Výzva nepřijímat profesorské tituly z rukou prezidenta Zemana

Redakce DR

Redakce DR zveřejňuje výzvu iniciativy Za svobodné vysoké školy v otázce sporu o profesuru Martina C. Putny.

Otevřený dopis Iniciativy za svobodné vysoké školy v otázce sporu o profesuru Martina C. Putny

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na Vás a zvláště pak na příslušníky akademické obce v situaci, kdy máme vážnou obavu o její fungování. Ceníme si akademických hodnot, založených na pravidlech samosprávy, vědecké práce a kolegiality. Jsme toho názoru, že nespravedlnost a bezpráví, které je pácháno na jednotlivém členu akademické obce, je nepravost páchaná na celé akademické obci.

Proto nás velmi znepokojuje chaos nastalý okolo jmenování literárního historika Martina C. Putny profesorem. Situace, kdy prezident republiky bezprecedentně odmítne jmenovat kandidáta, který prošel náročným profesorským řízením a byl vědeckou radou Univerzity Karlovy v Praze navržen ke jmenování profesorem, si podle našeho názoru žádá důkladné vysvětlení. Prezident republiky by sám měl mít zájem na ukončení bulvární šeptandy, neboť tento stav je nedůstojný pro něj i pro akademickou obec.

Jestliže se prezident republiky rozhodl změnit význam tradičně formální a ceremoniální funkce jmenování, musí pro to mít závažné důvody a měl by s nimi neprodleně seznámit veřejnost. Věříme, že prezident nemá v úmyslu diskvalifikovat čekatele kvůli účasti na průvodu hrdosti, natož jej diskriminovat na základě sexuální orientace. Situace, kdy by akademičtí pracovníci podléhali ve svém akademickém i občanském životě autocenzuře v obavě z možného neudělení profesorského či jiného titulu, je nepřijatelná.

Jako členové akademické obce i jako občané tohoto státu chováme ve vážnosti soustavnou činnost i výsledky vědecké a pedagogické práce, kterými jednotlivci podle mínění vědeckých rad univerzit i akademické veřejnosti prokázali oprávnění nebo způsobilost k získání titulu profesorka či profesor. Prezident republiky Miloš Zeman však svým dosud nevysvětleným jednáním znevážil význam tohoto symbolického aktu jmenování a ohrozil také legitimitu profesorského titulu. Takový titul pozbývá vážnosti a uznání, o které se akademici zasloužili svou dlouholetou vědeckou a pedagogickou činností.

Obracíme se na ty z Vás, kteří jste prošli řádným profesorským řízením, s výzvou, abyste ve svém zájmu a v zájmu zachování akademických svobod nepřijímali titul z rukou prezidenta republiky, dokud svůj postoj vůči Martinu C. Putnovi nepřehodnotí nebo uspokojivě nevysvětlí.

Iniciativa Za svobodné vysoké školy

www.zasvobodnevysokeskoly.cz

zasvobodnevs@gmail.com

Petici je možné podepsat zde.

  #BečvaNevyšumí

  Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

  Diskuse
  May 21, 2013 v 9.18
  Výše uvedené velmi důležité, prosím nepřehlédnout!
  V současné době, kdy se naše společnost dopracovala k vrcholu demokracie všech epoch, se objevilo velké nebezpečí! MZ odmítl /prý/ jmenovat literárního historika profesorem. Hrůza všech hrůz! Něco takového není možno připustit! Je třeba vyhlásit stávkovou pohotovost /studenti jí snad už vyhlašují/, nechat všeho a jít na barikády. Vždyť na jmenování či nejmenování onoho pána stojí budoucnost "naší" demokracie. Je třeba okamžitě ustanovit výbor pro organizování odporu tohoto státu a demokracii ohrožujícího jednání. Navrhuji, aby se předsedou výboru stalo Jasné Kníže, které má přece k lidu blíže a podpředsedy bývalý fyzik Petr Svazák Nečas a bývalý bratr a chemik Kalousek.
  Nejvíce znepokojivé je, že občané ještě nedokážou pochopit, jak hroznou ránu demokracii se MZ chystá dát. Proto je třeba od rána do večera tuto věc zveřejňovat a zvonit tak razantně na poplach, aby hysterie krásně vygradovala. Je také třeba dávat dobrý pozor na elementy, kteří věc nehodlají brát vážně a posílají bojovníky za demokracii s jejich peticí někam. Dokonce jsou i tací, kteří celou věc bagatelizují s tvrzením, že mají dost starostí s tím, aby v tomto řežimu vůbec přežili a na podobné krávoviny nemají čas. S takovými rozvratníky by si ovšem měly poradit milice s plackami KS, které jejich nositelé jistě nevyhodili do popelnice. "Naši" demokracii si přece rozvracet nedáme!!!
  May 21, 2013 v 9.44
  Naprostý souhlas pane Ševčíku.
  Navíc jsem docela zděšen, že téhle mediální PROVLÁDNÍ štvanici zde dává nemalý prostor právě redakce DR!
  MT
  May 21, 2013 v 11.57

  hmmm ... a co jste čekal - v případě Deníku Referendum?

  V tažení proti Zemanovi při druhém kolu prezidentských voleb jsem silně nesouhlasil s postojem DR.

  Teď v zásadě souhlasím - a domnívám se, že prezidenti by měli o právo jmenovat profesory přijít !

  Ale systémově - ne protože je prezidentem shodou okolností Zeman, "oblíbenec médií", kterým podobný čin Havla (odmítl jmenovat Oskara Krejčího) nestal za zmínku ...

  Kde byla média se svým spravedlivým rozhořčením ,když Havel odmítl jmenovat levičáka ...

  jenže i DR vzpomínají na Havla se slzou v oku ...

