Spravedlivé daně, nebo revoluce

Tomáš Tožička

Spolupracovník Deníku Referendum a člen Tax Justice Network Tomáš Tožička se před několika dny vrátil ze Světového sociálního fóra v Tunisu. Nová odhalení o daňových rájích analyzuje i ve světle této zkušenosti.

Mezinárodnímu konsorciu investigativních žurnalistů (International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ) se povedl husarský kousek. Díky několika milionům souborů — především e-mailů, které se jim podařilo získat, zahájili zveřejňování několika desítek tisíc jmen firem a jednotlivců, kteří skrývají své zisky před zdaněním v daňových rájích.

Skandál a nová diskuse

Zveřejnění daňových úniků přes Britské Panenské ostrovy dalo diskusi o daňových rájích nových rozměr. Jen několik dní před zveřejněním se na Světovém sociálním fóru v Tunisu jednalo o tom, že daňová spravedlnost je jedním z nejdůležitějších kroků k demokratizaci a boji s chudobou.

Rozsah daňových úniků po 3. dubnu se však ukázal ještě tragičtějším, než si kdokoli dokázal představit. Zatímco do té doby se mluvilo o dvaceti tisících miliard dolarů ukrytých v off-shorových centrech (měkčích formách daňových rájů), dnešní odhady přesahují třicet tisíc miliard dolarů.

Tyto anonymní a nezdaněné prostředky jsou jen v minimální míře používány na nákup reálného zboží — zámků, jachet a dalších luxusních výrobků. Slouží především ke spekulacím na finančním trhu a k dalšímu roztáčení kasínového kapitalismu. Tak jako mnohdy z korupce pocházejí, jako korupční peníze také končí — opět na tajných účtech.

Proto se o těchto netransparentních fondech, které dvaapůlkrát převyšují HDP celé Evropské unie, mluví jako o ohrožení demokracie a mezinárodní bezpečnosti. Obrovské finanční prostředky, které se mohou nekontrolovaně pohybovat po celé planetě, ohrožují demokratičnost procesů a stabilitu států. Je možno z nich podporovat strany válečných konfliktů, korumpovat vlády i místní zastupitelstva, ovládat média a kupovat si příznivou propagandu u občanských organizací, které jsou ochotny takovou službu poskytnout; nebo si je za tím účelem založit.

Bez kontroly a transparentnosti těchto toků je těžké si představit, že občan má jakoukoli reálnou možnost prakticky ovlivňovat politické procesy. Uvědomme si, že i naše vláda a politické strany dostávají peníze od lidí, kteří svůj kapitál ovládají z daňových rájů.

Proto najdeme v současné vládní garnituře (situace v opozici se nezdá o mnoho lepší) jen minimální podporu pro omezení daňových rájů. I díky aktivitám naší vlády se daří blokovat jakékoli snahy o řešení na úrovni EU a tím i na úrovni mezinárodní.

Autoři zprávy také poukazují na nové, či zatím málo prodiskutované aspekty vyhýbání  daním. Jedná se především o fiktivní supermanagery, kteří sídlí v daňových rájích a poskytují svá jména nejrůznějším firmám k platbám, jež umožňují vyvádět majetek na utajená konta, snižovat tak daňové základy, a navíc mít k dispozici nekontrolované prostředky ke korupci či podvodným machinacím.

Nic nového pod Sluncem

Stejně jako v podobném úniku informací z Lichtenštejnského bankovního domu LGT-Bank v roce 2008 i dnes nacházíme mezi zatím zveřejněnými jmény vysoké státní úředníky, prominentní politiky a miliardáře skrývající své majetky před daňovými úřady a soudci. Ukazuje se propojení mezi hospodářským a politickým establishmentem z formálně demokratických zemí a jejich partnery v podivných autokraciích či diktaturách.

David Leigh, šéf investigačního oddělení deníku The Guardian, který byl jedním z členů skupiny, která odhalila současné materiály o vyhýbání daním a daňových únicích, již v roce 2005 upozornil na machinace pravicového diktátora a masového vraha Pinocheta, který se v českých zemích těší mezi pravicí obzvláštní obliby. Byly zveřejněny důkazy, že zbrojní firma BAE Systems, u nás známá z dosud neobjasněného korupčního skandálu kolem pronájmu stíhaček Grippen, zaplatila Pinochetovi přes daňové ráje více než milion liber.

Generál Pinochet se navíc podílel na ilegálních dodávkách zbraní Chorvatům z chilské paramilitární a zbrojní skupiny FAMAE. Tato tajná operace byla rovněž placena z off-shorových prostředků, z nichž část skončila na Pinochetových zahraničních účtech.

Česká odpověď

V hlavních českých médiích nacházíme k tomuto problému jen málo příspěvků. Nepřipravení novináři nechávají ministra financí Miroslava Kalouska, aby do televizních kamer říkal takové nesmysly jako v pořadu TV Prima, kde tvrdil, že naše země přichází maximálně o jednotky miliard na daních, nikoli o desítky, jak uvádějí některé odhady.

Ministr je buď úplný hlupák, nebo dělá naprosté hlupáky z občanů. Jestliže by daňový únik byl devět miliard korun a v daňových rájích sídlí 12 500 českých firem, pak by průměrný daňový odliv byl 720 tisíc ročně — tedy plat jednoho středně vyššího vedoucího! Ale kvůli tomu přece nikdo do daňového ráje nepůjde.

Vezmeme-li si, že mezi firmami jsou podniky jako ORCO, Karlovarské minerální vody, Bakalovo OKD (NWR), Frolíkův Linet, Komárkovo KKCG, Kellnerovo PPF a další, těžko si představit, že by se ztráty na daních dostaly pod třicet miliard. Navíc je k tomu nutné připočítat obrovské ztráty kvůli finanční multiplikaci a odlivu peněz z domácího trhu.

Podle serveru ČEKIA je přes čtyřicet procent zahraničního kapitálu u nás kontrolováno z daňových rájů. Zdá se být logické, že to není proto, aby vyváděli z České republiky maximálně devět miliard, jak tvrdí ministerstvo financí.

K tomu je ovšem třeba dodat, že kvůli nelegálním únikům financí mizí z České republiky kolem 140 miliard nezdaněných korun. Podle propočtů washingtonské Global Financial Integrity se tak v absolutních číslech řadíme na dvacátou příčku na světě (tabulka s českým komentářem je k nahlédnutí v této zprávě koalice Social Watch na straně 14) a jsme na tom hůř než dvakrát větší ekonomika Egypta. V Evropské unii hrajeme prim a to vše jen proto, že Kalouskovo ministerstvo, Generální finanční ředitelství Jana Křížka a jednotlivé finanční úřady pro neschopnost neplní svou práci.

Reforma, revoluce nebo válka

Výstrahou by nám mohlo být, jak daňovou problematiku řešili občané v severní Americe a ve Francii. V roce 1775 začaly v severoamerických koloniích Velké Británie nepokoje. Důvodem bylo, že kolonisté měli platit daně, o kterých za ně rozhodovali jiní, aniž by oni do toho mohli mluvit. Heslem amerických revolucionářů bylo: žádné zdanění bez politického zastoupení.

Když byl v roce 1777 pověřen správou financí ve Francii Jacques Necker, jeho hlavní pozornost patřila daním. Upozorňoval Ludvíka XVI. na to, že vysoce regresivní zdanění, které postihuje chudé a živnostníky, provázené obrovskými daňovými úlevami pro šlechtu a katolickou církev, není udržitelné. Král sice byl nakloněn reformám, ale daním se vyhýbající aristokracie a klérus mu v tom zabránili, čímž zhatili jeho poslední naději na záchranu.

Spojené státy americké si v krvavých bojích vydobyly samostatnost a definitivně se oddělily od koruny. Mnoho francouzských šlechticů a církevních potentátů ztratilo život v krvavé revoluci, která byla následkem dlouhého zbídačování a parazitování několika na práci mnoha.

Netransparentnost, korupce, parazitismus establishmentu nemůže trvat stále. Pokud nedojde k reformě, hrozí revoluce a násilný konflikt. To pak ovšem znamená, že brutalita se nebude týkat jen viníků, z nichž, jak ukázala historie, nikdo není dost bohatý a mocný, aby si mohl být jist svou bezpečností. Represím se nevyhnou ani zastánci kritického pluralitního myšlení či odpůrci násilí. V konečných důsledcích jím bude postižena celá společnost.

Dlouhá cesta

Výběr a správa daní patří ke klíčovým úkolům státu. Proto i daňová spravedlnost je nevyhnutelně základem stabilního a důstojného společenství země.

