Všichni lidé jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější

Mikoláš Chadima

Jak to, že médiím nevadí, že stát se rozhodl v době krize soukromým subjektům darovat obrovskou finanční sumu za nemovité a movité majetky, které však dodnes nejsou řádně specifikovány? Vláda navíc odmítá seznam zveřejnit. Existuje vůbec?

Mám neblahý pocit, že se proroctví George Orwella z románu 1984 naplňuje. Zdá se, že demokracie (nejen) v České republice pomalu, ale jistě umírá, aniž by to krom okrajových médií vzbuzovalo větší pozornost. Strašně rád bych se mýlil, ale poslední dobou mám neodbytný pocit, že za této vládnoucí garnitury akcelerují snahy o restauraci druhé republiky. Ony tři pilíře demokracie, moc soudní, zákonodárná a výkonná, které by měly demokracii pěstovat, už nefungují. V našich poměrech byly navíc z velké části zkorumpovány a zprivatizovány.

Nejvlivnější masmédia už dávno přestala být „hlídacím psem demokracie“. Vydělávají peníze pro své majitele, slouží inzerentům. „Kauzami“ o milionových podvodech se snaží dokazovat svoji nezávislost, ale řekl bych, že už o žádnou nezávislost nejde. To jen kmotři uplatňují svůj vliv v médiích, případně i ve zprivatizované policií, státních zastupitelstvích a soudech proti kmotrovské konkurenci. Ukazuje se, že svoboda nevlivnějších demokratických masmédií je už dávno pouhým propagandistickým mýtem. Ale o tom jsem vlastně tolik psát nechtěl.

Co mě v poslední době nejvíc rozčiluje, jsou totiž církevní (především katolické) „restituce“ v pojetí naší udatné „protikorupční“ vlády rozpočtové „zodpovědnosti“, a to, jakým způsobem se tomuto tématu naše „svobodná“ masmédia věnují nevěnují. Jak je možné, že zpravodajství našich TV stanic, rádií a největších deníků, které tak rádi předvádějí svoji nezávislost odhalováním milionových tunelů, najednou zarytě mlčí v okamžiku, kdy se úspěšně rozjíždí tunel miliardový, jeden z největších od kuponové privatizace?

Jak to, že médiím nevadí, že stát se rozhodl v době krize soukromým subjektům, a vlastně i cizímu státu, darovat tak obrovskou finanční sumu za nemovité a movité majetky, které však dodnes nejsou řádně specifikovány? Jak to, že svobodomyslným médiím nevadí, že vláda odmítá jejich seznam zveřejnit? Existuje vůbec?

Jak to, že médiím nevadí, že nebyl zveřejněn způsob výpočtu ceny půdy a nemovitostí, které náhradu nestydatě zvedly proti tržní ceně, kterou byli odškodňováni „obyčejní“ restituenti. Jak to, že tak zvaným demokratickým médiím nevadí naprosto nestydaté porušování principu rovnosti před zákonem?

Jak to, že jim nevadí nepřiměřená štědrost vlády k církvím, a zase musím zdůraznit, že jde především o štědrost k církvi „papežské“, když téměř ve stejnou dobu oznámila ta samá vláda necírkevním restituentům, kteří dosud nedostali náhrady za půdu zcizenou a zašmelenou zkrachovalými zemědělskými družstvy, že nedostanou nic? Co bylo ukradeno, musí být vráceno? Jak komu.

Jak to, že „svobodným“ médiím nevadí, že v  případě církevních „restitucí“ mají být vyplaceny, na rozdíl od normálních restituentů, dokonce náhrady za užívání? Jak to, že médiím nevadí rozsah restitucí, proti kterému byly restituce v postkomunistických zemích, které jsou označovány jako katolické, jen ubohým příštipkařením? Jak to, že si média nevšimla, že tento zákon ponechává možnost k prolomení hranice února 1948 a Benešových dekretů, které by znejistělo naše právní prostředí na další desítky let?

Jak to, že médiím nestojí za větší pozornost zákon, proti jehož přijetí je velká většina společnosti? A nakonec se ptám jak to, že médiím nestálo připomenout ani to, co prohlašoval kardinál Tomášek začátkem devadesátých let, když byl církevním kongregacím a řádům navracen majetek „výčtovým zákonem“. A copak, že to tehdy slavnostně prohlašoval nejvrchnější český prelát?