  May 21, 2013 v 12.21
  Rozlišování motivů
  Zeman neodmítl jmenovat Putnu profesorem, protože je pravicový, ale protože držel transparent "Katolické buzny zdraví Bátoru". Levice měla a má v programu ochranu sociálně slabých a menšin, včetně sexuálních. Tedy, pokud to kritizuje pravice, tak ta to kritizuje z taktických důvodů, kdežto levice by to měla kritizovat principiálně. Nebo si myslíte, že by levice neměla kritizovat prezidenta, který se definuje jako levicový, ať už udělá cokoli, např. když bude jednat podobně jako Václav Klaus? Navíc prostřednictvím tohoto transparentu Putna kritizoval některé konzervativně katolické názory a postoje, což by mohlo a mělo být levici blízké.
  AZ
  May 21, 2013 v 14.18
  Pánové diskutující,
  Žasnu nad tím, kolik vedlejších motivů se dostane do diskuse kolem profesury Martina Putny Putny a postoje prezidenta Miloše Zemana k ní. Vůbec přeci nejde o to, koho Putna podporoval jako prezidentského kandidáta ani o to, jaké má politické názory ( prohavlovské, že ). Profesura je přece proces, při němž musí dotyčný docent osvědčit vědecké i pedagogické výsledky – a ty Martin Putna bezpochyby ve svém oboru má. Zkráceně cituji z portálu iLiteratura. Abyste to nemuseli hledat:
  Základními okruhy jeho vědecké práce jsou ruská emigrační literatura 20. století, kultura ruského středověku, česká katolická literatura 19. a 20. století, literatura jihočeského regionu, křesťanská a pohanská literatura pozdní antiky a antická tradice v evropské kultuře. Putnovy překlady ruské emigrantské poezie vycházely časopisecky a v knize U řek babylonských (1996, spolu s M. Zadražilovou a P. Borkovcem). Z latiny kromě Origéna z Alexandrie přeložil Prudentiův Hymnus na zpěv kohouta. Z ruštiny přeložil mimo jiné díla Alexandra Solženicyna, Sergeje Bulgakova, Borise Poplavského, Jurije Těrapiana. V časopise Souvislosti vyšel jeho překlad Goethovy Skici k portrétu Winckelmanna.
  Putna vystudoval rusistiku, a tak jeho první knižně vydanou prací byla dvoudílná studie Rusko mimo Rusko, na které se autorsky podíleli rusistka Miluše Zadržilová a básník a překladatel Petr Borkovec. Kniha nese podtitul Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991 a ve výstižných medailonech seznamuje s hlavními protagonisty emigrace po bolševické revoluci v Rusku. Pojednává např. o Merežkovském, Buninovi, Nabokovovi, Cvetajevové, Gorkém aj. Do jedné části souboru, nazvané Apokalyptičnosti, zařadil Putna esej My poslední křesťané aneb Kdo dá Evropě ránu z milosti, v němž předjímavě postihl kontinuitu i diskontinuitu evropských duchovních dějin, která se stane klíčovým tématem i zatím poslední Putnovy knihy Řecké nebe nad námi aneb Antický košík (2006). V roce 1998 publikuje Putna rozsáhlou studii Česká katolická literatura 1848–1918. Samostatnými oddíly jsou zde portréty Lutinova, Baara, Xavera Dvořáka, Sigismunda Boušky, Aloise Langa a dalších. Více než sto stran je věnováno Josefu Floriánovi a jeho staroříšskému kruhu, k němuž náleželi francouzský katolický rebel Leon Bloy, Jakub Deml, Josef Vašica, Bohuslav Reynek nebo Jan Čep. Putna zde rozpracovává zejména známý konflikt Demlův a Březinův, ale rovněž Demlův složitý vztah k ženám – k Pavle Kytlicové, k Rose Junové nebo hraběnce Sweert-Sporckové. V roce 2001 vydává Putna studii o jednom z tzv. církevních otců (patres ecclesiasticci) Origénovi z Alexandrie s podtitulem Kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím. Podobně jako Česká katolická literatura je i poslední Putnova knižně vydaná práce obdařená dávkou beletristické poutavosti.
  Svého působení v Knihovně Václava Havla v letech 2008 – 2011 využil k sepsání knihy Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty, z níž se dozvíme o duchovních inspirátorech Havlova uvažování, k nimž patří namátkou třeba Zdeněk Neubauer, Ivan Vyskočil, Josef Šafařík, Jan Patočka a další: není to žádný oslavný životopis, nýbrž kulturně antropologická studie. Odborné renomé Martina Putny je nezpochybnitelné, o čemž svědčí ostatně postoj akademické rady i rektora UK k jeho jmenování profesorem.
  Jestliže prezident Zeman odmítá jmenovat Putnu profesorem proto, že se podle jeho názoru chová sklandálně, může být příště odmítnuta profesura někomu, kdo je Rom nebo Číňan nebo třeba komunista. Vysokoškolští učitelé mají mládež učit, ale k jejich dějinnému obrazu patří i to, že ji „kazí“ subverzivními teoriemi i akcemi - takhle nás za normalizace „kazili“ profesoři na fakultách tím, že nám vykládali o idealistické filozofii, Jungově psychologii a Janu Grossmanovi ( a na jiných fakultách o křesťanské filozofii a Janu Patočkovi a ještě jinde třeba se studenty navštěvovali Růženu Vackovou). Chtít od vědy, natož pak od vědy humanitní, aby nepohoršovala, je totalitní požadavek. Martin Putna svým veřejným angažmá učí i „kazí“ své studenty občanské aktivitě a to přece k univerzitnímu prostředí patří.
  To, co provedl Miloš Zeman, je podněcování negativních postojů ve společnosti vůči menšinám a intelektuálům – těch hospodských řečí na všech sociálních sítích o bezvýznamnosti takového Putny, který je nota bene „buzna“, když přece Kalousek a jeho sKarty a Heger a jeho zdravotnictví a vůbec Schwarzenberg - vždyť je to štvanice. A že to Putnovi dělá reklamu? – ale on si tuhle režii nevymyslel.
  POkud má prezident Zeman nechuť k tomu vykonávat jen ceremonielní funkce, nechť deklaruje tu nechuť obecně a iniciuje změnu zákona. Otřít se takhle o konkrétního člověka je nefér, bez ohledu na osobní sympatie i světový názor.


