Narodil se uprchlík, veselme se!

Lukáš Senft

Koho to o Vánocích vlastně slavíme? Problémového buřiče, který si nevážil tradičních hodnot. Rebela, který hájil chudé parazity. Božího syna, kterého opustil Bůh. Co bychom s ním provedli dnes?

Ježíš byl potížista. Už jeho rodiče si během cestování nebyli schopni zarezervovat ubytování a to i přesto, že jeho matka byla v devátém měsíci. Narodil se tedy v chlívku, teplo poskytovala jen zvířata. Zkrátka případ pro sociálku, ke kterému se navíc hned slézala východní lumpenkavárna zbohatlických intelektuálů s kadidlem a myrhou.

Krátce na to se stal nepřítelem krále Heroda, potenciálním anarchistou, a proto i uprchlíkem. V dětství to byl šprt, který machroval na rabíny. S příchodem krize středního věku se začal tahat s prostitutkami a další lůzou.

Jako typický zrádce národních hodnot kazil spoluobčanům radost z kamenování. Stejně tak se vrtal do tradičního výkladu náboženství, což došlo tak daleko, že si založil vlastní sektu.

Jako naivní sluníčkář žvatlal o nepraktickém odpouštění ad absurdum a o nastavování druhé tváře. Sám přitom ani nepracoval jako slušný občan a místo toho zevlil s tehdejšími levičáky a halucinoval o lepším světě, „Božím království“ a podobných vylomeninách.

Mocnáři ho nakonec s podporou spravedlivě rozhořčeného davu nechali popravit. Kvůli takovým pošukům Židi víčka nesbírali! A Římané už vůbec ne.

Na kříži jej pak opustil i jeho Bůh.

Co po sobě Ježíš zanechal? Místo práva silnějšího vyzdvihl slabost nejmenších, místo triumfu zdůraznil solidaritu. Narušil tak iluze tehdejší společnosti o sobě samé, její fantasmata. Obnažil ji a proměnil vidění světa.

Duch svatý, kterého zde zanechal, není nějaká přechytralá holubice. Je to výzva k radikální svobodě: Bůh opustil dokonce i svého syna, už nelze spoléhat na falešné bůžky všemožných ideologií. Jsme sami, je to na nás.

Uprchlíci nejsou vtěleným Bohem, ale zpřítomňují rozpory Západu. Repro DR 

Co potom v takové perspektivě znamenají soudobí „potížisté“ — uprchlíci z Blízkého východu? Dráždí nás, ale ve skutečnosti se nám hodí. Rádi si totiž představujeme naši společnost jako dokonale funkční organismus. Jen několik parazitů vždy retarduje její radostný pochod.

Mohou to být Židé, Romáci, mohamedáni, komouši, bezdomovci, důchodci. Je to jedno. A to doslova: žádný společenský řád není bezchybný — jeho rozpory se proto musí zakrýt a chyby hodit na jakéhokoliv obětního beránka. Dnes se jím staly běženci.

Hněv vzedmutý proti nim to ilustroval dokonale: „Proč pomáhat jim a ne našim chudým, nezaměstnaným, matkám s dětmi, bezdomovcům, občanům v důchodu?“ Intuitivně vnímané nespravedlnosti v našem ekonomicko-politickém zřízení se okamžitě provalily ale jejich bolestná tíže byla přehozena na příchozí. Nemáme odvahu jim čelit. Uprchlíci tak nejsou vtělením Boha, ale zpřítomňují průrvy uvnitř Západu. Jsou signálem a výzvou.

K čemu nás vyzývají? Nejvěrnější oslavou Vánoc by bylo vzít vážně „Ježíškovo“ poselství: přiznat si slepé skvrny společnosti a řešit temné rozepře, které doteď skrývaly. Přestat obětovat ty nejslabší z nás iluzorním bohům — ať už je to růst růstu nebo třeba ideál vznešeného národa. Nelačnit po dalších beráncích k podříznutí.

To je snad smyslem Ježíšova příslibu spasení lidstva — nejde o usedlý čajový dýchánek v obláčcích za zvuku unylého drnkání harfiček, který se očekává někdy v budoucnu. Odhalení model totiž přetne koloběh vypalování viny do bližních teď a tady.

Budou tak zachráněni všichni ti darmožraví negři, bezďáci, arabáši a cigáni, jejichž výčet by ale stejně nekončil. Vždycky se přece najde někdo křehčí než většina. Možná s touto předtuchou nazaretský levičák tak starostlivě bránil důstojnost marginalizovaných občanů a malých dětí — po odlišných etnikách jsou totiž další na řadě.

Právě kvůli nařízenému masakru nemluvňat se ostatně z Ježíšovy rodiny, z té idylické skupinky meditující ve všech českých „Betlémech“, stala banda uprchlíků. Až o třicet tři roků později ho tehdejší papaláši definitivně odsoudili k smrti za narušování pohodlných iluzí o společnosti. Lid mezitím skandoval: „Ukřižuj ho!“

Mohli bychom si představovat, jak bychom s nepříjemným cizákem naložili my, pokud bychom byli v jejich situaci. Ale nemusíme. Na jejich místě už jsme.

  #BečvaNevyšumí

  Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

  Diskuse
  December 22, 2015 v 11.27
  Tak to byla Vánoční pohádka.
  Nepatří ale takovéto texty na nějaký dětský web? Vždyť Wikipedie tvrdí, že "Deník je považovaný za levicově orientovaný". Tak proč se na téma migrace nikdo nedívá z levicového hlediska? Co vlastně tato masová, špičkami EU řízená migrace levici přinese?
  Jsem zde jediný, kdo tuto migraci chápe jako naprostou destrukci sociálních států? Že tohle znamená konec života v podobě, na jaký jsme si zvykli?
  Že ony špičky EU nejsou žádnýmni Einsteiny, takže nechápou rozsah svého konání, stejně jako ho nechápaly špičky USA v době, kdy napadly Irák, Afganistán?
  Místo toho se zde věnujeme nesmyslnému srování migrantů s Kristem. Navíc ne moc chytrému, neboť Kristus se narodil ve chlévě a mnoha migrantům je pod úroveň Hilton.
  PM
  December 22, 2015 v 15.49
  Bývaly časy, kdy
  levice usilovala o romantický ideál solidarity se slabším, a pravice o romantický ideál neomezené svobody silnějšího.
  Postmoderní pojetí politické argumentace takové hranice nechalo splynout. Vytvořilo prostor šumu, ve kterém se argumentace zájemců o moc nezávazně obsluhuje libovolnými ideály.
  A tak nám tu dochází k tomu, že destrukce sociálního státu v poslední fázi, je z prava doprovázena teatrálními gesty solidarity a z leva nevolí vůči uprchlíkům před masakrující despocií.
  Revolucionář a proletář z Nazaretu ano, ale uprchlík ze Syrie ne ............bych si v epicentru šumu zamumlal.
  December 22, 2015 v 18.52
  Uprchlíci ano,
  horší je to s ekonomickými migranty. I přes "levicovou" vládu se lidem dole dostanou jen drobky od stolu bohatých. O ty se musí dělit s příživy a teď ještě s přepychu očekávajícími migranty. Pomoc skutečně potřebnému, který si opravdu sám nemůže změnit svůj osud a je vděčný za jakoukoliv pomoc, asi nikdo z leva neodmítne.
  Masakrující despocie-to je klan Assadů, před kterým neměli dlouhá léta potřebu Syřané prchat?
  December 22, 2015 v 20.13
  Princip reality
  Pan Ševčík tu zastupuje princip reality, o který se domněle opírá i prezident Zeman a entomolog Konvička.

