Kauza Putna pokračováním prezidentské kampaně?

Ivan Štampach

Pokud by prezident Zeman skutečně váhal se jmenováním Martina C. Putny profesorem, ještě ke všemu na klerikální objednávku, je to jeho první velká chyba v úřadu — nejedná se ovšem o pokračování prezidentské kampaně.

V závěru minulého týdne nás mainstreamová média obdařila protikladnými informacemi. Všechno to měly být zprávy „z Hradu“. Podle jedné se prezident Miloš Zeman vyslovil, že Martina Putnu za profesora nejmenuje, ačkoli celý komplikovaný proces na univerzitě a na ministerstvu školství řádně proběhl. Podle jiné zprávy se prezident dosud o jmenování nevyslovil a rozhodnutí teprve padne. Obávám se, že zpracování informací a jejich ověřování funguje v dotčených hromadných sdělovacích prostředcích tak mizerně, že se touto cestou o stanovisku prezidenta snad dovíme, až samo jmenování proběhne a účastníci podají svědectví.

Situace by však byla vážná i v případě, že Miloš Zeman pouze vyslovil názor na Putnu, jak v jedné ze zpráv čteme. Názor totiž vyslovil prezident, ne řadový občan. Proto je to důležité, i když nejde o oficiální právní akt. O podobě očekávaného úředního úkonu to předem něco sděluje.

Sám fakt, že Miloš Zeman nárokuje pro sebe pravomoci, jež lze vyčíst z ústavy, by neměl překvapovat. Volalo se dvě desetiletí po přímé volbě a tedy po silném mandátu prezidenta. Lid si přesvědčivou většinou prezidenta zvolil. Tak silný mandát jistě není poskytnut oficiálnímu kladeči věnců. Přímá volba volá po extenzivním pojetí ústavních pravomocí. To, co parlamentem volení prezidenti mohli činit, ale podle jakýchsi neurčitých „ústavních zvyklostí“ nečinili, to přímo volený prezident pochopitelně činit chce a lze předpokládat, že si to přáli jeho voliči. Je nepoctivé napřed vyžadovat posíleného prezidenta a pak se nad jeho zájmem o silné pojetí funkce pohoršovat. K extenzivnímu pojetí prezidentských pravomocí patří i odmítnutí návrhu na jmenování profesora. Nic naplat, že předchozí instance jmenování řádně připravily.

O Putnově odborné způsobilosti v oboru filologie, konkrétně bohemistiky, rusistiky a komparatistiky sotva lze vážně pochybovat. Publikoval závažné práce, působil na zahraničních univerzitách, vědecké rady a profesorské komise jeho kvalifikaci potvrdily. Když toto vše prezident přehlédl, ozývají se mohutné obhajoby akademické svobody. Míní se tím tradiční autonomie univerzit, jejich nezávislost na momentálních politických posunech.

Pro vědu je svoboda nanejvýš žádoucí, i když je nutno zdůraznit, že nezávislost zejména humanitních oborů na politické sféře je iluzorní. Historie bývá ironicky označována za soubor lží vítězů. Historie koneckonců začíná tam, kde končí dokumentace historických faktů, tam, kde začíná jejich vyhodnocování a jejich interpretace, a ta sice nemusí být přímo ve službách konkrétního politického směru, ale má nepochybný politický obsah. Historik jako badatel je zároveň jedním z aktérů dějinného pohybu. Vědomi jsou si toho zejména mladší badatelé, kteří resignovali na „velké příběhy“ a historici, kteří se věnují spíše historické antropologii. Méně nápadná, ale podobná je politická angažovanost v jiných vědách o člověku.

Má-li být univerzitní půda svobodná, nemůže být jmenování profesorů a také rektorů vysokých škol v rukou politiků. Muselo by to být tak, jak to bylo po Listopadu, kdy rektora volil akademický senát univerzity. Celá následující dvě a půl desetiletí jsou postupným procesem obnovy moci exekutivy nad univerzitami. Kauza Putnovy profesury by mohla být příležitostí zamyslet se nad tím, jak lze institučně zajistit to, co je řečeno v Listině základních práv a svobod, čl. 15: Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. Jak zajistit, aby vědecké bádání a vyučování bylo státem financováno (protože příprava odborníků je v zájmu společnosti) a přesto výkonnou mocí prostřednictvím ministerstva školství a Rady vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace nekomandováno?