  MN
  May 21, 2013 v 14.34
  Ad A. Zemančíková
  "Jestliže prezident Zeman odmítá jmenovat Putnu profesorem proto, že se podle jeho názoru chová sklandálně, může být příště odmítnuta profesura někomu, kdo je Rom nebo Číňan nebo třeba komunista."
  Není tohle náhodou demagogie?
  Jinak doufám, že Zeman je v lepší kondici než paní Baborová.
  May 21, 2013 v 14.58
  Nevzpomínám si,
  že by vyvolalo takovýhle cirkus tehdejší odmítnutí Klause jmenovat soudce kvůli jejich věku. To nebyla diskriminace paní Zemančíková?

  Nebo že byste psala takovouto obhajobu oněm soudcům? Ale možná se mýlím. A to je tehdy odmítl Klaus definitivně. To Zeman o tom jen uvažuje a už se chystá celonárodní povstání!
  JJ
  May 21, 2013 v 15.11
  Zajimave o dopisu referuji internetove Lidovky - "Docenti se bouří proti Zemanovi. Podpoří Putnu, nepůjdou si pro titul"
  V logice "jmenuje=musi jmenovat" zrejme tedy vsichni docenti (no, zatim tedy 3 z 64, ale i to je dost)... A z IZSVS (nejsou to ti posahani levicaci, kteri loni hazeli melouny z okna na protest proti reformam?) se stali proste jacisi "Studenti" (kteri v jedne vete vyzvali 64 akademiků, aby nepřevzali profesuru na protest proti vyřazení Martina C. Putny.)

  Vecna poznamka - co si autori petice predstavuji pod "neprijetim profesorskeho titulu"? Ze neprijdou na slavnost na Hrad? A nechaji si to poslat postou?

  Pro pani Zemancikovou - za psani knizek dava ministr kultury statni cenu za literaturu... Pro profesorske rizeni se vyzaduje kombinace vyzkumne a pedagocike cinnosti v urcite mire, kterou si kazda VS urci sama... Pravidla, ktera si stanovila UK (v celkem zmatenem Opatreni rektora 28 z roku 2007, podepsan Vaclav Hampl), doc. Putna proste v okamzik zahajeni rizeni a dlouho po nem nesplnoval... Bohuzel, dik Zemanove hlouposti tato pomerne vyznamna skutecnost uplne zapada.
  MF
  May 21, 2013 v 15.27
  já jmenování přijmu
  Byla-li zveřejněna výzva, já rovněž veřejně říkám, že určitě do Karolina dne 11.6. půjdu a jmenování profesorem z rukou prezidenta přijmu.
  PM
  May 21, 2013 v 16.0
  Pani Zemančíková,
  domnívám se, že přihlížíme mediálnímu kusu "Štvanice na Zemana a Putnu pro všechny" s adhok spíchnutým scénářem, který oba nešťastníci vůbec nečetli.
  Ještě že je sdostatek postmoderně založeného publika, a ta fraška zabrala.
  Která pragentura to spíchla? .........šapó.
  JK
  May 21, 2013 v 16.42
  oprava p. Tejkla
  Není pravda,že V. Havel odmítl jmenovat profesorem Oskara Krejčího. Pan Krejčí se o profesuru v ČR nikdy neucházel, získal profesuru z politologie v Banské Bystrici.
  May 21, 2013 v 17.24
  Levice čelí jednomu z mnoha ataků. Tento je nasměrován na MZ.
  Je vskutku možné, že MZ se upískl. Nevím, nemám dostatek informací, abych to posoudil.
  Pokud bych tedy předpokládal, že se MZ zachoval chybně, očekával bych od levice ODPOVÍDAJÍCÍ REAKCI!!!
  Připojení se k současné hysterické mediální štvanici ze strany pravice je smutným obrazem neschopné levicové scény. Aby na ni náhodou neulpělo podezření, že s MZ souhlasí, jidášsky do něj před zraky národa kope. Co má také dělat, vlastní témata, která by národu mediálně předeslala, nemá.
  Dospělé jednání by mělo být adekvátní činu MZ. Levice zřejmě nedospěla, pokud ano, tak velmi nešťastně. Tohle vlezprdelství jí stejně u pravice nepomůže a u lidí dole pak nutně ztratí.
  VJ
  May 21, 2013 v 17.47
  Principiálnost
  Souhlasím s textem p. Šimsy: levice má být principiální. Konjunkturální argumenty jsou zhoubné. Miloš Zeman nemůže udělat, co se mu zamane, a platit pořád za levicového: co je levicového na úzkoprsém, maloměšťáckém pohoršení nad formou protestu proti fašizující katolické ultrapravici? Co je levicového na tom, jak trapně se Hrad snaží vytáhnout kumpána Klause z bryndy, když si nový hradní pohůnek pan Mynář za Zemanovy podpory opovažuje označovat Klausovu amnestijní lumpárnu za projev "gentlemanství"? Sám jsem Zemana z nezbytí volil, ale pomalu se mi jeví, že skutečně jediným kladem této volby zůstane to, že počínání tohoto prezidenta bude pod neustálým ostře kritickým dohledem, na rozdíl od nekritického pochlebování, kterému by se byl těšil jeho protivník. Tento kritický dohled by podle mého názoru neměl být ponechán jen pravici: právě proto, že levicová kritika bude schopná vnímat a UVĚŘITELNÝM způsobem ocenit i to, co Zeman případně učiní správného. Ale takové ocenění nemůže zůstat věrohodným, pokud bude levice Zemanovi promíjet zase jeho špatnosti.
  May 21, 2013 v 18.3
  Milí diskutující,
  jakožto vedoucí rubriky Názory Deníku Referendum bych vás rád upozornil na několik skutečností:

  1) iniciativa Za vysoké školy ani Deník Referendum se nepodílejí na žádné „provládní štvanici“. Iniciatica ZSVŠ vzešla z loňských „protivládních“, úspěšných protestů proti vysokoškolské reformě, a sdružuje především levicové a někdy i radikálně levicové (marxisticky orientované) studenty. Na obraně akademických svobod ani na kritice nepřijatelného Zemanova činu není nic „provládního“ .