  Lukáš Senft je však blíže Ježíši a evangeliu - to přece nebylo z tohoto světa, svět je nepřijal a Ježíše ukřižovali - Proč asi?

  Díky za vánoční evangelium!
  MK
  December 22, 2015 v 21.34
  Pane Ševčíku
  Nechtěl jsem se zapojovat do debaty, jestli je větším plýtváním energie pomáhat lidem, u kterých se zjevně neshodneme, zda a jakou pomoc potřebují, nebo útočit na lidi, u kterých se snad shodneme, že za nic nemohou. Pokládám ji už dávno za ztracenou.

  Ale ten naprosto nehorázný argumentační faul na konci vašeho příspěvku mě reagovat nutí. Skutečně máte ostatní lidi, jakékoli, za takové hlupáky, aby vám na tuhle demagogii skočili?
  Syřané neměli desítky let potřebu prchat před Asadovic režimem. Asadovic režim neměl desítky let potřebu bombardovat svoje města a lidi. Teď proti němu zuří povstání a on potřebu bombardovat svoje města a lidi má. A Syřané mají potřebu před ním prchat. Situace se změnila, lidské chování též. To je triviální logika. Snad si nemyslíte, že ji přehlédneme? Možnost, že byste ji přehlédl vy sám, nepřipouštím, za takového hlupáka vás nemám.
  December 23, 2015 v 6.46
  Pane Kolaříku,
  jste schopen si sehnat i jiné informace o vzniku konfliktu v Syrii, než serviruje oficiální propaganda? Jste schopen si dát do souvislosti pozadí útoků na sekulární státy vtéto oblasti, kde jiné, skutečně despotické dynastie, byly zachovány a nestaly se, kupodivu, terčem útoku "našich spojenců"? Myslíte, že kdyby Assad neměl skutečnou podporu svého obyvatelstva, že by tak dlouho tento enormní tlak přežil? Že kdyby podmínkou azylu v EU nebyla story o zlém Assadovi, tak by ji migranti vyprávěli médiím?
  Assad, Gaddafí a v podstatě i Husajn nebyli, či nejsou vzory demokratických politiků. Přesto že demokratizace v jejich zemích byla daleko vyšší, než v zemích jejich sousedů. Od ženských práv počínaje, náboženskou svobodou pokračuje. Přesto byli terčem oni. A tady je třeba použít logické myšlení. Aby člověk neplýtval na jiné termíny, které by se vztahovaly spíše k němu.
  JV
  December 23, 2015 v 7.33
  Bůh Otec Ježíše neopustil - na doplnění ke krásnému článku pana Senfta
  Moc pěkně jste to napsal, pane Senfte. Taková paralela je dnes opravdu na místě. Moc Vám děkuji.

  Jen jednu poznámku bych měl k Vašemu příběhu inspirovanému Ježíšovým lidským životem.

  Bůh Otec Ježíše neopustil a neopustil ani nás. Ježíšovo zvolání v poslední chvíli jeho umírání na kříži, „Bože můj, proč jsi mne opustil“, je hlubokým Ježíšovým uznáním lidského utrpení. Ztotožňuje se tu vlastně s člověkem, když takto jednoznačně vyjadřuje to, čemu je člověk vystaven po celý život. A sice obavě, jestli vše dobře skončí, jestli nespravedlnost, bolest, zlo a smrt nebudou mít nakonec poslední slovo.

  Nebudou, milý pane Senfte. Bůh Otec Ježíše neopustil. Ježíš prošel branou lidské smrti k Bohu Otci. Tak začíná ohromná zvěst křesťanství.

  Kdyby Bůh Otec opustil Syna Ježíše Krista, nebylo by žádné křesťanství, žádná církev, kterou Ježíš založil, nebylo by ani žádné učení o lásce k Bohu a všem lidem. Tuším, že bychom tu nebyli ani my lidé. V těch šílených válkách, které nejsou ničím jiným, než nejhorším znakem toho, že nikoliv Bůh opustil člověka, ale že člověk opustil Boha, bychom se dávno vyvraždili.

  Díky Bohu, Bůh člověka neopustil a proto se máme kam vrátit. K Bohu. To je naše jediná naděje, naše spása. Pak bude teprve svět jak má být. Dobrý pro všechny. O Vánocích k tomu máme další výjimečnou příležitost.

  Ještě jednou děkuji, pane Senfte, za trefný článek a přeji Vám i všem lidem požehnané Vánoce.

  Jiří Vyleťal
  December 23, 2015 v 12.51
  To je pohled křesťana.
  Můj pohled je samozřejmě jiný. Zřejmě by tu byli lidé i bez křesťanství. Možná, kdyby křesťané převzali z Chammurabiho kodexu více, než jen ono strohé desatero, mohla se civilizace rozvíjet lépe. Taky teorie.
  Já bych chtěl všem lidem popřát klidnou a krásnou oslavu zimního slunovratu, ať ji nazývají Vánocemi, Chanukou, Koljedou, či Yule a co já vím jak. Ať ji oslaví dle svých zvyků a hlavně ať se jim návrat Země ke Slunci spojí se splněním jejich přání, pokud ta nejsou v rozporu se Zákonem lidství.
  MK
  December 23, 2015 v 15.44
  Pane Ševčíku
  Budete se divit, ale ano, jsem. A skoro se vším, co jste napsal v příspěvku adresovaném mé osobě, souhlasím (vlastně mám problém jen se zmínkou o podmínkách azylu a větami na ni přímo navazujícími).

