Devět poznámek ke kauze Putna, nikoli však o Putnovi

Josef Šlerka

Jedině společné úsilí demokratické levice, demokratické pravice a demokratického středu může zabránit naší cestě k autoritářské a netolerantní společnosti.

Tak si to pojďme celé zrekapitulovat...

 1. Od prvních okamžiků ve funkci Miloš Zeman testuje hranice své moci a cesty, jak je rozšířit. Jeho moc roste se silou reakcí, kterou vyvolávají jeho akce. V konečném důsledku směřuje nyní Zeman k dokončení procesu, který nastartoval jeho (ne)přítel Václav Klaus: změnit ústavní pořádek v zemi z parlamentní demokracie na prezidentský systém, a to metodou cílených politických excesů.
 2. Koncovka putnovského excesu je pak skutečnou lekcí z politiky. Ministr školství navrhne změnu zákona v části udělování profesur. Proč? Kvůli excesu jednoho činovníka. Měli bychom měnit zákony jen kvůli tomu? Neměli. Zákon být změněn může, ale pokud bude změněn jen z tohoto důvodu, nepřímo se tak potvrdí interpretace prosazovaná Zemanem a on vyhraje na celé čáře. Akademici jsou tak v dokonalé pasti: buď přijmou řešení, které ještě před pár týdny odmítali, anebo budou trvat na tom, že prezident nemá být této funkce zbaven a budou riskovat další trapné situace. V obou případech se bude Zeman smát. Univerzity musí teď hrát velmi opatrně.
 3. Ukázalo se, že velká část médií je stále ještě paralyzována Zemanem natolik, že se umí pohybovat jen ve dvou polohách: Nepřipraveného bezhlavého útoku nebo mlžného žvanění. Bezhlavý a nepřipravený útok umí Zeman nejen bravurně odvrátit, ale dokonce i obrátit proti útočníkovi. Z mlžného žvanění má srandu. Předstíraní encyklopedických znalostí a schopnost improvizace není častá kombinace osobních vlastností ani mezi běžnou populací, proto novinářům nezbude, než se začít doma poctivě připravovat.
 4. Ne(přátelství) mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem nabralo díky případu Putna svoje konečné kontury. Jejich odvěké (ne)přátelství je jak z učebnice politické teorie Carla Schmitta. Navzájem se potřebují, protože ve jménu střetu s tím druhým utvrzují jednotu svých věrných a zároveň jen vítězství ve střetech a udržováním možnosti vyhlášení totální války posilují svou politickou moc. Diskuse je nezajímají, diskuse jsou pro ně jen prostředkem oddálení politického rozhodnutí, které přijde bez ohledu na diskusi. Rozumí vyjednávání podmínek, za nichž je někdo ochoten ustoupit, nikoli argumentaci a konsensu.
 5. Protichůdné (ne)reakce z ČSSD ještě více ukázaly, že Miloš Zeman má dnes politické strany dvě. Na jedné straně svou SPOZ a na straně druhé silnou frakci v ČSSD. Situace Bohuslava Sobotky bude čím dál složitější, protože lidé jako Michal Hašek se rozhodli vsadit na Zemana jako na nosič k moci, místo aby dělali skutečně politickou práci. Díky tomu budou čím dál bezohlednější a čím dál agresivnější a pro část potenciálních voličů čím dál odpudivější.
 6. Miloš Zeman opět předvedl, že se neštítí pracovat s nejnižšími pudy, které mají jinak lidé v demokratických společnostech pod kontrolou. Po antiněmecké notě z předvolební kampaně brnknul na strunu homofobnosti (ať chtěně či nechtěně) a dostalo se mu podpory z různých, často protichůdných stran. Připravme se na to, že do českého politického prostoru vstupuje pomalu ale jistě morální pseudokonzervativismus. Bude jen na nás, zda prokážeme, že jsou Češi liberální, nebo zda mají pravdu ti, co tvrdí, že jsou spíše lhostejní. Případná lhostejnost nás připraví o liberální prostředí.
 7. Pro demokracii je důležité, aby co nejméně rozdílů mezi lidmi (pohlaví, rasa, politické názory, sexuální orientace, původ) hrálo jakoukoli roli v jejich postavení ve veřejném prostoru. Ať byla motivace Zemana pro případné nejmenování Putny profesorem vedena mstivostí nebo homofóbností, Zeman se zachoval nedemokraticky.
 8. Pokud chceme tomuto směru zabránit, nesmíme přijmout bitevní pole, které předpřipravili Václav Klaus a Miloš Zeman. Naopak musíme v maximální míře takovou hru odmítat, snažit se systematicky bránit všem projevům diskriminace a segregace. Diskuse a společenský konsensus je to, co potřebujeme dnes více než kdy jindy.
 9. Jedině společné úsilí demokratické levice, demokratické pravice a demokratického středu může zabránit naší cestě k autoritářské a netolerantní společnosti.