V jiných zemích EU neplatí tak hierarchické pojetí akademické práce jako u nás. Profesoři a docenti jsou spíše pracovními pozicemi než ozdobnými tituly. Docent je prostě člověk, který učí na vysoké škole, profesor je vedoucí pracovník v této sféře. V tomto demokratičtějším pojetí se pracovník stane profesorem prostě tím, že projde výběrovým řízením na profesorské místo, tedy víceméně na místo vedoucího katedry. Chceme-li důsledně bránit akademickou svobodu, je marné protestovat proti jednotlivému rozhodnutí prezidenta, který má podle ústavy právo jednat. Je třeba se konečně postarat o takovou reformu vysokého školství, která by opustila středoevropské hierarchické ceremoniální pojetí vědecké a pedagogické práce a přiblížila nás vyspělejším zemím.

Umím si ovšem představit, že programově plebejský a sekulární politik Miloš Zeman chtěl ze spíše pragmatických důvodů vyhovět současným českým černosotněncům. Politika je bohužel někdy pragmatická. Audience opata strahovské premonstrátské kanonie Michaela Jozefa Pojezdného u prezidenta krátce před zveřejněním první zprávy hovořící o odmítnutí profesury prezidentem, je vysoce podezřelá. Pojezdný je nenápadným vůdcem ultrakonzervativního křídla římské církve v České republice. Myslím, že se Jeho opatská Milost dokonale odkopala, když se nespokojila s prezidentovou ochotou vyhovět, a prezidenta za údajné rozhodnutí pochválila.

Martin Putna totiž některé církevníky nevýslovně zlobí tím, že oceňuje (nebo donedávna oceňoval) tradiční katolickou kulturu a jedním dechem se veřejně hlásí ke svým homoerotickým preferencím. Tato a některé další církve totiž mají na sexuální minority spadeno. Orientace spíše na lidi stejného pohlaví je podle Katechismu katolické církve velká mravní spoušť, takové úkony jsou vnitřně nezřízené a odporují přirozenému zákonu (srov. čl. 2357). Církevní konzervativci zuří nad Putnou, který ostentativně nosí na svém krku svou vlastní hlavu a používá ji spíše na myšlení než na přikyvování. Putna v listopadu loňského roku nepodpořil zákon, který přiděluje církvím desítky miliard korun jako odměnu za jejich podporu současným vládním stranám. Nebylo by divu, kdyby u prezidenta udělali zákrok proti Putnově profesuře.

Není jasné, jaké je či bude definitivní a oficiální stanovisko prezidenta. Pokud by se stalo, že by tento programově plebejský a sekulární politik vyhověl klerikální objednávce, byla by to po několika počátečních sympatických krocích v úřadu jeho první vážná politická chyba. Hlásí-li se Miloš Zeman k levicové orientaci, je nepřijatelné, aby zpochybňoval něčí osobní integritu nebo odbornou způsobilost na základě sexuálních preferencí.

K levicové tradici neodmyslitelně vedle sociálních důrazů patří liberální princip, prosazení práv menšin, sekulární pojetí morálky, jakož i emancipace společenských skupin potlačovaných autoritářskými konzervativními režimy. Sociální důrazy k levicovosti nestačí. Sociální program nastolili i fašisté. Levicový, protože humanistický je pouze program spojující prvky sociální s prvky demokratickými a liberálními. Některé až skandální výroky Miloše Zemana o islámu, o Romech a o ženách ukazují, jak je jeho levicová orientace křehká a nejistá. Jak potřebuje důraznou občanskou odezvu, má-li naplnit očekávání té části jeho voličů, která je oddaná demokracii.

