Za rokem prožitým s válkou

Filip Outrata

Končící rok nesmazatelně zasáhlo ruské přepadení Ukrajiny. Pravidelný sloupkař DR se ohlíží za rokem prožitým ve stínu války a předjímá náročnou budoucnost Evropy v napjaté době.

Nadchází náročný rok, během něhož potřebujeme držet pohromadě: každý sám v sobě, stejně jako navzájem ve vztazích s druhými. Foto Ronaldo Schemidt, AFP

Rok se třemi dvojkami je u konce. Velkou většinu jsme ho prožili s válkou. S válkou za humny, válkou prožívanou v obavách, v utkvělých myšlenkách. Také v pomoci těm, kteří jí jsou přímo postiženi. S válkou jako stínem, který vyvstal na obzoru a zdá se, že ho skoro celý zakrývá. Proto i ohlédnutí za odcházejícím rokem musí být ohlédnutím za válkou, za naším životem s válkou.

První, co mi připadne na mysl, je vzpomínka na první vlnu šokovaných reakcí a komentářů z osudného 24. února. Mezi nimi se nedaly přehlédnout některé hlasy z afrických a asijských zemí, obecně ze zemí „třetího světa“, které si s jistou škodolibostí všímaly toho, že do nejbohatšího světa konečně dorazila válka a zabíjení. Tedy něco, s čím mnohde jinde ve světě musejí žít bez většího zájmu nejbohatšího světa.

Každý si všímá spíš a nejvíc toho, co se ho nejblíž dotýká. V případě středoevropských zemí, které mají většinou s Ruskem a Sovětským svazem traumatické historické zkušenosti, je to o to pochopitelnější. Přece se však odhaluje určitá znepokojující zahleděnost do sebe. Stejně jako v „klávesnicové bojechtivosti“ některých diskutujících na sociálních sítích. Jako by se už nemohli dočkat války mnohem většího rozsahu, než je stávající konflikt na Ukrajině.

I to je z psychologického hlediska pochopitelné. Svým způsobem dává smysl představovat si ideální „řešení“ v podobě totální porážky a následného rozpadu či rozdělení Ruska. Ten, kdo nemá žádnou odpovědnost za skutečná řešení a za lidské životy, si nakonec může představovat a požadovat cokoli. Může ignorovat hrozbu jaderného konfliktu, vysmívat se těm, kdo se eskalace války obávají, jak se mu zlíbí.

Vyhlídky v novém roce

Je prakticky jisté, že nás čeká život s válkou, život s válkou velmi blízkou, která se nás mnoha způsoby dotýká. Zbrojení bude mnohem intenzivnější, a to v podstatě v celém světě — v Evropě kvůli Rusku a na východě Asie a v Pacifiku kvůli Číně. Je těžké se smířit s představou, že se skoro vše bude podřizovat zbraním. Je těžké definitivně opustit evropský — jak se ukazuje, klamný — sen o trvalém míru po skončení druhé světové války.

Je pravděpodobné, že pokud nenastane katastrofa, budeme nadále sledovat jakousi kombinaci horké a studené války. Konflikt na Ukrajině bude s větší či menší intenzitou pokračovat, protože rychlé vítězství jedné strany se zdá být spíše přáním či propagandistickým heslem. Bude pokračovat vyzbrojování Ukrajiny, svou výzbroj ale, jak se zdá, dokáže obnovovat i Rusko. Bude samozřejmě pokračovat i souboj silných slov mezi oběma stranami konfliktu.

Nová studená válka bude zároveň přinášet dilemata podobná těm, které řešili mnozí na západ od železné opony za první studené války. Jak udržovat kontakt s Rusy i v situaci stále represivnějšího a do sebe uzavřenějšího režimu, jak rozlišovat mezi režimem a lidmi. Důležitým faktorem je nová vlna ruské emigrace, podle odhadů téměř milionová. Dá se očekávat, že tak jako za předchozí velké emigrace po bolševickém převratu bude nové „Rusko mimo Rusko“ kulturně významné, přinese to ale i konflikty, jak se již děje v zemích, jako je Lotyšsko.

