Právo civět na ženská těla

Kamila Abbasi

Kamila Abbasi osvětluje právní okolnosti aktuálního sporu kolem burkin. Podobný zákaz nepatří do moderní evropské společnosti. Burkini se staly pouhým hromosvodem nenávisti vůči muslimům a pokusem ovládat ženská těla.

Ženy si zvykly na to, že jejich hidžáb je hromosvodem pro veškeré emoce vůči muslimské komunitě v jakékoliv společnosti na světě. I ve Francii je to opět žena, ke komu se tyto emoce obracejí a na kterou dopadají údajná „opatření proti terorismu“. Proč Francie přistoupila k zákazu muslimských plavek? V čem Francouze pobuřuje žena „bez šnorchlu“, oděná do „muslimsky konformního neoprenu“?

Vymítání symbolů

Chceme-li zachovat náboženskou svobodu, lze zvolit dva přístupy. Prvním je naprostá rozvolněnost — tedy mnohost náboženských symbolů ve veřejném prostoru. Na ulicích, ve školách i na úřadech se pak můžete setkat s nošením křížků na krku, židovskými jarmulkami a také muslimským šátkem (hidžábem).

Druhým, opačným přístupem, je naprosté vyprázdnění veřejného prostoru od všech náboženských symbolů. Ve společnosti se pak nesetkáte s manifestací absolutně ničeho.

Liberalizace i zákazy muslimských náboženských symbolů se objeví vždy nejprve ve školství. Nejinak tomu bylo ve Francii, která od roku 2004 zvolila absolutní odstranění náboženských symbolů ze škol.

Celostátní zákaz jarmulek, hidžábů a výrazných náboženských symbolů (tedy i kříže na krku) ve školách pak byl zdůvodněn tím, že děti jsou nesmírně citlivé na existenci jakýchkoliv symbolů a vedle toho jsou také velmi ovlivnitelné.

Muslimské šátky navíc působily problémy v hodinách tělocviku, kde z důvodu bezpečnosti není možné nosit jakoukoliv pokrývku hlavy (tedy ani čepice nebo klobouky, které školám — jakožto alternativu — nabízely muslimské žákyně Dogru a Kervanci v případě před Evropským soudem pro lidská práva „Dogru proti Francii“).

Od roku 2011 pak ve Francii platí druhý kontroverzní zákon. Tím je zákaz celoobličejového zahalování, tedy zákaz nošení burek a nikábů. Burka má — slovy našeho pana prezidenta — „takovou tu síťku přes oči“. Nikáb je varianta „bez síťky“, kdy je žena kompletně zahalená, ale stále jí můžeme vidět do očí.

Francie naznala, že tyto závoje a „síťky“ mohou vytvářet překážku mezi ženou a okolní společností. Protože má samotná tvář v evropském kulturním okruhu jedinečnou hodnotu, nelze si představit, že by se ženy dokázaly integrovat do francouzské společnosti, pokud se odhalují jedině v soukromí, ovšem mimo domácnost se pohybují pouze se zahalenou tváří.

Šátky patří do křesťanské společnosti

Zakážeme-li ovšem ženám nosit obyčejné muslimské šátky, jedná se o zásah do svobody náboženského vyznání. Je proto třeba připomenout, že evropské státy sdružuje významný lidskoprávní dokument, kterým je Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.

Nad ochranou této Úmluvy a jejím dodržováním ze strany států bdí Evropský soud pro lidská práva, který již v minulosti zákazy muslimských šátků několikrát řešil. V případě Francie pak oba dosavadní zákazy (zákaz celoobličejového zahalování v případě burek a nikábů, i zákaz muslimských šátků ve školství) před Evropským soudem pro lidská práva obstály.

Zakáže-li některý stát nošení náboženského symbolu, k Evropskému soudu pro lidská práva se případ může dostat velmi rychle. Soud se pak ale vždy zabývá povahou státu, který nošení symbolu zakázal. Je podstatné, zda jde o stát ateistický (Česká republika), tradičně sekulární (Francie) nebo naopak vysoce religiózní (Itálie).

Spor o burky byl sporem o právo na znalost identity protějšku, ale nynější hádka o burkini je patriarchálním sporem o to, co vše na ženě ještě máme vidět. Repro DR

Už z těchto důvodů je nemyslitelné, aby například Itálii před soudem „prošlo“ opatření zakazující muslimkám se zahalovat, pokud by jinak religiózní Itálie současně nezakázala také nošení ostatních symbolů — tedy i kříže.

Je proto snadné se dovtípit, že žádný italský politik by záměr zákazu zahalování politicky neustál, protože tento zákaz by současně znamenal nutnost zbavit Itálii vedle muslimských šátků právě i tolik milovaného kříže.

Tvrzení, že do křesťanské Evropy šátky nepatří, proto nedává smysl. Je-li stát skutečně křesťanský a chce-li na veřejnosti svůj kříž, musí z hlediska lidskoprávních dokumentů, kterými je Evropa vázána, strpět i muslimský šátek.

Křesťanské státy jsou tedy, na rozdíl od států podřízených ateismu, daleko více otevřené koexistenci různých náboženských symbolů ve společnosti, neboť se v prvé řadě obávají o vlastní krucifix.

Naproti tomu státy ateistické směle vyprázdní veřejný prostor jak od muslimských šátků, tak od kříže, na kterém ostatně ani nijak netrvají.

Nahota místo svobody

Kromě pláží není v žádném francouzském veřejném prostoru zakázáno chodit v burkinách. Burkini jako oděv totiž nespadají pod zákonný zákaz burek a nikábů. Ženám je přeci vidět do tváře.

Pokud by žena v tomto „bazénovém oděvu“ vyrazila na pařížské bulváry, pokutována by nebyla. Šovinisté by dokonce mohli poznamenat, že ženě přes upnuté burkini vidíme siluetu, což se rozhodně nedalo říci o beznadějně volném nikábu či burce.

Jak bylo řečeno v úvodu, ženy si už zvykly, že například jejich hidžáb je hromosvodem pro veškeré emoce vůči muslimské komunitě obecně. A to přesto, že žádný z nedávných teroristických útoků ve Francii nezpůsobila muslimská zahalená žena.

Jistě, lze pochopit, že většinové společnosti záleží na tom, jak moc je žena oblečená, když jde na úřad, do banky, do nemocnice. Je totiž příjemné, když člověku vidíme do tváře, a působí podivně, když mu nemůžeme myšlenky a emoce „číst z očí“.

V případě francouzského zákazu nošení burek a nikábů, šlo právě o zákaz nepřiměřeného zahalování na veřejnosti. Společnost tehdy vydala jasný signál: „Chceme Ti vidět do tváře, chceme vidět, kdo jsi ty, kdož se mnou jednáš.“

Tento signál byl zcela legitimní pro poklidné soužití většinové a muslimské komunity v jedné společnosti. V případě burkin je však situace poněkud rozdílná. Jaký signál vysílá společnost tentokrát? „Chceme Ti vidět až za hory, máme právo civět, ukaž nám, co skrýváš!“

Stručně řečeno: spor o burky byl sporem o právo na znalost identity protějšku, ale nynější hádka o burkini je patriarchálním sporem o to, co vše na ženě ještě ostatní vidět mají a musejí.

Jako mladá žena jsem podobným situacím čelila mnohokrát. Nezahaluji se, přesto jako Evropanka řeším, co bude, až mě partner uvidí ve spodním prádle, co bude, až mě všichni na koupališti uvidí v plavkách.

Můžeme nutit ženu, od puberty zvyklou nosit na vlasech šátek a nevystavovat dekolt na veřejnosti, do nošení plavek na natřískané pláži před očima ostatních lidí? Je to stejné, jako bych já musela přijít na koupaliště nahá.

Samotný fakt, do jaké míry je žena ochotná před zraky okolí své tělo odhalit, je vysoce intimní záležitostí. Především by to ale mělo být svobodným rozhodnutím každé ženy. V opačném případě může dojít k tomu, že žena nucená k odhalení z ostychu na pláž nepřijde vůbec.

Neexistuje nic jako „právo na zření ženského těla ve spodním prádle“. V případě zákazu burkin jsme proto svědci posledního kroku k úplnému patriarchálnímu ovládnutí ženského těla. Co je ale komu do toho, v jak titěrných plavkách ženy tráví chvíle na pláži, zůstává záhadou.

  advertisment
  Diskuse
  Jediná malilinká výhrada, zákaz obličejového zahalování bych neoznačil za "kontroverzní zákon" -- jestli jsou nějaké evropské hodnoty, tak to, že člověk vystupuje na veřejnosti pod svým pravým jménem a s tváří nezakrytou, je jedna z nich --, jinak naprostý souhlas.
  August 26, 2016 v 9.58
  Co takhle právo koupat se v muslimské zemi v bikinách?
  Nahoře bez? O tohle také autorka usiluje? Jestli ano, tak kde a jak?
  Pokud ne, tak ať si své, zjevně jednostranné vývody, nechá pro sebe.
  Muslimové nenosí své oděvy v Evropě ze stejného důvodu, jako v zemích svého původu. Tam je ochraňují před místním klimatem. Kdežto v Evropě jsou jen velice viditelným symbolem jejich víry.
  Muslimky přece mohou nosit celotělové plavky, pokud mají takovou obavu, aby je nikdo neokukoval. Jenže o tohle jim přece vůbec nejde. Víme to všichni, ví to i autorka.
  Které se rád omluvím, pokud prokáže svoji aktivitu v muslimských zemích, její boj o to, aby tam evropské návštěvnice mohly chodit tak jak se jim zachce. Aby tam nedocházelo k onomu "úplnému patriarchálnímu ovládnutí ženského těla". Pod kterýmžto pojmem já si, na rozdíl od autorky, představují ženy právě v burkinách a podobném oblečení. A jsem si jistý, že jsem blíže k pravdě.
  KA
  August 26, 2016 v 11.2
  Aleš Morbicer:
  Především trpíte představou o jakémsi homogenním arabském světě. Ten ve skutečnosti sestává jak z totalit, tak z demokratických států. Muslimská kultura tvoří jednu třetinu světa, v SA si žena nemůže nosit, co chce, jordánská královna chodí odhalená.

