Narodil se uprchlík, veselme se!

Lukáš Senft

Koho to o Vánocích vlastně slavíme? Problémového buřiče, který si nevážil tradičních hodnot. Rebela, který hájil chudé parazity. Božího syna, kterého opustil Bůh. Co bychom s ním provedli dnes?

Ježíš byl potížista. Už jeho rodiče si během cestování nebyli schopni zarezervovat ubytování a to i přesto, že jeho matka byla v devátém měsíci. Narodil se tedy v chlívku, teplo poskytovala jen zvířata. Zkrátka případ pro sociálku, ke kterému se navíc hned slézala východní lumpenkavárna zbohatlických intelektuálů s kadidlem a myrhou.

Jako první jsme použili termín „obchod s chudobou“. Podpořte nás, abychom mohli dál otevírat témata, která v hlavních zprávách chybí.
×

Krátce na to se stal nepřítelem krále Heroda, potenciálním anarchistou, a proto i uprchlíkem. V dětství to byl šprt, který machroval na rabíny. S příchodem krize středního věku se začal tahat s prostitutkami a další lůzou.

Jako typický zrádce národních hodnot kazil spoluobčanům radost z kamenování. Stejně tak se vrtal do tradičního výkladu náboženství, což došlo tak daleko, že si založil vlastní sektu.

Jako naivní sluníčkář žvatlal o nepraktickém odpouštění ad absurdum a o nastavování druhé tváře. Sám přitom ani nepracoval jako slušný občan a místo toho zevlil s tehdejšími levičáky a halucinoval o lepším světě, „Božím království“ a podobných vylomeninách.

Mocnáři ho nakonec s podporou spravedlivě rozhořčeného davu nechali popravit. Kvůli takovým pošukům Židi víčka nesbírali! A Římané už vůbec ne.

Na kříži jej pak opustil i jeho Bůh.

Co po sobě Ježíš zanechal? Místo práva silnějšího vyzdvihl slabost nejmenších, místo triumfu zdůraznil solidaritu. Narušil tak iluze tehdejší společnosti o sobě samé, její fantasmata. Obnažil ji a proměnil vidění světa.

Duch svatý, kterého zde zanechal, není nějaká přechytralá holubice. Je to výzva k radikální svobodě: Bůh opustil dokonce i svého syna, už nelze spoléhat na falešné bůžky všemožných ideologií. Jsme sami, je to na nás.

Uprchlíci nejsou vtěleným Bohem, ale zpřítomňují rozpory Západu. Repro DR 

Co potom v takové perspektivě znamenají soudobí „potížisté“ — uprchlíci z Blízkého východu? Dráždí nás, ale ve skutečnosti se nám hodí. Rádi si totiž představujeme naši společnost jako dokonale funkční organismus. Jen několik parazitů vždy retarduje její radostný pochod.

Mohou to být Židé, Romáci, mohamedáni, komouši, bezdomovci, důchodci. Je to jedno. A to doslova: žádný společenský řád není bezchybný — jeho rozpory se proto musí zakrýt a chyby hodit na jakéhokoliv obětního beránka. Dnes se jím staly běženci.

Hněv vzedmutý proti nim to ilustroval dokonale: „Proč pomáhat jim a ne našim chudým, nezaměstnaným, matkám s dětmi, bezdomovcům, občanům v důchodu?“ Intuitivně vnímané nespravedlnosti v našem ekonomicko-politickém zřízení se okamžitě provalily ale jejich bolestná tíže byla přehozena na příchozí. Nemáme odvahu jim čelit. Uprchlíci tak nejsou vtělením Boha, ale zpřítomňují průrvy uvnitř Západu. Jsou signálem a výzvou.

K čemu nás vyzývají? Nejvěrnější oslavou Vánoc by bylo vzít vážně „Ježíškovo“ poselství: přiznat si slepé skvrny společnosti a řešit temné rozepře, které doteď skrývaly. Přestat obětovat ty nejslabší z nás iluzorním bohům — ať už je to růst růstu nebo třeba ideál vznešeného národa. Nelačnit po dalších beráncích k podříznutí.