  2) Deník Referendum nepořádal žádné „tažení proti Zemanovi při druhém kole prezidentských voleb“ (obzvláště od vás, pane Tejkle, mě taková nepravda opravdu mrzí). Redakce DR se před druhým kolem nepostavila za žádného z obou kandidátů a nevydala žádné oficiální stanovisko. Šéfredaktor Jakub Patočka vydal před druhým kolem dva texty, v nichž jasně vyjádřil distanci vůči oběma kandidátům: http://www.denikreferendum.cz/clanek/14763-pet-otazek-nad-volbou-mezi-dvema-druhy-hanby a http://www.denikreferendum.cz/clanek/14858-tajna-volba . Já sám jsem v souvislosti s prezidentskou volbou napsal dva protischwarzenbergovské texty (http://www.denikreferendum.cz/clanek/14735-karel-schwarzenberg-a-respekt a http://www.denikreferendum.cz/clanek/14865-kdyz-knizeci-kouzlo-vyprcha), jinak nic.

  Dojem, že „DR je proti Zemanovi“ snad mohl vzniknout z četby některých názorových textů (stejně jako dojem opačný: pravicoví diskutéři na facebooku se rozčilují nad tím, že DR je „spoluviníkem“ Zemanova vítězství). Texty v názorové rubrice jsou osobním názorem autorů, poslat text může kdokoliv; zveřejňovali jsme texty pro MZ i pro KS, proti MZ i proti KS. Podle mého názoru (editoval jsem většinu názorových textů) se poměr sil vyvíjel zhruba takto: bezprostředně po prvním kole prezidentské volby převažovaly názorové texty proschwarzenbergovské (KS jako „meší zlo“), v průběhu oněch čtrnácti dnech se síly spíše vyrovnávaly, aby těsně před druhým kolem mírně převážily texty proti KS či pro MZ. Domnívám se, že to odráží i většinový názorový pohyb oněch čtrnácti dnů uvnitř tábora progresivní, v otázce prezidentské volby „dienstbierovské“ levice, která pravděpodobně tvoří jádro autorů i čtenářů DR.

  Na závěr osobní doušku: Chtěl bych vyjádřit naději, že se na levici nebudeme hádat a peskovat kvůli prezidentovi. To, že přežilé, kvazimonarchické pojetí prezidentského úřadu a hysterická očekávání spojená s přímou volbou prezidenta rozdělily a rozdělují jak společnost, tak samotnou levici, je absurdní neštěstí. Věnujme se společně a co nejefektivněji boji proti hlavnímu nepřiteli, neoliberální ideologii, materiálním zájmům, jejichž je výrazem, vládám, které neoliberální politiky prosazují; co se týká prezidentského úřadu, pokusme se třeba jeho vliv snižovat (pokud se úřad nemá rovnou zrušit): na tomhle se snad už – nejenom s panem Tejklem – shodujeme, což mě velmi těší.
  May 21, 2013 v 18.23
  Pane Kolaříku,
  kde v textu jsem byl vulgární?
  Jak se by se měla chovat dospělá levice? Případnou chybu presidenta odsoudit. Použít přitom svá stanoviska, objasnit proč krok MZ nebyl správný. Jednou!!! Ne 20 x denně!!! Nepřipojovat se zbaběle k současné hysterické mediální štvanici, která je proti zdravému rozumu, neboť pokud každá akce vyvolá reakci, tak ta by měla být adekvátní. Tato přece není, tohle musí být jasné i malému dítěti.
  Pane Jamku, čtete někde, že by MZ měly být promíjeny levicí jeho chyby? Ne,jde jen a jen o přiměřenou reakci na jeho čin. Pokud očekáváte, že MZ bude pod ostře kritickým pohledem médií, mnoho štěstí ve vašem snu. Tahle média k němu nepřistupovala kriticky už při jeho volbě. Jeho hanění nebo pomluvy nemají s kritikou nic společného. Stejně jako vytváření jeho obludného mediálného obrazu. Očekával jsem na tomto foru více lidí, kteří za 23 let mají zkušenosti s u nás převážně pravicovými médii/ včetně ČTV/. Věřil jsem, že jsou již odolní proti brainwashingu, že dokáží číst mezi řádky. Bohužel buď jsou pravicoví manipulátoři tak dobří, nebo si levice nevypěstovala imunitu vůči jejich lehce rozpoznatelným manipulacím. Vždyť dokonce dokázali přesvědčit i řadu z levičáků, že nejlepší pro ně bude, když si zvolí za presidenta tvrdého pravičáka.
  Tato kauza si nezaslouží váš, ani můj čas. Jsou jiné a mnohem ožehavější problémy. Věnujme se jim, neodvádějme pro pravici roli užitečných IDT.
  VJ
  May 21, 2013 v 20.47
  Panu Ševčíkovi
  V této chvíli čtu od některých příliš vášnivou obhajobu Miloše Zemana, kterou si za dva nebo tři své nedávné výkony nezaslouží. Vy sám mi nepřipadáte na tuto stranu kritický ani za mák. V mých snech se myslím vyznáte dost málo. Že bude pravice k Zemanovi nepřátelská, o tom nemám pochyby. Já mluvil o něčem jiném: o věrohodnosti levice.
  ??
  May 21, 2013 v 20.53
  Tenhle text mi mluví z duše p. Zemančíková.
  "Radim Kulda · Autor nejlepších komentářů
  Putnovy knihy jsou jistě trhák (bohužel nikde nejsou k dostání), ale tohle nezvládnul, odfláknul. Pomocí klišé (beranice, kožich, lahev) se vysmívá Rusům jako nějaký nácek, což jistě diváky vedlo ke zvolení Zemana. Kdyby šil do židů, jistě by si nalepil pejzy, k pasu zavěsil váček s penězi a oháněl se nožem na košer porážky."