Obhájci Karla Schwarzenberga v nedávné předvolební a bohužel ještě ostřejší povolební kampani jsou teď na koni. Mohou trumfovat: Neříkali jsme Vám to? Neměli jste jako levicoví odpovědní občané volit našeho knížete? Výroky a činy, které je nutno Zemanovi vytknout, nečiní přijatelnější politickou stranu, která se pokusila zavést několik protiústavních zákonů, včetně neuvěřitelného pokusu o zavedení nucených prací pro občany, kteří si po propuštění z dřívějšího místa hledají nové zaměstnání. Nečiní to přijatelnějším jejího předsedu, který sice chodí elegantně oblečen a líbá ministryním ruce, ale kryje ministra financí, který rozkládá a hubí českou ekonomiku. Kauza Zeman — Putna není pokračováním prezidentské kampaně.

  Prosíme, podpořte naši práci

  Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

  Vaše podpora určuje naši sílu.

  Spolu #jsmeDR.

  Diskuse
  May 20, 2013 v 10.14
  kritické korigování prezidenta
  Souhlasím s tím, že kauza není a neměla by být pokračováním prezidentské kampaně. Prezidenta jsme zvolili i my, kdo jsme ho nevolili. Jen bych řekl, že těch přešlapů je více než případ M.C.Putny. Na prvním místě je to nejmenování schválených velvyslanců a prosazování svých kandidátů, především Livie Klausové. Také prezidentova "viróza" je podezřelá. Byla to skutečně viróza? A pokud ne, tak proč nám Hrad lže?

  Jako občané se pouze můžeme snažit prezidenta kriticky korigovat svými hlasy - názory. Sklouznutí k posuzování sexuální orientace v takovýchto případech by bylo pro prezidenta i pro nás jako občany tohoto státu špatné.
  PL
  May 20, 2013 v 14.51
  fans
  Tak nevím zda někdo myslí vážně výtku, že Hrad lže. Co jiného by měl dělat? Oznámit, že „prezident byl vožralej jak slíva“? Tak to si myslím, že tak daleko ještě nejsme a nikdy jsme ani nebyli. Tak daleko nejsou nikde, a pokud ano, nechám se podat. Jinak koukám, že Putna je gay. Tak to jsem nevěděl. A taky je mi to celkem jedno. Co mi jedno není, že patří ke skupině propagující radar, paroduje trapně Putina, protože miluje bushovské Spojené státy, je prostě kamarád s partou kolem Havla. Tato skupina proslula restitučními aférami, obhajováním válek, propagací radaru a soubojem s druhou skupinou kolem Klause. Všude tam se angažoval i náš vědec pan Putna. Že by šlo o nějaké akademické svobody nebo co, tak to jistě nejde. Jde o souboj dvou mafií, kterému ti ostatní dělají „užitečné idioty“. Bude-li nakonec Putna profesorem, nestane se Česká republika ani o milimetr spravedlivější zemí. Nebude-li profesorem nestane se nespravedlivější než už je. Vlci se perou, ostatní jsou jen takoví „fans“.
  May 20, 2013 v 15.35
  Zemanovo síto
  Miloš Zeman teď potvrdil, že mu vadil Putnův transparent "Katolické buzny zdraví Bátoru" (http://www.novinky.cz/domaci/302424-respektuji-pravo-na-sexualni-orientaci-rekl-zeman-vadi-mu-putnuv-transparent.html). Nad tím může člověk jen kroutit hlavou. Jak tohle souvisí s Putnovou odborností? A co je na tom nápisu závadného? Nevyzývá k nesnášenlivosti, ale naopak je vyjádřením požadavku tolerance. Radikální jazyk na demonstrace patří. Zeman by to měl pochopit, sám radikální a populistický jazyk používá mistrovsky.

  Prezident vrávorající nad korunovačními klenoty by zrovna neměl udílet lekce z etiky či vkusu (a znovu opakuji, že na Putnově transparentu nic nevkusného, natož neetického prostě nevidím).