To je snad smyslem Ježíšova příslibu spasení lidstva — nejde o usedlý čajový dýchánek v obláčcích za zvuku unylého drnkání harfiček, který se očekává někdy v budoucnu. Odhalení model totiž přetne koloběh vypalování viny do bližních teď a tady.

Budou tak zachráněni všichni ti darmožraví negři, bezďáci, arabáši a cigáni, jejichž výčet by ale stejně nekončil. Vždycky se přece najde někdo křehčí než většina. Možná s touto předtuchou nazaretský levičák tak starostlivě bránil důstojnost marginalizovaných občanů a malých dětí — po odlišných etnikách jsou totiž další na řadě.

Právě kvůli nařízenému masakru nemluvňat se ostatně z Ježíšovy rodiny, z té idylické skupinky meditující ve všech českých „Betlémech“, stala banda uprchlíků. Až o třicet tři roků později ho tehdejší papaláši definitivně odsoudili k smrti za narušování pohodlných iluzí o společnosti. Lid mezitím skandoval: „Ukřižuj ho!“

Mohli bychom si představovat, jak bychom s nepříjemným cizákem naložili my, pokud bychom byli v jejich situaci. Ale nemusíme. Na jejich místě už jsme.

  Diskuse
  December 22, 2015 v 11.27
  Tak to byla Vánoční pohádka.
  Nepatří ale takovéto texty na nějaký dětský web? Vždyť Wikipedie tvrdí, že "Deník je považovaný za levicově orientovaný". Tak proč se na téma migrace nikdo nedívá z levicového hlediska? Co vlastně tato masová, špičkami EU řízená migrace levici přinese?
  Jsem zde jediný, kdo tuto migraci chápe jako naprostou destrukci sociálních států? Že tohle znamená konec života v podobě, na jaký jsme si zvykli?
  Že ony špičky EU nejsou žádnýmni Einsteiny, takže nechápou rozsah svého konání, stejně jako ho nechápaly špičky USA v době, kdy napadly Irák, Afganistán?
  Místo toho se zde věnujeme nesmyslnému srování migrantů s Kristem. Navíc ne moc chytrému, neboť Kristus se narodil ve chlévě a mnoha migrantům je pod úroveň Hilton.
  PM
  December 22, 2015 v 15.49
  Bývaly časy, kdy
  levice usilovala o romantický ideál solidarity se slabším, a pravice o romantický ideál neomezené svobody silnějšího.
  Postmoderní pojetí politické argumentace takové hranice nechalo splynout. Vytvořilo prostor šumu, ve kterém se argumentace zájemců o moc nezávazně obsluhuje libovolnými ideály.
  A tak nám tu dochází k tomu, že destrukce sociálního státu v poslední fázi, je z prava doprovázena teatrálními gesty solidarity a z leva nevolí vůči uprchlíkům před masakrující despocií.
  Revolucionář a proletář z Nazaretu ano, ale uprchlík ze Syrie ne ............bych si v epicentru šumu zamumlal.
  December 22, 2015 v 18.52
  Uprchlíci ano,
  horší je to s ekonomickými migranty. I přes "levicovou" vládu se lidem dole dostanou jen drobky od stolu bohatých. O ty se musí dělit s příživy a teď ještě s přepychu očekávajícími migranty. Pomoc skutečně potřebnému, který si opravdu sám nemůže změnit svůj osud a je vděčný za jakoukoliv pomoc, asi nikdo z leva neodmítne.
  Masakrující despocie-to je klan Assadů, před kterým neměli dlouhá léta potřebu Syřané prchat?
  December 22, 2015 v 20.13
  Princip reality
  Pan Ševčík tu zastupuje princip reality, o který se domněle opírá i prezident Zeman a entomolog Konvička.

  Lukáš Senft je však blíže Ježíši a evangeliu - to přece nebylo z tohoto světa, svět je nepřijal a Ježíše ukřižovali - Proč asi?