V současné chvíli to znamená nezbytné reformy na několika úrovních. V první řadě je třeba začít s omezováním daňové konkurence, minimálně na úrovni EU a posléze i na rovině mezinárodní. Bohužel zatím vidíme pohyb spíše v opačném směru. Například u nás minulý rok v tichosti a bez patřičného odporu opozice prošel vysoce regresivní zákon rušící zdanění dividend (Německo je daní 25 %, Francie 30 %).

Potřebujeme omezit fungování daňových rájů a off-shorových center, která umožňují vysoké daňové úniky, praní špinavých i korupčních peněz a netransparentnost finančních toků. Navíc, jak se ukázalo v případě Kypru, ohrožují i stabilitu ekonomiky.

Na druhé straně musíme ovšem také zajistit efektivní občanskou kontrolu nad veřejnými rozpočty, jejich utvářením i čerpáním. Je smutným faktem, že naprostá většina našich poslanců a zastupitelů má o tvorbě rozpočtu jen nepatrné a často velmi zkreslené představy.

Nástrojů, jak toho dosáhnout, je mnoho a není potřeba experimentovat a improvizovat, jak jsme především u nás zvyklí. Otázkou je, zda budeme mít dost občanských sil a politické vůle to prosadit. Je nepochybné, že současná situace je neudržitelná. Jestli skončí politickou proměnou nebo katastrofou, záleží na každém z nás.

  Diskuse
  April 8, 2013 v 10.08
  Revoluce
  Technologická samozřejmě...
  April 8, 2013 v 10.28
  Strach, pohodlnost nebo korupce?
  Kdy se probudí naše média a začnou psát o věcech, které jsou podstatné? Mlčí ze strachu o práci nebo z pohodlnosti nebo protože jsou poměrně dobře placená těmi, kdo mají zájem na tom, aby se o to nepsalo?
  April 8, 2013 v 10.55
  Naše média, pane Šimso,
  jsou kapitolou sama pro sebe. Stačí mít možnost sledovat zpravodajství slovenských a to soukromých! televizí a připadám si jako za totáče, když jsem poslouchal Svobodnou. Včerejší zpravodajství o Severní Korei se diametrálně odlišovalo od toho, čím nás tady s úspěchem krmí. Dovedete si představit, že by u nás v ČT zaznělo, že Jihokorejci by americké vojenské jednotky ze své země nejraději vypráskali?
  Hovořilo se o médiích, kde by prim měli hrát především profesionálové, odborníci. V praxi pak máme v ČT Železného a Drtinovou a jako důkaz snahy pravice o spravedlnost se nám vysílají reportáže s Rychlíkem. Tady levice hloupě předala největší zbraň bez odporu protivníkovi.
  April 8, 2013 v 11.10
  ještě k předešlému z BL
  „V současné době neexistuje taková věc, jako je nezávislý tisk. Víte to stejně dobře, jako já. Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj vlastní názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji. Vy ostatní jste placeni za stejnou věc - a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by si jiné zaměstnání. Kdybych dovolil, aby se v jednom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do dvaceti čtyř hodin bych přišel o místo. Prací žurnalistů je zabíjet pravdu; bezostyšně lhát; překrucovat pravdu; hanobit; plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroji a vazalové bohatých mužů za scénou. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme. Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti.“
  JK
  April 8, 2013 v 12.21
  Citát z BL
  Mimochodem, k tomu předchozímu "citátu z BL" by se zasloužilo podotknout, že je připisován jistému Johnu Swintonovi, tehdy redaktoru New York Sun. Má to být replika na přípitek na novinářském banketu konaném v r. 1880.......
  April 8, 2013 v 17.54
  Pane Konvalinko
  a jaká změna v mediální práci za těch 133 let nastala? Snad jen ta, že mezi dnešními novináři se takový frajer už nenajde, možná i proto, že sankce za vlastní názor jsou dnes daleko vyšší.
  PM
  April 8, 2013 v 19.42
  Žurnalisté jsou zaměstnanci.
  A pokud existuje mezi levicí a pravicí otevřený demokratický střet o moc, tak uplatňují svůj talent ve shodě se svým mentálním založením.
  Jenže v dobách kdy veřejná společenská rozprava je diktována pouze finančním kapitalismem - ekonomii finančních trhů má levicová společenská kritika celkem mizernou tržní hodnotu..
  Tedy tržní ceny pouze tak ve stylu Žižeka.........řekl bych.
  PM
  April 8, 2013 v 20.35
  Konzervativní revoluce se teprve chýlý ke konci
  a na pravici se objevují teprv první ptáci schopní nenést ujetý informační financkapitalismus až do anciáše.
  Zda jich přibyde taková síla, která by.........je otázka na pováženou.
  April 8, 2013 v 20.35
  Možná jsem trochu nedůvtipný...
  ale není mi moc jasné, proč osten vašeho hněvu míří zrovna na žurnalisty. Pokud se chci dozvědět něco nového o fyzice, chemii, nebo koneckonců i matematice, není lepší místo studia novin a časopisů sledovat primární zdroje?
  V téhle souvislosti mne docela pobavil tudle článek Tomáše Sedláčka: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-sedlacek.php?itemid=19589
  PM
  April 8, 2013 v 20.41
  Pane Lobpreisi nejde o hněv
  ale o soucit s takovými žurnalisty, kterým by byla napařena trnová koruna, kdyby bývali byli poplatni svému svědomí.
  Popravdě - jsou i dobří žurnalisté, kteří se podobného nemusí nikdy obávat a koruny se sypou.
  April 8, 2013 v 20.56
  aha..
  Chtěl jsem jen poukázat na to (snad i v souladu s tématem článku), že bych osobně uvítal diskusi směřující spíše k analýze stavu a návrhům řešení.
  MP
  April 8, 2013 v 22.56
  Výborné
  Ale jak to zrealizovat?!!
  JH
  April 8, 2013 v 23.24
  Konec zdanění dividend
  Je ilustrativní, jak tuto položku reformy prezentuje na webu vláda:

  "Odstraní se dvojí zdanění zisků. Podíly na zisku budou osvobozeny od srážkové daně."

  Nevinněji už to asi napsat nešlo. Je vidět, že tam mají odborníky.
  April 9, 2013 v 5.33
  Říkal mi kdysi jeden z mých klientů, že jeho nový účetní a daňový poradce v jedné osobě mu úvodem spolupráce sdělil, že nemá ve svém počítači program na placení daní ze zisku. Má v něm jen různé možnosti legální daňové „optimalizace“. Je prý sice dražší než ostatní, ale vyplatí se …

  Problém je totiž v tom, že většina daňových úniků je legálních.

  Co se offshor center týče, doporučuji využít Google a zadat si heslo „offshor společnosti“. Lze pak nalézt mnoho firem v ČR, které se tím zabývají. Opravdu zvídaví se mohou dočíst, jak to vlastně funguje. Zcela legálně lze majetek zakrýt a zdanění zisků minimalizovat.

  A když to nepůjde přes offshor, pak je tu například svěřenecký fond, do něhož lze majetek anonymně vložit. Viz. příslušný institut v novém občanském zákoníku, který bude u nás účinný od 1.1.2014.

  Dokud bude společnost postavena na honbě za ziskem, a nadvládě trhu nad politikou, tak to řešení nemá.

