Devět poznámek ke kauze Putna, nikoli však o Putnovi

Josef Šlerka

Jedině společné úsilí demokratické levice, demokratické pravice a demokratického středu může zabránit naší cestě k autoritářské a netolerantní společnosti.

Tak si to pojďme celé zrekapitulovat...

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×
 1. Od prvních okamžiků ve funkci Miloš Zeman testuje hranice své moci a cesty, jak je rozšířit. Jeho moc roste se silou reakcí, kterou vyvolávají jeho akce. V konečném důsledku směřuje nyní Zeman k dokončení procesu, který nastartoval jeho (ne)přítel Václav Klaus: změnit ústavní pořádek v zemi z parlamentní demokracie na prezidentský systém, a to metodou cílených politických excesů.
 2. Koncovka putnovského excesu je pak skutečnou lekcí z politiky. Ministr školství navrhne změnu zákona v části udělování profesur. Proč? Kvůli excesu jednoho činovníka. Měli bychom měnit zákony jen kvůli tomu? Neměli. Zákon být změněn může, ale pokud bude změněn jen z tohoto důvodu, nepřímo se tak potvrdí interpretace prosazovaná Zemanem a on vyhraje na celé čáře. Akademici jsou tak v dokonalé pasti: buď přijmou řešení, které ještě před pár týdny odmítali, anebo budou trvat na tom, že prezident nemá být této funkce zbaven a budou riskovat další trapné situace. V obou případech se bude Zeman smát. Univerzity musí teď hrát velmi opatrně.
 3. Ukázalo se, že velká část médií je stále ještě paralyzována Zemanem natolik, že se umí pohybovat jen ve dvou polohách: Nepřipraveného bezhlavého útoku nebo mlžného žvanění. Bezhlavý a nepřipravený útok umí Zeman nejen bravurně odvrátit, ale dokonce i obrátit proti útočníkovi. Z mlžného žvanění má srandu. Předstíraní encyklopedických znalostí a schopnost improvizace není častá kombinace osobních vlastností ani mezi běžnou populací, proto novinářům nezbude, než se začít doma poctivě připravovat.
 4. Ne(přátelství) mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem nabralo díky případu Putna svoje konečné kontury. Jejich odvěké (ne)přátelství je jak z učebnice politické teorie Carla Schmitta. Navzájem se potřebují, protože ve jménu střetu s tím druhým utvrzují jednotu svých věrných a zároveň jen vítězství ve střetech a udržováním možnosti vyhlášení totální války posilují svou politickou moc. Diskuse je nezajímají, diskuse jsou pro ně jen prostředkem oddálení politického rozhodnutí, které přijde bez ohledu na diskusi. Rozumí vyjednávání podmínek, za nichž je někdo ochoten ustoupit, nikoli argumentaci a konsensu.
 5. Protichůdné (ne)reakce z ČSSD ještě více ukázaly, že Miloš Zeman má dnes politické strany dvě. Na jedné straně svou SPOZ a na straně druhé silnou frakci v ČSSD. Situace Bohuslava Sobotky bude čím dál složitější, protože lidé jako Michal Hašek se rozhodli vsadit na Zemana jako na nosič k moci, místo aby dělali skutečně politickou práci. Díky tomu budou čím dál bezohlednější a čím dál agresivnější a pro část potenciálních voličů čím dál odpudivější.
 6. Miloš Zeman opět předvedl, že se neštítí pracovat s nejnižšími pudy, které mají jinak lidé v demokratických společnostech pod kontrolou. Po antiněmecké notě z předvolební kampaně brnknul na strunu homofobnosti (ať chtěně či nechtěně) a dostalo se mu podpory z různých, často protichůdných stran. Připravme se na to, že do českého politického prostoru vstupuje pomalu ale jistě morální pseudokonzervativismus. Bude jen na nás, zda prokážeme, že jsou Češi liberální, nebo zda mají pravdu ti, co tvrdí, že jsou spíše lhostejní. Případná lhostejnost nás připraví o liberální prostředí.
 7. Pro demokracii je důležité, aby co nejméně rozdílů mezi lidmi (pohlaví, rasa, politické názory, sexuální orientace, původ) hrálo jakoukoli roli v jejich postavení ve veřejném prostoru. Ať byla motivace Zemana pro případné nejmenování Putny profesorem vedena mstivostí nebo homofóbností, Zeman se zachoval nedemokraticky.
 8. Pokud chceme tomuto směru zabránit, nesmíme přijmout bitevní pole, které předpřipravili Václav Klaus a Miloš Zeman. Naopak musíme v maximální míře takovou hru odmítat, snažit se systematicky bránit všem projevům diskriminace a segregace. Diskuse a společenský konsensus je to, co potřebujeme dnes více než kdy jindy.
 9. Jedině společné úsilí demokratické levice, demokratické pravice a demokratického středu může zabránit naší cestě k autoritářské a netolerantní společnosti.
  Diskuse
  May 23, 2013 v 20.34
  Nejde o Putnu, jde o naši demokratickou budoucnost
  Tento text je dobrý výchozí bod pro analýzu současného stavu naší demokracie i pro diskusi o její další pohyb.
  ??
  May 24, 2013 v 9.8
  Pokrytectví tzv. elit a médií.
  Kdysi jsem byl velmi kritizován za myšlenku, že v případě Holocaustu šlo i o střet dvou špatných ideí a jak národ Německý, tak Židovský to vykoupily těžkým utrpením. Neboť jak idea nadřazenosti Germánů, tak vyvolenost Židů jsou pro většinu rozumných lidí nepřijatelné. Doufám. Mimochodem vyvolenost Židů propaguje Dan Drápal na Neviditelném psu. Čili ponižování, či povyšování kteréhokoliv národa je pro mne špatnost. Bohužel v současném Česku to neplatí pro všechny. Viz. bod č.6. MZ brnknul na protiněmeckou a homofobní strunu. Že pan Putna taktéž brnknul na proti ruskou strunu už nikoho moc netrápí. Patrně platí pro značnou část národa přijatelnost výroku p.Palaty "na rusáky platí pouze tanky". Nemělo by to ovšem platit pro budoucího vysokoškolského profesora. Pokud napíšu o někom, že je to židomilec a teplouš, sklidím od tzv. elit bouři nevole. Pokud dosadím ožralé Rusáky sklidím poklepání na rameno. Putna to ví a zneužil toho. Možná je ve svém oboru génius. Lidsky je to ale nízký člověk. A víte že v odborné sexuologické literatuře se souloži do konečníku říká nízká soulož. Tahle pitomá poznámka, by se p. Putnovi jistě líbila. Je zcela v jeho duchu pojetí humoru.