  Není mi jasné, z jakého důvodu poukazujete na diktutary a hlásáte svobodu našich žen se slovy "ale v této barbarské zemi by si taky nemohly dělat, co chtějí." Pokud tento patriarchální přístup skutečně odsuzujete, není mi jasné, proč bychom se zde měli uchylovat ke stejným praktikám
  MP
  August 26, 2016 v 11.50
  Alešovi Morbicierovi
  Pokud považujete evropskou hodnotu hodnou policejní ochrany to, že "člověk vystupuje na veřejnosti pod svým pravým jménem" -- nemělo by se začít u zákazu nicků v diskusích, novinářských zkratek a nepodepsaných článků, o tv reportážích nemluvě, navázat zákazem pseudonymů a anonymních akcií? Není to všechno mnohem drsnější porušování Vámi uvedené hodnoty?

  Osobně nevím, co by měly být evropské hodnoty, na jejichž základě bychom reglementovali svobodu jedince nakládat se svým tělem včetně tváře (nevystavovat ho či vystavovat podle uvážení), ale pokud by Váš názor platil, museli bychom z evropské literatury vyškrtnout např. Denise Diderota. A Milana Kunderu s jeho představou, že právo na soukromí a intimitu je jeden z nejdůležitějších výdobytků evropské civilizace vyhnat někam do pouště.

  Je v pořádku, když se zákonem určí veřejné sféry, kde to zahalení tváře není na místě -- škola, úřad, demonstrace, pasová fotografie. A dost.
  AM
  August 26, 2016 v 11.50
  p.Abbasi
  No, to asi bylo spíš na pana Ševčíka, než na mě, já s vaším článkem souhlasím.

  Nicméně s demokratickými muslimskými státy to žádná sláva není, ž těch které obklopují Evropu (Blízký východ a sev. Afrika) je jich kolik?
  Dva? Tři?
  Bohužel z Arabského jara i s přispěním Západu zbyly jen slzy a zmar. Fundamentalisté posilují všude, kam se člověk podívá.
  Byl bych moc rád, kdyby si to muslimové mírově vyřešili mezi sebou dřív, než to přivezou sem.
  AM
  August 26, 2016 v 12.6
  p.Profant
  Proboha jak jste zase přišel na to, že chci zrušit intimitu?
  Vždyť mluvím o veřejném prostoru -- ale ne jen škola a úřad a dost, jak to vidíte vy. Ve veřejném prostoru (tj. mimo domácnost), za sebe a své činy ručím svou odkrytou identitou. tak to vidím já.

  A ano -- pryč s pseudonymy, pryč s anonymními akciemi, jsem pro.
  ??
  August 26, 2016 v 12.36
  Sikovna manipulace muslimske pravnicky.
  "Neexistuje nic jako „právo na zření ženského těla ve spodním prádle“."
  "Právo civět na ženská těla"

  Nazev clanku i mnou uvedeny citat z neho, doklada jak sikovny manipulator (pravnik) muze prekroutit podstatu problemu. V zakazu nejde o pravo "civet" na zenska tela. V zakazu jde o pravo necivet na symbol, ktery vetsina Evropanu a Francouzu zvlaste spojuje s terorem a atentaty na symbol krvaveho politickeho islamu (a nediskutuji ted o tom , zda opravnene ci neopravnene).

  "Jaký signál vysílá společnost tentokrát? „Chceme Ti vidět až za hory, máme právo civět, ukaž nám, co skrýváš!“ "

  Autorka pochazejici patrne z velmi pruderniho prostredi (formovaneho islamem ?) ani neni schopna pouzit vyraz jako prsa , stehna ci klin, Misto toho hovori o "horach". Jestlize muslimove prochazeji svym "viktorianskym obdobim", muzeme to tolerovat, ale nesmeji po nas chtit abycho je brali jako sobe rovne ve vyvoji. Aspon ty burkinove nestastnice nikoliv.
  August 26, 2016 v 12.52
  V čem je problém?
  Když mohou existovat nuda pláže, kde je normální být úplně bez, proč by nemohly existovat burkini pláže, kde je normální být úplně v?