Zároveň je jisté, že válkou vynucené či urychlené přijímání Ukrajiny do Evropské unie bude těžkou zkouškou, a to nejen kvůli enormní finanční zátěži. Prohloubí se mnohé unijní rozpory a bude zapotřebí velké trpělivosti a houževnatosti. Možná ale i nového étosu, k němuž by Ukrajina, pokud se jí podaří udržet a rozvíjet demokratický a pluralitní režim, což není zdaleka samozřejmé, mohla přispět.

Nový rok bude téměř jistě rokem prožitým s válkou. S válkou v různých podobách. S mírem, který se bude vzdalovat, o kterém se ale přesto bude stále uvažovat a mluvit. Nadchází rok náročný sociálně a ekonomicky, v němž budeme zápasit o soudržnost — nejen společenskou, ale i ryze osobní. Potřebujeme se udržet pohromadě, nejprve každý sám v sobě, a pak se také podpírat navzájem ve vztazích s druhými. Tak se v tom novém roce držme!

Diskuse
PK
December 31, 2022 v 13.39

"se nedaly prehlédnout nekteré hlasy z afrických a asijských zemí, obecne ze zemí „tretího sveta“, které si s jistou škodolibostí všímaly toho, že do nejbohatšího sveta konecne dorazila válka a zabíjení"

Tak to je ovšem dost rasistická pomluva - když uvážíme, co by to znamenalo, kdyby tohle skandální obvinění afrických cernochu nebo Asiatů bylo byt jen náznakem zčásti pravdivé.

FO
December 31, 2022 v 14.08

Pane Kolaříku, takové komentáře jsou snadno k dohledání třeba na anglické Al Džazíře. Přeji vám všechno dobré do nového roku!

PK
December 31, 2022 v 14.26

Také vám přeji o dobré do nového roku, pane Outrato.

Na rozdíl od těch černochů, samozřejmě, jejichž hlasy jsou snadno dohledatelné na anglické Al Džazíře.

FO
December 31, 2022 v 16.06

Pane Kolařík, jako rasista se projevuje vy. Přání všeho dobrého nicméně z mé strany stále platí.

FO
December 31, 2022 v 16.10

Omlouvám se zkomolení jména, píšu z mobilu.

PK
December 31, 2022 v 16.23

Já vím, pane Outrato, vy jako obvykle nic, vy muzikant.

PK
December 31, 2022 v 16.34

"se nedaly prehlédnout nekteré hlasy z afrických a asijských zemí, obecne ze zemí „tretího sveta“, které si s jistou škodolibostí všímaly toho, že do nejbohatšího sveta konecne dorazila válka a zabíjení"

Jsem už paranoidní, nebo za tím oprávněně cítím to nechvalně známé outratovské "a my jim musíme pečlivě naslouchat"?

Opravdu je možné sem na Silvestra hodit takovou bombu a tvářit se jako neviňátko?

FO
December 31, 2022 v 16.38

Zatím jste nijak neosvětlil, proč by toto měla být nějaká bomba, kromě toho, že jste z obyvatel těchto zemí udělal "černochy". Takže zřejmě je to Váš dojem, za což opravdu nemohu.

PK
December 31, 2022 v 16.54

To, že někdo někomu otevřeně škodolibě přeje válku a zabíjení, je pro vás úplně normální věc, nad kterou není třeba se vůbec pozastavovat?

Jestli to nechápete, tak já vám to opravdu nevysvětlím, pane Outrato.

PK
December 31, 2022 v 17.07

A pro pořádek: "černochy" jsem udělal z těch, "jejichž hlasy jsou snadno dohledatelné na anglické Al Džazíře".

Takže nikoliv "z obyvatel těchto zemí".

Vaše útlocitnost a korektnost je ovšem chvályhodná, a hlavně byla předvídatelná jak v kostele "Amen".

PK
December 31, 2022 v 17.13

A na rozdíl od tamtěch lidí (nazvěme je dejme tomu takto) já vám do nového roku přeju, abyste nezažil a nikdy nemusel ani vzdáleně zažít to, co zažívají lidé na Ukrajině, pane Outrato.

A nám všem to přeju.

FO
December 31, 2022 v 20.22

Vaše schopnost nepochopení (záměrně či nezáměrná) je skutečně pozoruhodná, pane Kolaříku.

+ Další komentáře