  Ale ten váš původní "argument" mi proto nepřijde o nic méně idiotský. Argumentovat tím, co bylo, když to bylo v úplně jiné situaci je absurdní. A rozdíl mezi zemí ve které zuří a nezuří občanská válka, je snad zjevný každému.
  December 23, 2015 v 17.11
  Mládí vás omlouvá, pane Kolaříku.
  Pokud by jste dospěl, už by bylo horší spolknout označování něčích argumentů za idiotské jen proto, že nejste schopen vidět věci reálně.
  Takto mladý se ještě můžete domnívat, že válka, vedená v Syrii, je občanská. Na to, aby jste ji ale mohl takto nazývat, ji schází příliš mnoho určujících kriterií.
  Občanskou bývá nazývána. Těmi, kterým se tato definice hodí. Kryjí tak tím svou spoluúčast na konfliktu a snaží se tím definovat jako viníka toho, koho potřebují svrhnout.
  Až dospějete, pochopíte, že prvním, kdo ve válce prohrává, je pravda. Jsme v koalici těch, kteří chtějí svrhnout Assada, takže jsme logicky zahrnuti propagandou, která jej vykresluje jako ďábla.
  Pokud si ale chcete uhájit zdravý rozum, tak uvažujete. Srovnáváte režimy arabského světa. Není třeba moc fištronu k tomu, aby jste zjistil, že vše je úplně jinak, než nám vtloukají do hlavy. Že "povstání lidu" kupodivu nejsou běžná tam, kde jsou feudální dynastie, ale tam, kde vznikly, na místní poměry neuvěřitelné sekulární státy. Státy, kde byl demokratický pokrok oproti sousedním arabským státům nevídatelný. Státy, kde ženy mohly pracovat, studovat, kde bezvěrectví, či jiné náboženství nebyly důvodem k popravě.
  Ptáte se tedy - proč "povstal lid" v těchto státech a ne tam, kde demokracie je téměř zakázané slovo? Jestliže je Asad darebák, jak definovat Saudy? Proč se na Asada hážou bomby a se Saudy se západní politici objímají?
  A ptáte se také, jak je to s Asadem a uprchlíky, když se dočtete, že po zahájení ruského angažmá v Sýrii a úspěších syrské armády se uprchlíci vrací po statisících domů, do Sýrie.
  Můžete se tedy buď takto nějak ptát, nebo si názor nechat propagandou implantovat. To je vaše volba. Pokud se ale chcete prezentovat jako demokrat, projevte větší úctu názoru druhých. Označovat je za idiotské je úkaz velké absence jakékoliv úcty.
  MK
  December 23, 2015 v 19.27
  Pane Ševčíku
  Víte vy vůbec, o čem mluvím? Proč mi tu píšete věci, které sám občas říkám, a cosi o mém mládí. Ale vůbec nic o tom, co jsem vám vytýkal. Nemusíte mi tu psát, že režimy Arabského poloostrova jsou mnohem zhovadilejší, než ty které padly kvůli západním intervencím, a přesto jsou to spojenci. Ani to, že Asad neuspěl při potlačení povstání v zárodku kvůli jejich podpoře ze strany západu (na rozdíl od těch horších zemí, kde byly potlačeny dřív, než se začalo vůbec něco dít). To vím dobře i bez vás, a vaší stařecké moudrosti. Spíš mi napište, jak souvisí to, že před občanskou válkou před nějakým režimem lidé neutíkali, s tím, že za občanské války (kdy zcela logicky a racionálně sáhl k drsnějším metodám-každý by to udělal, pokud není neschopný blb) před ním utíkají. Jestli vám mé příspěvky připadají neuctivé, tak máte možná pravdu. Vy jste mě zase označil za zmanipulovaného propagandou. A to i poté, kdy jsem vám napsal, že souhlasím mnohem spíše s vámi, než s touto propagandou. Jestli si myslíte, že Asadův režim není "masakrující despocií" což je skutečně dost nepřesné a jednostranné, podložte to argumenty, které dávají smysl. A já s vámi budu nejspíš souhlasit. Podkládat to tím, že to nebyla "masakrující despocie" před velkým povstáním, které logicky změní každý režim, je naprosto nevěrohodné.
  December 24, 2015 v 12.21
  To je fakt těžký.
  Vy souhlasíte s mými argumenty, z kterých vyplývá, že Asádův režim není masakrující despocií a na závěr chcete argumenty, které to tvrzení podloží.
  Co vám mám napsat? Že kdyby byl režim lidem nepřátelský, tak by utíkali už dávno? Že nemáme moc šancí se dozvědět, před kým v současné době lidé prchají? A kdo vlastně prchá? Víme však, že na území znovu dobytá syrskou armádou se uprchlíci vracejí. To by mohl být smysluplný argument.
  Dalším argumentem je, že Asad hodlá poskytnout autonomii Kurdům. Tohle žádný masakrující despota neudělá, to neudělají ani naši "přátelé", kteří je naopak masakrují.
  Lež o občanské válce dostává nyní trhliny i na Západě. Jaká občanská válka, když proti Asadovi bojují bojovníci snad z 80 zemí světa? Složení "umírněné opozice" většinou vykazuje znaky tvrdě teroristických skupin. I o tom se už na Západě dnes hovoří.
  K pravdě je v tomto případě nesmírně těžké se dobrat. Hlavně proto, protože naši spojenci válku s Asadem vyvolali. Musíme číst mezi řádky, na což by jsme měli být už zvyklí. Musíme se domýšlet.
  V každém případě bych si termín masakrující despocie šetřil pro jiné kandidáty. Je jich v tom regionu víc. Pokud tento termín přiřkneme Asadovi, jaké termíny bychom museli dát jim?
  MP
  December 24, 2015 v 14.28
  Článek je vynikající, jen nevím,
  jestli pohne s dnešní českou společností, která onemocněla velmi vážným virem - a protilék jaksi ne a ne najít.
  Snad pomůže směs racionálních argumentů, rozbíjení iracionálních nesmyslů, pověr a víry ve fámy a manipulace a do třetice připomínání lidských hodnot - člověk snad není ještě zcela mrtev, snad v nás ještě trocha lidskosti zbyla...
  MP
  December 24, 2015 v 14.51
  Víte, p. Ševčíku,
  nikam se nedostaneme, pokud se nenaučíme dívat na svět jako na barevný. Typickým rysem a znakem každé propagandy je, že je černobílá.
  Jak se vám snaží říct p. M. Kolařík, řadu správných tezí a postřehů mícháte s neadekvátními závěry - a zejména přehlížíte jiné skutečnosti.
  Že Asadův režim byl sekulární a multináboženský, je jistě pravda a lze to jen přivítat, to však nevylučuje, že se A. ve válce projevil jako masakrující diktátor - nebo snad masakrovat mohou jen náboženští fanatici? Dále jste zapomněl uvést, že i na Asadově straně bojuje cizí, proíránský Hizballáh a samozřejmě Rusové.
  A opravdu korunou je argument: Asad nemůže být lump, když jsou Saúdové takoví a takoví. Co je tohle za logiku? Není to spíš tak, že Asad je lump a Saúdové jsou - z určitého hlediska ovšem - ultralumpové...?