  Člověk není povinen chodit na pláž. Ale pokud už tam chodí rád, chce se tam cítit přirozeně. Pokud má odlišný názor na odhalování lidského těla, záleží už jen na míře tolerance. Pocity lidí nelze řešit zákonem.
  ??
  August 26, 2016 v 15.22
  Obavam se p. Vorel ze to neni pro autorku to prave orechove.
  Jiste jste si vsiml, ze navrhujete "burkini plaze" tedy separovane. Paklize vzniknou, nic proti nim. Zatim v ramci kompromisu navrhuji, aby vsude kde jsou povoleny burkiny, bylo povoleno i koupani bez plavek. Ma potreba rovnosti a demokracie bude uspokojena.
  MP
  August 26, 2016 v 16.2
  Pavlovi Kuchejdovi
  Obdivuji Vaše pojetí vnitřní a vnější svobody spočívající v tom, že když už nějaký zákaz vadí Vám, tak chcete, aby se postihl také jiné. Vskutku demokratické.
  IH
  August 26, 2016 v 17.24
  Aktuální poznámka
  Příslušný soud ve Francii pozastavil zákaz nosit tolik a nezaslouženě diskutované (ne)moderní dámské plavky, které zaměstnaly i seriózní média a některým lidem poskytly příležitost k málo rozumnému ataku vůči muslimkám, byť problémy s radikály se týkaly muslimských mužů.
  Myslím, že soud měl stěží jinou volbu a že u ní již zůstane. (Pročež budou prolévány krokodýlí slzy nad slabostí naší západní demokracie tváří v tvář nepříteli silnému jak silnice, jak bychom začasté také chtěli být.
  August 26, 2016 v 21.5
  Jak jsem předpokládal.
  Proč bojovat v muslimských zemích se skutečným útlakem muslimských žen, když je daleko pohodlnější bojovat s rozloženým evropským systémem za možnost veřejně propagovat symboly spojené s náboženstvím, které se na tom útlaku podstatnou měrou podílí?
  A ještě se přitom zaštiťovat lidskými právy! A demokracií! Asi ani nevíte, co to je, farizejové!
  Rozhodně něco jiného, než bojovat za totalitní náboženství a protlačovat menšinové zájmy na úkor většiny.
  August 26, 2016 v 21.36
  Pane Horáku, já mám také aktuální poznámku:
  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/412989-incident-se-zahalenou-muslimkou-na-plazi-v-nice-byl-zinscenovany-tvrdi-kritici.html
  Proč by ostatně šejkové ,kteří do Evropy vrhají miliardy na stavby mešit, nemohli zaplatit komparsy, které hrají divadla v jejich zájmu? A kdo ví, kolik "ochránců lidských práv" už "chrání lidská práva" za jejich petrodolary?
  Ti Omramové a utopení Syřané, kteří jsou "náhodou" vyfoceni, či nafilmováni "náhodou" procházejícími filmaři a fotografy.
  Jen ta zatracená lidská paměť kdyby nebyla! Kdyby lidé nepamatovali jak za petrodolary "novináři" publikovali fotky ze srbského "koncentráku", kde měli být tyraní bosenští muslimové, až se zjistilo, že žádný "koncentrák" nikdy neexistoval a pár vybraných hubených muslimů bylo fotografováno přes ostnatý plot prasečáku, aby vše vypadalo dramaticky.
  Rovněž tak by se hodilo, kdyby lidé zapomněli na ostřelování sarajevského tržiště, kdy oběti byly připisovány Srbům a mohutně proti nim byla mobilizována světová veřejnost. Později však bylo vojenskými odborníky prokázáno, že se jednalo o útok muslimské baterie. Do vlastních řad.
  Tyto metody, kde je bezostyšná lež podpořena lidskými obětmi třeba i z vlastních řad, je takovým symptomem totalitního myšlení. Totalitního náboženství.
  Ovšem dolary jsou dolary, i když pocházejí z totalitního prostředí. Tak proč za ně nedělat z altruistů retardované a přitom se zaštiťovat tím nejvznešenějším co lidstvo dokázalo, i když právě to vznešené tím totálně devastují? Pecunia non olet!
  IH
  August 26, 2016 v 23.43
  Četníci ze Saint-Tropez to nebyli...
  Nevím, pane Ševčíku, zda bylo něco na té pláži zinscenované. Není ostatně vůbec důležité, zda se ona žena opravdu chtěla koupat, vyhřívat, nebo jestli čekala na policejní zásah. Podstatné není ani, jak došlo k tomu, že si ji vyhlédl fotograf. Poněkud problematické by bylo pouze, kdyby falešní (resp. herci) byli policisté. Jenže toho nebylo třeba, neboť příslušné složky nesporně měly příkaz k postupu, který fotograf pořídil, nevíme zda je převážně těšil, ale víme, že jej nemohli ignorovat.
  Mnoho dokumentárních filmů, o zvířatech i lidech, je v podstatné míře zinscenovaných. Neznamená to ovšem automaticky, že jsou špatné a nepravdivé.
  P.S.: Vámi zmínění šejkové by jistě neinscenovali něco, co se tak jako tak má dít a také se dělo. V případě přetrvání zákazu "burkin" by přikročili spíš k zakládání soukromých pláží pro muslimky, čímž by se jim asi docela zavděčily.
  IH
  August 26, 2016 v 23.58
  Apropos,
  před lety byl natočen film o (nepěkné) těsně poválečné praxi násilného stříhání a jiného ponižování "milostných kolaborantek" s okupanty. Tento jev nebyl ovšem rozhodně ničím čistě francouzským... Myslím, že o ne zcela nepodobné praxi nuceného svlékání myšlením prý kolaborujících žen na plážích bude film natočen rovněž. A zajisté dříve po událostech než v předchozím případě.
  August 27, 2016 v 7.30
  Takže není v zájmu muslimských vládců,
  aby se v médiích objevovaly fotky a s nimi příběhy, které budou emotivně zpracovávat Evropany k tomu, aby nekladli překážky muslimské invazi do Evropy?
  Není v zájmu šejků, aby se "objevovaly" story, které budou Evropany zpracovávat k tomu, aby nechali muslimy veřejně a nepřehlédnutelně propagovat své totalitní náboženství?
  A proto tu tedy máme srovnání, která se s logikou nesetkají ani v nekonečnu. A to se ještě můžeme těšit, co se zde na obhajobu neobhajitelného objeví! Jak silné musí být dogma, či touha po mamonu, když donutí dospělé, vzdělané lidi, aby na se na veřejnosti takhle shazovali? Nebo, což se zde zatím neobjevovalo, bránili svou víru, své náboženství, jeho symboly?
  I tato varianta je, jak se nyní zdá, na stole.
  IH
  August 27, 2016 v 11.36
  Odpověď
  Důsledné hledání aktérů jen zúženým zodpovídáním otázky "Cui bono?" vede ke krajní podezřívavosti i ke spikleneckým teoriím.
  Někdy to příslušným silám nestojí prostě ani za to, nebo mají zájem naopak třeba na dalším zostřování situace, a ne na nastartování cizí ozdravné reakce.
  Ale, hlavně, proč inscenovat něco, co se tak jako tak děje a za stávajícího nastavení dít bude?
  Na místě je spíš otázka, která místní komunita je opravdu tak povolná či šetrná, aby nevěnovala pár desítek euro do problematizace necitlivého zákazu? Myslím, že bychom takovou věc měli jednoznačně schvalovat. Neméně než investigativitu fotografů a novinářů (pokud patří dík především jim).
  August 27, 2016 v 12.23
  Jasně. Nepátrat, nehledat příčiny, ale vítat.
  Úsměv a vítat! Hlavně se neptát. Nerozlišovat.
  Maul halten und weiter dienen!
  Ideální občan pro neoliberály.
  Nepátrá po důvodech zvýšené agresivní politice šejků, kteří se snaží například dumpingovanou cenou ropy zlomit Rusko, kteří mají nekonečně peněz na stavby mešit, ale žádné na vybudování zázemí pro uprchlé souvěrce. A kterým současná krize hraje nejvíce do noty. Je přímo v jejich dobro.
  Proto je třeba neptát se, neboť to by vedlo "ke krajní podezřívavosti i ke spikleneckým teoriím". Je to zřejmě nová vědecká metoda.
  Ale pozor! Používá se jen selektivně. Například v případě Ruska je naopak povinností nechat se plně opájet krajní podezřívavosti a spikleneckými teoriemi. I v případech dalších, na které je panstvem ukázáno.
  Jak dnes píše v podobné souvislosti v Právu Jan Keller: "je to vždycky právě tak, jak se to zrovna hodí".


  PK
  August 27, 2016 v 12.32
  Tak držme palce, ať se to povede, pane Ševčíku
  Ano, je to na dobré cestě, Rusko už je opravdu hodně nalomené, a když to tak půjde ještě chvíli dál, bude hospodářsky totálně víte kde.
  Tak držme šejkům všichni i s Kellerem palce.
  August 27, 2016 v 13.39
  A takhle to pak dopadá.
  Ovčané jsou schopni i uvěřit, že zhroucení Ruska je dobrá cesta. To už není třeba dalšího komentáře. Nejsme schopni se vypořádat s "dobrými cestami" vzniklými nedávno se zhroucených států a už si někdo přeje zhroucení dalšího. Obrovské vojenské mocnosti. Tohle už fakt nepotřebuje komentář. To mluví samo za sebe.
  MP
  August 27, 2016 v 16.12
  Inu
  Zatímco silná a agresivní obrovská vojenská mocnost, která si své vnitřní problémy řeši obnovováním imperiální nostalgie a která přesvědčuje své občany, jak velkorysé to od ni bylo, že nás v roce 1968 milostivě okupovala -- to jep řesně to, co za humny potřebujeme.
  IH
  August 27, 2016 v 22.30
  To je hrozné, co se děje! Jedna africká země si už dala burkiny do názvu!
  Pane Ševčíku, na jedné straně zastáváte názor, chci Vás parafrázovat maximálně korektně, že muslimové představují pro Evropu cizorodý prvek, ba nebezpečí, a že mají blízko k islamismu. Na druhé straně vycházíte klidně z toho, že muslimky, ač si zaslouží omezování ohledně koupacího úboru, potřebují podporu ropných šejků, bez níž by je zřejmě vůbec nenapadlo porušit "burkinový zákaz". Není v tom jaksi rozpor? Platilo-li by druhé konstatování, pak by to znamenalo, že muslimky jsou nesmírně loajální a žádného omezení si tedy důvodně nezaslouží.

  Karel Čapek zapsal v Hovorech s TGM Masarykovo upřímné doznání, spočívající v odpovědi na otázku ohledně jeho vztahu k Židům. Prezident řekl, že v nejhlubším nitru určité negativní pocity vůči nim nepřekonal nikdy. (Parafrázuji popaměti.) Právě takto zažívaná emoce byla asi jedním ze zdrojů Masarykova rozhodnutí bojovat proti vítězství pověry v Hilsnerově případu.
  Není tedy nic špatného na tom, jestliže nevnímáme konkrétní muslimy (třeba charakteristicky oblečené ženy) kladně. (Totéž může ostatně leckdo cítit ještě dnes i vůči ortodoxních židům.) Důležité jsou ovšem naše uvědomělé věty, tedy zdejší Hovory s L. Ševčíkem, či Hovory s I. Horákem.
  August 28, 2016 v 12.4
  To je tedy debata!
  To zoufalé hledání argumentů, to srovnávání nesrovnatelného, jaký to má význam?
  Stavíte se zde do role humanistů a demokratů a přitom bojujete za totalitní náboženství, za to, aby mohlo veřejně, nepřehlédnutelně propagovat svou víru v evropském prostoru. Aby vyznavačky tohoto totalitního náboženství mohly veřejně nosit znamení své poroby.
  Co takhle bojovat za otrokářství? Několik milionů lidí je dnes otroky, tak proč by jste neměli bojovat za práva otrokářů mít otroky i v Evropě? Patří to k tradici některých kultur, tak proč ne?
  A co nacismus? Je také totalitní, nedemokratický, takže perfektně splňuje parametry vašeho zájmu, vaší ochrany.
  Mír a bezpečnost, jak jsem zjistil, tedy není pro vás. Cestu demokratizace Ruska by jste vyměnili za chaos. Už jsme měli "za humny" také tzv. nedemokratické režimy. Když padly, tak jsme na zhroucení nyní i my. Chcete to pádem Ruska urychlit? Aby byl i zde brzy konec křehké demokracie?
  Začal jsem chápat, proč si BIS vede některé levičáky jako rizikové. Mám totiž dojem, že vaše názory nejsou demokracii bezpečnější, než ultrapravicového nácka.
  Zapálená auta, nastražené bomby, to je pomalá a nákladná cesta. To účinnější je pomoci muslimské invazi a je po demokracii eins zwei.
  A opírat se o presidenta Masaryka při demontáži českého státu, to je vrchol nevkusu!
  ??
  August 29, 2016 v 15.36
  "Burka je praporem fasismu".
  Tento citat je skvely. Odvozene Burkiny patrne nebudou symbolem svobody. A je komicke, ze DR propaguje fasisticke symboly. Inu to je ta "pomylena" omladina. Byli tu za Hitlera, za Stalina a uz jsou tu zas.
  August 29, 2016 v 16.16
  Mám tu džob pro autorku článku:
  http://cestovani.idnes.cz/zakaz-bikin-a-plavek-na-plazich-ve-spojenych-arabskych-emiratech-p8k-/kolem-sveta.aspx?c=A130509_160041_kolem-sveta_SKR
  Ihned může projevit svoji akčnost a jít bojovat s utlačováním lidských práv. Už se těším, jak nás bude obeznamovat s výsledkem jejího snažení.
  Jinak na webu jsem našel, na jednom blogu, slušné zhodnocení současné situace: " Kamarád Pavel to pěkně shrnul. Zbraně a bělochy je potřeba zakázat. A korán je nutno předčítat v každé uměle oplodněné polorodině. Každý žák se musí přizpůsobit tomu nejpomalejšímu ze třídy a pokud tam bude ten pomalý moc rychlý, je potřeba začleňovat a začleňovat. Znásilnění arabskými migranty odstraníme náramkem s nápisem v angličtině a odchod z EU znamená, že pro odcházejícího zítra nevyjde slunce. Krádeže dětí je nutno posvětit soudem a podvolit se, ale zaplatit dle rozsudku dluh je nemravné. Rozstříhat presidentskou standartu je přijatelná revolta, ale spálí-li ateista vlastní knihu, je potřeba podat TO. Zabije-li muslim nelegálně drženou zbraní hromadu lidí a řve -li při tom allah akbar, nemá to s islámem nic společného, ale všem legálním držitelům zbraní je potřeba zbraně proto vzít. Sekačky na trávu musí mít emisní limity, ale kouřící lodě, co je vozí a jsou asi o 5 řádů horší v produkci znečištění ne. Všem 54 zaměstnaným atomovým fyzikům, vědcům a doktorům z migrační vlny se u lopaty daří dobře, zbylý milion, jak se zdá i přes veškerou snahu zaměstnat je ve státní správě, zůstane bez práce, protože povětšinou neumí ani číst a ani psát. A hlavně musíme vysvětlovat a vysvětlovat, že zabít manželku je v Evropě pro migranty na tytyty. No a Němci už staví nové domy pro to příchozí štěstí, protože migranti jsou jako déšť. Musíme se s nimi smířit. Divný svět."
  ??
  August 29, 2016 v 18.17
  Precetl jsem si diplomovou praci autorky.
  Rekl bych, ze pokud ji tuto praci nehodi jeji profesori na hlavu, lze to vysvetlit jen tucnou dotaci, kterou poskytla Masarykove univerzite v Brne wahabisticka Saudska Arabie. Jako perlicku dokladam citaci jedne ze zaverecnych vet jeji diplomove prace.