  #BečvaNevyšumí

  Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

  Diskuse
  May 23, 2013 v 20.34
  Nejde o Putnu, jde o naši demokratickou budoucnost
  Tento text je dobrý výchozí bod pro analýzu současného stavu naší demokracie i pro diskusi o její další pohyb.
  ??
  May 24, 2013 v 9.08
  Pokrytectví tzv. elit a médií.
  Kdysi jsem byl velmi kritizován za myšlenku, že v případě Holocaustu šlo i o střet dvou špatných ideí a jak národ Německý, tak Židovský to vykoupily těžkým utrpením. Neboť jak idea nadřazenosti Germánů, tak vyvolenost Židů jsou pro většinu rozumných lidí nepřijatelné. Doufám. Mimochodem vyvolenost Židů propaguje Dan Drápal na Neviditelném psu. Čili ponižování, či povyšování kteréhokoliv národa je pro mne špatnost. Bohužel v současném Česku to neplatí pro všechny. Viz. bod č.6. MZ brnknul na protiněmeckou a homofobní strunu. Že pan Putna taktéž brnknul na proti ruskou strunu už nikoho moc netrápí. Patrně platí pro značnou část národa přijatelnost výroku p.Palaty "na rusáky platí pouze tanky". Nemělo by to ovšem platit pro budoucího vysokoškolského profesora. Pokud napíšu o někom, že je to židomilec a teplouš, sklidím od tzv. elit bouři nevole. Pokud dosadím ožralé Rusáky sklidím poklepání na rameno. Putna to ví a zneužil toho. Možná je ve svém oboru génius. Lidsky je to ale nízký člověk. A víte že v odborné sexuologické literatuře se souloži do konečníku říká nízká soulož. Tahle pitomá poznámka, by se p. Putnovi jistě líbila. Je zcela v jeho duchu pojetí humoru.

  http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/president-ktery-kopl-do-vosiho-hnizda/

  http://aktualne.centrum.cz/zpravy/kuriozity/clanek.phtml?id=780040

  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10090925908-vsechnoparty/210522161600004/video/
  May 24, 2013 v 9.53
  co je korektní a co už je blbé
  interpretovat holocaust jako něco co si způsobili židé tím, že jsou přesvědčeni o své národní sepcifičnosti je hodně švihlé.
  Židé přežívají diasporu a pogromy určitým obranným semknutím, to ale nečiní holocaust logickým.
  To je jako bychom řekli že protektorát byla daň za národní obrození. Takové myšlení nás posouvá k blbé bátorizaci. ane ok vymanění z rigidní korektnosti.
  May 24, 2013 v 10.12
  Proboha pane Dolejši,
  kde jste vyčetl to, co tu předhazujete panu Kuchejdovi?
  On přece jen upozorňuje, že co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi! Ožralí Rusáci od Putny jsou akceptovatelní, obrana Benešových dekretů je už ale protiněmecká nota, útok na nejnižší pudy. Takhle jsou u nás nastavená měřítka už i levicových novinářů? Smutné.
  PM
  May 24, 2013 v 10.18
  Pane Dolejši teď jste mi pokazil příjemnou náladu,
  vyvolanou kongruencí úvah pana Kuchejdy. Jeho rezimé bylo: .....Čili ponižování, či povyšování kteréhokoliv národa je pro mne špatnost.
  Což jste vyložil vámi formulováno jako doklad bátorizace politickospolečenského disputu.
  Kongruence je pohříchu tatam ....řekl bych rozmrzele.
  May 24, 2013 v 12.47
  Buďme Zemanovi důstojnými partnery!
  "Předstíraní encyklopedických znalostí a schopnost improvizace není častá kombinace osobních vlastností ani mezi běžnou populací, proto novinářům nezbude, než se začít doma poctivě připravovat."

