Mezi operacemi

Ivan Štampach

Osobní text našeho vzácného sloupkaře a kolegy, který se svěřuje se svými myšlenkami v nemoci, v nichž se prolíná vnitřní s vnějším, niterné s obecným.

Pokládá se za správné, aby se novinový článek zabýval otázkami obecného zájmu. Není to vhodný žánr pro osobní vyznání. Někdy ale osobní situace, je-li člověk ochoten s ní vyjít do veřejného prostoru, může ukázat i na něco obecnějšího.

Na konci října na mne dolehla nemoc, či spíše projevila se navenek a byl nutný první zásah. Následoval naplánovaný chirurgický zákrok a po něm bude následovat další, který má terapeutické dílo pro danou chvíli dokončit. Nebude to konec definitivní a zcela jistě až do konce života budu v rukou lékařů, budu docházet na kontroly a možná bude třeba občas zase zasáhnout. Tak to mají mí známí a přátelé, o kterých jsem to nevěděl, ale kteří se mi s tím svěřili.

Nechtěl jsem zanedbat jiné možnosti péče o své zdraví a musím se vyznat, že jsem mimo jiné dostal krátce po sobě dva návrhy na alternativní terapii. Bylo to poučné, protože jeden zněl: vše, jen ne maso. Druhý: nejíst nic než jen maso, a autor textu sugestivně uvádí data vyšetření s opakovanými komentáři: bez nálezu. Přesto jsem na jednu podobu podpůrné a doplňující léčby přistoupil, ale ta přichází z odborných lékařských rukou.

Člověk se trochu obává, jestli nedělá z komára slona. Tisíce lidí jsou v nemocnicích. Denně probíhají spousty operací. Pro odborný personál je to rutina. Přesto první zkušenost s něčím takovým je alarmující. Ve sporu se ocitá racionální posouzení, které reálně, třeba podle pravděpodobně analogických případů zvažuje rizika a naděje s možná iracionálním strachem, který sídlí někde hluboko v nitru (a prý i hluboko v mozku, kdesi v amygdale). Ten se občas ozve, a občas, po večerech nebo ráno, než se pustím do nějaké rozumné práce, nepříjemně hlodá.

Strach nelze zrušit, nepodléhá svobodné vůli. Je koneckonců signálem nebezpečí, a proto k životu patří. Lze ho tajit a lze se k němu přiznat. Já se přiznávám. Ale je možné ho překonávat. Je možno upřít pozornost na jiná témata, než jsou možné osudy vlastních vnitřností.

Zajímavé je podívat se, co se s člověkem v takové situaci děje objektivně. Pracoviště, do jehož péče jsem se dostal, je prý špičkové. Jsou, zdá se, dobře vybaveni. Spojují standardní péči s výzkumem a pravděpodobně využívají ve prospěch pacienta kvalitní moderní techniku.

Chovali se ke mně při prvním týdenním pobytu na klinice korektně, snažili se vše vysvětlit, umožnili mi spolurozhodovat v etapách, kde to padalo v úvahu. Přesto však je cenou za odbornou kvalitu péče to, že je člověk téměř bezejmenným článkem systému, který se přes vás valí a nezbude než sebou nechat hýbat.

Jde o to, pokud by se měl snad život uzavřít, aby se uzavřel důstojně s nadějí završení a zduchovnění. Smrt, když dříve či později přijde, nemá život popřít a zmařit, nýbrž naplnit. Repro DR

Ocenil jsem evropský model sociálního státu, který vrací člověku v podobě bezplatné péče to, nač celý život ze svého platu přispíval. Kdyby to bylo tak jako před Obamou v USA a jak to chce vrátit Trump, neměl bych šanci. Nedoplatil bych se. Jsem rád, že tu je, řekněme, institucionální solidarita, že nemocenské pojištění pokrývá náklady na léčení u toho, kdo si platí celý život, i toho, kdo (onemocní-li před začátkem výdělečné činnosti) ještě do systému nevložil ani korunu.

Můžeme po třech letech působení současné vládě pod vedením sociální demokracie leccos vyčítat, například necitlivost k problému uprchlíků, pokus obnovit práci bez smluvního rámce a spravedlivé odměny pro nezaměstnané, jež už jednou nejvyšší soudní autorita prohlásila za protiústavní. Nutno však vděčně uznat, že Sobotkův tým nepokračuje v koncepci vlád, pro něž zdraví bylo, jak se výslovně vyjádřil jeden z ministrů zdravotnictví, zboží jako každé jiné.