  "I když ve střední Evropě bylo ještě před dvaceti lety pravidlem, aby žena při návštěvě mše měla zahalený trup i vlasy, dnes se již ani v kostele na cudném odění nelpí.

  Tehle mlade wahabistce by mel nekdo vysvetlit, ze uz pred ctyriceti a vice lety se do kostela chodilo bez satku v minisuknich a satech na raminka. S jednou krasnou katolickou (v minisukni) jsem si tam daval rande.

  http://is.muni.cz/th/391076/pravf_m/Kamila_Abbasi_Zahalovani_muslimskych_zen_v_Evrope_-_kriticka_reflexe_judikatury.pd
  MP
  August 30, 2016 v 10.9
  Pavlovi Kuchejdovi
  Ona střední Evropa není jen Česká republika.


  MP
  August 30, 2016 v 10.10
  Kamile Abbasi
  Promiňte panu Kuchejdovi tu "mladou wahabistku", on je přesvědčený nudista a považuje za odvážné odhalovat se na veřejnosti tam, kde to jiní považují za nevkusné -- v tomto případě v tupé zhovadilosti předsudků a potěšení ze sprostoty, za kterou mu nehrozí pár po hubě (tuhle zhovadilost v sobě máme všichni, jen bývalo ve střední Evropě zvykem slušných lidí neobnažovat ji na veřejnosti -- a jednat podle ni se považovalo za projev "vnitřní nesvobody").
  August 30, 2016 v 10.26
  Ano, zhovadilost předsudků.
  Teď jde jen o to, kdo a proč ty předsudky má.
  Jednou je odhalování na veřejnosti nevídaným projevem svobody - když se svlékaly na veřejnosti /kdyby jen svlékaly!/ Pussy Riot, podruhé je to " potěšení ze sprostoty, za kterou mu nehrozí pár po hubě". Prostě - Jan Keller: "je to vždycky právě tak, jak se to zrovna hodí".
  A teď by se tak hodilo, abychom to dopracovali tak daleko, jako Švédové - https://www.youtube.com/watch?v=HqrvOXZyCs4
  Mohutně se na tom také pracuje.
  MP
  August 30, 2016 v 17.50
  Luďkovi Ševčíkovi
  Možná si to už nepamatuju, ale ony ty ruské rockerky tenkrát ukazovaly nahá těla, neobnažovaly pokud vím nic jiného --žádnou potřebu plivnout do tváře mladé dívce. Ostatně nepovažuji to za žádný "nevídaný projev svobody", jen považuji jejich odsouzení za zcela vídaný projev odporné diktátury. Mohu vám slíbit, že pokud panu Kuchejdu odsoudí za obnažovaní vlastního těla k trestu natvrdo, budu demonstrovat na jeho podporu.
  A t že je poslední dobou pro Honzu Kellera vždycky tak, jak se to hodí, to máte pravdu.
  August 30, 2016 v 19.24
  Ne pro Kellera, ale pro vás.
  Vám se hroutí vaše vize. Byznys. Proto zde se zde objevují jednou odsudky, jednou pochvaly téhož, odlišuje je jen v čí prospěch se dějí.
  Farizejství.
  Kromě ohrožení demokracie navíc ještě děláte velice špatnou reklamu levici. Vždyť co má levice společného s tím, že sem chcete natahat lidi, kteří se bez práce chtějí mít dobře? S lidmi jiné kultury, totalitního náboženství, kteří neskrývají, že nás nemají rádi a že si to zde chtějí zabrat? S lidmi, kteří jsou nám přímo nebezpečím? Co má u nás levice vůbec společného s vaším zvýhodňováním lidí, kterým se nechce pracovat? Co má levice společného s tím, že jste vytvořili stav, kdy menšiny mají více práv, než většina? Kdy ombudsmanka kope jen za tak 5% obyvatelstva, zbytek je jí dobrý k tomu, aby jej poučovala? Mimochodem, ten její mluvčí - Polák - to je taky dílo! Když už se ombudsmanka bojí jít do střetu s Křečkem sama, tak ať si najde někoho lepšího, nebo někoho, kdo mu ty komentáře napíše. Vytahovat srovnání s černochy v amerických tramvajích! - to člověku hned vytane na mysli ono - a vy zase bijete černochy. A že Židi zabili Ježíška. Komedie.
  Dnes už je pro bělocha nebezpečné jet tramvají v Paříži, to ale tomu hochovi asi nikdo neřekl.
  Už jen hodně potřeštěný altruista dnes může tvrdit, že přijetí islámských migrantů je záslužný čin, který je prost nebezpečí, který nás kulturně obohatí. Země, které tuhle politiku prováděly a dnes jsou ve vyjímečných stavech, na pokraji občanských válek, jsou nám jasným varováním.
  Věřte tomu, že já budu dělat vše proto, aby taková situace u nás nenastala. Ať už to ohrozí něčí byznys nebo něčí pitomé infantilní představy o multikulturnosti.
  Můžete se do mě klidně pustit. Můžete mé obavy o život mých bližních klidně nazývat nacismem, xenofobií a kdo ví čím. Vy jste těm slovům dávno vzali jejich pravé významy, vy jste je už tak zprofanovali, že pro ty, kteří jsou od vás tak titulováni, je to osvědčením, že jdou po správné cestě.
  Jen mě mrzí, že se kryjete levicí. Ta si to odskáče za vás.
  PK
  August 30, 2016 v 20.19
  Křeček je podřízeným ombudsmanky, ne?
  Jeho povinností, pane Ševčíku, je sklapnout podpatky, a držet její linii. Chce-li si svůj úřad zachovat. Aspoň v normální zemi.