  Tak mám dojem, že by Zemanovým "sítem spravedlnosti" neprošli ani Jean-Paul Sartre nebo Michel Foucault. Jenže ti dva naštěstí nebyli Češi a ČR bohužel není Francie.
  PL
  May 21, 2013 v 8.07
  Vážený pane Kolaříku
  je škoda, že mnoha slovy popisuji úplně něco jiného, než myslíte Vy. Svědčí to o tom, že se asi vyjadřuji dost blbě.... To co jsem psal v minulém příspěvku by skutečně šlo shrnout do jediné věty - a to věty poslední „vlci se perou, ostatní jsou jen takoví fans“. Nejde tu totiž o to, že mám rozdílný názor na politiku – ten bych mohl mít rozdílný možná s Fidelem Castrem nebo Margaret Thatcherovou nebo abych zůstal doma s Petrem Uhlem Ilonou Švihlíkovou či Ivanem Štampachem. Možná se mýlím, je to můj názor (jiný tu ani neprezentuji), ale s těmito lidmi bych mohl vést polemiku o politice. Možná mě nedozírně intelektuálně převyšují, ale mohlo by to být o politice. S panem Putnou by to však nemohlo být o politice, protože on žádnou politiku nereprezentuje, žádný politický názor nemá. Pokud tedy pojmem „politika“ rozumíme to samé – správa věcí veřejných. Havlovci jsou jednou ze skupin, které nezajímají věci veřejné, ale věci soukromé. Zajímají je lidská práva – v Rusku, Severní Koreji, na Kubě – ale už ne na Guantanamu či Betlémě. Milují Pussy Riot a nenávidí Assange. Příslušníci těchto skupin milují odzbrojení - ale vždy těch druhých. Vadí jim korupce –těch druhých. Vadí jim komunisté – ovšem výhradně v táboře těch druhých. Bouří se vždy proti ztrátě postů zaručených odborníků – samozřejmě těch svých. Nenávidí kult osobnosti – vyjma toho svého. Nesnášejí technologii moci – vyjma té své……….. K žádné z těchto skupin nepatřím a jsem čím dál více vlažný fanoušek té které skupiny. Takže vzájemné fauly mezi těmito družstvy mě už opravdu nerozpláčou. No, a pokud jde o to, že Václav Havel byl prezident České republiky, jak píšete, tak to byl Klement Gottwald či Gustáv Husák také. Vám může připadat role Václava Havla nějak výjimečně dobrá, mně však ne. Václav Havel sám pošlapal snad vše, co reprezentoval před rokem 1989. Stačí vzít texty, které psal před rokem 1989 a porovnat s pozdějšími skutky. Václav Havel se mi tedy nezdá, na rozdíl od Vás, nějak výrazně lepší než představitel jiné skupiny- Václav Klaus. Dost možná, že by se mnou souhlasili ti, jimž padaly na hlavu bomby, které Havel tak dovedně obhajoval. Ať už v Bělehradě nebo Iráku. Ovšem pokud přežili.
  May 21, 2013 v 9.33
  Stát se nám rozpadá pod rukama
  a Češi se budou hádat a stávkovat proti nejmenování nějakého šaška profesorem.

  Takhle jsem se za český národ ještě nestyděl. To zase bude ve světě ostuda. Jestli se ovšem tím bezvýznamným národem budou chtít aspoň pro pobavení zabývat...
  PM
  May 21, 2013 v 9.56
  Opakuji:
  Putna dostal co chtěl, Zeman má co chtěl a akademické profesorstvo má co potřebuje - katolického intelektuála, který předstírá liberální smýšlení.
  A všichni tři s potěchou vychutnávají tuhle mediální šmíru.
  Smutek ......řekl bych
  May 21, 2013 v 12.44
  Pane Kolaříku,
  jak víte, že byl opilý? Vy jste s ním před tím pil? A i kdyby byl (jako že asi byl), je to pořád menší ostuda než když prezident v přímém přenosu prokazatelně krade. Nebo kdyby se dostal na hrad člověk, který si pomohl k majetkům prokazatelným uplácením (sám se k tomu přiznal). Ale to vy asi nevnímáte, pro vás je důležitý dobrácký obličej a že o něm píše dobře Mladá fronta dnes. Tohle nemá cenu tady rozebírat, bylo to analyzováno v nesčetných diskusích, komentářích, článcích.

