Zemanův čínský poradce je řízený čínskou vládou

Olga Lomová

Exkluzivně v DR: Na Miloše Zemana má vliv člověk podléhající politickému vedení ČLR: „Česká republika otevírá Číně cestu do Evropy a dává jí příležitost v budoucnu určovat pravidla diskurzu na mezinárodním poli,“ píší čínské zdroje.

Prezident Zeman podle teprve nedávno zveřejněné zprávy již na konci dubna tohoto roku jmenoval svým ekonomickým poradcem Jie Ťien-minga, předsedu čínské firmy CEFC. Podle čínských médií slavnostní jmenování proběhlo prostřednictvím prezidentova kancléře Vratislava Mynáře a jeho „hlavního poradce“ Martina Nejedlého v Šanghaji. Firma CEFC v těchto dnech „nakupuje v Praze jako v supermarketu“ a mezi nákupy jsou historické budovy v centru města, populární fotbalový klub Slavia Praha, pivovar Lobkowitz a mediální skupina Jaroslava Soukupa.

Podívejme se, co lze o CEFC zjistit z veřejných zdrojů. Firma s čínským názvem Čung-kuo chua-sin neng-jüan jou-sien kung-s´ (anglická mutace: China Energy Company Ltd.) pečuje o svůj image, má bohaté anglické i čínské webové stránky, přesto je kolem ní a jejího vedení řada otazníků. Naše média uvádějí, že se jedná o největší soukromou společnost v Šanghaji a pátou největší privátní firmu v Číně; firma sama se na svých stránkách honosí 65. místem mezi 500 nejlepšími čínskými firmami. Tyto rozdíly uvádím jen na okraj, neboť dokládají, jak málo se v čínském prostředí orientujeme.

Naším problémem je, jak málo se v čínských reáliích oreintujeme. Faktem ale, je českou politiku k Číně čím dál tím více řídí sami čínští komunisté. Foto CEFC

CEFC působí ve financích, energetice a průmyslu a zabývá se „zpracováním, skladováním, distribucí a obchodováním s ropnými, agrochemickými, petrochemickými a plynovými produkty“. Jie Ťien-ming je předsedou představenstva a generálním ředitelem a soudě podle webových stránek firmy navzdory svému mládí (38 let) je řídí pevnou rukou, včetně vytváření specifické firemní kultury založené na moudrých výrocích „předsedy Jiea“, v nichž propaguje konfuciánství, vojenskou disciplínu a lásku k vlasti.

Firma také podporuje charitu a financuje vlastní China Energy Fund Committee, který o sobě prohlašuje, že je „neziskovým občanským sdružením“. Sídlí v Hong-kongu (a má pobočkou v USA a jinde v zahraničí). Neziskový CEFC na svých stránkách hovoří o tom, že je „think tankem zabývajícím se výzkumem energetických strategií, energetickou spoluprací a kulturní výměnou (?!)“.

Jedná se o státní firmu, nejspíše řízenou z nejvyšších míst

Tomu, kdo zná jen trochu strukturu společnosti a politické poměry v Číně, je jasné, že firma podnikajících ve strategických odvětvích, jako jsou energetické zdroje a ropný průmysl, může být soukromá jen podle jména. Není nejmenších pochyb o tom, že CEFC, v jehož čele stojí poradce českého prezidenta, je státní firma, nejspíš řízená z nejvyšších politickým míst. Co sleduje čínský stát, že svou firmu nechává provozovat aktivity na mezinárodním poli, jako by to byl soukromý subjekt, se můžeme dohadovat, avšak jisté je, že náš prezident má za svého poradce muže, který je podřízen politickému vedení ČLR.

Jie Ťien-ming se rád nechává vidět i slyšet, ale jeho původ a činnost před tím, než se stal „předsedou“ energetického gigantu, jsou zahaleny tajemstvím, které budí zájem i v Číně. Čínský internet se hemží otázkami typu „jaké je rodinné pozadí Jie Ťien-minga“? či „kdo je Jie Ťien-mingův otec“? Většina čínských stránek, které na ně nabízejí odpovědi, je však nedostupná a je zřejmé, že ti, kdo v ČLR kontrolují internet, nemají zájem, abychom se o Jie Ťien-mingovi dověděli víc.