  Co to melete o tom, že ombudsmanka "se bojí jít do střetu" se svým vlastním podřízeným? Je zřejmé, že nechápete některé elementární věci.
  August 31, 2016 v 10.11
  Ale notak!
  Vždyž s tou podřízeností je to u vás úplně stejné, jako se vším. Když se to hodí, tak je vyžadována, když se to hodí, tak oslavován ten, kdo jí nedodržuje. Prostě - "je to vždycky právě tak, jak se to zrovna hodí". Bouráte právní stát a pak se divíte, že nefunguje.
  Mimochodem, četl jsem, že náměstek primátora města Brna Matěj Hollan z Žít Brno má obrovský skandál. Hašek je proti němu úplný světec. Nějak jsem ale přehlédl, že by se zde o této kauze psalo. Marně hledám důvod. Že by se to někomu nehodilo? Že by to mohlo ohrozit tunel First Housing?
  Že by se zde nikdo nedostal k materiálům, jichže je plný web?
  http://bleskove.cz/politika/4072-skandal-zbicovaneho-politika-sadomasochisty-hollana-dela-si-z-lidi-blazny
  http://prask.nova.cz/clanek/novinky/skandal-mezi-nejvyssimi-tento-politik-se-oddaval-masochistickym-hratkam-podivejte-se-na-bizarni-video.html
  Ale asi je "levicovější" šít do levicového Haška, než do seskupení, které naplno spolupracuje s ANO, největším konkurentem ČSSD v kraji.
  Já to sice vidím jako protilevicové, ovšem já nejsem "aktivista", takže nemůžu logicky vědět, co je správné.
  ??
  August 31, 2016 v 10.47
  Kamile Abbasi s laskou.
  Chvili jsem si pockal, ale PKU (prazska kavarenska umma) samozrejme nezklamala. Ze by nekdo zareagoval na hruby a hlou py vypad p. Profanta sice nebylo moc pravdepodobne, ale nikdo mi nemuze vycitat ze jsem mu nedal sanci. Proste PKU se ridi mirne modifikovanym heslem jeji zvlast pitome prislusnice Siklove, radeji se budu mylit s kavarnikem Profantem, nez mit pravdu s vidlakem Kuchejdou.
  Kamilo Abbasi rad bych vas poprosil at mi neodpoustite, ja vam take neodpoustim hlouposti, ktere uvadite ve sve diplomove praci. Napriklad tvrzeni ze , " zahalovani je v evropskem prostredi volbou jednoznacne svobodnou", by si nedovolil vyslovit ani Petr Pelikan. Mimochodem, i kdyz nesouhlasi s Konvickou povazuje, ac sam muslim, jeho stihani za absurdni hloupost (http://echo24.cz/a/wUwmr/nestihejte-konvicku-rika-ministruv-bratr--muslim).
  Odpoustim vam ovsem hlouposti, ktere pisete z nevzdelanosti, kdyz davate na stejnou uroven vyroky o zahalovani citovane v Koranu (tedy slova samotneho Allaha) s vyroky sv.Pavla ("milacka feministek") tedy omylneho delnika na vinici Pane. Jestli vam odpusti i vasi profesori bude to testem urovne Masarykovy university, ktery muze byt ovsem zkreslen vysi Saudskeho grantu.
  Pan Profant se vas ochotne ujal. Zda prijme ochranu hloupeho prazskeho sovinisty ktery je presvedcen, ze mlade divky jsou ach tak bezbranne je vase volba. Svou neschopnosti zpusobil pad socialne demokraticke ministryne a nyni se opet, svou servilitou k PKU, snazi ziskat misto kde by mohl spachat nejakou tu pitomost za velke penize.
  Ta jeho hloust spociva nejen v tom, ze neni schopen najit na internetu informace dostupne jednim kliknutim mysi (to muze byt i lenost), ale napriklad i v tom, ze neni schopen rozlisit naturismus od exhibicionismu ( to prvni je v Evrope zcela bezne, to druhe je trestano ) V prevazne muslimskych zemich je to mozna totez, ale nedejte se tim mylit. Pokud je ovsem vase orientace v sexualnich otazkach na stejne urovni jako ve stredoevropskem krestanstvi, tak vam pomahej Allah, pokud si vyberete za ochrance tohoto "rytire pokroucene postavy".

  p.s. Na zaver mam jeste otazku.

  Jak by jste resila problem , kdy do Evropy prijde muslimsky migrant s ctrnactiletou manzelkou ?

  p.p.s. Pokud se chcete opravdu poucit, doporucuji totez co Sasa Uhlova, precist si knihu Karimy Bennounové Tady vaše Fatwa neplatí . A pripadne pribrat jeste knihu Policistka volá o pomoc - Tania Kambouri . Jo a neposlouchat sejka Karadawiho.
  ??
  August 31, 2016 v 11.1
  Pro jako obvykle neinformovaneho informatika.
  ZÁKON č. 349/1999 Sb.ze dne 8. prosince 1999,

  § 2 ods.4
  Pro volbu, pozbytí funkce, odvolání z funkce a právní postavení zástupce ochránce platí ustanovení tohoto zákona o ochránci obdobně, pokud tento zákon nestanoví jinak.

  Prelozeno do cestiny. Zastupce ombudsmana je volen stejne jako ombudsman. Neni vybiran ombudsmanem. Tedy s jeho podrizenosti je to "trochu vachrlate".

  To ovsem ten dreveny Jan Nepomucky v te Mnichovske misii panu Kolarikovi do ouska neposeptal.
  MP
  August 31, 2016 v 19.10
  Pavlovi Kuchejdovi
  S tou ummou jste mne pobavil ☺
  Škoda, že jste to hned po tento dalším hovadským útokem na KA. Inu, Vy tomu nutkání k obnažování vlastní ubohosti zjevně nedokážete odolat.
  ??
  September 1, 2016 v 8.48
  Beru vas za slovo Kamilo Abbasi.
  " Co je ale komu do toho, v jak titěrných plavkách ženy tráví chvíle na pláži, zůstává záhadou."

  Souhlasite i s tim, ze, na k tomu vyhrazenych mistech ,se mohou zeny (a muzi) koupat i bez plavek ?

  Pokud ano, jak by jste komentovala tupe zhovadile jednani techto muslimskych mladiku, jejich mozek je patrne dukladne proplachnut islamem ? Mate jine vysvetleni ? Jak vysvetlite jejich agresivitu ? Ceho je to projev ?

  http://www.rp-online.de/nrw/staedte/xanten/junge-maenner-bedrohen-gaeste-am-fkk-strand-aid-1.6136999


  Jste schopna reagovat sama, nebo jste si zvolila za sveho mluvciho usvedceneho obhajce podvodniku Profanta ?  JN
  September 1, 2016 v 9.19
  Docela jsem si oddechl, burkini tedy snad zakázány nebudou!
  Sám se totiž také velmi rád koupu v celotělových plavkách, kterým dominuje zelený frak, cylindr a dýmka. Lidé na plažích si mě také často fotí, jako ty ženy v burkinách na Korsice, moji manželku to ale neštve, natož aby se kvůli tomu s někým rvala nebo po fotografech střílela harpunou.

  Pravda je, že už mě kvůli těm mým celotělovým plavkám také z pláže i vyháněli, že prý jim kazím kšefty se zmrzlinou a někteří méně zdatní plavci se mě dokonce i bojí, i když jim vysvětluji, že žádný terorista přece nejsem, že jsem jen vášnivý sběratel porcelánu. (S násilným svlékáním policií ani s úředně nařízeným odvíčkováním mých hrníčků a vysušením mého šosu jsem se naštěstí dosud nesetkal.)

  Jsem tedy velmi rád, že burkini zakázány nebudou a české i německé národní kulturní kořeny tak zůstanou zachovány.
  KA
  September 1, 2016 v 17.14
  Komentář autorky pro Pavel Kuchejda (a ostatní)
  Velmi mě těší, že si čtete moji práci. Na spoustu otázek, které zde kladete, v ní najdete odpovědi. Například zda posvátné texty islámu skutečně přikazují zahalování nebo zda je tomu jinak. Také se věnuji situacím, kdy jsou ženy do zahalování nuceny. Zejména v této souvislosti výslovně uvádím, že podobné obavy a výhrady proti zahalování, které zde prezentujete svými názory i Vy, považuji za zcela legitimní a pochopitelné. Dokonce se distancuji od přístupu většiny akademiků, kteří se s těmito obavami vypořádávat z různých důvodů nechtějí. (Akademiků nebo chcete-li PKU - i když za mě prosím "B" jako "brněnská")
  Jak je to s (pro ženy nutnou) reformací islámu, jak je to se svobodou nebo i příkazy zahalování ve světě, zda vedle sebe existují muslimské feministky, které šátek odhodily a ty, které se naopak zahalují a co je k tomu vede. A proč například chápu zákaz hidžábu na VŠ v muslimském Turecku, na to vše po podrobnějším čtení najdete odpovědi.
  V úvodu práce píši, že jsem ovlivněna vlastním negativním přístupem k burce, jakožto kmenovému zvyku a symbolu útlaku v Afghánistánu. Jsem přesvědčena, že Vám právě tento můj vědecky „ovlivněný“ přístup nakonec přinese daleko více argumentů, se kterými se ztotožníte, než si teď myslíte. (Především po Vašem dosavadním zběžném přečtení a „výcucu" argumentů, které mě zdánlivě měly zesměšnit nebo zpochybnit mé závěry).

  K Vaší poznámce o zahalování v kostelích, o kterém podle Vašich slov nemám potuchy: Nevím, odkud pocházíte a kde jste měl dostaveníčka s partnerkou v minisukni. Nicméně ještě před 14 lety, když jsem byla pokřtěna v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, bylo velikým faux pas, když měla jedna z přítomných při křtu dlouhé letní šaty po kotníky, ale na ramínka. Zatímco dnes už bych bez váhání šla navštívit kostel s odhalenými lokty a sukní nad kolena, v minisukni nebo šatech na ramínka by mi to stále přišlo nevhodné. Moje babička chodí do kostela (bez šátku) se zahalením loktů a kolen, prababička nosila do kostela celoživotně šátek.