  A pokud jde o uprchlíky - nevím, kde se bere v lidech pořád ta jedovatost - "není jim dost ani Hilton..." Tak já nevím, určitě exitují čeští důchodci, kteří můžou bydlet v Hiltonu, třeba K. Gott nebo M. Mládková. Ale vypovídá to nějak o sociální situaci důchodců jako celé skupiny? Proč máte pořád potřebu soudit - a odsuzovat jiné lidi na základě kusých, nadto velmi podezřelých zpráv. Já jsem viděl a četl - a vy jistě také - o lidech topících se v moři a balancujících na člunech, o lidech mrznoucích v balkánských horách a přežívajících s malými dětmi v blátě - to je osud souznící velmi dobře s osudem oné nazaretské rodiny...:)

  Takže, p. Ševčíku, zaposlouchejte se více a hlouběji do vánočního příběhu. Konec levice a sociální spravedlnosti nenastane, pokud neztratíme lidskost a solidaritu. Kdo je proti uprchlíkům, ten ničí levici. Na sobectví být sociální stát založen nemůže. Kdo naopak štve lidi proti jiným lidem, ten pomáhá mocným tohoto světa, protože odvrací pozornost od toho nejdůležitějšího - od nutnosti omezit ekonomickou moc elit a přerozdělit bohatství.
  Pokoj vám i všem protiuprchlickým pomýlencům...:)
  December 24, 2015 v 16.24
  Konec levice a sociální spravedlivosti nastane,
  pokud levice nebude schopná diferenciace, po které vy sice na jedné straně voláte a na druhé ji nejste schopen prakticky aplikovat, pane Plevo.
  Pokud bude pro vás každý, kdo se hrne do Evropy uprchlík, každý, kdo nemá práci hodný maximální péče státu, každý, kdo nesdílí toto vaše vidění světa nácek, xenofob, asociál, tak se stanete logicky pro většinu veřejnosti sluničkáři, což je dnes synonymem pro potrhle fantasty. Nebezpečné fantasty.
  Nebezpečné proto, protože jejich nereálné vidění světa je ponouká k řešením, které nezlepší život těm, kterým chtějí pomoci a přitom zhorší život jiným. Až do tragikých důsleků.
  Tito lidé by levici zachránili v tom případě, pokud by ji opustili, protože když si jejich chování soudný člověk s levicí spojí, tak před ní vezme nohy na ramena.
  A to nezmiňuji ty, kteří se pod rouškou humanity na lidské bídě přiživují. To je kapitola sama pro sebe.
  Já netvrdím, že Asad není lump, protože jsou Saudové takoví, či onací. Já poukazuji na to, že se aktivisté, jako vždy, pouštějí do toho, na koho je jim ukázáno. Viz Zeman. Že jsou daleko větší darebáci, kteří by měli být primárně terčem jejich hněvu a ataků, protestů a tlaku na jejich odstranění.
  Toho se zde ovšem dočkám vzácně.
  Celkem logicky, neboť reálné myšlení je zde vydáváno za pomýlenost. A podpora speciáního konglomerátu pašerácké mafie, "neziskovek", žijících z migrace a potrhlých západních politiků se zde vydává za lidskost a solidaritu.
  Já pokoj moc nepotřebuji. Vám ho ale přeji hodně, aby jste měl dost času prohlédnout. I když po těch letech si iluze už nedělám.
  ŠŠ
  December 25, 2015 v 12.34
  Několik poznámek
  k článku, který patří údajně na dětský web. Za zmínku stojí podle mě zejména diskuse k tomuto článku.

  Velmi hlasitým hlasem se tu požaduje úcta k názorům příbuzným názoru některých hlasatelů, kdežto názory tomuto názoru nepříbuzné jsou doprovázeny hanlivými přídomky a jejich hlasatelé označováni různými nálepkami s negativním emočním podtónem.

  Protože soudím, že lidská společnost dochází ve svém globálním zespolečenšťování do stadia, kdy se zažité dialektické dělení na levici a pravici stává nepřiměřeným, domnívám se, že nastupuje – rodí se – období, kdy je potřebné o společenské realitě uvažovat v jiných pojmech.

  Místo dělení na levici a pravici nastupuje dialektika lidského a nelidského a začíná prorůstat i do politiky.

  O jednom historickém zdroji té lidské stránky dialektické společenské dvojice mluví text článku Lukáše Senfta.
  December 25, 2015 v 16.51
  Ale kdež, paní Šprýnařová!
  To se jen určitá skupina lidí domnívá, že právě jejich konání je možno považovat za lidskost. V jejich omylu je utvrzují ti, kteří je využívají pro svůj byznys s chudobou. Každý kdo rozdává /často z cizího/ nekoná automaticky dobrý skutek. Co se týče škatulkování, nemůže si tu nikdo stěžovat. Jedem v tom všichni stejně.
  MP
  December 25, 2015 v 19.28
  P. Ševčíku,
  i mezi těmi aktivisty byste měl rozlišovat. Takový D. Veselý nemilosrdně tepe Američany za jejich politiku, a přitom je jasně prouprchlický. Podobně z kmenových autorů DR nenajdete prakticky žádného, kdo by zastával havlistický, "kavárenský" diskurz se vší jeho problematickou naivitou - a přitom jsou tito přispěvatelé také prouprchličtí atd.
  Já se za žádného aktivistu nepovažuji, ale nikdy jste ode mě nečetl a nemohl číst, že bych obhajoval, natož nekriticky, např. americké intervence na Blízkém východě nebo jejich politiku na Ukrajině. Za kritiku zásahu NATO proti bývalé Jugoslávii a s tím spojenou slavnou kauzu "humanitárního bombardování" jsem byl dokonce hozen p. Profantem do jednoho pytle se srbskými nacionalisty a proruskými propagandisty.