Je však také pravda, že v pomyslném prostoru mezi životem a smrtí nejsou politická témata tak důležitá. Přichází ke slovu vertikála života, vztah k tomu, na čem v posledku opravdu záleží. Jde o to, přimknout se k oné hlubině vlastního bytí, kde už to nejsem jen já sám, ale kde je to Hlubina skutečnosti samé, to, co se odvažujeme nazvat božským. Jde o to, pokud by se měl snad život uzavřít, aby se uzavřel důstojně s nadějí završení a zduchovnění. Smrt, když dříve či později přijde, nemá život popřít a zmařit, nýbrž naplnit.

O tomto naplnění chce člověk být ujištěn. Potřebuje mít hmatatelný symbol. Nejsme přece jen duše náhodou umístěné do těl. Potřebujeme, aby se nás znamení Božího uzdravujícího a osvobozujícího vstupu do života bezprostředně dotklo.

O to jsem se snažil pečovat a nabídlo se mi přijmout tuto službu tam, kde jsem byl před 71 lety (bez pár týdnů) na křesťanskou cestu životem vyslán křtem. Dobré duše chtěly v rámci možností, které poskytl opravdový křesťan na Petrově stolci, římský biskup František, smazat konflikt mezi římskou církví a mnou. Nemyslím, že by to bylo osudově nutné, svému spočinutí ve svobodnější a lidštější církvi starokatolické jsem neměl co vyčítat a rozhodně jsem spojení s ní před 17 lety nelitoval. Upřímně jsem se však možnosti smíření se svým původním duchovním zázemím otevřel jako možnosti.

Ukázalo se, že české verzi římské církve do toho nějaký Bergolio nemá co mluvit a že zásada, jíž mi při této příležitosti připomněl jeden dobrý kněz, že salus animarum suprema lex (spása duší je nejvyšším zákonem) zase tolik neplatí, když začne úřad šrotovat paragrafy. Stalo se zřejmé, že milosrdenství, a to i v roce po něm pojmenovaném, platí jen odsud posud.

Jsem rád, že je jasno. Mrzí mě, že z toho budou smutní mí přátelé z tohoto prostředí, kteří by mne rádi viděli ve službě vedle sebe. Jsem rád, že jsem v panice ze situace relativního ohrožení života neprovedl nepředloženost a nepřistoupil na požadavek veřejně si naplivat do obličeje.

Až se budu za týden chvět před druhou operací, až se mi bude špatně spát v očekávání zákroku, a pak i dalších plánovaných vyšetření, která mohou ukázat cokoli, věřím, že si zachovám čest a že se s důvěrou svěřím do imaginárních rukou skutečnosti, která je Světlem a Láskou.

Jsem rád, že budu moci přijmout pomáhající službu od starokatolického společenství. Doufám totiž, že i v té naléhavé situaci budu moct důvěřovat své účasti na Církvi, která koneckonců zahrnuje všechny lidi dobré vůle. A že se z té směsi temnoty a světla ještě protentokrát vynořím k obnovené práci, třeba i k té v Deníku Referendum, která mě těší a naplňuje přesvědčením, že je k něčemu.

  Diskuse
  January 9, 2017 v 16.15
  Pane Štampachu, kdyby příslušnost k nějaké církevní organizaci byla tak důležitá, co bychom pak dělali my, kteří oficiálně nepatříme vůbec nikam?
  Přeji vám brzké uzdravení a pokojné myšlenky.
  January 9, 2017 v 16.37
  Ano
  No právě, tohle jsem si musel v těchto dnech znovu potvrdit. Jaksi intelektuálně to vím, a potřeboval jsem nalézt i vnitřní pocit bezpečí.
  JV
  January 9, 2017 v 18.23
  Milému panu Štampachovi
  Vážený a milý pane Štampachu,
  udělal jste moc dobře, že jste překročil pomyslnou hranici mezi veřejně přístupným a osobním. Vždyť, co jiného by nám lidem tohoto světa mělo ležet na srdci, než aby každý jeden z nás byl šťastný, zdravý a nakonec spočinul v láskyplné náruči Boží.

  Také Vám přeji - jako my všichni čtenáři DR - brzké uzdravení a dobrou mysl.

  Zůstávám v duchu i v modlitbách s Vámi.

