Prosadí ČSSD neziskové nemocnice? Je to pořád naše priorita, říká ministr Ludvík

Vratislav Dostál

Ministr zdravotnictví sice stáhl z jednání vlády zákon, který zavádí vznik neziskových nemocnic, normu ale považuje za jednu z priorit svého resortu. Proti zákonu se vymezuje především hnutí ANO. Materiál dosáhl rekord v rozporech, říká Babiš.

Podaří se sociálním demokratům prosadit do konce volebního období zákon o neziskových nemocnicích? Po předminulém jednání vlády to moc nadějně nevypadá, proti návrhu se vymezují především zástupci hnutí ANO. Jejich předseda Andrej Babiš návrh označuje dokonce za komický. „Materiál dosáhl snad rekord v rozporech," dodává. Sociální demokraté ale o neziskových nemocnicích hovoří již několik let, kdysi s tímto návrhem narazil David Rath.

Současný ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík byl návrh z jednání vlády donucen stáhnout, hovoří o něm ale stále jako o jedné z priorit jeho resortu. „Návrh byl z jednání vlády stažen kvůli rozporům, například s ministerstvem financí. Ministerstvo zdravotnictví se tyto rozpory pokusí odstranit. Prosazení zákona je i nadále jednou z našich priorit,“ řekla v rozhovoru pro Deník Referendum ředitelka tiskového odboru ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Podle ministerstva financí ale není vůbec nutné, aby stát zaváděl novou právní formu neziskové nemocnice. Zákon navíc počítá s tím, že by převedl na neziskové nemocnice pouze část nemocnic, což Andrej Babiš označuje za diskriminační. „Narušilo by to rovné postavení poskytovatelů a konkurenční prostředí,“ říká. Ministerstvo financí nesouhlasí ani s povinností pojišťoven uzavřít s nemocnicemi smlouvy.

Podle Čechové má zákon umožnit, aby byly nemocnice více řízeny manažerským způsobem. „To znamená, že budou moci lépe hospodařit a lépe nakládat s majetkem,“ uvedla pro Deník Referendum. Zákon mimo jiné počítá s tím, že neziskové nemocnice nebude možné privatizovat. Podle sociálních demokratů je hlavní výhodou neziskových nemocnic před soukromými to, že soukromé nemusí nabízet pacientům veškerou potřebnou péči, zatímco neziskové ano.

„Zájmem například akciové společnosti je mít z poskytované služby největší zisk. Bude poskytovat obory, které jsou lukrativní. Problém je v tom, že do této hry přichází pacient, který chce péči. Nezisková nemocnice poskytne i tu neziskovou,“ uvedla minulý týden v rozhovoru pro ČT24 náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová z ČSSD a jako příklad nevýdělečných oborů uvedla LDN nebo péči o dlouhodobě nemocné.

Právní forma veřejné neziskové zdravotnické organizace je určena pro poskytovatele zdravotních služeb, jejichž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. Norma počítá se vznikem páteřní sítě několika desítek neziskových nemocnic a ústavů, které by měly zajišťovat dostupnou péči a výměnou za to mít třeba daňové výhody.

ČTK v této souvislosti uvedla, že nemocnice, které by mohly být nově neziskové, dosud zaplatily za deset let na dani z příjmu asi miliardu a tři sta milionů korun. „Pokud by je stát od této povinnosti osvobodil, za tuto částku by mohly pořídit například třináct lineárních urychlovačů, které pomáhají šetrně likvidovat nádory,“ napsala ČTK.

V rámci právní formy neziskové zdravotnické organizace by měly být upraveny také univerzitní nemocnice, na které se změní stávající fakultní nemocnice. „Zakladatelem veřejné neziskové zdravotnické organizace bude moci být právnická i fyzická osoba. Hlavní činnost nebude podnikáním. Výnosy z činnosti této organizace bude možné použít pouze na úhradu nákladů spojených s touto činností,“ vysvětluje Čechová.

Podmínkou pro zápis organizace do obchodního rejstříku bude souhlas ministerstva zdravotnictví, při rozhodování o vydání souhlasu bude podle Čechové ministerstvo vycházet z potřeb zajištění dostupnosti zdravotních služeb. Další podmínky činnosti veřejné zdravotnické organizace se budou podle jejích slov vztahovat například k ustavení a složení orgánů organizace, pravidlům hospodaření a nakládání s majetkem, v případě univerzitních nemocnic též ke spolupráci s vysokými školami.

Návrh zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci byl ministerstvem zdravotnictví vypracován v návaznosti na programové prohlášení vlády, ve kterém se vláda zavázala předložit návrh zákona, který upraví podmínky poskytování lůžkové zdravotní péče na neziskovém principu a současně umožní transparentnější a efektivnější řízení poskytovatelů této péče.