  A tak si říkám. Konečně tu máme prezidenta, který zjevně přemýšlí. Má svoji vlastní vizi, která nestraní jen horní třetině bohatých. Jde za tou vizí postupnými krůčky, ale vytrvale. Je schopný korigovat svoje omyly a dílčí vize. Je schopný se domluvit i s lidmi opačných vizí a dostat je částečně na svou stranu. Smysl své existence v politice nespatřuje v hromadění majetku. Chce odejít z Hradu milován většinou občanů a nikoli nenáviděn.
  May 24, 2013 v 13.16
  Bravo Jana Zwyrtek Hamplová
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-hamplova.php?itemid=20024

  Jana Z. Hamplová si myslí, že "kdyby se stal Martin C. Putna prezidentem, jmenoval by Miloše Zemana bez řečí profesorem? Jistěže ne! Člověk, který nosí hrdě transparent o katolických buznách, by se s rolí automatu na podpisy rovněž nikdy nesmířil, obzvláště když názor na Miloše Zemana nikdy netajil. Představa, že mu s úctou a bez komentáře předává profesorský titul je tedy více než tristní. Proto by právě Martin C. Putna měl postoj Miloše Zemana chápat více než jiní… Oba se totiž umějí vzepřít názoru davu."
  MF
  May 24, 2013 v 13.19
  propagace Karla
  To, že Deník referendum byl zaměřen na propagaci Karla, přece všichni víme. Jen se o tom v dalších a dalších článcích znovu utvrzujeme.
  To, že levicové médium propaguje pravicového politika nemá zdánlivě žádnou logiku.
  MT
  May 24, 2013 v 15.19

  Možná by Putna v roli prezidenta sice dělal velmi nestranného, ale podvědomě a spontánně by s neúprosnou zákonitosti lidského charakteru vstřebal nějakou záminku, která - i při veškeré možné jeho "objektivitě" (jak by byl on sám, Putna, o sobě a svých motivech vnitřně a hluboce přesvědčen) -by mu "bránila" Zemana jmenovat ...

  Lidé jsou si podobnější než si možná myslíme.

  MT
  May 24, 2013 v 15.28

  Obávám se, pane Fraňku, že jsme oba - Vy i teď, já více dříve - přece jen vůči DR trošku nespravedliví.

  DR bylo mezi oběma koly prezidentské volby skutečně spíš než cokoli jiného "terénem" než subjektivně pro-knížecím "aktérem", skutečně nakonec existovaly mnohem vyváženější a nikoli tolik pro-knížecí příspěvky Jana Patočky, která mě tehdy příjemně překvapily a skutečně byl veřejný prostor naplněn sice těsně po prvním kole spíše "trávníčkovským" zdánlivě-jakoby-analytickým zdůvodňováním poznané nutnosti levice podpořit KS, ale ...

  ... ale jak šel čas, tak tento postoj v diskursním prostoru DR přece jen slábnul ...


  ... myslím, že obrana DR ze strany pana Černého měla přece jen něco do sebe, odrážela jistou realitu vývoje, kterou např. člověk jako já, rozdrážděný předchozími postoji a jejich roli na DR, už zaslepeně neviděl ...

  May 24, 2013 v 15.41
  Jsou tu důležitější věci na světě
  S postupem Miloše Zemana v kauze Putna nesouhlasím ale nejde zase o nic světoborného. Z některých vyjádření mám pocit, že se tu dere nový Hitler k moci. Píše se o Hilsneriádách apod. To přece není pravda.
  Prezident v ČR má omezené pravomoci a je jasné MZ se bude snažit je maximálně rozšířit. To ovšem není žádný důvod k panice. Nemůže nic víc než mu ostatní dovolí. Střízlivý přístup, který zvolil Bohuslav Sobotka na svém blogu byl velice případný.
  Všimli jste si kolik příspěvků bylo na DR na to téma napsáno? Je to prostě lákavé téma protože dává diskutujícímu pocit, že se k něčemu pozitivně vymezil. Prostě Miloš Zeman útočí na akademické svobody, je homofóbní a nahnědlý a tomu se musíme postavit. To je jistě prima postoj a člověku je hned líp.
  A jak se postavíme např. k tomu co dělá naše vláda důchodcům? Snížila jim valorizaci na třetinu inflace a jednu třetinu růstu reálných mezd a těm, kteří si jsou ještě schopni přivydělat odebrala slevu na dani. Z toho je mi opravdu špatně. Ale diskuse na tohle téma není tak moc sexy.

  MF
  May 24, 2013 v 19.50
  poznámka k panu Šťastnému
  "Prezident v ČR má omezené pravomoci a je jasné MZ se bude snažit je maximálně rozšířit."