  Pořád mi není jasné, co je naivního, hloupého, pomateného či nerealistického na tom, když tvrdím následující: k lidem, kteří k nám přicházejí a kteří k tomu mají jistě vážné důvody, je třeba se zachovat slušně, tj. pomoci jim a minimálně se jejich žádostmi o azyl a jejich příběhy vážně zabývat, neponižovat je, nekriminalizovat a apriorně neočerňovat. Netvrdím nikterak, že by migranti neměli být registrováni či bezpečnostně prověřováni, a že to EU příliš nezvládá, je jistě chyba, ale nikoli těch migrantů...
  Dále tvrdím, že náklady s migrací spojené je třeba jednak rozprostřít mezi jedniotlivé země EU a jednak je nutno zdroje získat od bohatých a od velkých firem, protože dočasné zhoršení sociální situace, jež ve spojitosti s migrací nijak nepopírám, je pro levici přece vynikající a unikátní příležitostí, aby konečně nějakou pořádnou solidaritu na elitách vymohla. Místo toho, aby právě tohle dělali lidé jako Keller, který po tom tolik let volal, šikují se nepochopitelně mnozí levičáci za jednoznačnými fašisty.
  A tvrdím konečně, že lidi nelze hodnotit rasisticky a s předsudky, a tio ani na základě jejich náboženství, že islám má mnoho podob a nelze jej šmahem odsuzovat, že muslimové musejí mít stejně jako všichni jiní nárok na plnou náboženskou svobodu, ale zároveń od nich musí být respekt k demokratickým hodnotám požadován, a že zasévání náboženské nenávisti na obou stranách může vést jenom ke katastrofě "války civilizací", což by byla pohroma, proti níž jsou současné tragédie jen slabým čajíčkem.
  Co se vám na tom nelíbí?
  A proč se přidáváte k těm, kteří si jako terč oblíbili nesmyslné slovo "sluníčkáři"? Kdo nechce humanitu, chce totéž co Stalin, Hitler nebo Islámský stát. Kdo nechce slunce, je magor, protože slunce léčí. Kdo nechce slunce, ten chce temnotu zla a nevědomosti. Brr...
  December 26, 2015 v 9.53
  Pane Plevo,
  reaguji už s rozpaky. Pochybuji o tom, že to má cenu.
  Je to totiž pořád dokola. Místo toho, aby jste se pokoušel zamyslet nad tím, že pokud chci skutečně pomoci, musím rozlišit kdo je mé pomoci potřebný a jaká forma pomoci bude ta nejefektivnější, jak pomoc realizovat, aby nepřinesla víc zla, než dobra, vytáhnete na mě fráze.
  A jakési fantaskní představy o tom, jak bude lev s beránkem lehávat. Aniž by jste měl jistotu, že bohatí se zničehož nic budou chtít více podělit s chudými o své zisky, už s neexistujícími penězmi kalkulujete pro migranty. Jak levice najednou najde sílu a tyto peníze v bohatých dostane. Doteď to nedokázala a najednou to půjde?
  Právě pro to, že vy a lidé stejně zaměření nejste schopni rozlišení pomoci potřebných, nejste schopni realizovat účinnou formu pomoci, máte jen jakousi fantaskní, zatím nerealizovatelnou představu o logistickém zabezpečení obrovského zázemí pro obrovské množství migrantů, tedy že se jen na základě naivních představ chcete pustit do takového projektu, z vás dělá nebezpečné pro své okolí.
  Sluníčkáři se takoví lidé začali nazývat sami. Slunce sice léčí, ale také spálí. A je radno nezaměňovat naivitu za humanitu. Sluníčkáři nemají patent na správný výklad těrmínů, i když to tak někdy vypadá.
  PM
  December 26, 2015 v 10.32
  S rozpaky bych opět upozornil na ošidnou
  neplatnost tradičního rozporu mezi politickou agendou pravice a levice.
  S rozpaky dodávám, že politická moc je současně odvislá od možnosti kontroly medií a talentu být v předstihu o tři tahy.
  A to jakýmikoliv hodnotami na šachovnici.....bych dodal.
  MP
  December 26, 2015 v 13.02
  P. Ševčíku,
  celé to povídání o rozlišení potřebnosti a nepotřebnosti je opět neuvěřitelný omyl a nedorozumění, řečeno ovšem bez klausovské ironie...
  Víte, co je to ŽÁDOST O AZYL? Víte, že existuje AZYLOVÉ ŘÍZENÍ? A víte, že např. v ČR je velmi přísné? Tohle by se mělo lidem poblázněným protiuprchlickou hysterií říkat. Zdaleka ne všichni migranti tedy azyl dostanou, potíž je v tom - a to opět není chyba jejich, nýbrž orgánů EU, že neexistují mechanismy, jak dostat z Evropy ony "neúspěšné žadatele". I to ukazuje, že nikoli pro-, nýbrž naopak protiuprchlické názory jsou nerealistickými a nebezpečnými fantaziemi. Když na Novinkách a jinde xenofobové vykřikují: "Všechny bych je vypakoval", pak tito rozumbradové zapomnějí dodávat, jak by to prakticky provedli. A všichni ti, kdo protiuprchlické názory a nálady přiživují z pozic autorit, to jaksi zapománají dodávat také...

  Takže tah je na vás, p. Ševčíku: Já jsem své postoje objasnil a snad jsem nyní vysvětlil i to, že ani proti tomu vašemu "rozlišování" nic nemám (pokud ovšem to někdo nemyslí tak, že přijmeme, aby se neřeklo, dva tisíce "hodných" křesťanů a ostatní ať chcípnou...).
  Na vás je, abyste předložil vlastní vizi: Jak chcete krizi řešit vy? Což jste zatím moc neudělal, stejně jako všichni vaši "kolegové" s protiuprchlickými postoji. Takže já napjatě čekám, s čím úžasně realistickým a praktickým přijdete. A prosím nemluvte o "ochraně hranic" - když teď odhlédneme od ošidnosti toho pojmu, i kdyby už od zítřka do Evropy neproklouzla ani myš, není to přece žádné řešení pro ten více než milion lidí, kteří už v Evropě jsou.
  December 26, 2015 v 16.22
  Vy jste se s tím vypořádal tak jen naoko,
  pane Plevo. Smíchal jste dohromady azylové řízení s milionem migrantů v Evropě.
  Jako vždy jste si nedal tu práci s přesnými termíny, neboť to by vaše dogmata položilo na lopatky. Migrant a uprchlík není jeden a ten samý člověk. Psát o milionu uprchlíků v Evropě je tedy zavádějící a už to vylučuje smysluplný dialog.

