milují Vatikán?

  Teď už je to jasné - jejich očima peníze znamenají vše...
  Jen jsem připomněl, že v církvi jsou smrtelníci se všemi chybami a že není důvod vylučovat z některých nároků jen proto, že jde o církev. Začínáte být opět útočný, což se mi nelíbí, tzn. v diskuzi nadále nepokračuji.
  PM
  June 29, 2012 v 17.41
  Vatikánský stát versus republikánství a moderní demokracie
  je střet posledních století. Jenže to čemu tentokráte smíme přihlížet na domácí operetní scéně, je nudnou fiskální transakcí jehož libreto je po hříchu psáno nejen pravou, ale i levou rukou vedenou zaměstnanci elit kleptokracie.
  Nezbývá než volit piráty........pomyslel jsem si při pohledu na seskupení zbožných před tunelem.
  June 30, 2012 v 12.14
  Kdo tvrdí, že projednávaný zákon restituuje majetkový stav církví k 25. únoru 1948, lže. K zákonu je příloha s navrženými částkami pro jednotlivé církve. V tomto seznamu je rovněž Apoštolská církev, která má dostat něco přes miliardu korun. Ke 25. únoru 1948 neexistovala. Je to restituce?

  O návrat k stavu z tohoto data nejde, protože nikde není doložen stav majetku zúčastněných církví. Je-li účelem zákona umožnit církvím, aby si z výnosu ze svého majetku pokrývaly své náklady, tak to předpokládaný majetkový stav k 25. únoru 1948 po pozemkové reforma z r. 1919 doplněné 1947 to už neumožňoval. Proto už od r. 1926 platila kongrua, tedy stát církvím, kterým vzal půdu, platil mzdové náklady na duchovenstvo.
  June 30, 2012 v 16.45
  Myslím, že je nutno upřesnit, jak to je s vlastnictvím církevního majetku. Podle právní tradice římskokatolické církve je majitelem veškerého církevního majetku papež. Papež může o jakékoli majetkové transakci týkající se nějakého římskokatolického právního subjektu kdekoli na světě přímo rozhodnout. Jeho pravomoc nad církví je totiž nejen nejvyšší, ale i plná a bezprostřední.

  Nejde o stát Vatikán. Jeho záležitosti spravuje papežem jmenovaná instituce a tento stát má jen to, co je na jeho miniaturním území 0.4 km2 a s několika desítkami obyvatel.

