Ruce pryč od Afriky, vybízí papež

Ivan Štampach

Papež František vydal knihu navazující na jeho únorovou cestu do Konžské demokratické republiky a Jižního Súdánu. Vybízí k tomu, aby vyspělý svět přestal Afriku vykořisťovat a umožnil jí plně rozvinout její sociální a kulturní potenciál.

Únorová návštěva papeže Františka byla pro Konžskou demokratickou republiku mimořádnou událostí. Foto Tiziana Fabiová, AFP

Papež František navštívil v únoru Konžskou demokratickou republiku a Jižní Súdán. 22. května byla na knižním veletrhu v Turínu představena kniha Ruce pryč od Afriky!, jež obsahuje jeho proslovy z obou cest a příspěvky afrických autorů, kteří na jeho návštěvu reagovali.

Zdálo by se, že vláda evropských mocností nad Afrikou je překonána. Zejména v šedesátých letech minulého století proběhla vlna dekolonizace. Koloniální minulost ale těžko lze kde v Africe pokládat za vyřízenou, zrovna případ někdejšího Konga je toho instruktážním příkladem.

Belgickému králi Leopoldu II. přiřkla Berlínská konference v létech 1884-1885 území označené — ironicky — jako Svobodný stát Kongo. Ten byl celý v Leopoldově osobním vlastnictví. Na území těžil zejména slonovinu a kaučuk.

Jeho administrativa se vyznačovala zvěrstvy a systematickou brutalitou, včetně nucených prací, mučení, vražd, únosů a amputací rukou mužů, žen i dětí, když nebyla dodržena kvóta produkce kaučuku. Zločiny proti lidskosti, které páchal jeho režim, byly srovnatelné s pozdější nacistickou mocí nad ovládnutými zeměmi.

Posléze se případu ujali novináři a mezinárodní vyšetřovací komise výslechy očitých svědků doložila mimořádnou brutalitu. Odhaduje se, že populace „Svobodného státu Kongo“ mezi léty 1896 až 1903 poklesla až o třináct milionů lidí následkem hladomoru, epidemických nemocí zavlečených z Evropy a násilí režimu. Tehdy převzala správu země od krále belgická vláda. Země byla poté známa pod novým názvem Belgické Kongo.

Role křesťanství v Africe

Křesťanství se prosadilo v subsaharské Africe vlivem koloniálních mocností. Dodnes v jednotlivých státech převládá v podobě, jakou tam vnesli Evropané, tedy jako katolíci, anglikáni, luteráni nebo reformovaní. Když evropské mocnosti ovládly území vojensky, ekonomicky a politicky, přišlo na řadu i ovládnutí duší.

22. května byla na knižním veletrhu v Turínu představena kniha Ruce pryč od Afriky!, jež obsahuje proslovy papeže Františka z jeho cest do Konžské demokratické republiky a Jižního Súdánu a příspěvky afrických autorů, kteří na jeho návštěvu reagovali. Repro DR

Domácí africká náboženství byla nahrazována misijními strukturami, v nichž nové členstvo církví bylo africké, zatímco klérus byl evropský. Církevní moc nad částí Afriky se omlouvala zaváděním škol a zdravotní péče.

Až s koncem koloniálního systému se katolická církev pokoušela postupně vzdělávat Afričany v seminářích a světit je na kněze a pak i na biskupy. Později se dokonce odehrály v některých regionech, například zrovna v dnešní Konžské demokratické republice, pokusy o afrikanizaci katolické církve.

Řím povolil některé změny, které znamenají vstup domácí kultury především do liturgie. Papež František jmenoval do kardinálského kolegia, které rozhodne o jeho nástupci, členy, u nichž by nebylo překvapením, kdyby po jeho odchodu zvolili na jeho místo Afričana.

Pozornost, respekt a naslouchání

Papež v proslovech a v knize připomíná, že po politickém osvobození pokračuje ekonomická dominance a Afrika je nadále vykořisťována. Vede to k paradoxu, že plody africké země jsou jejím obyvatelům cizí. Umožňuje to chamtivost, před níž vyspělejší svět často odvrací zrak. „Tento kontinent a tato země,“ řekl František, „si však zaslouží prostor a pozornost, respekt a naslouchání.“

I ekonomicky má podle papeže Afrika být strůjcem svého osudu. „Ať si svět připomene katastrofy, které byly v průběhu staletí spáchány na úkor místního obyvatelstva, a nezapomíná na tuto zemi a tento kontinent. Vyslovil přání, aby Afrika, úsměv a naděje světa, měly větší váhu: „Ať se o ní více mluví, ať má větší zastoupení mezi národy,“ řekl dále.

Papež přitom realisticky hodnotí násilí, které je v Africe mezi etniky a politickými směry stále hojné. Násilí vyvolává nucenou migraci a vyžádalo si již miliony životů. Konstatuje, že svět si toho přestal všímat. Sám naléhá na to, aby mírové procesy byly podloženy fakty. A volá po tom, aby se dodržovali závazky.

Papež si během své cesty dával záležet na tom, aby upozornil na nutnost řešit zoufalou situaci mnoha konžských dětí. Foto Tiziana Fabiová, AFP

Papež připomněl konžské hmotné bohatství v podobě diamantů, které se tam těží, přičemž je zneužívána i dětská práce. Mnoho tamních dětí nechodí do školy a umírají při otrocké práci v dolech. Je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby byla dětská práce odsouzena a skoncovalo se s ní.

Afrika jako briliant

Papež použil pro Afriku metaforu harmonicky uspořádaných faset diamantu — asi měl na mysli briliant, do jehož tvaru se diamanty obvykle vybrušují. Proto „i tato země, ozdobená svým typickým pluralismem, má mnohotvárný charakter“ — a právě v odlišnostech má dle něj usilovat o dosažení harmonie. Je třeba se varovat tvrdohlavého stranění vlastní etnické skupině nebo konkrétním zájmům. Je nutno respektovat mnohost a rozdílnost.

Jako je třeba diamanty opracovávat, tak i lidé potřebují vzdělání. Vzdělání je cestou k dosažení plné svobody Konga a afrického kontinentu.

Diamant mu také „připomíná péči o stvoření“. Papež vyzdvihl potřebu naléhavých zásahů v boji proti klimatickým změnám, ale jeho výzva jde dál a nabývá strukturální povahy. Je třeba vytvořit takové zdravotnické a sociální modely, které reagují na naléhavé potřeby současnosti a přispívají ke skutečnému sociálnímu růstu.

Afrika „není důl, který je třeba vytěžit, ani země, kterou je třeba vydrancovat“, ale „úsměv a naděje světa“, vyslovil se papež František při setkání se státními představiteli, zástupci občanské společnosti a diplomatického sboru v Kinshase. Dalo by se shrnout, že všechny vyzval k odvážnému a inkluzivnímu sociálnímu restartu. Kéž by i jeho církev odčinila svůj podíl na koloniálním útlaku Afričanů a kéž by jim napomohla žít duchovní život podle jejich vlastních preferencí!

Diskuse
PK
May 28, 2023 v 11.49

Tak doufejme, že si to komunistická Čína vezme k srdci.