Profil čtenáře:
Olga Lomová

OL
Profese: vysokoškolská učitelka
Tahle „debata o zahraniční politice“ odvádí pozornost od podstatné věci – naše politická reprezentace se s bezpříkladnou servilností podbízí Číně a ani se netají tím, že se přitom paktuje se soukromými subjekty typu PPF. Někteří si možná myslí, že to pomůže našemu hospodářství, ale v té věci je jisté jen jedno – tahle politika je v režii ČLR, která hledá cesty, jak obejít evropské předpisy a pronikat na evropský trh (viz http://visegradrevue.eu/?p=3043). Je smutné, že levice hájí brutální kapitalismus v čínském stylu. Nechápu argument, že příliš hájíme Tibet, buďme vděční aspoň za to (o Sin-tiangu se také píše). A také nechápu, proč kritice Saudské Arábie musí předcházet chvála ČLR.
Napsali jsme tehdy s Martinem Hálou blok informací o Tchien-an menu pro RR -- viz http://cck-isc.ff.cuni.cz/1pubs/OlgaLomova/clan/RR/RR13_01.htm
Ve své kritice nezpochybňuji fundovanost profesora Druláka ani neodmítám debatu o tom, zda Havlova zahraniční politika byla se vším všudy správná, případně potřebu ji modifikovat. Interview ale pan Drulák poskytl jako 1. náměstek ministra zahraničí, a v této pozici by měl uvažovat nikoliv jako nekonvenční politický filosof, ale jako diplomat a politik, který si uvědomuje, že cokoliv řekne, bude zjednodušeno do podoby buď, a nebo, buď Havel, nebo….kdo a co?

A naprosto skandální je kritika Havlovy zahraniční politiky v kontextu nadšeně oznamovaného „restartu“ naší politiky vůči Číně, který se děje na objednávku lobbystických skupin nejasného pozadí a zároveň v kontextu čínské iniciativy usilující o stmelení postkomunistických zemí na bázi tradic bratrské spolupráce z doby před 60 lety.