  Odkaz na video.
  http://aktualne.centrum.cz/zpravy/kuriozity/clanek.phtml?id=780040

  Jen k tomu dodávám. Pan Putna o Rusku něco ví (viz. paní Zemančíková) .Ví že Rusko není jen Putin, ale Také Gogol, Puškin, Tolstoj či Sacharov a Solženicyn. Tím hůř pro něj. To svinstvo natočil s plným vědomím o účincích jeho podprahových informací. Pro bojovníky za čistotu vědy, oproštěné balastu morálky, dodávám. Dr. Mengele udělal během svého pobytu v Osvětimi takový kus vědecké práce v oblasti lékařství, že pokud bychom přihlédli k názorům 50% diskutujících, jistě by mu měl být přiznán profesorský titul. Kupodivu jakási "zcestná morální hlediska " tomu zabránila. Katolické buzny jsou pitomost. To video je prasečina. A prasečiny dělají...
  MN
  May 21, 2013 v 21.55
  "Sám jsem Zemana z nezbytí volil, ale pomalu se mi jeví, že skutečně jediným kladem této volby zůstane to, že počínání tohoto prezidenta bude pod neustálým ostře kritickým dohledem, na rozdíl od nekritického pochlebování, kterému by se byl těšil jeho protivník."

  Škoda, že pod stejným dohledem není náš pemiér Nečas,
  který na pozadí této a podobných kauz likviduje český stát bez jediné připomínky médií, o našich aktivních studentech nemluvě.
  JE
  May 21, 2013 v 23.7
  Titulárium
  Dobrý den,
  rád bych se zeptal někoho ze zde diskutujících, k čemu jsou tituly dobré? Mě totiž vůbec nic nenapadá.
  Honba za tituly - kariérismus jako každý jiný, elitářství. Kde je poznání není třeba titulu.
  Pak se kvůli takové pidititěrné události, jako je kariéra nějakého pana Putny div nevyhlašuje válečný stav a přitom bych řekl, že by to mělo být každému putna. Je cosi shnilého ve státě akademickém, totiž asi téměř vše, a na Hradě to nebude jiné. Tak proč ten popvyk kvůli ceremonii?
  J.E.
  J.E.
  Co je naopak pane Kolaříku? A co si máme zapsat za uši? Že si nemáme brát Schwarzenberga do úst? Že by byl Schwarzenberg terčem stejně fanatické kritiky jako Zeman? Posledně jsem vám dal za pravdu, ale jste buď evidentně zaujatý nebo nevíte vůbec nic o našich médiích. Ona sem ta poznámka o Schwarzenbergovi patří, ne že ne.

  On je ten příměr se Swarzenbergem nutný k tomu, aby někteří lidé pochopili, jak naprosto nepřiměřená je zdejší reakce na poměrně nevýznamnou kauzu. Minimálně v porovnání s jinými nesrovnatelně závažnějšími a společnost trvale poškozujícími.

  Pokud byste nebyl zaujatý nebo neinformovaný, nemohl byste totiž reagovat neustálým omíláním (promiňte mi ten výraz) toho, že sem Schwarzenberg nepatří. On sem patří stejně jako všichni páchající nyní každým okamžikem zločiny nesrovnatelně větší závažnosti. A národ jako slepý dav linčuje někoho úplně jiného.

  Nejsem psycholog, ale připomíná mi toto chování davu fenomén anticiganismu, kdy decimovaná společnost hledá oběť pro vybití své frustrace. Oběť ovšem dostatečně slabou protože lidé podvědomě tuší, že boj proti skutečnému zlu by přinesl neúspěch a jen další frustraci.
  May 22, 2013 v 8.13
  Pane Kolaříku,
  reagoval jsem na váš příspěvek z Úterý, 21.Května 2013, 23:13:56. Není to ostatně složité zjistit, když můj příspěvek je těsně pod vaším.
  May 22, 2013 v 8.21
  Škoda opotřebovávání klávesnice,
  pravicová propaganda zvítězila i tu. Řada diskutujích už není schopna REÁLNÉ vůbec posoudit co se vlastně stalo,věnovat tomu přiměřený čas a přiměřeně na to reagovat. Jedou na vlně hysterie, vybuzené štvavými pravicovými PR agenturami. Vše skutečně důležité je upozaděno.
  Bude zajímavé sledovat, jak tito diskutující budou reagovat na takovéto hysterické zveličování kroků MZ v budoucnu. Je totiž jisté, že je budeme mít na talíři celých pět let. Úspěch určitě sklidí, jde o to jaký. Jejich podstaným zaměrem je ukázat plebejcům, že pokud neposlechnou patricie-oligarchy, dopadnou špatně.
  Těšil jsem se, že když lidé zjistili, že byli oklamámi Řeckou lží, lží o Úsporných opatřeních, vzroste jejich nechuť skákat těmto PR agentůrám na špek. Kupodivu si zdravý rozum zachovali spíš ti dole, kteří celou kauzu logicky vidí jako útok na Zemana, než vzdělaná levicová elita. Proč ale ta je tak lehce zmanipulovatelná je záhadou.
  Pak zřejmě požadujete od diskutérů, aby používali v diskusích pod článkem POUZE slova uvedená v nadpisu článku. Což je obávám se nesmyslný požadavek.

  Sobotka ať si píše co chce. Závažnost činu Zemana a činů vlády je nesrovnatelná. Pokud vám to tak nepřipadá, máme odlišný pohled na věc, se kterým nic neuděláme.