  Kapitál si vždy najde způsob, jak své zisky ochránit

  Přiznávám však, že snaha o omezení daňových úniků je úctyhodná …

  April 9, 2013 v 9.57
  K práci medií ještě toto:
  V neděli Kalousek prohlásí, že daňovými úniky přes daňové ráje přichází ČR o několik miliarda ročně. Pokud by novináří nebyli dobře placené štětky, tak by museli okamžitě po něm vystartovat, jak je možné, že on, jako ministr financí s takovýmto závažným problémem nic nedělal! Vždyť přece kdo jiný v této zemi mám větší kompetenci v tomto směru, než on?
  A k předchozímu příspěvku tolik. Kde není vůle daně vybrat, tam se nevyberou. Útok na veřejnou správu, spočívající ve snaze omezit počet finančních úřadů, zvětšit počet poplatníka na správce daně a snížit počet kontrolních oddělení, není úsporou státního rozpočtu, je obrovskou ztrátou. Cílenou. Proč by měli politici a jejich kamarádi podnikatelé platit daně, k tomuto účelu je přece vymyšlená DPH, takže pak babička, jdoucí si koupit chleba do obchodu, do státní kasy přisype často víc, než Bakala. A vo tom to je.
  April 9, 2013 v 11.01
  úctyhodný ale nesadný úkol
  podtrhl bych apel pana Lobpreise - cílem by mělo být navrhovat funkční řešení. A ta jsou jen částečná, to si přizjenme.
  Ono to v podmínkách volného pohybu výrobních faktorů a faktu, že řada těchto pohybů probíhá virtuálně není s tím bojem s daňovými ráji až tak jednoduché. Kypr zavře krám - no tak půjdou jinam.
  To jestli jedni novináři mlčí a druzí lamentují třeba o úskalích ziskového kriteria je z tohoto pohledu opravdu druhotné.
  Globálmí harmonizace daní je zatím utopií - nedaří se to ani na půdě Evropské unie.
  Některé regulace částečně omezí riziko praní špinavých peněz. - ale legální optimnalizaci daní nikoliv.
  A občan v sofistikovaných systémech správy daní a v režimu obchodního tajemství může kontrolovat jak chce.
  Jedině snad větší tranparentnost firem ucházejících o veřejné financování může využít i laický dohled.
  JD
  April 9, 2013 v 17.44
  Harmonizace daní (alespoň stanovením minimální míry zdanění příjmů od určité výše) je možná zatím utopií, ale je to zcela klíčové opatření a podmínka myslitelnosti jakýchkoli alternativ.
  MP
  April 9, 2013 v 21.44
  P. Dolejši,
  jistěže je těžké s těmi daněmi něco udělat, ale vy jste placený od toho, abyste ta řešení vymýšlel a ne se alibisticky vymlouval, že nic nejde.

  A k čemu je teda ten tzv. volný pohyb výrobních faktorů, tedy kapitálu, dobrý? Zdá se, že moc k ničemu...
  PM
  April 10, 2013 v 10.23
  Občan delegoval kontrolu svým zástupcům.
  a ti stejně jako pan Dolejš jsou jistě informováni jak přísným a eficientně brutálním způsobem je kontrolována a postihována i sebemenší zpronevěra uvnitř privátních firem.
  Omezení svobody a trstnost daňových podvodů zůstane utopií dokud se budou naši parlamentié a senátié nadále vyhýbat svému závazku. Jak kontrolovat a trestat vědí .......řekl bych že vím.
  April 11, 2013 v 14.37
  doufám že omezení svobody není cílem
  Totalitní představa že společnost lze řídit jako jednu továrnu tu už byla - a neosvědčila se. Myslím že svobodný pohyb všech výrobních faktorů, nejen kapitálu, není něco, proti čemu se měl vést boj (i Marx byl za svobodný obchod ve světě). Stejně tak ne proti procesu zesvětovění naší existence.
  Řešení proti daňovým rájům logicky musí být nadnárodní (pravda ČR je poněkud ve skluzu)i a má-li někdo netotalitní a současně účinější řešení než to o kterých se na té mezinárodní úrovni standardně mluví, sem s ním.
  Já jen upozornil, že o "hurá heslech" to prostě není a že i to nejpropracovanější používané řešení je jen dílčí.. Utkat síť zcela bez ok prostě nejde. O takových cvhYbějících konkrétech psal pan Lobpreis a já s tím musel souhlasit.
  April 11, 2013 v 15.30
  Omezování svobod
  Zajímavé... tudle jsem v jedné diskusi vyjádřil názor, že peníze máme my (lidé i firmy) od státu pouze propůjčené...a že tedy neshledávám nic moc omezujícího na snahách státu sledovat, kam tečou, kudy odtékají a kde se hromadí.
  Docela by mne zajímalo, kde různí jedinci, kteří se účastníme zde této diskuse vnímáme, že by snaha o zpřesnění této evidence mohla narazit na osobní svobodu.
  Když jsem to velmi letmo kontroloval v mé oblíbené Všeobecné deklaraci lidských práv, zdá se mi, že nikde... :-)
  Jiná věc je, že si myslím, že ani plně bezhotovostní styk to nevyřeší dokonale. Ale osobně to třeba za krok správným směrem považuju....
  MP
  April 11, 2013 v 23.53
  Svobodný pohyb kapitálu, p. poslanče,
  musí mít své meze. Současnost je neudržitelná. Co je dobrého na tom, když se nadnárodní firmy stěhují do zemí, kde mohou účinněji vykořisťovat, a my tady v Evropě přicházíme o práci? Opravdu, to mi ještě nikdo nevysvětlil, co je na tom tak skvělého, že musí i levice dogmaticky lpět na volném pohybu kapitálu.
  April 12, 2013 v 9.44
  určitě nás ale nechcete obehnat zdí
  jistěže má nějaká omezení - tomu se přeci říká regulace. Izolacionismums snad v době globalizace není řešení. Tady se jen bavíme o tom jak by taková regulace měla konkrétně vypadat, aby byla účinnější. A já dodávám že to není snadné a že nevím o nějakém kardinálním řešení. Aféra "Offshore leaks" nic takového nepřináší - jen se asi posunou směry legálního obcházení pravidel.
  Já by si dokonce typnul že k té indiskreci došlo nikoliv ve snaze řešit problém ale v rámci konkurenčního boje - pár firem bude mít potíže a ty nové se už přizpůsobí. Pokud opravdu nechci zákazy ale jen regulační pravidla, tak je to v podstatě nekonečný proces mezi regulátory a těmi co je "kreativně" interpretují. Zkuste si např. najít diskuse nad "účinností" rešení přijatých na úrovni EU.
  PM
  April 12, 2013 v 9.51
  Doporučil bych lpět na etice liberální demokracie
  Svobodný pohyb ve svobodně dohodnutých a schválených prostorách je pro komunistu maxima moralia.
  Dílčí omezení svobody tudíž liberální komunista chápe jako nutný svobodně uznávaný regulativ.
  A neoliberál to samé chápe jako výzvu k hledání děr, či vytváření nových děr v síti právních norem.
  A neoliberální komunista je přesvědčen, že vytvořit demokratický režim, ve kterém se většina občanů aktivně podílí na dodržování právních norem je jen anachronický blud.
  Jsou společenské hodnoty, které se bez apdejtu neobejdou...........řekl bych jako liberální demokrat.
  PM
  April 12, 2013 v 10.01
  Ano liberální demokracie je nekonečný proces
  vytváření rovnováhy zájmů, dokud je politická scéna schopna zachovat balanci mezi ambicemi společenských seskupení. a nezrezignuje.
  Po rezignaci to tu ale zavání .,........čuchajíce tvrdím.
  April 12, 2013 v 14.04
  když už jsme sklouzli do té obecnosti
  Většina občanů aktivně a dobrovolně ? Nechci zcela odmítat morální apely, ale vycházím z toho že lidé nejsou a nebudou andělské bytosti (víra v Morální kodex budovatele komunismu - MoKoBuKo- byl jeden z klíčových minulých omylů) a že např. ty daně neplatí nikdo rád. Takže jsme zpět u těch nástrojů.
  Čím složitější a nepřehlednější systém, tím více daňových úkrytů nabízí. Protože nežijeme v homogenní společnosti, tak někdo na takovou sofistikovanou činnost má a s pomocí drahých právníků optimalizuje miliardové daňové odvody, což ti drobní logicky nemohou. Tohle je opravdu nekonečný závod, který pouhé etické maximy myslím neukončí.
  „Spravedlivé“ daně a rovné příležitosti pro všechny“v systému nrovnováhy zájmů to není nějaká statická situace, to je maximálně vektor našeho snažení.A dnes, když už ani prakticky neexistují suverénní „národní“ státy je splnění takové podmínky nutněš závislé na nadnárodní dohodě. Jsme zatím jen v roli „hasičů“ a abstraktní utopie mají možná kulturně civlizačnbí funkci, ale ne funkci použitelného projektu.
  Mnohé z těchto ekonomických problémů se navíc už odehrává ve virtuální rovině a ne v místních ekonomických procesech. Nestačí zanícení kazatelé, volající bez věcnějších návrhů po revoluci, třeba nalézt skutečně kreativní síly a to nikoliv na lokální, ale globální úrovni, jinak situace využijí populisté kteří to začnou hrotit k destrukci.
  Nerezignuji v přemýšlení o receptech -ale nechce se mi jen tak planout aniž bych věděl pro co konkrétně a jen vyhlížet nějakého Godota. To ponechám věřícím, to už není moje parketa.
  April 12, 2013 v 14.14
  státní kontrola peněz
  P.S. pro pana Lobpreise - od státu máme nějak úředně garantované maximálně tzv. státovky (fyzické oběživo na které má emisní monopol), Většina transakcí je ale sjednávána ve virtuálních jednotkách ekvivalence, které jsou specifickou komoditou a tudíž podléhá mechanismu dnes značně asymetrické nabídky a poptávky.
  Veřejná moc do toho může vstupovat s nějakou regulací, ale vzhledem k vysoké autonomii finančního světa to není tak snadné, jako v dobách kdy finanční trhy byly méně rozvinuté.
  PM
  April 12, 2013 v 17.46
  Můj pokus pane Dolejši právě směřoval k centru problému,
  ke zdůraznění role hasičů - vámi velmi výstižně vyjádřenému zadání demokratů tváří v tvář falešným rozhodnutím politických a ekonomických elit.
  Souhlasím s vámi, že hašení hořících barikád a především prevence jejich vznětu demokratizací režimu - tvorbou a dodržováním právních norem - není úkolem pro svíčkové babičky, nebo dva pobudy sedící na zadku pod stromem.
  Stále je ještě možné, aby srdnatí politici umožnili 51 procent voličů schopnost rozeznat sofistikovanou činnost drahých právníků optimalizující miliardové daňové odvody, od jiné činnosti slušných občanů.
  Zdejší lid je pružné mysli a stejně tak jak neoliberální doktrinu spolkl je ji schopen i vyplivnout........jsem zatím přesvědčen.
  BT
  April 12, 2013 v 22.07
  Čím to je?
  Čím to je, že když čtu texty levicové ekonomky p. Švíhlíkové, jsem většinou schopen jim relativně dost rozumět a dávají mi hlavu a patu (byť občas o něčem z toho rovněž pochybuji), tak diskusním příspěvkům p. Dolejše často příliš nerozumím, zdá se mi jako kdyby neustále uhýbal od podstaty řešeného problému a řešil místo toho "periferii" a ta podstata se spíše zamlžuje.
  Nejsem ekonom, možná je p. Švihlíková zdatnější popularizátor toho oboru nebo je v tom něco jiného. U pana Dolejše vlastně občas ani nedovedu poznat jestli s ním souhlasím nebo ne. Všechno se začne ztrácet v jakési mlze, neuchopitelném chaotickém světě, ve kterém vlastně skoro neexistuje řešení. :-)
  Mám ten pocit jen já?