  Jak s tímto tvrzením souvisí prohlášení M. Zemana, že se chce vzdát pravomoci jmenovat profesory? Stereotyp člověka posedlého mocí asi nesedí, ne?
  May 24, 2013 v 23.38
  A kolik příspěvků bylo napsáno po výrocích Zemana na adresu našich Němců?
  Možná že profesura M. C. Putny je lákavé téma, jak píše pan Šťastný, ale nevšiml jsem si, že by se DR ohradil před skandálními výroky Miloše Zemana na adresu sudetských Němců, které pronesl před návštěvou Rakouska. Kde jaké lidské právo jednotlivce je tu přetřásáno (nemluvím o tyranizování a útlaku lidských práv matek v porodnicích), ale to, že tu nejvyšší představitel státu na mezinárodním poli sedm desetiletí po válce velkohubě hraje na nacionalistickou a antiněmeckou kartu, nechává mnohé levicové a lidskoprávní intelektuály zcela chladnými.
  MN
  May 25, 2013 v 1.05
  Nestačím žasnout
  kam až sahají obavy ze Zemanova autoritářství, přestože všichni vědí, že jeho pravomoci jsou minimální. To máte všichni takový strach, že se někdo např. pokusí korigovat šílenosti naší vlády s jejími 101 poslanci, když už to v této republice nikdo nedokáže, resp. nechce? Někdy sice začínám pochybovat o skutečných záměrech našeho "levicového" prezidenta, zatím si však zachovávám naději, že konečně je tu někdo, kdo by mohl korigovat současný vývoj. Nezdá se mi že by Zemanovo autoritářství bylo nebezpečnější než Nečasova vláda. Jakto, že na Nečasův výrok, že mu nevadí daňové ráje (narozdíl od EU), protože se jedná jen o daňovou optimalizaci, média ani opozice ani občané vůbec nereagují, ale je pro ně důležitá profesura nějakého Putny. K čemu je "svoboda", když vede k likvidaci státu?
  May 25, 2013 v 8.59
  tak způsobli si ten holocaust a nebo ne ?
  pánové Petrasek a Ševčík - problém je v tom že diskutovat lze s napsaným, jak to pan kuchejda upřímně myslel těžko hádat. A napsal že v případě Holocaustu šlo i o střet dvou špatných ideí , což jsme si troufl označit jako zavádějící relativizaci.
  A takový skluz myslím lze jako bátorizaci chápat - do pasáží kolem tzv. rusáků, skopčáků a židáků jsme se nepouštěl, šlo mi jen o onen údajný dědičný hřích židovské kultury. a ne o iracionální spor mezi rusofoby a rusofily.
  P.S. Put na je tuším expert na ruskou literaturu, v jeho případě by šlo spíše o sovětofobii
  May 25, 2013 v 9.12
  Na ideji vyvolenosti není samo o sobě nic špatného, pokud si ji člověk (nebo národ) nechá sám pro sebe, zvlášť když ji nebude nikomu předhazovat. Každý má ostatně právo myslet si, že je nějakým způsobem výjimečný. Špatné je to teprve tehdy, pokud člověk (národ) usoudí, že kvůli této ideji musí začít likvidovat ostatní. V tomto smyslu se Židé ničeho nedopustili, protože pokud vím, oni nikoho nelikvidovali.
  MF
  May 25, 2013 v 9.20
  pan Unger se mýlí
  "nejvyšší představitel státu na mezinárodním poli sedm desetiletí po válce velkohubě hraje na nacionalistickou a antiněmeckou kartu"

  Jak se dívat na to, co jste napsal třeba v kontextu nedávného prohlášení rakouských nacionalistických politiků, že po válce Češi zavraždili milióny Němců.

  Je realita, že v Rakousku existuje dost silné "revanšistické" politické křídlo - kupodivu narozdíl od Německa. Možná to souvisí i s jistým sentimentálními vzpomínkami na staré Rakousko, kdy rakouští Němci byli panský národ, tedy pocity méněcenosti. Tady se musí reagovat jedině tvrdě a nekompromisně.

  Viz:
  http://www.lidovky.cz/europarlament-rozhodoval-o-vyjimce-z-lisabonske-smlouvy-pmu-/zpravy-svet.aspx?c=A130522_161300_ln_domov_spa
  ??
  May 25, 2013 v 10.04
  Dovolím si odpovědět p. Hájkové i p. Dolejšovi současně.
  Jeden bývalý politik s vilou na Floridě nám už upřímnost vysvětlil. Je jasné, že si židé Holocaust nezpůsobili svým náboženstvím. Je ovšem i fakt, že ti ortodoxní židé kteří hlásají vyvolenost svého národa a jeho nadřazenost ostatním národům,jsou ideově na stejné úrovni, jako ti kdo hlásají vyvolenost germánské rasy. Samozřejmě to platí obecně. Jistě jste si všiml, že část Američanů (evangelikálů) hlásá, že oni jsou v dnešní době nástupci "vyvoleného národa". A to už může být nebezpečné p. Hájková. Promiňte mi že budu trochu osobní, ale doufám, že vám jako bývalé soudružce nestraší v hlavě tenhle výrok : My, komunisté, jsme lidé zvláštního ražení - tak pravil jistý J.V.Stalin. Také to vedlo do pekla. A k vaší poslední větě. Likvidovali p. Hájková i židé likvidovali. A jejich činy se vejdou pod náleplu genocida. A než budete reagovat, přečtěte si prosím tento odkaz. http://www.literarky.cz/tereza-spencerova/14803-ilan-pappe-nad-vim-je-velky-otaznik

