Sedm a půl roku za řeči o demokracii

Olga Lomová

Sinoložka Olga Lomová upozorňuje, že právě v těchto dnech začínají být v Číně souzeni lidé zatčení loni během zátahu na nezávislé právníky a lidskoprávní aktivisté. První odsouzenou obětí se stal bývalý profesor literatury Chu Š´-ken.

Ve středu 2. srpna byl na sedm a půl roku vězení odsouzen Chu Š´-ken (Hu Shigen), bývalý profesor literatury na Pekingské univerzitě cizích jazyků, označovaný také za vůdce podzemní křesťanské církve. Podle oficiálních zpráv soudní líčení trvalo dvě hodiny a dvacet minut a obžalovaný byl shledán vinen ve všech bodech obžaloby. Chu se během přelíčení přiznal, že se vydal „cestou zločinu“, usiloval o svržení komunistické strany Číny a slíbil, že se v budoucnu již nikdy nepřipojí k protistátním aktivitám.

Výčet „zločinů“

Chu Š´-ken byl obviněn z několika „zločinů“. Především prý v roce 2014 zorganizoval cestu dalšího obviněného v tomto případě Kou Chung-kuoa (Gou Hongguo) na Taiwan, aby se zúčastnil po boku dalších disidentů semináře organizovaného exilovou neziskovou organizací Initiatives for China na téma demokratizace Číny.

Chu Š´-ken v soudní síni. Repro archiv Scmp.com

Dále byl obviněn, že v únoru 2015 během večeře v jedné pekingské restauraci ve společnosti dvou nezávislých právníků a dalších celkem patnácti osob hovořil o tom, jak svrhnut komunistickou stranu (KS) prostřednictvím nenásilných občanských aktivit. Údajně své spolustolovníky naváděl, že mají podněcovat rozpory uvnitř KS, jež by mohly vést k frakčním bojům a stranu destabilizovat. Údajně také uvažoval o tom, že by se měla podněcovat nenávist lidí ke straně. Lidé by pak vyšli do ulic a krveprolití, které by mohlo nastat během potlačování protestů, by přitáhlo pozornost a sympatie mezinárodního společenství.

Svědectví o této večeři, kde přítomní sdíleli své antikomunistické názory, předložil v písemné podobě soudu Čaj Jen-min (Zhai Yanmin), občanskoprávní aktivista také souzený v těchto dnes spolu s dalšími Chuovými přáteli. Čaj dostal pouze tříletý podmíněný trest.

Dalším Chu Š´-kenovým proviněním je podle čínského soudu podněcování vesničanů, aby se se svými stížnostmi na jednání místních úřadů obraceli s peticemi k vyšším orgánům. Toto obvinění se týkalo konkrétního případu z loňského roku, kdy byl stěžovatel v Čching-anu v severovýchodní Číně, který chtěl odjet se stížností do Pekingu, zabit policií, když mu bránila v nástupu do vlaku.

A konečně v písemném svědectví dalšího obviněného Kou Chung-kuoa se uvádí, že Chu byl aktivní v zakázané podzemní církvi, kterou využíval jako platformu k rozdmychávání protistátních nálad. Kou Chung-kuo má být souzen 4. srpna. Všichni obvinění byli zatčeni loni počátkem července společně s více než třemi sty právníky a aktivisty spolupracujícími s advokátní kanceláři Feng-žuej (Fengrui).

Standardizovaný postup

Postup policie se řídí stejným modelem, jako v dalších případech, kdy jsou pronásledováni lidé, kteří kritizují stranický a státní aparát. Ti jsou bez řádného obvinění uvězněni a delší čas zadržováni na neznámém místě.

Obvykle trvá několik měsíců, než se rodinní příslušníci dozvědí, kde jsou. Během výslechů je pak připravován proces — pod nátlakem a různými hrozbami se postupně část uvězněných přizná k tomu, co se po nich žádá, a jejich trest je pak mírný.

Součástí tohoto postupu je také kajícné přiznání některých obviněných vysílané v čínské televizi. Zároveň je vytipován obětní beránek, který je nakonec v rychlém soudním jednání exemplárně potrestán.

Oním Beránkem se zřejmě v této fázi procesu stal Chu, jednašedesátiletý aktivista, který již ve vězení strávil šestnáct let. Poprvé byl zatčen v roce 1992, kdy se pokusil s několika přáteli na náměstí Tchien-an-men rozhazovat letáky požadující svobodu a demokracii.

Si Ťin-pchingova harmonizace společnosti

Od nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga k moci je v Číně patrná snaha upevnit pozici komunistické strany. Děje se tak na různých frontách. Boj proti korupci vysokých státních funkcionářů působí sympaticky a získává Si Ťin-pchingovi body u obyčejných lidí. Cenzura Panama Papers, kde jsou zmíněni i příbuzní Si Ťin-pchingových blízkých spolupracovníků, včetně jeho švagra, nicméně prozrazuje, že boj proti korupci je také možná vnitrostranickým bojem.

Paralelně s tím prezident dále utužuje kontrolu médií a dále způsobem, který nemá obdobu od konce Kulturní revoluce, letos rozjíždí kampaň za ideologickou očistu vědy a vysokého školství.

Dalším cílem Si Ťin-pchingova tažení proti jakémukoliv náznaku opozice je tažení proti neziskovým organizacím a nezávislým právníkům. Chu Š´-kenův případ bezprostředně souvisí s loňským zatčením lidskoprávních aktivistů z okruhu advokátní kanceláře Feng-žuej. Ta se specializovala na případy bezpráví a zneužívání pravomocí ze strany státní správy. Část zadržených byla po několika měsících propuštěna, na soud teď čeká zhruba dvacet lidí.

  Diskuse
  OL
  August 19, 2016 v 21.08
  Politickými monstrprocesy se Čína vrací k maoistické totalitě
  JP
  August 20, 2016 v 12.05
  Jediný pozitivní moment na tomto "utahování šroubů" by mohla být analogie se Sovětským svazem svého času, kdy pod Andropovem byl podniknut ten samý - zoufalý a marný - pokus prohnilý systém zachránit "vládou zákona a pořádku", kdy se represivní zásahy občas obrátily skutečně i proti samotným nositelům režimu, alespoň těm nejzkorumpovanějším.

  Tento pokus zachránit totalitní systém tehdy jak známo šel do prázdna; a po určitém intermezzu prakticky vládyneschopného chorého Černěnka pak už přišlo období radikálních systémových reforem, éra Gorbačova.

  V tuto chvíli je ovšem možné pouze spekulovat, jestli Čína projde tím samým procesem systémové změny, anebo u ní další vývoj bude přece jenom poněkud jiný. Ale zásadní systémové změny jsou i v Číně nakonec nevyhnutelné, je to jen otázka času.