  Co třeba Erhardův ordoliberalismus? Tj. soutěž ekonomických subjektů ano, ale pod přísným dohledem silné demokraticky volené politické reprezentace. Bránění mono- a oligopolismu. Ne už na úrovni národní, to už dávno nejde, ale celoevropské. Ač můžu mít k Německu a Schaublemu tisíc výhrad, aspoň má nějakou hospodářskou vizi (se kterou se dá pak polemizovat) a jeho tažení proti daňovým rájům mi přijde docela "erhardovské".
  April 13, 2013 v 7.26
  Ten pocit nemáte jen vy, pane Trávníčku.
  Nepochybuji, že pan Dolejš jako ekonom zná jistě spoustu teorií, ale zároveň nemá o lidech příliš valné mínění. Je to velký skeptik, což je typické pro vědecké typy osobností. Skepticismus a střízlivost samy o sobě vůbec nejsou špatné vlastnosti, pokud má člověk zároveň i srdce a odvahu. Ten, kdo má srdce, nemůže být nad věcí jako nezaujatý pozorovatel. A ten, kdo má odvahu, se nemůže spokojit s tím, že nic nejde, protože dobře ví, že aby něco šlo, musí se o to lidé přičinit.
  BT
  April 13, 2013 v 11.49
  Paní Hájková,
  díky za reakci, se kterou docela souzním.
  Proto jsou mi sympatické osobnosti jako M. Pick (bohužel už nežije), I. Švihlíková, M. Fassmann. J. Stiglitz, P. Krugman (ekonomové), J. Keller, V. Bělohradský, F. Koukolík (sociologie a filosofie), J. Dienstbier, V. Špidla, L. Zaorálek a relativně i B. Sobotka (politici).

  Přeju hezké jarní dny.
  April 13, 2013 v 12.32
  Státní zřízení, jakékoliv i to sebevíce demokratické, je nutně diktátem. Podle Bakunina dokonce zlem. Ale diktátem, či zlem nutným. Tohle je vcelku známo snad každému plnoletému občanu, takže jistě i panu Dolejšovi.
  Takže pokud se z područí státu chtějí nějaké skupiny vymanit tak, aby jen čerpaly jeho výhody a nevýhody se jich netýkaly, očekával bych od politika, financovaného navíc tímto státem, méně pochopení pro tyto skupiny. Předpokládám, že ony mu mandát nedaly. Jeho voliči od něj spíše čekají, že s těmito skupinami zamete a tak je ochrání. Jestliže však přiznává otevřeně, že neví jak, měl by to voličům veřejně oznámit, aby se příště s ním zase nespálili.
  April 13, 2013 v 14.53
  stát = diktát ? to přeci jen ne
  pane Ševčík, k vašemu odbočení k roli státu : teď jste myslím předvedl poněkud zkratkovité vyjádření někdejšího leninského pojetí že stát je jen nutná vůle vládnoucích, jen organizované násilí. To by ale bylo hodně zploštěné vyjádření státního politického systému.
  Jednak jsou státy demokratické a nedemokratické - to pokud jde o mandát k použití represivních funkcí státu, ten ale může mít i funkce pečovatelské, organizační a také motivační. Civilizační vývoj směřuje k méně autoritářským (diktátorským) státům , kde o na represe má menší váhu a je lépe kontrolována.
  Pokud jde o zde diskutované téma, tak pouhé mé pochopení nevýhodnosti daňových rájů je vám i komukoliv dalšímu houby platné. Já tu mluvím o ŘEŠENÍ ne o nejakém bezobsaženém mávání prapory. To proto že v politice vidím více praktickou činost a ne jen poskytování falešné útěchy recitováním jalové propagady.
  Neříkám že rezignuji či že nevím vůbec jak, jen upozorňuji že zde i inde diskutovan řešení jsou dílčí a podmíněná. Politik jako prodavač iluzí či poskytovatel víry může být na čas populární, ale co z toho ? Odvaha kazatele nemůže nahradit myšlenku JAK NA TO. Právě s takovými "kazateli" by se mohli volič spálit.
  K tomu řešení směřovala moje poznámka - jestli se u někoho nadšení nepojí s něčím víc - ale v celé zdejší diskusi jsem se víc nedozvěděl. Vy snad ano ? Možná že je moje chyba volat zde po věcných argumentech, když jde spíš o sdílení agitačních hesel. Ale přes svoji skepsi jsem doufal že je přes určité odborné nároky možné i to prvé.
  P:S. ad B. Trávníček - sociální fora o kterých píše autor přeci nejsou jen příležitostí si zaláteřit na špatné poměry (to se zase mně ztrácí v mlze)ale říci si i to kde jsou limity dosavadní praxe a zda není něco čím by se to dalo alepoň v něčem posunout.
  April 13, 2013 v 15.06
  .. a ještě jinak
  zkusím ještě jeden malý test - tady je odkaz na podobný článek :
  http://www.tyden.cz/rubriky/nazory/budiz-svetlo-a-bylo-svetlo-den-prvni_266268.html
  Jde mi o pochopení v čem bych viděl posun debaty, o který mi fakt jde. Po jeho přečtení byste formulovali "poučení" jak ? Myslím bez jetřebysmů (ale také bez diktattur) naznačit nápad jak lépe regulovat ty daňové ráje....
  April 13, 2013 v 16.41
  Změna úhlu pohledu
  Možná by bylo dobré začít pochopením, že každému, kdo platí nějaké daně (a má pocit, že zbytečně, že), může být daňový ráj užitečný.
  Jiná věc ale je, co se v takovém ráji dá všechno dělat. Já bych tam třeba asi žít moc nechtěl. A firmu bych tam taky přesunul až od určité velikosti.
  April 13, 2013 v 16.56
  Pane Dolejši,
  pro mě nepochopitelně přebíráte retoriku neoliberálů, volajících po menším státu - represe má menší váhu a je lépe kontrolována. V jejich podání menší váha represe spočívá ve snížení, či zrušení jejich povinností vůči státu, zůstává jen jejich právo čerpat zdroje a to lidské i přírodní, využívat všechy vymoženosti státu /školství, soudnictví, veřejnou infrastrukturu atd./ a za to nemuset platit.
  Nemyslím, že mávání praporem je konstatování, že levicoví PROFESIONÁLNÍ politikové ve skutečnosti nemají řešení těch neožehavějších problémů. Nikdo po vás nechce mávání prapory, vaši voliči po vás ale zřejmě chtějí vědět, jak chcete a hlavně budete řešit například tento problém. Já jsem se to od vás nedozvěděl. A zatím od nikoho na levici. 13. důchod, nebo děti bez poplatku v nemocnici dnešní stav nevyřeší. Takže co hodlá KSČM dělat pro spravedlivé daně?
  BT
  April 13, 2013 v 17.48
  Pane Dolejši,
  děkuji za odpověď.