  A vy si přečtěte tohle p. Dolejš.
  O smutných očích Hany Karadžičové
  May 25, 2013 v 10.34
  ono se sice dá zakázat, aby to mohl někdo hlásat, ale nedá se zakázat, aby si to někdo myslel. Tak daleko s ovládáním myšlení ještě nejsme. A věřte mi, že to může působit, i když se to nehlásá.
  Co je v mé hlavě, samozřejmě nejsem povinná vykládat ani panu Kuchejdovi ani komukoliv jinému. To, že nejsem stalinistka, jistě už všichni diskutující dávno pochopili.
  May 25, 2013 v 10.48
  Ještě chci upozornit na jistou maličkost, která se zde často opomíjí, čímž se zaměňuje smysl. Totiž to, že jsou židé a Židé; to první znamená židovské náboženství, to druhé národnost. Ale to jen tak na okraj, protože se to už příliš vzdaluje tématu.
  ??
  May 25, 2013 v 13.43
  "Na ideji vyvolenosti není samo o sobě nic špatného"
  Vyvolený byl Boží syn Ježíš. To mohu přijmout. Všichni před ním i po něm "vyvolenost " využili, či zneužili. Vyvolenost či v mírnější podobě nadřazenost je špatnost sama o sobě. Je to věčný pramen zla. Možná to jako bývalá soudružka necítíte tak výrazně, mne ale vaši rudí soukmenovci nepustili studovat a proto jsem na vyvolenost patrně přecitlivělý. Zajisté jste si ale všimla, že nejsem komunistobijce. Takže ten citát se týká Vašeho způsobu myšlení, ne vaší minulosti. Samozřejmě mi nejste povinna vykládat co se vám honí hlavou. Ani to netřeba. Stále platí "po ovoci poznáte je".
  May 25, 2013 v 13.51
  Aha. Tak mi ještě sdělte, jaké je to mé "ovoce", abych byla úplně v obraze.
  Myslím, že bychom neměli nikomu, tedy ani panu prezidentovi, podsouvat nějaké skryté důvody jednání (např. homofobní předsudky). Zásadní otázkou pak podle mne je, zda člověk, který je povinen cosi svým podpisem ztvrdit, aniž o tom rozhodl či se na tvorbě rozhodnutí podílel, má právo vyslovit svůj názor v případě, že s tím, co podepisuje, nesouhlasí. Jsem přesvědčen, že má, což se týká i kauzy pana Martina C. Putny. Ten bude jako univerzitní profesor nejen v roli odborníka, ale také pedagoga a reprezentanta akademické obce. Že je špičkovým odborníkem, o tom svědčí jeho dosavadní práce. Problém však představují jeho veřejné aktivity. Přiznám se, že více než inkriminovaný transparent mi vadí jeho infantilně "vtipný" předvolební videoklip.
  ??
  May 25, 2013 v 14.42
  Stačí ?

  "Na ideji vyvolenosti není samo o sobě nic špatného"

  Tento výrok je ovocem Vašeho způsobu myšlení. Vy jste patřila mezi vyvolené a tak Vám to zřejmě připadá normální. Já jsem patřil mezi nevyvolené a nelíbilo se mi to. Ovocem mého způsobu myšlení je myšlenka, že nerovnost je pramenem zla. Nezaměňovat se stejností.

  May 25, 2013 v 15.03
  Panu Kuchejdovi
  Nepatřila jsem mezi vyvolené. Žila jsem úplně obyčejný život, neměla jsem žádný majetek a nevyužívala jsem žádných výhod. Ve straně jsem byla proto, že jsem byla v komunistickém přesvědčení vychována. V žádnou vyvolenost kohokoliv u nás nikdo nevěřil. Za to, že jste se nedostal na školu, vám nyní mohu projevit svou upřímnou lítost, když se domníváte, že je to má vina. Má dcera se na školu dostala, loni dostudovala a už třičtvrtě roku je bez práce. Škola je jí houby platná.
  To, že je nerovnost pramenem zla, si myslím také. Ale nerovnost vychází z nerovného vztahu k výrobním prostředkům. Ne z toho, co si kdo o sobě myslí. To jste úplně vedle.
  Mimochodem, čím je kdo více ponižován, tím spíš to u něj povede k pocitu vyvolenosti. To se stalo například u těch Němců po 1. světové válce - byli poníženi víc, než bylo záhodno. U těch židů to platilo možná také. Ti byli soustavně ponižováni jen za to, že byli jiní.
  Hádáme se o naprostý nesmysl. Já jsem vůbec netvrdila, že by si měl někdo myslet, že je vyvolený. Tvrdila jsem pouze, že v tom nikomu nemůžete zabránit, aby si něco takového myslel. Doufám, že už je to jasnější.
  ??
  May 25, 2013 v 15.47
  Odporujete si a podsouváte mi to co jsem neřekl. Nevadí Vám to?
  "Na ideji vyvolenosti není samo o sobě nic špatného,"