  Závažnější je, že se národ dokáže mobilizovat kvůli prkotinám, ale nechává jej v klidu skandální zásahy vlád do fungování našeho státu a práv jeho občanů. O nich lidé jako vy asi však vůbec neví protože v masmédiích se o nich buď nemluví nebo se aspoň fakta překrucují.

  Tady se rozkládá zdravotnictví, školství, ruší se lázeňská péče, důchodový systém, majetky státu se rozdávají kamarádům, lidé nemají práci, mnohdy ani na jídlo, exekutoři ničí jejich životy, zisky odklání mimo republiku stejně jako další tisíce firem drancujících tuhle republiku a lidi v něm. Ale vás zajímá profesura nějakého šaška, kde navíc není ještě vůbec ani jasné, jestli ji prezident skutečně odmítne podepsat. To je opravdu vizitka! Nestydíte se? Nepřipadáte si trapně? Asi ne. Stejně jako Putna, který v kampani plive na Zemana a pak se nestydí přijít si k němu pro podpis.

  Já se vůbec prezidenta Zemana nezastávám, volil jsem ho s velkými rozpaky až poté, co jsem strávil zděšení, jaké dva kandidáty si národ pro finále vybral. Ale vyložené podpásovky a hloupost zmanipulovaného davu mi vadí.

  Tohle jsou ti akademici, kteří chtějí někoho poučovat? http://www.socsol.cz/2013/solidarita/souteze-miss-aneb-kdo-vlastne-konstruuje-ideal-krasy
  Jen další vizitka úpadku českého národa.

  Omlouvám se, nechal jsem se unést. Vlastně máte pravdu.
  MF
  May 21, 2013 v 15.42
  Pavlovi
  Zeman nebyl opilý. Pravicovým a bulvárním médiím se to hodilo interpretovat jako opilost. Možná, kdyby byl zájem se zeptat určitého okruhu nestranně myslících lékařů, tak by řekli něco jiného. Nakonec snad máme i my své laické zkušenosti - i v Mnichově se přece pije - jak vypadají opilí lidé.
  Ne každý, kdo se motá a omdlévá, je opilý.
  Ukazuje to na neskutečně nízkou úroveň novinářů a části české populace, že se může chovat tak cynickým způsobem.
  MP
  May 22, 2013 v 9.15
  university a exekutiva
  Hezký článek, vesměs bych souhlasil, ale jedna výhrada:
  University mají od roku 1998 zákon, který skutečně tvoří hradbu proti zásahům exekutivy. Jsou samozřejmě ovlivnitelné přes finance, ale ani v tomto případě nemůže exekutiva sáhnout na hlavní složky jejich veřejného financování. Malér s politickými zásahy do universitní sféry se objevuje systémově v jiných rovinách:
  a) Tlak na tzv. managerské řízení universit a na ingerenci byznysu do provozu universit(vyjádřený v pokusech o změnu vysokoškolského zákona a v reformách financování VVŠ)
  b) Ve snaze prosadit jako dominantní ty formy financování veřejného sektoru, které nejvíce podporují korupci -- granty, veřejné zakázky atd.; a potlačit instituční formy financování.

  Celkově ale musím říct, že míra vlivu exekutivy na život universit je přímo úměrná ochotě universit se nechat zprostituovat -- tedy značná.