  Nejde jen o daňové ráje.

  Jde o to aby politici jasně a bez vytáček hlásili aspoň k těm krédům, které vyznával významný představitel německé CDU (tedy žádný levičáík) ekonom L. Erhard.

  Např.:
  V ekonomice za svého působení prosazoval koncepci sociálního tržního hospodářství, které bylo ŘÁDEM (BT: řád NENÍ ještě TOTALITA), který spojoval ekonomickou svobodu reprezentovanou tržním systémem se sociální jistotou založenou na státem garantovaných systémech sociálního pojištění a sociální pomoci.

  Jeho výroky:

  „Nebudujeme žádné egyptské pyramidy jako samoúčel... každé dodatečné pracovní místo a každý další, jiný prostředek ke zvyšování výkonu, slouží nakonec k obohacení lidského bytí všem, v oblasti sociálního tržního hospodářství pracujících a tvořících lidí. Nikdy nepřestanu dbát o to, aby plody hospodářského pokroku pronikaly ke stále širším vrstvám až nakonec dosáhnou všech vrstev našeho národa.“

  „Nemám nic proti tomu, aby každý sledoval své zájmy. Je to naprosto legitimní. Jedná se ovšem o legitimitu do určité míry. Funkcionáři, organizace a zájmové skupiny si musí být vědomi toho, že své zájmy je třeba sladit se zájmy celého národa. Je nutné, aby věděli, že jejich úmysly nevyjdou, když se budou stavět vůči ostatním bez citu a na základě svého mocenského postavení se budou snažit pouze urvat to, co se momentálně urvat dá…“

  Je snad důsledné a nesmiřitelné prosazování těchto jednoduchých tezí SILNÝM STÁTEM nějakou totalitou?
  Neoliberálové (např. Klaus) se tváří, že ano. U Vás, pane Dolejš, jednoznačnou odpověď na tuto otázku postrádám.

  Mimochodem neoliberální pravice nejen, že se tak tváří, i tak jednají, viz Klausovo-Nečasova amnestie a její obhajoba velkou částí pravice. Viz adorace Thatcherové, která jednala v rozporu s těmito Erhardovými tezemi.  MP
  April 13, 2013 v 19.35
  Jednoduché řešení od neekonoma:
  zdaňovat budeš tam, kde podnikáš a vyděláváš. A basta.
  A pokud ne, zakážeme si podnikání vůbec.

  Proč to nejde zrealizovat, p. poslanče Dolejši?
  MP
  April 13, 2013 v 19.38
  Oprava:
  zakážeme TI podnikání vůbec
  MP
  April 13, 2013 v 19.40
  P. Lobpreisi,
  a do toho ráje byste přesunul i tu firmu, nebo jen její sídlo?
  Pokud to prvé, pak šťastnou cestu, pokud to druhé, pak jste lump, který patří za katr.
  JH
  to není tak jednoduché. Třeba firma, která zaměstnává mě, podniká po celém světě. O jednu z našich menších služeb se starají tři inženýrské týmy v Kalifornii, Zurichu a Hyderabadu, zatímco fyzicky služba běží na serverech v Severní a Jižní Carolině a Iowě. A marketing se dělá v New Yorku a Dublinu.
  Takže podniká a vydělává ve všech zmíněných lokalitách (a řadě dalších), ale kde kolik, to ví jenom společnost sama (a kdoví jestli).
  Já osobně nechápu, proč firemní daně vůbec existují. Firma může se ziskem udělat několik věcí - vyplatit ho zaměstnancům , akcionářům, nebo ho reinvestovat. V prvních dvou případech se zdaní jako příjem a v případě třetím nevidím důvod, proč danit.
  Jak jste sám naznačil, fyzicky se na Panenské ostrovy chce málokomu, a navíc nejsou nafukovací. Tak proč prostě nedanit jen příjmy, a to tam, kde lidé žijí?
  April 13, 2013 v 23.07
  Výnosy z investic
  Pane Hájku, abych mohl akcionářům vyplatit podíl na zisku, musím prvně vůbec nějaký mít.
  Pokud jej mám, musím jej zdanit. Ale dividendy bych vyplácet měl, jinak moje akcie nebude nikdo kupovat:
  Něco málo k tomu zde, http://ebitda.cz/ .
  Něco víc pak třeba zde: http://finance.yahoo.com/q/ks?s=GOOG+Key+Statistics
  TT
  April 14, 2013 v 0.30
  Pane Dolejši,
  nechápu, jak můžete říci, že realistické řešení není. Jako Tax Justice Network jich navrhujeme hned několik, většinu z nich podporují i IFIs, OSN a vlády mnoha zemí.

  1. Nikdy jsem neslyšel, že by se KSČM daňovými úniky zabývala. Přitom jen prosazení Arms Long, které u nás platí jako jinde, by nám pomohlo zabránit únikům za desítky miliard. Devastace finančních a celních úřadů znemožňuje efektivní výběr daní a tak máme několikrát větší daňové úniky než USA!

  2. Bankovní reporting funguje v USA. Každá banka fungující na jejich území, musí na vyžádání podat informaci o kontech každého občana USA zřízeném v jakékoli její pobočce či dceřiné firmě kdekoli na světě i o podezřelých finančních transferech. Mají na to software, přesná nařízení a banky poslouchají, protože jinak by musely opustit trh USA a to se nikomu nechce. USA nechce spolupracovat s EU, protože nevěří, že by státy EU, jako třeba my, dokázaly zajistit bankovní tajemství slušných klientů.

  3 Country by Country reporting je další nástroj, který by umožnil ztransparentnit vnitrofiremní finanční toky, které dnes tvoří naprostou většinu obchodu, většinou se záměrem vyhýbat se daním.

  5. Jednotná sdružená daň zatím také nenašla podporu u KSČM, a nezazněla od Vás žádná kritika, když vláda CCCTB v EU napadala.

  Buďto je to vaše neznalost, nebo obvyklé komunistické nadržování kapitánům průmyslu, se kterým jste se potýkali už za perestrojky. Nebo to může být prostá korupce.

  Každopádně bych byl rád, kdybyste to mohl vysvětlit.
  MT
  April 14, 2013 v 11.16


  Pane Hájku, to, že časem asi v celém vyspělém světě velmi zeslábnou daně z příjmu právnických osob, opět výrazně stoupnou a "zprogresívní" daně z příjmů osob fyzických, a že na přinejmenším 25% nastoupá ta ZÁKLADNÍ DPH (nebo dokonce jiné formy daně z obratu) a vůbec daně nepřímé ...

  ... to všechno je tajemství, které všichni tak nějak uvnitř tuší, ale v levicovém prostředí se o tom nesmí mluvit ...  ... znárodnění peněz a vyvážený koloběh fiskálních stimulací je důležitější než znárodnění jiných kapacit než infrastruktury a přírodních zdrojů ...

  TT
  April 14, 2013 v 11.38
  Pánové Tejkle a Plevo,
  vracíte diskusi na začátek. Problém přece je, že bohatí daně neplatí - takřka neplatí DPH a daně z příjmů táhnou přes nastrčené managery z daňových rájů - na některých ostrovech připadá 24 vysokých ředitelů na 1 obyvatele. Ostrovy nejsou nafukovací - ani firmy ani manageři tam nesídlí! Mají tam jen poštovní adresu a bankovní konta.

  Samozřejmě ideální by bylo, kdyby CEO brali maximálně 10ti násobek nejnižšího platu, jak o tom mluví někteří podnikatelé (kteří už mají vystaráno:-). Ale než k něčemu takovému dojde, je nezbytné získávat peníze i z daní firem, protože jenom střední a nižší zaměstnanci státní rozpočet neutáhnou (už dnes na nich leží většina daní).

  Dobrým začátkem je švýcarské referendum, které omezilo možnosti zlatých padáků managerů.