  A obviňovat Zemana že KVŮLI NĚMU... Asi nevíte jak to u nás chodí ačkoli Mnichov je nedaleko.
  May 22, 2013 v 8.48
  Pane Kolaříku,
  pokud není Zeman člověkem levice, tak proč to stálé zveličené upozorňování na to, že tomu tak skutečně je? Proč se od něj v této kauzičce tak okatě distancuje, proč stojí v první řadě na kopanec do něj? Aby si toho pravicová média všimla a vzala ji na milost? Dospělá levice by měla mít, kromě své identity, i hrdost. Tohle chování levice není důstojné.
  May 22, 2013 v 9.30
  Pane Ševčíku,
  v reakci na váš předposlední příspěvek se domnívám, že zakopaný pes levicové elity je v její touze po maximální korektnosti. Přitom ne, že by neměla být korektní, spíše jde o taktiky politického boje, které tato elita neumí používat, což je téma zde mnohokrát diskutované. Připadá mi, jakoby se tito lidé zaradovali, že mohou konečně bojovat proti nějaké nepravosti a pustili se do ní s plnou vervou zejména poté, když vidí sílící podporu veřejnosti.

  Vůbec si však neuvědomují následky. Bohužel.
  PM
  May 22, 2013 v 9.45
  . Proč je levicová inteligence tak lehce zmanipulovatelná je záhadou.
  proč třeboňské modré gardy musí následovat pražské oranžové gardy?
  Žižek by řekl:
  protože společnost si osvojila/vnímá kapitalismus jako náboženství a nikoliv jako ošemetnou ekonomickou základnu.
  Proto takto inovovaná civilní společnost mohla zlegalizovat ideologii postavenou na skutečnosti, že nejen zvíře, ale i člověk je primérně podmaněn/zajat v sobecké interakci.
  Proto dosazením tohoto principu je umožněno autonomním lidským individuím ukájet své privátní touhy pomocí institucí svobodného trhu tak, aby jim společenská oblast sloužila pouze k maximalizaci privátních zájmů.
  Proto i část levicové inteligence snadno podléhá iluzi efektu paradoxného jevu - že čím sobečtěji se individuum chová tím více přispívá k obohacení (jakkoliv krátkodobému) celé společnosti.
  Substance tohoto náboženství spočívá v tom, že společnost chátrá, když jedinec obětuje své privátní zájmy ku prospěchu veřejného blaha.
  Inu každé náboženství má své instrumenty těžko průhledné manipulace.......řekl bych já.
  JK
  May 22, 2013 v 11.45
  Co je komu do Putny
  Řada diskutiujících tady různými slovy píše, že se celá věc zveličuje a že prostý člověk má jiné starosti, než profesuru M.C. Putny. Svatá pravda. Ti intelektuálové jsou manipulovatelní a věčně přehánějí. Ten Masaryk to s tím Hilsnerem taky přeháněl. Koneckonců, koho zajímá nějaký Žid z Polné, že.
  May 22, 2013 v 12.22
  Pane Konvalinko,
  tohle manipulativní srovnání nemá výšku. Masaryk se navíc postavil proti většině a ta je v tomto případě na straně Putny.
  Zajímavější jsou však otázky, které se veřejnosti zamlčují. Ta hodně podstatná je, proč má Putna získat profesuru v jiném oboru, než ve kterém má docenturu, aniž by v něm měl dostatečnou pedagogickou praxi? Protože je tato otázky zásadní, očekávám odpověď na něco jiného, než na ni. Tak se to totiž správně praktikuje.
  PM
  May 22, 2013 v 12.28
  Nic proti záchraně pana Putny i pana Zemana, pane Konvalinko.
  Já mám spíše dojem, že ve zdejším disputu jde převážně o volbu způsobu jak těm nešťastníkům napomoci z grilu, na kterém si nechává naše oligarchie cmudit své výpečky.
  May 22, 2013 v 13.45
  Pane Kolaříku
  Rozumím, přeci nám nebudou děti říkat co máme dělat...

  Nic ve zlém, ale v demokracii se tomu říká pluralita názorů.
  ??
  May 22, 2013 v 14.19
  Ten Putna se mi líbí čím dál míň.

  Po shlédnutí tohoto videa si myslím, že nejen že si nezaslouží titul profesora, ale zaslouží si vyhazov , pokud má tato istituce jakousi sebeúctu. Oslava pálení knih není hodna profesora
  prestižní university. Samozřejmě je to jen hloupý názor obyčejného elektrikáře.

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10090925908-vsechnoparty/210522161600004/obsah/102370-martin-c-putna/
  May 22, 2013 v 16.58
  Tož přepřihejme,
  Zeman se s celou věcí dokázal vyrovnat bez ztráty desítky, spojil to se zřeknutím se amnestie, čímž zabodoval. Na něho jsou tyhle pravicové PR agentury krátké, na nás ne. No nic, oni zase něco vymyslí, někde napíšou, že pozvracel korunovační klenoty, nebo jinou békovinu.
  Hlavně, že se teď levice bude moci zabývat tím, čím především má. Má toho na práci dost.
  MF
  May 22, 2013 v 19.16
  Ať jdou sami příkladem
  Podle mého by autoři výzvy měli jít sami příkladem.
  Například, pokud jsou to studenti, kteří nyní dělají státnice, tak by po jejich úspěšném složení měli říci, že na protest proti omeování kademické svobody diplom nechtějí (a školu si klidně vystudují znova).
  MN
  May 22, 2013 v 21.25
  Ten slavný Putna se každopádně měl držet stranou sporu. Místo toho několikrát vystoupil v naší "pravdoláskařské" televizi se značně zaujatým projevem, dnes dokonce vyhrožoval, že boj ještě neskončil. Místy mně to připadá, že kandiduje na nějakou politickou funkci, ne na profesora. Samozřejmě, že to se Schwarzenbergem souvisí. Naše elita (která se demaskovala při posledních volbách) se bude snažit každý den dokazovat, že právě on by byl tím pravým prezidentem. A chování našich studentů mě nijak nepřekvapuje. Po dvacetileté masáži ve škole (besedy se členy Konfederace politických vězňů, filmech Člověka v tísni), v televizi (stovky hodin tendenčních seriálů) a v novinách, mají naprosto deformovaný obraz o světě.
  May 22, 2013 v 21.57
  Nic proti panu Putnovi nemám a titul mu přeji. Koupila jsem si před časem dokonce jeho knížku Obrazy z kulturních dějin americké religiozity, která se mi velice líbila. Ale myslím si, že například pan Konvalinka to poněkud přehnal s tím srovnáním s hilsneriádou. M. Putnovi přece nehrozilo obvinění z rituální vraždy. Hrozilo mu jen to, že snad nebude jmenován profesorem. To je ovšem v české společnosti, trpící titulománií patrně něco hrůzostrašného.
  PM
  May 22, 2013 v 22.0
  neřekl bych pane Kolaříku
  že zde již vládne hysterie modrých, oranžových a rudých gard.
  Předmyslet dobu nebo předběhnout dobu není to samé........... pomyslel jsem si.
  MN
  May 22, 2013 v 22.23
  Pane Kolaříku,
  asi žijete v Mnichově už delší dobu.
  May 22, 2013 v 23.6
  Víc, než si myslíte
  Zdánlivě malicherný spor o Putnu má dalekosáhlé souvislosti. Zemanův taktický ústup znamená malé vítězství, dosti významné, ale rozhodně ne konečné. Průbeh sporu je varovný, okolnosti vážné, nebezpečné hrozby trvají.