  Co se týče mého slovníku, i když uvádím „vidí až za hory“ namísto explicitního prsa, klín apod., tak Vás přesto mohu ujistit, že tato slova znám a používám, nicméně metafora byla pro článek důstojnější, i vzhledem k tomu, že jsem sama žena.
  KA
  September 1, 2016 v 17.16
  Luděk Ševčík
  Co se SA i SAE týče, jsem nikdy neskrývala svoje opovržení nad jejich přístupem k „ženským právům“ a lidským právům obecně. Asi těžko můžeme čekat vstřícné gesto ze strany nedemokratických režimů, kde se pravidelně popravují mladiství ve věku 19 let (mnozí poté, co byli kupříkladu od svých 14 let vězněni, tzn v rozporu s mezinárodním právem). Bojovat za lidská práva v SA i SAE ze zahraničí (a jako žena) mohu jen jejich veřejnou kritikou, (což i ve zde zmíněné diplomové práci činím), a otevřenou podporou v místě působící Amnesty International, což jsem v případě trestních rozsudků nad mladistvými (i jiných) učinila.
  KA
  September 1, 2016 v 17.17
  Děkuji všem za podnětnou diskuzi.
  Trochu mě mrzí, že diskutující na „ženské téma“ jsou ironicky jen muži a vodník Česílko. Některé argumenty se budu snažit v budoucnu vypořádat a zahrnout do budoucích příspěvků.
  ??
  September 6, 2016 v 17.55
  Kamile Abbasi na zaver

  "Jsem přesvědčena, že Vám právě tento můj vědecky „ovlivněný“ přístup nakonec přinese daleko více argumentů, se kterými se ztotožníte, než si teď myslíte. (Především po Vašem dosavadním zběžném přečtení a „výcucu" argumentů, které mě zdánlivě měly zesměšnit nebo zpochybnit mé závěry)."


  Ano je samozrejme, ze nazorovy odpurce v civilizovanem svete zpochybnuje (pripadne zesmesnuje, pokud mu pripadaji smesne) ty nazory (zavery), protejsku v diskuzi, s nimiz nesouhlasi. Je to rozhodne prijemnejsi, nez jak je castym zvykem na jih od Evropy, urezat svemu nazorovemu odpurci hlavu. Potom co jste "vedecky" polozila na jednu misku vah slovo Bozi a na druhou slovo cloveka jsem o vasem vedeckem pristupu ponekud zapochyboval. To ze si v diplomove praci potrebujete "kopnout" do prezidenta (snad ze se to nosi, snad aby jste se zavdecila) mi na nadseni z vasi vedeckosti nepridalo. A po zobecneni vasi zkusenosti z kostela pred ctrnacti lety na celou stredni Evropu mi uz tahle pochybnost zustala. Tim spise, ze me vlastni "kostelove" zkusenosti jsou takrka sedesatilete. Jedine cim jste mne potesila je vyrok Qasima Amina, ze k emancipaci muslimskych zen dojde az po reforme islamu. Protoze k ni dosud nedoslo, a proto ze zahalovani , zatemnovani je symbolickou manifestaci tmy a tmarstvi, nemuze byt islam a zahalovani zen nez symbolem tmarstvi a zpatecnictvi. Je mi zahadou, ze krestanka muze slouzit silam temnoty. Doufam, ze i tyto me omezene nazory (obycejneho delnika) zohlednite ve svych pristich prispevcich.

  p.s. Na me otazky jste ovsem neodpovedela.
  JN
  September 7, 2016 v 10.52
  Řekl bych, že bychom měli rozlišovat kritičnost a nepřátelství.
  Kritičnost je pro dialog dobrá, nepřátelství ne. To by mohlo platit nejen pro tyto diskuse, ale i pro dialog křesťanství a islámu.
  ??
  September 7, 2016 v 11.23
  Mate naprostou pravdu p. Nushart.
  Mne se z prispevku Martina Profanta take zveda zaludek. Bohuzel vetsina zde diskutujicich s nim souhlasi (rika se ze mlceni je souhlas). Takze nepokryte projevovane nepratelstvi se na DR jevi jako norma.

  I kdyz Profantuv vztah ke mne chapu. Pokud by mne nekdo verejne odhalil jako lineho darebaka, ktery obhajuje vykradani statniho rozpoctu, take bych se k nemu nelisal.
  JN
  September 7, 2016 v 12.55
  Ano, pane Kuchejdo, myslel jsem to všeobecně pro diskuse na DR.
  Samozřejmě netvrdím, že verbálně napadený člověk by měl "zaujmout polohu bezbranného psíka, ležícího na hřbetě a s tlapkami nahoru". Je nesnadné nacházet na ty verbální útoky nějaké adekvátní reakce, aby tím diskuse neztratila původní smysl. Že se těch útoků často dopouštějí i lidé, kteří si o sobě myslí, že jsou humanisté, to je bohužel pravda.
  ??
  September 8, 2016 v 9.59
  Jeste k tomu verbalnimu napadeni.
  Autorka clanku jiz titulkem napadla vsechny, kdo maji vuci burkinam vyhrady. Formulace "pravo civet" je samo o sobe agresivni a provokativni. Neni to zrovna vstricne gesto k zahajeni diskuze.

  JN
  September 9, 2016 v 9.50
  Máte pravdu, pane Kuchejdo. Každému se občas může "podařit", říci něco, co se někoho jiného dotkne.
  Mně se to zde vůči Vám kdysi také stalo. Byl jsem tehdy pevně přesvědčený, že když má nějaký druhý člověk názor, který se mi docela dost nelíbí, nemůže to ten člověk myslet s těmi všemi ostatními dobře, nemůže mít dobrou vůli. Byla to moje chyba.

  Názor na tu samotnou věc, která nás tehdy dělila na nepřátele, jsem od té doby změnil jen velmi málo, už si ale nemyslím, že dobří lidé jsou jen ti, se kterými se ve svých názorech shodnu.

  Přijměte, prosím, pane Kuchejdo, moji omluvu, zachoval jsem se k Vám tehdy špatně.
  ??
  September 11, 2016 v 18.57
  Omluvu beru ale...
  Protoze se uz nepamatuji o cem byla rec, nevim za co.-:)
  JN
  Jednalo se o polemiku Petra Uhla s Jiřím Pehe z dubna 2015. Tehdy jsme se tam, pane Kuchejdo, do sebe trochu víc pustili.
  LV
  September 17, 2016 v 18.9
  Několik poznámek
  Ten druhý pokus o zákaz burkin byl samozřejmě idiotský a neprosaditelný, ale argument, že se jedná o něco spojeného s patriarchátem neberu.

  Francouzský stát ztrácí legitimitu, nedokáže zajistit bezpečí občanů, Navíc se chystají volby. Nice je konservativní a má tendence volit Le Pena/ovou.

  Kromě toho k zákazu burkin na Korsice došlo po celkem slušné bitce, co vypukla na pláži a několik dní došlo ve Francii na jedné akci k pokusu zakázat ne-burkiny

  Co se burky týče - ano, nikdo z posledních atentátníků ve Francii ji nenosil, ale pokud vím došlo k zákazu burky v Čadu a Kamerunu a to z důvodu terorismu. Sestra toho výtečníka, co zastřelil několik židovských dětí nosila nikáb. Pokud mi je známo, bratrovo počínání schvalovala.

  Nikáb je regulovaný i v muslimských zemích. Mám pocit, že jsem zaslechla o pokusu ho zakázat v Egyptě a ta na základě toho, že je to zvyk židovský a ne muslimský.

  Co se zahalování ve střední Evropě týče, nesouhlasím. Bible přikazuje ženám, které se modlí, aby si zahalovaly vlasy. To je pravda. Pravda je také to, že se do nedávna nevycházelo z domu bez pokrývky hlavy. Ono se také nejezdilo tolik autem.

  Nicméně pokrývka hlavy není, alespoň podle mne, zahalení.
  A byl tu třídní rozdíl. Městské ženy nosily klobouk. Služebná klobouk nosit nesměla. Panička jí to nedovolila. Jedním z projevů revoluce 1848 bylo to, že služky místo šátku začaly nosit klobouky.

  Diplomní práce slečny je zajímavá, začala dobře, ale obávám se, že kdybych byla v komisi, tak ji neobhájila - závěr pokládám za pochybený (profesionální deformace metrologií).

  Jinak si dovolím ještě dodat, že do nedávna byla Francie jedinou skutečně sekulární zemí v Evropě.
  MP
  September 18, 2016 v 11.18
  Lence Vytlačilové
  Obávám se, že by to bylo hodně pochybné provozování universitního vzdělání, kdyby měl do obhajoby kvalifikační práce na pravnické fakultě, co mluvit metrolog. Obdobně jako kdyby měl co právníkm mluvit do obhajoby práce na matfyz.
  JN
  September 18, 2016 v 14.15
  Řekl bych, že zatímco matematik se při své práci o práva příliš zajímat nemusí,
  právník by se o matematiku a logiku trochu zajímat měl.