  http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/president-ktery-kopl-do-vosiho-hnizda/

  http://aktualne.centrum.cz/zpravy/kuriozity/clanek.phtml?id=780040

  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10090925908-vsechnoparty/210522161600004/video/
  May 24, 2013 v 9.53
  co je korektní a co už je blbé
  interpretovat holocaust jako něco co si způsobili židé tím, že jsou přesvědčeni o své národní sepcifičnosti je hodně švihlé.
  Židé přežívají diasporu a pogromy určitým obranným semknutím, to ale nečiní holocaust logickým.
  To je jako bychom řekli že protektorát byla daň za národní obrození. Takové myšlení nás posouvá k blbé bátorizaci. ane ok vymanění z rigidní korektnosti.
  May 24, 2013 v 10.12
  Proboha pane Dolejši,
  kde jste vyčetl to, co tu předhazujete panu Kuchejdovi?
  On přece jen upozorňuje, že co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi! Ožralí Rusáci od Putny jsou akceptovatelní, obrana Benešových dekretů je už ale protiněmecká nota, útok na nejnižší pudy. Takhle jsou u nás nastavená měřítka už i levicových novinářů? Smutné.
  PM
  May 24, 2013 v 10.18
  Pane Dolejši teď jste mi pokazil příjemnou náladu,
  vyvolanou kongruencí úvah pana Kuchejdy. Jeho rezimé bylo: .....Čili ponižování, či povyšování kteréhokoliv národa je pro mne špatnost.
  Což jste vyložil vámi formulováno jako doklad bátorizace politickospolečenského disputu.
  Kongruence je pohříchu tatam ....řekl bych rozmrzele.
  May 24, 2013 v 12.47
  Buďme Zemanovi důstojnými partnery!
  "Předstíraní encyklopedických znalostí a schopnost improvizace není častá kombinace osobních vlastností ani mezi běžnou populací, proto novinářům nezbude, než se začít doma poctivě připravovat."