  Druhý nejvyšší hodnostář církve po papeži je kardinál STÁTNÍ sekretář, ale toto označení se nijak nevztahuje ke státu Vatikán. Sám "Svatý stolec" má totiž charakter státu. Je subjektem mezinárodního práva. Kardinál státní sekretář spravuje z pověření papeže Římskou kurii, která spolu s papežen tvoří Svatý stolec. Římská kurie je soubor úřadů (kongregací, rad a tribunálů), které řídí chod církve na celém světě. Tento církevní útvar a ne stát Vatikán má diplomatické styky se státy. Nuncius není vyslancem Vatikánu, ale Svatého stolce, tedy vlastně církve. Čili církev s miliardou členů je sama jakýmsi státem ve státě. A tento absolutistický útvar bude faktickým příjemcem desítek miliard korun v penězích vlastníkem darovaných nemovitostí v hodnotě dalších desítek miliard korun.
  July 1, 2012 v 8.37
  Duka se nacpal už i na všesokolský slet. Je to neuvěřitelné. Sokolové byli odjakživa volnomyšlenkáři, kteří nosili červené košile podle Garibaldiho. Pokud se hlásili k nějakému náboženství, tak pouze soukromě, určitě ne oficiálně, zejména ne k Římu. Nikdy nepořádali veřejné náboženské obřady, nenechávali světit prapory.
  July 1, 2012 v 9.43
  Někteří státníci a představitelé různých státotvorných organizací vyloženě počítají s tím, že lidská paměť je krátká. Jenže zapomínají, že ona se taky můžet přenášet z generace na generaci. A někteří lidé si pamatují velice dobře.
  FO
  July 1, 2012 v 12.2
  Paní Hájková, sokolové byli sice volnomyšlenkáři, ale odjakživa také vášniví vlastenci či národovci. Zřejmě přes tento aspekt našli dnes tak snadno společnou řeč jak s Dominikem Dukou, tak s Václavem Klausem. Pokud vím, představitelé Sokola se tomu nijak nebránili, naopak.
  July 1, 2012 v 12.25
  To já vím, že se určitě nebránili. Jen poukazuji na vyprázdňování původních idejí, jež byly kdysi nedílnou součástí všech možných spolků a organizací. K čemu pak ty spolky jsou, když jsou nadobro mrtvé a bez ducha. Ale prosím Vás, co je na Dukovi vlasteneckého? To, že chce Vatikánu de facto věnovat kus naší země?
  July 2, 2012 v 12.42
  K církvím se přistupuje pro mě až s neuvěřitelným respektem a pokorou. Proč? Jejich charitativní činnost je jistě daleko menší v přepočtu státem placených jejich zamětnanců, než jiných, sekulárních charit.Já víru každého věřícího plně respektuji, nechápu však, proč mu ji mám financovat. Pro mě jsou církevní instituce v současné podobě anachronismem. Jejich financování ze státní kasy pak vyhazováním těch peněz, které mají sloužit skutečně potřebným. K církvím se chovat jako ke všem jiným spolkům, jímž se vracel majetek - vrátit vše, co bylo prokazatelně po únoru 48 jejich. Průkazní povinnost pak musí nést církve. Punktum.
  July 2, 2012 v 16.10
  ad L.Š.
  "K církvím se chovat jako ke všem jiným spolkům..." - možná ještě - před tou tečkou - s následujícím dodatkem:
  v případě, že se s určitostí prokáže, že se nikdy nejednalo
  * o spolky zločinecké či
  * o spolky na zločinu se přiživující (loupeže, války, ...) nebo
  * se zločineckými spolky spolupracující (mafie, SS, ...) nebo
  * zločince (Stepinac, Karel Habsburský, ...) oslavující.
  JP
  Pan Štampach ignoruje skutečnost, že celý zákon je o narovnání s církevmi, ale i - a to je důležité - o odluce církví od státu. Proto dostane peníze i Apoštolská či jaká církev. Zatím je to tak, že církve musí platit stát, a pokud by tak činil i nadále, do budoucna by ho to přišlo dráž. Má-li dojít k odluce, tzn. stát už nikoho platit nebude, není nelogické, že církvě něco dostanou na start (co by jim - a více - stát beztak v budoucnu vyplatil, pokud by k odluce nedošlo). Pokud tedy IŠ směšuje restituce a odluku, buď manipuluje, nebo - no, manipuluje.
  Dohoda s církvemi má tedy 2 složky - jedna je restitutio, které však v plném rozsahu možné není, proto se děje formou narovnání, a druhá se týká odluky.
  July 2, 2012 v 17.29
  Pane Potměšile, proč by stát měl dávat církvím něco "na start"? To postrádá logiku, církve pro mě, jako ateistu /kterých nás má býti většina/, nejsou ničím vyjímečným, to by pak stát měl dávat peníze "na start" i jiným spolkům?
  July 2, 2012 v 18.52
  panu Ševčíkovi
  Nesnažte se v tom hledat logiku; je to "logika" moci a peněz.

  „Je grösser der Dachschaden, desto schöner der Aufblick zum Himmel.“,
  praví o té výjimečnosti, kterou z ateistické perspektivy nevidíte německé (bohužel nepřeložitelné) úsloví.
  Nejspíš se z církve/církví po onom kýženém "re-startu" má stát něco jako chráněné dílny.
  JP
  Máte samozřejmě na výběr - alternativou je dle platného komunistického zákona dál vyplácet všechny uznané náboženské společnosti a jakoukoliv nově vzniknuvší církev, která dosáhne na registraci, a tedy i na státní platy pro duchovní. Nijak Vám neupírám právo na stanovisko, že lepší než zákon o narovnání a odluce je lepší zachování stávajícího stavu, tedy platby ve výši cca 2 mld ročně na církve, s perspektivou navyšování výdajů v budoucnu.
  July 2, 2012 v 19.30
  panu Potměšilovi
  (Já vím, že se mnou nediskutujete, protože jsem útočný, a to se Vám "nelíbí", ale přesto bych si dovolil se zdvořile dotázat:)

  Opírá se "perspektiva navyšování výdajů v budoucnu" o předpoklad, že církev katolická (či případně i některá další) v rozporu s vývojem posledních dvaceti let v Čechách poroste?
  JP
  Nejde o růst církve/církví, ale o růst počtu duchovních registrovaných církví. A tento počet konstantně roste, nejen v církvi katolické. Bez ohledu na počet praktikujících věřících. Tzn. stát si na sebe ušil bič, pokud s tím nic neudělá.
  July 2, 2012 v 20.43
  Pane Potměšile, vy přece víte, že těch variant je určitě víc, než ty, které jste předestřel. Mimo zachování stávajícího stavu je tu možnost, aby náš sekulární stát provedl narovnání s církvemi podle principu - padni komu padni, ne, jak jsem výše psal - přistupovat k řešení vyrovnání s nějakými vzláštními výhodami a ohledy. I o tohle se zřejmě nyní vede boj na politické scéně.
  July 2, 2012 v 21.27
  růst počtu duchovních?
  Tak to je vážně zajímavé.