  To co popisuje pan Hájek, je klasická struktura firmy, která se vyhýbá placení daní, jak to jde. Právě Country by Country Reporting by projasnil toky (částečně fiktivní či spekulativní) peněz uvnitř firmy a zjistil, jestli se kromě "legální daňové optimalizace" nedopouští i nezákonných daňových úniků.V tom případě by finanční úřady v jakékoli ze jmenovaných zemí mohli zasáhnout a doměřit daň.
  April 14, 2013 v 12.03
  dík za alespoň částečný posun k věcnosti
  ještě jednou a pomalu - dílčí opatření samozřejmě existují, mně zajímá co co nového, když ty dosavadní opatření moc nefungují. Reporting bank v tom nevyjímaje. EU už vyhlásila řadu kampaní v boji s daňovými ráji, přitom sále cca bilion eur ročně představuje tzv. daňová optimalizace ve státech EU. Netřeba opisovat fermany z různých podobných aktivit, je třeba si konrétně uvědomit konkrétní problémy, jako např.
  a) je obtížné především získat důkazy pro opatření proti transfer pricing (evidentní udržování výhodných cen v mezifiremních vztazích). Zjistit odkud je společnost skutečně řízena je těžké – neformální management mže být odpoutaný člověka od určitého území, jak dokázat přízněné osoby u nerezidentů
  b) I v ČR se má užívat srážková daň až 35% - vyměřit dodatečnou srážku z příjmu. nerezidentů ale může narazit na bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění (nejen Kypr a Lucembursko ale třeba i.Nizozemí, u IT firem je pověstné Irsko a Britanie a to ve velkém )
  c) Převést standardní příjem na režim příjmu kapitálový může suplovat rozdělení zisku – zesilují finanční inovace a vývoj licenčních a jiných služeb (nehmotná aktiva) A co s pasivní kumulací majetku v dceřiných offshore společnostech, pokud hlasovací síla kontrolující tyto firmy není totožná z domácí firmou
  Chápu že je to velmi odbroná záležitost, ale přeci nelze nevidět že to obrovské úsilí má jen dílčí efekty a to má objektivní důvody. Proto jsme rrgoval na poznámku pana Lobpreise z 8. dubna, které volal po konkrétnějších argumentech. Jinak heslo o boji s daňovými ráji v jakékoliv poltickém programu ztrácí větší smysl.
  P.S. ad TT - projekt CCCTB s tím souvisí, ale rozhodně není ve fázi
  realizace - i když konkrétně u mne si můžete nalézt příklon k určité harmonizaci alespoń v EU. Ovšem ani to problém dańových rájů definitivně nevyřeší - ten je globální a zglajšaltovat daně na ceém světě je zatím utopie.
  MP
  April 14, 2013 v 13.19
  P. Tožičko,
  ale jak může mít někdo adresu a bankovní konto tam, kde nesídlí? To by přece nebylo tak těžké zakázat.
  P. Hájku,
  ta firma by měla mít divize a každá divize svoje sídlo a tam platit daně. Kdyby se tohle prosadilo, přestalo by být pro firmy tak atraktivní, že jsou dnes zesíťovány a rozprostřeny po celém světě.
  April 14, 2013 v 13.27
  Odcházím navštívit elektrárnu...
  tak sem jen rychle házím odkaz na článek, který se snad k tématu hodí. Je to sice jen o bankách, ale myslím celkem srozumitelně rozebráno: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2011/cl_11_111116.html .
  JH
  firma samozřejmě má pobočky, které mají sídla, a platí daně.
  (http://www.google.com/about/company/facts/locations/)
  Problém je, že nejde ukázat na konkrétní milion dolarů a říct, že vznikl v téhle pobočce, protože zaměstnanci ze všech poboček spolu intenzivně spolupracují.
  Můžete ukázat na tu, se kterou byl uzavřen konkrétní obchod, jenže předpokládat, jenže obrat ještě není zisk, a kdyby se zisk dejme tomu rozdělil proporcionálně podle obratu, některé země by přišly nespravedlivě zkrátka.
  Jinými slovy, stát nemá valnou šanci rozpoznat, zda místní pobočka vyfakturovala do zahraničí to správné množství peněz, protože i pro firmu samotnou by byl problém to spočíst.
  April 14, 2013 v 19.11
  Pořád doufám
  ..pane Hájku, že alespoň jeden účetní v alespoň jedné pobočce by to vědět měl. Mimo jiné proto, že ta skutečná čísla jsou odrazem nějakých plánů, které byly postaveny na nějakých předpokladech a výpočtech.
  Notabene i tyhle věci jsou již zřejmě celkem regulovány státy a "nadstátními útvary", jak vyplývá z mnou výše vloženého článku.
  JH
  April 14, 2013 v 19.51
  Pane Lobpreisi,
  účetní ví akorát to, jaké kde byly náklady, a jaké kde byly příjmy. Co tvrdím, je, že se z toho nedá dovodit, kde byla vygenerována jaká část zisku, protože když to nejdřív rozsekáte podle zemí a pak to odečtete (tj. jednotlivé pobočky by si navzájem nic fakturovat nesměly), dostanete nesmyslná čísla. Například naše Curyšská pobočka, která je největší v Evropě, by z toho zřejmě vyšla s hrubě záporným ziskem. Naopak pobočky, které převážně jen prodávají produkty vyvíjené jinde, by z toho vyšly naprosto nereálně dobře, jako by vyráběly zisk z ničeho.
  April 14, 2013 v 20.04
  takže si asi
  Zürich účtuje za svoje produkty méně, než by měl... :-).
  Jak říkám, nejde mi ani tak o to poukazovat na to, že nějaké regulace fungují už i pro daňové optimalizace, jako spíš o to, že chci poukázat na (imho) fakt, že tyhle věci se plánují dopředu.
  A aby bylo možno je naplánovat, musí být k dispozici být nějaká empirie.
  Ale možná máte pravdu a řízení nadnárodních společností je víc voodoo než co jiného. Já se tomu moc nevěnuji, mám informace převážně z druhé ruky.
  se asi řízení nadnárodních společností nevěnuji o nic více, než vy, pane Lobpreisi, spíš méně (protože jste podnikatel, pokud si správně vybavuji). Jistě máte pravdu, že tok peněz v nadnárodních korporacích se určitě kvalitně plánuje - co ale tvrdím já je, že ten zisk mnoha globálních společností prostě je globální, navzdory přání písečkových socialistů, a že i kdyby globální korporace nebraly do úvahy zdanění v té které zemi (což jistě berou), tak jejich globální zisk sice bude menší a Panenské ostrovy v tom nebudou hrát roli, ale *stejně* nebudeme o nic chytřejší v tom, jak by si zisk konkrétní společnosti měly "rozdělit" (pro daňové účely) jednotlivé státy.
  A dokud bude daňová politika plně v národních rukou, bude tu fungovat konkurence mezi státy, ze které globální společnosti budou těžit.
  TT
  April 15, 2013 v 9.09
  Lenost a výmluvy
  Pane Dolejši,Va še obsedantní posedlost slovem nejde je úchvatná. Tvrdit, že nemůžeme vymáhat zákonem dané daňové povinnosti ve věci falešně deklarovaných cen je naprosto zavádějící.

  Právě již zmíněná norma arm's long umožňuje falešné cene mezi jednotlivými dcerami kontrolovat a dopočítávat daně, pokud jsou nad rámec běžných tržních cen. Na to stačí funkční daňové úřady - proto také mají USA či Německo o 7 miliard USD nižší daňové úniky než ČR. Evidentně také proto, že jste si v PČR nechali od Kalousků a Křížků nabulíkovat, že to nejde.