  Jednak šlo v tomto sporu o akademické svobody. Proto razantně vystoupilo hnutí Za svobodné vysoké školy, které je programově nalevo od všech zemanovců, kteří mu spílají do pravicových studentů a voličů Schwarzenberga. Vzít rozhodování o profesurách akademické obci a předat je někomu zvenčí, manažerům nebo politikům, to je program Bílé knihy, Petra Matějů a Josefa Dobeše. Kdyby představitelé vysokých škol připustili, že prezident má právo výsledek habilitačního řízení vetovat, mohli by zanedlouho být ochotni vzdát se výběru profesorů úplně.

  Nakonec dal Miloš Zeman ruce pryč od akademických svobod, dokonce rozmáchlým gestem a na věčné časy, ale vítězství je to přece jenom malé. Zároveň prochází připomínkovým řízením novela vysokoškolského zákona, ve které ministr Fiala zkouší, jak velkou část Dobešovy reformy se mu podaří prosadit prvním ukrojením salámu. Kdybychom předpokládali, že Miloš Zeman je velmi schopný šachista, snad bychom si mohli dokonce myslet, že zcela záměrně obětoval v Putnově aféře část své důstojnosti, aby zmobilizoval akademickou obec, probudil studenty a učitele a předešel tomu, že by novela mohla projít bez povšimnutí a bez odporu.

  Druhá věc, o kterou jsme hráli a prozatím vyhráli, je fašismus. I toto vítězství je malé, i ve zdejších diskusích se vyrojilo otřesně velké množství homofobů a ještě více oddaných zemanovců odhodlaných bojovat do posledního dechu proti všem nepřátelům Vůdce. Naštěstí to přece jen nebylo dost, Miloš Zeman seznal, že zájem o fašistického Vůdce zatím není dost velký.

  Martin C. Putna v debatách po svém vystoupení na Prague Pride 2011 označil za Vůdce českých fašistů Václava Klause. Klaus je však na to, aby zfanatizoval masy, příliš aristokratický, příliš pohrdá lůzou, kterou by skutečný fašistický Vůdce potřeboval jako kanonenfutr. Miloš Zeman je ve srovnání s Václavem Klausem chytřejší, ale hlavně plebejštější, řečeno po plebejsku, větší buran. Zeman je, stejně jako Václav Klaus, nejchytřejší člověk na světě, ale jinak se nad nás, lůzu, nepovyšuje, naopak dává opakovaně najevo, že je jeden z nás, že je naším člověkem na Hradě. Není fašista z přesvědčení, ale je pragmatik moci a populista, a pokud usoudí, že fašismus mu pomůže zvětšit nebo udržet moc, nijak se ho neštítí. Již dlouho nám to předvádí antiislamismem, prezidentskou kampaň neměl zábrany vést nacionalisticky, obliba mezi neonacisty ho neděsí, ale těší, každý stoupenec dobrý.

  Tentokrát ještě Miloš Zeman usoudil, že šikovat pod svým vedením fašisty se nevyplatí, že bude lépe ustoupit lidským právům, toleranci, akademickým svobodám a demokracii. Tentokrát dal přednost roli levicového prezidenta před rolí silného Vůdce. Kéž mu to vydrží! Kéž se nadále snaží bodovat prosazováním sociálních opatření nebo třeba potíráním korupce, a ne pěstováním kolektivní nenávisti vůči nějaké „neslušné‟ menšině!
  JK
  May 23, 2013 v 0.56
  p.Macháček
  Brilantně napsáno, děkuji.
  May 23, 2013 v 8.40
  Mně se líbí,
  jak tady Macháčkové, Konvalinkové a další dělají z komára poměrně bezvýznamné kauzy, velblouda národního ohrožení ve stylu hilsneriády. Přitom stejné diskriminační akty, dokonce úplného odmítnutí podpisů v případě Klause nechávaly tyto lidi v pokorném klidu stejně jako se nic významného nedělo po Klauso-vládní naprosto skandální na světě ojedinělé zločinecké a stát devastující amnestii – abolici!

  Pánové, určitě není nutné používat urážek jako pan Kolařík ve směru k panu Novákovi protože to nikam nevede a svědčí nejen o zaslepenosti a nedostatku argumentů. Ale zkuste mi vysvětlit proč se nestavíte stejně razantně nebo spíš adekvátně razantněji k omezování vašich občanských práv. Ať už jsou to práva na důstojné stáří (II. pilíř DR), právo na bezplatnou zdravotní péči (poplatky a doplatky), na kvalitní zdravotní péči (rušení nemocnic, lázeňské péče včetně té dětské), právo na důstojný důchod (částečné valorizace), omezování zaměstnaneckých práv (smlouvy na dobu určitou), právo na zdravé životní prostředí (produkujeme nejvíce CO2 na obyvatele v Evropě, řada měst překročí emisní limity již začátkem roku) a dalo by se ještě dlouho pokračovat.