  Váš Jiří Vyleťal
  January 9, 2017 v 20.33
  Dík
  Pane Vyleťale prošli jsme společně různými episodami, byli jsme ve při, ale v podstatném jsme se shodovali, i když jsme se občas o tom museli znovu ujistit. Děkuji Vám za projev účasti a duchovní podpory.
  VP
  January 9, 2017 v 21.32
  Milý bratře, přeji Ti, abys spočinul v náruči našeho nebeského Otce. Tím nechci říct, že v ní nejsi. Kéž Ti On dá, abys stále cítil jeho lásku. Bratr Václav Tomáš.
  AZ
  January 10, 2017 v 8.54
  Vážený pane Štampachu,
  s omluvou začínám trochu zdálky a oklikou. Čověk, který se v myšlenkách i v práci zabývá stavem společnosti a jejími proměnami, během této své činnosti nasbírá několik autorit, k nimž se obrací pro porovnání svého mínění o věci s míněním člověka, který problematice rozumí a kterého si váží jako spravedlivého, byť samozřejmě omyslného. Takovou autoritu mám v jednom nezávislém ekologovi z malého města například pro otázky Národního parku Šumava, jinou autoritou, zejména na problematiku mezinárodního dosahu sociálně demokratických idejí je mi Vladimír Špidla, a abych uvedla někoho do třetice - pokud jde o hodnocení proměn německé společnosti, obracím se na Alenu Wagnerovou. V otázkách situace křesťana ve zmatcích současného post-faktického světa a smyslu křesťanství v rozhárané společnosti globalizačního (ne) pořádku, v níž vzrůstá náboženská nenávist, jste pro mě onou spolehlivou autoritou vy. Mám jistotu, že o věci víte víc než já, že vaše komentáře nikdy nejsou povrchní, že nepodléháte emocím a jste si vědom odpovědnosti za veřejně vyslovený názor. Děkuji vám za píli a důslednost, s jakou už tolik let píšete své sloupky pro Deník Referendum, vaše místo zde je nezastupitelné.
  Přeji vám, aby s vaším zdravím vše dopadlo dobře, aby vám lékařská péče, když už jste do ní upadl, přinesla odpočinek a vybavila vás na další cestu životem novou silou. Držím vám palce.
  JP
  January 10, 2017 v 12.30
  Mezi dvěma operacemi...
  ...se v současné době nachází i můj nejbližší přítel. Ta první se konala asi před čtyřmi měsíci, po těžkém záchvatu mrtvice, kdy těžce oteklému mozku (našli ho doma až po dvou dnech) bylo nutno ulevit vyoperováním velké části lebeční kosti. Když jsem ho po čtyřech týdnech poprvé spatřil, už sice nebyl v akutním ohrožení života, ale byl ochromený na celé levé straně, nemohl mluvit, nemohl jíst, nemohl polykat. Pohybovat mohl prakticky jenom pravou paží a pravou nohou, ale víceméně jenom nekoordinovanými trhavými pohyby. Prognózy lékařů o možnostech jeho vyléčení zněly velice pesimisticky. Nejhorší byly ty dva dny zpoždění než se dostal do nemocnice - právě u mrtvice, kde přijde na každou minutu!

  Jeho příbuzní a já jsme se ale nespolehli pouze na klasickou, nemocniční medicínu, hned ze tří zdrojů jsme mu nechali přicházet léčivé energie. Výsledek? Vysloveně dramatické zlepšení jeho stavu, lékaři (či přesněji lékařky, v dané stanici je pouze ženský lékařský personál) vyloženě nevěřícně konstatovali jeho pokroky oproti všem jejich očekáváním, lékařky vracející se z dovolené ho téměř nemohly poznat. Dnes už může zcela normálně polykat, jíst, mluví ještě s určitými obtížemi, ale víceméně je možno s ním hovořit jako dříve. Levá strana zůstává ještě nadále nepohyblivá, ale alespoň se může už pohybovat v kolečkovém křesle.

  Ivan Štampach zmiňuje své uspořádávání svého vztahu ke svému Bohu, v bezpochyby kritické chvíli jeho života. I já jsem se svým přítelem hovořil mnoho o Bohu, o víře a o náboženství. Ovšem, v dosti jiné poloze. Můj přítel je mi názorově naprosto blízký, a to i v oblasti víry: stejně jako já je v zásadě ateistou, ale se smyslem pro spiritualitu. Nemohl jsem s ním proto hovořit o Bohu v tom samém smyslu jako to činil - a asi nadále činí - Ivan Štampach se svým Bohem; namísto toho jsem mému příteli (po tu jednu hodinu denně kterou mi umožnil můj vlastní zdravotní stav) vyprávěl především o našich diskusích na téma Boha a víry, které vedeme na stránkách DR. Napřed jenom pozorně poslouchal; poté co opět mohl začít mluvit jsme si na dané téma mohli vzájemně vyměňovat myšlenky, tak jako dříve.