Inu, že jsou to poslední majetkové nároky katolické církve vůči státu! Hm. Chtěl jsem mu věřit, ale nakonec se ukázalo, že pravdu měla moje babička, která se narodila ještě v Rakousku Uhersku a když někdo lhal komentovala to obvykle strohým: „Lže jako farář“.

Před pár dny prošel sněmovnou prvním čtením zákon o „vyrovnání státu s církvemi“. Přestože argumentace opozice proti tomuto návrhu měla hlavu a patu, média nic. Jen v Událostech a komentářích na ČT se po tomto velkém vítězství pravice na nepřejícným národem potila předkladatelka zákona, která neměla nejmenší páru o tom, co všechno tento zákon znamená.

Jako správná věřící si nakonec pomohla tím, že věří, že vyrovnání bude spravedlivé a všechno dobře dopadne. Svatá prostoto! Den nato byla do Hyde Parku ČT pozvána Lenka Procházková, která se osamoceně snaží zvednout zájem médií o celou problematiku trestními oznámeními, které podává na členy vlády. To už získala katolická církev takovou moc, že ostatní novináři drží raději ze strachu hubu a krok jako za komančů?

Nebo jsou jen zblblí demagogickým sloganem „co bylo ukradeno, musí být vráceno?“ V tom případě se tedy ptám proč jenom někomu? Ovládli snad příznivci katolické církve už všechna masmédia? Bojí se novináři, že je vlivní klerikálové vyobcují ze zaměstnání, nebo toho, že na ně bude vyhlášena katolická fatva? Máme tomu snad rozumět tak, že po kmotrech a politicích je tu další nedotknutelný subjekt?

Troufám si tvrdit, že tento majetkový převod — a zdá se být jisté, že se mu zabránit nepodaří — přinese nejen církvi nejobdarovanější, ale i tomuto státu více škody než užitku. Předkladatelům je to evidentně jedno. Opravdu věří jako paní ministryně, že vše je čisté jak slovo boží?

Po zkušenostech s výčtovým zákonem ze začátku devadesátých let musí jít o víru z nejsilnějších. Nejde náhodou víc než o víru o vidinu teplých míst v řídících orgánech společností a nadačních správních radách, které bude muset ta největší církev ke spravování majetku zakládat, případně levných odkupů, kterými bude za nebývalou štědrost revanšovat?

Mají už prachy takovou moc, že těm dobrákům dárcům ani nezáleží na tom, že katolická církev ztratí poslední špetku respektu u nevěřících? Ale proč by si z toho vlastně měli dělat hlavu? Nevěřící přece stejně nemají duši!

  Diskuse
  February 15, 2012 v 9.46
  ** Zajímavý rozbor situace kolem navrhovaného zákona je na stránce Václava Umlaufa, SJ:
  http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/cirkevni-restituce/index.html

  ** Fontes Rerum Jana Mládka pořádá k tématu panelovou diskusi v úterý 28. února 2012 v 17.00 hodin v místnosti
  č. 217 v Klubu techniků na Novotného lávce 5, Praha 1. (Předchozí diskuse na stejné téma se tamtéž konala už 29.dubna 2008.)

  ** Vzhledem k tomu, že v článku je řeč i o médiích, chci upozornit také na pozoruhodný dopis, který Václav Umlauf loni v září poslal německým majitelům českých deníků a médií:
  http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=794&pg=

  ** Těm, kdo nad jednáním katolického kléru udiveně kroutí hlavou, doporučuji (zatím) devítisvazkové "Kriminální dějiny křesťanství" (Kriminalgeschichte des Christentums) Karlheinze Deschnera.
  JP
  February 15, 2012 v 18.02
  Mechanické převzetí aktuální propagandy ČSSD
  Připadá mi, že autor jen bezmyšlenkovitě převzal aktuální propagandu (i účelové lži) ČSSD, a vše jen trochu dochutil selektivně vybranými názory dalších odpůrců restitucí.