  Mně to totiž není jasné. Mně není jasné, proč marginální ohrožení (zda-li vůbec) považujete za obrovská a DALEKOSÁHLÁ, přitom ta skutečně zásadní jako byste vůbec nevnímali – vidno z vašich činů. Napadá mě, že by to mohlo být proto, že se vás tyto vládní zásahy MOMENTÁLNĚ netýkají a staráte se takříkajíc, sice značně krátkozrace, jen o sebe v duchu populárního individualismu, ale nerad bych vám něco podsouval.

  Nebo je to tak, že se ve svých činech rádi přidáváte k většině, zejména pak, když je nějaká kampaň masivně podporována médii hlavního proudu. Pokládám tento dotaz vám protože stejné motivy bude mít bezesporu i většina oněch stávkomilů proti neexistujícímu komunismu atd. Rád se nechám poučit vašimi důvody a motivacemi.
  PM
  May 23, 2013 v 9.0
  bez omluvy si zopakuji mou poučku pane Švehlo
  Společnost si osvojila kapitalismus jako náboženství a jedinec se domnívá, že společnost chátrá, když jedinec obětuje své privátní zájmy ku prospěchu veřejného blaha.
  To není planý tlach, ale plnohodnotný duchdoby, kterému se těžko odolává a nejen mně.
  V zemích s dlouhou tradicí tohoto náboženství se dnes populace dělí na občany kteří se za bohatství stydí a ty druhé.
  Rád bych věděl jak s takovou poučkou naložit ....pomyslel jsem si.
  .
  MN
  May 23, 2013 v 9.39
  Celá záležitost slibuje ještě zajímavý vývoj. Akademici na školách by chtěli větší svobodu, ale také, aby jejich návrh posvětila nějaká vyšší autorita. To ale nemůže být úplně formální krok. Takže buďto Putna nebo univerzální profesura. Díky Putnovi může profesorský titul ztratit na (zbytku) vážnosti.
  May 23, 2013 v 9.56
  Pane Kolaříku,
  vím to, protože tady žiji. A pamatuji si reakce zde, v okolí, v médiích. To není složité zaznamenat. Nebo vy si vzpomínáte na nějaké demonstrace po vyhlášení abolice například? Příliš ten váš dotaz nechápu pokud nemá vyznít jako alibismus.
  May 23, 2013 v 10.32
  Pane Kolaříku,
  pane Kolaříku, chápu vaše zhrzené ego, ale užívání množného čísla není urážlivé ani Klausovské.Snažte se být věcný a nerozmělňovat diskusi, což je taktika víte koho. Můj vzkaz v onom příspěvku byl myslím dostatečně jasný.
  May 23, 2013 v 10.39
  Poučka je zajímavá,
  ale nějak mi zapadá do současného dění jen částečně. Vždyť žádné privátní zájmy není potřeba obětovat. Pokud se jimi nemyslí veřejné protesty, které ale stejní lidé činí i dnes, ovšem za špatným účelem. I kapitalismus fungoval do 70. let sociálně a nikoho nenapadlo jej nazývat jinak. Dnes sice kapitalismus evidentně dožívá, ale není důvod tento úpadek urychlovat tím, že budeme přijímat omezování svých práv jako nutnou daň za kapitalismus, svobodu, demokracii, individualismus – jak kdo chce. Dnes jde o to omezit privátní chamtivé a destruktivní zájmy horních deset tisíc, destruktivní o pro ně samé. A mezi tuto elitu bezesporu nepatří nikdo ze zde diskutujících.

  Jinými slovy, je v zájmu nás všech, pokud nepatříme mezi Bakaly a Kellnery, nepřipouštět žádnou z „reforem“. Všechny nás do jednoho tato opatření poškozují. Minimálně v posledních letech neexistuje jediná oblast, která by po reformách začala fungovat lépe. Možná jsem ovšem poučku špatně pochopil. Jak se konkrétně na vás pane Petrasku projevuje těžké odolávání tomuto duchu doby?
  May 23, 2013 v 11.4
  Pan Švehla má pravdu.
  Pokud mi hoří dům, snažím se zachránit nejprve jeho obyvatele, pak teprve další věci. Pokud žijeme v systému, který dokáže lidi ožebračit tak, že nemají na základní životní potřeby, neměli bychom všechnu svou energii věnovat tomu, zda si nějaký prezident vyřizuje svou averzi vůči nějakému svému odpůrci. To je, bezesporu, vůči problémům, které tu jsou, marginální.
  Svědčí to možná o tom, že imunita vůči zblnutí pravicovými PR agenturami je nulová. Další možnost je ta, kterou předkládá pan Švehla. Krátkozrakost, nebo též neschopnost přiřadit problémům důležitost, rozpoznat jejich závažnost. To lze zasadit do poučky pana Petráska o upřednostnění privátního zájmu před zájmem veřejným a vše dává smysl. Znamená to ovšem jedno. Rozdrolení levice na malé skupinky, které bez zájmu o druhé budou prosazovat jen své zájmy. Divide et impera. My se tu štěkáme kvůli hloupostí a pánové nahoře se baví. S takovou to mají navěky jisté.
  May 23, 2013 v 15.45
  Vzhůru ke světlým zítřkům s našimi "profesory"!
  Mluvit o českém vysokém školství jako vysokém je "lhaní si do kapsy".
  http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/president-ktery-kopl-do-vosiho-hnizda/
  PM
  May 23, 2013 v 18.24
  Pokusil jsem se pane švehlo
  poukázat na paradoxní výsledek mínění neoliberálního mainstremu, kterému je imperativ individuálního profitu etickým maximem . Tudíž na sociální kapitalismus, který je postaven na snaze o celospolečenský konzens, na snaze o rovnost šancí všech občanů pohlíží jako na společensky scestnou epochu.
  Výsledkem je mj i pocit protagonistů mainstreamu, že společensky přínos vzniká pouze na bázi maximalizace individuelního zisku.
  Jsme v konfliktu se vyznavači kapitalismu jako náboženství a jejich náboženskými přikázáními........vím.
  + Další komentáře