  Politika PČR je jasná - omezíme práva zaměstnanců a posílíme práva kapitálu. A v tom se komunisté neliší od neoliberálů. Vkladní knížky jste zakázali mrknutím oka, když si máte vynutit dávno platné zákuny, znáte jen jednu odpověď: to není tak jednoduché...
  April 15, 2013 v 9.09
  Konkurenceschopnost
  Pravda, taky mne napadlo, že se opět blížíme k té konkurenceschopnosti různých států zejména v souvislosti lidskými (ale i jinými) zdroji.
  Vím, že mne celkem pobavilo, když jsme tudle na škole museli (naštěstí pouze teoreticky) rozhodnout, zda založit pobočku v mexiku, indii nebo např. ČR.., řešit přitom možné výhody a nevýhody... a já úplně zapomněl, že riziko kopírování je např. v číně mnohem větší než u nás. (Kopírování hmatatelných předmětů u sw a jiného ip nevím :-)
  April 15, 2013 v 10.17
  tušíme jak funguje globální ekonomika ?
  netřeba urážet pane Tožička, také vás nepodezirám z obsese. Zamyslet se nad konkrétními problémy snad není lenost. Opakuji že mi jde o to zda je někdo schopen říci JAK, pouhá agitační hesla nic moc neřeší. Včera v pokledne jsem tu naznačil jak snadno lze různé ty opatření v globálním světě obcházet.
  Otázkou je jak konkrétně dosáhnout aspoň nějaký pokrok, asi ne rovnou globálně ( i když i G20 se v roce 2009 podobně zaklínala jako dnes znovu EU). Těch vyhlášení o tvrdém postoji proti daňovým rájům a hrubému zneužití daňového plánování už bylo. A pořád je v těchto rájích víc než HDP celých USA. nepředpokládám že někdo má kouzelnou hůlu, takže raději zpět k těm děravým řešením.
  Rozebírat jednotlivé investigativní kauzy je možná rajcovní ale jde o podstatu problému. A tím je opravdu kvalita pravidel volného pohybu výrobních faktorů a právo nějaké byrokracie na informace i ze soukromého byznysu.
  Je to nekonečný souboj mezi regulujícím a regulovaným. Historie „tax shelters“ sahá minimálně do 50. let 20. století, kdy nástrojem byly investicei do dluhopisů osvobozených od daní, později šlo např. investice do primérního sektoru (třeba ropná pole) Vznikl z toho dokonc reální byznys, kdy auditorské firmy prodávaly daňové úkryty ve velkém. V posledních letech šlo hlavně o investiční nástroje (prioritní akcie, finačníd priváty).Jiná otázka je přístup firem s vazbami na offshore k veřejným financím a ůlevám. tady lze být více striáktiuní.
  Každá pravdila je možné nějak obcházet, takže debata nemá smysl o propagandistických vyhlášeních ale o metodách tohoto obcházení a zda jsou vůbec různé ty mezery nějak ucpat.Od začátku mi o nic míň nejde. To se snad dá jednoduše z těch několika příspěvků vyčíst.
  April 16, 2013 v 5.35
  Pro TT (nejen)

  Politika PČR (Parlamentu České republiky?) je jasná?

  Ale copak je PČR monolit? Není to tak, že již mnoho let si v něm dělá pravice co chce? Naprosto silově, bez respektování názorů opozice?

  Jak dopadá hlasování? Návrhy levice v něm končí téměř vždy v prvním čtení, nedostanou se ani do výborů. Odpor levice k důležitým zákonům je pravicovou koalicí přehlasováván.

  Celá tato diskuze je nešťastná. O jaké daňové úniky vlastně jde? Legální či nelegální? A co to či ono vlastně znamená?

  Podnikatelé jsou ze zákona povinni usilovat o zisk. Mohou k tomu využívat vše, co není zakázáno. Zákazy (regulace) vždy zaostávají za schopností podnikatelů (zejména těch největších, miliardových) hledat nové prostory pro zvyšování zisků.

  Jestli se podaří (pochybuji o tom) zakázat daňové ráje, pak jen proto, že si (nejen) nadnárodní koncerny najdou jiný způsob, jak minimalizovat zdanění svých zisků.

  Půjde-li ale do tuhého, ani stávající levicové politické strany kapitálu příliš neublíží. Jen ho sem tam poškádlí, trochu omezí.

  Jsou pod jeho vlivem a docela jim to vyhovuje …

  PM
  April 16, 2013 v 9.27
  O fous šťastnější diskuze by mohla směřovat
  k hledání kontaktů s pravicí, kterou ještě neopustil popř. opět navštívil pud sebezáchovy. Citelné následky bitvy o zisk, kterých jsou vystaveni všichni začínají působit na duchadoby a dokonce i na zajatce klausismu.
  Posun k sociálnímu kapitalismu typu new deal je možný právě proto, že žijeme v globální vesnici. Globalizace vytváří jednu velmi přehlednou polis jednoho zasítěného financkapitalismu.
  A v té již staří Řekové uměli udržet zlotřilé elity na řetězu ................jak je známo.
  April 16, 2013 v 9.34
  jak moc lze regulovat daňové plánování
  B. Molnár - já bych to tu nehodnotil tak příkře - snad je ta debata i trochu objasňující, aféra offshore leaks a snaha kancléřky Merkelové zvednout na kvěntovém summitu EU znovu otázku daňových rájů je dobrou příležitostí jít po skutečných problémech.
  Samozřejmě že většinou jde o aktivity legální. Kardinální řešení by byla harmonizace a zjednodušení daní (to by daňové úkryty omezilo systémově), ale to zatím nejde ani v EU. Nechci nikomu brát uhlířskou víru, ale jen jako důkaz (zejm. pro autora článku) že jsem o tématu psal a mluvil např. tyto odkazy
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-dolejs.php?itemid=13434
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-dolejs.php?itemid=11588
  A z různých sněmovních debat např. Zde :
  http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/019schuz/s019094.htm

  I legální "tax shelters" se samozřejmě různě prověřují. A i v ČR samozřejmě směrnice OECD o prověřování legálního transfer priceingu byla zapracována. Společnosti se složitou strukturou vlastníků jsou běžně neodhalitelné. Zakládáním ready - made společností se živí diskrétní firmy, V dnešní globálně propojeném světě ze takto zakládat společnosti i po internetu. Daňové úkryty jsou využívány množstvím fyzických osob vrcholového managementu velkých společností a jejich dekonspirace bude nejspíš věcí konkurenčního boje, než účinkem systému.
  Pro příklad jak to v reálu vypadá. V roce 1997 byl americkým kongresem schválen zákon, kde finanční společnosti musely podávat informace o daňových úkrytech. Povinnost bankovního reportu taky existuje ale daňové úkryty však byly hojně využívané i nadále. Je to prostě byznys. A jako „vehicle“ pro tyto účely sloužily různé firmy.
  Chce-li někdo vše prověřovat a regulovat, měl by si uvědomit že ani americká agentura IRS (Internal Revenue Service) se svými omezenými personálními kapacitami nemůže všemu zamezit. O privátních bankác s jejich reporty podřízenými samozřejmě jejich ziskovým zájmům raději ani nemluvě.
  K závěrečné poznámce BM - pokud by tržní socialisté dominovali ve světovém měřítku a neexistoval by globálně harmonizovaný dańový systém, zcela objektivně by vznikla i dańová konkurence jako subsystém obecné konkurence. Otázkou je jak by se udržela v přijatelných mezích (oproti tomu kapitalismu).
  April 22, 2013 v 11.28
  Díky za odkaz, pane Lobpreisi.
  Je hlavně zajímavé všímat si, jak se trestná činnost lidí dá různě pojmenovat. Zatímco u chudého člověka je neoprávněné čerpání dávek velmi tvrdě pranýřováno a stát na ně podává trestní oznámení, tak o velkozlodějích, ukrývajících nelegální lup, se píše o bohatých, na které Evropa pořádá hon a o tom, že se bohatí nebudou mít kam schovávat. Oko nad těmi chudáky nezůstane suché.
  April 22, 2013 v 12.56
  To bude asi...
  ... tou nesouměřitelností .-)
  TT
  April 22, 2013 v 17.20
  Pane Dolejši,
  Kdybyste si pořádně prostudoval zákon o o dani z příjmu, zjistil byste, že je možné dodaňovat transfer pricing. Protože na rozdíl od jiných zemí to naše finanční úřady nedělají, máme jedny z největších daňových úniků v Evropě i na světě. Tady neexistuje žádná výmluva. Bohužel i Vaše promluva v PČR ukazuje nízkou míru obeznámenosti s právními možnostmi našich finančních úřadů.

  Monitoring bankovních toků existuje v USA a daňové úniky mají o několik miliard USD menší než naše malá zemička.
  G20 se shodla, že bude prosazovat monitoring finančních toků - jak jsme léta doporučovali, čímž se radikálně sníží možnost ulívat peníze jakýmkoli způsobem.

  Pak už zůstane jen daňová konkurence, ale už i země jako Švýcarsko či Nizozemí se vážně zabývají jejím omezením, protože její přínosy jen těžko vyvažují její problémy.
  Ostatně, jak jste hlasoval Vy a spolu straníci, když se hlasovalo o zrušení daní z dividend, čímž jsme se stali de facto také jistým daňovým rájem....?
  April 23, 2013 v 13.20
  trochu více realismu
  pane TT : teď už argumentujete opravdu absurdně - už to tvrzení že objem daňové optimalizace je v USA menší než v ČR hovoří za vše. A že by jedna země omezila mezinárodní daňvou konkurenci ?
  To se vymyká jakékoliv logice. Chápu že chcete propagovat některé myšlenky sůtj co stůj, ale reálně to opravdu funguje jinak než si ve svém andšení představujete.
  TT
  April 26, 2013 v 15.07
  Komunistické zoufalství
  Pane Dolejši, Vy jste se buď úplně zbláznil, nebo neumíte porozumět psanému textu, nebo oboje. V článku rozlišuji mezi vyhýbáním se daní (komunisté v Čechách tomu říkají daňová optimalizace) a daňovými úniky, které jsou trestné podle našeho práva.