  "To, že je nerovnost pramenem zla, si myslím také"

  "Já jsem vůbec netvrdila, že by si měl někdo myslet, že je vyvolený. Tvrdila jsem pouze, že v tom nikomu nemůžete zabránit, aby si něco takového myslel."

  ,
  "že jste se nedostal na školu, vám nyní mohu projevit svou upřímnou lítost, když se domníváte, že je to má vina"

  "mne ale vaši rudí soukmenovci nepustili studovat "
  May 25, 2013 v 15.59
  Panu Kuchejdovi
  Neodporuji si, ale vy nerozumíte logice.
  May 25, 2013 v 16.01
  Panu Kolaříkovi
  Proto jsem řekla, že na pocitu vyvolenosti nemusí být nic špatného, pokud to člověka vede k tomu, že se má chovat lépe, než jiní. Špatné je to jen tehdy, pokud ho to vede k tomu, aby jiné utiskoval a svou vyvolenost jim nějak vnucoval. To jen pan Kuchejda to vůbec nepochopil.
  ??
  May 25, 2013 v 16.17
  Obdivuji Vaši logiku, ale opravdu ji nechápu, to víte nevzdělanec.
  Já napíšu:
  "mne ale vaši rudí soukmenovci nepustili studovat ".

  Vy zareagujete:
  "že jste se nedostal na školu, vám nyní mohu projevit svou upřímnou lítost, když se domníváte, že je to má vina"

  A ktomuhle jste se nevyjádřila vůbec.
  " A k vaší poslední větě. Likvidovali p. Hájková i židé likvidovali. A jejich činy se vejdou pod náleplu genocida. A než budete reagovat, přečtěte si prosím tento odkaz. http://www.literarky.cz/tereza-spencerova/14803-ilan-pappe-nad-vim-je-velky-otaznik"
  May 25, 2013 v 16.25
  holocaust neospravedlní nic
  i přes odkaz na Olbrachta nechápu souvislost holocaustu a tzv. špatných idejí, tedy německého nacionalismu a vyvoleného židovství.
  Nevidím ani nejmenší důvod realtivizovat vinu nacistů tím, že se někteří židé konejšili tím, že trpí ale jsou vyvolení. Antisemitismus má kořeny v pogromech a mentalita pogromistů se v nových dějinách projevila už v kauze nebohé Anežky Hrůzové, natož v norimberských zákonech.
  I proto ta moje hyperbola že to bychom pak mohli spojovat obrozenecký mýtus a protektorát.
  May 25, 2013 v 16.29
  Panu Kuchejdovi
  No dobrá, tak likvidovali. Který národ vlastně nelikvidoval?
  A vám se nezdá, že přišít mi nějaké mé "rudé soukmenovce" je poněkud urážlivé? Nemůžete se divit, jak jsem zareagovala.
  ??
  May 25, 2013 v 17.28
  Nehledejte nic složitého.
  Je to jednoduché p.Dolejš. Jen jsem poukázal na to, že dva národy proklamující svou vyvolenost museli projít takovým utrpením. Možná náhoda, možná Boží prst, podle marxismu, zřejmě neúprosná logika dějin. Toť vše. Je to důvod k přemýšlení o vyvolenosti nic víc. Nepadlo slovo o obhajobě holocaustu, natož o obhajobě nacismu. Jen to , že špatné idee plodí špatné činy. Mimochodem nacismus (národní socialismus) Až tak špatný nebyl. Špatným ho udělalo přidání rasismu, fašismu a diskutované vyvolenosti národa. To byl ohavný kokteil. Vždyť i v Čechách je nacistická (Národně socialistická) strana pod vedení Jiřího Paroubka. Trápí Vás to?
  ??
  May 25, 2013 v 17.40
  Proč zase já p. Hájková?
  Vy jste si ty rudé soukmenovce přišila sama. Napsala jste to přece?
  Pátek, 10.Května 2013, 17:44:41 Vzpomínáte?