  V Rakousku, kde má církev katolická na rozdíl od Čech poměrně významné postavení, je dlouhodobě chronický nedostatek farářů (začíná jich být pomalu méně než lipicánů), takže i přes importy ze zahraničí zůstávají četné neobsazené fary.

  A v Čechách věřících sice trvale ubývá (pakliže nějací lotři hrubě nefalšují celá léta statistiky), ale duchovních bude přibývat? -- Inu, když už se přestala vyrábět ušlechtilá ocel, alespoň se zvedá produkce ušlechtilých duchovních. Tomu říkám strategie boje proti nezaměstnanosti. Doufám jenom, že jejich matky na ně budou patřičně hrdé.
  July 2, 2012 v 21.49
  Možná bude časem víc duchovních, než věřících :-)
  July 2, 2012 v 22.9
  tomu se dá snadno odpomoci
  Mohli by je vždycky po vysvěcení přivazovat ke stromům, se kterými denně do Rakouska jezdí desítky náklaďáků. (Když to vidím, může mě vždycky trefit šlak!) A tak by se to v rámci té evropské integrace vyrovnalo.
  July 2, 2012 v 22.43
  Pane Potměšile, mylně se domníváte, že přehlížím téma odluky. Naopak, velmi pečlivě je sleduji.

  Ve většině zemí EU neplatí odluka. Jen několik příkladů: Na Maltě je římskokatolická církev státní církví a její pozice je definována hned na začátku ústavy. Kyperská ústava definuje řecké obyvatele Kypru tím, že jsou členy řecko-orthodoxní církve a rovněž definuje náboženskou příslušnost menšin. Řecká ústava podrobně stanovuje pozici řecké pravoslavné (orthodoxní) církve na úztemí Řecka. Stanovuje i takové detaily, jako jsou překlady Bible. Irská ústava začíná římskokatolickou církevní formulací. Ve Spojeném království jsou dvě církve v pozici established churches, což mj. znamená, že nastolení církevních činitelů a některá rozhodnutí církevních instancí potvrzuje parlament a panovník a tak se tyto předpisy stávají státními zákony. Stanovení biskupové Church of England zasedají z titulu své funkce v Parlamentu. Ve Francii se r. 1905 stal majetek římskokatolické církve státním majetkem a platí to dodnes. V Německu jsou některé církve součástí daňového systému státu. stát reguluje členství v nich a podmiňuje vládním schvalením jmenování římskokatolických biskupů.

  Model odluky je velmi riskantní. Římskokatolická církev je kvazistátní útvar s miliardou příslušníků spravovaný absolutisticky (resp. totalitně). Papež je podle církevní právní tradice výlučným majitelem všeho majetku kteréhokoli z milionů církevních právních subjektů (farností, diecézí, klášterů ap.). Přinejmenším od 18. století se státy bránily tomuto mohutnému ekonomicko-politickému vlivu ze zahraničí tím, že definovali církevní majetek jako majetek Koruny poskytnutý církvi ad usum. U nás by projednávaný zákon, kdyby prošel, předal mohutný objem majetku v penězích a nemovitostech cizímu politickému subjektu.

  Stát musí hájit státní zájem a zájem občanů. Může blokovaný majetek obcí odblokovat a učinit předmětem volných tržních vztahů. Stát musí gartantovat svobodu vyznání, ale zároveň v zájmu občanů a jejich svobody kontrolovat a zákonem omezovat cizí nedemokratický mocenský subjekt působící na jeho území.
  JP
  Děkuji za podrobnou reakci. Sepětí trůnu a oltáře, potažmo jakékoliv propojení státu a církví, se mi ale moc nezamlouvá. Dle Ústavy je stát konfesně neutrální a tak by to mělo zůstat. Dle Listiny se zároveň nemá nijak vměšovat do věcí církevních. Domnívám se pak, že by stačilo důsledně uplatňovat primát národního práva nad právem kanonickým. A leccos by bylo možno upravit i konkordátem s Vatikánem, který se neustále odkládá, byť třeba i ČSSD to měla dříve v programu. Konečně odblokování církevních majetků zákon o půdě podmiňuje právě přijetím zákonů o narovnání s církvemi, takže dokud nějaký zákon nebude, obce s tím nehnou.
  July 3, 2012 v 13.42
  Smlouva mezi Svatým stolcem a Českou republikou (nejde o konkordát) je podepsána, ale už dlouho není ratifikována. Nepodařilo se ji protlačit sněmovnou s levicovými ani pravicovými většinami. Smlouva je totiž v rozporu s Listinou základních práv a svobod, protože dává jedné církvi mezi ostatními privilegované postavení. Přiznává smluvně římskokatolické církvi zvláštní práva, která by ji vzhledem ke smlouvě nemohla být odebrána, pokud by přestala splňovat podmínky, jimiž zákon č. 3/2002 přiznání těchto práv podmiňuje. Ostatní církve musí podmínky (zejména stanovené § 5 zmíněného zákona) plnit, jinak by jim tato akreditace nebo dokonce i registrace mohla být odebrána.