  No a nelegální daňové úniky jsou u nás vyšší než ve Francii, Německu a USA dohromady!

  Jste schopen to už pochopit? Bylo by to fajn, protože pak byste nemohl říkat v PČR, že transfer pricing nejde postihnout, což je absurdní blábol, při kterém se musel Kalousek a daňoví lobysté smát, až se za břicho popadali.

  Takže domácí úkol pro Vás: Najděte do pěti dnů paragraf, podle kterého se dá postihnout transfer pricing. Pokud to neuděláte Vy, zveřejním ho tu sám. Nápověda jak v Mateřídoušce - odpověď se dá najít na tři kliknutí pravým tlačítkem myši :-)

  Tak s chutí do toho, ať se už nemusíte ztrapňovat ve sněmovně před KPMG boys! Když budete frajer, dodáte k tomu ještě EU směrnici...
  April 27, 2013 v 2.58
  Komunitaristické zmatečnosti (při vší úctě)
  Skutečně nelze postihovat transfer pricing, protože jde o stanovování cen v rámci vnitropodnikového (vnitrokoncernového, vnitroskupinového) obchodu

  Lze ovšem postihovat neobvyklý či dokonce podvodný transfer pricing (volně srovnej například rozdíl mezi souloží a znásilněním)

  Postihovat neobvyklý či dokonce podvodný transfer pricing lze (podle okolností) dle paragrafů z oblastí práva daňového, obchodněprávního či trestněprávního

  Chce to přesnější formulace

  Tato diskuze je vážně nešťastná …

  MT
  April 27, 2013 v 9.49

  Postih tunelařiny při privatizaci (tedy z veřejného do soukromého) ala 90. léta ... si nějak dovedu představit.

  Transfer pricing snad jenom, kdyby byli odpovědní lidé v ovládané organizaci jakoby postihováni státem, že přistupují na ceny příliš nízké nebo vysoké a jakoby poškozují tuto organizaci pojatou jako izolovaný subjekt v takovém vztahu ...

  Něco takového by ale veřejná moc asi mohla dělat ...
  ... ale musela by mít jakési cenové objektivní standardy na porovnání ...

  ... to by tedy byla bramboračka ...
  April 27, 2013 v 19.53
  debatovat, ne ukřičet
  s vámi je pane Tožička někdy těžká debata - nejdříve jste mne tu před 10 dny obvinil z obsedantní posedlosti a nyní ze mně zase děláte blázna a dokonce dislektika. I když dovedu pochopit že někteří lidé mají prudší letoru - debatě tohle napadání nepomáhá.. Tady by to chtělo detailnější a hlavně expertní ne laické rozlišování.
  Nehledejte jen u druhých nadšený souhlas s tím co tu tlumočíte a zkuste se zamyslet nad tím co a proč tu kdo kriticky říká. Žádná sebezapálenější hesla totiž tento věcně složitý problém nevyřeší - a to že paní Merkelová s Barrosem rozjeli nějakou kampań aby dokázali svou aktivitu na tom nic nemění. Dílčí oosun je asi možný ale je třeba jsně říci v čem.
  Svobodný pohyb kapitálu patří k objektivním pilířům globální éry a jestli chci dokazovat obcházení pravidel musím zohlednit reálné možnosti (právní hástroje a kapacity). To co je pro někoho dańový únik je pro druhé optimalizace, drtivá část těchto tranakcí je legální, protože nikdo nedokáže opak.
  Takže srovnávat ekonomiky USA, ČR (nebo Francie) pokud jde o objem o offshore transakcí je snad zjevná absurdita. samozřejmě že co do míry je náš přístup liberálnější než v některých jiných zemích - ale ta masa je nesrovnatelná. Neuškodí si ujasnit co a jakiu metodu chci vůbec srovnávat. Jinak tato debata bude jak psal pan Molnár i nadále ve své povrchnosti a neuchopitelnosti neštěstná a pro programatiku kohokoliv nepoužitelná
  TT
  May 9, 2013 v 15.56
  Dolejš za 5
  Takže pane Dolejši, falešně deklarované ceny, nebo-li transfer pricing je u nás postižitelný podle principu arm’s length proti eny účtované mezi spojenými právními subjekty musí být ceny na trhu obvyklé – viz § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Příkladem, kdy se to málem povedlo ale státní zastupitelství a soudy to zbabraly je kauza Beran a Proficredit.

  Bohužel Váš poslední příspěvek Vás skutečně usvědčuje z toho, že neumíte porozumět jen lehce odbornému psanému textu.

  1. já mluvím o nelegální daňových únicích, tedy transfer pricing, DPH karusely a korupce. Ty jsou zmapovatelné a v poslední zprávě Social Watch najdete tabulku, kde jsme na 20 místě na světě v absolutních číslech.

  2. off-shore operace a využívání tzv daňové konkurence není nelegální, pokud se nedopouští některých z výše uvedených přečinů. O jejich omezení zatím není moc řeč, protože na pořadu dne jsou nástroje pro potlačení už teď nelegálních činností.

  Sumarizuji: Je třeba neplést dohromady off-shorové daňové úniky (již teď kriminální činnost) a off-shorové vyhýbání se daním, které je legální pokud využívá legálních nástrojů daňové konkurence mezi státy. V tuto chvíli se aktivity zaměřují na první bod, druhý se řeší zatím spíše akademicky.

  Je to teď jasnější?
  May 10, 2013 v 11.22
  někdy neuškodí přečíst sám sebe
  nechme tedy moje diskfunkce už raději stranou,ale problém je že asi nečtete (jsem si jist že číst jistě umíte) po sobě co sám píšete
  1) v tom vašem článku zjevně obecně píšete o danóvých rájích
  2) nelegální aktivity můžete exaktně zvážit jen když je dokážete
  Takže jsme pořád tam kde jsme byli. Prostě revoluční propaganda a konkrétní dańová agenda se tu míjí.I proto neuškodí méně emocí. Žonglování s miliardami, které nelze přiřadit ke konkrétní metodice nepomůže ani řešení ani osvětě..
  TT
  May 10, 2013 v 13.23
  Ach Pane Dolejši
  v článku je proloženým písmem napsáno o nelegálních daňových únicích. Jak na jejich výši v případě ČR přišli experti z Global Financial Integrity je popsáno ve studii, na kterou je odkaz v článku. Pro Vaši informaci jedná se o kombinaci údajů z tzv. zbytkové metody a z výsledků Direction of Trade Statistics (DOTS). Postup si přečtěte v té studii, která je součástí české expertní zprávy Social Watch, kterou jsem připravil s pomocí kolegů z Global Policy Forum.

  Kdybyste se vy politici trochu zajímali o to co říkají odborníci, nemuseli byste se ohánět pořád jen prázdnými ideologiemi. Ve Vašem případě ještě ideologií neoliberalismu, že na trh nic nestačí a dynamika je taková, že se nedá překonat. Možná to pramení z Vaší skepse z toho, jak jste nezvládli Perestrojku, ale nic jiného jste s lidmi jako Mládek, Janota, Kočárník a Stráský nemohli čekat.

  Omezení nelegálních daňových úniků je jen věc politického rozhodnutí - posílení finančních úřadů, policie, státního zastupitelství a s tím spojené odborné školení - s důvěrou se na mě mohou obrátit :-)

  Takže - teď víte jaké jsou následky, znáte zákon, a máte jasno, jak jednoduše postupovat. A teď je na Vás, abyste místo výmluv, že nic nejde, začal něco dělat!

  May 10, 2013 v 13.45
  pořád je to nepřesvědčivé
  Článek je sice velmi obecný a mluví o dańových rájích a off shorech (ne že ne) , ale prosím. řešme ten drobný odkaz na onu studii - a se zbytkovou metodu že se dostanene k absolutním číslům které maličkou ČR staví za ekonomiky velmocí ? To pak je ta odbornost metody na pováženou. Prostě odhad - doufejme s ohledem na kredit že ne účelový.
  Omezení daňových úniků v řádu o kterém pořád mluvíte rozhodně není nějakou fumkcí jednoduchého politického rozhodnutí. Tahle věta ukazuje že stále nechcete přiznat o co tu jde.Ano, legální transfery se pohybují přes sto miliard korun ( i to jsou ve vztahu např. k USA drobné ale prosím), ale o těch ilegálních nemáte žádná exaktní data.
  + Další komentáře