  "Jsem bývalá komunistka, ne vlastní zásluhou emancipovaná od reálsocialismu, s chabými znalostmi z oblasti marxismu, ateistka s neateistickými sklony."

  Urážíte se sama a svalujete to pak na jiné. Hm Hm. To by mohla být i diagnóza.
  May 25, 2013 v 17.51
  Pane Kuchejdo,
  mě urazit nemůžete, i kdybyste řekl cokoliv. Pokud se mi zdálo něco na vašem výroku urážlivé, nemyslím to tak, že to bylo urážlivé pro mě, ale pro komunisty obecně.
  Já se ostatně nestydím ani za to, že jsem komunistka byla, ani za to, že jsem vystoupila. Dál s vámi na toto téma diskutovat nehodlám, neboť nechápu, o co vám vlastně jde.
  May 25, 2013 v 18.04
  Považuji za nutné zopakovat svou tezi: Fakt, že se někdo cítí vyvolený, nevede automaticky k tomu, že musí kvůli tomu chtít někoho zlikvidovat. Toť vše.
  May 25, 2013 v 18.05
  Ostatním se omlouvám za diskusi, která není k meritu článku a která nechtěně vyplynula z této jediné poznámky.
  ??
  May 26, 2013 v 10.26
  Shrnutí.
  Celá diskuse začala tím, že jsem považoval za vhodné upozornit na zneužívání současné rusofobie kandidátem na titul profesora. Považuji to za nedůstojné. Dodávám, že pan budoucí profesor považuje za skvělou recesi pálení knih které se mu nelíbí ,za zpěvu Koniášových popěvků. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10090925908-vsechnoparty/210522161600004/video/ Je zvláštní, že se Putny zastává jedna bývalá komunistka a jeden současný komunista. Zdá se , že pouto které je spojuje je právě ona diskutovaná vyvolenost. Putna je zjevný vyvolenec pravice. Bývalá soudružka a současný soudruh se byť to popírají a snad je to jen podvědomé, cítí být vyvolení levice. Jednou větou . Vyvolení jedinci či národy jsou špatnost.
  May 26, 2013 v 13.58
  logika a nebo jen jazyk ?
  zjevně se mííme logikou, pane Kuchejdo - když píšete, že
  šlo o to, že to "jen" špatné ideje (včetně ideje židovstí) stály u vzniku
  holocaustu, tak já to vnímám že tam vidíte kauzalitu. A právě vůči tomu se ohražuji, protože si nemyslím že akcent na zvláštní osud židů je kořenem onoho odporného střetu.
  Pokud tam souvislost (prst boží, logiku dějin) s vyhlazovacími tábory nechcete vidět, tak proč o tom píšete v jedné větě? Monžá je to problém jazykový, ale fakt vám do hlavy nevidno. Nejde jen o odsudek holocaustu /to věřím že jako každý ormální člověk musíte odmítat) ale o ujsnění toho, že ani naprosto běžná snaha o národní sebeurčeník plynovým komorám vést nesmí.
  Ona ta souvlslost s korektností v kauze pana Putny je tu velmi
  volná, ale mylsím že nerozlišovat různé formy etnické sebeidentifikace a seberalizace je nejen nekorektní ale doslova chybné. Pak hážet všechno do jednoho rádoby povyšujícího se pytle - Putnu i mne. Ale tady o žádn povyšování nedje. Prostě holocausty jsou zlé a židi v tom byli nevinně. A stejně tak homofobní agrese od hlavy státu je špatný signál. Nic víc.
  May 26, 2013 v 18.01
  Rada panu Kuchejdovi
  Ze všeho nejlepší by bylo zlikvidovat všechny jedince, kteří by si náhodou o sobě mohli myslet, že jsou nějak výjimeční (abychom pořad nepoužívali to hloupé slovo vyvolení) - ať už se jedná o Němce, Židy, komunisty, sektáře, umělce, gaye a kdovíkoho ještě.
  Jakým jiným způsobem byste jim v tom ostatně chtěl zabránit, že?
  Eventuelně se nabízí ještě jiná rada, která je mnohem lidštější. Myslete si o sobě, že jste také výjimečný. Pak vás totéž přestane rozčilovat u druhých.
  May 26, 2013 v 20.33
  Jinak nic ve zlém, pane Kuchejdo. Nechci bagatelizovat vaše obavy. Jen jsem chtěla upozornit, jak je absurdní se zabývat otázkou pocitu vyvolenosti.
  PL
  May 27, 2013 v 15.45
  Paní Hájková,