  Úvodem uvedu malé shrnutí postojů ČSSD k tzv. církevním restitucím:

  90. léta: Pod vedením ministra Dostála 2 varianty narovnání mezi státem a církvemi.

  2004: Dohoda ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU na náhradě církvím za zabavený majetek.

  2005: Ministr Dostál přišel s několika návrhy, jeden z nich počítal s vydáním části majetku podle výčtového zákona a části na základě obecného restitučního zákona.

  Rok 2006: ČSSD má ve svém volebním programu zaneseno „připravit moderní úpravu právních vztahů s církvemi, vytvořit podmínky pro ekonomické vypořádání mezi státem a církvemi a ratifikovat mezistátní smlouvu mezi Českou republikou a Vatikánem“.

  Rok 2012: ČSSD tvrdí, že církve zabavený majetek nikdy nevlastnily, narovnání mezi státem a církvemi odmítají.

  Mluvit o tunelu je nesmysl, jde o dílem vrácení a dílem kompenzaci za to, že byl někomu vrácen majetek, který byl ukraden a zloději nepatřil.

  Stát nic nedaruje, stát se - s ohledem na existenci pohledávky - dohodl na narovnání - něco vrátí, něco formou paušální částky vykompenzuje.

  Nejde ani o dar cizímu státu, majetek zůstane v ČR a vlastnictví nabudou české subjekty.

  Majetky jsou přesně specifikovány - to, že o tom ministryně nic neví, je jiný problém.

  Rovnost před zákonem - fyzickým osobám se restituovalo, právnickým, pravda, výjimečně. Na druhé straně se stát hned p 1989 zavázal k narovnání s církvemi, dal to i do zákona a dle nálezu ÚS je nečinnost parlamentu (s ohledem na legitimní očekávání min. obcí, o církvích nemluvě) protiústavní.

  Co se štědrosti k "papežské církvi" týče, upozorňuji na to, že stranou dohody je 17 církví, nejen církev římskokatolická.

  Co se prlomení hranice r. 1948 týče, rád bych znal konkrétní závěry a důkazy pro tento typ úvah. Osobně soudím, že je to pouhá pomluva.

  Nevím, co řekl kardinál Tomášek ani co říkala antiklerikálně naladěná babička, ale rpzhoduje stát - a ten se zákonem zavázal k tzomu, že narovnání s církvemi provede, bez ohledu na názory kardinála Tomáška. S výčtovými zákony z počátku 90. let se přestalo proto, že se odkazovalo na komplexní řešení v podobě zákona o církevních restitucích, resp. o narovnání s církvemi.

  "Co je ukradeno, má být vráceno" není demagocický slogan. Jinak je demagog každý poškozený v trestním řízení, který chce vrátit ukradené auto, nebo aspoň náhradu, když už je auto sešrotované nebo rozebrané na náhradní díly.

  Dále několik odkazů:

  1) článek "Zástupci ČSSD byli členy poslanecké komise, která vyčíslovala částku pro církevní restituce" zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=23274

  2) příklad potíží, které neprovedené restituce způsobují - "Zablokované církevní pozemky ztěžují už 20 let rozvoj měst a obcí" zde: http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/zablokovane-cirkevni-pozemky-ztezuji-uz-20-let-rozvoj-mest-a-obci--1001461

  3) starší text z podzimu (o restituce nejde jen církvím) - "Církevní restituce opět obětí vládního vyjednávání?" zde: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/majetek-obci/cirkevni-restituce-opet-obeti-vladniho-vyjednavani.aspx a aktuálnější text z ledna "Svaz měst a obcí: nechceme jen čekat, jak to dopadne..." zde: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/1007128

  4) Starší zpráva k průběhu jednání v r. 2008 "Jak dopadnou restituce na obce?" zde: http://www.lidovky.cz/odpovedi.asp?t=JECH2