  Myslím to obecně, není to žádná konkrétní výtka.
  ??
  September 20, 2016 v 10.31
  Pro L. Vytlacilovou.
  "Bible přikazuje ženám, které se modlí, aby si zahalovaly vlasy. "

  Novy zakon, ze ktereho krestanstvi vychazi, takovy prikaz od samotneho Boha neobsahuje. To je rozdil mezi Bibli a Koranem.
  A i v tom Koranu je to sporne.
  p.s. Jestlize matematik bude ve sve praci pouzivat vyroky typu : podle nazoru presidenta Zemana 1+1= 3, pak povazuji za mozne aby se k takove praci vyjadril nejen metrolog, ale i lekar. Protoze Kamila Abbasi ve sve "vedecke" praci postupuje podobnym zpusobem, pokladam za mozne aby se k ni vyjadril i metrolog.


  KA
  September 20, 2016 v 11.4
  Pavel Kuchejda - elektrikář
  Bohužel, opakovaně ve mně vyvoláváte pochybnosti o tom, zda jste mou práci (krom úvodu závěru a obsahu) skutečně četl. Stejně jako Vy totiž uvádím, že údajný "příkaz" zahalování ve Svatých knihách islámu i křesťanství je velice sporný.
  S Vaším obecným názorem o "zkostnatělosti" islámu v důsledku autenticity výkladu původních textů s Vámi plně souhlasím. Islámský modernismus (potažmo feminismus) sice formuje společnost už dlouho, nicméně fakticita stavu lidských práv v některých arabských státech je založena právě na onom "neměnném" výkladu.
  KA
  September 20, 2016 v 11.27
  Lenka Vytlačilová - metrolog
  Vyjadřuji se pouze k otázkám, které vyžadují upřesnění.
  K zákazu burky v Čadu a Kamerunu došlo skutečně z důvodu terorismu, se snahou potlačit útočníky Boko Haram. Vtip je v tom, že nedošlo k zákazu nošení burky a nikábu! ale tradičních afrických oděvů (dlouhé barevné šaty, ženský turban). Fakticky tedy v důsledku těchto zákazů dojde k úplnému vymizení tradičního afrického odívání (jako kdyby náhle zmizel slovácký kroj). Ženské turbany je nutno nosit také některých jihoafrických kostelů hlásících se ke křesťanskému odkazu (jedná se o sekty v právním smyslu, ne o římskokatolické kostely - nebo o této skutečnosti alespoň dosud nevím). Přesto (a to zdůrazňuji) že za útoky Boko Haram zjevně ženy nestojí. To, jak byla oblečena sestra atentátníka, je samo o sobě nevypovídající. Nelze říci, že pouze zahalené ženy (a právě proto že jsou zahalené) se radikalizují. Samozřejmě to ale opět otevírá diskuzi, na kolik je vhodné (a možné) vyžadovat integraci muslimské komunity.
  V Egyptě chodily zahalené vedle muslimek také židovky. Během stejné historické etapy se vedle sebe zahalovaly obě tyto náboženské skupiny, nicméně samotný nikáb židovský není.
  K zahalování ve svatých knihách už jsem se vyjádřila výše. Pokud ale v souvislosti s "metrologií" a mým údajným metodologickým pochybením pořád narážíte na tezi:
  -"I když ve střední Evropě bylo ještě před dvaceti lety pravidlem, aby žena při návštěvě mše měla zahalený trup i vlasy, dnes se již ani v kostele na cudném odění nelpí."-
  K tomu mohu uvést jen to, že právě rozdílná zkušenost na Moravě, v Čechách, pana Kuchejdy, Vaše i má (tj. malá haná, boskovicko, brno) vypovídá jen a pouze o kulturní rozmanitosti tak malé země jako je Česká republika. A jen a pouze o tom, jak je praxe zahalování, cudnosti a toho, co je na posvátných místech přístojné a co ne, vzdálená od Pavlova 1. Listu Korintským verš 2 - 15. viz odkaz o zahalování trupu a hlavy ( i s odkazem na muže) http://www.biblenet.cz/app/b/Cor1/chapter/11
  ??
  September 20, 2016 v 19.39
  Kamile Abbasi
  "Bohužel, opakovaně ve mně vyvoláváte pochybnosti o tom, zda jste mou práci (krom úvodu závěru a obsahu) skutečně četl."

  Zbavim vas pochybnosti. Vubec netvrdim, ze jsem nad ni stravil vikend. Stejne tak vy ve mne vyvolavate pochybnost, zda se na svuj studijni obor hodite. Domnivam se ze by jste mela byt schopna pochopit pomerne dlouhe a slozite texty. Vy jste ovsem nepochopila , ze ma reakce (z 20.Září 2016, 10:31:24) je urcena Lence Vytlacilove i kdyz je ji primo adresovan. Na budouci pravnicku opravdu slabe.
  KA
  September 20, 2016 v 19.43
  Příspěvek "věnovaný někomu jinému" zakončujete zpochybnenim zmiňovaných zaveru. Ted vim, ze se jedna o Váš styl komunikace.
  MP
  September 21, 2016 v 9.39
  Kamile Abbasi
  Otevřeně řečeno, ta věta o Střední Evropě je v odborném textu hlásícím se ke kterékoliv z věd produkujících poznání o společenských zvycích, chování atd. v přítomnosti a nedávné minulosti -- antropologie, sociologie, současná historie atd. -- přípustná leda jako plevelná. Dovolím si předpokládat, že je plevelná i v právním textu.

  Je nejednoznačně vyjádřená ("Ve Střední Evropě" -- je to výpověď o pravidlech platných v celém regionu, nebo výpověď existenční, to jest: I ve Střední Evropě se před dvaceti lety našla místa, regiony, společenská prostředí atd., kde ..?), pojmově problematická (pravidlo není totéž, co očekávání konzervativní části shromážděných věřících; ani v právu, ani v morálce), chybí jí metodické ukotvení.
  To vše neznamená, že nemůže být v obecném hovoru přijata jako platná.

  Právě tak ta věta nutně nekompromituje kvalifikační práci, hodnotitel se musí rozhodnout, zda ji může v daném kontextu přijmout jako přehlédnutelnou (a neznám odborný text, ve kterém by věty vyžadující podobnou toleranci nebyly -- ostatně nedal by se číst), zda nerozbíjí argumentační schéma a neruší kontext.
  Právě proto, že takové měkkými kriterii vedené rozhodování je nezbytné, není dobře, když posuzuje kvalifikační práce člověk z jiného oboru.

  Rozmanitost osobní zkušenosti nemůže vypovídat o kulturní rozmanitosti země. Tady už by to pojmové a metodologické projasnění zobecnění intuice plynoucí ze zažité konfrontace personálních zkušeností bylo nezbytné.
  ??
  September 22, 2016 v 17.58
  Kamile Abbasi
  Vyjasneme si pristup k tematu. Oba stojime ideove na protilehlych polech. Pro vas je zahalovani symbolem svobody pro mne symbolem nesvobody. Ja a moji predci jsme vyrostli evropskem prostredi s jeho vnimanim symbolu. Kdyz se porozhlednu v kulture, je zahalovani symbolem zla. Temne kape mnichu v inkvizicnich procesech (napr. Kladivo na carodejnice). V moderni podobe (napr. Hvezdne valky ) se svou symbolikou temne strany sily (zaporne postavy jsou zahaleny v cernych habitech). Filmu a knih s touto tematikou je jiste nepreberne. Slovni obraty : je to zahaleno tajemstvim, temne tajemstvi, ma temnou minulost, cerno cerne zlo, temna postava, cerna smrt vytvareji predstavu zla spojenou se zahalovanim a temnotou.
  Symbolem svetla a svobody jsou Tri gracie, Naha Maja, Snidane v trave, ci slecny z Avignonu. Opet by se dalo poukazat na radu knih a filmu. Symboly raje Adam a Eva byli nazi. Nejde zapomenout ani na anticke dedictvi na kterem rovnez stoji nase evropska civilizace, kde nahota byla zcela bezna (viz.anticke umeni). Naturismus je moderni milnik na teto ceste.

  Vy do kulturniho okruhu vybudovaneho na techto symbolech, vpadnete se svou ideou zahaleni jako symbolem svobody. Ty pochodujici "cerne pytle na odpadky" (burky a nikaby) jsou pro mne a myslim si ze ne jen pro mne, symbolem temneho zla. Zahalovani je jejich softverze. Vy svou obhajobou zahalovani smerujete do minulosti a ja se do tech temnych dob vracet nechci. Takze si nemuzeme rozumet.  JN
  September 23, 2016 v 11.5
  K tomu bych si, pane Kuchejdo, dovolil podotknout,
  že vidím velký rozdíl mezi zahalováním těla (včetně například i vlasů) a zahalováním obličeje.

  O tom prvním se domnívám, že součástí naší tradice je, a nemám s tím žádný problém (včetně burkin).

  To druhé součástí naší tradice není. Bez ohledu na tradici se však domnívám, že zahalování obličeje by tolerováno být nemělo. Pan Profant v tom sice vidí právo na soukromí a intimitu ve veřejném prostoru, ale dá se to interpretovat velmi rozličně, dokonce třeba i jako pohrdání lidmi, se kterými se v tom veřejném prostoru míjím. Obličej a jeho výraz je základním mezilidským komunikačním prostředkem, dobrovolně zahalený obličej u svobodného člověka značí, že nechce s okolím komunikovat, tedy své okolí ignoruje, nebo jím pohrdá.