  Luďkovi Švehlovi
  Slušný člověk nenazve obět mocenské zvůle šaškem -- a Putna je v tomto případě obětí mocenské zvůle, pan prezident prostě porušil pravidla hry, která se úzkostlivě dodržovala dvacet let.
  Doufám, že tak odstartoval cestu správným směrem -- ceremoniální jmenování profesorů hradním pánem byl celkem milý a zdánlivě neškodný pozůstatek c.a k. monarchie. Už Klaus tento akt dost zesměšnil, když při jmenování pronášel senilní řeči hodné France Josefa, Zeman teď šel o kousek dál a třeba universitám dojde, že ony to jmenování pro kvalitu a autoritu svých profesorů nepotřebují a že nemají důvod udržováním zvykového ceremoniálů udržovat auru kolem momentální hradčanského zvolence.
  JK
  May 22, 2013 v 11.38
  Špičkoví vědci podporují akademické svobody
  Právě byl zveřejněn otevřený dopis členů Učené společnosti ČR presidentu republiky ve věci jmenování Doc. Putny profesorem. Dopis žádající presidenta, aby Doc. Putnu urychleně jmenoval, podepsali nositelé vládní ceny Česká hlava a bývalí předsedové Akademie věd, lidé jako Václav Pačes, Helena Illnerová, Pavel Hobza, Pavel Klener, Vladimír Vonka, ale také soudce Ústavního soudu Pavel Hollander.
  http://www.learned.cz/cz/co-je-noveho/aktuality/otevreny-dopis-prezidentu-republiky.html
  May 22, 2013 v 12.36
  Martinu Profantovi
  Slušný člověk neoznačuje svého prezidenta za „ovara“. Slušný člověk neplive na prezidentského kandidáta. Slušný člověk nemá tu drzost, aby si k jím poplivanému šel pro profesuru. Slušní akademici nezneužívají a neponižují ženy http://www.socsol.cz/2013/solidarita/souteze-miss-aneb-kdo-vlastne-konstruuje-ideal-krasy
  a slušní lidé nepovažují ty neslušné za slušné a naopak.

  Záleží pak také, kterou zvůli v této chvíli považovat za horší. Zda tu prezidentovu nebo mediální...
  JJ
  May 22, 2013 v 14.11
  Akademicke svobody?
  Neustale se tu take mluvi o porusovani akademickych svobod. Ktery bod paragrafu 4 VS zakona Zemanovo rozhodnuti porusuje?
  "Na vysoké škole se zaručují tyto akademické svobody a tato akademická práva:
  a) svoboda vědy, výzkumu a umělecké tvorby a zveřejňování jejich výsledků,
  b) svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, vědeckým a výzkumným metodám a uměleckým směrům,
  c) právo učit se zahrnující svobodnou volbu zaměření studia v rámci studijních programů a svobodu vyjadřovat vlastní názory ve výuce,
  d) právo členů akademické obce volit zastupitelské akademické orgány,
  e) právo používat akademické insignie a konat akademické obřady."

  Ja moc nevidim, na ktery to napasovat...
  ??
  May 22, 2013 v 14.27
  Užje to dal do jiné diskuze.
  Ten Putna se mi líbí čím dál míň. Středa, 22.Května 2013, 14:19:51

  Po shlédnutí tohoto videa si myslím, že nejen že si nezaslouží titul profesora, ale zaslouží si vyhazov , pokud má tato istituce jakousi sebeúctu. Oslava pálení knih není hodna profesora
  prestižní university. Samozřejmě je to jen hloupý názor obyčejného elektrikáře.

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10090925908-vsechnoparty/210522161600004/obsah/102370-martin-c-putna/

  Sdílet
  MP
  May 22, 2013 v 15.49
  Jiřímu Janečkovi a Luďkovi Švehlovi
  Aby se mohly akademické svobody realizovat, a to se týká hlavně pism. a "svobody vědy" a pism. b "otevřenosti", je pochopitelně nezbytné, aby vedoucích osobnostech vědeckého bádání (protože těmi by měli profesoři být), musí rozhodovat samy samosprávné instituce. Jestli se Vám to líbí víc, Zemanovo rozhodnutí napadá základní předpoklad naplňování akademických svobod.