  A tak si říkám. Konečně tu máme prezidenta, který zjevně přemýšlí. Má svoji vlastní vizi, která nestraní jen horní třetině bohatých. Jde za tou vizí postupnými krůčky, ale vytrvale. Je schopný korigovat svoje omyly a dílčí vize. Je schopný se domluvit i s lidmi opačných vizí a dostat je částečně na svou stranu. Smysl své existence v politice nespatřuje v hromadění majetku. Chce odejít z Hradu milován většinou občanů a nikoli nenáviděn.
  May 24, 2013 v 13.16
  Bravo Jana Zwyrtek Hamplová
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-hamplova.php?itemid=20024

  Jana Z. Hamplová si myslí, že "kdyby se stal Martin C. Putna prezidentem, jmenoval by Miloše Zemana bez řečí profesorem? Jistěže ne! Člověk, který nosí hrdě transparent o katolických buznách, by se s rolí automatu na podpisy rovněž nikdy nesmířil, obzvláště když názor na Miloše Zemana nikdy netajil. Představa, že mu s úctou a bez komentáře předává profesorský titul je tedy více než tristní. Proto by právě Martin C. Putna měl postoj Miloše Zemana chápat více než jiní… Oba se totiž umějí vzepřít názoru davu."
  MF
  May 24, 2013 v 13.19
  propagace Karla
  To, že Deník referendum byl zaměřen na propagaci Karla, přece všichni víme. Jen se o tom v dalších a dalších článcích znovu utvrzujeme.
  To, že levicové médium propaguje pravicového politika nemá zdánlivě žádnou logiku.
  MT
  May 24, 2013 v 15.19

  Možná by Putna v roli prezidenta sice dělal velmi nestranného, ale podvědomě a spontánně by s neúprosnou zákonitosti lidského charakteru vstřebal nějakou záminku, která - i při veškeré možné jeho "objektivitě" (jak by byl on sám, Putna, o sobě a svých motivech vnitřně a hluboce přesvědčen) -by mu "bránila" Zemana jmenovat ...

  Lidé jsou si podobnější než si možná myslíme.

  MT
  May 24, 2013 v 15.28

  Obávám se, pane Fraňku, že jsme oba - Vy i teď, já více dříve - přece jen vůči DR trošku nespravedliví.

  DR bylo mezi oběma koly prezidentské volby skutečně spíš než cokoli jiného "terénem" než subjektivně pro-knížecím "aktérem", skutečně nakonec existovaly mnohem vyváženější a nikoli tolik pro-knížecí příspěvky Jana Patočky, která mě tehdy příjemně překvapily a skutečně byl veřejný prostor naplněn sice těsně po prvním kole spíše "trávníčkovským" zdánlivě-jakoby-analytickým zdůvodňováním poznané nutnosti levice podpořit KS, ale ...

  ... ale jak šel čas, tak tento postoj v diskursním prostoru DR přece jen slábnul ...


  ... myslím, že obrana DR ze strany pana Černého měla přece jen něco do sebe, odrážela jistou realitu vývoje, kterou např. člověk jako já, rozdrážděný předchozími postoji a jejich roli na DR, už zaslepeně neviděl ...

  + Další komentáře