  December 26, 2015 v 16.41
  Respektive, správně jsem měl psát o neexistujících,
  alespoň u mě, protiuprchlických postojích.
  Ale to se zase vracíme k těm vašim záměrně nepřesným termínům, psaným proto, aby jste mohl podpořit vaše stanoviska.
  MP
  December 27, 2015 v 11.33
  P. Ševčíku,
  na odlišení "skutečných" uprchlíků od migrantů je právě to azylové řízení...:)

  Já jsem ovšem poněkud skeptický i k tomu pojmu ekonomický migrant, zejm. je-li používán jako klacek na ty přicházející lidi. Protože tam, kde vládne násilí, válka a rozvrat, je pochopitelně bída a mizerná hospodářská a sociální situace - a opačně, samozřejmě. Jestliže nezaměstnanost v Afghánistánu je nějakých 70-80%, co z toho může vzejít?
  Navíc upozorňuji na skutečnost, že "chtít se mít dobře" je normální, zvláště pak v kapitalismu, a že je krajně nefér za to odsuzovat "cizí", když my sami a naše děti se tak chovají a divné nám to nepřijde. Nebo snad půjde dejme tomu vaše dcera/syn pracovat do Německa, nebo do Rumunska? Proč ne do toho Rumunska? Takže bílej má právo si chtít vydělat víc, a "čmoud" ne? (Takhle se o migrantech na sociálních sítích mluví!) To je rasismus jako vyšitý, jako z učebnice!
  Z uvedeného ovšem samozřejmě nevyplývá, že můžeme, nebo dokonce musíme vzít všechny, a to z kapacitních důvodů. Čili lze pochopit, že nějací "čistě ekonomičtí migranti" budou odmítnuti, avšak ne z toho důvodu, že ekonomická migrace je nějaký zločin, nýbrž proto, že zkrátka jiní lidé, více trpící, mají přednost.

  Jinak se ale celkem dobře ukázalo, že řešení nemáte a nenabízíte žádné. V tom se opravdu půvabně podobáte všem koryfejům protiimigrantských názorů, včetně takových Robejšků - a bohužel dnes i Kellerů. Prof. Bar z Ostravské univerzity v TV hezky od plic hřímal proti uprchlíkům a Merkelové, a když se ho moderátorka zeptala, co tedy dělat (rozuměj s lidmi, kteří už v EU jsou), jenom pokrčil rameny a řekl, že neví... To jsou opravdu intelektuální výkvěty...
  December 27, 2015 v 13.28
  Děkuji pane Plevo.
  I když si určitě nezasloužím být zařazen mezi kapacity, jako je profesor Keller, či Robejšek.
  Já nikde neodsuzuji nikoho za to, že chce mít dobře. Pokud je jeho snaha ovšem zákonná. Jinak bych musel stejně tolerovat ekonomické migranty i tuneláře. Obí se chtějí mít jen dobře a to je, dle vás, normální.
  A právě tato drobná nuance, zákonnost, pomáhá normálnímu člověku rozlišovat.
  Azylové řízení si vykládáte svérázně. Podle takzvaného Dublinského nařízení musejí uprchlíci žádat o azyl v prvním státě schengenského prostoru, kde se ocitnou. Jelikož Česká republika žádné vnější hranice Schengenu nemá, počet uprchlíků, kteří zde vůbec mohou zažádat o azyl, je prozatím zanedbatelný. Vzhledem ke skutečnosti, že Německo je na tom stejně s hranicemi a přesto se do něj letos přelil milion lidí, je zjevné, že zákony přestávají platit, což je takový demokratický kolaps, který by neměl žádného demokrata nechat chladným! Nedejbože tento stav pod jakoukoliv záminkou podporovat!
  Pořád se zde kryjete utrpením lidí. Ale co vy o něm víte? Jak víte, že ekonomický migrant se má hůře, než český nemocný důchodce, v jehož silách není si svoji situaci sám vyřešit?
  Jak chcete řešit vrchností předepsaný soucit, když víte, že nemůžete pomoci všem ekonomickým migrantům, ba dokonce snad tušíte, že kapacitně Evropa může utáhnout tak snad 5 % putujících. Co bude vaše svědomí šveholit na to, že ti, kteří mají peníze a jsou dostatek zdraví, budou přijati, kdežto ti chudí a slabí zůstanou ve špatných životních podmínkách?
  Tyhle základní věci vám celou dobu unikají. Přitom jsou ty nejdůležitější. Vy ovšem umíte jen omílat dogmatickou mantru. To je to pravé koryfejství.
  JN
  December 28, 2015 v 13.16
  S tím, jak pomoci migrantům, si nikdo hlavu neláme. Zatím totiž řešíme jen otázku, zda ti, kdo mají z nastalé situace obavy, jsou morálně podřadní xenofobové.
  Pane Plevo, v naší zemi žije asi 30 tisíc uprchlíků.

  Neuvádím je zde jako konkurenty (v sociálním systému) oněch válečných uprchlíků z Blízkého a Středního východu, jak by to možná učinil pan Ševčík. Uvádím je zde jako námět k zamyšlení, že pomáhat není jednoduché a pouze nadšení nestačí.

  Tito uprchlíci jsou nám kulturně mnohem bližší, víme o nich nich mnohem víc a do jejich situace se můžeme vcítit mnohem snáze. Přesto se nám je nepodařilo za celý dlouhý čas vůbec nijak integrovat do společnosti. Pokud by tito uprchlíci byli ovlivnitelní nějakou radikální ideologií, nebo pokud by naopak platila ta levicová teze, že radikalizace nemá nic společného s ideologií, s náboženstvím a s nějakými myšlenkovými vzorci, ale že její příčinou je sociální nouze, nezaměstnanost a hospodářská situace, dávno bychom tu už měli několik tisíc teroristů. Nemáme je zde, možná také proto, že tito uprchlíci nemají děti, neexistuje tedy žádná jejich druhá a třetí vykořeněná generace...