  Díky za vánoční evangelium!
  MK
  December 22, 2015 v 21.34
  Pane Ševčíku
  Nechtěl jsem se zapojovat do debaty, jestli je větším plýtváním energie pomáhat lidem, u kterých se zjevně neshodneme, zda a jakou pomoc potřebují, nebo útočit na lidi, u kterých se snad shodneme, že za nic nemohou. Pokládám ji už dávno za ztracenou.

  Ale ten naprosto nehorázný argumentační faul na konci vašeho příspěvku mě reagovat nutí. Skutečně máte ostatní lidi, jakékoli, za takové hlupáky, aby vám na tuhle demagogii skočili?
  Syřané neměli desítky let potřebu prchat před Asadovic režimem. Asadovic režim neměl desítky let potřebu bombardovat svoje města a lidi. Teď proti němu zuří povstání a on potřebu bombardovat svoje města a lidi má. A Syřané mají potřebu před ním prchat. Situace se změnila, lidské chování též. To je triviální logika. Snad si nemyslíte, že ji přehlédneme? Možnost, že byste ji přehlédl vy sám, nepřipouštím, za takového hlupáka vás nemám.
  December 23, 2015 v 6.46
  Pane Kolaříku,
  jste schopen si sehnat i jiné informace o vzniku konfliktu v Syrii, než serviruje oficiální propaganda? Jste schopen si dát do souvislosti pozadí útoků na sekulární státy vtéto oblasti, kde jiné, skutečně despotické dynastie, byly zachovány a nestaly se, kupodivu, terčem útoku "našich spojenců"? Myslíte, že kdyby Assad neměl skutečnou podporu svého obyvatelstva, že by tak dlouho tento enormní tlak přežil? Že kdyby podmínkou azylu v EU nebyla story o zlém Assadovi, tak by ji migranti vyprávěli médiím?
  Assad, Gaddafí a v podstatě i Husajn nebyli, či nejsou vzory demokratických politiků. Přesto že demokratizace v jejich zemích byla daleko vyšší, než v zemích jejich sousedů. Od ženských práv počínaje, náboženskou svobodou pokračuje. Přesto byli terčem oni. A tady je třeba použít logické myšlení. Aby člověk neplýtval na jiné termíny, které by se vztahovaly spíše k němu.
  JV
  December 23, 2015 v 7.33
  Bůh Otec Ježíše neopustil - na doplnění ke krásnému článku pana Senfta
  Moc pěkně jste to napsal, pane Senfte. Taková paralela je dnes opravdu na místě. Moc Vám děkuji.

  Jen jednu poznámku bych měl k Vašemu příběhu inspirovanému Ježíšovým lidským životem.

  Bůh Otec Ježíše neopustil a neopustil ani nás. Ježíšovo zvolání v poslední chvíli jeho umírání na kříži, „Bože můj, proč jsi mne opustil“, je hlubokým Ježíšovým uznáním lidského utrpení. Ztotožňuje se tu vlastně s člověkem, když takto jednoznačně vyjadřuje to, čemu je člověk vystaven po celý život. A sice obavě, jestli vše dobře skončí, jestli nespravedlnost, bolest, zlo a smrt nebudou mít nakonec poslední slovo.

  Nebudou, milý pane Senfte. Bůh Otec Ježíše neopustil. Ježíš prošel branou lidské smrti k Bohu Otci. Tak začíná ohromná zvěst křesťanství.

  Kdyby Bůh Otec opustil Syna Ježíše Krista, nebylo by žádné křesťanství, žádná církev, kterou Ježíš založil, nebylo by ani žádné učení o lásce k Bohu a všem lidem. Tuším, že bychom tu nebyli ani my lidé. V těch šílených válkách, které nejsou ničím jiným, než nejhorším znakem toho, že nikoliv Bůh opustil člověka, ale že člověk opustil Boha, bychom se dávno vyvraždili.