  Domnívám se, že Islámský stát by nám měl být v tomto příkladem :-), v nějakých článcích z poslední doby jsem totiž četl, že prý islamisté teď naopak ženám zahalování obličeje zakázali (po jistých zkušenostech prý dostali strach z maskovaných útočníků). Následujme tedy alespoň tohoto jednoho dobrého příkladu z Islámského státu.
  Naprostý souhlas.
  Osobně nedokážu pochopit, jak je možné, že to někteří nevidí a necítí -- zahalování obličeje ve veřejném prostoru v Evropě nikdy nemělo místo, kdežto zahalování rukou, nohou nebo vlasů není nějak výjimečné, spíš věcí místní tradice.

  Ovšem na mnoha místech Evropy se zahalováním obličeje nejsou žádné zkušenosti, takže jsou k němu lidi i tolerantní (teoreticky). Ale tam. kde se zahalování začíná prosazovat (Francie, Německo), se nakonec proti němu lidé postaví, i ti, co byli dosud teoreticky tolerantní (holt praxe vždy ukáže).

  Jestli si tohle muslimové neuvědomí, ať se pak nediví, že je v Evropě lidé nebudou mít rádi a budou se jich bát popř. jimi pohrdat.

  Mimochodem všem doporučuji koupit si dovolenou na Zell am See, což je nejoblíbenější dovolenkové místo v Evropě pro muslimské zahalovače............... třeba mnozí tolerantní k zahalování po téhle zkušenosti změní názor...
  LV
  September 25, 2016 v 0.48
  Kamila Abassi
  Bylo toho více

  Mám problém s Vaším tvrzením na straně 31.
  (Navzdory již předestřeným...)
  Vy jste to zkoumala? Pochybuji.
  To, co jste chtěla říci, bylo zřejmě toto: Monja Kahf ve své práci....tvrdí, že obraz muslimské ženy prošel určitým vývojem, který dává do souvislosti s vývojem vzájemných mocenských poměrů... Zatímco ve středověku..., v době renesance....(přiznávám se, četla jsem to už hodně dávno, nemusím si to dobře pamatovat)

  Strana 38. Kásim Amín byl modernizátor devatenáctého století. Pokud si to pamatuji dobře, narodil se 1863. Liberation of woman nemohlo vyjít až 1988, neb to byla oblíbená četba matky Fatimy Mernissi a on nebyl Kostěj Nesmrtelný.

  Předpokládám, že to není šprým ve stylu " a ty šrouby udělám ze dřeva, on to stejně nikdo nečte", ale že je tam překlep, že to mělo být 1898.

  str. 44
  Mernissi především tvrdí, že v arabském světě, není ulice veřejným prostorem, ale prostorem mužů, ve kterém, žena nemá co dělat a proto chodí zahalená, aby byla neviditelná.
  (předpokládám, že to bylo v Beyond the veil, neručím za to, četla jsem to před čtvrt stoletím)

  Podobně mi chybí jasné konstatování toho, co L. Ahmed říká naprosto jasně,
  že zahalování dorazilo k arabským kočovníkům jako k posledním a že předcházelo islám o staletí , jestli se opravdu vyvinulo z chrámové prostituce, jak se tvrdí, netuším.
  ( Ahmed např. uvádí chválu císařovny Ireny ? - byly vidět pouze ruce a obličej, tedy pokud si to pamatuji dobře, je to někde sestěhované, nenajdu to),


  str. 66 a 67
  malá poznámečka
  tvrzení Uni Wikan o tom, že by se Norky měly více zahalovat nic neříká?

  str. 82 - 83
  Co se křížků týče, nebyla bych si tak jistá, že to platí vždy a všude. Někde jsem zahlédla informaci, že nějakou ohidžábovanou matku nepustili ostatní rodiče do školy (Korsika?) - důvodem byly potíže s křížky v prostorách školy

  Z textu není jasné, že šátek, který zakrývá pouze vlasy paří mezi ty drobnější nezakázané diskrétní symboly.

  A když jsem u té Francie - pokud si to pamatuji dobře - 43% místních muslimů s tím zákazem souhlasilo. Toto mi tam také chybí.

  Oceňuji, že jsem byla ušetřena názorů Joan Scott, její Only paradoxes to offer pokládám za výborné, ale její The politics of the veil bych charakterizovala parafrází- zhůvěřivost, zhůvěřivost na kvadrát a něco, co může vymyslet jenom akademik.

  Nicméně, to že chybí Christian Joppke (Veil) a Saba Mahmood (Politics of Piety), by Vám v případě, že bych byla vedoucím práce já, neprošlo.

  Až potud jsou to drobnosti.

  Kde mám, ale zásadní problém je str. 110

  Lze předpokládat, že nebýt.... atd.


  To bylo to, co mne nadzvedlo ze židle jako metrologa i jako "nedělního historika" - pokud si mohu s poněkud značnou dávkou drzosti vypůjčit ten pojem.

  Srovnává se co? Francie a Británie a nebo něco jiného? Jaké období? Jaký vzorek? Jakým způsobem?


  A proč má tedy Francie nejen největší, ale i patrně nejlépe integrovanou muslimskou menšinu v Evropě? Rozhodně lépe integrovanou než Británie a nebo Německo?

  Měřeno názorovou tolerancí ke sňatkům s nemuslimy, tolerancí k homosexuálům, identifikací se zemí...atd.

  A proč vykazují muslimové v Británii, kde žádnému zákazu hidžábu nedošlo, daleko nižší loajalitu k zemi....., nižší toleranci...atd.?  ----
  Mimochodem netvrdila jsem, že nikáb je židovský, jenom, že jsou pokusy ho zakázat s tímto odůvodněním. To jsou dvě velmi rozdílné věci.
  LV
  September 25, 2016 v 0.53
  Jinak se civí na dvouhlavé tele a nebo tele civí na nová vrata
  Civím na něco, co je neobvyklé.
  Ne na to. co vidím denně.

  Na Václavském náměstí jsem civěla jsem na Indku v sárí, nikdy jsem nikoho v sárí neviděla a chtěla jsem vidět, jak v tom může chodit a nezabít se.

  Snažila jsem se necivět na Japonku v kimonu na náměstí Jiřího z Poděbrad. Nikdy jsem Japonku v kimonu in natura neviděla.

  Je možné, že jednou zase civět budeme - starosta Londýna zakázal v metru plakáty dívek v bikinách. a poměrně nedávno bývaly doby, kdy policisté chodili s metrem po pláži a měřili délku plavek.

  LV
  September 25, 2016 v 0.59
  Ano, opravuji
  pravdu díte.
  Bible zahalování ženám nepřikazuje, přikazuje pouze zahalení ženě, která se modlí.

  Byla jsem kdysi se školou v Moskvě a zírala jsem na jednu místní ženu, která vstoupila do kostela a hlavu si před tím, než se začala modlit, nasadila nákupní tašku.
  Netušila jsem tehdy, proč něco tak bláznivého dělá.
  MP
  September 25, 2016 v 17.33
  Jiřímu Nushartovi
  Vím, není to zlá vůle. Ale když už mě tak často citujete, zkuste někdy na reprodukci přečteného vynaložit alespoň zlomek své pronikavé inteligence.
  Právo na intimitu nespatřují v tom, mít zakrytou tvář, ale v tom zvolit si sám za sebe, co budu mít zakryté a co odhalené s tím, že mi mi do toho nebude nikdo mluvit vyhláškami či zákonem.

  Samozřejmě, existuje určitá slušnost, která mě vede k tomu, že nechodím do divadla v maskáčích a na pohřby v havajské košili. Ale to určení nepatřičnosti příslušného oděvu je na mně a jako nebožtík bych se musel v rakvi obrátit, kdyby na můj pohřeb nechtěli pustit někoho, protože je oblečen v plážovém.
  Vy jste vlastně takový čistý a nezkažený veřejný intimista, pane Profante.
  ??
  September 27, 2016 v 15.9
  Ja vim ze jsem trochu hnidopich p. Vytlacilova ale...

  Bible zenam zahalovani neprikazuje ani pri modleni, dokonce ani ten Koran nic neprikazuje. Knihy neprikazuji.

  V prvnim pripade je to soukromy nazor sv. Pavla, ale nikoliv bozi prikaz. Proto se od teto praxe vetsinou v poklidu upustilo.

  V druhem pripade je prikaz k zahalovani od samotneho Alaha. Koran je nezpochybnitelne slovo bozi.

  Proto jsem slecnu Abbasi upozornil ze je ponekud (z meho hlediska) nevedecke prohlasit oba vyroky z teologickeho hlediska za rovnocenne.

  p.s. Napadlo mne odkud se vlastne bere ta treti generace, ktera jak nas poucuje maistream a slunickari, teprve pacha teroristicke utoky.
  Kamila Abbasi je modelovy priklad, jak to muze fungovat. Jeji otec se prisel"integrovat" a ozenil se s krestankou. Dcera byla dotlacena ke konverzi a v dospelem veku, mozna v ramci vzpoury proti rodine, ci z romantickych duvodu se vraci k vire predku a obhajuje prvky fundamentalniho islamu, pronikajici do naseho verejneho prostoru. No a jeji deti (ona treti generace) uz treba budou s prehledem umistovat bomby do Brnenskych kin. Alah Akbar -:)


  + Další komentáře