  Tito "vnitřní uprchlíci" prchají před nelidským systémem, před exekutory, před nefunkční justicí, před svými "blízkými", kteří je připravili o domov, sami před sebou, před alkoholismem, před duševním onemocněním... a umírají mnohdy zcela bez pomoci a opuštění.
  Pokud jsme jako společnost nedokázali vyřešit tento "jednoduchý" problém a nedokázali jsme účinně pomoci těmto lidem, vůbec nesdílím Váš optimismus, že stačí nadšení a jednoduchá řešení k účinné pomoci pronásledovaným a na životě ohroženým uprchlíkům z Blízkého a Středního východu, z Eritreje, z Afghánistánu...

  Nerozumím tomu, proč s bezdomovectvím si neví rady nikdo a s migrací naopak skoro každý.
  Asi to je tím, že s otázkou, jak pomoci migrantům, si vlastně hlavu nikdo neláme, zatím totiž řešíme jen otázku, zda ti, kdo mají z nastalé situace obavy, jsou morálně podřadní xenofobové či nikoliv. Nevím, zdali migrantům může pomoci, když se zachováme ve smyslu hesla "tahle země patří všem", otevřeme hranice a necháme přijít kohokoliv. Nezdá se mi to, stejně jako se mi nezdá, že by pomohlo bezdomovcům, kdybych nechal svůj byt otevřený a na dveře napsal: "Bezdomovci vítejte, vstup volný."

  Co tedy navrhujete dělat alespoň s tím bezdomovectvím? Myslím si, že to je přece jen jednodušší problém než migrace...
  ABYCH ZAMEZIL NEDOROZUMĚNÍ, pro jistotu znovu opakuji, že BEZDOMOVCE NEUVÁDÍM JAKO KONKURENTY V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU (ve smyslu, používaném Janem Kellerem). Uvádím je jako příklad toho, že naivita k řešení problému nevede, jako příklad problému, který přestože má jednodušší řešení, nedokázali jsme s ním mnoho udělat.

  Bez jakékoliv ironie říkám, že si velmi vážím práce dobrovolníků, kteří migrantům či uprchlíkům v těžkých podmínkách pomáhají. Budu nesmírně rád, když si v rodinách uprchlíků budou pak po generace vyprávět, jak kdysi v ohrožení života utekli z válkou a krutou náboženskou, etnickou a klanovou nenávistí zmítané země a jak byli vlídně přijati lidmi jiné kultury a jiné víry.

  Budu také velmi rád, když (bývalí?) bezdomovci budou vyprávět, jak byli vlídně přijati lidmi vlastní země a vlastní kultury. Když se najdou dobrovolníci, kteří se stejným nasazením a se stejným soucitem budou pomáhat "vnitřním uprchlíkům". Když se najde někdo, kdo si třeba jen lidsky popovídá s bezdomovcem. Nemusíte jezdit nikam daleko, stačí jen zajít na nádraží. To se dnes ale nenosí. Soucit s blízkými lidmi, které denně potkáváte. Soucit s páchnoucími bezdomovci vám totiž společenské uznání mezi intelektuální elitou nepřinese.
  MP
  December 28, 2015 v 15.59
  P. Ševčíku,
  a vy byste chtěl, aby milion lidí žádalo o azyl v ekonomicky kolabujícím Řecku? Tomuhle říkáte realismus? Ty zákony přece nebyly dělány na současnou obrovskou migrační vlnu, s níž (a to je chyba) nikdo nepočítal.

  A proč pořád stavíte proti sobě uprchlíky (resp. nefér jste zase přešel k "ekonomickým migrantům") a "nemocné české důchodce"? To je zemanovská demagogie, jako když mudrlant z Hradu vyčítal vládě, že ona na Klokánky nemá a na běžence ano. Já - aby bylo jasno - zásadně nesouhlasím s tím, jak se vláda ke Klokánkům zachovala, a sám jim přispívám, ale celé to stavění sociální otázky jako "kdo s koho", buď si urveš kost ty, nebo to druhé psisko vedle, je naprosto nemorální a na hlavu postavené.

  O rozlišování potřebnosti a nepotřebnosti jsem psal - mělo by ji odhalit azylové řízení. Souhlasíte s tím, nebo ne? A jak jinak to tedy chcete dělat? Odpovědi nedáváte žádné.
  V jiné diskusi se navíc projevujete dost islamofobně (viz ta Vídeň, ghetta), což je v protikladu s tou, zde tak zdůrazňovanou, potřebností. Co když je silně věřící muslim v nebezpečí života, kdežto jeho velmi vlažný souvěrec je "jen" ekonomický migrant?
  Prostě žádné odpovědi, po racionalitě ani vidu ani slechu.
  MP
  December 28, 2015 v 16.13
  P. Nusharte,
  nevšiml jsem si, že by s migrací skoro každý věděl rady. Naopak, politici často mlží a mnozí publicisté jen křičí, jaká pohroma se valí, ale řešení nabídnout taky neumějí,

  Tato diskuze není o bezdomovectví, ale řeknu vám, že mě lidsky uráží a velmi se mě dotýká, když ty ubožáky kolem sebe dnes a denně vidím. Ano, to jsou zločiny kapitalismu... Ale uprchlíkům nemůže přikládat za vinu bezdomovectví a impotenci levice, která nedokáže ani zajistit práci a bydlení pro každého, ani vymoci účinnou solidaritu.
  Vaše argumentace postrádá logiku, Je to, jako kdybyste říkal: protože neumíme vyléčit rakovinu, necháme zemřít i člověka s infarktem.
  Zkrátka, pořád se projevuje to, co u p. Ševčíka, totiž tendence stavět jedny proti druhým: buď si kousneš ty, nebo ten vedle. Pro všechny nemáme. Věřte mi, p. Nusharte, že sociální a ostatní problémy můžeme začít s úspěchem řešit teprve tehdy, až se této zrůdné, vpravdě reakční logiky zbavíme,
  JN
  December 28, 2015 v 17.00
  Pane Plevo, problémem diskusí jsou dezinterpretace.
  Já jsem napsal (VELKÝMI písmeny):
  "ABYCH ZAMEZIL NEDOROZUMĚNÍ, pro jistotu znovu opakuji, že BEZDOMOVCE NEUVÁDÍM JAKO KONKURENTY V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU (ve smyslu, používaném Janem Kellerem). Uvádím je jako příklad toho, že naivita k řešení problému nevede, (...)."