  já zas myslím, že není absurdní zabývat se otázkou pocitu vyvolenosti. Vy myslíte, že každý ať si myslí co chce, jen když nechce likvidovat druhé. No, to je hezké, jenže války mají své kořeny a ty právě mohou tkvít v pocitu výjimečnosti, nadřazenosti, vyvolenosti. Myslíte, že se nás to už prakticky netýká? Že vyvolenost národa německého proklamovaná Hitlerem už je jen minulostí? Myslím, že teroristé se právě rekrutují z lidí, kteří se cítí být vyvolení (většinou Alláhem). Tento pocit vyvolení jim umožňuje pozapomenout na své lidství . Jsou „vyvolení“, proto mohou zabíjet ty „nevyvolené“. To je mentalita mnohých muslimů. Jenže s takovou mentalitou přistupují i židé i Židé k Palestincům (nejen) a také křesťanští fundamentalisté k „těm druhým“. Vy vidíte jedinou skutečnou nerovnost v přístupu k výrobním prostředkům – jenže tady se Vám ukazuje jiná nerovnost, stejně nebezpečná, protože stejně vražedná. Myslím, že máte v mnohém pravdu – ale má ji i pan Kuchejda. Kdyby někdo vtipkoval na adresu Židů jako vtipkuje pan profesor na adresu Rusů asi by se zlou potázal. Já myslím, že by mu akademický titul rozhodně o fous unikl…...
  May 27, 2013 v 18.37
  Pane Letko,
  já vám rozumím a rozumím do jisté míry i panu Kuchejdovi, s nímž jsem se původně nechtěla nijak přít, jen mu vysvětlit, jak to myslím, což on odmítal. Nešlo přitom vůbec o Putnu. Netvrdím, že přesvědčení o vyvolenosti nějakého národa případně nějaké víry nemůže být nebezpečné, že nemůže mít podíl na vyvolání války. Samozřejmě, že může, ale ani nemusí. Není to skutečná a prvotní příčina, spíš jen takový "zesilovač" nebo "povzbuzovač". U každé války byste tu skutečnou příčinu našel. Většinou to pokaždé byly zdroje, suroviny, půda, různé (ne)možnosti obživy atd. Pokud jde o Blízký Východ, tak tam je na vině hlavně přelidnění, což s těmi zdroji obživy úzce souvisí. Ono se to navenek projeví skrz nevědomí, tedy velice často v náboženské podobě. A to lze aplikovat i zpětně - třeba na třicetiletou válku. Lidé sami si to ani neuvědomují, že neválčí o náboženství, že v tom je vlastně něco jiného. K tomu přispívá krize světového systému, která po celém světě zvedla vlnu konzervatismu a fundamentalismu. Je to všechno dost složité a jsou v tom různé souvislosti - hospodářské, politické, kulturní atd.
  Každé náboženství má dvě tváře. Jedna, která může člověka udělat lepším a druhá, která ho může udělat zlým. Komunisti uvažovali dřív podobně jako pan Kuchejda o pocitu vyvolenosti (protože ten s náboženstvím úzce souvisí), a proto vůbec nepodporovali náboženství, aby nikdo nemohl být fundamentalistou, což se jim ovšem nyní vytýká a pokládá se to za velkou chybu. Hlásat nějakou vyvolenost veřejně (zejména proti někomu namířenou) by ovšem nemělo být přípustné. Ale aby si to někdo tajně myslel, tomu se stejně nedá zabránit. Právě o tomhle jsem řekla, že je to absurdní, protože to opravdu nejde zakázat. Naopak někdy může škodit to, že lidi ty druhé podezírají, že myslí na kdovíco, a začnou se předem chystat na válku. Což ji jen přiblíží. Proto jsme přece nechtěli radar. Pokud chceme zabránit válkám, nepokojům atd. musíme se hlavně starat o to, aby se lidstvo uživilo, aby nikdo netrpěl hladem atd. Ne stále jen někoho podezírat, ať jsou to muslimové, židé nebo někdo jiný.
  Pokud jde o protiruské provokace na jakémsi videu nebo co, tak já jsem se na to ani nedívala, abych pravdu řekla, takže to nejsem schopna posoudit. Protiruské provokace neschvaluji, ale ještě můžu poznamenat, že Putin a Rusko neznamená pro mě jedno a totéž.
  PM
  May 27, 2013 v 22.07
  Pocit nadřazenosti a pocit jedinečnosti
  je dobré pečlivě rozlišovat, neb jde o pocity odlišného vlivu na paranoidní pocity jakým je třeba pocit vyvolenosti ..........rád bych se domníval.
  + Další komentáře