  Díky Bohu, Bůh člověka neopustil a proto se máme kam vrátit. K Bohu. To je naše jediná naděje, naše spása. Pak bude teprve svět jak má být. Dobrý pro všechny. O Vánocích k tomu máme další výjimečnou příležitost.

  Ještě jednou děkuji, pane Senfte, za trefný článek a přeji Vám i všem lidem požehnané Vánoce.

  Jiří Vyleťal
  December 23, 2015 v 12.51
  To je pohled křesťana.
  Můj pohled je samozřejmě jiný. Zřejmě by tu byli lidé i bez křesťanství. Možná, kdyby křesťané převzali z Chammurabiho kodexu více, než jen ono strohé desatero, mohla se civilizace rozvíjet lépe. Taky teorie.
  Já bych chtěl všem lidem popřát klidnou a krásnou oslavu zimního slunovratu, ať ji nazývají Vánocemi, Chanukou, Koljedou, či Yule a co já vím jak. Ať ji oslaví dle svých zvyků a hlavně ať se jim návrat Země ke Slunci spojí se splněním jejich přání, pokud ta nejsou v rozporu se Zákonem lidství.
  MK
  December 23, 2015 v 15.44
  Pane Ševčíku
  Budete se divit, ale ano, jsem. A skoro se vším, co jste napsal v příspěvku adresovaném mé osobě, souhlasím (vlastně mám problém jen se zmínkou o podmínkách azylu a větami na ni přímo navazujícími).

  Ale ten váš původní "argument" mi proto nepřijde o nic méně idiotský. Argumentovat tím, co bylo, když to bylo v úplně jiné situaci je absurdní. A rozdíl mezi zemí ve které zuří a nezuří občanská válka, je snad zjevný každému.
  December 23, 2015 v 17.11
  Mládí vás omlouvá, pane Kolaříku.
  Pokud by jste dospěl, už by bylo horší spolknout označování něčích argumentů za idiotské jen proto, že nejste schopen vidět věci reálně.
  Takto mladý se ještě můžete domnívat, že válka, vedená v Syrii, je občanská. Na to, aby jste ji ale mohl takto nazývat, ji schází příliš mnoho určujících kriterií.
  Občanskou bývá nazývána. Těmi, kterým se tato definice hodí. Kryjí tak tím svou spoluúčast na konfliktu a snaží se tím definovat jako viníka toho, koho potřebují svrhnout.
  Až dospějete, pochopíte, že prvním, kdo ve válce prohrává, je pravda. Jsme v koalici těch, kteří chtějí svrhnout Assada, takže jsme logicky zahrnuti propagandou, která jej vykresluje jako ďábla.
  Pokud si ale chcete uhájit zdravý rozum, tak uvažujete. Srovnáváte režimy arabského světa. Není třeba moc fištronu k tomu, aby jste zjistil, že vše je úplně jinak, než nám vtloukají do hlavy. Že "povstání lidu" kupodivu nejsou běžná tam, kde jsou feudální dynastie, ale tam, kde vznikly, na místní poměry neuvěřitelné sekulární státy. Státy, kde byl demokratický pokrok oproti sousedním arabským státům nevídatelný. Státy, kde ženy mohly pracovat, studovat, kde bezvěrectví, či jiné náboženství nebyly důvodem k popravě.
  Ptáte se tedy - proč "povstal lid" v těchto státech a ne tam, kde demokracie je téměř zakázané slovo? Jestliže je Asad darebák, jak definovat Saudy? Proč se na Asada hážou bomby a se Saudy se západní politici objímají?
  A ptáte se také, jak je to s Asadem a uprchlíky, když se dočtete, že po zahájení ruského angažmá v Sýrii a úspěších syrské armády se uprchlíci vrací po statisících domů, do Sýrie.
  Můžete se tedy buď takto nějak ptát, nebo si názor nechat propagandou implantovat. To je vaše volba. Pokud se ale chcete prezentovat jako demokrat, projevte větší úctu názoru druhých. Označovat je za idiotské je úkaz velké absence jakékoliv úcty.
  + Další komentáře