  Pokud by se předal římskokatolickým právnickým osobám majetek, jak je navrženo v zákoně, předal by se církvi s konkrétním platným vnitřním uspořádáním, a to by právě znamenalo reálnou moc Říma nad celým tímto majetkem. Majetek by sice ve všedním provozu spravovaly farnosti, diecéze, řeholní komunity, řády atd., ale kdykoli do toho může vstouput Řím. V posledních dnech na Slovensku nebyl Řím spokojen s hospodařením Trnavské arcidiecéze a církevní provincie, vyslal tam kontrolní komisi v čele s litoměřickým biskupem Baxantem a výsledkem bylo sesazení arbiskupa Bezáka a jeho převedení (ve věku 53 let) do pozice emeritního biskupa. Přitom na Slovensku stejně jako u nás není kanonické právo recipováno do práva státního.
  July 3, 2012 v 20.21
  ta smlouva má okouzlující formulace v preambuli
  "Česká republika a Svatý stolec"
  --- "vycházejíce ze staleté tradice společných dějin českého státu a katolické církve"
  --- "vědomy si role katolické církve v českém státě, jakož i v evropských i světových dějinách"
  -- ale vůbec nejpůvabnější --
  --- "vedeny zásadami mezinárodního práva a zvláště těmi, které se týkají dodržování lidských práv a základních svobod,"

  "Česká republika bere na vědomí, že se katolická církev ve své činnosti řídí vlastními zásadami, zvláště pak učením Druhého vatikánského koncilu o ekumenismu a náboženském dialogu."

  (Rozkošná představa, jak někdo namáčí brk do kalamáře, aby s čelem svraštělým duševní námahou něco takového v dnešní době dal na papír!)

  S autorem tohoto textu bych si rád zašel na pivo .........
  JD
  July 3, 2012 v 22.5
  Odluka
  Pro upřesnění faktická poznámka k příspěvku Jana Potměšila: odblokování církevního majetku zákon o půdě nepodmiňuje "narovnáním" s církvemi, ale přijetím samostatného zákona o tomto majetku. Z toho nevyplývá, jak by měl tento zákon vypadat, v jakém rozsahu by měl tento majetek restituovat a že by vůbec musel restituovat.

  Taky nejsem přítelem absolutní odluky. Tento stát i přes svůj sekulární charakter chrání právo na náboženskou víru a a její vyznávání spolu s druhými, chápe význam víry a náboženství pro člověka a společnost, uznává proto církve jako něco, co se odlišuje od jiných spolků a organizací.

  Na druhé straně si myslím, že už jen z principu (i z křesťanských principů) je správné, aby fungování své církve a duchovní platili věřící, ať už přímo nebo formou daňových asignací. Vyžaduje to určité přechodné období, okamžitý přechod k tomuto modelu by mohl být pro církve likvidační. Ale k tomu nejsou potřebné restituce. Pokud chybí zapálená víra a finanční obětavost, tak to žádné církevní majetky nezachrání, naopak pokud nechybí, tak nejsou potřeba.
  JD
  July 3, 2012 v 22.6
  Odluka
  Pro upřesnění faktická poznámka k příspěvku Jana Potměšila: odblokování církevního majetku zákon o půdě nepodmiňuje "narovnáním" s církvemi, ale přijetím samostatného zákona o tomto majetku. Z toho nevyplývá, jak by měl tento zákon vypadat, v jakém rozsahu by měl tento majetek restituovat a že by vůbec musel restituovat.

  Taky nejsem přítelem absolutní odluky. Tento stát i přes svůj sekulární charakter chrání právo na náboženskou víru a a její vyznávání spolu s druhými, chápe význam víry a náboženství pro člověka a společnost, uznává proto církve jako něco, co se odlišuje od jiných spolků a organizací.

  Na druhé straně si myslím, že už jen z principu (i z křesťanských principů) je správné, aby fungování své církve a duchovní platili věřící, ať už přímo nebo formou daňových asignací. Vyžaduje to určité přechodné období, okamžitý přechod k tomuto modelu by mohl být pro církve likvidační. Ale k tomu nejsou potřebné restituce. Pokud chybí zapálená víra a finanční obětavost, tak to žádné církevní majetky nezachrání, naopak pokud nechybí, tak nejsou potřeba.
  + Další komentáře