  Co říci závěrem? Takovýto úsek svého života asi přece jenom poněkud jinak prožívá ten, kdo ten svůj život spatřuje v moci a péči Boží, a jinak ten, kdo se může spoléhat pouze (?) na péči svých blízkých a přátel. Ale asi můžeme popřát společně oběma, ať se tato těžká fáze jejich života ukáže být pouhým klopýtnutím na jejich další životní cestě.

  P.S. Ta druhá operace mého přítele se bude konat asi za měsíc - až zcela opadne ten otok na mozku, bude mu jeho lebeční kost vsazena zpět.
  January 11, 2017 v 8.16
  Pane Poláčku,
  Kdyby váš přítel věřil v Boha, myslel by si prostě, že vás posílá on. Je přece daleko pravděpodobnější, že Bůh někoho pošle, než to, že udělá zázrak. Já myslím, že Bůh nerad porušuje fyzikální zákony.
  Mimochodem, posíláte energie jenom svým přátelům? Jiným lidem byste je neposlal?
  Ono by ovšem bylo dosti podivné, paní Hájková, kdyby Bůh jako svého zástupce posílal právě někoho, kdo na něj nevěří... ;-)

  Jestli bych posílal energie i jiným? - To čas od času dělám, když se naskytne potřeba a když je mi možno.

  Právě v té druhé podmínce je ale zásadní problém: já naprosto a vůbec nemohu posílat energie neomezeně. Přesně naopak: musím s tím být krajně opatrný, protože jinak u mě dojde ke značně problematickým důsledkům.

  Asi takhle: podle všeobecně přijímané "teorie" v prostředí ezoteriky tyto energie protékají jakýmisi energetickými kanály, které má každý člověk ve svém těle. A u mně jsou tyto "kanály" zřejmě nějak velice zúžené; a když jimi posílám příliš velké množství, tak se to celé nějak podivně ucpe, zadrhne. Nastane přetlak, dramaticky se zvýší napětí.

  A přesně to se mi stalo i v daném případě: jakmile jsem se dozvěděl co se přihodilo, začal jsem mému příteli posílat energie. A to hodně intenzivně. Ale pak došlo právě k tomu efektu který jsem popisoval; takže jsem s tím bohužel musel na čas přestat, a teprve v současné době mohu zase občas - velmi opatrně - nějaké poslat.

  Nicméně zdá se, že se to i tak vyplatilo; právě na začátku bylo nejpotřebnější, aby se z postižených mozkových buněk regenerovalo tolik kolik jen bylo možno. Jsem opravdu zvědavý na snímky z nové počítačové tomografie kterou mu budou v dohledné době dělat - jaký bude rozdíl mezi původním stavem a tím současným.

  Takže k té možnosti posílat někomu léčivé energie: jak řečeno v případě potřebnosti rád pomohu, ale v současné době mi opravdu není možno.

  Naštěstí v daném případě jak jsem uvedl on ty energie dostal ze tří zdrojů: jeho sestra mu denně posílá jednu až dvě hodiny energie reiki (a reiki je metoda které se může naučit víceméně každý), a také jsem pro něj angažoval profesionální duchovní léčitelku. A podle mého názoru nakonec právě její působení přineslo ty nejpronikavější úspěchy. (Nakolik se to dá v daném případě nějak změřit.)
  January 11, 2017 v 13.49
  Bůh může poslat kohokoliv, pane Poláčku, neb se tak obvykle neděje přímým rozkazem.

  Jinak vám děkuji za vysvětlení, jak je to s těmi energiemi. Chápu, že pokud energie pochází z vás, respektive prochází nějakými vašimi "kanály", tak s ní musíte šetřit.
  Já žádnou takovou léčivou energií nedisponuji, a tak musím spoléhat na Boha. Proto se v podobných případech uchyluji k modlitbě. Při ní vyslovuji řadu jmen a přání s těmi jmény spojených. Koneckonců, můžu do seznamu zařadit i jméno pana Štampacha.
  Samozřejmě, stoprocentní výsledek nemohu zaručit. Vy ano?  + Další komentáře