Z toho, co se dá z čínského internetu, příslovečně plného klepů a spekulací, vyčíst, je patrné, že zde existuje nějaká vazba na armádní kruhy skrze rodinu maršála Jie Ťien-jinga (1897—1986), Mao Ce-tungova blízkého spolubojovníka z doby občanské války. Prezidentův poradce by tedy měl patřit do okruhu rudých princátek, podobně jako dnešní prezident Si Ťin-pching. Autoři různých „zaručených zpráv“ nejčastěji míří k odboru vnějších vztahů hlavního politického oddělení Čínské lidově osvobozenecké armády, tedy instituci přímo podřízené Ústřední vojenské komisi, v jejímž čele stojí čínský prezident a generální tajemník strany v jedné osobě.

Odbor vnějších vztahů má úkoly zpravodajské a zároveň vlivové — posláním jejich práce je získávat na svou stranu významné mezinárodní osobnosti, včetně politiků, a ovlivňovat bezpečnostní politiku států světa. Podobný úkol má také Čínská asociace pro mezinárodní přátelské kontakty (CAIFC), kde byl Jie Ťien-ming v letech 2003 až 2005 místopředsedou. Řada aktivit, které CEFC a jeho „neziskovky“ rozvíjejí v kulturní oblasti, se nápadně podobá tomu, co dělá právě CAIFC v rámci vládní strategie pomocí soft power ovlivňovat postavení Číny ve světě.

Začít silou, skončit u dobra

Zajímavé jsou Jie Ťien-mingovy osobní údaje na čínské encyklopedii Paj-tu (kde je mimochodem jako hlavní ilustrační fotografie uveden snímek s prezidentem Zemanem na Pražském hradě). Narodil se 5. 6. 1977 v provincii Fu-ťien (jiné zdroje nicméně uvádějí jako datum narození únor 1977), je národnosti Chan (tj. čínské), jako státní příslušnost má uvedený Čínský Hongkong a je „podnikatel a filantrop“.

Dovídáme se také, že je držitelem bakalářského titulu a pokračuje v magisterském studiu. Kromě předsednictví v energetickém gigantu předsedá také dalším dvěma neziskovým sdružením zabývajícím se energií a energetickou bezpečností, jedné šanghajské charitativní organizaci a Institutu čínské kultury (China Academy of Culture Ltd.), jejímž cílem je šířit čínskou kulturu ve světě, a tímto způsobem „svět harmonizovat“. Výčet funkcí vrcholí „ekonomickým poradcem prezidenta České republiky“.

V encyklopedii jsou vypočítány Jie Ťien-mingovy úspěchy v budování „lidové (min-jing) firmy“ (Pojem je velmi zvláštní a běžně se neužívá), včetně celého odstavce o aktivitách v České republice. Na prvním místě jsou zmíněny smlouvy, které Jie Ťien-ming podepsal v říjnu 2014 „v prostorách Velké síně lidu“ (tj. čínského parlamentu) s firmou J&T a s Energetickým holdingem Daniela Křetínského.

Spolupráce s oběma subjekty je podle údajů v internetové encyklopedii významná, protože Česká republika tak otevírá Číně cestu do Evropy a dává jí příležitost v budoucnu „určovat pravidla diskurzu“ na mezinárodním poli. Právě v těchto souvislostech je zmíněno i Jie Ťien-mingovo postavení poradce českého prezidenta.

Životní filozofii muže, kterého si prezident Zeman vybral za poradce, shrnuje heslo krášlící webové stránky firmy CEFC: „Začít silou a skončit u dobra“. V čínských materiálech je „dobro“, k němuž firma napíná své síly, vysvětleno takto: „dobro, to je naše vlast a náš národ. Věnujeme se podnikání s hlavním cílem posilovat zájmy vlasti.“

Silný vlastenecký tón zaznívá v rétorice firmy na mnoha úrovních. Sám čínský název firmy Chua-sin je zkratkou sloganu „Duch Číny — základ spolehlivosti“. Když předseda Jie hovoří o základních principech podnikání (užívá tradičně znějící „Tao podnikání“), zdůrazňuje, že svými obchodními aktivitami „slouží vlasti“ a ve světě prosazuje čínské zájmy. Jazyk, který používá, působí pro Středoevropana pateticky, a fotografie z firemních aktivit svědčí o tom, že „předseda“ si vedle lásky k vlasti potrpí také na estetiku vojenských přehlídek.