  K neschopnosti ministryně kultury objasnit zákon (resp. k její naprosté neznalosti) uvádím, že To, že ministryně fatálně selhala při přípravě do TV, neznamená, že absence znalostí o církevních restitucích na její straně, je-li na MK naprostým nováčkem, tyto restituce zpochybňuje. Přes to, jaké jaké dezinformace proti restitucím jsou šířeny, všichni, kdo se dnes ozývají, měli podrobně vše vysvětleno už před dvěma roky. Včetně posl. Koníčka z KSČM, posl. Haška a posl. Sobotky z ČSSD nebo p. Tlustého, který i nadále (nedávno na ČT24) bohorovně lže, až se mu od úst práší. Konkrétně když se posl. Kasal, předseda zvláštní komise PSP, na jejím jednání (za přítomnosti církví a Svazu měst a obcí) posl. Sobotky ptal, co konkrétně se mu na návrhu nelíbí, kroutil se jmenovaný "jako had", a pak ze sebe "vypotil" jen to, že to "vyrovnání by mělo být menší". Jediný věcný argument proti výčtům majetku či konstrukci restituce nebyl schopen zformulovat.

  Obecně pak platí, že není pravda, že by restituce nikdo nevysvětlil. Možná ne tato vláda, která se s nikým moc nebaví, ale vlády předchozí ano. Vždyt posl. Sobotka byl i ministrem financí a za vlád ČSSD se restituce připravovaly také. Každý pátý starosta v ČR má v obci blokované pozemky, každý takový starosta přesně řekne, co je církevní. Viz Červenou Řečici, ta je blokovaná prakticky celá, nelze dělat chodníky, nelze vést kanalizaci. Někde to řeší tak, že kanalizace nebo přívody vody vedou oklikou kolem církevních pozemků. Tím se promrhávají hodnoty a nechává se narůstat vnitřní dluh na nemovitostech (viz komplex v Praze - Slivenci) jen proto, že levice nemůže před voliči říct, že je třeba to už provždy vyřešit. A že dojde k odluce církve od státu a ne-věřící nebudou muset církve ze svých daní nadále platit, to je zamlčováno. Tady nejde jen o vrácení ukradených majetků, tady jde i o ODLUKU. Co se seznamů týče, ty existují - kdo říká opak, nemluví pravdu. Opravdu si zde někdo myslí, že za těch dvacet let prací na restitucí se nic nesestavilo, že starostové neví, co je v obci církevní, že stejně tak nemají záznamy církve, že je neměli i komunisti, a že neexistuje katastr, kde jsou církevní pozemky označeny a blokovány? Z pohledu levice je s ohledem na její populistický zájem o voliče (nikoliv o občany) zřejmě lepší, když budeme dál zvyšovat vnitřní dluh na církveních majetcích, které se navíc všechny vracet nebudou, abychom místo 1 koruny, kterou šlo investovat teď, platili v budoucnu z veřejných rozpočtů (na to, co zůstane státu a obcím), platili korun několik, protože mezitím došlo k nevratným škodám. A to za situace, kdy obce do majetku nesmí investovat, neboť je blokován, a z EU peníze také dostat nelze, neboť není jasné (už 20 let), komu tento majetek připadne. Neřešením možná trochu ušetříme teď, ale zadlužujeme budoucí generaci.

  Pokud jsou však akce parlamentní levice jen divadlem pro voliče, beru výtky vůči ČSSD zpět. Sama musí být šťastná a muselo se jí ulevit, že restituce nespadnou do příštího volebního období, kdy bude nejspíš ve vládě, a to před úplně stejným problémem, kdy už by mohly padat žaloby na nesplnění legitimního očekávání či na náhrady škody ze strany obcí, příp. i církví.
  MN
  February 16, 2012 v 9.40
  Také doufám,
  že "co je ukradeno, má být vráceno" není pouze demagogické heslo a po vrácení církevního majetku bude následovat i ten ostatní ukradený majetek...
  SH
  February 18, 2012 v 13.07
  Paní cenzor …a pak dvě připomínky.
  Nezdá se Vám příspěvek pana Potměšila příliš „Wagnerovský“?!!
  První. Restituce, a nejen církevní jsou jednoznačně revanšistickým zločinem polistopadové moci, stejně „právně“ odůvodněným, jako všechny revoluční zákony minulosti.
  Druhá připomínka. Katolická církev je dost starou institucí, aby si nepamatovala, že když přijdou doby nejtěžší, vždycky se bere majetek tam, kde ho je největší nadbytek. A právě katolická církev ho má víc, než dost.