  S tou zvůlí je to docela jednoduché. Když nazvu prezidentského kandidáta "ovarem", má reálnou možnost se bránit. mediálně i právně, tedy na úrovních, na kterých jsem ho poškodil. Když zpochybní mojí lidskou integritu prezident, právně se hájit nemohu (je neodpovědný) a mediálně to je možné jen omezeně, protože se nebráním jen prostořeké, občas hulvátské osobě (nic proti tomu, tento styl má své vděčné publikum a je jedno, jestli jde o Zemana či televizního baviče), ale také nejvyššímu představiteli státu, o kterém nesluší vyjadřovat ve stejném, to jest prostořekém a místy vulgárním tónu.
  JJ
  May 22, 2013 v 23.19
  Pane Profante
  Teď už teda diskuze nemá moc smysl (ostatně, to asi neměla od začátku), ale přesto si nemohu odpustit poznámku, že na předpoklady akademických svobod útočí skoro všechno...
  Zeman nezakazoval o čem mají na FHS bádat, ani jaké metody k tomu mají použít, ani jak mají případně promítnout výsledky do výuky... Opravdu jsem přesvědčen, že akademické svobody (či jejich předpoklady) více ohrožují pochybná rozhodnutí akademických manažmentů (jako například - po páté mnou zmiňované - navržení pana Putny na profesora, bez ohledu na splnění kritérií...)

  Co se týká ostatních věcí, snažil jsem se dosud držet stranou... Vzhledem k tomu, že celá věc už je passée, tak poznamenám, že tzv. "homosexualismus" naprosto schvaluji, katolictví toleruji, "vulgární" transparent shledávám naprosto OK a ani by mi nevadila angažovanost ve volební kampani... Ten humor beranicového videa je sice silně genzerovský, ale budiž... Nicméně dnes se v BL byl krátký komentář upozorňující na mírný deficit politické korektnosti a ono to tam opravdu je... Čtenáře DR asi nedojme tak moc záměna stereotypu Rusa za (sudetského či jakéhokoli jiného) Němce, ale představte si, že by podobně karikoval třeba stereotyp Roma... Bylo by stále vše OK i pro Pražský Salon?

  MP
  May 22, 2013 v 23.45
  Jiřímu Janečkovi
  Ano, diskuse opravdu postrádá smysl a bavit se na úrovni tak ubohých stereotypech jako je "pražský salon" se opravdu nehodlám.
  JJ
  May 23, 2013 v 0.19
  OK, omlouvám se...
  "Pražský salon" je opravdu ubohý stereotyp, srovnatelný s představou Vladimira Vladimiroviče v beranici a s lahví vodky v ruce...
  Zkuste si myšlenkově škrtnout druhý odstavec mého posledního příspěvku a zkuste reagovat na jádro toho prvního - splňuje podle vás M. Putna kritéria pro profesorské řízení? Níže jsou zkopírovány příslušné body z opatření rektora, plné znění na http://www.cuni.cz/UK-2667.html

  Já nevylučuji, že UK může dát někomu profesuru za významnou vědeckou činnost (což u Putny možné je, i když bych raději toto opatření viděl u externích spolupracovníků jako dárek na penzi; u 45-letého kmenového akademika nevím), ale v takovém případě bych čekal jasnou formulaci v zápise obou VR - něco ve stylu "přestože doc. Putna nesplňuje dva body požadovaných, tak s ohledem na ohlas jeho prací ... doporučujeme ..." To tam není...


  "jmenovací řízení:
  a. souhrnná pedagogická činnost na vysoké škole výuce v trvání pěti let; (7 let - 3 roky = 4 [k dnešnímu dni; počítám, že řízení bylo zahájeno tak před rokem...])
  b. roční hodinové objemy výuky a předměty, které uchazeč vyučuje, budou posouzeny z hlediska, zda uchazeč učí svůj obor (specializaci) v plném rozsahu. (asi něco proti létajícím profesorům, ale s ohledem na bod a) to snad ani nemuselo být)
  c. uchazeč má být školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval, za školitele je pokládán také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda po celou dobu studia (celkem soft-podmínka, ale i tak splněna až 17. dubna 2013)
  + Další komentáře