  Vy odpovídáte:
  "Ale uprchlíkům nemůže přikládat za vinu bezdomovectví. (...) Je to, jako kdybyste říkal: protože neumíme vyléčit rakovinu, necháme zemřít i člověka s infarktem. Zkrátka, pořád se projevuje (...) tendence stavět jedny proti druhým. (...) Věřte mi, p. Nusharte, že sociální a ostatní problémy můžeme začít s úspěchem řešit teprve tehdy, až se této zrůdné, vpravdě reakční logiky zbavíme."
  ŠŠ
  December 28, 2015 v 17.35
  Pane Nusharte,
  podle mě jste správně uvedl, že společenské problémy v sociálních systémech můžeme začít s úspěchem řešit teprve tehdy, až se zbavíme tendence stavět jedny proti druhým.

  Ze současných událostí soudím, že nás této tendence budit a živit nenávist nezbaví politické strany ani církve, pokud se ji nepokusí překonat sám u sebe každý z nás.

  Pak nebudou mít ani politici, ani ekonomičtí nebo církevní magnáti potravu pro využívání své, jak pravíte, zrůdné a vpravdě reakční logiky ke svým mocenským a ziskuchtivým cílům.
  JN
  December 28, 2015 v 19.01
  Souhlasím s Vámi, paní Šprynarová,
  nestojíme totiž před volbou mezi láskou a nenávistí, mezi humanismem a nelidskostí, jak je nám to opakovaně sugerováno. Byli jsme uvrženi do "vězení volby" a na výběr máme jen mezi tím, na kterou stranu názorové barikády se chceme postavit a na kterou naopak chceme směřovat svoji nenávist, kterou v nás v neuvědomělé snaze vyhrotit konflikt živí "společnými silami" obě strany. Toto rozhodnutí (na kterou stranu barikády se přidáme) je však skoro nepodstatné. Skutečná volba, před kterou stojíme a které si nejsme vědomi, je volba mezi polarizací společnosti za současné dezintegrace EU na jedné straně a reformou a demokratizací Evropské unie na straně druhé.
  PM
  December 28, 2015 v 21.09
  Souhlasím pane Nusharte
  jde o komplikovanou situace odvislou od potenciálu vzepětí nacionalismu v Evropě a nejen na územích nezažité liberální demokracie.
  I v kolébka republikánství - Fr se nebezpečně kolébá....bych polekaně dodal.
  JN
  December 28, 2015 v 23.04
  Děkuji, pane Petrásku.
  Myslím si, že klást přílišné požadavky na nacionalisty je spíše nerealistické, i když někdo má pozitivní zkušenosti i s diskusí s touto stranou barikády (například v Česku žijící a ze strany HateFree bohužel kritizovaný muslim Hatem Berrezouga, snažící se diskutovat s lidmi okolo IvČRN) . Proto považuji za varovné že toho neuvědomělého vyhrocování konfliktu se bohužel podle mě dopouští i ta druhá strana barikády, kterou jsem považoval za umírněnější.

  Varovné je tedy to, že tu skutečnou volbu si neuvědomujeme a zaměňujeme ji za ten neblahý "boj za pravdu", tedy vlastně obě strany barikády nevědomě volí stejnou stranu v té skutečné volbě. Ano, obě strany volí pohřbívání EU.
  PK
  December 29, 2015 v 8.01
  "Pohřbívání EU"? To není správný výraz
  Samozřejmě, že EU zřejmě nezůstane taková, jaká je. Samozřejmě, že velmi pravděpodobně nabere nyní na síle trend k dvourychlostní Evropě. Ano, jádro EU (totožné víceméně s eurozónou, do které teď jen tak brzy nebude nikdo další přijat), se bude zřejmě hloubějí integrovat, zatímco ostatní země zůstanou na vedlejší koleji.
  Ale to přece není "pohřbíváni" EU.
  JN
  December 29, 2015 v 10.50
  Pohřeb EU
  Pane Kolaříku, domnívám se, že obě strany, ta "správná a morální" i ta špatná a nemorální (uvozovky jen trochu nebo spíše ne) se podílejí na vyhrocování konfliktu a na polarizaci evropské společnosti.

  Myslím, že násilím, zesměšňováním, poučováním a vyhrožováním – tedy válcováním oponentů nelze prosazovat svoji představu o pravdě a o morálce, byť jsem skálopevně přesvědčen, že mám pravdu. "Má pravda" nemůže mít absolutní hodnotu, aby bylo ospravedlnitelné prosazovat ji násilím, účel prostředky nesvětí.

  Právě to násilné prosazování "mnou vlastněné pravdy", to válcování oponentů, nedodržování dohodnutých pravidel (například ta pravidla měnové unie porušily kromě Řecka i ty velké státy, které za to ale k odpovědnosti nikdo nehnal), tedy ten STŘET morálně nadřazených "vlastníků pravdy" prosazujících svoji představu silou proti tomu (i tímto způsobem indukovanému) extremismu, proti těm morálně zcela nepřijatelným (naprosto bez uvozovek) průvodům se šibenicemi v ulicích, proti šílencům, kteří si sestavují seznamy Židů a pravdoláskařů, proti pocitu velké části veřejnosti, že rozhodování v EU není dostatečně demokratické, tedy tenhle STŘET nakonec Evropskou unii pohřbí – to je ale TAKTIKA HYBRIDNÍ VÁLKY, my se domníváme, že bojujeme za pravdu, za humanitu, za lepší budoucnost, za univerzální lidské hodnoty a zatím nevědomě hrajeme roli užitečných idiotů.

  Nejen tedy jen o výsledek, ke kterému dospějeme, ale i ta cesta (diskuse, konsenz nebo kompromis) má svoji hodnotu.
  JN
  December 29, 2015 v 11.42
  V tomto případě bych řekl, že zlo nepřijde proto, že slušní lidé mlčeli,
  ale proto, že jak slušní, tak i neslušní lidé, ale hlavně ti slušní, protože na ně jsou vždy kladeny vyšší požadavky, nedodržovali pravidla (dialogu).
  MP
  December 29, 2015 v 22.54
  P. Nusharte,
  omlouvám se za nepochopení.
  Ale přiznám se, že mi v tom případě smysl vaší argumentace trochu uniká.
  Chtěl jste říci jen to, že jsou tady dva vážné problémy, které (prozatím?) nedokážeme řešit? Nebo to, že "nadšení nestačí"? S těmihle názory nemám problém, a proto mě zajímají konkrétní řešení, přesněji principy, na kterých mají být postavena.
  + Další komentáře